Patenty so značkou «stabilizátor»

Stabilizátor pre spodné a/alebo horné tiahlo poľnohospodárskeho traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16991

Dátum: 20.12.2011

Autor: Sauermann Hans

MPK: A01B 59/041

Značky: poľnohospodárskeho, horné, stabilizátor, tiahlo, spodné, traktora

Text:

...najmenej jednu protioporu piestu. Pod aretačnou polohou sa pritom rozumie každá poloha,v ktorej je teleskop najmenej čiastočne blokovaný. Nepatrná pohyblivostteleskopu v aretačnej polohe nehrá žiadnu úlohu. V uvoľnenej polohe neovplyvňuje aretačný strmeň naproti tomu teleskop vôbec, takže tento je pôsobením najmenej jednej pružiny pohyblivý. Takto stabilizátor vyhovie takpožiadavkám počas prevádzky na poli. ako aj vo verejnej cestnej...

Spôsob prípravy sterilných výrobkov z polymérov obsahujúcich stabilizátor na báze poly (oxyalkylén)u

Načítavanie...

Číslo patentu: 287053

Dátum: 30.09.2009

Autori: Nagy Sándor, Wang Qi

MPK: A61L 2/00, C08F 2/46, C08K 5/00...

Značky: sterilných, spôsob, obsahujúcich, polymérov, přípravy, oxyalkylén)u, báze, stabilizátor, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Pripraví sa polymér, ktorý má halogén-obsahujúcu opakujúcu sa jednotku, pričom polymér obsahuje 0,005 až 65 phr stabilizátora všeobecného vzorca (TGOT'), v ktorom T je nezávisle zvolený z množiny obsahujúcej R-, R-CO-, -P(OR)2, -Si (OR)3 alebo -Si (OR)3, T' znamená T alebo A [GOT]n, pričom každý A je nezávisle zvolený z množiny obsahujúcej LS-Sn(R)3-q(SLJ)q, L-O-Sn (R)3-q(O- LJ)q, (CH2)pS-Sn(R)3-q(S(CH2)pJ)q, LCO2Sn(R)3-q (OLCO-J)q a...

Tandemový stabilizátor mínometných striel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5026

Dátum: 06.11.2008

Autori: Rumanovský Ján, Pozdech Igor, Hodruský Miroslav

MPK: F42B 10/00

Značky: mínometných, tandemový, striel, stabilizátor

Text:

...je V prednej časti uložený tesniaci krúžok 4 v drážke 14. V strednej časti telesa 1 sú v držiakoch 8, otočne uložené vyklápateľné krídla 5 s nábežnýrni plochami 6, zasahujúce V sklopenom stave zubmi 7 cez výrezy 24 do vybrania 10 piesta 9, uloženého v centrálnej dutine 12. Do prednej časti centrálnej dutiny 12 zasahuje západka 11 a centrálna dutina 12 je prepojená s vonkajším povrchom telesa 1 pomocou prietokových dier 13. Na zadnú valcovú...

Stabilizátor peny pre sterilizačné kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15725

Dátum: 30.10.2008

Autori: Yoshie Kono, Takako Okamoto, Chikako Udagawa

MPK: A01N 25/30, A01N 59/12, A01N 25/16...

Značky: kompozície, sterilizačné, stabilizátor

Text:

...podľa odseku (l), kde povrchovo aktívnou látkou organosulfátového typu opísanou v odseku (l) je nonylfenylpolyoxyetylénéter amóniumsulfát alebo laurylpolyoxyetylén amóniumsulfát.(3) Kompozícia na sterilizáciu podľa odseku (l), kde neiónovou povrchovo aktívnou látkou opísanou v odseku (l) je dietanolamid kyseliny laurovej.(4) Kompozícia na sterilizáciu podľa ktoréhokoľvek z odsekov (l) až (3), kde zmesové množstvo povrchovo aktívnej látky...

Stabilizátor ručných strelných zbraní, najmä automatických

Načítavanie...

Číslo patentu: 286077

Dátum: 21.02.2008

Autor: Bahník Peter

MPK: F41C 27/00

Značky: stabilizátor, najmä, střelných, ručných, automatických, zbraní

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný stabilizátor ručných strelných zbraní, najmä automatických, pozostáva z telesa (10), ktoré je vybavené na vstupe expanznou komôrkou (20) a na výstupe projektilovým kanálikom (30) so svetlosťou v rozsahu od 0,5 do 1,5 mm väčšou, ako je svetlosť hlavne strelnej zbrane. Expanzná komôrka (20) má v hornej časti v smere pozdĺžnej osi za sebou v rade ležiace aspoň tri odplyňovacie kanáliky (21a, 21b, 21c).

Stabilizátor pre kyslé, kovy obsahujúce leštiace kúpele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18430

Dátum: 17.09.2007

Autori: Piesslinger-schweiger Siegfried, Böhme Olaf

MPK: C09G 1/04, C23F 3/06

Značky: kyslé, obsahujúce, stabilizátor, kúpele, leštiace

Text:

...od cca. 60 C už autokatalyticky rozkladajú.0010 US patent č. 4 059 678 opisuje vodné, kyslé roztoky peroxidu vodíka, EP 1903 081 35 312/Hktoré môžu obsahovat nečistoty zo železa s koncentráciou 30 až 30 000 ppm. Stabilizácia takýchto roztokov sa dosiahne tým, že sa pridávajú deriváty kyseliny amino-metylfosfónovej. Tieto zlúčeniny slúžia nato, aby sa vsilne kyslých roztokoch peroxidu železo vyzrážalo.0011 Z DE zverejneného spisu c. 1519484 sú...

Spôsob kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, meracie zariadenie a koľajový stabilizátor na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282733

Dátum: 28.10.2002

Autori: Lichtberger Bernhard, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17, E01B 35/08, E01B 35/12...

Značky: odporu, posuvu, priečneho, spôsob, spôsobu, vykonávanie, koľajový, stabilizátor, kontinuálneho, tohto, koľaje, meracie, merania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, pričom sa koľaj prostredníctvom budiča (21) kmitov uvádza do vodorovného kmitania, prípadne vibrácií, prebiehajúceho priečne na pozdĺžny smer koľaje, sa výkon potrebný na prevádzku budiča (21) kmitov registruje ako nameraná hodnota korelujúca s odporom priečneho posuvu. Pri meracom zariadení je k hydraulickému systému (10) priradený tlakový snímač (24) na zisťovanie prevádzkového...

Pomôcka vhodná na použitie ako externý stabilizátor srdcovej základne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4230

Dátum: 06.09.2002

Autori: Rao Srirama, Raman Jaishankar

MPK: A61F 2/00

Značky: vhodná, srdcovej, externý, stabilizátor, základné, pomôcka, použitie

Text:

...znižujú veľkosť srdca. Tieto techniky Však nepôsobiašpecificky na netesnosť chlopni s použitím pomôcky, ktorávystužuje srdcovú základňu vo všetkých fázach srdcového cyklu.0006 Patent US č. 6 123 662 opisuje pomôcky (pláŠte) na liečenie ochorení hromadenia krvi v srdci a príbuzných kardiálnych komplikácií, ako sú chlopňové ochorenia. Plášť je vyrobený z biologicky kompatibilného materiálu a má taký tvar a takú veľkosť, že to umožňuje,...

Komplexný stabilizátor s obsahom organického cínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282330

Dátum: 27.11.2001

Autori: Horn Volker, Kläss Peter, Schmetz Gerard Hubert Frans, Henne Peter, Mellor Malcolm Thomas John, Orchison Jack James Angus

MPK: C01B 13/14, C08K 5/57, C08K 3/22...

Značky: spôsob, cínu, stabilizátor, organického, komplexný, obsahom, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexný stabilizátor pre zmesi syntetických živíc vzorca (I), v ktorom M2+ znamená aspoň jeden katión dvojmocného kovu, R znamená C1-12 priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu, An- znamená n-mocný anión alebo zmes aniónov a súčasne platia nasledujúce podmienky: 0 < a < 0,5 0 < b < 0,1 0 <= x <= 1 0 < a + b(2 + x) < 0,5 0 <= m <= 2. Ďalej sa opisuje spôsob výroby stabilizátorov a ich použitie v zmesiach...

Stabilizátor roztvorenia kliešťových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260301

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košík Eduard

MPK: A61B 17/28

Značky: roztvorenia, nástrojov, stabilizátor, kliešťových

Text:

...príslušných prierezov a nia obr. 6 je nastavovací krúžok v šikmom pohľade.je hornú drúžkza 12, ktora je tvarove zhodná s obdlžnikovým punierezom 4 nastavovactehoo krúžku 1. Podla obr. 1 nastavovací krúžok 1 so svojim obdlžnikovým prierezom 4 umožňuje zatvorení polohu nosového spekulunnła 9. Nosové spekulum 9 je do zatvorenej polohy vracané pôsobením plochých pružín 14. Prizmatický medziprierez 3 vymedzutje stredne otvorenú polohu nosového...

Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279532

Dátum: 02.12.1998

Autori: Zušťáková Jana, Uhlár Ján, Lehocký Peter

MPK: C07C 211/48, C07C 211/55, C07C 209/02...

Značky: stabilizátor, použitie, spôsob, kvapalný, zmesový, výroby, kaučuky

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový kvapalný stabilizátor pozostáva z 0,1 až 99,9 % hmotnostných N(1,3-dimetylbutyl)-N'fenyl-p-fenyléndiamínu a z 99,9 až 0,1 % hmotnostných zlúčeniny (I), kde R je alfa-metylbenzyl, alebo alfa alfa imetylbenzyl. Spôsob výroby zmesového kvapalného stabilizátora na báze N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamínu, aplikáciou na stabilizáciu latexov syntetických kaučukov, ako aj stabilizáciu suchých kaučukových zmesí.

Kompozícia na báze nízkomolekulových a vysokomolekulových tetrametylpiperidínov, spôsob jej prípravy a polyméry, obsahujúce túto kompozíciu ako stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 277887

Dátum: 08.02.1995

Autori: Danko Peter, Malík Ján, Pallayová Soňa

MPK: C08K 5/3432

Značky: kompozícia, túto, polyméry, báze, tetrametylpiperidínov, přípravy, nízkomolekulových, stabilizátor, vysokomolekulových, spôsob, kompozíciu, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze nízkomolekulových a vysokomolekulových tetrametylpiperídínov, ktorá pozostáva z tuhého roztoku zložky A, ktorou je bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)sebakát alebo zmes esterov všeobecného vzorca I, kde R znamená stearoyl, palmitoyl, heptadekanoyl, myristoyl a oleoyl a zložky B, ktorou je zlúčenina všeobecného vzorca II, kde R1 znamená cyklohexylamino-, terc.oktyl-amino- alebo morfolínoskupinu a m znamená celé číslo 3 až 50.

Stabilizátor tlaku s premennou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278375

Dátum: 13.05.1992

Autor: Straka Jozef

MPK: A61H 31/00, G05D 16/06

Značky: stabilizátor, tlaku, premennou, kapacitou

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátor tlaku vzdušnín sa používa najmä na zdravotnícke účely. Na základnej doske (1) je pevne prichytená spodná klietka (15) vybavená spodným ložiskom (14) a vrchná klietka (2) vybavená vrchným ložiskom (3), v ktorom je otočne uložená prítlačná doska (4) dosadajúca na vrapový mech (5) so vstupom (6) a výstupom (7). Prítlačná doska (4) v jednej krajnej polohe zasahuje po doraz (8) a v druhej krajnej polohe po výkyvné rameno (16) so...

Stabilizátor otáček stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267853

Dátum: 12.02.1990

Autor: Raška Stanislav

MPK: H02P 5/06

Značky: motorů, stejnosměrného, otáček, stabilizátor

Text:

...na obr. 2. Pulsní komparátor l je prvým vstupem připojen na řídící napětí, na druhý vstup je přes dělič 5 odpory 2 a š přivedeno tachonapětí z motoru A blokované diodou 1 ve vodívám směru z výstupu pulsního komparátoru l. Výstup pulsního komparátoru l je přes odpor Ž přípojen na bázi trenzistoru É emitorem spojeného s napájením, kolektorem s motorem A druhou svorkou uzemněným apřemostěným sériovým spojením odporu Q a kondenzátoru 9.Při...

Celosinusový stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266890

Dátum: 12.01.1990

Autor: Machula Josef

MPK: H03L 1/00

Značky: napětí, stabilizátor, střídavého, celosinusový

Text:

...napětí přes kolektor a emitor spínacího tranzistoru VT 2. jeden výstup operačního zesilovače NA je zapojen na odpor R 8 pro nastavení pracovního bodu VT 1 k bázi spínacího tranzistoru Vll, přičemž mezi bázi a cmitorem je zapojen odpor R 9 pro nastavení pracovního bodu VTl. Druhý výstup operačního zesilovače NA je propojen přes odpor 10 pro nastavení pracovního bodu VT 2 na bázi spínacího tranzistoru VT 2. Mezi bázi a emitorem spínacího...

Stabilizátor tlaku postřiku aplikátorů kapalných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264776

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bareš Pavel, Novák Petr

MPK: B05B 15/00

Značky: stabilizátor, kapalných, aplikátoru, hnojiv, tlaku, postřiků

Text:

...deskou membrány a dosedací plochou tělesa stabilizatoru. Velikost této mezery je určena polohou membrány při vyrovnání silováho účinku jednak ze strany postřiku a jednak ze strany regulovatelného tlaku vzduchu.stabilizátor tlaku postřiku aplikátorů kapalných hnojiv podle vynálezu umožňuje dá kové ovládání, pomocí tlaku vzduchu, velikosti tlaku kapaliny v rozvodu postřiku pri jeho s časné stabilizaci. Použití popsaného stabilizátoru odstraňuje...

Stabilizátor stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263457

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kuzněcov Jurij, Burov Vladimir

MPK: G05F 1/569

Značky: stabilizátor, stejnosměrného, napětí

Text:

...Harpysxu TOK áMuTTepa Tpanancropa 2 crpénnrcx YMeHbmaTbca, a TOK 3 MMTTepa TpaH 3 HcTopa 4 - ysennqumarncn. Yquwunas paBeHCTBO TOKOB 3 MHTTep 0 B 5 ŤpaH 3 HCT 0 p 0 B 2 H 4 noporoaoe snauenne roxá Harpyaxn, npn.xoTo poM TpaH 3 HČTdp 4 nuxonnr na pexnma npoöon SMHTTGDHOFO nepexona (npn ycnonnn 0 TCyTCTBHn pesncropa 5) panen ~Hanbneümee ysennqenne TOKH Hàľpy 3 KH npHBOnHT K ymenbmennm Hanpnxennn VR,rpjanancTopa 4, v-rro npuaonprr I yMeHnmeHmo...

Hydraulický stabilizátor s premenlivým stabilizačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261829

Dátum: 10.02.1989

Autor: Borik Imrich

MPK: B60B 35/14

Značky: stabilizačným, premenlivým, účinkom, stabilizátor, hydraulický

Text:

...predná náprava spolu so stabilizátorom pri pohľade zozadu. Rozvádzač 11, ojnica 13, dvojramenná páka 14 a spojovacie tyč riadenia 15 sa v skutočnosti pohybujú vo vodorovnej rovine.Dva valce 1 a 2 s piestami sú pripevnené ku nápravnici 18 alebo ku karosérii automobilu. Piesty sú spojené pomocou ojnic 3 a 4 s ľavým ramenom nápravy 5 a pravým ramenom nápravy S. Priestor valca 1 pod piestom je prepojený cez Škrtiace ventily 7 a 8 s...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261547

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gögh Tibor, Krutilová Elena, Hrabinová Jarmila, Horáková Renata, Humplík Antonín, Durmis Július, Karvaš Milan

MPK: C09K 15/18

Značky: přípravy, zmesný, stabilizátor, spôsob, termooxidačný, termicky

Text:

...- umožňuje využitie polo a plnoautomaltického systému navažovania a následné okamžité zapracovanie do polymérneho substrátu, prípadne oleja, bez predchádzajúcej úpravy.Ďalšou Výhodou aralkylovaného ditenyl»amíinu je možnost náhrady nákladnejších a menej dostupných derivátov ,p-fenyléndiamínu, kondenzačných produktov ketón-anilín, .alkyl-ovaíných derivátov difenylamínu(oktyl-nonyl- . resp. zo zdravotného hladiska diskutabílného...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261085

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krutilová Elena, Durmis Július, Horáková Renata, Gögh Tibor, Humplík Antonín, Karvaš Milan, Hrabinová Jarmila

MPK: C09K 15/18

Značky: zmesný, termicky, termooxidačný, stabilizátor, spôsob, přípravy

Text:

...ľahkú prípravu vodnej emulzie, poprípade roztoku vo vhodnom nosiči, čo je potrebné pre dávkovanie stabilizátora do latexu prírodného alebo syntetického kaučuku, prípadne do latexovej zmesi.Pre uľahčenie prípravy potrebnej emulzie je možné pridat k predmetnému stabilizátoru vhodný neionogény, prípadne aniön aktívny emulgátor, napr. na báze alkylpolyglykoléteru, resp. alkyltenylpolyglykoléteru v množstve 3 až 10 hmotnostných, čim sa vlastný...

Startér a stabilizátor pro zářivky a výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259653

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veselý Vladimír

MPK: H05B 41/16

Značky: startér, výbojky, stabilizátor, zářivky

Text:

...aevo běžĺnévho tluoivkového předřadníku.Í Výhodou startéru a stabilizátoru podle vynálezu je, že ozářivkarreap. výbojka, zapa 1 ujeokamžitě i při anižené hodnotě Asitového napěti.Použité zařivky mohou být jak v běžnémprovedení, tak is nežhavenými elektrpdami s emieni vrstvou,jjV které jsou levnějšía Osvětlení se-tedy při použití zapalovaciho.obvodu podle vyná 1 ezuzkvalitnI a prodlouží se doba životnosti zářivek. Obvod navíc...

Stabilizátor podávača banskej ocelovej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259252

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beriac Rudolf, Šmida Ladislav, Kolář Jozef

MPK: E21D 11/00

Značky: výstuže, oceľovej, stabilizátor, podávača, banskej

Text:

...v tom, že pozostáva z dvoch ližín, dvoch ramien stabilizátorov a dvoch hydraulických valcov navzájom spojených tak, že ramená stabilizátorov sú otočne spojené jednak s hydraulickými valcami a tiež s ližinami a spolu s hydraulickými valcami sú druhým koncom otočne uchytené o manipulátor.Tým, že je vytvorený stabilizátor, ku ktorému sa nevyžaduje špeciálne Závesná drážka, dosahujú sa jednak priaznivé ekonomické dôsledky a tiež sa odstraňujú...

Stabilizátor pro polymery na bázi vinylchloridu pro venkovní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246381

Dátum: 01.08.1988

Autori: Potoeek Jaroslav, Žitoanský Marcel, Hamáeek Ludik, Dohnal Jioí

MPK: C08K 13/00, C08L 27/06

Značky: stabilizátor, aplikace, vinylchloridu, polyméry, bázi, venkovní

Text:

...i kombinace výše uvedených sloučenin. Je samozřejmě, že směs polymeru stabilisovaná stsbilisátorem podle vynálezu může obsahovat i další přísady, jako jsou například sntioxidanty, změkčovedla, plniva,modifikátory, retardery hoření, pigmenty, nadouvadla, aítovací čínidla a podobné.Učinek stabilisátoru se projevuje významným zlepšením barevné stálosti polyvinylchloridu při aplikaci, snížením obsahu karbonylových skupin v řetězci polymeru,...

Stabilizátor synchronizačních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257858

Dátum: 15.06.1988

Autor: Hajoš Zoltán

MPK: H04N 9/65

Značky: synchronizačních, impulsů, stabilizátor

Text:

...stabilizátoru sýnchronizačních impulsů podle vynálezu spočívá v lineární kompresi,která zachováva tvar impulsů a vyniká vysokou stabilitou.Na přípojeném obr. 1 je znázorněno známé provedení stabilizátoru synchronízačních impulsů S nelineárním členem - oboustranným omezovačem. Nevýhodou tohoto zapojení je změna tvarua malá přesnost stabilizace impulsů.Na připojeném obr. 2 je uvedene zapojení stabilizátoru synchronizačních impulsú...

Prípravok obsahujúci imunoglobulíny a stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254672

Dátum: 15.01.1988

Autori: Banda Imrich, Stachý Alfréd, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: obsahujúci, prípravok, stabilizátor, imunoglobulíny

Text:

...znižuje stupeň agregácie imunoglobulínových moiekúi,čo ,má vplyv na bezpečnosť prípravku z hľadiska recipienta. Good R. A. Intravenous gamma glvobuiin therapy. I. Clin. Immunoi. 1982 Apr., V 01. 2/2 Spupl/, str. 485,. Fernandes P. M., Lundblad . L. Preparation of a stabiie intravenous gammaglobulin process desing and scale up., Vox. Sang. 1980 Aug.,Vol. 39/2/, str. 101 112, Ochs H D., ot al. Safety and pacient acceptabiiity of intrave 4nous...

Termický a termooxidačný stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254186

Dátum: 15.01.1988

Autori: Orlík Ivo, Pác Jiří, Sedlář Jiří, Považancová Marta, Čaučík Pavol, Durmis Július, Karvaš Milan

MPK: C08K 5/34

Značky: termooxidačný, stabilizátor, termicky

Text:

...použitie stabilizátora podla vynálezu pri spracovaní polymérov zabraňuje pri polyetyléne nežiadúcemu zosieteniu.Stabilizátor podľa vynálezu má nízku toxicitu a je možné kombinovať ho s dalšími stabilizačnymi prísadami, ako sú antioxidanty svetelné stabilizátory, plnidlá, pigmenty,aintistatiká, retardéry horenia ap. Stabilizačné prísady sa môžu pridávať do polymérov obvyklými spôsobmi priamo pri polymérizácii, resp. po...

Světelný stabilizátor pro polymery, zejména pro polypropylen, polyethylen, polystyren a pro polymery obsahující chlor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253651

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vymazalová Zdena, Švorčík Václav, Králíček Jaroslav, Vymazal Zdeněk

MPK: C08K 5/05

Značky: obsahující, polyméry, stabilizátor, polystyren, světelný, chlor, zejména, polypropylén, polyethylen

Text:

...dvouválci při 160 °C po dobu 2 minute Vyválcovaná folie byla vylísována na tloušřku cca 100 mikrometru. Při urychlenémpovětrnostním stárnutí folie polyvinylchloridu bez světelného stabilizátoru vzroste 10 x obsah karbonylových skupin253 i 51 po 380 h expozice. U folíe se světelným stabilízátorem došlo ke stejnému vzrůstu karbonylových skupin po 550 h Polymer se světelným stabílizátorem.vykazuje V průběhu fotodegradace lepší barevnou...

Stabilizátor skříně kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236357

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61F 5/24

Značky: skříně, kolejového, stabilizátor, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátor, upevněný na spodní straně příčníku straně vozidla, nad kolebkou podvozku, slouží ke stabilizaci skříně k podvozku. Dutý prýžový válec dosedá horní základnou na vodorovnou kruhovou desku, upevněnou na spodní straně příčníku skříně. Dolní základnou dosedá na kruhový okraj válcového tělesa, v kterém je uložena na čepu s ložisky kuželová kladka, dosedající na vodorovnou desku, upevněnou na kolébce podvozku.