Patenty so značkou «stanice»

Zapojenie zabezpečeného online dátového kanála na prenos dvoch doplnkových informácií o tlakoch z výmenníkovej stanice distribútora tepla priamo do velína dodávateľa tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6758

Dátum: 06.05.2014

Autor: Suder Peter

MPK: G06Q 99/00, G08C 17/00

Značky: dodávateľa, výmenníkovej, zapojenie, dvoch, datového, velína, online, priamo, tepla, kanála, tlakoch, informácií, prenos, stanice, zabezpečeného, doplnkových, distribútora

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, obr. l znázorňuje celkové blokové usporiadanie technologickej a informačnej časti, obr. 2 znázorňuje laický nadhľad na navrhované technické riešenie informačnej časti s číslovaním blokov v zhode ako v obr. l, obr. 3 znázorňuje tlakové pomery odberateľa vo VS 4 a sú spracované do grafickej podoby v mieste dodávateľa.Na obr. 1 je znázomený príklad uskutočnenia...

Spôsob získavania bioplynu z organického odpadu z bioplynovej stanice a systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6739

Dátum: 02.04.2014

Autor: Černý Peter

MPK: C02F 11/00, C12M 1/107

Značky: odpadů, spôsob, bioplynovej, bioplynu, systém, vykonávanie, získavania, stanice, organického

Text:

...v odpadnom digestáte najvyšší význam pre zvýšenú tvorbu bioplynu a následné zefektívnenie procesu v bioplynových staniciach.Na deštrukciu pevných častíc za priamivých podmienok pri pôsobení až do buniek boli odskúšané technológie- deštrukcia buniek ultrazvukom,- deštmkcia buniek lyzátovou odstredivkou,- deštrukcia buniek terrnickou hydrolýzou,- deštrukcia buniek elektrokinetickým rozkladom.Proces deštrukcie buniek elektrokinetickým...

Privádzacia závitovka pre bioenergetické stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19822

Dátum: 09.11.2012

Autor: Vogelsang Hugo

MPK: C12M 1/107

Značky: privádzacia, závitovka, bioenergetické, stanice

Text:

...doprava. Úsek upchatia sa pritom vyznačuje tým, že sa jeho priechodný prierez najprv rozširuje a nadväznenato sa V smere dopravy opäť zužuje, čím je docielené požadované zhutnenie a utesnenie.0011 Pod priechodným prierezom má byť pritom chápaný priestor, ktorý je k dispozícii vnútri závitovkovej rúry ako prierez a nie je vyplnený pevnými alebo pohyblivýmí prvkami zabudovanými v závitovkovej rúre, ako predovšetkým podávacia závitovka so...

Spôsob synchronizácie v systéme základňovej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17799

Dátum: 28.12.2009

Autori: Sirdey Renaud, Maurice François

MPK: H04W 56/00, H04W 92/12

Značky: stanice, systéme, spôsob, synchronizácie, základňovej

Text:

...základne podradených vysielačov-prijímačov základňovej stanice sú spriahnuté sčasovou základňou nadradeného vysielača-prijímača základňovej stanice vždy uzamknutím miestneho oscilátora podradeného vysielača-prijímača základňovej stanice vrežime PLL, obnovovaním referenčnej frekvencie z nadradeného vysielača-prijímača základňovej stanice askopírovaním času GSM nadradeného vysielača-prijímača základňovej stanice do podradeného...

Systém posuvných dverí pre stanice na výmenu batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11492

Dátum: 18.09.2009

Autori: Agassi Shai, Heichal Yoav

MPK: B60K 1/04, B60L 11/18, B60S 5/06...

Značky: batérií, výměnu, stanice, posuvných, dveří, systém

Text:

...nabitou je poskytnutá stanica na výmenu batérii. Niektoré uskutočnenia poskytujú sieť stanic na výmenu batérií, ktoré môžu vymieňať vybité batérie za batérie nabité a vybité batérie môžu nabíjať za účelom vloženia do ďalšieho vozidla. Stanice na výmenu batérií majú rôzne zariadenia,ulahčujúce výmenu starých, vybitých batérií za nové, nabité batérie. Rovnaké podsystémy, ktoré sú tu opisované v súvislosti s výmennou stanicou, môžu...

Zapojenie regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5168

Dátum: 07.05.2009

Autori: Žuffa Ladislav, Michal Martin

MPK: F17D 3/00, F17D 1/00

Značky: regulačnej, stanice, zapojenie, plynů

Text:

...realizovať dané technické riešenie zaradením napr. optimalizovaného trubkového výmenníka.Ako zo zapojenia vyplýva, oproti konvenčnámu riešeniu z doterajšieho stavu techniky nie sú potrebná investičná náklady na kotolne zohrievajúce regulačne miesta, náklady na samotná palivo, zväčša plyn alebo elektrická ohrevy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie regulačnej stanice plynu je znázomená na obr. l. K vysokotlakovej vetve...

Spôsob určovania stránkovacieho slotu prepojovacej služby CDMA mobilnej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18401

Dátum: 16.12.2008

Autor: Wu Chuanxi

MPK: H04W 68/02, H04W 76/00, H04W 84/08...

Značky: služby, určovania, slotu, stanice, prepojovacej, stránkovacieho, spôsob, mobilnej

Text:

...krátkym slotovým cyklom. Avšak skôr uvedený problém zostáva stále nevyriešený.Predložený vynález je navrhnutý tak, aby uvažoval problém existujúci v súvisíacom odbore spočivajúci vtom, že existuje pomalý pristup k mobilnej stanici volanej po spustení. Hlavným cieľom predloženého vynálezu je poskytovať vylepšenú schćmu na určovanie stránkovacieho slotu prepojovacej služby CDMA mobilnej stanice, na riešenie prinajmenšom jedného zo...

Ochranné zariadenie pre stanicu pre procesy, spôsob automatického nakladania a/alebo vykladania stanice pre procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9798

Dátum: 27.11.2008

Autor: Faude Dieter

MPK: B23Q 11/08, B25J 21/00, B23Q 7/04...

Značky: nakladania, automatického, ochranné, stanice, stanicu, zariadenie, procesy, spôsob, vykladania

Text:

...pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na staniciPodľa jedného ďalšieho výhodného vytvorenia stanice pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na stanicialebo na podlahe rozoberateľne.Podľa ríslušného vhodného uskutočnenia stanice re roces P Yodľa v nálezu e komora s robotom us oriadaná na stanici otočne,P Y JPodľa príslušného výhodného uskutočnenia stanice pre procesy podľa vynálezu doplňuje toto...

Spôsob zrušenia registrácie funkčných čísel pre mobilné stanice bezdrôtového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18396

Dátum: 21.08.2008

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/04, H04W 8/26, H04Q 3/76...

Značky: zrušenia, stanice, čísel, komunikačného, registrácie, systému, spôsob, funkčných, bezdrôtového, mobilné

Text:

...sa pri tom zistí, poukazuje naprechod mobilnej stanice z prvej siete, v ktorej sa predtým vykonala funkčnáregistrácia, do aktuálnej siete pôvodu.Iniciovaním technického systému prislúchajúceho k domácej sieti mobilnej stanice sa takto dá dosiahnut časové oneskorenie zrušenia registrácie o prednastaviteInú hodnotu. Táto prednastavitelná hodnota časového oneskorenia sa dá individuálne modifikovať napríklad aj v závislosti od identity...

Spôsob prístupu dátovej stanice na elektronický prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4750

Dátum: 24.05.2006

Autor: Nguyen Kim

MPK: G07C 9/00

Značky: prístroj, dátovej, přístupu, elektronický, stanice, spôsob

Text:

...sa môže ľahkoPodľa jednej z foriem uskutočnenia vynálezu je elektronický prístroj vybavený prevádzkovým systémom, ktorý zabraňuje neoprávnenej zmene alebo odobratiu použitého softwaru a umožňuje prístup k objektom s dátami len pomocou použitého softwaru. Táto funkcia prevádzkového systćmu zaručuje, že ochrana objektov s dátami, implementovaná použitým softwarom,sa nemôže obísť alebo prelomiť neoprávnenou stranou. Výhodne však prevádzkový...

Spôsob zásobovania súčasťami pracovnej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10064

Dátum: 14.03.2006

Autor: Coutier Charles

MPK: B23Q 7/14

Značky: spôsob, zásobovania, pracovnej, stanice, súčasťami

Text:

...obslužnej oblasti blizko linky a jednej pojazdnej základnej dosky v pripravnej oblasti, umiestnenej za obslužnou pojazdnouzákladnou doskou v kolmom smere na túto dopravnú linku.0005 Presnejšie povedane, tento spôsob spočíva, keď je obslužná pojazdná základná doska prázdna, v činnosti premiestňovania linkovým operátorom prázdne pojazdné základne dosky 2 obslužnej oblasti k oblasti vyprázdñovania bokom k priliehajúcej k vyššie uvedeným...

Spôsob registrácie alebo deregistrácie funkčných čísiel pre mobilné stanice rádiového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16321

Dátum: 20.01.2006

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/26

Značky: spôsob, systému, radiového, deregistrácie, čísiel, funkčných, registrácie, stanice, mobilné, komunikačného

Text:

...databázu avtejto konfiguračnej databáze sa načítaním tohto prvého funkčného čísla generuje sled prinajmenšom dvoch operácií priraďovania. pričom pomocou nejakého snímacieho zariadenia, logicky spojeného skonfiguračnou databázou, sa načítava kódovaný dátový prvok zdátového reťazca prvého funkčného čísla pre udanie štartovacej hodnoty,ktorá sa má použiť pri generovaní daného sledu, ako aj udanie pravidiel prevytvorenie jednotlivých...

Spôsob dimenzovania hardvérových komponentov pre základňové stanice CDMA komunikačných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8772

Dátum: 18.08.2005

Autor: Schröder Bernd

MPK: H04W 16/18

Značky: komponentov, komunikačných, dimenzovania, základnové, sietí, hardvérových, spôsob, stanice

Text:

...pravdepodobnostíobslúženia v uplinku pri zohľadneni pixlovo individuálnom rozdelení prevádzky, 0006 Táto úloha je podľa tohoto vynálezu riešená s pomocou znakov0007 Výhodné vytvorenie a ďalšie výhodné znaky spôsobu podľa tohotovynálezu sú vymedzené v závislých patentových nárokoch.0008 Zásadné rozšírenie spôsobu podľa tohoto vynálezu oproti dosiaľznámemu spôsobu spočíva vzohľadnení soft kapacity, to znamenáobmedzenej sieťovej kapacity pri...

Overovanie dostupnosti mobilnej účastníckej stanice v nečinnom móde v bezdrôtovom prístupovom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13225

Dátum: 25.06.2005

Autori: Ryu Gi Seon, Kim Beom Joon

MPK: H04W 68/00, H04W 68/02

Značky: prístupovom, overovanie, móde, účastníckej, nečinnom, mobilnej, dostupnosti, stanice, bezdrôtovom, systéme

Text:

...pagingovou3 riadiacou jednotkou. Pagingový príkaz sa môže výhodne prijímať, keď sa majú prevádzkové dáta zostupne vysielať do mobilnej účastnícke stanice.0022 V ďalšom uskutočnení vynálezu spôsob overenia dostupnosti mobilnej účastníckej stanice,ktorá je v nečinnom móde, zahŕňa požadovanie mobilnej účastnícke stanice od pagingovej riadiacej jednotky vstúpiť do nečinného módu, pričom pagingová (vyhľadávacia) riadiaca jednotka súvisí s...

Komunikačný systém pre mobilné rádiotelefónne stanice s mobilnými terminálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5805

Dátum: 21.06.2005

Autori: Macarro Agustin, Marsden Roger, Berger Achim

MPK: H04W 8/18

Značky: rádiotelefónne, komunikačný, systém, mobilné, terminálmi, mobilnými, stanice

Text:

...dielčíchúsekov majú jeden alebo viac fiktivnych znakov, ktoré-3 reprezentujú väčší počet hodnôt. Keď napríklad identifikácie pamäťových buniek pozostávajú z piatich číslic a identifikácie pamäťových buniek oblasti adries v príslušnej účastníckej oblasti užívateľa majú koncové číslice 4178, je podľa vynálezu zaistené, že nie sú uložené všetky identifikácie účastníckejoblasti ako také, ale ze je uložená iba identifikácia LAC/4178,...

Rádiokomunikačný systém, spôsob prevádzky komunikačného systému a mobilnej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2716

Dátum: 09.11.2004

Autori: Moulsley Timothy, Baker Matthew

MPK: H04B 7/005

Značky: systému, prevádzky, spôsob, mobilnej, komunikačného, rádiokomunikačný, stanice, systém

Text:

...komunikačného systému zahŕňajúceho základňovú stanicu a aspoň jednu mobilnú stanicu, ktorý zahŕňana základňovej stanici - príjem prvých príkazov regulácie výkonu vysielaných mobilnou stanicou a vysielanie prvého downlink signálu modulovaného vopred neurčenými dátovými hodnotami a podliehajúcemu regulácii vysielacieho výkonu podľa prvých príkazov regulácie výkonu ana mobilnej stanici - príjem prvého downlink signálu, meranie parametra...

Medzizosilňovač reléovej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 283529

Dátum: 04.08.2003

Autori: Fischer Peter Hans, Trollmann Wilfried

MPK: H03G 3/30, H04B 7/155

Značky: medzizosilňovač, stanice, reléovej

Zhrnutie / Anotácia:

Medzizosilňovač reléovej stanice na univerzálne nasadenie z prenášanej skupiny impulzov (10), periodických TDMA-signálov (11) a prípadne trvalých nosných signálov (12) v rádiotelefónnych sieťach, je určený predovšetkým na prenos vysielaných signálov medzi mobilnými stanicami v tienených vozidlách a základňou, s regulovateľným, predovšetkým vysokofrekvenčným zosilňovačom (4) na signálovej trase, ktorého zosilnenie je regulované po regulačnej...

Prenosné zariadenie zahŕňajúce konfiguráciu komunikačnej stanice a konfiguráciu dátového nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 582

Dátum: 19.02.2003

Autori: Kunkat Holger, Posch Stefan, Breitfuss Klemens, Amtmann Franz, Meindl Reinhard

MPK: G07F 7/08, G06K 19/07, G06K 7/00...

Značky: zariadenie, nosiča, konfiguráciu, datového, prenosné, komunikačnej, stanice, zahŕňajúce

Text:

...je určený na aktiváciu jednej z dvoch konfigurácii ako funkciu výsledku detekcie dodaného v každom prípade detekčnýmPoskytnutím vlastnostní podľa vynálezu možno poskytnúť prenosné zariadenie pomeme nízkej zložitosti, ktorá ponúka funkčnosť komunikačnej stanice a funkčnosť dátového nosiča, a s ktorou možno požadovanú funkčnosť v každom prípade vybrať jednoducho a automaticky a vďaka tomu veľmi spoľahlivo a možno ju vďaka tomu uviesť do...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282846

Dátum: 22.11.2002

Autori: Gála Tibor, Kováč Ladislav

MPK: G01F 15/18, F17D 1/04, F16L 3/00...

Značky: domovej, zemnej, stanice, plynů, zostava, regulačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu zložená z ľavého rámu, pravého rámu, horných bočníc, dolných bočníc, horných nosníkov a dolných nosníkov a debnenia, v ktorej je k vstupu výstupnej rúry (8) pripojený výstup výstupného kolena (10), s ktorým je spojený jeden koniec nosiča (11). Druhý koniec nosiča (11) je spojený so vstupným kolenom (9). Vstupná rúra (7) aj výstupná rúra (8) sú pevne spojené s horným nosníkom (5) a dolným nosníkom...

Otočná stanice, zejména dopravníků automatických obráběcích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260519

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dvořáček Jan, Krejčí Miroslav

MPK: B23Q 7/18, B23Q 7/00

Značky: zejména, stanice, obráběcích, linek, dopravníku, automatických, otočná

Text:

...obrobků v pouze jednu osu otáčení. Tímto provedením se konstrukční uspořádání mechanismu slouĺioího k otáčeni obrobků podstatné zjednodušilo, čímž je i ekonomicky výhodnější. zjednodušením je současně posílena i funkční spolehlivost celé otočné stanice. Tím, že dosavadní oddělené dva pohyby při manipuluci s obrubkem se provádí pouze jedním pohybom,skrátil se i celkový manipulační čas.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na přiložených...

Zapojení čerpací stanice řízené od příkonu nebo od průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260440

Dátum: 15.12.1998

Autor: Malý Vladimír

MPK: G05D 7/06

Značky: příkonu, průtoku, stanice, čerpací, zapojení, řízené

Text:

...je na výstupu diferenciálního zesilovače 17 úroveň napětí úměrná neznázorněnému nereálnemu zápornému šestému vypínacímu průtoku, avšak s polaritou napětí opačnou,tedy shodnou s polaritou napětí na výstupu prvního operačního zesilovače 19.jakmile po zahájení odběru závlahové vody již nestačí pomocná čerpadla udržet tlak Y ve výstupním potrubí 6 nad úrovní zapínacího tlaku YZ a průtok překročí úroveňprvního zapínacího průtoku 1121,...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260207

Dátum: 15.12.1998

Autor: Skalický Antonín

MPK: F04D 13/16

Značky: stanice, zapojení, čerpací

Text:

...přepnout na automatický provoz. V případě, že ve výtlačném potrubí A vlivem netěsností v neznázorněné odběrné síti poklesne tlak pod předem nastavenou hodnotu, neznázorněné ovládací zařízení uvede samonasávací čerpadlo 2 opět do chodu. Tím samonaeávací čerpadlo 5 udržuje ve výtlačném potrubí 5 provozní tlak bez nutnosti zapínat hlavní čerpadlo l. V případě, že.givem netěsnosti vnikne do sacího potrubí Q vzduch,přečerpáçäamonasávací...

Ohrievač plynu pre regulačné stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1893

Dátum: 05.08.1998

Autor: Reiter Otto

MPK: F24H 3/00

Značky: stanice, plynů, ohrievač, regulačné

Text:

...Ohrievaci diel g, prichytený k veku g, môže byt konštruovaný ako jedno ohrievacie teleso, alebo môže byt zostavený z viacerých ohrievacích telies funkčne závislých alebo nezávislých. Výkonové parametre ohrievacieho dielu g sú závislé od poveternostných podmienok, vktorých bude prevádzkovaná regulačná stanica, od jej výkonových parametrov, od požiadaviek na tlakovú zmenu plynu ap.Vo vnútornom priestore duplikátorovitej tlakovej nádoby 1 je...

Monolitická modulárna kabína transformátorovej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1890

Dátum: 05.08.1998

Autor: Vagnoliová Alica

MPK: H02B 7/00, H02B 7/06

Značky: monolitická, stanice, kabina, transformátorovej, modulárna

Text:

...zabezpečuje zníženie hlučnosti spôsobovanej samotnoutechnoló iou inštalovanou v e vnútri až do všk 50 v orovnani s doteraz znám i 8 J YNavrhované riešenie zásluhou špeciálnej omietky znižuje riziko vznietenia i explózie transfomiátorovej stanice ako celku. Taktiež je vylúčená možnost dilatácie komponentov kabíny vplyvom prudkých výkyvov dennej a nočnej teploty exteriéru. Riešenie tak isto vylučujemožnost vniknutia vody dovnútra...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1832

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F17D 1/04

Značky: zostava, domovej, plynů, stanice, regulačnej, zemnej

Text:

...bezpečnosť pri montáži a prevádzke stanice.Prehľad obrázkov na yýkreseNa priložených obrázkoch je znázornené konkrétne vyhotovenie zostavy zemnej regulačnej stanice plynu podľa technického riešenia. Na obr.l je nárys zostavy, pričom pre zvýšenie názornosti je zemná časť V schematickom reze. Naobr.2 je nakreslený bokorys kovovej časti konštrukcie, ktorá je samonosná.Príkladné uskutočnenie zostavy zemnej domovej regulačnej stanice plynu...

Spôsob overovania plynomerov veľkých prietokov a zariadenie skúšobnej stanice na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278949

Dátum: 06.03.1996

Autori: Vincurský Roman, Schweitzer František, Bublavý Jozef

MPK: G01F 25/00

Značky: overovania, plynomerov, spôsob, tohto, stanice, zariadenie, veľkých, skúšobnej, prietokov, spôsobu, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

V uzavretom skúšobnom okruhu nútene a mnohonásobne cirkuluje vzduch rýchlosťou podľa žiadaného prietoku. Jeho teplota a vlhkosť sú udržiavané na hodnotách vzduchu v okolí skúšobnej stanice, ktorým možno cirkulujúci vzduch obmieňať, pričom výdatnosť tejto obmeny je regulovateľná. Zariadenie na overovanie plynomerov, doplnené klimatizačnou jednotkou (2), prepojovacím členom (4) a prípadne dilatačným rukávom (3), je spojené do uzavretého...

Stavebnicová sústava pre zostavu prenosnej čerpacej stanice pohonných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 436

Dátum: 11.05.1994

Autor: Bádovský Alexander

MPK: B65D 90/00, B65D 88/00, E04B 1/08...

Značky: prenosnej, zostavu, stavebnicová, hmot, pohonných, sústava, čerpacej, stanice

Text:

...navrhnuté tak, že sústavu je možnéprepravovat na bežných dopravných prostriedkoch na ceste a po železnici. Ďalšími prednostami zmontovanej čerpacej stanice je bezpečné skladovanie pohonných hmôt a ich spoľahlivý predaj výdajnými stojanmi, doplnkový predaj v shope a široké možnosti kombinovania a farebnej úpravy jednotlivých stavebných dielcovstavebnicová sústava podľa technického riešenia je znázornená na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je...

Meteorologická radiolokační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269760

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ivanov Alexej, Ivannikov Anatolij, Rudman Garri, Melničuk Jurij, Gubarčuk Valentin

MPK: G01S 13/95

Značky: stanice, meteorologická, radiolokační

Text:

...ocymecrauaewcs uauyueuue aouupynuux unnynbcoa. npueu H ycnmenne owpameuuux, curuanoa U nuuombn aureuuu 1. Konnyraropa 2. nepenarwuxa 3. uorapumnnuecxnro npuennuxa 5 Auanoro-uuopoaun npeospaaoaarenea 6 emnonuaerca npeospaaoaanne auanornaux uanpameunň orpameunorm H Kauuopoaouuoro curuana B naouunuü KOA. nocne ycpenneuua no Aanbuocru H auhuywy Kaunópoaounue Hunynhcu aanucusanrca B amox 8 pannrn aMnnHTynu Kanuspoeouuux HHDYMLCOB. a oTpameHuue...

Redukční stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269304

Dátum: 11.04.1990

Autori: Červený Milan, Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk, Otásek Vojtěch, Kolařík Josef

MPK: F17C 13/00

Značky: stanice, redukční

Text:

...Q je umístěn první tlskoměr gą s prvním lakoměrným ventilem L 1, nad ním průtokoměr gł, a dále vzorkovací kohout 1, přípojný kohout § ke spotřebiči a odbočka gł, která je opatřena kohoutem 2 nad střecbu s kohoutem łg kondenzátu. Do vstupního potrubí 32, na kterém je vstupní klapka Ag a nad ní vstupní kohout 2, ustí první vstupní hrdlo gg, druhá vstupní hrdlo gg a třetí vstupní hrdlo 39. První příčné potrubí 32 je opatřeno plnicím kohoutem 5,...

Vyhodnocovací elektronika pro kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269211

Dátum: 11.04.1990

Autori: Růžička Miroslav, Šinkora Zdeněk, Procházka Zbyněk

MPK: G01B 21/08, G05B 1/00

Značky: stanice, kontrolní, elektronika, vyhodnocovací

Text:

...53 g spojen s frekvenčním výstupom lg, 123 g přísluäněho frckvenčního mčniöe QA, 11 g, Jednak svým příslušnďm pomocným výstupom ia, il) spoJen s pomocným vstupom 115, lB příslušněho frekvenčníhc měniče a, jg, Jednak je spcjen svým přísluěným zadávacím vstupom QA, 53 g se zsdávací částí i, obsahující ncjmánä jeden zsdávací potenciometr il. z mikropočítače 6 Jsou do kombinovsného převcdníkn i zspojamf modifikační výstup 334 do modifikačního...

Vyhodnocovací elektronika pro třídicí stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269210

Dátum: 11.04.1990

Autori: Procházka Zbyněk, Růžička Miroslav, Šinkora Zdeněk

MPK: G05B 1/00

Značky: vyhodnocovací, elektronika, třídicí, stanice

Text:

...nastaveny tak, aby ležely täsně pod okrajom noeinálního rozsahu signálo ne výstupu přísluáná aáříoí části š, 5. V okamžiku, kdy začne kontrolovaný díleo l vstupovet do eěřící části 3 vstoupí postupne signály z první aěřící části Š e druhá něřící části 5 do noeinální oblasti. opačný stav nestává, když kontrolovaný dílsc l alřící stanici 3 opouátí. Tak dostává eikropočítač 5 inforneoe vyułitelná pro časování jednotlivých fází činnosti. Další...

Filtrační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268877

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svatoš Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: stanice, filtrační

Text:

...kondenzaci ve filtru, a tím k vlhnutí prachu a větší tlakové ztrátě filtru. Dále obsluhy obaloven vyřazují filtr zapojsním obtoku při najíždění obalovny na pracovní režim a nebo při konci směny. Vyřazením filtru zspojením obtokováho potrubí pracuje obalovna bez filtračního zařízení a dochází k velmi hrubému znečiětování ovzduší. Možnost zapojení obtoku, a tím vyřazení filtrů 2 provozu je hlavní příčinou negativního pohledu na jinak vynikající...

Ventil, zejména pro zavzdušňování násoskového výtlačného potrubí závlahové čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268636

Dátum: 14.03.1990

Autor: Sedláček Jindřich

MPK: F16K 1/44

Značky: ventil, násoskového, potrubí, zavzdušňování, stanice, závlahové, zejména, výtlačného, čerpací

Text:

...naticemi 1 § a pripadne podloženy distančníni podložkami 19, a opatřeny jsou na své těsnící ploše pružným těsníciu kroužken 11 a na svém čele v průtočnén otvoru sedel g vodícimi žebry 1 §. Těleso 1 je mezi sedly 2 opatřeno připojgya cín hrdlom 12 n vně sedel g ochrannými síty gg. Hrdlo 12 je spojene neznázornênýn po trubín s najvyšším missso chybu nâsoskoveho výtlačněho potrubí závlahovć čerpaci stanice.V připadě, že tato neznàzorněnà čerpací...