Patenty so značkou «stavebnicové»

Bočné stavebnicové panely plášťa lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7297

Dátum: 03.12.2015

Autor: Palla Čestmír

MPK: B61D 17/08, B61C 17/00

Značky: stavebnicové, panely, plášťa, lokomotívy, bočně

Text:

...vzduchu alebo na vetranie, kazety filtra vzduchu alebo izolácie proti hluku.Jednotlivé komponenty, ktoré sa vkladajú do základného laminátového dielu, sú podľa potreby funkčné,servisné, ale aj estetické.Bočné panely môžu byť aj z iného materiálu, napríklad z plechu a inej umelej hmoty. Na spájanie komponentov so základným dielom slúžia príchyty.Podľa potreby jednotlivých zabudovaných agregátov lokomotivy sa do určených miest bočných...

Stavebnicové vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 332

Dátum: 01.08.2002

Autor: Lapáček František

MPK: F28F 1/24

Značky: vykurovacie, těleso, stavebnicové

Text:

...úpravou povrchu, z hliníka a jeho zliatin. Spájanie jednotlivých tep lovýmenných prvkov vykurovacích telies aj ich pevnosť sú tiežzdrojom problémov. Zo spisu DE 4323488 je napr. známy montážny prvok na rýchle upnutie drevených obrobkov, ktorý možno použit v oblasti techniky vykurovacích telies. V priečnom reze je montážny prvok vytvorený centrálnym prvkom, tvoreným dutinou vzniknutou vnútri diagonálne umiestnených štyroch rúrok do...

Stavebnicové prenosné minigolfové ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3136

Dátum: 05.02.2002

Autor: Stejskal Evžen

MPK: A63B 67/02, A63B 71/02, A63B 71/04...

Značky: stavebnicové, ihrisko, prenosné, minigolfové

Text:

...aby tieto úchopné-3 Hemú variabilitu podporujú otvorené mantinely, vkladané voľne na hemú plochu jamkoviska, pričom ich pôdorysný tvar sa odlišuje od geometrického tvaru rámu jamkoviska. Ďalším príspevkom k hemým variantom sú podľa tohto technického riešenia doplnkové hemé vložky v tvare štvorca, trojuholníka alebo kruhového výseku, ktoré umožňujú tvarovat hemú dráhu do zatáčok, protismeru a podobne.Na porovnanie menších odchýlok...

Záhradné, prenosné, stavebnicové ohnisko na grilovanie a údenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 105

Dátum: 07.07.1993

Autor: Schneider Emil

MPK: F24B 1/191

Značky: grilovanie, ohnisko, údenie, stavebnicové, prenosné, záhradné

Text:

...masa v jedné z bočnic a s držákem s háky pro upevnění masa v horní části jehlanu..Přehled obrázků na výkrese . Technické řešení bude podrobněji objasněno na příkladu konkrétního provedení za pomoci výkresu, na kterém představujeobr.l r pohled na ohniš obr.2 e pohled na ohni obr.3 - pohled na ohnis Š s úpravou pro rožnění š ě s úpravou pro uzeníPříklad Brovedení technického řešeníNa obr.l je znázorněno základní ohniště Ě, které je vytvořeno...

Konstrukční prvek pro konstrukční modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266324

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnicové, modely, prvek, hračky, konstrukční, zejména

Text:

...obr. 4 a 5 je na první konstrukční prvek s řadami g. 2 spojkových čepů 5 a prvních kontaktních ploch Q kolmo k prvnímu kcnstrukčnímu prvku nasazen druhý konstrukční prvek s řadami §, 2 spojkových čepů 5 a prvních kontaktních ploch É. Přitom jsou izolujícíspojkové čepy § prvního konstrukčního prvku naznačeny prázdnymi kruhy a první kontaktní plochy Ř prvního konstrukčního prvku jsou naznačeny vyplněnýmí kruhy. Spojkové čepy 5 3 ,uvnr kontaktní...

Konstrukční prvek pro konstrukční modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266323

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: modely, prvek, hračky, stavebnicové, zejména, konstrukční

Text:

...vysvětlován, ježtoU příkladu provedení konstrukčního prvku podle výnálezu znázorněného na obr. 1 až 3 majíboční nebo pláščové plochy spojkových čepů § elektricky vodivý povrch ve formě kovové elektric~ ky vodivé části 1. Na obr. 1 a 3 jsou tyto elektricky vodlvé části 1 znázorněny silně vytaže nými čarami, na obr. 2 jsou tyto elektricky vodivé části Z naznačeny silnými płerušovanýmlElektricky vodívé části 1 nejsou na celém povrchu...

Stavební dílec pro stavebnicové modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264141

Dátum: 13.06.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnicové, stavební, zejména, modely, hračky, dílec

Text:

...rozměry jsou shodné s rozměry podnože §. V krycí deece 32 jsou otvory El pro možnost jejího nesunutí na spojovací čepy Z,8 a na její dolní straně jsou kuželovitě zakončené zástrčné čepy 33, jejichž polohe aprůměr odpovídají kruhovým otvorům lg v podnoži 2.Tyto a další podrobnosti provedení krycí desky 39 jsou lépe zrejmé z obr. 6 až 8 znúzorňujících pohled na dolní stranu krycí desky 33 případně její podélný a příčný řez. Z obr. 5 a 8 jsou...

Stavebnicové robotizované pracovisko pre automatické ukladanie kusového tovaru na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259235

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrnko Tibor, Zvara Ján, Kluka Ján, Mičušík Peter

MPK: B65G 57/24

Značky: stavebnicové, robotizované, ukladanie, palety, automatické, pracovisko, kusového, tovarů

Text:

...v prevádzke.Stavebnicové robotizované pracovisko podľa vynálezu je znázornená na obr. 1 v náryse a na obr. 2 v půdoryse a skladá sa zo zásobníka l paliet 3 tvoriac jeden celok s dopravnikom g prázdnych paliet g umiestneným pod zásobníkom l a dopravníkom É naložených paliet 3 umiestneným pod dopravníkom 3 zásobník l tvorí zároveň nosnú část frámy paletizátora g pohyblivo umiestneného nad dopravnikom lg zdvižnej plošiny 5.Paletizátor §...

Stavebnicové teleso pre prenos tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258622

Dátum: 16.09.1988

Autor: Czikó Elemír

MPK: F28D 1/04

Značky: prenos, tepla, stavebnicové, těleso

Text:

...v priemysle lacná nizkopotenciálna energia teplo chladiacich vôd). Využivanie takýchto telies pre velkoplošné vykurovacie systémy umožní ušetriť cca 2 U tepelnej energie oproti klasickým vykurovacím systémom, ďalej umožňuje rýchly zátop, ľahkú reguláciu systému a zaručuje ve 1 4miłkvalitné pracovné prostredie v priesto re.Stavebnicové teleso podľa vynálezu je znázornená na obr. 1, 2 a 3.Na obr. 1 je znázornený jeden priklad základného...

Stavebnicové zařízení pro zneškodňování zdrojů prašností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247207

Dátum: 01.08.1988

Autor: Huoa Vladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: zdrojů, zařízení, zneškodňování, stavebnicové, prašnosti

Text:

...i jednoduché čištění přičemž zlepšuje podmínky pro smáčení prachu a přitom umožňuje proudění vzduchu skrz zařízení do okolního prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno v axonometrickém pohledu s částečnými řezy příkladné provedení stavebnicového zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašností, aplikované na křížovémStavebnicové zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašnosti je provedeno z trubkových stojek l opatřených kolíky Q a úchyty 1,...

Stavebnicové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256696

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

MPK: B23Q 3/06

Značky: zařízení, stavebnicové, upínací

Text:

...pevné středici čepy ll a soustava vyměnitelných dostavovacích upínacích čepů ll, jejichž vnitřní konce jsou ve styku s klínovými plochami lá pístnic ll pístů lg hydraulických dostavovacích válcü Q, které jsou napojeny kanály lg na nezakreslený společný zdroj tlakového média. Délka pevných polohovacích čepů ll i dostavovacích upínacích čepů ll je různá a závisí na vnějším průměru upínaných obrobků gg. Dostavovací upínací čepy ll mají držák...

Stavebnicové upínacie zariadenie pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247287

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šubrt Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: obrábacie, upínacie, zariadenie, stroje, stavebnicové

Text:

...10 má vytvorený v smere dosadacej plochy 11 níaticový závit 12, ktorý je narrezalný polohovacím. zárezom 14. V maticovom závite 12 sú proti sebe naskrutkované upínacie skrutky 13 »o 4patrené záberovými plochami 130 vytvorenými ako kuželové zahlbenia 131 a ďalej sú opatrené ovládacím vybraním 132 pre klúč. Ďalej je Stavebnicové súčiastka 10 opatrená závitovým otvorom 15 pre pripojenie lubovolného d.orazu pomocou skrutky.Stavebnicové súčiastka...

Stavebnicové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244554

Dátum: 15.01.1988

Autor: Budín Jioí

MPK: E04G 11/00

Značky: stavebnicové, debnenie

Text:

...prekážajúcich panelov.V tomto prípade sa montuje jedine nosná 1 ešeňová, konštrukcia, kým ostatné prvky sa do nej len skladajú. Vysokú rozmerovú variabilnosť zvyšuje alternatíva s pružnými päsikmi, čo umožňuje mierne poodťahovanie panelov od seba. Týmto debnenim je možno aj naraz postaviť debnenia pre skelet pre celú výšku objektu. Táto možnost prináša rad výhod, ako možnosť rýchleho a vysokoproduktívneho postupu prác pri debneni,...

Univerzálne stavebnicové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238572

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 11/12

Značky: debnenie, stavebnicové, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vysokouniverzálneho debnenia, ktorým je možno vytvoriť debnenie pestrých stavebných konštrukcií i s malými šírkovými rozmermi. Panely debnenia vytvárajú skladaním, vzájomným otáčaním a posúvaním dosiek a súčasným zovretím sťahovákmi. Toto umožňuje systém drážok na zvlakoch dosák a výstupky na sťahovákoch. Debnenie je možno využiť na debnenie skeletových konštrukcií, rebrového stropu, nadokenných prekladov i zalomených, dosky,...

Stavebnicově skládané tvárnice pro vstřikovací formy z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238997

Dátum: 01.07.1987

Autor: Bartoněk Lubomír

MPK: B29C 45/26

Značky: vstřikovací, stavebnicové, formy, skládané, tvárnice, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicově skládané tvárnice pro vstřikovací formy z PH slouží ke stříkání velmi přesných ozubených kol z PH a sestává z tvarových vložek, které jsou suvně uloženy v desce tvarových vložek a zajištěny příložnou destičkou. Z desky vtokové a vtokové vložky.

Stavebnicové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243618

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hanžl Milan, Král Ladislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: zařízení, stavebnicové, upínací

Text:

...a čtyřpolohový cyklus otočného stolu je změněn na osmipolohový. Tak je dosaženo toho, že zatímco pravé upínací místo gg druhého dílčího upínače g s menším obrobkem lg se ještě nachází v pracovní poloze, jeho levé upínací místo gł je ve výměnné poloze aprobíhají na něm uvolňovací a upínací funkce.Levé upínací místo El druhého dílčího upínače 1 je konstruováno shodně jako jeho pravé upínací místo gg. Obsahuje natáčecí mechanismus lg pro ovládání...

Stavebnicové dopravní sekce mezioperačního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239677

Dátum: 13.03.1987

Autor: Torenbeek Reinder

MPK: B65G 13/04

Značky: dopravníku, mezioperačního, sekce, stavebnicové, dopravní

Text:

...spodnímu rámu J, (obr. 11 prostřednictvím šesti stojek §. V hornín rámu í(obr. 3) je vytvořena homí dráha L 1, která je stejná jako spodní dráha L 2.Na horním rámu i jsou shore umístěny výsuvná hydraulicky ovládané zaráäky Q (obr. I) a snímače LL polohy palet 32, se stavitelné posuvnymi prizmaty 31, do kterýchjsou vkládány hřídelová součástí 5,. Na krátkych hřídelích a (obr. 3) jsou uloženy kluzně v porovitych pouzdrech kladky 3 (obr. 2)....

Stavebnicové obráběcí centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 234216

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dráždil Josef, Borský Václav, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 41/06

Značky: stavebnicové, centrum, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové obráběcí centrum sestává z podstavce s otočným pracovním stolem, z podstavce s pohonovou jednotkou a nejméně jednoho podstavce s otočným stolem zásobníku operačních hlav. Pohonovou jednotku tvoří vřeteník a posuvová jednotka. Na konzolách otočného stolu zásobníku jsou umístěny úložné palety opatřené podobně jako vřeteník vodicími kladkami a opěrnými kladkami, na kterých je prostřednictvím vodicích lišt a opěrných lišt uložena...

Stavebnicové lešení pro opravy a rekonstrukce komínových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 247982

Dátum: 15.01.1987

Autori: Heřmanský Jaroslav, Košťál Miloslav, Borovec Jaroslav

MPK: E04G 3/12

Značky: rekonstrukce, opravy, těles, komínových, lešení, stavebnicové

Text:

...výhodou stavebnicováho leäení podle vynálezu Je, e Jeho vybudování nevyhduJe zásahy do konstrukce střecłw. Prahy lelení ae poaazuJí přímo na krytinu prostřednictvím mäkká a/nebo prušná podlodlq, která zaručuje rovnomerné rosdčlení tlakových sil ne velkou plochu střední konstrukce.Souměrná uspořádání sákledního dílu leieni vylučuJe extránní nenáhání pouze některá s částí konstrukce střechy a zeJičtuJe statickou bezpečnost. PřipoJovaná...

Stavebnicové zariadenie pre manipuláciu s technologickými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234807

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kusý Ladislav, Barák Eugen, Pernický Štefan, Tomšík Jozef

MPK: B23Q 7/14

Značky: manipuláciu, stavebnicové, technologickými, paletami, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavebnicového zariadenia pre manipuláciu s technologickými paletami na pracoviskách prípravy materiálu automatizovaných výrobných systémov. Podstata vynálezu je, že horná otočná časť, spodná nosná časť ako aj funkčné jednotky sú konštrukčne vyriešené tak, že možno stavebnicovým spôsobom tvoriť zariadenia potrebné na jednotlivé pracoviská prípravy materiálu nenáročnými montážnymi zásahmi.

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie podzemnej steny z prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232138

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šmuhař Miroslav, Otta Rudolf

MPK: E02D 5/18

Značky: stavebnicové, podzemnej, zariadenie, prefabrikátov, stěny, prenosné, vodiace, kontinuálny, výkop, zriadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie z prefabrikátov nahradzuje monolitické železobetónové vodiace múriky a umožňuje mnohonásobné použitie pri kontinuálnom hĺbení ryhy rôznych šírok, kontinuálnom osadzovaní prefabrikátov, výkopu ryhy jedno- a viaczáberových pilót a ostatných typov podzemných stien požadovaných šírok. Jeho podstata je, že priečne ztuženie rovnobežných oceľových...

Stavebnicové zařízení pro ochranu jezových hradicích konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235835

Dátum: 01.12.1986

Autor: David Jan

MPK: E02B 3/22

Značky: stavebnicové, ochranu, jezových, zařízení, hradicích, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zařízení je určeno pro ochranu všech používaných typů jezových hradících konstrukcí a slouží k zabránění kolize plavidla nebo soulodí s jezovou hradicí konstrukcí včasným utlumením jeho pohybové energie. Zařízení je uspořádané nad hladinou vody a je tvořené vodorovnou soustavou vzájemně spojených tažně deformovatelných prvků, které jsou svými konci spolu vzájemně spojeny spoji umožňujícími natáčení prvků v rovině soustavy. Krajní...

Stavebnicové zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226684

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rychtera Miroslav, Kosobud Jaroslav

Značky: zařízení, stavebnicové, zkušební

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zkušební zařízení pro zkoušky klimatické a korozní odolnosti a životnosti technických materiálů a výrobků vyznačené tím, že je provedeno jako soubor samostatných funkčních jednotek, jehož základní funkční jednotkou je zkušební komora (1), ke které jsou prostřednictvím spojovacích bloků (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), spojovacích elektrických přívodů (51) a spojovacích hadic (52) funkčně přiřazeny v libovolném počtu a pořadí ostatní...

Stavebnicové zařízení pro seřizování polohy nakloněné pracovní jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227455

Dátum: 15.04.1986

Autor: Pavlík Miroslav

Značky: pracovní, polohy, nakloněné, zařízení, stavebnicové, jednotky, seřizování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém seřizování polohy nakloněné pracovní jednotky pro obrábění šikmých otvorů, které přesně navazují na další opracovanou plochu, např. na drážku uvnitř náboje kola. Zařízení tvoří měřicí trn, opatřený kontrolním povrchem, který v případě správného nastavení dolehne po celé své délce na přilehlou plochu sklopné lišty, otočně uložené na univerzální konzole, opatřené otvory s polohovacími pouzdry, do nichž zasahují polohovací...

Kostra stavebnicové skříně univerzálního sestavného rozváděče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220539

Dátum: 15.11.1985

Autori: Václav Stanislav, Koudela Miroslav, Hrůza Jan, Knotek Karel

Značky: univerzálního, sestavného, skříně, kostra, rozváděče, stavebnicové

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší kostru stavebnicové skříně univerzálního sestavného rozváděče. Boční rámy této kostry jsou spojené se spojovacími příčkami tak, že dosedací plochy čtvercových návařků umístěných v horní a dolní části bočních rámů jsou šrouby přitaženy k dosedací ploše spojovacích příček. Tyto spojovací příčky mají jednak na svých čelních dosedacích plochách závity pro spojovací šrouby a jednak boční dosedací plochy pro dosednutí konců bočních rámů....

Stavebnicové obráběcí centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 222466

Dátum: 01.10.1985

Autori: Borský Václav, Zámečník Leo, Dráždil Josef

Značky: stavebnicové, centrum, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obráběcích center stavebnicového typu, zejména obráběcích center s automatickou výměnou nástrojových hlav. Řeší především problém rychlého a bezztrátového přechodu z jednoho pracovního programu na druhý, především v malosériové popřípadě i kusové výrobě. Pracovní jednotka tvořená vřeteníkem, mechanismem pro upínání hlav a posuvnou jednotkou, je uložena na nosném rámu, po jehož jedné straně je polohovací otočný stůl, navazující...

Stavebnicově montážní nábytkový a regálový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 226287

Dátum: 15.04.1985

Autor: Slabý Vladislav

Značky: montážní, stavebnicové, regálový, nábytkový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicově montážní nábytkový a regálový systém vyznačený tím, že jednotlivé stojiny (1) mající otvory jsou spojeny tyčemi (2) kruhového průřezu, tyče (2) nesou police (4) a stojiny (1) jsou opatřeny nejméně jedním výstupkem (5) pro fixaci výplňových stěn (3).

Stavebnicové provedení vinutí pro možnost sestavení libovolných parametrů transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216709

Dátum: 01.10.1984

Autor: Chlubna Dominik

Značky: stavebnicové, provedení, transformátoru, sestavení, parametrů, libovolných, vinutí, možnost

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stavebnicové provedení cívkové části vinutí transformátorů jehož podstata spočívá v tom, že na jádru transformátoru jsou nasunuty moduly o shodných rozměřech. Tyto moduly jsou zpevněny izolační hmotou. Mají vyvedeny přípojné body. Volný prostor na jádru transformátoru může být zaplněn doplňkovým modulem z izolační hmoty. Propojení modulů je provedeno spojkami. Výhodou tohoto řešení je možnost maximální unifikace výroby...

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213874

Dátum: 01.05.1984

Autori: Halouska Jaroslav, Smíšek Josef, Kessner Karel, Steklý Miroslav

Značky: bezkontaktní, cyklu, zapojení, pracovních, stavebnicové, jednoúčelových, strojů, stavebnicových, zejména, obráběcích, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zapojení pro bezkontaktní řízení pracovních cyklů, zejména jednoúčelových stavebnicových obráběcích strojů, jejichž všechny aktivní uzly jsou napojeny na shodně propojené bloky vstupních obvodů, časovačů, operačních a programovatelných pamětí a výstupních spínačů, vyznačující se tím, že pomocný uzel (E), pro řízení pracovního cyklu stroje (l) je připojen na blok (7) vstupních a porovnávacích obvodů, na jehož vstup navazují výstupy...