Patenty so značkou «stabilných»

Spôsob prípravy stabilných vodných disperzií zo syntetických monomérov a natívneho škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286891

Dátum: 15.06.2009

Autori: Herencsárová Gabriela, Kelemen Peter, Kováčik Ján

MPK: C08F 18/00, C08F 2/00, C08B 31/00...

Značky: škrobu, stabilných, přípravy, monomérov, spôsob, natívneho, vodných, syntetických, disperzií

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polymérnej disperzie spočívajúci v oxidácii natívneho škrobu rozptýleného vo vode v prítomnosti peroxidu v množstve najmenej 15·10-3 mol na 100 g sušiny škrobu a katalyzátora oxidácie s koncentráciou vyššou ako 1·10-3 mol/l, následnom zmazovatení oxidovaného škrobu bez izolácie a čistenia tejto látky a pokračovaní oxidácie pri dodatočnom pridaní peroxidu v množstve najmenej 130·10-3 mol peroxidu na 100 g sušiny škrobu. V...

Spôsob prípravy polyolov stabilných voči teplu a alkáliám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16093

Dátum: 28.11.2006

Autori: Stouffs Robert Henri-marcel, Zerbinati Simonetta

MPK: C07H 1/06, C07C 31/26, C07C 29/76...

Značky: voči, spôsob, přípravy, alkáliám, stabilných, teplu, polyolov

Text:

...vynález sa týka spôsobu, pri ktorom sa vodná polyolová kompozícia, obsahujúca polyoly a x redukujúcich cukrov vztiahnuté na sušinu polyolovej kompozície, v sušine zvyšuje. Výhodné vyhotovenie polyolu je sorbitol a/alebo maltitol.0014 Predložený vynález sa týka spôsobu, kde je objemový prietok je medzi 0,2 a 1 BV/hod. Ďalej sa týka spôsobu, keď živicový článok funguje po dobu aspoň 30 dní bez regenerácie živice.0015 Predložený vynález sa týka...

Spôsob katalytickej aeróbnej oxidácie alkoholov za miernych podmienok s použitím stabilných voľných nitroxylových radikálov bez prítomnosti prechodného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3910

Dátum: 28.10.2005

Autori: Korell Michael, Tanielyan Setrak, Meyer Oliver, Augustine Robert

MPK: C07C 47/02, C07C 45/00, C07C 47/20...

Značky: miernych, radikálov, přechodného, stabilných, katalytickej, alkoholov, volných, oxidácie, podmienok, aeróbnej, přítomnosti, nitroxylových, použitím, spôsob

Text:

...meradle. Nedávno opisali Hu a kol. spôsob aeróbnej oxidácie primárnych a sekundárnych alkoholov s použitím katalytického systému na báze TEMPO, bez ko-katalyzátora na báze prechodného kovu (Liu,R. Liang, X. Dong, C. Hu, X. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4112-4113). Pri tomto spôsobe autori používajú zmes TEMPO (1 mol ), dusitanu sodného (4-8 mol ) a brómu (4 mol ) ako aktívny katalyticky systém. Oxidácia sa uskutočňuje pri teplote pohybujúcej sa...

Postup prípravy extraktov z listov brečtana, stabilných pri skladovaní, a extrakt vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3110

Dátum: 10.09.2004

Autori: Schneider Wolfgang, Schmidt Oliver, Engelhard Georg Maximilian, Runkel Frank

MPK: A61K 36/185, A61P 11/00

Značky: stabilných, přípravy, týmto, spôsobom, skladování, brečtana, extraktov, vyrobený, postup, listov, extrakt

Text:

...aby zostal obsah zložiek hederakozidu C a a-hederínu V extrakte brečtanu stabilný, a tým bol tento extrakt vhodný na skladovanie. Preto zmesné extrakty s presne nastavenými pomermi koncentrácii je možné nastaviť len so stabilnými používanými pomermi množstiev. Taketo presnenastavené pomery koncentrácii uľahčujú prípravu liečivS presne reprodukovateľnými množstvami účinnej látky a taktoje možné ovplyvňovať biodostupnosť.Úlohou...

Spôsob prípravy mikrobiálne stabilných proteínových suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2116

Dátum: 18.11.2003

Autori: De Sadeleer Jos Willy Ghislain Corneel, Bossard Fabienne Nicole Marie-pierre, Vercouteren Jacobus Stephanus, Coomans Sonia Marianne Jeannine

MPK: A23J 3/00

Značky: spôsob, mikrobiálně, stabilných, přípravy, proteinových, suspenzií

Text:

...žiadne konzervačné látky.Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy týchto míkrobiálne stabilných suspenzií rastlinných proteínov a ich použitia v potravinových, krmivovýchPredložený vynález sa týka spôsobu prípravy suspenzie rastlinných proteínov,pričom spôsob zahŕňa krok odparovania, kým daná suspenzia nemá vodnú aktivitu od 0,50 do 0,90, s výhodou od 0,50 do 0,85, pričom suspenzia rastlinných proteínov je mikrobiálne stabilná bez...

Spôsob prípravy alkalicky a tepelne stabilných polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1026

Dátum: 31.12.2002

Autor: Van Lancker Frank

MPK: C07C 29/00, C07C 31/00, C13D 3/00...

Značky: tepelně, stabilných, spôsob, alkalický, přípravy, polyolov

Text:

...teploty silno kyslej katiónovej živice medzi 25 °C a 30 °C.Použitie silných kyslých katiónových živíc počas rafináciestabilizovaných. sirupov cukrových alkoholov má však nevýhodu, pokiaľ je potreba produktov s nízkym obsahom redukujúcich cukrov, je nutné pracovat pri teplote 20 °C až 30 °C. Na chladenie sirupov na túto relatívne nízku teplotu je vyžadované ďalšie chladiace zariadenie a energia. V dôsledku týchto nízkych teplôt sa zvyšuje...

Spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281466

Dátum: 07.08.1996

Autori: Schupp Hans, Bezner Klaus, Klukowski Horst

MPK: A23L 1/01, A23L 1/0522, A23L 1/168...

Značky: knedlí, obsahujúcich, rozmerovo, stabilných, škrob, spôsob, varného, plátky, upraviteľných, obalů, přípravy, vreckách

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu, ktorý zahŕňa čiastočnú želatináciu východiskového materiálu obsahujúceho škrob, jeho vymrazenie za vzniku vymrazeného škrobu, rozotrenie vymrazeného škrobu, rozmrazenie a odvodnenie vymrazeného a rozotreného škrobu lisovaním a/alebo sušením za vzniku rozotreného škrobového cesta a balenie rozotreného škrobového cesta...

Držiak stabilných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270186

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 11/10, B23B 29/24

Značky: stabilných, nástrojov, držiak

Text:

...Okna toho ja výhodou aj to. Io jodnoduchć valoove rogąlahô skutky v radiálnych romonschozvoroon, sldłiaoo pôvodne ako technologický sítkw, plnohodnotne nahrídzajd nmlačnł ventily v kaldoj privodnej rdrko.Príklad vyhotovenia drłiaka podla vyndloau je zadnou-nový na obr. l v narysnoa reze a na obr. 2 v podoryao.Držiak stabilne) nástrojov pozostáva a telesa 1, opatronlzo upinacou etopkou g,centrálna upinacis otvoroa 1, v ktorou je prídavný...

Spôsob výroby stabilných emulzií iniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230056

Dátum: 01.04.1986

Autori: Smejkal Václav, Kabíček Vladimír, Rusina Miroslav, Tribulík Ján, Macho Vendelín, Svoboda Josef, Glos Ján, Fabini Miroslav

MPK: C08F 4/38, C08F 2/18

Značky: výroby, spôsob, iniciátorov, emulzií, stabilných

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stabilných emulzií iniciátorov pre suspenznú alebo mikrosuspenznú homopolymerizáciu a/alebo kopolymerizáciu vinylových monomérov sa uskutečňuje tak, že do vodného roztoku obsuhujúceho aspoň dva rôzne typy povrchovoaktívných látok v celkovom množstve 0,1 až 20 % hmot. sa pridá organický iniciátor a/alebo roztok iniciátoru v internom rozpúšťadle a zmes sa intenzívne zamieša. Hmotnostný pomer vody k roztokovému iniciátoru je 5:95 až 97:3 a...