Patenty so značkou «stavebnicový»

Stavebnicový fotovoltický fasádny zatepľovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6073

Dátum: 03.04.2012

Autori: Belvončíková Slávka, Malár Milan, Belvončík Vladimír

MPK: F24J 2/52, E04B 1/80, H01L 31/042...

Značky: fotovoltický, systém, stavebnicový, fasádny, zatepľovací

Text:

...zvyškového tepla.Ďalšie známe technické riešenie je uvedené v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5 284 s názvom Sústava fotovoltických článkov na paneloch s polohovaním, tvorená najmenej jednou pohyblivou nosnou konštrukciou s upevnenými panelmi s fotovoltickými článkami, ďalej natáčacie ústrojenstvo a základňa na nesenie nosnej konštrukcie s fotovoltickými článkami, ktorá je vytvorená ako dvojica stojanov, ktoré majú na svojom...

Stavebnicový stavebný systém monolitického plášťa stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5517

Dátum: 07.09.2010

Autor: Valach Peter

MPK: E04B 1/16, E04C 2/00

Značky: plášťa, monolitického, systém, stavebnicový, stien, stavebný

Text:

...použitý betón zmiešaný s ekostyrénom podľa predpísaných pomerov od výrobcu.Celý systém po montáži obvodového plášťa je pripravený na povrchovú úpravu bez ďalších potrebných zásahov napr. brúsenie betónu. Uprava je možná všetkými známymi spôsobmi úpravy stien z interiéru a exteriéru. Celý systém nám zaručuje rýchlosť výstavby bez potreby ťažkých mechanizmov, bez potreby debnenia a veľkého počtu pracovníkov. Tým, že sa celý systém montuje bez...

Otočný uzamykací cylinder pre bezpečnostnú zámku, stavebnicový systém s otočnými uzamykacími cylindrami a kľúč pre tento systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 286553

Dátum: 03.12.2008

Autor: Keller Ernst

MPK: E05B 63/00, E05B 19/00

Značky: zámku, cylindrami, systém, uzamykací, cylinder, otočnými, uzamykacími, otočný, stavebnicový, bezpečnostnú, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Otočný uzamykací cylinder má kryt (5) a najmenej jeden rotor (8), ktorý má kľúčový kanál (27). Pridržiavače sa na uvoľnenie otáčania rotora (8) majú usporiadať príslušným kľúčom (17). Unášač (6) má najmenej jeden predlžovací prvok (3), umiestnený na účinnom diele (2) otočného cylindra, ktorý má kryt (24) a otočný nadstavec (9). Najmenej jeden predlžovací prvok (3) je umiestnený na účinnom diele (2) z vonkajšej strany s odstupom vzhľadom na...

Skladací stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 285691

Dátum: 21.05.2007

Autor: Truksa Pavel

MPK: E04H 1/12, E04B 1/344

Značky: skládací, stavebnicový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Skladací stavebnicový systém je vhodný najmä na prenosné stavby, obývacie vozy a obytné prívesy. Systém pozostáva aspoň z dvoch vodorovných rámov alebo dosiek (1, 2), ktoré sú vzájomne mechanicky spriahnuté s aspoň dvomi vyklápacími stenami (5, 15), ktoré sú otočne upevnené aspoň na jednom z rámov (1, 2), pričom aspoň na jednej z výklopných stien (5, 15) mimo od jej osi (6) otáčania je otočne upevnené aspoň jedno ťahadlo (7), ktorého opačný...

Stavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4690

Dátum: 01.03.2007

Autori: Drozdová Gabriela, Pavljuková Renáta

MPK: E04F 13/07

Značky: stavebnicový, mozaikový, systém, obkladový, soľnopanelový

Text:

...solnopanelověho obkladového systému.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém, podľa obr. 4, je tvorený päťdesiatimi soľnýrní panelmi 1, ktoré sú štvorcového tvaru a umiestnené vedľa seba. Soľný panel 1, podľa obr. l, je tvorený soľnými kryštálmi 11, ktoré sú uložené do spojovacej vrstvy 12, ktorou je živica, ktorá vytvrdne vo forme. Soľné kryštály 11 sú tvorené 50 hmotn. kamennou soľou...

Stavebnicový žľabový modul na drenážne kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: 284721

Dátum: 14.09.2005

Autor: Mantelli Giulio

MPK: E03F 3/04

Značky: stavebnicový, žlabový, kanály, modul, drenážně

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový žľabový modul (1) s rozšíreným horným zahĺbením (2), upraveným na uloženie roštu (3) na ochranu chodcov a/alebo vozidiel, je vybavený na svojich koncoch doplnkovými vonkajšími spájacími prvkami a vnútornými spájacími prvkami. Vonkajšia strana rozšíreného horného zahĺbenia (2) každého stavebnicového žľabového modulu (1) je vybavená zodpovedajúcimi integrálnymi kontinuálnymi pozdĺžnymi drenážnymi kanálmi (201, 201'), smerujúcimi...

Vidlicový stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4001

Dátum: 01.12.2004

Autor: Kubus Rudolf

MPK: E03B 11/00, E04F 17/00, E02D 29/12...

Značky: systém, vidlicový, stavebnicový

Text:

...a prechodný kónus s rebrami môžu byt rôznej veľkosti a tvaru s výnimkou vstupnej veľkosti pri kónusii s rebrami. Spojovací lcrúžok je väčšieho priemeru ako dno, medzikus a spodná časť kónusu s rebrami, pričom v časti zhodného priemeru obsahuje výrezy pre vloženie týchto samostatných prvkov. Spojovací krúžok je vybavený samoreznými nerezovými skrutkami(6), pripadne mäkkou krycou vrstvou v mieste výrezu ako je napr. mäkká guma, silikón a...

Stavebnicový výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1754

Dátum: 13.03.2004

Autori: Gruber Markus, Manz Yvonne, Wahi Aseem

MPK: H01L 25/07

Značky: stavebnicový, polovodičový, výkonový, modul

Text:

...828 341 A 2 je známy výkonový polovodičový modul,ktorý má V jednej schránke väčší počet jednotlivých podložiek. Tieto výkonové polovodičové moduly sa spájajú do funkčných jednotiek prostredníctvom kolajníc mimo modulov. Z EP l 263 045 Al sú známe čiastkové moduly vysokovýkonového polovodičového modulu, ktoré majú vlastnú schránku a prostredníctvom koľajnic sa spájajú do spoločného modulu.jednotlivých čiastkových modulov do spoločného...

Nastaviteľný stavebnicový bezpečný systém lešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4055

Dátum: 28.05.2003

Autor: Antoine Marc

MPK: E04G 21/32, E04G 3/00

Značky: nastavitelný, stavebnicový, systém, lešenia, bezpečný

Text:

...zasunuli apripevnili do kalibrovaných otvorov s cieľom upevniť prvé a druhé základné prvky vovopred stanovených uhlových polohách.0012 Táto známa konštrukcia má tu nevýhodu, že je ťažká, príliš objemná a málo spoľahlivá. Ak sa jedná o kovovú konštrukciu, tak montáž a demontáž ochranného systému zaberie tiež mnoho času. Medzi iným, problémy sa objavia tiež v priebehu montáže v dôsledku veľkých rozmerov konštrukcie a jej veľkej hmotnosti...

Stavebnicový stožiar, najmä na rýchle vybudovanie provizórnej prenosovej cesty elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3379

Dátum: 03.12.2002

Autor: Malatinský Tomáš

MPK: H02G 7/05, H02G 7/20, E04H 12/08...

Značky: cesty, najmä, rychle, vybudovanie, prenosovej, stožiar, provizórnej, stavebnicový, energie, elektrickej

Text:

...je možné mať vopred vyrobené na sklade, pričom montáž ademontáž sa vykonáva priamo na mieste, kde je potrebné vytvoriť náhradnú prenosnú trasu elektrickej energie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 jedno driekový stožiar so symetrickými nosnými ramenami vytvorenými ztyčových izolátorov. Obr. 2 jedno driekový stožiar s asymetrickým usporiadaním ramien s izolátormi....

Stavebnicový lanový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3176

Dátum: 04.04.2002

Autori: Slivka Martin, Stankovský Miroslav, Hnilica Richard

MPK: B66D 3/18

Značky: stavebnicový, systém, lanový

Text:

...systém (obr. 1) pozostáva z nosnej konštmkcie Q, ktorá sa montujena zadný štít Q lesného kolesového traktora. Na spodnej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený dvojbubnový navijak pozostávajúci z navíjacieho bubna g a lanovnice l (Pozri obr. 2). Zadná časť nosnej konštrukcie Q je tvorená vodiacimi kladkami Z a na hornej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený pomocný bubon § slúžiaci na prepravu obežného lana i Ovládanie dvojbubnového...

Nosný modul a stavebnicový držiak náradia z neho zostavený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2932

Dátum: 06.08.2001

Autor: Kapolka Jozef

MPK: B25H 1/10, B25H 3/00

Značky: stavebnicový, nosný, náradia, držiak, zostavený, modul

Text:

...modul,prípadne na nosnú stenu. Upínacie prvky môžu byt akékoľvek známe prvky od otvoru a skrutky, až po samoupínacie systémy otvor -rozpínací kolík.Je zrejmé, že v prípade výhodného riešenia aj závesné členy sú opatrené upínacími otvormi, alebo upínacími prvkami o takej istej osovej vzdialenosti ako nosné moduly. alebo jej celých presných násobkov C x.A, a CB y.B, pričom samozrejme x, y z 1.V najvýhodnejšom pripade osová vzdialenosť AB....

Stavebnicový voľne uložiteľný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2059

Dátum: 11.01.1999

Autor: Uhrín Juraj

MPK: A63H 33/04

Značky: stavebnicový, volně, uložiteľný, systém

Text:

...doskových strešných dielcov,a zo sololítových veľkých podlažných dielcov a malých podlažných dielcov.Prehľad obrázkov na výkreseNa výkrese sú znázomené jednotlivé dielce systému v mierke 12 v celkovom pohľade. Príklad uskutočneniaStavebnicový voľne uložiteľný systém sa skladá z nasledovných dielcov znázomených na výkrese l-kocka z poretenu o veľkosti 1/2 kvádrag kváder z poretenu o veľkosti Z-krát kocka okenný z plastu o veľkosti...

Stavebnicový voľne uložiteľný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1860

Dátum: 03.06.1998

Autor: Uhrín Juraj

MPK: A63H 33/04

Značky: systém, volně, stavebnicový, uložiteľný

Text:

...dielce stavebnice v mierke 12 v celkovom pohľade. Príklad uskutočneniaStavebnicový voľne ložiteľný system sa skladá z nasledovných 7 dielcov ,znázomených na výkresel kocka z vytvrdeného molitanu o rozmeroch 252-1252425 mm,L kváder z vytvrdeného molitanu o rozmeroch 25 x 25 x 50 mm, g okenný dielec o rozmeroch 2 Sx 50 x 50 mm v tvare duteho kvádra s luúbkou steny 2 mm, Lhotovený z plastu, pričom dielec má po obvode hrán 50 x 50 mm z...

Viacčlenný stavebnicový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1719

Dátum: 14.01.1998

Autor: Mára Josef

MPK: A63H 33/04, A63H 33/08, A63H 33/06...

Značky: viacčlenný, stavebnicový, prvok

Text:

...prvok, ldorého stredová časť je vybavená vrcholom v tvare pyramidy, na obr.3 je schematicky znázomený axonomeüický pohľad na kockovú konštrukciu so sta novou strechou, zostavenou z viacčlenných stavebnicových prvkov a známych podlhovnstých spojovacích prvkov a na obr.4 je schematicky znázornený axonometiický pohľad na dvojposchodovú konštrukciu s ohdĺžnikovým pôdorysom aViacčletniý stavebnicový prvok podľa obr.l pozostáva zo stredovej...

Stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1583

Dátum: 06.08.1997

Autor: Gazdík Vladimír

MPK: A63H 33/08, A63H 33/10

Značky: systém, stavebnicový

Text:

...na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje konštrukčný prvok obecného tvaru, v ktorom je vytvorený priechodzí otvor a obr. 2 konštrukčný prvok s nepriechodzim otvorom. Na troch iných obrázkoch sú znázornené prikladné vyhotovenia, kde na obr. 3 je nakreslený konštrukčný prvok v tvare kocky s otvorom kruhového prierezu a spojovacim prvkom valcovitého tvaru, na obr. 4 je konštrukčný...

Univerzálny stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 278478

Dátum: 09.07.1997

Autor: Holub Milan

MPK: E04C 3/04, A63H 33/04

Značky: univerzálny, systém, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny stavebnicový systém pozostáva zo sústavy stavebných dielcov vzájomne spojených, prípadne pomocou spojky. Stavebný dielec je tvorený z navzájom pospájaných prútov (1), ktoré majú na svojich koncoch prichytené čelné dosky (2) s dierami pre spojovací materiál. Spojka je tvorená štyrmi vertikálnymi doskami (5) s dierami pre spojovací materiál, prípadne spojenými v strednej časti horizontálnou doskou (6). Čelné dosky (2) na prútoch (1)...

Stavebnicový kontrolér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1365

Dátum: 08.01.1997

Autor: Jarošík Karel

MPK: H01H 3/42

Značky: stavebnicový, kontrolér

Text:

...vystupujúci z kostry väčší počet spínačov, ktorých stavebná dĺžka by mohla následne neprimerane namáhať ohybom držiak spínačov, je vhodnévoľné konce držiakov spolu spojit.Prehľad obrázkov na výkresochCelkový pohľad z boku na stavebnicový kontrolór podľa tohoto technického riešenia znázorňuje obr. 1, rez stavebnicovým kontrolérom s hriadeľom osadeným výstredníkmi na jednu stranuobr. 2, na obidve strany obr. 3 a detail aretačného...

Montovaný koľajový úrovňový prejazd stavebnicový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1099

Dátum: 06.03.1996

Autori: Prúnyi Kornel, Kačeňák Ján, Rákoš Stanislav

MPK: E01B 2/00, E01C 5/00

Značky: koľajový, montovaný, prejazd, stavebnicový, úrovňový

Text:

...pojazdovej vrstvy gg. Vnútorná nosná vrstva gł sa skladá z vnútorného spodného plechu §, vnútorného plastového vankúše lg, vnútorného horného plechu lg, z vnútor ce 6, pozostávajúce z vnútornej nosnej vrstvy Q a vnútor 3ných priečnych zarážok łg a z vnútorných pozdľžnych zarážok łá. Vnútorná horná pojazdová vrstvu Qg je vlastne vnútorný pojazdový gumový dielec ł§ s protišmykovým dezénom,vystužený plechom gg. Medzi koľajnicami ł a lemovacím...

Stavebnicový spojovací prvok rúrkových skeletov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1064

Dátum: 10.01.1996

Autor: Nový Zdeněk

MPK: F16B 7/00, A47B 7/00

Značky: stavebnicový, rúrkových, spojovací, prvok, skeletov

Text:

...2 Na obr. 12. je spojovací prvok v plošnom vyhotovení, tvo rený zostavou 120 zo štyroch mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov łg. Prvok umožňuje spojenie dvoch štvorícrúrok vo zvislom smere a dvoch dvojíc rúrok na ne kolmých.Príklad 3 Obr. 13 uvádza zostavu vnútorného spoja rürkového skele tu pri používaní spojovacieho prvku z ôsmych mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov lg, V kubickej zostave igg....

Univerzálny stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1041

Dátum: 10.01.1996

Autor: Holub Milan

MPK: A63H 33/12, E04B 1/24, E04C 2/08...

Značky: univerzálny, stavebnicový, systém

Text:

...byť opatrené otvorom alebo zarážkou.Univerzálnym stavebnicovým systémom podľa riešenia sa dosahuje geometrická variabilita, zvýšenie únosnosti a stability nadstavovanim dielcov do výšky a do priestoru, jednoduchá skladovateľnosť, montáž ako i demontáž, technicky a ekonomicky sa jedná o nenáročnú výrobu. Pri vzájomnom spájani stavebných dielcov sa používa spojovací materiál rovnakej veľkosti. Ďalšou riešenia je, ževýhodou tohoto...

Stavebnicový šalovací dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 287

Dátum: 06.10.1993

Autor: Derfényi Stanislav

MPK: E04G 9/04

Značky: šalovací, stavebnicový, dielec

Text:

...pri montáži, manipulacii a skladovaníTechnicke riesenie je bližšie .vysvetlene pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 podorýsný pohľad na stavebný šalovací dielec, ktorý podľa technického riešenia pozostáva 2 profilovaných dosiek a kovových uholnikov, obr. 2 čelný pohľad na detail spojenia kovového uholníka s doskou a obr. 3 rez spoja dosiek pro filovaných do tvaru Z a spevnenie spoja lepidlom.Stavebný šalovací diele podľa obr. 1...

Stavebnicový kámen

Načítavanie...

Číslo patentu: 277571

Dátum: 17.03.1993

Autor: Skalický Josef

MPK: A63F 9/12, A63H 33/08

Značky: kamen, stavebnicový

Stavebnicový kámen

Načítavanie...

Číslo patentu: 277572

Dátum: 17.03.1993

Autor: Skalický Josef

MPK: A63H 33/08, A63F 9/12

Značky: stavebnicový, kamen

Prefabrikovaný stavebnicový dílec s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269351

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hnátek Jaroslav, Hrdlička Karel, Šedivý Vladimír, Hemr Jiří

MPK: E06B 1/18

Značky: prefabrikovaný, stavebnicový, tepelným, dílec, přerušeným, mostem

Text:

...krycími lištami, podle vynálezu, jehož podstatou je to, že nosné rámy jsou vytvořeny zejména z profílových tyčí profilu U,obrácených svými přírubamí směrem k sobě.Izolačni vložky jsou uložený mezi přirubami a stojinami profilových tyčí a jsou zajištêny samosvornými elementy v průchozích otvorech, ležicimi rovnoběžně se střednicovou rovinou okna. Tyto samosvorné elementy jsou s výhodou tvořeny pružnými nebo rýhovanými kolíky. Profilove tyče...

Stavebnicový kloubový motorový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 268097

Dátum: 14.03.1990

Autori: Teplý Jiří, Bartoň Miloslav

MPK: E01C 19/26

Značky: kloubový, motorový, stavebnicový, válec

Text:

...část A rámu, která je spojena se svislým čepem 2 volné části § rámu a prostřednictvím vodorovného čepu 1 je spojena s výměnnou pracovní částí Q. Výměnné pracovní části Q, Bmohou tvořitběhouny hladké, pogumované, patkové nebo ježkové, takže jejich výměnným použitím vznikají kloubové motorové válce. využitelné pro různé hutnící technologie. Samonosná střední část 1 je opatřena nezakreslenýmí hydraulickými prvky, od kterých je přiváděno tlakové...

Stavebnicový vícepolohový vertikální honovací stroj v přímočarém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267435

Dátum: 12.02.1990

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota

MPK: B24B 33/02

Značky: vertikální, stroj, honovací, provedení, vícepolohový, stavebnicový, přímočarém

Text:

...gg. Příruba gg nástavby chlazení g nese vodicí pouzdra 25 (obr. 3) suvně uložené na vodicích tyčích gg honovací jednotky ig. Vodicí tyče gg nesou též suvně uložené honovací hlavy 12 a jsou dole zakotveny přes konzoly gg (obr. 2) a nástavbu chlazení gl na vertikální stojan §Q. Příruba gg je spojena se zdvihovým válcem gg uspořádaným v nástavbě chlazení gl proti stavěcímu šroubu gg.Transportní desky ąg (obr. 3) jsou zespoda opatřeny Spodní...

Stavebnicový zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267265

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mašek Václav, Sudek Josef, Hoberland Herbert

MPK: D01H 5/72

Značky: bezvřetenové, jednotky, vláken, ústrojí, spřádací, ojednocovací, zhušťovač, pramene, stavebnicový

Text:

...nutno použít strojního zařízení. Během provozu zhuštovače ve spřádací jednotce dochází někdy k poškození štěrbinového vyústění a k následné výměně poškozeného dílce, což si znovu žádá speciální zařízení.Z uvedeného popisu známého provedení zhuštovaěe vyplývá že nejnáročnější částí konstrukčního uspořádání je kovové nosné těleso. To zapřičíňuje dříve popsané problémy při výrobě a provozu.Uvedené nedostatky jsou odstraněny uspořádáním...

Stavebnicový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 267229

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Pavel

MPK: H05K 1/14

Značky: modul, stavebnicový

Text:

...zasouváni, respektive navedeni do konektorů a současně s tím i snížení zasouvací síly a to za podmínek běžných výrobnich toleranci. Vlastní mechanické paralelní spojeni desek plošných spojů umožňuje provést jejich vzájemné elektrické propojení bez použití konektorových spojů, oož snižuje nároky na počty konektorů,zvyšuje spolehlivost a současně zmenšuje zastavovacírozměry takto řešených celků.Na připojených obrázcích je znázorněn...

Stavebnicový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262732

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šípek Jaromír, Lacina Vladek, Ledecký Radim

MPK: F28D 15/02

Značky: stavebnicový, tepla, výměník

Text:

...těsně spojený (například svařeny) s nosnou deskou 2 každého bloku ł.K této nosné deaee 2 je těsně upevněn plášť li samostatného bloku l. Do prostoru tvořeného nosnou deskou g a pláštěm li zasahují tepelné trubice g svými kondenzačními částmi lg a takto vzniklým kanálem proudí ohříva262 732 né tlakové nebo beztlakové médium. Do základního kanálu lg výměníku, jímž proudí teplonosné médium,jsou vložený sumostatné bloky l tak, že do něj zasshují...

Stavebnicový konstrukční systém s uvolněným dispozičním členěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261607

Dátum: 10.02.1989

Autori: Opatřil Jiří, Horina Bedřich, Krobová Milada

MPK: E04B 1/34

Značky: uvolněným, systém, konstrukční, stavebnicový, dispozičním, členěním

Text:

...tedy i do základů vnáší jen minimální ohyb a tyto prvky jsou tedy namähány převážně jen osovou silou. Z uživatelského hled.iska má konstrukční systém přednost v t-om, že zatímco v běžných podlažích je odstup pomocných závěsů, podpor stropní konstrukce, v základním modulu, v prvním nad. zemním podlaží tyto pomocné závěsy odpadají. Z toh-o plyne, že v prvním nadzemním podlaží prochází půdorysem jen hlavní nosné sloupy, které mohou mít...

Stavebnicový upínací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 261109

Dátum: 12.01.1989

Autor: Landsinger Ludvík

MPK: B23Q 3/06

Značky: stavebnicový, element, upínací

Text:

...s prostorem pod nejspodnějším z pístů.Výhodou tohoto uspořádání je, že je zajištěno, že všechny písty, a tím i všechnyupínaoí elementy jsou v poloze odepnuto za ručeně uvolněny a při přesunu obrobku do další stanice nemůže nastat poškození ob robku alni upínacího elementu Další výhu dou je, že Stavebnicové uspořádání upínacího elementu dovoluje měnit počet jednotlivých stupňů od jednoho, duo dvou, tří nebo více stupňů, podle potřeby...

Stavebnicový sloup, zejména pro halové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260871

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fiala Jiří, Lukáš Josef

MPK: E04C 3/32

Značky: halové, sloup, stavby, zejména, stavebnicový

Text:

...vynálezu JYE 7 že dolní konec špičky přesalíuje ve smčłru veiftikálrlím výšku nejméně jednoho dřĺkíí a ve smeru horšzmítášníní je špička vysazerlá o czelou svou šířku z šířky dříku. Fotka. sloupu je veazena do šířky dříku o sestává zo stojíný a. přírub vlastníhodříku, ke KÍGFÝID jsou připevněny zesílující stěny.Výhodou stavebnícového sloupu podle vynálezu je konstrukčně i výrobné jednoduché řešení, umožňující typizací a linkovou...