Patenty so značkou «stavebné»

Stavebné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6874

Dátum: 04.09.2014

Autor: Čáslava František

MPK: C04B 18/04, C04B 18/06, C04B 18/10...

Značky: stavebné, prvky

Text:

...a tým aj k zlepšeniu fyzikálnych a úžitkových vlastností vyrábaných stavebných prvkov. Obdobné platí aj pri použití vzdušného či hydraulického vápna, pokiaľ ide o kvalitu betónovej zmesi a vlastnosti stavebných prvkov.Vyhotovenie stavebných prvkov s protilovanými povrchmi sa zahĺbením znižuje hmotnosť výrobkov,znižuje spotrebu výrobných komponentov, výrobné náklady a cenu výrobku. Prispieva k ľahšej manipulácii s výrobkami a znižuje ich...

Stavebné prvky s komponentmi z recyklovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6697

Dátum: 04.03.2014

Autor: Kozmér Ladislav

MPK: C04B 18/04, E04C 2/00, C04B 18/24...

Značky: recyklovaných, prvky, materiálov, komponentmi, stavebné

Text:

...prvky s komponentrni z recyldovaných materiálov podľa tohto riešenia pozostávajú z 45,0 až 87,0 objemových mletého triedeného použitého papiera, 1,0 až 10,0 objemových mletého triedeného použitého textilu, 4,0 až 15,0 objemových ccmentu, 4,5 až 24,0 objemových vody, 3,0 až 5,0 objemových xantánovej gumy a 0,5 až 1,0 objemových aditív do stavebných prvkov, výhodne stearanu vápenatého alebo zínočnatého. Stavebné prvky sú výhodne...

Stavebné súvrstvie zatepľovacieho systému so vzduchovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6077

Dátum: 03.04.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/62, E04B 1/70

Značky: systému, súvrstvie, stavebné, zatepľovacieho, vzduchovou, medzerou

Text:

...cirkulačného obvodu. Druhý rad trubíc je pripojený k trubiciam radiačného vykurovacieho systému vodorovnými potrubnými spojmi a ukončovacimi prírubami, nezávisle od prvého cirkulačného obvodu.Nevýhodouje, že funkcia je závislá od solámeho systému. Fasáda musí byt priesvitnà, čím sa stáva použitie obmedzené. Systém nemá stálu termoizolačnú schopnosť. Pri mechanickom poškodení je prakticky neopraviteľný.Úlohou tohto technického riešenia je iné...

Výstuž pre stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19695

Dátum: 29.04.2011

Autor: Adell López Luis

MPK: E04B 2/10, E04B 2/20, E04B 1/41...

Značky: stavebné, účely, výstuž

Text:

...tyčí.0011 Tento vynález spočíva vo výstuži na stavebne použitie, zahŕňajúcej dve pozdĺžne dosky spojene priečnymi tyčami alebo doskami, V ktorej- koncové časti každej strany priečnych tyčí alebo dosiek končia na pozdĺžnych tyčiach alebo doskách, 3 EP 27 l 9842pozdĺžne tyče alebo dosky sa rozprestierajú laterálne z oboch koncov, tvoriac rôzne ukončovacie oblasti, kde medzi pozdĺžnymi pruhmi alebo doskami nie sú žiadne priečne tyče alebo...

Antimikrobiálne účinné cementy, stavebné spojivá, cement obsahujúce zmesi a stavebné výrobky a materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5741

Dátum: 05.04.2011

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 22/00, C04B 24/00, C04B 7/00...

Značky: materiály, zmesí, obsahujúce, účinné, výrobky, spojiva, cementy, antimikrobiálne, cement, stavebné

Text:

...pevnosťou je definované podľa EN 197-4 2004, do vysokopecných síranovzdomých cementov je definované podľa STN 72 2103.Podľa EN 206-1 2000 sa jemne mletá granulovaná vysokopecná troska môže zaradiť medzi prímesi do betónu II. druhu - puzolánové alebo latentne hydraulické.Pri bežnom použití granulovanej vysokopecnej trosky, táto zvyšuje dlhodobé pevnosti v tlaku a v ťahu pri ohybe v porovnaní s čistým cementom, znižuje hydratačné teplo,...

Zmes na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5393

Dátum: 08.03.2010

Autor: Zapletal Zdeněk

MPK: C04B 14/00, C04B 28/00, C04B 16/00...

Značky: stavebné, účely

Text:

...častice uvedenej recyklovanej plastovej drviny, ktoré boli preosiate na veľkosť častíc do max. 2 mm a spolu s vyššie uvedeným množstvom vápna bola táto zmes výhodne použitá ako suchá štuková zmes.Výhodne je možné ďalej k vyššie uvedeným zmesiam pridať až do 0,4 hmotn. činidla proti UV žiareniu a/alebo činidla proti kyslým dažďom, a/alebo až do 0,05 hmotn. pigmentu.Podľa technického riešenia je tiež možné vyrobiť konkrétne výrobky, najmä...

Použitie tlačiarenského papiera potlačeného dekoráciou pre plošné stavebné diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20104

Dátum: 29.05.2009

Autori: Tünte Udo, Petersen Frank, Schwitte Richard

MPK: B41J 11/00, B41M 3/18

Značky: dekoráciou, stavebné, tlačiarenského, diely, papiera, potlačeného, použitie, plošné

Text:

...čo nakoniec vedie k vzniku nepoužiteľnéhotlačiarenského papiera. Preto bolo aj napriek dodatečným nákladom doteraz považované za nutné, pre prípad použitia ako dekoračného papiera pre plošné stavebné diely, používať potlačovanú vrstvu aspoň čiastočne napustenú živicou a/alebo s atramentovou absorpčnouV súvislosti s predkládaným vynálezom bolo zistené, že vyššie menovaný problém môže byť vyriešený tým, že tlačiarenský papier a/alebo...

Zmes solí mastných kyselín ako hydrofobizačný prostriedok pre stavebné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18897

Dátum: 15.12.2008

Autor: Jürgen Hauk

MPK: C04B 111/27, C04B 103/65, C04B 24/08...

Značky: materiály, kyselin, solí, mastných, stavebné, prostriedok, hydrofobizačný

Text:

...25 až 40 hmotn.draselnej soli mastnej kyseliny s 16 až 18 atómami uhlíka. Podiel solí mastných kyselín s 8 až 14 atómami uhlíka na celkovom množstve tejto kombinácie solí mastných kyselín predstavuje teda 60 až 75 hmotn. Avšak v obidvoch prípadoch ide o soli toho istého kovového katiónu, a síce draslíka. S ohľadom na spôsob výroby zmesi solí mastných kyselín sa uvádza len výsledok zmesí0021 Zmes solí mastných kyselín má byť okrem toho...

Upevňovací prvok pre stavebné prvky montáže budov za sucha a spôsob výroby takéhoto upevňovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8284

Dátum: 03.05.2007

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: B21D 13/10, E04C 2/00, B21D 13/04...

Značky: spôsob, takéhoto, sucha, výroby, upevňovacieho, prvok, prvků, montáže, prvky, stavebné, budov, upevňovací

Text:

...hrúbka plechového materiálu leží medzi 0,2 mm a 2,0 mm, obzvlášť medzi 0,3 mm a 0,8 mm, výhodne medzi 0,4 mm a 0,7 mm.0016 Podľa vynálezu môže byť ďalej určené, že celková výška zdeformovaného plechového materiálu v spojovacom úseku predstavuje medzi dvojnásobkom atrojnásobkom hrúbky plechového materiálu. Celková výška je pritom na rozdiel od hrúbky materiálu meranás prihliadnutím k vyvýšeninám, prípadne vytvoreným na obidvoch stranách.0017...

Stavebné bloky so vzájomne do seba zasunuteľnými spojovacími prostriedkami na stavbu steny a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7479

Dátum: 11.01.2007

Autori: Scheers Karoline, Janssens Patrick

MPK: E04B 2/02, E04B 2/14

Značky: stavbu, spôsob, spojovacími, stěny, stavebné, bloky, vzájomne, prostriedkami, zodpovedajúci, zasunuteľnými

Text:

...sú vytvorené druhé spojovacie prostriedky, je s výhodou jeho dolná strana. V tomto uskutočnení je prvá os, okolo ktorej sú stavebné bloky otáčané na spájanie pozdĺžna os stavebného bloku a druhá os lineárneho pohybu,ktorému je bránené, je rovnobežná so smerom výšky stavebného bloku. Prvý a druhý spojovací prostriedok však môže byt vytvorený tiež na iných stranách stavebného bloku. Ďalej sú vo výhodnom uskutočnení priečne strany alebo koncové...

Upevňovacie zariadenie pre stavebné dielce montáže budov za sucha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10760

Dátum: 07.11.2006

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04B 9/18

Značky: budov, zariadenie, sucha, upevňovacie, montáže, stavebné, dielce

Text:

...obrazovo znázornene znaky ako také alebo v ľubovoľnej kombinácii,tiež nezávisle od celkového zhrnutia v jednotlivých nárokoch alebo ichodkazoch na predchádzajúce nároky.obr. 1 perspektívne vyobrazenie upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu podľa prvej formy uskutočnenia, obr. 2 bokorys upevňovacieho zariadenia podľa druhej formy uskutočnenia, obr. 3 bokorys druhého upevňovacieho prvku z obr. 2, obr. 4 perspektívne vyobrazenie druhého...

Rozperka najmä pre stavebné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4556

Dátum: 06.11.2006

Autor: Runge Erich

MPK: F16B 13/00

Značky: rozpěrka, materiály, najmä, stavebné

Text:

...vpredu, zo stredných zubov, ako aj zo zadného zuba. Segmenty 16 blokovania otáčania vyčnievajú za vonkajší obvod rozperky, ktorý je definovaný predným koncom 12, zadným koncom 14 a segmentmi 20 a 22 prítlaku závitov. Každý segment 16 a 18 blokovania otáčania je spojený s predným koncom 12 azadným koncom 14 pružnými mostlkmi 24. Pmžné mostíky sú vytvorené zárezmi tak, že medzi segmentom blokovania otáčania a predným koncom, resp. zadným...

Prefabrikované betónové stavebné jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15047

Dátum: 24.08.2006

Autor: Jazzar Mohammed Omar

MPK: E04B 5/43, E04B 1/16, E04B 1/348...

Značky: stavebné, betonové, prefabrikované, jednotky

Text:

...a vytvára prierez prefabrikovaného panela v tvare písmena T. Ked sa viacero prefabrikovaných panelov spojí pomocou napr. flexibilných oceľových spojov, stĺp alebo podpera horizontálnehopanela tvoria časť steny a horizontálny panel časť podlahy budovy. Okrem tohoprechádzajú vertikálne cez podperu každého prefabrikovaného panela šachty (alebo priechody). Dosky pevne spočívajú na stenách alebo stĺpoch s voľnosťou pohybovej spojitosti momentu...

Čerpacie a miešacie zariadenie pre práškové respektíve tekuté médiá a systém na prípravu pastových médií na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4099

Dátum: 03.02.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B01F 15/02, B01F 15/00, B01F 3/12...

Značky: přípravu, tekuté, zariadenie, účely, médií, systém, media, stavebné, práškové, miešacie, respektíve, čerpacie, pastových

Text:

...oblasti, ktorá jeumiestnená v skladovacej nádobe, je prirodzene upravené zníženie prierezu smerom do vnútra dávkovacej komory. Pritom je obzvlášť dôležité, že dávkovacia komora prečnieva na svojom konci, odvrátenom od miešacej komory, o prirubu čerpacieho a miešacieho zariadenia smerom k skladovacej nádobe. To znamená, že napríklad prečnieva skrutkový závit alebo rýchlouzáver,takže je zaistené, že najprednejši koniec dávkovacej komory tiež...

Okrajový spájací profil pre stavebné dielce hraničiace s vrstvou omietky a izolačnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4184

Dátum: 06.12.2005

Autori: Mick Stefan, Kassmannhuber Peter

MPK: E04G 21/24, E06B 1/62, E04F 13/02...

Značky: profil, okrajový, hraničiace, spájací, vrstvou, stavebné, dielce, izolačnou, omietky

Text:

...na uchytenie izolačnej vrstvy otočne a po nasadení izolačnej vrstvy je upevníteľné naPo upevneni základného profilu na stavebný dielec prilepením alebo priskrutkovanímmôže byť omietkové rameno smerom kstavebnému dielcu sklopené alebo zohnuté tak, žeizolačná vrstva môže byť bez problémov nasadená na základný profil a s pomocou jeho predného okraja môže byť vycentrovaná. Nakoniec sa omietkové rameno vonkajšieho profilu vyklopi smerom...

Stavebné stenové panely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3906

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kimerling Stanislav

MPK: E04C 2/26, E04B 1/62, E04C 2/32...

Značky: stěnové, stavebné, panely

Text:

...tenkostenných profilovaných výstuh tvaru C s rebrovaním, do polystyrénových dosiek, z vonkajších na strán.Plechové výstuhy zabraňujú defonnáeii polystyrénových dosiek a polystyrénová doska zabraňuje vybočeniu C proñlu pri tlakových namáhaniach.Toto spolupôsobenie je zabezpečené lepidlom.Vzniknutý stavebný prvok sa vyznačuje vysokým po merom medzi vlastnou hmotnosťou a užitočným zaťažením, čo umožňuje vytvárať steny stavebných objektov s...

Stavebné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 284

Dátum: 01.04.2003

Autor: Morris Benedict George

MPK: E04H 15/20

Značky: stavebné, prvky

Text:

...sa môže uskutočniť nasledujúcim spôsobom. Voľne tkaná látka, sieť, díerkovaný alebo textúrovaný materiál sa nastrihá alebo vytvaruje tak, aby sa dal nasadiť na vonkajší povrch vankúša. Keď prší, voda sa zbiera na povrchu vankúša, ktorý znižuje účinky bubnovanía dažďa tlmením a zvyšuje index zoslabenia zvuku vankúša zvýšením hmotnosti v dôsledku pridania vody.Vynález sa tiež týka plášťového systému pre budovu, najmä strechy, ktorý zahmuje...

Stavebné prvky s vystuženými vláknami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 451

Dátum: 24.03.2003

Autor: Murk Erwin Coenraad

MPK: C04B 28/00, C09K 21/00, E04B 1/94...

Značky: prvky, stavebné, spôsob, výroby, vystuženými, vláknami

Text:

...je u zmesi hliníkového cementu potrebný na to, aby sa stavebný prvok vyrobil odlievanim. Ďalejzmäkčovadlo zlepšuje vlastnosti tekutosti, čiastočne viskozituvodnej zmesi hliníkového cementu, ktorý sa používa pri výrobe stavebných prvkov. Dochádza tiež k zhutneniu, čin sa zlepšuje pevnosť. Zlepšujú sa navyše aj povrchové vlastnosti stavebných prvkov. Sklené vlákna v matrici a vo vystuženej vrstve (-ách),ktoré sú odolné voči zásadám,...

Výplňová hmota najmä na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3429

Dátum: 09.01.2003

Autori: Ochvát Juraj, Skubida Stanislav

MPK: C04B 16/04

Značky: výplňová, najmä, stavebné, hmota, účely

Text:

...živice je vo všetkých týchto prípadoch 30 až 60 hmotnostných.Na navrhnutú výplňovú hmotu je s výhodou použite dvojzložkové spojivo na báze polyesterovej živice. Výplňová hmota vstave pred použitím tak isto výhodne pozostáva ą najmenej zdvoch oddelených zložiek, ato tužidla azmesi na zmiešanie stužidlom, kde vyššie uvedené pomery obsiahnutých látok sa dosiahli vo výslednej zmesi zložiek.Navrhnutá výplňová hmota je odolná voči tlaku a...

Izolačná zostava na stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3311

Dátum: 08.10.2002

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/70, E04B 1/64, E04B 1/62...

Značky: zostava, konštrukcie, izolačná, stavebné

Text:

...sieťou. lde o prirodzenú schopnosť prírodného materiálu prevádzať vlhkosť.Jednotlivé prvky izolačnej zostavy sú vzájomne spojené kotviacimi prvkami, ktoré súKotviace prvky predstavuje napr. kovová sieťová rozperka, ktorá sa po zapenení stáva tepelným izolantom.Izolačná vrstva je vytvorená z recyklovaného expandovaného plastu, čo rieši ekologický problem s likvidáciou organického odpadu, pretože umožňuje separáeiu od ostatnej stavebnej...

Spojka pre stavebné vrstvené doskové členy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 143

Dátum: 03.10.2002

Autori: Wilson Howard Mackenzie, Kennedy Stephen

MPK: B23K 33/00, F16B 5/08, B63B 3/02...

Značky: spojka, doskové, členy, vrstvené, stavebné

Text:

...pretiahnuté kovové telo s podstatne rovnakým prierezom a má aspoň jednu skosenú hranu vytvorenú prvým a druhým nakloneným povrchom, pričom tieto naklonené povrchy slúžia akonasadacie plochy a zváracie prípravky pre prvú a druhú kovovú dosku.Spojovací člen podľa tohto vynálezu umožňuje jednoduchúmontáž a spájanie stavebných vrstvených doskových členov rôznych hrúbok tak vonkajších dosiek, ako aj vnútornej vrstvy, s inými stavebnými...

Forma na stavebné obklady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1292

Dátum: 04.12.1996

Autor: Ježík František

MPK: B29C 33/40

Značky: stavebné, forma, obklady

Text:

...materiálov. Lukoprénovou formou sa sice dá dosiahnuť ostrost lomových a štiepnych hrán, ale jej životnost je minimálnaa teda vzhľadom na výrobné náklady ekonomicky neefektívna.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje forma na stavebné obklady, určená najmä na ručnú výrobu atypických obkladových prvkov S imitáciou. prírodných materiálov, podľa tohoto technického riešenia. ktorého podstata spočíva V tom, že forma je vytvorená z gumy...

Stavebné lešenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1172

Dátum: 03.07.1996

Autor: Hiby Walter

MPK: E04G 1/14

Značky: stavebné, lešenie

Text:

...so štvoruholnikovým prierezom a jednak vytvára horná časť profilovejhranatej trubky so štvoruholníkovým prierezom medzidvomi koncami podlahových dosiek vystupujúci prah, o ktorý môžu osoby pracujúce na tomto lešení zavadiť,takže bezpečnosť tohoto lešenia je problematická. Okrem toho sú pri tomto riešení oporné plochy na zachytenie okrajových prvkov veľmi malé, čo je z hľa diska bezpečnosti rovnako povážlivé.Úlohou technického riešenia je...

Tenkostenný nosník pre ľahké najmä stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1082

Dátum: 07.02.1996

Autor: Filip-bujnáček Milan

MPK: E04C 3/20

Značky: najmä, stavebné, konštrukcie, tenkostěnný, ľahké, nosník

Text:

....riešenia V porovnaní s tenkostennými nosníkmigpriehradovehotypu s -delenouvýstuhou má lepšie statické prierezové hodnoty.Ťechnicke riešenie bude bližšie objasoene na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje priestorové usporiadanie tenkostenneho nosnika. obr. 7 znázorňuje tenkostenný nosník v priečnom reze a obr. 3n xnázorňuje tenkostenný nosník v pozdĺžnom reze.Tenkpstenný nosník pre ľahká, najmä stavebne konštrukcie je tvoreoý 2 dvoch rovnakých...

Stavebné obloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280518

Dátum: 12.11.1991

Autori: Närhi Erkki, Westerlund Ulf, Le Bell Jean, Nieminen Jorma

MPK: D06N 7/00

Značky: stavebné, obloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebné obloženie obsahuje kryciu vrstvu z polymérneho materiálu a základovú rohož s hlavnou vrstvou, ktorá tvorí najväčšiu časť hrúbky a plošnej hmotnosti rohože a pozostáva z netkaných pretržitých a náhodne usporiadaných minerálnych vlákien. Plošná hmotnosť hlavnej vrstvy (1) je 200 až 600 g/m2 a ako zábrana proti prenikaniu polymérneho materiálu z krycej vrstvy (3) je usporiadaná tenšia povrchová vrstva (2) vlákien tepelne spojiteľných...

Způsob provádění trhacích prací pro ovlivnění stavebně mechanických jenotek uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266660

Dátum: 12.01.1990

Autori: Prymus Jindřich, Drozdzik Rudolf, Juránek Oldřich, Svoboda Jindřich, Sládeček František, Müller Josef

MPK: E21C 37/14, F42D 1/00

Značky: sloje, způsob, ovlivnění, mechanických, prací, uhelné, jenotek, provádění, trhacích, stavebné

Text:

...zvýšení účinnosti trhaci práce se provede protisměrný roznět. V uhelné sloji se založí vývrt vedený zpravidla úpadně o libovolném průměru. bez ohledu na průměr použite trhaviny. Vývrt se nabije trhavinou e napustí se vodou. Tím. že voda se v okamžiku detonace nachází kolem. nálože, dochází k přestupu vln napětí do masívu bez podstatných ztrát. Je prakticky vyloučen případ deflagrečního hoření trheviny. prípady přehutnění náloží kanálovým...

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty alebo dielce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238839

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mitter Juraj, Mitter Ladislav

MPK: C09J 5/00

Značky: stavebné, fixovania, dielce, spôsob, objekty, materiálů, tepelno-izolačného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty, alebo dielce sa dotýka oboru stavebníctva. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na fixovanie sa používa zmes vo vyhovujúcom pomere, pozostávajúca z piesku, sadry a cementu dispergovaná do zriedenej vodnej emulzie polymérov, ktoré po vysušení už nie sú rozpustné vo vode a poskytujú súvislý film. S výhodou možno využiť v stavebníctve na fixovanie tepelno-izolačných materiálov,...

Kombinovaný plastifikátor pre stavebné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224188

Dátum: 01.07.1984

Autori: Macho Vendelín, Komora Ladislav Ing, Štepita Matej, Pavlačka Eduard

Značky: stavebné, plastifikátor, hmoty, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kombinovaného plastifikátora pre stavebné hmoty, najmä pre cementové spojivo, ktorý spôsobuje zmenenie vzájomnej priľnavosti cementových častíc vo vodnej suspenzii, následkom čoho vzrastá tekutosť celej suspenzie.