Patenty so značkou «stanovení»

Vylepšené metódy imunoanalytických stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6088

Dátum: 26.05.2006

Autori: Murray Andrea, Chapman Caroline, Barnes Tony, Robertson John Forsyth Russell

MPK: G01N 33/564, G01N 33/574, G01N 33/53...

Značky: stanovení, imunoanalytických, metody, vylepšené

Text:

...metodológie testu, ktorá by bola vhodná pre celú populáciu jedincov, ktori majú byt vyšetrení, pretože sa celkové množstvo prítomných protilátok výrazne mení od jedinca k jedincovi. Táto skutočnosť môže spôsobiť vysoký výskyt falošných negatívnych výsledkov, napríklad u jedincov, ktorí majú nízku hladinu protilátky. Podobne sa objavuje problém priposudzovaní pravdivo pozitívnych výsledkov, pretože rozdiel celkového množstva protilátok...

Způsob stanovení koncentrace zinku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260524

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 31/16

Značky: mazivech, způsob, koncentrace, pevných, kapalných, zinku, stanovení

Text:

...hmot. neutrálního nosiče, N,N-dimetyl-N,N-di-/11-ethoxykarbonylundecy 1/diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetrametyl-3,E-dioxaoktandiové. Titrace byla prováděna za intenzívního míchání při teplotě 295 Í 2 K. K ustálení rovnováhy bylo po každém přídavku titračního činidla vyčkáno 0,5 až 1 minutu. Jako titračního činidla bylo použito roztoku kyseliny etylendiaminotetraoctové, c 102 mol/1 a dietanolaminu, c 1 mol/1. Titrovány byly roztoky 10,0 ml...

Digitální měřící zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260433

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sysel František

MPK: F02M 65/00

Značky: měřicí, vystřikující, zařízení, čerpadel, velikostí, dávky, digitální, stanovení, vstřikovacích

Text:

...vlastních měřených výstřiků 38 pro nastartováni odpočitaní předvolebního počtu tentokrát vlastních měřených výstřiků.- je časově definovaný odběr úrovně napětí II. V údobí 47 mezi výstříky do paměti 4 D prípravné dráhy měřicího pístku, tj. zapamatování napětí Uí odpovídající dráze hl měřicího pístku 17.- je průběh signálu na výstupu A čítače s předvolbou vlastních měřených výstříků 38, tj. po vykonaní předvoleného počtu tentokrat vlastních...

Průtokový manometrický přístroj pro stanovení oxidu uhličitého v sycených nápojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260432

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šavel Jan, Lískovec Karel

MPK: G01N 7/00

Značky: prístroj, manometrický, stanovení, nápojích, průtokový, uhličitého, sycených, oxidů

Text:

...přístroje a pracnost při jeho výrobě. Přístroj se rovněž obtížné čistí.Tyto nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu. eho podstatou je spojení měřicí hlavy, opatřené přístroji pro měření teploty,tlaku, vstupním a výstupním kohoutem s nápojovou lahvví upevňovacím prstencem, který se vnitřní ploškou opírá o nálitek skloviny v hrdle nápojové láhve.Upevñovací prstenec může mít boční výřez pro vsunutí hrdla nápojové láhve, nebo může...

Diagnostické proužky ke stanovení peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260408

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sedlinská Božena, Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/49

Značky: proužky, vodíku, stanovení, diagnostické, peroxidu

Text:

...peroxidem vodíku za vzni- ku příslušného chinioniminoveho nebo dia- zamerocýaninověho barvlva probíhá značnej, pomalu. Urychlení této reakce je možné o becně dosáhnout celou řadou vhodných katalyzátorů. V praxi se však nejlépe osvědčilfenzym peroxidaza, který také tvoří nezbyt nou součást proužků podle vynálezu.Vedle těchto hlavních složek mohou proužky podle vynálezu s výhodou Obsahovat řadu dalších pomocných látek vytvářejících vhodné...

Způsob stanovení volného fenolu nebo krezolů v kondenzačních produktech těchto sloučenin s aldehydy a případně polyaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260208

Dátum: 15.12.1998

Autori: Matoušek Pavel, Preussler Vít

MPK: G01N 30/90

Značky: stanovení, fenolů, sloučenin, způsob, krezolů, případně, aldehydy, produktech, těchto, kondenzačních, polyaminy, volného

Text:

...sloučenin na desce se zjisti ze srovnávaciho chromatogramu, který se vyvine na téže desce za stejných podmínek, potom se oddělí a podrobí detekci činidlem pro látky fenolického chnmkteru. ×Postup podle vynálezu je výhodný v tom, že lze zpracovávat několik vzorků najednou,1 je tedy rychlejší než dosud používané postupy. Nevyžaduje speciální ani nákladné přístrojové vybavení, poskytuje dostatečně přesné, správné a reprodukovatelné výsledky a...