Patenty so značkou «startovací»

Štartovací a akceleračný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6998

Dátum: 04.12.2014

Autor: Kaliský Alexander

MPK: B60K 6/00, F02B 47/04, F02M 23/00...

Značky: startovací, akceleračný, pohon

Text:

...nabíjať elektrický akumulátor a zásobník tlakového vzduchu, rovnako veternoenergetický zdroj alebo fotovoltický zdroj podľa aktuálnych podmienok, ak je pracovný prostriedok určený na prácu na dostupnom okruhu V blízkosti nabíjacích zdrojov, napr. traktor pracujúci na poli v blízkosti nabíjacích zdrojov. Technológia umožní výrazné obmedzenie spotreby nañy. Podobne mestská doprava osobná, verejná a účelová.Pri lokálnych zdrojoch ostrovnej...

Štartovací systém elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286915

Dátum: 26.06.2009

Autor: Berwanger Egídio

MPK: H02P 1/16

Značky: elektromotorov, startovací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Štartovací systém elektromotorov obsahujúci pohonný (štartovací) prostriedok (10) uložený vnútri elektromotora a vystavený magnetickému poľu vytvorenému hlavnou cievkou (1) na jeho vybudenie na činnosť elektromotora, tento pohonný prostriedok (10) uzatvára spínač (20) umiestnený medzi zdrojom (3) elektrického prúdu a pomocnou cievkou (2), keď prúd, ktorý preteká hlavnou cievkou (1), vytvára intenzitu vyššiu ako predurčená hodnota a otvára...

Štartovací zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3735

Dátum: 02.03.2004

Autor: Krošlák Miroslav

MPK: B64F 1/34

Značky: zdroj, startovací

Text:

...s vymeniteľným ojom na ručnú manipuláciu,na pripojenie za osobný automobil alebo na pripojenie za letiskový ťahač alebo traktor. Na trubkový rám podvozku l je upevnená korba 2. Na prednej spodnej časti korby 2 je umiestnené opomé otočné koleso 3 na uľahčenie manipulácie so štartovacim zdrojom. V prednej vnútornej časti korby 2 je umiestnený ovládací panel 4 vyrobený z oceľového plechu. Panel 4 je upevnený k prednej stene korby 2 pomocou...

Startovací obvod samokmitajícího střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266922

Dátum: 12.01.1990

Autori: First Antonín, Přibyl Bohuslav

MPK: H02M 7/48

Značky: samokmitajícího, startovací, obvod, střídače

Text:

...kondenzátoru 12. Emitory obou tranzistorů 6, 6.1 jsou spojeny do společného bodu tvořeného druhou napájecí svorkou 16, na kterou je současně vyveden střed sekundárních budicích vinutí 14, 14.1 transformátoru a anody vratných diod 8, 8.1, CS 266 922 B 1 2jejichž katody jsou připojeny ke kolektorům tranzistorů 6, 6.1. Druhé konce sekundárních budicích vinutí 14, 14.1 jsou přes budicí odpory 10, 10.1 spojeny s bází tranzistorů 6, 6.1....

Zaváděcí dráha pro startovací zátku k plynulému lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 266773

Dátum: 12.01.1990

Autor: Stehno Josef

MPK: B22D 11/08

Značky: oceli, lití, zaváděcí, plynulému, dráha, zátku, startovací

Text:

...většími třecími silami než kratší části horních větví tsžných řetězů, která se vzhledem ke stsrtovací zátoe posunou směrem k místu prohnutí, čímž dojde k oddělení unášecího háku od článku stsrtovací zátky s jeho snadněmu uvolnění ze záběru.Ne připojenýoh výkresoch je znázorněn příklsd provedení podle vynálezu, kde na obr. l je zevdděoí dráhe v nćryeu s nn obr. 2 je zsvdděoí dráhe v příčněm řezu.základní částí ssváděoí dráhy je oběšnł...

Zařízení pro zvedání startovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261564

Dátum: 10.02.1989

Autori: Harapát Josef, Lampárek Stanislav, Horvát Jiří

MPK: B22D 11/08, B22D 11/128

Značky: zařízení, zvedání, tyče, startovací

Text:

...že hydraulický pohon řetězky lze synchronízovat a rychlostí válců tažné stolice, přičemž použitím závaží je potřebné síla pohonu minimální, nebot hmotnost závaží a hnotnoat-startovací tyče jsou zhodné. Pro výrobu zařízení lze přitom použít běžných materiálů. Další výhodou pak je možnost zařízení podle vynáležu aplikovat bez větších problémů u etávajících zařízení plynulého odlévání do již vybu~ dovaných studní, které byly používány pro...

Dálkové mechanické stopovací zařízení s nastavením startovací dávky paliva motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240018

Dátum: 01.06.1987

Autor: Skalský František

MPK: F02M 39/02

Značky: dávky, dálkově, motorů, startovací, zařízení, stopovací, nastavením, paliva, mechanické

Text:

...startovací dávky paliva. Na obr. 2 je toto zařínení znâzornčno ve smčru pohledu P.Na čepu Q noenê konzoly Ž, na obr. 2, je nasazena otočnč páka 1 pro ovládání stopovacího tlačítka lg. Na páce 1 je vytvořen úchyt 1 pro uchycení táhla Q. Na čepu Q je rovněž naeazena páka 2 pro ovládání čepu přidavače Q palivovêho čerpadla, přičemž mezi páku 1 a páku Q je na čepu Q nasazena zkrutnâ pružina Q, která zajištuje rozevření pák 1 a Q o maximální...

Startovací hlava zátkové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242714

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaszonyi Alexander, Ilavský Ján

MPK: B22D 11/08

Značky: tyče, startovací, hlava, zátkové

Text:

...vyaunutí látkové tyče vlivem přivaření hlavy předlitku na aatkovou tyč.Nevýhody dosud snaąých zařízení plně odstraňuje etartovací hlava zdtkovd tyče podle vyndlezu, jehož podetata spočíva v tom. že startovací hlava zátková tyče je opatŕana výetupkem, výatupek je dvouhákový s mezidrážkou, v rozuezí jedná poloviny až jedná deeatíąy prdrezu předlitku. llołnddprava sklonu dvouhdkovőho výatupku k oae předlitku je v rozmezí menäím na 90 ° a včtčím...

Kapalné startovací hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237728

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vokřál Václav, Kordik Eugen, Homola Václav

MPK: C05D 11/00

Značky: startovací, kapalné, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo vyvinout vysoce činné, komplexní startovací hnojivo. Tento cíl splňuje startovací hnojivo roztokového typu, které obsahuje H, P, Mg, Ca a případně K. Veškerý dusík je přítomen ve formě N0-3, fosfor převážně ve formě N2P0-4 . Molový poměr N + P : K + Mg/2 + Ca/2 = 1,2 až 1,8 a molový poměr P:N je větší než 1. Měrná hmotnost kapalného startovacího hnojiva je nad 1 400 kg/m3.

Ruční startovací zařízení stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235890

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pudil František, Kovář Jiří

MPK: F02N 3/02

Značky: stacionárního, spalovacího, ruční, zařízení, motorů, startovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ručního startovacího zařízení pro stacionární spalovací motory se startovacím zařízením, upevněným na součástech spojených se skříní motoru, startovacím kotoučem uloženým na čepu a otočně uloženém v tělese startovacího zařízení. Startovací kotouč je opatřen vratnou pružinou a do vybrání startovacího zařízení zabírá část pružinové objímky objímající část startovací západky uložené na více chodém pohybovém závitu se závěrným...

Vratné startovací zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233048

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pudil František

MPK: F02N 1/02

Značky: zařízení, vratné, spalovacího, motorů, stacionárního, startovací, vzduchem, chlazeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vratného ručního startovacího zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru se startovacím zařízením upevněným na součástech spojených se skříní motoru, se startovacím kotoučem opatřeným startovací šňůrou a rukojetí, s vratnou pružinou zakotvenou mezi tělesem startovacího zařízení a startovacím kotoučem. Těleso startovacího zařízení a startovací kotouč jsou opatřeny axiálními otvory pro chladicí vzduch na průměru...

Bezpečná startovací klika

Načítavanie...

Číslo patentu: 224852

Dátum: 01.08.1985

Autori: Larisch Vilém, Larisch Jan

Značky: startovací, bezpečná, klika

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečné startovací klika, vyznačující se tím, že sestává ze dvou otočně do sebe zasunutých hřídelí (2,3), kde do drážek vnější hřídele (3) zapadá západka (1) pro zabránění zpětného otáčení a středem duté hřídele (2) s vnější hřídele (3) prochází výtlačný kolík (4), přičemž obě hřídele (2, 3) jsou otočně spojeny závitem a mechanicky pružně spojeny pružinou (5).

Startovací obvod dvoufázového generátoru s periodickým obnovováním počátečních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225928

Dátum: 01.07.1985

Autor: Horský Jiří

Značky: obnovováním, generátoru, podmínek, počátečních, startovací, dvoufázového, obvod, periodickým

Zhrnutie / Anotácia:

Startovací obvod dvoufázového generátoru s periodickým obnovováním počátečních podmínek sestávajícího z invertoru a prvního a druhého integrátoru, přičemž invertující vstup prvního operačního zesilovače je přes sedmý odpor spojen s jezdcem proměnného odporu, jehož jedna svorka je spojena se společnou svorkou a druhá svorka je spojena jednak s výstupem prvního integrátoru a vstupem druhého integrátoru a jednak s první svorkou řízeného spínače,...

Startovací obvod pro astabilní multivibrátor s integrovaným monostabilním klopným obvodem typu DTL

Načítavanie...

Číslo patentu: 213994

Dátum: 01.06.1984

Autori: Janata Milan, Kacl Ivan

Značky: obvod, multivibrátor, klopným, startovací, astabilní, obvodem, integrovaným, monostabilním

Zhrnutie / Anotácia:

Startovací obvod pro astatický multivibrátor s integrovaným monostabilním klopným obvodem typu DTL vytváří impuls o vhodné délce tak, že blokuje činnost integrovaného obvodu po dobu od připojení zdroje napájecího napětí až do ustálení napěťových poměrů v integrovaném obvodu, načež nastane spolehlivé rozběhnutí astatického multivibrátoru. Tím je vyřešen problém obtížného startování multivibrátoru, vyplývající z vysoké šumové imunity obvodu DTL....

Zařízení k samočinnému ustavení zvýšené startovací dodávky paliva u vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215821

Dátum: 20.12.1983

Autor: Indra Jaromír

Značky: zařízení, startovací, samočinnému, vznětových, paliva, ustavení, dodávky, motorů, zvýšené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů. Řeší problém samočinného ustavování zvýšené startovací dodávky paliva i při extrémně nízkých teplotách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že napříč k ose regulační tyče vstřikovacího čerpadla je upraveno pohyblivé jádro elektromagnetu, nesoucí ve střední části dva seřiditelné dorazy. První určuje největší vysunutí regulační tyče za chodu motoru a druhý určuje velikost přídavného posuvu regulační tyče pro...