Patenty so značkou «stavební»

Stavební dílec tyčového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260426

Dátum: 15.12.1998

Autori: Brabec Zdeněk, Krubová Alena, Šamonil Karel

MPK: E04C 3/20

Značky: stavební, charakteru, tyčového, dílec

Text:

...materiálem. Tepelně izolační materiál se do štěrbin vkládá před betonáží ve vertikální vý robní poloze, čímž je vyloučena nutnost bednění štěrbín.Na vyobrazeních je schematicky znázorněna základní úprava stavebního dílce podle vynálezu. Obr. 1 představuje půdorysný pohled na dílec s příkladem uspořádání štěrbin a krčkü. Na obr. 2 je znázorněn svislý řez jednoduchým provedením dílce, kdy spodní úroveň tepelně lzolačního materiálu je...

Stavební prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 274716

Dátum: 15.10.1991

Autori: Leier Michael, Lesko Imre

MPK: E04C 1/40

Značky: stavební, prvek

Svěrný záchyt zábradlí pro stavební lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268617

Dátum: 14.03.1990

Autor: Plaček Karel

MPK: E04G 7/12, E04G 1/26

Značky: zábradlí, svěrný, záchyt, stavební, lešení

Text:

...částí do vodorovné roviny. Na třmenu je navlečena plochá tvarovaná objímka s obloukovítou spodní částí s rameny, která svírají tupý úhel. Jedno z ramen je opatřeno otvorem a druhé výřezem, urrými procházejíramena třmenu. Na závitu třmenu je našroubované rukojet.Na přiloženém výkresu je znázorněn svěrný záchyt zábradlí, a to na obr. I v náryse,na obr. 2 v bokoryse a dbr. 3 je axonometrický pohled na svěrný záchyt uchycující zábradlí ke...

Dopravní a brázdicí řetězové ústrojí pro železniční stavební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268159

Dátum: 14.03.1990

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/10

Značky: dopravní, železniční, řetězové, stroj, stavební, ústrojí, brázdicí

Text:

...řetězovćho ústrojí.Podla daliího význasu vynalezu je zo dopravníu a brézdící řetězen a za ponocný řetěza ve saěru práce strojní člstíčky ulolena dvojice vzájenně nezávisle řídltelných víbračních sít, uuístčných V podélnén sněru stroje za sebou, příčeui dopravní a brazdící řstůzové ústrojí a/nebo poaocný řetäz jsou spojeny přes líbovolné použítelný dopravní pás e jední z obou víbračních aít. Strojní číatíčka takového provedení á tu...

Stavební hmota na bázi cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267725

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bezemek Jiří, Prachař Otakar, Votápek Václav, Chlumecký Jan, Hradský Josef, Kohout Josef, Bažout Zdeněk, Zhoř Jiří, Zlesák Ivan

MPK: C04B 24/22

Značky: bázi, hmota, cementů, stavební

Text:

.... Vykazuje velmi malé provzdušnění,max.2 Š oproti srovnávncí cementobetonově směsi, noovlivnující pevnosti ani při použití technologie urychleněho tuhnutí betonu. Snížení ztekucujících učínků 5 časom je malé. Měřeno snížením kužel po 30 minutách je menší nei 20 mm ą ještě po 60 min od zanícháuí směsi dosahuje hodnoty cca 80 š původní, což řâdově převyäuje obdohný účinek dosavndních přísod. Předmětnú přísada způsohuje rovněž vysoký nirůst...

Škrobová zahušťovadla a pojiva geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267502

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krulíkovský Jiří, Kodet Josef, Pomahač Bohdan, Janalík Bedřich, Tachovský Petr, Štěrba Slavoj

MPK: C08L 3/02, C08L 3/08

Značky: stavební, hydrogeologické, speciální, inženýrsko-geologické, práce, pojiva, škrobová, geologicko-průzkumné, zahušťovadla

Text:

...snadnou n-ísitolxlost a rozpustnost ve vodném prostředí rozpuotných, koloidnä disporgownnýnh i hydrofihtích látok.Goologicko-uůzkumó, Éeuýrskc-geologické a hydrogoologické práce jsou spoje-ny s následným odčorpáváxüm plynných i kapalnýoh látok z nádržnioh hornín. Z těchto důwo~ dů musí být knpalné kompozico snadno odstrnnitelné z hornín tak, aby nebránilj přirozouč propustnooti Iornin a umožnily provádět odčerpávňní těchto norostů.Xomónö...

Způsob výroby škrobových zahušťovatel a pojiv pro geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265613

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pomahač Bohdan, Štěrba Slavoj, Janalík Bedřich, Kodet Josef, Krulíkový Jiří, Tachovský Petr

MPK: C08L 3/08

Značky: pojiv, zahušťovatel, inženýrsko-geologické, výroby, škrobových, speciální, hydrogeologické, způsob, geologicko-průzkumné, stavební, práce

Text:

...a starch product. In Referatnyj žurnal,1968, Č. 13, S. 56).Podstata vynálezu spočívá v účelné kombinaci sítování škrobů, zejména škrobu hramborcvého, vhodným sitovacím prostředkem (vázaným éterickou vazbou) a v následné specifické mechanicko-chemické degradaci spojené s termickou modifikaci, která produkt převádí do formy rozpustné za studena ve vodě. Timto postupem modífikace škrobu dochází ke změně charakteru molekulární a zejména...

Převodovka s pružným členem, obzvláště pro střihačky stavební oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 265551

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šindelář Ladislav, Urban Miloslav

MPK: B23D 15/12

Značky: převodovka, členem, obzvláště, stavební, střihačky, pružným, oceli

Text:

...střihaného drátu, obr. 2 je řez A-A 2 obr. 1 kolmý na podélnou osu hřídelů, obr. 3 znázorňuje polohu střihaného prutu vzhledem k čidlům pro zpomalení a zastavení pohybu prutu. obr. 4 je kinematické schéma přenosu kroutícího momentu při přímém závěru,obr. 5 je kinematické schéma přenosu krouticího momentu při převodu do pomala. obr. 6 je kínematické schéma přenosu krouticího momentu při zastaveníhnaného hřídele. Šípky naznačují průběh...

Způsob přípravy pěnosilikátové stavební směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264230

Dátum: 13.06.1989

Autori: Krňanský Jan, Pánek Jiří, Hošek Jiří

MPK: C04B 38/02

Značky: způsob, přípravy, pěnosilikátové, směsi, stavební

Text:

...za uvolňování tepla. Při vhodném poměru regulačních přísad průběhu tuhnutí je V uzavřeném prostoCS 264 230 B 1 i 2 ru formy dosaženo podmínek pro rozklad nadouvadla. Nadouvadio se předem smíchá ve fluidní míchačce s cementem za sucha tak, aby došlo k rovnoměrnému rozdělení obou látek v objemu. Regulační přísady tuhnutí jsou rozpouštěny v záměsové vodě pro přípravu cementové suspense. Množství a druh přísad ovlivňuje počátek tuhnutí,...

Stavební dílec pro stavebnicové modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264141

Dátum: 13.06.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnicové, hračky, zejména, dílec, stavební, modely

Text:

...rozměry jsou shodné s rozměry podnože §. V krycí deece 32 jsou otvory El pro možnost jejího nesunutí na spojovací čepy Z,8 a na její dolní straně jsou kuželovitě zakončené zástrčné čepy 33, jejichž polohe aprůměr odpovídají kruhovým otvorům lg v podnoži 2.Tyto a další podrobnosti provedení krycí desky 39 jsou lépe zrejmé z obr. 6 až 8 znúzorňujících pohled na dolní stranu krycí desky 33 případně její podélný a příčný řez. Z obr. 5 a 8 jsou...

Zařízení pro sušení stavební keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263475

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ašmarin Gennadij, Ružanskij Semen, Vysočanskij Jevgenij, Buz Mark Alexandrovič, Cimermanis Lazars-charij, Jevstratov Georgij, Svešnikov Vladimir, Šuldiner Vladimir, Žestovskij Anatolij

MPK: F26B 9/06

Značky: sušení, stavební, keramiky, zařízení

Text:

...H orcacumammeuy neurnnaropam c sacnoHKaMH, npuqem KOHHBKTODH oTne-3 nenu or paőoero Kauana nepmopHponaHHuMH neperopokann, o.T n H u a m m a m c 3 Ten, qro, c uenbm nweucnmúaunn npouecca cymuu, ona ononnuwennH 0 conepmnw nponéxyroquue cexuuonuue KOHHEKTODH, pąsuemeaaue no oôe cwopouu nonaonmero H ownonmmero KOHHEKTODOB H Mexny nwm, H umpxynnuuouuue BEHTHnnT 0 pu, cooömammue cnexnaw cexuun npoMemyTouHmx Konnexwopon.2. Ycwanoñxa no n.1,...

Stavební hmota se zvýšenou otěruvzdorností

Načítavanie...

Číslo patentu: 263295

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kořínek Jiří, Chládek Milan, Duštíra Miroslav

MPK: C04B 14/32, C04B 14/06

Značky: stavební, otěruvzdorností, hmota, zvýšenou

Text:

...a tím zvyšuje jeho kohezi s pojivem kromě adheznich sil i mechanickým ukotvenim pojiva v povrchu zrna. Kromě toho karbid křemíku, difuzně spojený s křemenným zrnem zvyšuje otěruvzdornost křemenného zrna.Z tohoto důvodu je koheze takto formulované stavební hmoty podstatné vyšší, z čehož plyne nejen zvýšená pevnost hmoty, ale 1 zvýšená odolnost abrazivzdorných zrn proti uvolněníRonkrétní složení a použití stavební hmoty podle vynálezu je...

Živičná stavební směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262812

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lešanský Jaroslav, Venc Václav, Kudla Ludvík, Kučera Jan, Kos Václav, Pavelka Vladimír, Vrbka Jiří

MPK: E01C 7/18

Značky: směs, živičná, stavební

Text:

...a.Živičné stavební směsi podle vynálezu lze použít k výstavbě vozovky tak, že na štěrkopísek o tlouětce vrstvy 30 cm se POIOŽÍ Dodkladní vrstva o tlouštce 20 cm z cementové stabilizace. Na podkladní vrstvu se položí ložní vrstva o tlouštce 10 až 20 om ze živičné stavební směsi podle vynálezu běžným způsobem, to znamená, že se rozprostře finišerem nebo grejdrem a zhutní se stejně jako ostatní vrstvy. Na ložní vrstvu se položí krytová vrstva o...

Pružná stavební hmota s akustickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262092

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maleček Jiří, Sequens Jan, Hradec Miroslav

MPK: E04B 1/68, C04B 24/00

Značky: pružná, stavební, akustickým, hmota, účinkem

Text:

...pružná stavební hmota s akustickým účinkom podle toho»to vynálezu, jejíž podstata spočíva v. tom, že obsahuje 39,7 až 74 0/0 hmot. vodné disperze kaučukového polymeru jako typu butadien-styren, chloropren a podobné, o sušlně 15 až 55 0/0 hmot., jejíž vlskozita se upraví přídavkem 0,3 až 6 0/0 hmot. zahuštovadla typu rychle rozpustných neb-o bobtnavých škrobů, derivfatů škrobu nebo celulozy o vykle s éterickou vazbou nebo jejich kombinací...

Přenosná stavební konstrukce pro vytváření budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261861

Dátum: 10.02.1989

Autor: Fagnoni Giovanna

MPK: E04B 1/343

Značky: stavební, konstrukce, vytváření, budov, prenosná

Text:

...podelných nosných stěn 3 .a které je možno otočit o 90 ° směrem ven, takže potom svirají s podélnými nosnými stěnami 3 pravý úhel. Vedle štítových otočných stěnových dílců 30 jsou v postrannim prostoru uloženy výktlopné střeš 2 61 a a 1 iní dílce 34, připojené střešními vodorovnými klouby 36 ke střešnímu dílu 14 V malém odstupu od jeho podélného okraje. K podélnýim oklrajům podlahy 9 jsou podlahovými vodorovnými klouby 38 pripojeny...

Lepicí hmota pro stavební účely na bázi syntetického kaučuku a asfaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260894

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan, Šesták Jiří

MPK: C09J 3/30

Značky: kaučuku, hmota, účely, lepicí, syntetického, asfaltu, stavební, bázi

Text:

...rozpouštědla.Lepicí hmota může být modifikována pro zvýšení lepivosti montánními kysellnamí a jejich estery vznikajícíml jako ratinační zbytek pří čištění montanního vosku. ako antíoxidant může být použít fenyi-(í-nattylamin neho 2-merkaptobenzimidazol.Príncípem Vynálezu je skladba lepící hmoty určené pro iepení stavebních materiálů,zejména asfaltových pásů, hydroizolačních fólií na bázi kaučuku, používaných v hydroizolační techníce....

Prostorový stavební dílec bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260862

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04H 1/12

Značky: dílec, stavební, prostorový, jádra, bytového

Text:

...úrazu, zejména pro starší obyvatele bytu a děti a je proto namítán z hlediska hygienických předpisü. obdobné zbytočné zdvojenl je u stropu, protože stropní panely hrubých staveb mají i spodní povrch natolik dokonalý, že jsou připraveny pro přímou úpravu tapetováním nebo malbou, a proto je další -Strop prostorového prefabrikátu poosazení do stavby funkčné neopodstatněuý a zbytečný. Oba dva horizontální prefabrĺikáty, tzn. podlahový dílec...

Izolační stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260659

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04C 2/26

Značky: stavební, dílec, izolační

Text:

...dále to, že má přirozený stavební povrch příbuzný ostatním omítnutým nebo stěrkovaným povrchům stěn,a to, že se jim dosahuje celistvého povrchu stěny bez spar mezi jednotlivými dílci, které jsou u ostatních stěn z lehkých příčkových.či obkladových dílců nezbytné.Tím, že maltovinové povrchové vrstvy jsou zcela neseny kostrou dílce, je možnn snimi manipulovat krátce po odlití, aniž je je třeba uměle vysoušet. Část přebytečné vody odsaje...

Vícevrstvý stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260657

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bureš Stanislav, Slavík Zdeněk, Novák Vladimír

MPK: E04C 2/46

Značky: dílec, stavební, vícevrstvý

Text:

...a vnitřní vrstvou,čínž lze výrazni zlepšit statické podmínky dílce ve stěně budovy.Příklad provedení víoevrstvého stavebního dílce podle vyndo lenu je znázorněn na přípojených výkresoch, kde na obr. 1 Je pedélný svislý řez střední vrstvou, na obr.2 je část podélného svíalćhe řesu vedeného rovinou Ann z obr.3, na obr. 3 je příčnýřez vedený rovinou B-B z obr.2, na obr.4 je příčný řez vedený ro tvinou C-C z obr.2 a na obr. 5 je příčný řez...

Řezačka stavební keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246369

Dátum: 01.08.1988

Autor: Kamarýt Milan

MPK: B28B 11/14

Značky: řezačka, stavební, keramiky

Text:

...břitem je na rámu upraven tlumič.Řezačka stavební keramiky podle vynálezu je jednoduchá s malou hmotností a snadnou manipulací. Plně vyhovuje pro řezání veškerých keramických stavebnioh materiálů opatřených glazurou,je nenáročná na spotřebu fyzicky namáhavé práce a zajištuje do~ konalou čistotu, přesnost a kvalitu řezů.Příklad provedení řezačky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese.Navrhovaná řezačka stavební keramiky...

Mobilní hydraulické skluzové zařízení pro přemísťování stavební sutě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257208

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tetour Zdeněk, Šustáček Jan, Hyman Slavomil

MPK: E04G 23/08

Značky: přemísťování, mobilní, hydraulické, zařízení, sutě, skluzové, stavební

Text:

...Ručním vrátkem se potrubí vytáhne do potřebné výše a zavěsí pomocí řetězů k lešení nebo k objektu. Tyto skluzy tlumí sice hluk ale mají velkou montážní praonost. Tento nedostatok se snaží odstranit teleskopické shozy montované na dvoukolovém podvozku samovztyčitelné pomocí hydraulického obvodu. Tyto skluzy vedle svých předností mají nevýhodu ještě v malé mobilnosti, což je v místech s velkým provozem nežádoucí.Tento nedostatok odstraňuje...

Sendvičový plošný stavební prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253804

Dátum: 17.12.1987

Autor: Šale Pavel

MPK: E04C 2/46

Značky: prvek, stavební, sendvičový, plošný

Text:

...navzájem spojených kovovými kotvami, a z vnitřní tepelně izolační vrstvy, jehož podstata spočíva v tom, že k jedné 2 vnitřních stěn vnější krycí betonové vrstvy a vnitřní nosné betonové vrstvy je připevněno nejméně jedno distanční kluzné těleso.Výhodou sendvičového plošného stavebního prvku podle vynálezu je to, že snáší kolmé zatížení bez deformace tepelně izolační vrstvy a dále to, že při dimenzování kotev, jež spojují vnější krycí a...

Stavební tvárnice pro bezmaltové zdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253760

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kulhánek František, Vích David, Víchová Eva

MPK: E04C 1/10

Značky: tvárnice, stavební, bezmaltové, zdění

Text:

...v tom, že jedna ložná plocha tvárnice je opatřena soustavou čtvercových výstupků, rozmístěných na každé polovině ložné plochy šachovnioově do křížového útvaru, druhá ložná plocha je rovněž opatŕena soustavou čtvercových výstupků l, rozmístěných na každé polovině šachovnicově podél úhlopříček poloviny ložně plochy, takže jsou negativem rozložení výstupkůTato úprava stavební tvárnice zajistí bezpečné a pevné, ale rozebíratelné spojení...

Nosný stavební dílec pro stěny a stropy budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247360

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zavadil Eduard, Halašta Josef

MPK: E04C 2/46

Značky: stěny, stavební, nosný, dílec, stropy, budov

Text:

...dílců vytváří základní ekonomický predpoklad pro stavbu obytných domů, vytápěných pouze solární energií.Konstrukční uspořádání dílce podle vynálezu umožňuje vytvoření dutiny, zaujímající 70 celkového objemu. Tím se snižuje úměrně množství potřebného materiálu pro stavbu, jeho položka nákupní, položka za dovoz na staveniště a položka zakládání stavby.Příklady provedení dílce podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresu, kde obr. l představuje...

Stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238043

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kříž Lubomír, Krejsa Jan, Chládek Milan, Koutský Rudolf

MPK: C04B 14/10

Značky: technickými, zlepšenými, hmota, vlastnostmi, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi a její široké použití ve stavebnictví jako připojené omítkoviny, podlahové podložky, speciálních omítek a podlahových vrstev s tepelně, zvuko-, požárně i hydroizolačními vlastnostmi, dále v závislosti na formulaci ke speciálním účelům, např. stínění proti ionizujícímu záření, jejíž podstatou je využití vlastností mechanicky a tepelně aktivovaných jílovin, obsazujících...

Způsob vytváření zemních hutných konstrukcí zejména ve stavební výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252413

Dátum: 17.09.1987

Autori: Slovák Miroslav, Bílý Miroslav, Velíšek Josef, Štěpánek Robert

MPK: C04B 7/26, E04B 1/12

Značky: konstrukcí, zejména, vytváření, výrobe, způsob, stavební, zemních, hutných

Text:

...hutnění hutnícímí mecheníemy. Nehutnênákonstrukce vytvořená způsobem podle vynálezu má vyšší objemovou hmotvnoet a tím 1 vyšší míru zhutnění než zemní konstrukce hutněná. provetdeñá 2 optímúlnê vlhčeného popílku e předepeanýn způsobem dokonaleDalší výhodou je vytvoření zemni konstrukce se zlepšenými tepelné izolačnimi vleetnoatmi v porovnání s konstrukcemi z tradičnich přirodnich materiálů.k Přikladná provedení způeobu podle vynálezu...

Žáruvzdorné stavební těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 241483

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hennen Hans, Scholz Harald

MPK: C21C 5/48

Značky: těleso, stavební, žáruvzdorné

Text:

...desky 5 lze rovněž použít dvojici desek. Dále může být kovové deska 5 nebo dvojice desek uložena v maltě.segmenty 3 jsou drženy v. požadované vzdálenosti od čelní strany kovové skříně 2 pomocí dvou .líšt i, které jsou upravený na vnitřní straně kovové skříně 2 a jsou sní zejména bodové svářeny.Na této straně, která představuje studenou stranu, je těsně přívsřena čelní stěna 7, která je opatřena trubní přípo-jkou 8. Prostor, který zůstane...

Přístroj pro stavební i strojní dokončovací práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240610

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kuschke Günter, Castrop-rauxel Reinelt Werner, Krieger Karl, Lamb Charles Granville, Kalverkamp Klemens

MPK: B05B 7/04

Značky: stavební, práce, prístroj, dokončovací, strojní

Text:

...materiály. Před aplikací není proto třeba filtrovat ani např. stříkací tmel, stejně ani izolační hmoty na bázi asfaltu(bitumenní nátěry) určené pro stavební účely. Hospodárným využitím dopravního média při provozu přístroje se dosahuje úspor a vystačí plně velmi malý přenosný kompresor o výkonuDalší výhodou uspořádání přístroje dle vynálezu je vyrobitelnost V běžně vybaveném strojírenském provozu, bez jednoúčelových strojů, bez...

Stavební díl elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241261

Dátum: 01.09.1987

Autor: Janovský Petr

MPK: H05B 3/16

Značky: elektrických, stavební, zařízení

Text:

...připevnit kotvu. Rozteče kotev a rozteče profilů jsou shodné, přičemž odpadá použití vnitřniho plechu. Kotvy se přivařují ze strany na výztužný profil nebo upevňují přes závit maticí na výztužné profily, takže lze kotvy s výhodou vyměnit nebo přidatz vnějšku pece. Toto řešení jednak zlehčí konstrukcí pece, jednak sníží tepelné namáhání konstrukce pece, protože vnější vrstva izolace pece je ochlazována proudícím venkovním vzduchem, což...