Patenty so značkou «stabilná»

Stabilná časticová farmaceutická kompozícia solifenacínu alebo jeho soli, zmes na jej prípravu a tableta s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6196

Dátum: 06.08.2012

Autori: Umejima Hiroyuki, Taketani Yuko, Saito Katsumi, Ohi Hiroshi

MPK: A61K 47/26, A61K 31/4725, A61K 47/32...

Značky: přípravu, časticová, stabilná, farmaceutická, tableta, obsahom, kompozícia, solifenacínu, solí

Text:

...podľa uvedeného bodu 3, pričom spojivom je jedna alebo viacej látok zvolených zo skupiny pozostávajúcej z polyetylénglykolu, polyetylénoxidu, blokového kopolyméru polyoxyetylén-polyoxypropylén, hydroxypropylcelulózy, hydroxyetylcelulózy, etylcelulózy, L kopolyméru kyseliny metakrylovej, LD kopolyméru kyseliny metakrylovej, S kopolyméru kyseliny metakrylovej, kulmríčnćho škrobu, E kopolyméru aminoalkylmetakrylátu, RS kopolyméru...

Stabilná kompozícia pregabalínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5966

Dátum: 05.12.2011

Autori: Milanová Eva, Medunová Jana

MPK: A61K 47/02, A61K 31/7056, A61K 47/04...

Značky: stabilná, pregabalínu, kompozícia

Text:

...s účinnou látkou ani V stabilitnom testovaní liekovej formy.Kompozícia, ktorá je predmetom technického riešenia, je stabilná a nedochádza v nej ku tvorbe nečistôt,konjugátov a ani iných degradačných produktov pregabalínu, a to ani pri zabalení do bežného obalového ma l 0teriálu bez špeciálnych nárokov na bariérove vlastnosti použitého obalového materiálu. Teda aj obalový materiál bez špecifickej bariéry proti vlhkosti je celkom...

Stabilná produkcia lentivírusových vektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16388

Dátum: 01.09.2011

Autori: Bovolenta Chiara, Stornaiuolo Anna, Mavilio Fulvio, Rizzardi Paolo

MPK: C12N 7/02, C12N 15/867, C12N 15/866...

Značky: produkcia, vektorov, stabilná, lentivírusových

Text:

...a transferový vektor kódujúci Chim 3 ako terapeutický gén sa označuje v príkladoch ako RD 2-MolPack-Chim 3. 0015 Pozoruhodne je titer LV odvodený z klonov RD 2-MoIPack-Chim 3 je viac než o 2 log vyšší než titer LV vyprodukovaný z kontrolných buniek HEK 293 T. čo indikuje, že RD 2-MolPack-Chim 3 vytvára funkčnejši LV v porovnaní s ekvivalentným LV vyprodukovaným prechodným protokolom s ďalšou výhodou produkcie stabilnou produkčnou...

Vylepšená stabilná vodná kompozícia (E)-4-karboxystryl-4-chlorobenzylsulfónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19563

Dátum: 24.03.2011

Autor: Maniar Manoj

MPK: A61P 39/00, A61K 31/10, A01N 41/10...

Značky: kompozícia, e)-4-karboxystryl-4-chlorobenzylsulfónu, vodná, vylepšená, stabilná

Text:

...ktorý je vhodný na podávanie ľuďom.0006 PCT Prihláška W 0 2007/016201 opisuje kompozície farmaceutického roztoku pre parenterálne podávanie na zníženie toxických účinkov ionizačného žiarenia u jedinca, obsahujúce účinné množstvo najmenej jedného rádioprotektívneho a,B nenasýteného aryl sulfónu, a najmenej jednej zložky vybratej zoskupiny obsahujúcej a) vo vode rozpustný polymér V množstve od 0,5 do 90 (hmotnosť/objem), b) najmenej...

Stabilná soľ derivátov 3,3-difenylpropylamínov, spôsob jej výroby a stabilné medziprodukty na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287430

Dátum: 02.09.2010

Autor: Meese Claus

MPK: A61K 31/403, C07D 209/00

Značky: stabilná, výrobu, stabilné, spôsob, výroby, medziprodukty, 3,3-difenylpropylamínov, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka vysoko čistých, kryštalických stabilných zlúčenín derivátov 3,3-difenylpropylamínov vo forme ich soli, najmä R-(+)-2-(3-diizopropylamino-1-fenylpropyl)-4- hydroxymetylfenylizoburánester hydrogénfurátu, spôsobu jej výroby a medziproduktov na výrobu tejto soli.

Stabilná farmaceutická kompozícia na optimalizované podávanie HIV pripájacieho inhibítora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11705

Dátum: 03.09.2009

Autori: Dennis Andrew, Brown Jonathan, Toale Helen, Timmins Peter

MPK: A61K 9/20, A61K 31/00

Značky: podávanie, kompozícia, pripájacieho, inhibítora, stabilná, farmaceutická, optimalizované

Text:

...uvedená zlúčenina je ester fosfátového proliećiva materskej zlúčeniny 1-(4 ~benzoyl-piperazin-1-yl)-2-4-metoxy-7-(3-metyl 1,2,4 triazol-1-yl)-lH-pyralo 2,3-clpyridine-3-yl-etán-1,2-diónu,ktorý je vysvetlený a opísaný v U.S. 7,354,924, o O Cme W l »N N ,of N H N O0005 Fosfátové esterové proliečivo podlieha hydrolýze endogénnou alkalickou fosfatázou na materskú zlúćeninu hneď pred absorpciou. Alkalická fosfatáza je prítomná aj vo...

Stabilná kvapalná farmaceutická kompozícia na báze trazodónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13555

Dátum: 22.07.2008

Autori: Valenti Mauro, Ragni Lorella, Marchetti Marcello, Scarpetti Paolo, Mariotti Francesca

MPK: A61K 31/495, A61K 9/08, A61K 47/10...

Značky: trazodónu, kvapalná, kompozícia, farmaceutická, stabilná, báze

Text:

...rôzne kvapalné formy pre perorálne(kvapky, sirupy) či parenterálne podanie (vialky pre injekcie)(hm./obj.). Napríklad kvapalný Moiipaxin® je perorálny roztok trazodón- hydrochloridu, obsahujúci 50 mg liečivej látky V 5 ml roztoku, t.j. s koncentráciou 1 (hm./obj.) trazodónu. Ďalšia V súčasnosti hojne využívaná kvapalná farmaceutická formulácia pre perorálne použitie má maximálnu koncentráciu trazodón-hydrochloridu 2,5 (hm./obj.), pričom...

Vysoko stabilná elektrolytická voda so zníženou pološírkou signálu NMR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14697

Dátum: 25.04.2008

Autori: Chen Yongge, De Noni Roberto

MPK: C02F 1/461, A61P 17/00, A61K 33/00...

Značky: elektrolytická, pološírkou, vysoko, signálu, stabilná, zníženou

Text:

...mV. Kyslé vody podľa predloženého vynálezu sa výhodne vyznačujú oxidačno-redukčným potenciálom od približne 100 do asi 130 O mV, pH hodnotou od asi 1,0 do asi 3,0 a/alebo neprítomnosťou žiadnych detegovateľných ťažkých kovov.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu má voda stabilitu V termínoch pH, oxidačno redukčného potenciálu alebo pološírky NMR signálu, ktorá presahuje 180 alebo dokonca 365 dní, ak je skladovaná za vhodných podmienok,...

Farmaceuticky stabilná zmes obsahujúca timolol, dorzolamid a brimonidín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10333

Dátum: 10.01.2008

Autori: Quintana Hau Juan De Dios, Baiza Duran Leopoldo Martin, Tornero Montańo José Rubén

MPK: A61K 31/535, A61K 31/498, A61K 31/382...

Značky: dorzolamid, obsahujúca, timolol, brimonidín, farmaceutický, stabilná

Text:

...nedráždi a je dobre znášaný v koncentráciách normálne používaných na kožu a sliznlcu. Avšak benzalkóniumchlorid sa v určitých oftalmíckých formuláciách spája s nepriaznivými účinkami. Experimenty s toxicitou na králikoch ukazujú, že benzalkóniumchlorid je škodlivý v koncentráciách nad tými, ktoré sa normálne vo formuláciách používajú. Avšak zdá sa, že ľudské oko je menej postihnuté, než oko králika.0021 Dodnes nie je známa oftalmická...

Stabilná vodná disperzia živice typu Novolac

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16059

Dátum: 07.08.2007

Autori: Van Herwijnen Hendrikus, Fliedner Elke, Cornick Marc

MPK: C03C 25/34, C08J 3/05, C08G 8/04...

Značky: vodná, stabilná, novolac, živice, disperzia

Text:

...vodnej fáze sa disperguje produkt reakcie prekurzora tvoreného fenol-formaldehydovou živicou a Inodifikačného činidla, pričon 1 modifikačné činidlo zahŕňa aspoň jednu iónovú skupinu a aspoň jednu funkčnú nadradenú skupinu ktorá umožňuje, aby modifikačné činidlo podstupovalo kondenzáciu spoločne s prekurzorom tvoreným fenol-formaldehydovou živicou. Modifikačné činidlo obsahuje aspoň dve odlišné funkčné skupiny,pričom jednou z týchto aspoň...

Stabilná vodná suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6676

Dátum: 10.05.2007

Autori: Blakely Willy, Reynolds Louise, Cromie Lilian

MPK: A61K 31/403, A61K 31/5415, A61K 9/10...

Značky: suspenzia, stabilná, vodná

Text:

...ochucovadlá a ich zmesi.Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy vodnej suspenzie, ako je definovaná v ktoromkoľvek z predložených nárokov, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky(i) rozpustenie polyvinylpyrolidónu vo vode(ii) díspergácía nesteroidného protizápalového liečiva v glycerole a polyvinylpyrrolidóne z kroku (i)(iii) pridanie xantánovej gumy ku kroku (i) a/alebo (ii)(iv) doplnenie vodou na požadovaný objem a(v) miešanie,...

Tepelne stabilná minerálna vlna, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285657

Dátum: 27.04.2007

Autori: Bernard Jean Luc, Lehuede Patrice, Vignesoult Serge

MPK: C03C 25/42, C03C 13/00

Značky: stabilná, tepelně, minerálna, výroby, spôsob, vlna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne stabilná minerálna vlna schopná rozpustiť sa vo fyziologickom prostredí obsahuje vlákna obsahujúce nasledujúce zložky v uvedených hmotnostných percentuálnych rozmedziach: 35 až 60 %, výhodne 39 až 55 % SiO2, 12 až 27 %, výhodne 16 až 25 % Al2O3, do 35 %, výhodne 3 až 25 % CaO, do 30 %, výhodne do 15 % MgO, do 17 %, výhodne 6 až 12 % Na2O, do 17 %, výhodne 3 až 12 % K2O, 10 až 17 %, výhodne 12 až 17 % R2O (Na2O + K2O), do 5 %, výhodne 0...

Stabilná farmaceutická kompozícia obsahujúca pyrimidín-sulfamid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12966

Dátum: 11.09.2006

Autori: Lambert Olivier, Adesuyi Charles Tokunbo, Holman Lovelace, Lithgow Bruce Hamilton

MPK: A61K 31/506, A61K 9/00, A61K 9/16...

Značky: kompozícia, farmaceutická, stabilná, pyrimidín-sulfamid, obsahujúca

Text:

...farmaceutická kompozícia podľa vynálezu (obsahujúca alebo neobsahujúca klzné činidlo) môže prípadne obsahovať kyselinu vinnú.Použitá laktóza je komerčne dostupná, výhodne je v rámci tohto vynálezu použitý monohydrát laktózy (napr. Pharrnatosa® 200 M od spol. DMV Intemational).Použitou mikrokryštalickou celulózou je výhodne celulóza Avicel PH 10 l,ktorá je komerčne dostupná u spol. FMC International.Použitým polyvinylpyrrolidonom (PVP) je...

Stabilná a selektívna tvorba triplexov a duplexov hoogsteenovho typu s použitím zvinutých interkalačných nukleových kyselín (TINA) a proces prípravy TINA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15480

Dátum: 24.05.2006

Autori: Pedersen Erik Bjerregaard, Filichev Vyachelsav

MPK: C12N 15/11, C07H 21/00

Značky: interkalačných, duplexov, hoogsteenovho, stabilná, přípravy, proces, tvorba, nukleových, selektívna, triplexov, tina, zvinutých, použitím, kyselin

Text:

...od syntézy aspoň štyroch nukleotidových monomérov potrebných na prípravu nukleových kyselín modifikovaných cukrami. Druhou výhodou by mohlo byť, že niekolko vydutých inzercií monoméru interkalátora do sekvencie by mohlo významne zvýšiť stabilitu duplexov a triplexov v porovnaní sostabilitou po jednej inzercii. Štruktúrny rozdiel medzi Watson-Crickovým a Hoogsteenovým väzbovým systémom a súčasne absencia alebo prítomnosť 2 OH v DNA a RNA...

Termodynamicky stabilná modifikácia I ramatrobanu, spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285109

Dátum: 24.05.2006

Autori: Voges Klaus-peter, Grunenberg Alfons, Wahl Karl-heinz

MPK: C07D 209/00

Značky: ramatrobanu, prostriedok, použitie, spôsob, termodynamicky, farmaceutický, stabilná, modifikácia, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná termodynamicky stabilná modifikácia I ramatrobanu, spôsob výroby zárodočných kryštálov tejto modifikácie roztavením, rýchlym ochladením a miešaním v inertných rozpúšťadlách a spôsob jej výroby naočkovaním zárodočných kryštálov a jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom.

Stabilná farmaceutická kompozícia sodnej soli montelukastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7590

Dátum: 09.05.2006

Autori: Dolitsky Yehudit, Tenengauzer Ruth, Bogomolny Grigory, Hrakovsky Julia

MPK: A61K 9/28, A61K 31/47, A61K 9/20...

Značky: montelukastu, stabilná, kompozícia, farmaceutická, sodnej

Text:

...vlhkosti počas 3 mesiacov. Najvýhodnejšie sa obsah sulfoxidu nezvyšuje o viac ako O,1 hmotnostného zpôvodného množstva montelukastu po skladovaní pri asi 40 °C pri asi 75 relatívnej vlhkostiV ďalšom uskutočnení podľa predloženého vynálezu farmaceutická kompozícia obsahujeV ďalšom uskutočnení podľa predloženého vynálezu je okamžite po príprave farmaceutickej kompozície zodpovedajúci sulfoxid prítomný V množstve nie viac ako 0,2...

Stabilná kryštalická forma bifeprunox mezylátu, jej dávkové formy a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6333

Dátum: 17.02.2006

Autori: Gout Eric, Terhorst-van Amstel Maria, Boon Caroline, Bruins Nico, Rigter Hendrikus, Klein Gerrit, Eijgendaal Irene, De Vries Michiel, Zwier Klaas

MPK: A61K 9/28, A61K 31/498, A61K 9/48...

Značky: dávkové, stabilná, bifeprunox, mezylátu, forma, použitia, formy, krystalická, spôsoby

Text:

...OPIS OBRÁZKOV0 br.1 ukazuje záznamy XRPD polymorfnej formy cx bifeprunox mezylátu.Obr. 2 ukazuje DSC krivku polymorfnej formy 0 L bifeprunox mezylátu.Obr. 3 ukazuje IR (ATR) spektrum polymorfnej formy (1. bifeprunox mezylátu.Obr. 4 ukazuje C NMR spektrum tuhého stavu polymorfnej formy (X. bifeprunox mezylátu.Obr. 5 ukazuje konfiguráciu polymorfnej formy on bifeprunox mezylátu odvodenú z röntgenovejObr. 6 ukazuje záznamy XRPD polyrnorfnej formy...

Stabilná suspenzia v tuhej fáze derivátu vinca alkaloidu a postup na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13683

Dátum: 20.12.2005

Autori: Bougaret Joel, Ibarra Marie-dominique, Leverd Elie

MPK: A61K 9/16, A61K 9/14, A61K 31/4375...

Značky: stabilná, postup, alkaloidů, přípravu, derivátů, tuhej, vinca, suspenzia, fáze

Text:

...disperzií v tuhej fáze aktívnejV tuhej fáze aktívnej zložky s poloxamérom a PEG so zámerom získania formulácie s rýchlym uvoľňovaním US 2001/048946 Al uverejňuje disperzie V tuhej fáze aktívnej zložky s PVP a PEG vinca alkaloidy sú spomínané V rámci zoznamu aktívnych0012 Farmaceutické prípravky podľa tohto vynálezu sú určené na orálne podanie derivátov alkaloidu vinca a konkrétne vinorelbínu v dispergovanej forme. Obsahujú vo vode rozpustný...

Termodynamicky stabilná forma tozylátu BAY 43-9006

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12237

Dátum: 20.09.2005

Autori: Grunenberg Alfons, Lenz Jana

MPK: A61P 35/00, A61K 31/44, C07D 213/81...

Značky: tozylátu, 43-9006, forma, stabilná, termodynamicky

Text:

...vzorca (I) V polymorfe I, vzhľadom na celkové množstvo zlúčeniny vzorca (l)Predmetný vynález ďalej poskytuje zlúčeninu vzorca (I) v polymorfe I na použitie na liečenie porúch. Prednosť sa dáva jej použitiu na liečenie porúch, ktoré sa vyznačujú procesmi abnomiálnej angiogenézy alebo hyperpermeability, ochorení kostnej drene, napríklad leukémie, liečenia karcinómu, napríklad karcínómu pľúc, pankreasu, štítnej žl , obličky alebočreva, alebo na...

Stabilná nevodná formulácia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284490

Dátum: 04.04.2005

Autori: Stevenson Cynthia, Leonard Joe, Tao Sally, Eckenhoff James (zomrel), Wright Jeremy, Prestrelski Steven

MPK: A61K 38/00, A61K 38/08, A61K 38/04...

Značky: spôsob, formulácia, nevodná, přípravy, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilné nevodné protické formulácie na podávanie pacientovi zahŕňajú aspoň jednu peptidovú zlúčeninu a rozpúšťadlo pre túto peptidovú zlúčeninu, ktoré je tvorené aspoň jedným nevodným protickým rozpúšťadlom, v ktorom má uvedená peptidová zlúčenina rozpustnosť aspoň 10 % hmotn. a v ktorom je rozpustená. Uvedená formulácia je stabilná pri teplote 37 °C počas aspoň 2 mesiacov tak, že po 2 mesiacoch pri 37 °C zostáva aspoň 65 % chemicky a...

Stabilná injekčná kompozícia obsahujúca diklofenak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7096

Dátum: 30.11.2004

Autor: Penkler Lawrence John

MPK: A61K 47/16, A61K 47/40, A61K 47/20...

Značky: obsahujúca, kompozícia, injekčná, diklofenak, stabilná

Text:

...vo vode zvyšuje pomocou cyklodextrínu na takú úroveň, že môže byť formulovaný na parenterálne formulácie, ktoré na 3 m 1 obsahujú 75 mg diklofenaku. Objem formulácie 3 ml nie je problematický, pokiaľ ide o intravenózne podávanie,pretože sa liečivo bude pravdepodobne podávať infúziou, ale pokiaľ ide o íntramuskulárnu liekovú formu, objem 3 ml nesplňuje požiadavky, ktorými-Zistilo sa, že roztoky sodnej soli diklofenaku V...

Biologicky stabilná tekutá kompozícia FVIII, vWF alebo komplexu FVIII/ vWF ľudského pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1980

Dátum: 24.09.2004

Autori: Massot Riera Marta, Jorquera Nieto Juan Ignacio, Grancha Gamon Salvador, Ristol Debart Pere

MPK: A61K 38/36

Značky: kompozícia, fviii, ľudského, komplexu, tekutá, povodu, biologicky, stabilná

Text:

...stability, kde pre tieto liečivá savyžaduje použiteľnosť dlhšia než 6 mesiacov alebo výhodnejšie dlhšia než 1 rok.- V PCT W 0 96/30041 sa uvádza stabilizácia r-VIH SQ a FIX v roztoku. Táto stabilizácia sa uskutočňuje prídavkom sacharidu a znížením obsahu kyslíka vroztoku alebo prídavkom antioxidačného prostriedku a/alebo uchovávaním vatmosfére snízkym obsahom kyslíka alebo v atmosfére inertného plynu. Tento prípravok bol vyvinutý a...

Stabilná tuhá lieková kompozícia na perorálne podávanie ramosetrónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5243

Dátum: 30.01.2004

Autori: Nishida A, Atsuta Y, Yasuji T, Masaki K, Niwa A, Sugihara A

MPK: A61K 31/4164, A61K 47/02, A61K 47/12...

Značky: stabilná, podávanie, lieková, perorálne, tuhá, ramosetrónu, kompozícia

Text:

...V dôsledku toho bolo neočakávane zistené, že propylgalát poskytuje ovela významnejší stabilizačný účinok v porovnani so stabilizačným účinkom proti teplote/vlhkosti enolových kyselín, ktoré poskytujú vynikajúci stabilizačný účinok, ako je napríklad kyselina askorbová a kyselina erytorbová. Pôvodcovia predkladaného vynálezu ďalej uskutočňovali rozsiahly a intenzívny výskum. V dôsledku toho bolo prekvapivo zistené, že hydroxykarboxylové...

Fyzikálne a chemicky stabilná partikulárna látka obsahujúca nikotín a mikrokryštalickú celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2034

Dátum: 19.12.2003

Autori: Hansson Henri, Arne Kristensen

MPK: A61K 31/465, A61K 9/00, A61K 9/14...

Značky: celulózu, mikrokryštalickú, stabilná, látka, nikotín, chemicky, partikulárna, obsahujúca, fyzikálne

Text:

...maximálne asi 10 minút, maximálne asi 7,5 minúty,maximálne asi 5 minút, maximálne asi 4 minúty, maximálne asi 3 minúty alebo maximálne asi0012 Konkrétnejšie sa predložený vynález týka partikulámej látky na rýchle uvoľňovanie nikotínu, pričom látka, pokial je testovaná v in vitro rozpúšťacom teste, uvoľňuje aspoň 90 hmot., napr. aspoň 95 hmot. nikotínu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli, komplexu alebo solvátu v rozmedzí maximálne...

Stabilná prednokomorová fakická šošovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7227

Dátum: 01.04.2003

Autori: Scott James, Van Noy Stephen, Lindsey Raymie

MPK: A61F 2/16

Značky: prednokomorová, stabilná, fakická, šošovka

Text:

...ktorý mení tvar predného0007 Variant intrastromálneho krúžku je nazývaný GelInjection Adjustable Keratoplasty (GIAK) a je opisaný v USPatente Č. 5 090 955 (Simon), 5 372 580 (Simon, a kol.) a WIPO číslo zverejnenia WO 96/06584. Miesto pevného zariadenia opisuje táto publikácia vstrekovací krúžok biokompatibilného gélu okolo optickej zóny podporného väzivového tkaniva, aby ovplyvnil refrakčné zmeny rohovky zmenou tvaru rohovky.0008...

Stabilná farmaceutická kompozícia, spôsob prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283255

Dátum: 19.03.2003

Autori: Hager Jörg-christian, Durr Manfred, Wendel Armin

MPK: A61K 31/335, A61K 47/24

Značky: spôsob, kompozícia, použitie, farmaceutická, přípravy, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilná farmaceutická kompozícia obsahujúca vysokú koncentráciu účinnej látky zo skupiny taxoidov, akou je docetaxel alebo deriváty docetaxelu, jeden alebo niekoľko nenasýtených fosfolipidov a malé množstvo jedného alebo niekoľkých negatívnych fosfolipidov.

Stabilná tekutá farmaceutická formulácia IgG protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12341

Dátum: 08.11.2002

Autori: Duvur Shanti, Gupta Supriya, Kaisheva Elizabet, Subramanian Malathy

MPK: A01N 37/18, A61K 38/00, C07K 16/00...

Značky: stabilná, formulácia, protilátok, tekutá, farmaceutická

Text:

...20.0009 Patent Spojených štátov č. 5 744 132 opisuje kompozíciu obsahujúcu 1-1000 mglml lL-12 protilátky, 2 sacharózu, 4,15 manitol, 10 mM sukcinát sodný a približne 0,02 Tween 20, majúci pH približne 5,6.0010 Patent Spojených štátov č. 6 267 958 opisuje rekonštituovanú formuláciu 100 mglml rhuMab E 25, v 20 mM histidínu, pH 6,0, 340 mM0011 Patent Spojených štátov č. 6 165 467 opisuje postup stabilizácie humánnej monoklonálnej...

Nová termodynamicky stabilná kryštálová modifikácia [2-(2-chlór-4-mesylbenzoyl)-cyklohexán-1,3-diónu]

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2736

Dátum: 11.10.2002

Autori: Hinz Martin-holger, Seidel Erika, Eble Axel, Olenik Britta, Benet-buchholz Jordi

MPK: C07C 317/00, A01N 41/00

Značky: krystalová, modifikácia, stabilná, nová, 2-(2-chlór-4-mesylbenzoyl)-cyklohexán-1,3-diónu, termodynamicky

Text:

...dostupnosti, spekanie a pod. Premena pri tom môže prebiehať po dlhšom časovom období alebo spontánne a nemôže sa predpovedať. Či, kedy a v akom množstve vznikne iná kryštálová modifikácia zostáva úplne na daných prípadoch. Toto správanie metastabilných kryštálových modifikácií môže mat veľký vplyv na vznik , transport a zvlášť na0007 Podľa predloženého vynálezu bola teraz zistená modifikácia Sulcotríone s teplotou topenia 141,4 °C ( DSC ,...

Stabilná kompozícia koagulačného faktora VIII, spôsob jej prípravy a stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282483

Dátum: 07.01.2002

Autori: Fatouros Angelica, Österberg Thomas

MPK: A61K 35/16, C07K 14/755

Značky: koagulačného, stabilizácie, kompozícia, přípravy, spôsob, stabilná, faktora, viii

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje koagulačný faktor VIII a neiónovú povrchovo aktívnu látku, ako sú blokové kopolyméry, napríklad polyoxaméry alebo polyetylén (20) sorbitan estery mastných kyselín, napríklad polysorbát 20 alebo polysorbát 80 ako stabilizátor. Kompozícia môže taktiež obsahovať chlorid sodný, chlorid vápenatý, L-histidín a/alebo cukry alebo cukrové alkoholy. Ďalej je uvedený spôsob jej prípravy a stabilizácie.

Vo vode vysoko rozpustná, stabilná kryštalická soľ 2′,3′-dideoxy-2′,3′-didehydrotymidínu, spôsob jej výroby a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279130

Dátum: 08.07.1998

Autori: Bogardus Joseph Ballard, Perrone Robert Kevin, Kaplan Murray Arthur

MPK: A61K 31/505, C07H 19/06, C07D 405/04...

Značky: farmaceutický, spôsob, obsahom, prostriedok, vysoko, rozpustná, krystalická, výroby, 2',3'-dideoxy-2',3'-didehydrotymidínu, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je soľ všeobecného vzorca (I), kde X je anorganický alebo organický katión, spôsob jej výroby a farmaceutický prostriedok s jej obsahom. Takáto soľ sa pripraví reakciou 2',3'-dideoxy-2',3'-didehydrotymidínu so zodpovedajúcou bázou v inertnom vodnom roztoku a vzniknutá soľ sa nechá z roztoku vykryštalizovať. Opísaná soľ má antivírusový účinok.

Stabilná vodná kompozícia obsahujúca aspoň jeden biologicky aktívny peptid na podanie pacientovi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281470

Dátum: 05.02.1997

Autori: Harris Alan, Tenhammar-ekman Birgitta

MPK: A61K 47/18, A61K 38/04, A61K 38/11...

Značky: biologicky, vodná, pacientovi, podanie, obsahujúca, kompozícia, peptid, stabilná, aspoň, aktívny

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná vodná kompozícia na podávanie pacientovi obsahuje biologicky aktívny peptid, pufer, kvartérnu chrániacu látku amínového typu alebo dezinficiencium a činidlo upravujúce osmotický tlak. Kompozícia môže byť skladovaná a použitá pri teplote miestnosti. Pufre stabilizujú pH kompozície na hodnotu medzi asi 4 a 6 a obsahujú citrát a/alebo fosforečnan. Ako dezinficiencium je použitý benzalkóniumchlorid. Kompozcícia chráni peptid, ktorý je...

Stabilná kvapalná farmaceutická zmes, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280958

Dátum: 05.02.1997

Autor: Nguyen Tue

MPK: A61J 1/00, A61K 38/21, A61M 15/00...

Značky: změs, přípravy, kvapalná, použitie, farmaceutická, spôsob, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilná kvapalná farmaceutická zmes obsahuje farmaceuticky účinné množstvo IFN-gama, vopred nepodrobeného lyofilizácii, octanový tlmivý prostriedok, udržiavajúci pH približne medzi 4,0 až 6,0, neiónový detergent, izotonizačný prostriedok a konzervačný prostriedok vybraný zo skupiny zahrnujúcej fenol, benzylalkohol a benzetónium halogenid. Je opísaný aj spôsob prípravy zmesi a jej použitie na prípravu liečiva na vnútropľúcnu inhalačnú aplikáciu.

Stabilná bitúmenová kompozícia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281445

Dátum: 07.02.1996

Autori: Liang Zhizhong, Woodhams Raymond

MPK: C08L 95/00

Značky: bitumenová, přípravy, spôsob, stabilná, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilná bitúmenová kompozícia obsahujúca: spojitú bitúmenovú fázu, časticovú fázu nerozpustného olefinického polyméru dispergovaného v bitúmenovej fáze, a sterický stabilizátor a) prvého komponentu, obsahujúci polydién rozpustný v bitúmene a b) druhého komponentu, obsahujúci olefinický polymér rovnaký alebo odlišný od olefinického polyméru časticovej fázy, miešateľný s časticovou fázou tak, že je na tejto fáze zachytený a chemicky viazaný na...

Koncentrovaná stabilná suspenzia herbicídne účinných 1,3,5-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280622

Dátum: 07.02.1996

Autori: Tramberger Hermann, Sturm Michael, Auer Engelbert, Schneider Rudolf, Leitner Harald

MPK: A01N 43/66, A01N 43/58, A01N 25/04...

Značky: 1,3,5-triazínov, koncentrovaná, účinných, herbicídne, stabilná, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná stabilná suspenzia herbicídne účinných 1,3,5-triazínov v roztoku 6-chlór-3-fenylpyridazin-4-yl-5-oktyltiokarbonátu v organických rozpúšťadlách alebo ich zmesiach, v ktorých je pri teplote 0 °C 6-chlór-3-fenylpyridazin-4-yl-5-oktyltiokarbonát rozpustný najmenej v množstve 10 % hmotn. a 1,3,5-triazín najviac v množstve 1 % hmotn., spoločne s emulgátormi. Ďalej sa opisuje použitie týchto suspenzií na potláčanie burín a škodlivých...

Vodná stabilná suspenzia silikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278100

Dátum: 14.10.1992

Autori: Leonhardt Wolfgang, Bergmann Roland

MPK: C11D 3/12, C11D 3/37, C11D 1/825...

Značky: suspenzia, silikátov, stabilná, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzia silikátov nerozpustných vo vode a viažucich ióny vápnika obsahuje silikát všeobecného vzorca /Kat2/nO/x . Me2O3 . /SiO2/y, v ktorom Kat znamená katión, ktorý možno nahradiť vápnikom, s mocenstvom n, x je číslo od 0,7 do 1,5, Me je bór alebo hliník a y je číslo od 0,8 do 6, v množstve 0,5 až 80 % hmotn., dispergačne pôsobiacu zložku vo forme zmesi skladajúcej sa z najmenej dvoch oxoalkoholetoxylátov všeobecného vzorca R-/OCH2CH2/n-OH,...

Tepelne a oxidačne stabilná prísada do mazacích olejov pre prevodové mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252527

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich, Nádvorník František

MPK: C10N 40/04, C10M 141/00, C09K 15/04...

Značky: mazacích, převodové, stabilná, prísada, mechanizmy, olejov, tepelně, oxidačne

Text:

...alebo derivát močnoviaiy, alebo skupina -«CH 2 OH, kde n je 2 alebo 3, pričom na 1 atóm fosforu pripadá najmenej 0,5 IIlIOlu skupín ~~CH 20 H a kov v soli dialkylesteru ditiofosforečnej kyseliny je výhodne zinok.Prísada dalej môže obsahovat najviac 40 hmot. orga-nickej zlúčeniny síry typu sulfidov, dísulfidov a sírených alkénov s obsahom síry do 50 hmot. 0/0.V prísade prítomné soli dialkylesterov iditioůosforečnej kyseliny sa...

Stabilná pórobetónová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 240751

Dátum: 01.08.1987

Autori: Potfaj Dušan, Betina Vladimír

MPK: C04B 38/02

Značky: stabilná, pórobetónová

Text:

...hmotných dielov plynotvornej hliníkovej prísady, ktorá obsahuje 0,10 až 0,50 hmotných dielov alkylarylsulfonátu, pričom alkylová skupina obsahuje 10 až 12 atőmov uhlíka a arylová skupine 6 atómov uhlíka na objemová jednotku pőrobetőnu. Alkylarylsulfonát je zo skupiny zmáčacíoh olejov. Doteraz sa používa v textilnom priemysle ako egalizětor pri farbení, kožiarskom priemysle na dočisťovanie a rýchlejší námok suchých koží, v podnikoch...

Tepelne a oxidačne stabilná protioderová a protizáberová prísada do prevodových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216297

Dátum: 15.05.1984

Autori: Bačovský Milan, Hrabovecký Imrich, Nádvorník František A Staňko Nikolaj

Značky: protizáberová, oxidačne, stabilná, prevodových, tepelně, olejov, protioderová, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne a oxidačne stabilná protioderová a protizáderová prísada do prevodových olejov na báze organických zlúčenín síry a fosforu, bez korozívnych účinkov na meď a oceľ, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zmesi kovovej, najmä zinočnatej soli esteru ditiofosforečnej kyseliny, výhodne dialkylesteru, obsahujúceho 1 až 20 atómov uhlíka (zložka A), z produktu reakcie 1 mol olefínu priemernej mol. hmotnosti 500 až 2000 s 0,5 až 1,5 mol sírnika...