Patenty so značkou «stavby»

Systém debniacich blokov, pomocou neho založená stavba, spôsob zakladania stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19634

Dátum: 15.03.2013

Autor: Freund Klaus

MPK: E04B 2/86

Značky: pomocou, založená, debniacich, stavba, spôsob, stavby, systém, blokov, zakladania

Text:

...potrubných rozvodov a podobných objektov vodovodnej, sanitárnej, vykurovacej a/alebo elektrickej inštalácie, pričom svetlá šírka príslušnej horizontálnej šachty je prinajmenšom 10 cm ajej svetlá výška je prinajmenšom 20 cm.Pojmy horizontálny, vertikálny, hore, dole atď. sa tu a v nasledujúcom texte vzťahuje na polohu zabudovania debniacich blokov vmúre. Pojem priebežne znamená, že príslušný horizontálny kanál sa rozprestiera bez prerušenia cez...

Predný stavebný nosník na vytvorenie mostnej stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18540

Dátum: 24.09.2012

Autor: Max Catrin

MPK: E01D 21/06

Značky: stavebný, mostnej, vytvorenie, stavby, nosník, predný

Text:

...sú priečne aj diagonálne výstuhy vyhotovené teleskopicky, pričom geometria vonkajšieho dĺžkového profilu a geometria vnútorného dĺžkového profilu sú vzájomne zladené tak, aby bolo možné vnútorný dĺžkový profil zasunúť do vonkajšieho dĺžkovéhoprofilu. Ako dĺžkové profily sú vhodné uholníkové profily alebo profily s prierezom V tvare Ualebo I. Výhodne sa na tento účel použijú však aj duté profily spravouholníkovým aleboAk je žiaduce...

Obvodová nosná stena nízkoenergetickej stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6079

Dátum: 03.04.2012

Autori: Kvapil Miloslav, Jokeš Stiva, Bory Alexander

MPK: E04C 2/04, E04B 2/58, E04B 1/24...

Značky: obvodová, stěna, nízkoenergetickej, nosná, stavby

Text:

...x hrúbka x hrúbka oceľového plechu), rozmery U profilu § sú 50 x 152 x 1,5 mm (šírka x hrúbka x hrúbka oceľového plechu).Zo strany interiéru je k rámu g pripevnená prvá vrstva sadrokartónových dosiek 4 a druhá vrstva sadrokartónových dosiek 5. Ide o dosky protipožiarne, hrubé 12,5 mm, s minimálnou objemovou hmotnosťou 883 kg/m 3. Sú zostavené tak, že prvá vrstva sadrokartónových dosiek 51 prekrýva spoje druhej vrstvy sadrokartónových dosiek 5....

Kvapalinový tlmič na redukciu vertikálnych a/alebo horizontálnych vibrácii na konštrukcii stavby alebo stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12426

Dátum: 26.09.2008

Autori: Reiterer Michael, Kluibenschedl Andreas

MPK: F16F 7/10

Značky: stroja, konštrukcií, stavby, redukciu, horizontálnych, tlmič, vibrácií, vertikálnych, kvapalinový

Text:

...tlmič , ktorý s nepatrnou spotrebou energie umožní bezproblémovú adaptáciu chovania tlmiča na očakávanúzáťaž stavebnej alebo strojnej konštrukcie.Úloha je riešená tak, že pri kvapalinovom tlmiči, uvádzaného v úvode. budevzduchotesne uzavretá iba jedna z oboch komôr a druhá komora bude mať v hornej Ačasti otvor na odvádzanie vzduchu. Uzavretý vzduchový priestor je rozdelený na minimálne dva čiastkové vzduchové priestory, pričom jeden...

Stavby pre výcvikovú osadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4728

Dátum: 03.05.2007

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: E04H 9/04

Značky: stavby, výcvikovú, osadu

Text:

...streľbu z osobných zbraní prípadne použitie ostrých ručných granátov.Niektoré domy 1 majú otvárateľné a nepriestrelné dvere a okná. Ďalšie domy 1 majú len dverové a okenné otvory.Domy 1 podľa obr. 4 sú určené na taktický výcvik s možnosťou iba simulovanej streľby. Obsahujú prízemie a poschodie, dverové a okenné otvory, vrátane stropného otvoru 22 na vnikanie do domu l. Sú postavené z bežných prefabrikátov, natretých protiohňovým retardérom...

Konštrukcia stavby drevených domov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4454

Dátum: 04.05.2006

Autor: Chovanec Peter

MPK: E04B 1/00, E01D 19/00, E01C 11/00...

Značky: dřevěných, stavby, domov, konštrukcia

Text:

...V stykoch latovania s hranolom je vložená vpichovaná filtračné textília s podkladovou tkaninou, ktorá odvádza, prípadnú vlhkosť z konštrukcie. Pre správne fungovanie a funkčnosť je dôležité vysušenie drevených prvkov konštnikcie na 18 - 20 vlhkosti, ktorá zabezpečí priestorovú stálosť konštrukcie jej nedeformovateľnost a tým aj zaručený odvod vlhkosti z konštrukcie.Je prirodzené, že navrhovaným spôsobom sa znižujú náklady na údržbu stavby a...

Systém pre stajňovú podlahu, stajňa obsahujúca túto stajňovú podlahu, a spôsob stavby stajne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2148

Dátum: 19.12.2005

Autor: Hartmann Hans

MPK: A01K 1/015

Značky: stajňa, obsahujúca, stavby, podlahu, túto, systém, spôsob, stajne, stajňovú

Text:

...do zeme pod stajňami sa nesmie dostat žiadna tekutina,ktorá obsahuje moč a/alebo fekálie. Ďalej má byt možnosť odstrániť moč z ochodze v podstate celkom, aby sa predišlo vyhladzovaniu kyselinou moćovou. Ak je doterajšia ochodza vytváraná z betónových dosiek, sú tieto dosky ukladané vždy hlbšie než boxové dosky. Chodbové dosky a boxové dosky preto neboli ukladané na spoločnej rovinnej ploche. Namiesto toho musela byt plocha, na ktorej má...

Hasiace zariadenie najmä pre tunely a podobné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1067

Dátum: 19.08.2003

Autor: Kuhblank Roland

MPK: A62C 3/00

Značky: tunely, hasiace, zariadenie, podobně, stavby, najmä

Text:

...jednotke g môže byt usporiadaná televízna kamera L 7, ktorá prenáša obrázky ztunela 1 do riadiacej ústredne, a rovnako reflektor 155, ktory pre televíznu kameru 17 cielene osvetľuje okolie. Ako televízna kamera 11,. tak aj reflektor É sú usporiadané s možnosťou vy kývnutia v horizontálnom a vertikálnom smere.Obr. 3 znázorňuje bôkorys hasiacej jednotky g hasiaceho zariadenia. Hasíaca jednotka g je na obidvoch koncoch opatrená spojkami 1...

Spôsob stavby zariadenia na veternú energiu a zariadenie na veternú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10

Dátum: 12.09.2002

Autor: Wobben

MPK: F03D 11/00, F03D 11/04

Značky: veternú, zariadenie, energiu, spôsob, zariadenia, stavby

Text:

...prejavili akékoľvekVynález je v ďalšom bližšie opísaný a objasnený na príklade jeho usku točnenia podľa pripojených výkresov.Obr. l znázorňuje pohľad na vopred zhotovenú základňu (bez betónovejvýplne) s oceľovým armoxianim l a 2 okolo rúrky 3, ktorá je pomocou výstužei upevnená na najspodnejšej sekcii veže, nadväzujúcej na armovanie. Ďalej sú rozpoznateľnć nosné dosky i, pre ktoré sú v najspodnejšej sekcii veže, ktorá po dokončení...

Spôsob výroby upchávkových stĺpov na vylepšenie základu stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 679

Dátum: 01.07.2002

Autor: Priebe Heinz

MPK: E02D 3/00

Značky: základu, spôsob, stavby, výroby, vylepšenie, stĺpov, upchávkových

Text:

...materiálu stĺpa. Kohézna hodnota prisadového materiálu vystuženého vláknami by mala ležať medzi 5 a 50 kN/m 2, najmä medzi 10 a 30 kN/mg. Priemer stĺpa môže ležaťvo výhodnom rozsahu 0,6 až l,Om. Rozmer rastra, podľaktorého sú jednotlivé upchávkové stĺpy usporiadané, môže ležať medzi 1,2 a 3 m. Ako prisadový materiál sa použijenajmä piesok, avšak vhodné sú tiež štrk a drobný štrk.U výhodného uskutočnenia sa navrhuje, že upchávkový stĺp sa...

Železobetónový priestorový prefabrikát tvaru „L” na malopodlažné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2978

Dátum: 08.10.2001

Autor: Marko Ladislav

MPK: E04C 2/30, E04C 1/39

Značky: prefabrikát, tvaru, železobetonový, l, malopodlažné, priestorový, stavby

Text:

...sa používajú veľkoplošné doskové silikátové dielcealebo výmurovka. Použitie montovaných železobetónových skeletov sa všeobecne považujeza neefektívne pre výstavbu malopodlažných objektov pozemných stavieb a ako také sa vo výrobnej praxi ani nerozšírilo. Nevýhodami sú náročné zakladacie podmienky, vysoká prácnosť pri montáži, vysokénároky na odbornosť montážnych pracovníkov, náročné postupy pri montážnych prácach akompletácií objektov,...

Vzpera zadnej stavby rámu bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1110

Dátum: 06.03.1996

Autor: Zatloukal Svatopluk

MPK: B62K 3/02

Značky: rámu, vzpěra, zadnej, bicykla, stavby

Text:

...stavba rámu je vytvorená dvoma zrkadlovo osadenými vzperami l v delenom vyhotovení, pozostávajúcimi z pevne spojeného horného profilu ll so spodným profilom g.Horné konce horných profilov ll sú votknuté a privarené k sedlovej rúrke g rámu, ďalej sú horné profily li pevne spriahnuté rozperkou 1, privarenou nad maximálnym priemerom neznázorneného zadného kolesa. Na spodné konce spodného profilu lg sú potom pripevnené kovania zadnej...

Podporné, vzdúvacie a stabilizačné vodohospodárske stavby a spôsob ich výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279716

Dátum: 08.11.1995

Autori: Doležal Ludvík, Hubáček Zdeněk, Kijovský Anton

MPK: E02B 8/02

Značky: vzdúvacie, podporné, vodohospodářské, stavby, výstavby, spôsob, stabilizačné

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia vodohospodárskych stavieb ako sú podporné a stabilizačné koberce (2) na sanáciu výmoľov (pod haťami, sklzmi atď.), stabilizačné (prahy) a vzdúvacie hrádzky (3) v korytách riek a iných stavieb (balvanitých sklzov atď.), zo zrnitého materiálu, nahádzky, prípadne nad vodou aj rovnaniny so zrnom (1), podopretých pružnou oporou (7), t. j. priestorovou priehradovou konštrukciou (4), ktorá je rozmerovo zladená s rozmerom zrna (1) nahádzky...

Střešní konstrukce, zejména pro halové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268914

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rozlívka Lubomír, Horina Bedřich, Fiala Jiří

MPK: E04B 7/02

Značky: halové, konstrukce, stavby, zejména, střešní

Text:

...obrysu vazníku pro vestavění svštlíku, navíc jsou složité, atypické s využívané jen zřídka, a to nikcliv pro průmyslové halové objekty.Uvedené nevýhody odstraňuje střešní konstrukce, zejména pro halové stavby, podle vynálezu, sestávající z příčných vazníků, propojených podélnýn svêtlíken s opatřená střešnín pláštěn. Podstatou vynélezu je, že střešní plášt je připevněn ke spodním pásüm vszníkú, přičemž svštlík je vytvořen uvnitř obrysu...

Bezpečnostní ohrazení pro stavby se zvedanými stropními deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264376

Dátum: 12.07.1989

Autor: Valíček Jaromír

MPK: E04G 21/32

Značky: bezpečnostní, zvedanými, stavby, deskami, ohrazení, stropními

Text:

...se také orojevuje V jejich spojení s nosnými deskami §(obr. 2), ktoré jsou - vzhledem k odstupu třmenů § od plochy obvodového ohraničení 3 stropních desek § ~ pod úrovní závěsného háku Q vyhnuty směrem k tomuto obvodovému ohraničení g, aby vytvořily proti němu už zmíněnou předsazenou opěrnou plochu 1. Nosná deska částečně sleduje sklon pouzdra g a je svařena jednak s částí jeho válcového povrchu,jednak s jeho šíkmo seříznutým čelem, které...

Způsob stavby či zvyšování z celistvých dílů sestavovatelných sloupů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262268

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mrlík Bohumil, Odstrčil Jiří, Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef

MPK: B66C 23/28

Značky: tohoto, sestavovatelných, dílů, celistvých, zařízení, způsobu, způsob, sloupů, provádění, zvyšování, stavby

Text:

...s průchodovou světlostí větší než rozměry příčněho průřezu jednotlivých celistvých dílů sloupu jsou případně uspořádány vodicí kladky zvedacíholana vrátku, zatím co koncové oko tohoto zvedacího lane je zavěšovatelné přímo na závěsové vidlici zvedací plošiny a vodicí prostředky k vedení jednotlivých dílů sloupn při jejích zvedání jsou tvořeny přímo vodítky nosného rámu této zvedací plošiny. Konečně je na pomocném zařízení k provádění...

Způsob stavby výškové budovy s tuhým roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261357

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Teodor

MPK: E04B 1/35

Značky: roštem, stavby, tuhým, způsob, výškově, budovy

Text:

...budov podle vynálezu je jako příkled sohematicky postupně znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 znázorňuje výztužnou vertikální ncsnou konstrukoi budovy jako jádro ze železobetonu,spojené se zákledem,do základu ukotvené sloupy skeletu spodní části z ocelových trub a smontovanou příhradovou konstrukcí nosiče bednění,obr. 2 znázorňuje výztužnou vertikální nosnou konstrukcíbudovy s tuhýmpprostorovým roštem,vybetonovaným na nosiči...

Stavebnicový sloup, zejména pro halové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260871

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lukáš Josef, Fiala Jiří

MPK: E04C 3/32

Značky: halové, stavby, zejména, sloup, stavebnicový

Text:

...vynálezu JYE 7 že dolní konec špičky přesalíuje ve smčłru veiftikálrlím výšku nejméně jednoho dřĺkíí a ve smeru horšzmítášníní je špička vysazerlá o czelou svou šířku z šířky dříku. Fotka. sloupu je veazena do šířky dříku o sestává zo stojíný a. přírub vlastníhodříku, ke KÍGFÝID jsou připevněny zesílující stěny.Výhodou stavebnícového sloupu podle vynálezu je konstrukčně i výrobné jednoduché řešení, umožňující typizací a linkovou...

Zařízení pro vertikální přepravu břemen vnějškem stavby a pro jejich návaznou horizontální dopravu dovnitř stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242067

Dátum: 01.02.1988

Autori: Urban Milan, Eapka Martin, Kalina Ivan, Brabenec Pavel, Mládek Miloš

MPK: B66C 23/22

Značky: dovnitř, vnějškem, návaznou, vertikální, břemen, prepravu, stavby, jejich, zařízení, dopravu, horizontální

Text:

...pro průchod břemene dovnitř stavby a současně umožňovalo ekonomíčtěji nahrazovat samostatný vrátek, používaný dosud k obsluze známých výsuvných šikmo skloněných trubkovitých nosníků pro sesouvání břemen do podlaží stavby, v nichž se tato zařízení pro převádění břemen do míst horizontálně přesazených vůči jejich zvedací dráze ukazují jako hospodárná.Tohoto účelu je dosaženo zařízením podle vynálezu, navazujín cího na známé konstrukce...

Způsob stavby výškových budov s výztužnými nosnými vertikálními konstrukcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241611

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ollári Edit

MPK: E04B 1/34

Značky: výztužnými, výškových, způsob, budov, stavby, nosnými, konstrukcemi, vertikálními

Text:

...výškových budov podle vynálezu je jako příklad schematickyupostupově znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 znázorňuje nosné jádro budovy ze železobetonu, spojené se základem, obr. 2 znázorňuje nosné jádro budovyíną svém horním konci opatřené tuhým kovovým roštem s odnímatelnými prutynebo lány pro přenášení tahových zatížení, obr. 3 znázorňuje na.víc zavěšení kovových trub sloupů skeletu na tuhém kovovém roš tu, obr. 4 znázorňuje...

Vodotěsný rámový kompletizovaný panel pro suchou montáž z interiéru tunelové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241353

Dátum: 15.09.1987

Autori: Urbaneík Alois, Kubín Sáva, Dubský Ota

MPK: E04B 5/54

Značky: tunelové, montáž, rámový, stavby, vodotěsný, panel, kompletizovaný, suchou, interiéru

Text:

...být spojena na jedné straně nad příčnou profilovou tyčí s příčným krycím páskem s okapnicí, přesahující přes zvýšený okraj vodu nepropouštějící vrstvy nad profilovou tyčí sousedního panelu.Na připojených výkresech je znázorněn vodotěsný rámový kompletizovaný panel pro suchou montáž z interiéru stavby podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zjednodušeně, jako jeden z možných konkrétních příkladů provedení, schéma rámů dvou sousedních a...

Plášť z vestavěné ocelové konstrukce pro tunelové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237379

Dátum: 01.08.1987

Autori: Studenka Josef, Pavlovič Ladislav, Říkovský Jan, Schich Vladimír

MPK: E21D 11/14

Značky: vestavěné, ocelové, plášť, tunelové, stavby, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nosný souvislý vodotěsný izolační plášť z vestavěné ocelové konstrukce pro tunelové stavby, sloužící současně jako ztracené bednění a finální, pohledová část tunelových staveb. Staticky spolupůsobí s celou tunelovou stavební konstrukcí. Plášť z vestavěné ocelové konstrukce se skládá ze soustavy plošných skruží vytvořených segmenty vlnovitě tvarovaných a modulovaných tak, že vlny probíhají svisle. Jednotlivé segmenty se vodorovně...

Zařízení k zvednutí jednoho ze tří opěrných bodů uložení spodní stavby z podvozku zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250965

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šimůnek Jiří, Dočkal Lubomír, Pecha Emil

MPK: E02F 9/02

Značky: stavby, stroje, jednoho, tří, uložení, podvozku, bodů, opěrných, zvednutí, zařízení, zemního, spodní

Text:

...s výkyvně uloženým vyvažovacím výložníkem na otočné desce, přičemž na obr. 1 je zemní stroj připraven k nadzvednntí spodní stavby, na obr. 2 je zemní stroj po zvednutí spodní stavby a na obr. 3 je půdorys zemního stroje z obr. 1, 2 a znázorňuje tříbodové uložení spodní stavby a polohu výložníku při zvedání příslušného bodu tříbodového uložení spodní stavby z příslušné části podvozku.zemní stroj je opatřen tříbodovým uložením spodní stavby Q...

Lehká přenosná hala s textilním pláštěm a způsob její stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250824

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kulík Rudolf, Wagner Vilém, Buble Mladen, Kocůrek Ladislav

MPK: E04H 15/18

Značky: její, stavby, textilním, způsob, prenosná, pláštěm, lehká

Text:

...vždy v řezu, na obr. 8 je zobrazen řez vratovým sloupkem s vyznačenim upevněničelního dIJu opláštěni obr. 9 znázorňuje v řezu upevnění čelního dilu opláštěni naDalší obr. 10 a 11 představuji příkladná provedení střešniho a čelniho dilu opláštění,přičemž střešní díl opláštění na obr. 10 je pro názornost zobrazen v pohledu na rubovou stranu. Čelní díl opláštěni je přikladně zobrazený s otvorem pro vrata, muže však být proveden i bez...

Způsob stavby monolitických železobetonových stěn a příček

Načítavanie...

Číslo patentu: 250182

Dátum: 15.04.1987

Autori: Havlas Miroslav, Beneš Teodor

MPK: E04B 2/84, E04G 11/06

Značky: monolitických, stavby, příček, způsob, železobetonových, stěn

Text:

...podstata epoćívá v tom. že bedníoí štíty tvoiücí bednění stěny nebo p-F-íčky se ukotví mezi. stropní konstrukce tak, že vyplňují na výšku celý prostor, u železobetonových konstrukcí se mezi ltíty bednění uloží výztuž a bednění se uzaväe.Otvorene ve epodní části bednční ee dovnitř vtlačí pomocí čerpadla betonová eměs. Tato smše se během vtlečovňní tlekem směsi zhutňuje. Po doenžení požadované pevnosti se konstrukce odbední.Výhodou způsobu...

Izolace spodní stavby proti vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 228303

Dátum: 15.09.1986

Autori: Výborný Jaroslav, Štěpán Jiří, Vejražková Jitka, Folber Bohuslav, Dohnal Vladimír, Čermák Evžen

Značky: stavby, proti, izolace, vodě, spodní

Zhrnutie / Anotácia:

Izolace spodní stavby proti vodě je tvořena nejméně jednou izolační vrstvou, uloženou z vnější strany stavební konstrukce, chráněné proti vodě, která je podle vynálezu tvořena technickou textilií, zejména netkanou polypropylénovou textilií s polyetylénovou fóliovou vložkou nebo jednostranně kašírovanou vpichovanou polypropylénovou textilií, ke které přiléhá ze strany, odvrácené od chráněné stavební konstrukce, vrstva zrnitého materiálu, zejména...

Vodorovná drenážní soustava k ochraně stavby proti tlakovým účinkům podpovrchové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228302

Dátum: 15.09.1986

Autori: Výborný Jaroslav, Folber Bohuslav, Dohnal Vladimír, Vejražková Jitka

Značky: soustava, účinkům, podpovrchové, proti, drenážní, tlakovým, ochraně, vodorovná, stavby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodorovné drenážní soustavy k ochraně stavby proti tlakovým účinkům podpovrchové vody. Řeší otázku spolehlivosti a životnosti vodorovné drenážní soustavy. Podstatou vodorovné drenážní soustavy podle vynálezu je, že drenážní trubky jsou uspořádány nejméně do dvou vodorovných potrubí. Vzdálenost os těchto potrubí činí maximálně dvojnásobek průměru drenážní trubky a jedno potrubí leží výše než druhé. Tato vodorovná potrubí se...

Nosná kruhová dráha otočné horní stavby zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230944

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žák Pavel, Madry Ferdinand, Zelenka Ladislav

MPK: E02F 9/12, E02F 9/08

Značky: zařízení, dráha, stavby, otočné, nosná, kruhová, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosnou kruhovou dráhu otočné horní stavby zařízení, jako rýpadel, zakladačů, jeřábů a podobně, za účelem rovnoměrného rozložení tlaku po obvodě kruhové dráhy. Za tím účelem je alespoň jeden s prstenců, tvořící nosnou kruhovou dráhu, mezi nimiž jsou v drážkách uloženy valivé elementy, opatřen na své ploše pro spojení s horní otočnou stavbou zařízení nebo pro spojení se spodní stavbou zařízení třemi úsečemi kruhových...

Spôsob rýchleho budovania stavebných konštrukcií alebo ich prvkov pre banské alebo inžinierske stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247281

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kašpar Ladislav, Kašpar Václav

MPK: E21B 33/13

Značky: budovania, rychlého, konštrukcií, inžinierske, prvkov, stavby, spôsob, banské, stavebných

Text:

...v suchom stave, zabalené do obalov, ktoré prepúšťajú vodu, napriklad vriec z polypropylénovej tkaniny,»načo sa hydraulický aktív-uje poliatim -vod-ou a/alebo premáčanim vodou, napriklad napustením vody do prepichnutého o-balu do 65 35 dielom hmotnostným.Výhody vynálezu ukazuje nasledujúci príklad použitia Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes bola vyrobená zhomogenizovaním nasledujúcich zložiekhlinitanowvý cement ZSSR 6 kg p-ortlandský...

Zařízení pro zachycení stavební konstrukce, zejména zvedané stropní desky, na podpěrných sloupech stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230476

Dátum: 01.03.1986

Autor: Hanáček Jan

MPK: E04B 1/35

Značky: sloupech, konstrukce, zvedané, zejména, stavební, zachycení, stavby, podpěrných, zařízení, desky, stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Zvedané stropní desky a obecně zvedané stavební konstrukce podobného charakteru se na podpěrných sloupech stavby zachycují skrytou nekolikadílnou vzpěrnou objímkou, jejíž díly se rozepřou samočinně při spouštění této konstrukce na místo její definitivní polohy mezi kovové nosné pouzdro zabudované pevně v této zvedané konstrukci a rovněž kovové podpěrné pouzdro zabudované v nosném či podpěrném sloupu. Toto řešení je rozebíratelné (nadzvednutím...

Nosná spojovací konstrukce horní stavby dobývacích a nakládacích strojů s podvozkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226791

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hudec Luděk, Mackerle Zdeněk, Bustin Jan, Uhnavý Tomáš

Značky: konstrukce, strojů, podvozkem, horní, nakládacích, nosná, stavby, spojovací, dobývacích

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná spojovací konstrukce horní stavby dobývacích a nakládacích strojů s podvozkem, obsahující prstence kulové dráhy, vyznačená tím, že sestává z obvodového pláště (3) skořepinového tělesa, jehož horní základna tvořená prstencem kulové dráhy (1) je kruhová a spodní základna, podstava (2) je tří až šestiúhelníková.

Přimazávací kluzné ložisko pro mosty nebo podobné těžké stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229642

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wössner Kurt, Maschinenfabrik Augsburg-nürnberg Aktiengesellschaft

MPK: E01D 19/04

Značky: podobně, mosty, kluzné, těžké, stavby, ložisko, přimazávací

Zhrnutie / Anotácia:

Ložisko je tvořeno dvěma úložnými deskami pro zachycování břemene. Jedna z nich má uzavřenou kluznou plochu z plastické hmoty nebo z kovu o malé drsnosti a vysoké kluznosti, zatímco druhá úložná deska je opatřena vrstvou plastické hmoty o nízkém koeficientu tření. Ta má ve směru ke kluzné ploše otevřená zahloubení a kanály, které je spojují, jsou spojeny s alespoň jedním přívodním kanálem maziva, přístupným zvnějšku a uspořádaným v úložné...

Kluzná naklápěcí opěra pro mosty a podobné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214864

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bayer Karl, Pröger Gerhard

Značky: kluzná, opěra, podobně, mosty, stavby, naklápěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzná naklápěcí opěra pro mosty a podobné stavby s tlakovým polštářem, přenášejícím břemeno, z materiálu podobného pryži, který se při klopných pohybech plasticky nebo pružně přetváří a je uzavřen ve skříni tvaru hrnce a s vyhlazenou opěrnou deskou, přičemž skříň tvaru hrnce se stává ze dna skříně a kroužku skříně odděleného ode dna skříně a toto dno skříně přesahující, a plocha tlakového polštáře přivrácená ke dnu skříně je větší než plocha...

Způsob stavby vertikálních nádrží a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214336

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vasilevskij Nikolaj

Značky: způsob, způsobu, vertikálních, tohoto, zařízení, provádění, stavby, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení produktivity práce při stavbě nádrží. Jedná se o způsob stavby vertikálních nádrží, týkající se zejména stavby ocelových velkokapacitních nádrží, který je nejlépe znázorněn na obr. 2. Po obvodě postaveného plášťového kroužku nádrže 1, 2 se připevní patky 6, 12, nad kterými se smontuje střecha nádrže 5 a k ní se připojí tyč pojistky. Na této tyči 1 je uspořádána pojistka, sestávající z pouzdra 10 s vloženou pružinou 9,...

Sanitární příčka pro občanské a bytové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213615

Dátum: 01.03.1984

Autori: Čichoň Viktor, Milata Jan, Stašica Eduard

Značky: příčka, stavby, občanské, sanitární, bytové

Zhrnutie / Anotácia:

Sanitární příčka pro občanské a bytové stavby, sestávající ze svislých sloupků, vodorovných spojovacích prvků svislých sloupků a plášťových desek, vyznačená tím, že vodorovné spojovací prvky svislých sloupků (2) sestávají nejméně ze dvou vodorovných rámečků (3), jejichž vnější strany jsou opatřeny úchyty (6) plášťových desek a každý svislý sloupek (2) je opatřen nejméně dvěma nad sebou upravenými dvojicemi úchytů, zejména šroubů (4) vodorovných...