Patenty so značkou «stavbu»

Rotačný pohybový modul na stavbu modulárnych strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288139

Dátum: 17.10.2013

Autori: Demeč Peter, Svetlík Jozef

MPK: B25J 9/08

Značky: rotačný, pohybový, modulárnych, strojov, stavbu, modul

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný pohybový modul pozostáva z telesa (1), medzičlena (2) a upínacej platne (3), ktorá je vybavená rotačnou pohybovou väzbou (8). Servomotor (4), reduktor (5) a batérie (6) sú pevne uložené v telese (1). Elektrická energia potrebná pre servomotor (4) a batérie (6) sa prenáša bezkontaktným indukčným spôsobom pomocou elektromagnetického vinutia (7).

Rotačný modul na stavbu modulárnych strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5718

Dátum: 05.04.2011

Autori: Svetlík Jozef, Turisová Renáta, Demeč Peter

MPK: B25J 9/08

Značky: modul, stavbu, strojov, rotačný, modulárnych

Text:

...k vzájomnému mechanickému spájaniu. Medzi spájanými modulmi je možný rotačný pohyb, ktorý je určený a vymedzený kombináciou vhodne uložených ložísk. Pohon pre natáčanie zabezpečuje servomotor s odpovedajúcim reduktorom.Spojenia medzi všetkými vnútomýrni časťami modulu a taktiež medzi jednotlivými modulmi sú pevné(okrem rotačnej väzby medzi telesom a upínacou platňou), dostatočne tuhé a schopné preniesť požadované mechanické zaťaženie....

Skladací blok debnenia na stavbu stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13197

Dátum: 10.12.2009

Autor: Ciccarelli Gianfranco

MPK: E04B 2/86

Značky: stavbu, debnenia, stien, skládací

Text:

...je obklopená dovnútra smerujúcim spätným ohybom a vykazuje jednak a vo svojich pozdĺžnych častiach, dolnej alebo homej, a jednak na zvislom okraji jedného zosvojich koncov záhyb s príerezom tvaru V alebo U, ktorého otvorenie smeruje von,pričom tento záhyb môže, keď je blok v pracovnej konfigurácii, prekrýť spätný ohyb druhého, už postaveného bloku na vytvorenie spojenia s týmto druhým blokom, keď je tento blok umiestnený v rovnakom rade alebo...

Stavebné bloky so vzájomne do seba zasunuteľnými spojovacími prostriedkami na stavbu steny a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7479

Dátum: 11.01.2007

Autori: Scheers Karoline, Janssens Patrick

MPK: E04B 2/02, E04B 2/14

Značky: zasunuteľnými, bloky, spôsob, zodpovedajúci, vzájomne, stavbu, stavebné, prostriedkami, stěny, spojovacími

Text:

...sú vytvorené druhé spojovacie prostriedky, je s výhodou jeho dolná strana. V tomto uskutočnení je prvá os, okolo ktorej sú stavebné bloky otáčané na spájanie pozdĺžna os stavebného bloku a druhá os lineárneho pohybu,ktorému je bránené, je rovnobežná so smerom výšky stavebného bloku. Prvý a druhý spojovací prostriedok však môže byt vytvorený tiež na iných stranách stavebného bloku. Ďalej sú vo výhodnom uskutočnení priečne strany alebo koncové...

Zariadenie na stavbu cesty alebo podobnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15227

Dátum: 12.10.2005

Autori: Grabmann Gerhard, Eberl Edmund

MPK: E01C 23/082, E01C 19/28, E01C 19/15...

Značky: konštrukcie, podobnej, cesty, zariadenie, stavbu

Text:

...nastaviť zariadením na nastavenie pracovného uhla a. Pri použití viac než jednej zhrňovacej radlice je obzvlášť výhodné, keď je možné zhrňovacie radlice nastavovať nezávisle jednu na druhej. Môžu tak napríklad byť vytvorené rôzne široké polovice cesty.Tvar protilu cesty, predovšetkým výška stredu medzi vyjazdenými koľajami je regulovaná zariadením na zmenu pracovnej výšky zadnej časti zhrňovacej radlice. Tak je napríklad možné nastaviť, či...

Trojhrebeňový krov – strecha na stavbu s kruhovým pôdorysom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3467

Dátum: 01.04.2003

Autor: Sobotka František

MPK: E04B 7/00

Značky: pôdorysom, trojhrebeňový, stavbu, střecha, kruhovým

Text:

...s hrebeňom alebo estetické oblé s osou zhodnou ako pre hrebeň- známe zalomenie strešných rovln alebo ich oblie umožňuje vytvoriť vhodné svetlé výšky pre podkrovný byt- pri uplatnení vonkajšieho schodiska je v podkroví samostatná bytová jednotka- podkrovný byt zvýhodňuje parametre stavby a tým aj ekonomiku.Príklad uskutočnenia zobrazujú dva obrázky. Obrázok l vytyčuje tri hlavné hrebene krovu a tri úžľabia krovu, obrázok 2 zhotovenie.Opis...

Stroj na stavbu koľaje na korekciu polohy koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280471

Dátum: 04.09.1996

Autori: Theurer Josef, Böck Gernot

MPK: E01B 35/06, E01B 27/13

Značky: polohy, stavbu, stroj, korekciu, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj má na podvozkoch (2, 3) uložený strojový rám (7). Na strojovom ráme (7) sú umiestnené meracie vozíky (24, 26) spolu so senzorickými zariadeniami (32, 33, 34). Meracie vozíky (24, 26) sa nachádzajú z hľadiska pracovného smeru na prednom a na zadnom konci stroja. K vzťažnému systému (30) je priradený vždy jeden merací mechanizmus (37, 38) priečneho sklonu. Tlakový senzorický mechanizmus (39) slúži na zisťovanie vyrovnávacích síl...

Stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281400

Dátum: 08.05.1996

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 33/00

Značky: koľaje, stroj, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na stavbu koľaje (3) má strojový rám (4) a na ňom upravenú nadstavbu (5), ktorá má motor (7). Vodorovne upravená spodná hraničná plocha (13) strojového rámu (4) má upevňovacie ústrojenstvo (14) na uvoľniteľné upevnenie podvozkov (6), ako aj spojku (16) na pripojenie energetického napájacieho vedenia (17) k ďalšiemu energetickému napájaciemu vedeniu (20), ktoré je spojené s trakčným pohonom (18) a s brzdovým ústrojenstvom (19) podvozka...

Stroj na stavbu koľaje na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278091

Dátum: 06.12.1995

Autor: Ludwig Walter

MPK: E01B 27/02

Značky: štrkového, stavbu, stroj, lôžka, rozdeľovanie, koľaje, profilovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrku (17) koľaje (11) je vybavený rámom (3) podvozka, ktorý sa opiera prostredníctvom koľajových podvozkov (2) a ktorý je prostredníctvom kĺbu (14) spojený s bočným pluhom (13), výškovo a bočne prestaviteľným prostredníctvom pohonov (15). Stroj na stavbu koľaje umožňuje súčasne s profilovaním boku (18) štrkového lôžka bočným pluhom (13) vytvárať tiež presný uzáver boku (18) štrkového lôžka v prechodovej...

Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278071

Dátum: 06.12.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: stroj, kontinuálně, stavbu, pojazdný, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na podbíjanie priečnych podvalov (10) koľaje má rám (2), ktorý je umiestnený na dvoch od seba v rozpätí upravených podvozkoch (11) a s ktorým je spojený medzi obidvoma podvozkami (11) umiestnený unášač (14) nástrojov na výškovo prestaviteľný nadvihovací a smerovací agregát (19) a najmenej jeden výškovo prestaviteľný podbíjací agregát (17) s podbíjacími nástrojmi (18), ktoré sú prostredníctvom prísuvných a vibračných pohonov po dvojiciach...

Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje pre kontrolovateľné znižovanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277776

Dátum: 07.12.1994

Autori: Theurer Josef, Lichtberger Bernhard

MPK: E01B 27/20, E01B 35/08

Značky: stroj, kontrolovateľné, stavbu, znižovanie, pojazdný, kontinuálně, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na stavbu koľaje je opatrený trakčným pohonom (5), ovládacím ústrojenstvom (9) a na podvozkoch (2) uloženým rámom (4) stroja, ktorý je spojený so stabilizačným agregátom (10) opatreným najmenej jedným, prostredníctvom pohonov (11) so zvislým zaťažením ovplyvňovateľným a výškovo prestaviteľným vibrátorom (14) na vytváranie vodorovných a v priečnom smere stroja pôsobiacich kmitov. Stroj (1) na stavbu koľaje má nivelačný vzťažný systém...

Stroj na stavbu koľaje pre kontrolované znižovanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277703

Dátum: 14.10.1992

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/20

Značky: koľaje, stroj, kontrolované, stavbu, znižovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (44) na stavbu koľaje, vytvorený ako stabilizátor koľaje (52) pre kontrolovateľné znižovanie koľaje (52), má na podvozkoch (46) uložený rám (45) stroja (44) a stabilizačné agregáty (47), ktoré sú výškovo prestaviteľné a ktoré možno prostredníctvom pohonov uviesť do vodorovného a kolmo k pozdĺžnej osi stroja (44) prebiehajúceho kmitania stabilizačných agregátov (47) a ktoré majú na koľajniciach koľaje (52) dosadajúce valčekové nástroje. V...

Pojazdný stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277775

Dátum: 12.11.1991

Autor: Mohr In Stainville Pierre

MPK: E01B 27/02, E01B 27/06

Značky: stroj, koľaje, pojazdný, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na stavbu koľaje na spracovanie štrkového lôžka koľaje (5) s ústrojenstvom na začisťovanie, prípadne zametanie štrku a s ďalšími ústrojenstvami na ukladanie štrku do koľaje, prípadne na urovnávanie štrku, pričom ústrojenstvo na zametanie pozostáva z prostredníctvom pohonov (14, 20, 21) na sebe navzájom nezávisle výškovo nastaviteľných a otočných zametacích valcov (15, 17), ktoré sú usporiadané v priečnom smere koľaje vedľa seba a ktoré...

Uspořádání dopravního, případně brázdicího řetězu pro stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268660

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: případně, řetězů, koleje, uspořádání, stavbu, dopravního, stroj, brázdicího

Text:

...deska, přičemž krycí desky navzájom sousedících článků řetězu jsou ve svých spojovoných oblastech upraveny se vzéjemným přesahem při vytvoření zakřivené koncové oblasti. ve tvaru kruhověho obloukn.Toto výhodné vytvoření podle vynálezu zajišťuje účinnou a trvalou ochranu kloubů řetězupřed otěrem ostrohrannými kamínky štěrku a proti působení prachu, čímž se dosáhnevyšší životnosti dopravního, případně brdzdicího řetězu. I při této rozsáhld...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 7/00, B25H 1/04

Značky: stavebnicových, stavbu, zariadenie, upínacích, pomocné, polohovacie, sústav

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Držák tyče polovodičového materiálu pro vysokofrekvenční letmou pásmovou stavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258949

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mrázek Dušan, Štencl Stanislav

MPK: C30B 13/32

Značky: vysokofrekvenční, pásmovou, materiálů, letmou, tyče, držák, polovodičového, stavbu

Text:

...okolo rotační osy o délce odpovídající rozsahu průměrů upevñovaných tyčí 3 polovodičového materiálu a centrážnĺm osazením A spojeným s kulovým závěsem łł je otočně nasazena ovládací deska á otvorem 1 lícovaným na centrážní osazení 5. Ovládací deska § je opatřena ovládacími drážkami É symetricky rozmístěnými okolo rotační osy, tvaru křivky s plynule se zvětšující vzdálenosti od rotační osy o shodněm počtu jako radiální drážky 2.Do otvorú...

Nosný rám pre stavbu lešenia vo výsypkách parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254203

Dátum: 15.01.1988

Autori: Martinča Jozef, Baranec Otto

MPK: E04G 3/02

Značky: lešenia, výsypkách, nosný, stavbu, parných, kotlov

Text:

...Umiestnením nosnĺkov rámďĺpozdĺž stien výsynpky kotla vznikne vo vnútri nosného rámu potrebný otvor pre vyrnieñanie vnútorných časti kotla pri jeho generálných opravách.Výhodou nosného rámu pre stavbu lešenia vo vnútri výsypky parněho kotla je, že generálna oprava sa vykoná z. vnútornej strany, teda bez demontáže oplechovania ajhandáže. .Ďalšouĺvýhodou jej ĺže pri dopraveyvymleňaných časti kotla zvnútornéhoproą,stredia kotla, ako sú časti...

Súbor stavebnicových súčiastok pre stavbu rozoberateľných upínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246041

Dátum: 15.12.1987

Autori: Klátik Jaroslav, Kopernický Ivan

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínacích, zariadení, rozoberateľných, stavbu, súbor, stavebnicových, súčiastok

Text:

....rez rovinou I-I z obr. 1 a na obr. 3 je priestorovo znázornený spojovací kameň. Na obr. 1 je znázornenáskladba. spodnej stavebąnicovej súčiastky 1 D, hornej stavebnicovej súčiastky 20, ktoré sú spojené spojovacim kameňom 30. Horná Stavebnicové súčiastka 20 napr. v prevedeni ako uhlové teleso .má rue dosadacej ploche 212 vytvorenú T-drážku 21, ktoré má úpevňovacie plochy B 2 sklonené, pričom je T-duräžka 21 rovnob-ežná s dosadacou plochou...

Modifikovaný asfaltový lepiaci náter pre stavbu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242008

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fauss Rudolf, Rumplmayr Friedrich Klaus, Jäger Gerhard, Kerner Dieter, Parkhouse Alan, Kleinschmit Peter, Wolff Siegfried

MPK: C09J 3/30

Značky: asfaltový, stavbu, vozovky, nátěr, lepiaci, modifikovaný

Text:

...do 150 °C v pomere od 1,0 0,3 do 1,0 5,0 hmotnostných dielov. Náter sa pripraví tak, že sa najprv rozpusti elastomer v prebytku rozpúštadla a do takto vzniknutého roztoku sa pridá asfalt o teplote potrebnej k jeho prečerpávaniu.Rozpustenie modifikátora a asfaltu umožnuje dosiahnut pri bežných prevádzkových teplotách potrebnú tekutost pre nanášanie vrstvy striekanim. Takáto technológia umožňuje vytvárať náter s dobrými užitými...

Skládaná prostorová buňka pro stavbu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vozár Miroslav, Ragan Emil, Podstanický Alexander, Nestor Ivan

MPK: E04B 1/348

Značky: buňka, prostorová, stavbu, budov, skládaná

Text:

...rám 5, ve kterám je upevněna celní venkovní stene § nebo ěelní vnitřní stene 1, je po vztyčení připojen k podělným stranám podlshověho nosného rámu g s střešního nosnáho rámu g árouby u. Obě stojiąy m celních nosných, rámů jsou na obou koncíoh vzájemné spojeny spojovacími příčksml 2.Spojovací kloub u, umožňující dočasné nebo trvalá upevnění, vztyčení nebo sklopení čelních nosných rámů g, ve kterých je upevněns čelní venkovní stena á nebo...

Jednotka základných pohybov pre stavbu vysokovýkonných montážnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240344

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hübscher Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: vysokovýkonných, stavbu, pohybov, základných, jednotka, montážnych, zariadení

Text:

...jednotky 1,medzioperačnej dopravnej jednotky 13 zariadenia pre vyvodzovanie hlavných technologických pohybov, programovej jednotky 16 a je opatrená dopravnými plošinami 15 poháňanými prostredníctvom dopravné, ho pásu 10. Výstupný jednotkový hriadeľ 25pohonovej krokovacej jednotky 1 je spojený ozubeným kolesom 24 s vačkovým hriadelom 25, ktorý je na obidvoch koncoch opatrený kľukami 27. V klukäch 27 sú uložené čapy 28. Na čapoch 28 sú qtočne...

Posuvné bednění, zejména pro stavbu průmyslových komínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233018

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hopp Jaroslav, Ježek Bohumil

MPK: E04G 11/20

Značky: komínů, posuvné, bednění, průmyslových, stavbu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku zvýšení produktivity a bezpečnosti práce při výstavbě vysokých štíhlých objektů, zejména průmyslových komínů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výměnné bednicí prvky jsou alespoň v jednom místě připojeny prostřednictvím připojovacích šroubů k výměnnému prvku nosníku. Tento výměnný prvek nosníku je vytvořen ve tvaru písmene U, je hybně uložen na vnější, případně vnitřní noze stolice.

Způsob a zařízení k plnění kolejí na vozovkách materiálem na stavbu silnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228148

Dátum: 15.07.1986

Autori: Stiehler Christoph, Spiritini Massimo

Značky: zařízení, kolejí, plnění, způsob, vozovkách, materiálem, silnic, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plnění kolejí na vozovkách materiálem na stavbu silnic, zejména asfaltem, při němž se starý materiál okrajových oblastí kolejí znovu ztvárňuje ohříváním, vyznačující se tím, že do dvou sousedních kolejí, stejně jako do pruhu vozovky ležícího mezi nimi, se dopravuje současně materiál na stavbu silnic, pročež se znovu ztvárňuje nejen starý materiál okrajových oblastí kolejí, nýbrž také materiál mezipruhu, přičemž v případě, kdy je starý...

Deskový dílec pro stavbu vodotěsných stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222471

Dátum: 01.10.1985

Autor: Hamza Přemysl

Značky: dílec, stavbu, stěn, vodotěsných, deskový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotně vodohospodářských staveb. Řeší tvarové provedení bočních stěn prefabrikovaného dílce, které umožňuje vytvoření vodotěsného styku svislých styčných spár prefabrikovaných stěn. Podstata vynálezu spočívá v tom, že boční styčné plochy stěnového dílce mezi drážkou a lícními plochami svírají alespoň v části své šířky s lícními plochami úhel menší než pravý.

Ústrojí pro napínání brázdicího řetězu u stroje pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222219

Dátum: 15.09.1985

Autori: Fölser Karl, Theurer Josef

Značky: stavbu, koleje, řetězů, napínání, stroje, brázdicího, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro napínání brázdicího řetězu u stroje pro stavbu koleje, který je nekonečně veden přes několik vodicích kotoučů v článkovém víceúhelníku a který je upraven svou spodní větví napříč pod kolejí v příčné vodicí liště a svými oběma bočními větvemi ve vždy jednom, po obou stranách stroje výkyvně uspořádaném podélném vodicím žlabu, přičemž alespoň jeden z těchto podélných vodicích žlabů nebo příčné vodicí lišty brázdicího řetězu je vytvořen...

Vztažný systém pro stroje na stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219870

Dátum: 15.09.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: systém, stroje, stavbu, koleje, vztažný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vztažného systému pro stroje na stavbu koleje, zejména pro nivelační, podbíjecí a rovnací stroj, který je opatřen alespoň jednou, drátem nebo lankem tvořenou vztažnou přímkou, a který má pro uložení vztažných konců, případně měřicích bodů na stroji upravené, zejména dálkově ovládanými pohony, například hydraulickými pracovními válci a písty, na jednu nebo na druhou kolejnici koleje přiložitelně měřicí nebo napínací vozíky....

Pojízdný stroj pro stavbu koleje, zejména čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 219869

Dátum: 15.09.1985

Autori: Theurer Josef, Fölser Karl

Značky: koleje, štěrkového, stavbu, pojízdný, lože, čistička, zejména, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro stavbu koleje pro odběr, rozdělování a opětovné přivádění od sebe oddělených hmot štěrkového lože, zejména v oblasti výhybek, opatřený nekonečným, napříč pod roštem koleje pohyblivým brázdicím řetězem, jehož napříč k podélnému směru koleje upravená vodicí lišta je vytvořena z alespoň dvou v podélném směru brázdicího řetězu nastavitelných, případně zajistitelných částí. Brázdicí řetěz je spojen s podpěrným ústrojím, pojízdným...

Samohybná souprava stroje pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222654

Dátum: 15.09.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: stavbu, stroje, samohybná, souprava, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Souprava s kolejovým pracovním vozem, na kterém jsou uspořádána zařízení pro práci na železničním svršku, a se zařízeními pro zjišťování, kontrolu a indikaci žádané a skutečné polohy koleje. Účelem vynálezu je odstranit vliv vibrací, vznikajících při podbíjení a zhutňování, na obsluhu i na funkci měřicích systémů a přístrojů a zvýšit přesnost prováděných zásahů. Podle vynálezu jsou centrální kontrolní a ovládací ústrojí uspořádána na...

Stroj pro stavbu koleje s pluhovým agregátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222288

Dátum: 15.08.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: stavbu, agregátem, koleje, stroj, pluhovým

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro stavbu koleje s pluhovým agregátem pro rozdělování a profilování štěrkového lože železniční koleje, sestávajícím ze dvou štěrkových pluhů, uspořádaných na rámu stroje navzájem nezávisle výškově přestavitelně, jejichž z jednoho kusu vytvořené desky pluhu jsou uspořádány napříč k podélnému směru stroje, přičemž každý štěrkový pluh je na čelním konci opatřen rozváděcí deskou štěrku, která je vytvořena pro volitelné přestavování do...

Pojízdný stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221834

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pichler Johann, Theurer Josef

Značky: koleje, stroj, pojízdný, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné stroje pro stavbu koleje, zejména podbíjecí, nivelační a rovnací stroj, opatřený ústrojím pro opravu polohy koleje, které má na nástrojovém rámu, uspořádaném výškově přestavitelně na koleji, rovnací a zdvihací nástroje, uváditelné do záběru s kolejnicemi koleje a kloubově spojené s rámem stroje prostřednictvím pohonů, zejména hydraulických, přičemž boční rovnací pohon je uspořádán v podstatě nad rovnacími nástroji, vyznačený tím, že...

Tříštivá nádoba určená k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225363

Dátum: 30.06.1985

Autor: Varner Karel

Značky: hasicím, tříštivá, uzáver, nádoba, protivýbuchových, hlubinných, plnění, práškem, dolech, aktivním, určená, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tříštivých nádob určených k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr hlubinných dolech. Tříštivé nádoby, určené k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr, které tlak v čele rázové vlny výbuchu roztříští, nejsou v současné době vyráběny. Jsou známy tříštivé nádoby určené k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr, které se roztříští výbuchem vložené...

Prostorová buňka pro stavbu zejména přemístitelných nebo dočasných budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218806

Dátum: 15.04.1985

Autori: Fiala František, Šmíra Karel

Značky: stavbu, prostorová, dočasných, přemístitelných, zejména, budov, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostorové buňky, ze které se zřizují přemístitelné nebo dočasné budovy, zejména objekty zařízení staveniště. Prostorová buňka sestává z podlažní konstrukce, ze stropní konstrukce, ze stěnových konstrukcí a sloupků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je dále opatřena přepravními sloupky, upevněnými při přepravě jedním koncem k podlažní konstrukci a druhým koncem ke stropní konstrukci, přičemž stěnové konstrukce a konstrukční...

Pojízdný stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221939

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: stavbu, koleje, pojízdný, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro stavbu koleje, pro zhutňování štěrku pod pražci koleje, opatřený alespoň jedním, prostřednictvím pohonu na rámu stroje výškově přestavitelně uspořádaným podbíjecím ústrojím, které má na unášeči nástrojů po dvojicích uspořádané, navzájem přestavitelné podbíjecí nástroje, upravené na delších stranách pražců vlevo, případně vpravo od kolejnice a zasouvatelné do štěrkového lože, a jejich pohony pro přísuv a vibrace, vyznačený...

Samohybný stroj pro stavbu koleje, zejména čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 221902

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: stroj, lože, koleje, zejména, stavbu, čistička, samohybný, štěrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Samohybný stroj pro stavbu koleje, zejména čistička štěrkového lože, s několika kolejovými podvozky, z nichž je alespoň jeden vytvořen jako běhounová náprava, která je volitelně prostřednictvím přestavného pohonu opíratelná o kolej, jejíž zatížení je prostřednictvím ovládacího ústrojí, spojeného s přestavným pohonem, přestavitelné, popřípadě regulovatelné, aby se umožnilo v případě potřeby zvětšovat nápravové zatížení připadající na hnací...

Stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216514

Dátum: 15.12.1984

Autor: Theurer Josef

Značky: stavbu, koleje, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro stavbu koleje, který je opatřen zařízením pro rozdělování a profilování štěrku lože koleje a který má na rámu podvozku pluhové ústrojí, výškově přestavitelné samostatným hydraulickým pohonem a opatřený alespoň jedním středním pluhem ve tvaru písmene V, který je vytvořen deskou pluhu, přemosťující obě kolejnice, a usměrňovacími deskami stěrku, upravenými ve střední oblasti mezi kolejnicemi a uspořádanými přestavitelně...

Samonosná kazetová tvarovka na stavbu protihlukových stien premennej hrúbky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216257

Dátum: 15.05.1984

Autor: Žila Vladimír

Značky: tvarovka, stavbu, stien, samonosná, kazetová, premennej, protihlukových, hrúbky

Zhrnutie / Anotácia:

Samonosná kazetová tvarovka na stavbu protihlukových stien premennej hrúbky v tvare šesťbokého hranola s hornou stenou a spodnou stenou rovnobežnou, s protiľahlými bočnými stenami zbiehavými a čelnou stenou, do ktorej vyúsťuje nepriebežná dutina, dlhšou ako je zadná stena, vyznačujúca sa tým, že má najmenej dva vystupujúce ozuby (7) prebiehajúce zvislo po celej výške na každej z dvoch bočných stien (3).

Prefabrikovaný dílec pro stavbu nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215708

Dátum: 15.03.1984

Autori: Hamza Přemysl, Mihula Dimitrij

Značky: prefabrikovaný, nádrží, stavbu, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný dílec pro stavbu nádrží, vyznačený tím, že v jeho bočních stěnách (2) jsou zabudovány kovové pásy (3), které vyčnívají do prostoru drážek (4), vytvořených v bočních stěnách (2).