Patenty so značkou «stabilizovaný»

Stabilizovaný farmaceutický prípravok obsahujúci amorfný kalcium-atorvastatín a spôsob jeho balenia a stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5233

Dátum: 07.09.2009

Autori: Bastarda Andrej, Salobir Mateja, Grahek Rok

MPK: A61K 31/40, A61K 9/20

Značky: spôsob, prípravok, amorfný, farmaceutický, obsahujúci, stabilizovaný, balenia, kalcium-atorvastatín, stabilizácie

Text:

...v inertnej atmosfére, je výhodné, pretože je technologicky jednoduche a ekonomicky nenáročné. Okrem toho, takáto farmaceutická formulácia nezaťažuje organizmus ďalšími látkami.Termín inertná atmosféra označuje atmosféru s minimálnym obsahom kyslíka.Analýzou množstva degradačných produktov vo farmaceutickej forrnulácii obsahujúcej amorfný kalcium-atorvastatín zistili pôvodcovia, že rrmožstvo degradačných produktov v amorfnej látke sa výrazne...

Stabilizovaný prostriedok glukocerebrozidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13127

Dátum: 06.02.2007

Autori: Zhu Gaozhong, Lowe Kris, Nguyen Vinh, Shahrokh Zahra

MPK: A61K 47/10, A61K 38/47, A61K 47/12...

Značky: prostriedok, stabilizovaný, glukocerebrozidázy

Text:

..., o najmenej približne 45 ,o najmenej približne 50, o najmenej približne 55 , o najmenej približne 60 , o najmenej približne 65 . o najmenej približne 70, o najmenej približne 75 alebo o najmenej približne 80 ) ako stabilita kompozície, ktorá sa líši tým, že neobsahuje uhľohydrát (a antioxidant, ak sa používa).0019 V niektorých uskutočneniach je uhľohydrát (a voliteľne antioxidant) prítomný v množstve postačujúcom na stabilizáciu volného...

Stabilizovaný polymérny aplikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18297

Dátum: 10.11.2005

Autori: Zhou Mingxing, Dadey Eric

MPK: A61K 47/12, A61K 47/34, A61K 47/02...

Značky: polymérny, stabilizovaný, systém, aplikačný

Text:

...polymér v kombinácii, objaviť rovnaká degradačná aktivita skôr prostredníctvom interakcie látky s biologicky odbúratelným polymérom, ako iba prostredníctvominterakcie živého tkaniva s biologicky odbúratelným polymérom. Takátointerakcia môže ovplyvniť bud fyzikálny alebo chemický charakter kompozície,čo vedie k strate výhod implantátu s postupnou alebo riadenou aplikáciou. Táto škodlivá interakcia môže ovplyvniť charakter a stabilitu...

Stabilizovaný farmaceutický prípravok obsahujúci amorfnú účinnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1862

Dátum: 10.10.2003

Autori: Salobir Mateja, Grahek Rok, Bastarda Andrej

MPK: A61K 31/40

Značky: stabilizovaný, amorfnú, prípravok, látku, účinnú, farmaceutický, obsahujúci

Text:

...prípravku zahrnuje skladovanie amorfného kalcium-atorvastatínu počas procedúry balenia farmaceutickej formulácie do balenia alebo vrstvy vpodstate nepriepustných pre výmenu plynov, ako sú napríklad blister Al/Al, blister zvrstveného Al-polychlór-3-fluóretylénového homopolyméru/PVC a fľašky, vatmosféreinertného plynu. Spôsob podľa predkladaného vynálezu je V porovnaní so známymi spôsobmi zlepšovania stability amorfnej účinnej látky...

Topické prostriedky obsahujúce ketoprofén stabilizovaný sulizobenzónom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 767

Dátum: 29.07.2003

Autori: Baccani Caridi Claudio, Tosetti Alessandro

MPK: A61K 31/185, A61P 29/00

Značky: prostriedky, topické, stabilizovaný, obsahujúce, sulizobenzónom, ketoprofén

Text:

...(BHT), butylhydroxyanizol (BHA).Tieto, spolu s ostatnými molekulami, ako sú napríklad propylgalát, sa bežne používajú v zložení farmaceutických prostriedkov kvôli svojim antioxidačným účinkom.Zúdajov zliteratúry (Bosca F. aďalší, Journal of Photochemistry and Photobiology 1995 31 l 33-138 - Duval C. and M.C. Poelan Joumal of Pharmaceutical Sciences 1995 842107110) vyplýva, že butylhydroxyanizol (BHA) je efektívnejší vo svojich...

Zmes obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit, spôsob stabilizácie organických fosfitov a fosfonitov, použitie organického amínu v kombinácii so soľou kovu, ktorý viaže kyselinu, a stabilizovaný organický fosfit alebo fosfonit

Načítavanie...

Číslo patentu: 282554

Dátum: 06.09.2002

Autori: Quotschalla Udo, Salathé Ronald, Pauquet Jean-roch, Linhart Helmut, Zingg Jürg

MPK: C07F 9/40, C08K 3/22, C07F 9/32...

Značky: fosfit, kombinácii, aminu, kovů, použitie, stabilizácie, kyselinu, solou, ktorý, spôsob, stabilizovaný, obsahujúca, fosfitov, organických, organického, fosfonit, organicky, fosfonitov, viaže

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zmes obsahujúca (a) 25 až 99 % hmotn. organického fosfitu alebo fosfonitu, (b) 0,01 až 50 % hmotn. organického amínu a (c) 0,01 až 25 % hmotn. soli kovu, ktorý viaže kyseliny, vztiahnuté vždy na celkovú hmotnosť zmesi. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu proti hydrolýze pridaním organického amínu a soli kovu, ktorý viaže kyseliny. Opísané zmesi sa vyznačujú výbornou odolnosťou proti hydrolýze a...

Stabilizovaný orálny suspenzný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1875

Dátum: 05.08.2002

Autor: Lu Guang

MPK: A61K 31/63, A61K 9/10, A61K 31/415...

Značky: orálny, stabilizovaný, suspenzný, prípravok

Text:

...vo vode podávať ako suspenzia, je žiaduce, aby táto suspenzia mala pomalú sedimentáciu, aby sa dosiahla vhodná dávková uniformita. Naopak tam, kde dochádza k rýchlej sedimentácii ako v prípade neštruktúrovaných vehikúl, musí sa suspenzia pred každým podaním pretrepať, aby sa dosiahla dávková uniformita. Ak sú ďalšie faktory zhodné (napr. veľkosť častíc liečiva, homogénnosť a hustota), rýchlosť sedimentácie častíc liečiva klesá s...

Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII bez albumínu s malým obsahom cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282207

Dátum: 12.10.2001

Autor: Nayar Rajiv

MPK: A61K 38/37, C07K 14/755

Značky: malým, obsahom, prípravok, albuminu, stabilizovaný, faktorom, rekombinantným, cukrů

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII (rFVIII) bez albumínu v lyofilizovanej forme, ktorý je tvorený tak kryštalickými, ako aj amorfnými komponentmi a obsahuje, ak je rekonštituovaný s vodou, približne 65 až 400 mM glycínu, až do 50 mM histidínu, 15 až 60 mM sacharózy, až do 50 mM chloridu sodného, až do 5 mM chloridu vápenatého a 50 až 1500 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililiter. Veľmi výhodný prípravok obsahuje, po...

Stabilizovaný organický polymér a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279412

Dátum: 04.11.1998

Autori: Winter Roland, Slongo Mario, Valet Andreas, Birbaum Jean-luc, Rody Jean

MPK: C08K 5/34, C08K 5/3492, C07D 251/34...

Značky: použitie, stabilizovaný, polymér, organicky

Zhrnutie / Anotácia:

Organický polymér stabilizovaný proti poškodeniu spôsobenému svetlom, teplom alebo kyslíkom, ktorý na 100 dielov hmotn. organického polyméru obsahuje 0,01 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného stericky bráneného amínu polyalkylpiperidínového typu a 0,02 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného o-hydroxyfenyl-sym.-triazínu. Sú tiež opísané možnosti použitia organického polyméru, predovšetkým ako spojiva na povliekanie, rovnako ako na povliekanie...

Plošne stabilizovaný farmaceutický prípravok na použitie na pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Laux Wolfgang, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: použitie, plošné, pokožku, farmaceutický, stabilizovaný, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny farmaceutický prípravok obsahujúci účinnú látku s vopred danou veľkosťou prikladacej plochy, pozostávajúci z nelepivej, účinnú látku prepúšťajúcej vonkajšej rubovej vrstvy a k pokožke priľnavej lepivej vrstvy, kde rubová vrstva obsahuje najmenej jednu tretinu z celkového množstva účinnej látky obsiahnutého v prípravku.

Stabilizovaný polypropylén a kopolyméry propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278600

Dátum: 05.11.1997

Autori: Pác Jiří, Tocháček Jiří, Sedlář Jiří, Ottis Jiří

MPK: C08L 23/10, C08K 5/526, C08K 5/524...

Značky: kopolymery, polypropylén, stabilizovaný, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylén a kopolyméry propylénu a etylénu s nízkou žltosťou a nízkym obsahom sivých granúl sa získajú vtedy, ak stabilizačná synergická zmes fenolických a fosfitových stabilizátorov obsahuje 10 až 90 % hmotnostných fosfitov podliehajúcich hydrolýze do 7 % a 10 až 90 % hmotnostných fosfitov podliehajúcich hydrolýze nad 7 %. Hydrolyzovateľnosť fosfitov sa meria stykom fosfitov so vzdušnou vlhkosťou.

Stabilizovaný farmaceutický prípravok obsahujúci rastový hormón a histidín, kryštály rastového hormónu obsahujúce histidín alebo jeho deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279641

Dátum: 08.03.1995

Autori: Hoelgaard Annie Rassing, Sorensen Hans Holmegaard, Skriver Lars

MPK: A61K 38/27

Značky: hormon, deriváty, spôsob, stabilizovaný, přípravy, farmaceutický, prípravok, obsahujúci, hormonu, rastový, obsahujúce, krystaly, histidín, rastového

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci rastový hormón a histidín alebo derivát histidínu ako stabilizačnú prísadu alebo pufrujúcu látku má veľmi vysokú stabilitu proti deamidácii, oxidácii alebo štiepeniu peptidových väzieb. Stabilita produktu umožňuje jeho skladovanie a dodávky v lyofilizovanom stave alebo vo forme rozpustených alebo znovurozpustených prípravkov pri izbovej teplote. Kryštalizácia rastového hormónu v prítomnosti histidínu alebo...

Stabilizovaný kvapalný herbicídný prostriedok a spôsob hubenia burinatých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278523

Dátum: 11.05.1994

Autor: Nielsen Erik

MPK: A01N 37/30, C07C 269/02

Značky: kvapalný, spôsob, stabilizovaný, prostriedok, burinatých, hubenia, herbicídny, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný kvapalný herbicídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku herbicídne účinné množstvo metyl /3-/3-tolylkarbamoyloxy/fenyl/-karbamátu, etyl/3-fenylkarbamoyloxy-fenyl/karbamátu, 2-etoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofurán-5-yl-metylsulfonátu, 4-amino-4,5-dihydro-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazín-5-ónu, 5-amino-4-chlór-2-fenyl-3-/2H/-pyridazónu alebo ich zmesi. Účinná zložka v množstve 1 až 60 % hmotn. je dispergovaná v kvapalnej fáze,...

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, stabilizovaný syntetický polymérny materiál s jej obsahom a spôsob stabilizácie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278485

Dátum: 15.07.1992

Autori: Borzatta Valerio, Carrozza Primo

MPK: C07F 7/12, C08G 77/26

Značky: spôsob, stabilizovaný, piperidínová, tohto, obsahujúca, silánové, syntetický, skupiny, materiál, polymérny, obsahom, stabilizácie, zlúčenina, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, všeobecného vzorca (I), v ktorom A predstavuje skupinu vzorca K, R4 predstavuje napríklad atóm vodíka alebo metylovú skupinu, X3 predstavuje napríklad -O- alebo -NH- a R'5 predstavuje napríklad etylénovú, propylénovú alebo dekametylénovú skupinu, R1 predstavuje napríklad metylovú skupinu, metoxyskupinu, etoxyskupinu alebo hydroxyskupinu a R2 a R3 predstavujú napríklad metylovú skupinu, m + n...

Stabilizovaný farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278563

Dátum: 15.04.1992

Autori: Vivilecchia Richard Victor, Ross Bruce Allan

MPK: A61K 45/08

Značky: stabilizovaný, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný farmaceutický prostriedok obsahuje: a) ako účinnú látku inhibítor ACE zvolený zo súboru zahŕňajúceho spinapril, quinapril a enalapril a b) stabilizujúcu zložku, ktorou je donor kyseliny chlorovodíkovej zvolený zo súboru zahŕňajúceho hydrochlorid glycínu, hydrochlorid kyseliny glutámovej, hydrochlorid betaínu, hydrochlorid alanínu, hydrochlorid valínu, hydrochlorid lyzínu, hydrochlorid arginínu, hydrochlorid kyseliny aspartovej,...

Stabilizovaný roztok chromogenu pro enzymové stanovení močoviny Berthelotovou reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269205

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chromý Vratislav, Kosíková Libuše

MPK: G01N 33/573, G01N 33/50

Značky: močoviny, roztok, berthelotovou, reakcí, stanovení, chromogenu, stabilizovaný, enzymové

Text:

...snižuje katalytiekou aktivitu i stabilitu uredzy. Tím sice lze stanovení močoviny o jeden stupeň zjednoduäit, současně se ale značnö zvýäí jeho cena. Další nevýhodou, ktoré provází zvyšovaní obsahu ureázy v inkubačním roztoku,je rust abaorbance slepćho pokusu. Ureáza obsahuje vždy stopy amonných solí, která zvyšují absorbanci slepćho pokusu úmärně se zvyšovaním navažky enzymu.Uvedená nevýhody, apočívající v rozdílných a protikladných...

Symetrický stabilizovaný zdroj se závislými proudovými pojistkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267862

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šticha Petr

MPK: H02M 3/135

Značky: zdroj, proudovými, symetrický, pojistkami, stabilizovaný, závislými

Text:

...záporného napětí operačního zesilovače ll v záporné větvi je spojen se společným bodem prvního odporu Ž a zápornáho polu iiltračního kondenzátoru Q v této záporné větvi a zároveň se vstupem napětového závěsu Zł, vstup kladného napětí tohoto operačního zesilovače il je připojen k anodě první diody A obvodu v kladné větvi a jeho invertující vstup je uzemněn. Vstup záporného napětí operačního zesilovače lg v kladné větvi je uzemněn, jeho vstup...

Stabilizovaný přípravek monochlortriazinové reaktivní černě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267455

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macek František, Hulcová Růžena, Janeček Miroslav, Jarkovský Jiří

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravek, stabilizovaný, monochlortriazinové, reaktivní, černé

Text:

...koncentrace barviva na koncentraci obchodního zboží síran sodný nebo chlorid sodný a ke snížení prášivosti barviva kapaliny olejovitého charakteru, jako např. dodecylbenzen nebo povrchové aktivní látky ze skupiny neionogenních tenzidú. Vlastnosti stabilizovaného přípravku, zejména jeho stabilita pri skladování, přitom nezávisí na pořadí, v jakém jsou jednotlivé látky smíseny. Z praktických důvodů je však výhodné při mísení k barvivu přidat...

Plastifikovaný a stabilizovaný polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266734

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vogel Tomáš, Votrubcová Zdeňka, Wiesner Ivo, Kruliš Zdeněk, Kroupa Jiří, Kubánek Vladimír, Binko Jan, Hudeček Slavko, Müller Karel, Doležal Vladimír

MPK: C08L 27/06, C08L 67/02

Značky: polyvinylchlorid, plastifikovaný, stabilizovaný

Text:

...10,4 až U,90,2 až 1,3, o čísle kyselosti 10 až 60 mg KOH/q, CS 266 734 B 1 31 až 98 dílů aduktu připraveného reakcí nízkomolekulární dianové epoxidové ptyskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 450 s polyesterem na bäzi kyseliny ftalové,tetrahydroftalové, hexahydroftalové nebo-jejich anhydridů, kyseliny adipové, sebakové,polymerních mastných kyseliny o střední molekulové hmotnosti 540 až 640, nebo směsí těchto látek,...

Polypropylen stabilizovaný proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266031

Dátum: 14.11.1989

Autori: Balabán Luboš, Orság Jaroslav, Lörinz Vojtěch, Martinec Miroslav

MPK: C08L 23/12, C08K 5/34

Značky: stabilizovaný, polypropylén, proti, světlu

Text:

...výrobky jako fólie a pásky.Vynález osvětlí následující příklady. v příkladech uváděná jsou hmotnostní, případněpoměrně pevnosti. Jako stabilizační prísady byly použity tyto látkyA Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min se základní stabilizací od Výrobce Mosten 58 412B Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min stabilizovaný u výrobce, 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1 Mosten 58 432E Koncentrát oxidu...

Stabilizovaný substrát pro stanovení katalytické aktivity fosfomonoesteras

Načítavanie...

Číslo patentu: 265578

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 33/487

Značky: substrát, stanovení, fosfomonoesteras, katalytické, aktivity, stabilizovaný

Text:

...Fosforečnanový pufr je tvořen sodnými nebo draselnými solemi kyselín hydrogenfosforečné a dihydrogenfosforečné. Pokud obsahuje substrát endogennífosforečnan sodný v množství 20 až 97 milimolů na 1 mol substrátu. což odpovídá obsahu volných ahorganických fosforečnanů v substrátu 0,5 až 2,4 S hmot. a pH jeho vodného roztoku 0 konoentraci 1 hmot. je mezi 8 a 10, plní funkci fosforečnanového pufru přímo endogenníStabilizace 4-nitrofenylfosfátu...

Stabilizovaný stejnosměrný měnič jištěný proti zkratu a podpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264400

Dátum: 12.07.1989

Autor: Příhoda Karel

MPK: H02M 3/24, G01R 19/04

Značky: jištěný, podpětí, zkratu, stabilizovaný, měnič, proti, stejnosměrný

Text:

...3 odchytkového zesítovače §, jehož výstupl 1 a zpětnovazební vstup 2 jsou spojený přeszpětnova 2 ební btok 33 s výstupní svorkou lg napětového měničeâgebo se vzorkovaci svorkou äg, nezakresleno, uspořádanou za vzorkovacím odporem ěl připojeným k nestabítizovanému zdroji 1. Mezj odchylkovým zesiLovačem É a napětovým měničem 11 je zařazen jisticí obvod gê, v němž je zapojen na výstup ll odchytkového zesilovače § bázi 23 tranzistor 2, obr. 2....

Stabilizovaný klíčovaný laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 258825

Dátum: 16.09.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Košelja Michal, Kvapil Jiří

MPK: H01S 3/14, H01S 3/08

Značky: laser, stabilizovaný, klíčovaný

Text:

...destiček, skloněných pod Brewsterovým úhlem. Tento princip lze využít rovněž přímo u čelních plech paaívních uzávěrek, které jsou skloněny pod úhlem blízkym ůhlu Brewsterovu. Též platí pro jednu nebo obě čelné plochy laserové tyče.stabilizovaný klíčový laser podle vynálezu umožňuje využít jednoduchým způsobem spektrálně-generační vlastnosti monokrystalů yttritohlinitého perovskitu při generaci krátkych pulaů a to i při vyšších opakovacích...

Stabilizovaný polyolefin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255662

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sedlář Jiří, Tocháček Jiří, Pác Jiří

MPK: C08L 23/00, C08K 5/13

Značky: stabilizovaný, polyolefin

Text:

...nemá jeho přítomnost vliv na světelnou stabilitu. V případě aplikací vzorkú poâléhajícím povětrnostním vlivům je tedy nutné použít i stabilizátor světelný, např. typu benzofenonového, triazolového nebo stericky bráněného aminu, zabezpečující odolnost polymeru proti nežádoucím složkám UV záření. Kyseliny a jejich soli obecného vzorce I se světelnými stabilizátory nereagují. Pŕítomnost světelných stabilizátorů proto neomezuje možnosti...

Stabilizovaný kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254350

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bertrand Albert

MPK: A01N 25/30

Značky: stabilizovaný, prostředek, herbicidní, kapalný

Text:

...o hodnotě mezi 1 a 80, Ar představuje l-fenylethylový zbytek obsahující s výhodou 8 až 16 atomů uhlíku,poprípade substituovaný, Bz je celé číslo o hodnotě 1, 2 nebo 3 a Y znamená hydroxylovou skupinu neb zbytek vzorce-ocHz-cHzjm-owcóHaąArjz ve kterém m, Ar a z mají shora uvedený význam.Tímto povrchové aktivním činidlem je s výhodou monoester nebo diester kyselinys bis- nebo tris(l-monoľenylethyljfenolem. Monoester polykondenzátu ethylenoxidu...

Stabilizovaný kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247033

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sulman Leonard Abramovie, Lipatov Nikolaj Konstantinovie, Titov Michail Jakovlevie, Emeljanov Stanislav Vasiljevie, Tatevosjan Ruben Armenovie, Avdejev Vitalij Pavlovie

MPK: A01N 25/22

Značky: prostriedok, kombinovaný, stabilizovaný, herbicídny

Text:

...sedimentácil vstálosť suspenzie suspendovateľnosťjneskladovaneho prípravku S 83,12 .~hmot. prípravku v swspenzil.stálosť suspenzie prípravku skla-dovaneho14 dní pri teplote 55 °C S 72.35 55 mPokles suspendovateľnosti AS WS- S 10,77 °/o hmot. absolútne. 55 °C Príklad 221,14 hmot. dielu technického koncentrátu atrazínu s obsahom 94,6 hmot. účln nej látky, t. j. 20 °/o hmot. atrazínu, ěr30,15 hmot. vdielu technického koncentrátu...

Stabilizovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 252740

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petrů Kamil, Žák Karol, Brenner Rudolf

MPK: C08K 3/10, C08K 5/34, C08K 3/16...

Značky: stabilizovaný, polyamid

Text:

...2 a 4 l-fenyletyltenoljñostitovvšetkým na báze chloridu meďnatého, mer kaptobenzimidazolu a soli anorganických a- III.lebo organických kyselín tak, ako je to uve- 0,2 chloridu meďnzatého aCuC 12 . 2 H 20 dené v Cs. AO 168 274, 167 652, 167659 a 0,2 AO-ô, t. j. technická zmes tris169 083. Stabiiizované typy plastikárskeho 2 a 4 l-fenyljetyite-nol fosfitov polyamidu 6 sa v ČSSR zatiaľ nevyrábajú, ich potreba so pokrýva dovozomz nesocia-...

Supravodič na báze Nb .sub.3.n.Sn, stabilizovaný bezkyslíkatou meďou a opatrený difúznou bariérou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240461

Dátum: 15.08.1987

Autori: Urmössy Miklós, Zemplén Éva

MPK: H01L 39/00

Značky: bezkyslíkatou, spôsob, stabilizovaný, sub.3.n.sn, difúznou, bariérou, supravodič, báze, meďou, opatrený, výroby

Text:

...zhotovený polotovar o celkovom priemere 30 až GD mm sa v prvej etape ďalšieho spracovania poclrobí redukcii priemeru. tvárnením za tepla až na priemer 14,0 až 16,0 mm a v konečnom spracovaní zredukuje až na priemer 0,3 až 1,0 mm, podrobením tvárneneho supravodiča po každej fáze redukcie iepelnému spracovaniu žihanim za účelom zvýšenia tažnosti.Výhody navrhovaného riešenia spočívajú v podstatnom zjednodušení celého zhotovenie supravodiča,...

Stabilizovaný vodný injekční roztok deamino .sup.1.n., karba .sup.1.n., O-methyltyrosin .sup.2.n.- oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240093

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mikloš Benjamín, Krajeovie Alojz

MPK: A61K 47/00, A61K 37/34

Značky: karba, roztok, deamino, injekční, o-methyltyrosin, oxytocinu, stabilizovaný, sup.2.n, vodný, sup.1.n

Text:

...snížila rozpustnost proti původnímu oxytocinu.Uvedené nevýhody odstraňuje stabilizovaný vodný injekční1, karbal. 0-měthyltyrosina-oxytocinu chráněného čs. A 0 149 028, vyznačující se tím, že jako zproątředkovadlo rozpouštění obsàhuje glycin v množství 0,1 až 5,0 hmot.vztaženo na celkovou hmotnost injekčního roztoku, s výhodou 1,5 hmot., s případnou přísadou desinfekční látky, například m-kresolu neboNa podkladě systematického výzkumu se tedy...

Stabilizovaný zdroj proudu pro televizní přijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251242

Dátum: 11.06.1987

Autori: Welzel Hans-jürgen, Seckendorf Wilfried

MPK: H04N 5/63

Značky: proudu, zdroj, přijímač, televizní, stabilizovaný

Text:

...c nOMOmbm Tpancmupmaropa nnyxwąxraoro npeoôpaaoaarenu. Heocwàvxauu nanuoň cxenm ssnxewcn TO, uro ncnonbsosanue nayxrakruoro npnannnaHe IIOSĚOIIHET CTQČIIIJIHB 3 HHYO BHXOJIHOFO HBUDSKXEHHH 38. CV-IGT HSMGHEHHH IĽPXpHHbI HMIIYnhca H qro-onmua őmwb ocymecrsneua cwaöunusaunn paőoqero Hanpxmeann npeoőpasoaav TEHą,HanpHmeHHH. Bcnencwane sroro B 03 HHKawT nononnnrensnme noTepH, KOT 0 pue cunmamw KHĽ.- Bceů cxemm. NHaxoneu, qömexsnecwuo, qwo...

Mnohovláknitý stabilizovaný supravodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238899

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopera Ľubomír

MPK: H01B 12/00

Značky: stabilizovaný, supravodič, mnohovláknitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohovláknitých stabilizovaných supravodičov používaných v supravodivých zariadeniach, ich tepelnej a elektrickej stabilizácie a problému oddelenia tejto stabilizácie od samotného mnohovláknitého supravodiča. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mnohovláknitý nestabilizovaný supravodič a stabilizačný kov sú od seba oddelené nekovovou difúznou bariérou, výhodne z grafitu. Vynález je možné využívať hlavne pri vývoji a výrobe...

Stabilizovaný zdroj sínusového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238820

Dátum: 15.05.1987

Autor: Oetter Juraj

MPK: H02M 5/12

Značky: zdroj, sínusového, stabilizovaný, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je stabilizovať amplitúdu sínusového prúdu odvodeného od siete a nastaviteľného v širokom rozsahu 1 A až 500 A, prípadne aj širšom. Široký rozsah stabilizácie amplitúdy sínusového prúdu sa dosiahne použitím bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu a prúdového transformátora s viacerými sekundárnymi vinutiami a jedným pomocným vinutím. Nepriaznivé zaťaženie bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu pri...

Stabilizovaný mikrobní insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaňková Jiřina, Lakota Vladimír, Zajíček Michael, Hanzlová Hana, Weiser Jaroslav, Bastl Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: prostředek, výroby, způsob, mikrobní, insekticidní, stabilizovaný

Text:

...výhodné do 55 °C na obsah sušiny b až 30 0/0 hmotnostních,zahuštěný preparát se stabilizuje přípravkem organických kyselín a/nebo esterů -kyseliny p-hydroxybenzoové a/nebo alkalických soli kyseliny salicylové a benzoové,přičemž hodnota pH suspenze se upraví na 4,5 až 6,5, a/nebo nanesením na pře-dsušený zrnitý nosič anorganického nebo -organického původu.Optimální fermentační tekutina se získa subersni monokulturní kultivaci optimálního...

Stabilizovaný polypropylén, najmä vo forme vlákien so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249233

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08L 23/12, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: formě, vlákien, polypropylén, vlastnosťami, stabilizovaný, najmä, zlepšenými

Text:

...6 580 dtex. Ďalšie podmien-ky taviacozvlákñovacieho ,procesu sú uvedené v tabuľke 2. Nedlžemé vlákno sa dlžilo a tvarovalo na dĺžiacom vzduchotvarovacom stroji Pneutex pri podmienkach pomer - dĺžiaci 3, relaxačný 0,75 rýchlosť galiet v m/min - nábehrových 5 x 00, dIžiacIc-h 1500, odťahovej 1124 teplota nábehovej jgalety I 125 °C a Il 120 °C,dĺžiacich galiet 134 °C, tvarovacieho vzduchu v lkomôrke 150 °C celkový titer 2670 dtex....