Patenty so značkou «stanica»

Modulová samostatne fungujúca bioplynová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7082

Dátum: 01.04.2015

Autori: Blaňár Pavol, Hán Milan, Hán Martin, Králik Peter

MPK: C12M 1/36, C12M 1/107

Značky: bioplynová, modulová, stanica, fungujúca, samostatně

Text:

...bioplynu, dúchadlo alebo kompresor, elektronické hlásiče úniku bioplynu, teplomery, tlakové snímače a vzduchotechnika. Vyrobený bioplyn sa z reaktorov odvádza prostredníctvom trubiek do technologickej komory na úpravu bioplynu, kde prechádza sústavou filtrov a zariadení na úpravu a čistenie bioplynu. Takto upravený bioplyn sa potom transportuje do plynojemu a následne cez dúchadlo alebo kompresor do kogeneračnej jednotky, kde prebieha...

Distribučná stožiarová transformačná stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7048

Dátum: 03.03.2015

Autori: Filo Norbert, Tóth Jozef, Tilinger Miroslav, Holišová Miriam, Fedorčák Miroslav

MPK: E04H 12/08, H02G 7/20

Značky: stanica, distribučná, transformačná, stožiarová

Text:

...aspoň v oblasti dosadacej konzoly. Nevýhodou tohto technického riešenie je, že nerieši ochranu inštalácie a konštrukčných prvkov pred klimatickými vplyvmi.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje distribučná stožiarová transformačná stanica, určená pre vzdušné elektrické rozvodné siete, ktorá je tvorená jedným nosným vodivým stožiarovým telesom, na ktorého spodnú časť je nerozoberateľne pripevnená výstužná príruba, podľa tohto...

Verejná núdzová solárna nabíjacia stanica na mobilné komunikačné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7007

Dátum: 07.01.2015

Autori: Lorenc Tomáš, Zelenaj Roman

MPK: H02J 7/00, H01M 10/42

Značky: verejná, solárna, nabíjacia, komunikačné, núdzová, zariadenia, stanica, mobilné

Text:

...parametrov solámej nabíjacej stanice a prenos prevádzkových dát s riadiacim a servisným centrom o vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energií a o využití solámej nabíjacej stanice používateľmi. V prípade výpadku wifi nastáva prenos dát riadiaceho a servisného centra SMS správami. Soláma nabíjacia stanica šetrí živomé prostredie. Je to v podstate núdzový zdroj elektrickej energie pre potreby nabitia vyhradených mobilných...

Sanačná stanica na likvidáciu ekologických záťaží pomocou biodegradačných enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6446

Dátum: 03.06.2013

Autori: Strhár Tibor, Karlin Gabriel

MPK: C02F 1/32, C02F 3/00, C02F 1/78...

Značky: enzýmov, sanačná, likvidáciu, záťaži, stanica, pomocou, biodegradačných, ekologických

Text:

...napojená na sanačný vrt. Slúži na odčerpávaníe kontaminovanej podzemnej vody z podložia do čistiaceho zariadenia. Vít môže byť tvorený zjednej studne alebo systému studní v závislosti od hydrogeologických vlastností kontaminovaného podložia, rozsahu znečistenia atď. Podzemná voda sa odčerpáva pomocou čerpadla vybaveného štrbinovým košom. Toto zariadenie zabezpečuje požadovaný prietok a tlak na sanačnú stanicu. Výstupný materiálový tok v...

Stanica pre zariadenie lanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17538

Dátum: 18.04.2013

Autor: Dür Gerd

MPK: B61B 12/02, B61B 1/02

Značky: stanica, lanovky, zariadenie

Text:

...zariadenia lanovky vchádzajúce vozíky majú ešte vysokú rýchlosť a vychádzajúce vozíky opäť vysokú rýchlosť,musí sa výstup nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od pojazdovej dráhy vozíkov. V dôsledku toho nie je možné, aby bol výstup umiestnený po strane v tomto priestore takisto sa nachádzajúce podpery pre nosnú konštrukciu.0007 Pre výstup dostatočný odstup od pojazdovej dráhy vozíkov existuje vtedy, ak savýstup takisto ako tam sa...

Stanica na čistenie/plnenie prostriedkov pre nástrek náterovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19862

Dátum: 05.07.2012

Autor: Tarantini Joseph

MPK: B05B 12/14, B05B 15/02, B05B 13/04...

Značky: hmoty, prostriedkov, stanica, náterovej, nástrek

Text:

...pohybu dopravnika X-X. Priečka 5 kabiny C sa rozkladá v blízkosti robota 1. rovnobežne so smerom X-X.-3 0012 Rameno 6 robota 1 je nesené rámom 4 a obsahuje viac segmentov Sa, 6 b a 6 c, ktoré sú vzájomne kĺbovo spojené. Rám 4 je tiež tvorený časťami 4 a a 4 b, ktoré sú vzájomne kĺbovo spojené okolo osi Z, ktorá je v podstate zvislá.0013 Segment 6 c ramena 6 nesie podzostavu 7, obsahujúcu zásobník 8 náterovej hmoty a rozprašovač 9. Rozprašovač...

Bioplynová stanica a spôsob jej prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16577

Dátum: 18.06.2012

Autor: Kube Jürgen

MPK: C12M 1/107

Značky: prevádzkovania, bioplynová, stanica, spôsob

Text:

...počtom meraní výšky v rôznych bodoch membrány.0013 Existuje potreba bioplynových staníc s väčšou kapacitou na bioplyn. Veľkú zásobnú kapacitu umožňuje pomocný zásobník bioplynu, ked napríklad prechodné odpadne plynový spotrebič, takže sa bioplyn nemusí vypúšťať do životného prostredia alebo sa nemusí spaľovať. Existujú bioplynové stanice s väčším počtom zásobných nádrží, ktoré sú vytvorené ako plynové zásobníky. V jednom prospekte firmy...

Stanica na ponornú úpravu podvozkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19032

Dátum: 12.04.2012

Autor: Covizzi Giampaolo

MPK: B05C 3/10, B65G 49/04, B62D 65/18...

Značky: stanica, ponornú, podvozkov, úpravu

Text:

...podvozky, napríklad podvozky nákladných áut.Stanica 10 zahrnuje vhodne dimenzovanú nádrž 11, naplnenú známou procesnou kvapalinou, vhodnou na konkrétne nanášanie uskutočňované na podvozku, napríklad protikorózne upravovanie alebo predbežné upravovanie alebo kataforézu.-3 Sekvenčná dopravná linka 12 dopravuje do stanice a zo stanice za sebou množstvo Iižín 13(z ktorých je z dôvodu zjednodušenia na výkresoch zobrazená iba jedna) s podvozkom...

Fermentačná stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5827

Dátum: 05.09.2011

Autori: Benčič Mário, Rusin Jan

MPK: C02F 11/00, C02F 11/04, C12M 1/107...

Značky: stanica, fermentačná

Text:

...fermentorom obsahujúcim riadiacu jednotku. Fermentor je ďalej prostredníctvom čističky prepojený so zásobníkom bioplynu a kogeneračnou jednotkou slúžiacou na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Fermentor môže byť ďalej napojený na sklad sfermentovaného substrátu, sušičkou, so zariadením na výrobu brikiet a/alebo peliet a baliacou linkou.Je výhodné, ak fermentor ferrnentačnej stanice je kontajnerového typu, ktorý je mobilný,...

Pozemná stanica, sieť a spôsob pre unifikovaný komunikačný systém zem-vzduch a vzduch-zem fungujúci technológiou VHF dátového spojenia mód 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19414

Dátum: 26.10.2010

Autor: Fantappie' Pierluigi

MPK: G08G 5/00, H04B 7/185

Značky: systém, spojenia, sieť, spôsob, unifikovaný, technológiou, zem-vzduch, pozemná, vzduch-zem, datového, fungujúci, stanica, komunikačný

Text:

...nie viac než 4 sekundy), a sú poskytované prostredníctvom množstva Poskytovateľov letových komunikačných služieb (Airlines Communications Service Providers - ACSPs), z ktorých každý vlastní komunikačnú sieť. Hlavní aktéri ako ACSPs sú ARINC (Aeronautical Radio, Inc.) a SITA. To znamená, že na pristup k ATC a AOC aplikáciám sa musí každá letecká spoločnosť subskribovať uaspoň jedného z existujúcich ACSPs, pričom nemôže získať prístup k...

Kompletačná stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18115

Dátum: 28.07.2010

Autori: Brandtner Christoph, Kost Uwe, Spahn Lothar, Schmidt Felix, Ziegler Erik

MPK: B65G 1/137

Značky: kompletačná, stanica

Text:

...nemusí byt vytvorená ako príliš hrubá. Takáto prestavovacia jednotka zaručuje, že sa prázdna nosná jednotka samostatne, a tak nanajvýš jednoducho, premiestni z čelnej strany kompletačnej stanice pozdĺž zóny prázdnych obalov k zadnej strane kompletačnej stanice a tam sa môže jednoducho naložit na kompletačný vozík,ktorý je tu k dispozícii. Takáto ozubená lišta je samozrejme usporiadaná aj v oblasti zóny plnýchĎalšie dôležité znaky a...

Metóda, systém a základná stanica pre zlepšenú efektivitu komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17398

Dátum: 19.07.2010

Autori: Wirths Wolfgang, Prechtl Christian, Fröller Patrick

MPK: H04W 48/06

Značky: efektivitu, zlepšenú, metoda, systém, základna, komunikácie, stanica

Text:

...alebo 50 alebo 55 minút) alebo určitý počet hodín (ako sú jedna hodina alebo dve hodiny alebo tri hodiny), alebo ich kombinácia.0010 Kontrolná správa môže byt štandardizovanou kontrolnou správou označujúcou,že uprednostňovane vysielanie dát vrámci bunky mobilnej rádiovej siete je možný a mali by byt použité modifikované vysielacie podmienky.0011 Podľa zverejneného vynálezu je značne uprednostňované, aby bola kontrolnou správou CB (cell...

Nabíjacia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16482

Dátum: 04.01.2010

Autor: Opolka Rainer

MPK: H02J 7/00, H01R 13/22, H01R 13/62...

Značky: stanica, nabíjacia

Text:

...sa uľahčuje vzájomné vycentrovanie nabíjacích kontaktov. Výhodne má zariadenie s nabíjacími kontaktmi dva elektrické nabíjacie kontakty, totiž jeden, ktorý ako prstencový nabíjací kontakt zahŕňa magneta druhý, ktorý je vytvorený ako kolíkový nabíjací kontakt a je vedený cez otvor magnetu, pričom obidva nabijacie kontakty vyčnievajú z roviny magnetu. Na základe rotačne symetrického vytvorenia nabíjacích kontaktov je vrecková baterka upevniteľná...

Zbernicová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286341

Dátum: 02.07.2008

Autori: Stelzig Wolfgang, Karl Matthias

MPK: H04L 12/407, H04L 12/28

Značky: zbernicová, stanica

Zhrnutie / Anotácia:

Zbernicová stanica (1 až 6) na výmenu správ s inými zbernicovými stanicami (1 až 6), pričom správy obsahujú oddiel (11) dát a vysielaciu informáciu, obsahuje informáciu (13) o polohe zbernicovej stanice (1 až 6) vo vzťahu k poradiu zbernicových staníc (1 až 6). Zbernicová stanica (1 až 6) obsahuje prostriedky, ktorými je z vysielacej informácie zistiteľná informácia (13) o polohe vysielajúcej zbernicovej stanice (1 až 6). Zbernicová stanica (1...

Pracovná stanica na spájanie častí karosérie motorového vozidla, výrobná linka s takouto pracovnou stanicou a spôsob pristavenia/výmeny upínacích rámov v pracovnej stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7066

Dátum: 17.10.2007

Autori: Beringer Ernst, Vollnhals Ralf, Breme Michael, Waltl Hubert, Hofstetter Franz, Herzog Frank, Arbesmeier Bernhard

MPK: B62D 65/00

Značky: motorového, částí, upínacích, stanici, stanicou, výrobňa, rámov, linka, spôsob, vozidla, pracovnej, stanica, spájanie, karosérie, pracovná, pracovnou, takouto

Text:

...výmeny upínacích rámov vpracovnej stanici, pri ktorom výmena upínacieho rámu resp. pristavenieupínacieho rámu prebehne s časovou úsporou a technologicky spoľahlivo.Táto úloha vynálezu je riešená prostredníctvom znakov patentového nároku 1,patentového nároku 14 alebo patentového nároku 15. Výhodné ďalšieuskutočnenia vynálezu sú ukázané v dotyčných závislých nárokoch.Podľa význakovej časti patentového nároku 1 sane, umiestnené v zásobníku...

Bioplynová stanica a spôsob získavania bioplynu z drevených obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20118

Dátum: 27.07.2007

Autor: Feldmann Michael

MPK: C12M 1/107

Značky: spôsob, stanica, bioplynu, dřevěných, bioplynová, získavania, obnoviteľných, surovin

Text:

...materiálu. Toto pozostáva v podstate zo štandardného mlyna príp. obilného mlyna(popr. tiež z jednoduchého mlyna na rozdruženie peliet zelenej hmoty), miešacej nádrže s miešadlom, ferrnentačného reaktora s miešadlom, čerpadiel a riadiacej jednotky. Ako vstupná látka môže slúžiť akákoľvek zelená hmota, ako aj jatočný odpad a hnojovica. Bez toho aby sa tu zaoberali rozdielnymi špeciñckými vlastnosťami vstupných látok, v tejto prihláške...

Pojazdová hnacia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4726

Dátum: 05.04.2007

Autori: Majdan Ivan, Tomlain Juraj

MPK: F41J 2/00, F41J 5/00

Značky: pojazdová, hnacia, stanica

Text:

...stanica môže mat na vonkajšom povrchu prijímač signálu diaľkového ovládača, ktorý je spojený s riadiacou elektronikou s komunikátorom. Týmto usporiadaním sa umožní obsluhe strelnice ovládať stanicu prostredníctvom prenosného diaľkového ovládača bez povelov z riadiaceho centra, pričom obsluhujúca osoba nemusí byt v priamom kontakte so stanicou. Odstup obsluhujúcej osoby od pojazdovej hnacej stanice zabráni zraneniam pri pohybe lana a...

Nabíjacia stanica a súvisiace elektrické vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13678

Dátum: 17.10.2006

Autori: Midrouillet Pierre, Sirier Denis

MPK: B60L 11/18, H02J 7/00

Značky: elektrické, nabíjacia, súvisiace, vozidlo, stanica

Text:

...elektrických prepravných vozidiel Vlastnosti rýchleho prenosu energie medzi superkapacitnými zásobníkmi0018 Navrhujeme teda, aby čas potrebný na prenos elektrickej energie zo zásobníka nabíjacej stanice podľa tohto dokumentu smerom do zásobníka vozidla bol podstatne kratší ako pri doteraz známych vozidlách, pre ktoré je potrebné nabíjať batérie pomocou nabíjačky pripojenej do siete s vysokým výkonom.0019 Je výhodné, ak nabíjacia stanica...

Spôsob a stanica na poťahovanie výrobkov hadicovým obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3459

Dátum: 21.08.2006

Autor: Ubertini Massimiliano

MPK: B65B 9/10

Značky: výrobkov, poťahovanie, obalom, stanica, hadicovým, spôsob

Text:

...pri pomerne obmedzenomso zreteľom k tomuto cieľu bolo zámerom vynálezu realizovať stanicu na potahovanie výrobku usporiadanéhov poćahovacej zóne flexibilným hadicovým obalom, zahŕňajúcuprostriedky na obvodové zachytenie obalu, ktoré sú pohyblivé pre uchopenie koncového okraja obalu, ktorý je k nim privádzaný, a majú prostriedky na tahanie a harmonikové skladanie steny obalu vychádzajúc od koncového okraja pre uloženie harmonikovo zloženej...

Odovzdávajúca akumulačná stanica tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4349

Dátum: 05.01.2006

Autor: Přech Václav

MPK: F24H 1/48, F24D 17/00, F24D 19/00...

Značky: odovzdávajúca, akumulačná, stanica, tepla

Text:

...výhodné umiestnenie vývodov na stene nádoby tak, aby sa dosiahlo zjednodušenia výroby a montáže nádoby a jej tepelnej izolácie.Uvedenú úlohu rieši odovzdávajúca akumulačná stanica tepla, tvorená uzavretou, tepelne izolovanou valcovou nádobou so zvislou osou, napojenú na vykurovací systém, V ktorej sa nachádzajú výmenníky dodatočného prívodu a odvodu tepla, ktorej podstata spočíva v tom, že výmenníky dodatočného prívodu tepla spolu s priamymi...

Premiestniteľná stanica na čerpanie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14021

Dátum: 16.12.2005

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: B67D 7/78

Značky: čerpanie, tekutin, stanica, premiestnitelná

Text:

...jednotlivých blokov nemusia byť vždy umiestnené na rovnakej stene. Jednotlivé prvky blokov hydrauliky a plnenia môžu byť tiež usporiadané priamo na jednej alebo viacerých bočných stenách skrine. Osadenie blokov závisí od druhu tekutiny.Blok hydrauliky g obsahuje všetky zariadenia na manipuláciu s látkou uskladnenou v nádrži § a zaisťuje riadené a merané plnenie a výdaj látky. Výdajné zariadenie dovoľuje tak rýchlo výdaj pre nákladné...

Systém a podružná stanica elektrického napájania trakčnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3564

Dátum: 18.07.2005

Autori: Moreau Patrice, Cornic Daniel

MPK: B60M 3/00

Značky: stanica, napájania, trakčnej, siete, elektrického, systém, podružná

Text:

...tu bude podrobne opísaná iba podružná stanica 20.0014 Podružná stanica 20 obsahuje vstup 26 nízkeho striedavého napätia, ktoré sa má usmerňovať. a výstup 28 usmerneného rovnomerného napätia.0015 Ako nizke napätie je tu označované napätie nižšie ako 1000 VAC, presnejšie ako nízke napätie kategórie B, alebo nnB, je označované napätie medzi 500 a 1 000 V AC.0016 Vstup 26 je tu prostredníctvom elektrického spojenia 30 pripojený k sieti B, čo je...

Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4094

Dátum: 01.04.2005

Autori: Pokorný Pavel, Bechyně Karel

MPK: F17C 13/08, F17C 13/02

Značky: stanica, výdaj, čerpacia, kompaktná, skvapalnených, plynov

Text:

...strany stanice s výdajným stojanom vpredu, obr. 4 pohľad na tú istú stanicu zhora, obr. 5 detail predného podstavca s tenzometrom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPríkladom uskutočnenia technického riešenia je kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalneného propán - butánu podľa obr. l až 5.Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov má zásobník 1 skvapalneného plynu v tvare valca uložené naležato, s predným a...

Spôsob výberu prenosového kanála, ktorý je k dispozícii, vysielaním zápornej hodnoty rozhodnutia a prídavnej kladnej hodnoty rozhodnutia, ako aj zodpovedajúca základňová stanica, mobilný koncový prístroj a mobilná rádiová sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14598

Dátum: 17.08.2004

Autori: Gottschalk Thomas, Schwagmann Norbert, Bienas Maik

MPK: H04W 74/00, H04W 74/08

Značky: rozhodnutia, sieť, mobilná, hodnoty, kanála, výběru, mobilný, dispozícii, zápornej, přenosového, rádiová, stanica, prístroj, základňová, prídavnej, koncový, ktorý, vysielaním, kladnej, spôsob, zodpovedajúca

Text:

...kanáloch. U použitého Common Channel sa konkrétnejedná o takzvaný PRACHnorme UMTS je v súčasnej dobe v PRACH k dispozicii 16 rôznych Channelization Codes, t. j., na PRACH je realizovaný 16 rôznych logických prenosových kanálov.Pred tým, než mobilný koncový prístroj príkladne použije pri vstupe do určitj bunky PRACH,nie je koncovćmu prístroju známe, ktorých Channelization Codes sa v súčasnej dobe používa inými mobilnými koncovými prístrojmi...

Temperačná stanica ohrevu a chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3822

Dátum: 08.06.2004

Autori: Sluštík Ladislav, Kováč Ľubomír

MPK: B29C 47/36, B29C 47/78

Značky: temperačná, chladenia, ohřevu, stanica

Text:

...životnosti.Ďalšou výhodou temperačnej stanice je, že môže byt tvorená ako samostatná jednotka pre jedno technologické zariadenie, alebo navzájom Spojenými viacerými n-jednotkami zabezpečovať ohrev a chladenie súbežne pre viacero technologických zariadení.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie jednotky temperačnej stanice ohrevu a chladenia je bližšie opísané pomocou pripojeného výkresu l v schematickom zobrazení.Príklad uskutočnenia...

Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3803

Dátum: 06.04.2004

Autori: Šitár Ľubomír, Kluch Karol, Belejkanič Michal, Madanský Jozef, Pitoňák Ján

MPK: G01W 1/02

Značky: monitorovacia, parametrov, stanica, námrazy, autonómna, meteorologických

Text:

...sú kvantífikované namerané hodnoty. Na základe týchto skutočnosti sa môže zodpovedný pracovník rozhodnúť, či si vyžiada kontrolnú snímku.Krátku textovú spravu s potrebnými údajmi si môže vyžiadať dispečer kedykoľvek aj v pripade. že nie sú splnené podmienky pre námrazu. Takýmto spôsobom možno preveriť správnu funkciu systému.V prípade, ak sa autonómnna monitorovacia stanica podľa technického riešenia umiestni na uzemňovacom lane,alebo na...

Obrábacia stanica s obrobkovými saňami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 400

Dátum: 07.07.2003

Autor: Grob Burkhart

MPK: B23Q 1/25

Značky: obrábacia, saňami, obrobkovými, stanica

Text:

...pohybujú vertikálne. Vertikálna os sa pri tom obvykle označuje ako os Y, pričom tri priestorové osi X, Y, Z, vzájomne k sebe postavené ortogonálne, dovolujú polohovanie obrobku vo vzťahu knástrojovému vretenu vkaždej polohe priestoru. Za os Z sa pritom často považuje smer osi otáčania nástrojového vretena. Os X popisuje,celkom výstižne, smer dopravníka. Použitie vynálezu nie je obmedzené na vertikálnu orientáciu pohybovej dráhy obrobkových...

Nástroj na manipuláciu s plátkom a stanica na epitaxný rast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2095

Dátum: 20.09.2002

Autori: Ogliari Vincenzo, Preti Franco

MPK: H01L 21/00

Značky: manipuláciu, nástroj, plátkom, epitaxný, stanica

Text:

...s vonkajšou stranou kotúča prostredníctvom sacích otvorov a so sacím vedením prostredníctvom sacieho kanálika sacie otvoryKeď je plátok v kontakte s dolnou stranou kotúča a sací systém je aktívny, je plátok pridržiavaný nástrojom účinkomTaký nástroj umožňuje manipulovať dobre s plátkom bezspôsobenia poškodenia ďalej, pretože sací účinok jeaplikovaný len pre kontaktnú oblasť medzi nástrojom a plátkom, nepodlieha plátok žiadnej zreteľnej...

Skrutkovacia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 208

Dátum: 05.09.2002

Autori: Müller Herbert, Lutz Werner Andreas

MPK: B23P 19/06

Značky: stanica, skrutkovacia

Text:

...bez potreby údržby vyplývajú okrem toho úspory nákladov v porovnani so skrutkovacou stanicou, známou z praxe.Existuje možnost pohybovať pomocou príslušného zdvíhacieho a spúšťacieho zariadenia každým skrutkovacím nástrojom samotným medzi stiahnutou a pracovnou polohou. Aby sa však konštrukcia ďalej zjednodušila a pretože pre zodpovedajúci opracovávaný kus je spravidla potrebných viac než jeden skrutkovacl nástroj, môže sa zdvíhacie a...

Plávajúca čerpacia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2775

Dátum: 18.01.2001

Autori: Jankovič Stanislav, Michalka Viliam

MPK: F04B 39/00

Značky: stanica, čerpacia, plávajúca

Text:

...k odčerpávaniu vody z veľkých záplavových priestorov, na prečerpávanie vody z nádrží, jazier, riek, ďalej na prepravu vody do zavlažovacích kanálov, narekonštrukciu aTechnické riešenie je bližšie určené obr.1, ktorý znázorňuje pozdlžny rez plávajúcej čerpacej stanice a obr.2, ktorýznázorňuje celkove rozmery plávajúcej čerpacej stanice.Zariadenie podľa obr.1 sa skladá z plávajúcej plošiny 1 ,ktorá je vytvorená 2 plávajúcich elementov 2 ,...

Stanica na skúšanie taxametrov namontovaných do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2700

Dátum: 07.11.2000

Autori: Feranec Jozef, Budaj Ján

MPK: G01M 11/00

Značky: stanica, motorových, vozidiel, namontovaných, taxametrov, skúšanie

Text:

...pri skúške a to aj v závislosti od zmeny zaťaženia kolesa vozidla. Pre správnu funkciu tohoto zariadenia je nutné aby jeden valec stolice pre pravé koleso vozidla ajeden valec stolice pre ľavé koleso vozidla boli prepojené spojovacím hriadeľom. Je výhodné aby snímač otáčok valcov bol umiestnený tak,aby snímal otáčky týchto spojovacím hriadeľom prepojených valcov. Týmto usporiadaním sa dosiahne zistenie skutočnej hodnoty dráhy vozidla pri...

Mobilná faxová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2602

Dátum: 14.08.2000

Autor: Mészáros Alexander

MPK: H04B 7/26

Značky: stanica, faxová, mobilná

Text:

...Druhým funkčným celkom je prenosný faxový prístroj. Oba funkčné celky sú prepojené konektorom alebo káblom.Podstatou zariadenia podľa technického riešenia je aj možnost pripojenia mobilnej faxovej stanice alebo aspoň jej mobilného telefónneho prístroja k externému elektronickému zariadeniu, ktorým môže byt PC, scaner alebo internetová sieť.Ďalším podstatným znakom zariadenia podľa technického riešenia je aj možnost pripojenia mobilnej...

Plniaca stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2390

Dátum: 14.02.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F17C 5/00, F17C 6/00

Značky: plniaca, stanica

Text:

...obmedzené, umožní technické riešenie umiestniť plniacu stanicu do takto obmedzeného priestoru. Na zabránenie vznikuiskrenia majú vozíky hliníkovú podlahu.Prehľad obrázkov na výkresePlniaca stanica podľa technického riešenia je schematicky znázornenána priloženom výkrese. Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je plniaca stanica zriadená na dvoch vozíkoch 6l, ktoré je možné zavesiť za ťažné vozidlo a...

Plniaca stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2385

Dátum: 14.02.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F17C 6/00, F17C 5/00

Značky: plniaca, stanica

Text:

...sú rozmerové možnosti umiestnenia plniacej stanice veľmi obmedzené, umožní technické riešenie umiestniť plniacu stanicu do takto obmedzeného priestoru. Na zamedzenie vzniku ískrenia majú vozíky hli nikovú podlahu.Prehľad obrázkov na výkresePlniaca stanica podľa technického riešenia je schematicky znázornenána priloženom výkrese. Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je plniaca stanica zriadená na dvoch vozíkoch...

Kompaktná čerpacia stanica plynu, najmä propán-butánu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2365

Dátum: 18.01.2000

Autori: Halászová Silvia, Halász Ivan

MPK: F17C 1/00

Značky: stanica, propan-butanu, kompaktná, plynů, najmä, čerpacia

Text:

...selektromotorom a výdajným stojanom, a sdvoma stojkami a priečlami ajnadzemný tlakový zásobník plynu.Napokon čerpaclu stanicu na plyn je možné podľa technického riešenia zrealizovať aj vmobilnom uskutočnení, kde podstatným znakom je ten fakt, že uzavretý oceľový rám kompaktného rámu a na ňom ukotveným nadzemným tlakovým zásobníkom .plynu, čerpadlem .a výdajným stojanom je uložený na podvozku dopravného prostriedku. Týmto môže...

Plniaca stanica vozidiel zemným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2359

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: B60S 5/02, F17C 5/06

Značky: zemným, plniaca, plynom, vozidiel, stanica

Text:

....plynom podľa technického riešenia je v pôdorysnom pohľade schematicky znázornená na obr. 1. Pohľad smerom P z obr. 1, ktorý predstavuje najmä pohľad na oceľové fľaše umiestnené v batérii, je znázornený na obr. 2.Prlklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je na základňu 1 umiestnený výdajný stojan g, kompresorová stanica 3 a batériatlakových zásobníkov,zostavená zo stojana u. ktorý je priehradkový a do ktorého...

Odovzdávacia stanica na odovzdávanie porubu z porubového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279362

Dátum: 12.01.1995

Autori: Mertens Wilfried, Kerklies Bodo, Wleklinski Bernhard, Steinkuhl Bernd

MPK: B65G 47/53

Značky: odovzdávacia, porubového, odovzdávanie, porubu, dopravníka, stanica

Zhrnutie / Anotácia:

Odovzdávacia stanica z porubového dopravníka (1) na chodbový dopravník má rám (4) na odovzdávanie porubu, ktorý je výhodne vytvorený ako krížový rám (4). Na obidvoch protiľahlých stranách rámu (4) sú vytvorené spojovacie prípojky (21), ktoré sú upravené zhodne, čo umožňuje chodbový dopravník pripojiť na rám (4) voliteľne vľavo alebo vpravo. Na práve voľnej strane môže byť upravené uloženie (33) reťazového bubna na vratný bubon (35) chodbového...

Sposob prípravy chladiacej vody na chladenie reakčnej časti výroby pentaerytritolu a paroprúda chladiaca stanica na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257472

Dátum: 16.05.1988

Autor: Stavrovský Ivan

MPK: F25B 1/08

Značky: přípravy, výroby, pentaerytritolu, chladiaca, uskutočňovanie, chladenie, paroprúda, spôsob, tohto, chladiacej, částí, reakčnej, spôsobu, stanica

Text:

...chladiacej vody podľa vynálezu je zníženie citlivosti činnosti paroprúdej chladiacej stanice na výkyvy tlaku pary v parovodoch. Výsledkom je stabilnejšia prevádzka, čo umožní zvýšiť fond pracovnej doby výrobne pentaerytritolu.Ďalšou výhodou je zamedzenie strát formaldehydu a acetaldehydu a dalších surovín v dôsledku zníženia poruchovosti chladiacej stanice, a tým aj chladiaceho systému kaskádyreaktorov. V konečnom dôsledku to znamená...

Čistiaca stanica pre potravinárske prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254654

Dátum: 15.01.1988

Autor: Harhovský Milan

MPK: C02F 1/00

Značky: potravinářské, stanica, čistiaca, prevádzky

Text:

...kvapalinu na odovzdanie tepla má spojený so všetkými prívodmi čistiacej stanice na pripojenie čistených okruhov prevádzky a posledný prípoj pre kvapalinu s odovzdaným teplom má spojený s prítokmi nádrží a súčasne s vývodom čistiacejąstanice do odpadu.Cistiaca stanica. podľa tohoto vynálezu má výhody v uspore vlastných nákladov, úspo 4re nákladov na údržbu .a vo zvýšení bezpečnosti práce. Úspora vlastných nákladov vzniká znížením...

Viacpolohová meracia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 252745

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Rastislav, Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavel

MPK: B23Q 15/20

Značky: stanica, meracia, viacpolohová

Text:

...do pracovnej polohy podľa typu obrobku práve na stroji obrábaného.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad prevedenia. viacpolohovej meracej stanice podľa vynálezu pre štyri typy obrobk-ov, kde na obr. 1 je celková dispozície stanice a na obr. 2 je znázornený rez A~-A merac-ou stanicou.Viarcpolohová Ineracia stanica pozostáva z pniamočiareho posuvového mechanizmu 1,ktorého pohonný valec 3 ovláda posuv suportu 2, uloženého vo vedení....