Patenty so značkou «stabilizácie»

Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288280

Dátum: 29.05.2015

Autori: Káčerík Peter, Kazacker Aleksander

MPK: C12G 1/12, C12H 1/02, C07B 63/00...

Značky: pomocou, proti, hroznového, pigmentů, stabilizácie, vína, zákalom, čírenia, koloidným, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu sa vyznačuje tým, že do upravovaného vína sa pridá 0,6 percentný vodný roztok hroznového pigmentu spočiatku pri krátkodobom intenzívnom miešaní, zmes sa nechá postáť do usadenia a dekantácie, neskôr sa zbavuje usadeniny prefiltrovaním, celý proces sa vykonávať pri teplote 12 – 14 °C v priebehu 1 – 3 dní.

Aditívum procesu horenia pevných fosílnych palív a spôsob stabilizácie procesu horenia týmto aditívom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287985

Dátum: 30.07.2012

Autori: Kortán Zdeněk, Pinc František

MPK: C10L 9/00, C10L 10/00

Značky: fosílnych, procesu, aditívom, pevných, horenia, spôsob, týmto, aditivum, palív, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Aditívum pozostáva z mäsokostnej múčky s výhrevnosťou vyššou ako 18 MJ/kg, s obsahom prchavej horľaviny vyšším ako 60 % hmotn., z obsahu uhlíka nad 30 % hmotn. a z vody do 3,5 % hmotn.Aditívum sa pridá do pevného paliva pred jeho spaľovaním v množstve do 11 % hmotn.

Spôsob stabilizácie polymérov, ktoré obsahujú esterové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19356

Dátum: 05.06.2012

Autori: Eckert Armin, Laufer Wilhelm

MPK: C08K 5/29

Značky: skupiny, obsahujú, esterové, polymérov, spôsob, stabilizácie

Text:

...nutné trisubstituované benzénamíny sa môžu vyrobiť- ako je odborníkom známe - pomocou FriedelCraftsovej alkylácie anilínu so zodpovedajúcim alkénom, halogénalkánom,halogénalkénbenzénom a/alebo halogéncykloalkánom.0017 Potom sa tieto nechajú reagovat sfosgénom na zodpovedajúci0018 Karbodiimidiácia sa uskutočňuje pritom výhodne podľa spôsobu, ktorý je opísaný v publikácii Angew. Chem. 93, str. 855 - 866 (1981) alebo V spise DE A 11 30 594 alebo...

Kontinuálny systém a spôsob sterilizácie a fyzikálnej stabilizácie čerpateľných tekutín pomocou ultra vysokotlakovej homogenizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19014

Dátum: 21.07.2010

Autori: Buffa Dunat Martin Nicolas, Quevedo Terré Joan Miquel, Guamis Lopez Buenaventura, Lopez Pedemonte Tomas, Ferragut Péréz Victoria, Trujillo Mesa Antonio Jose

MPK: A23C 3/033, A23L 3/18, A23L 3/015...

Značky: pomocou, sterilizácie, fyzikálnej, spôsob, stabilizácie, ultra, systém, čerpateľných, vysokotlakovej, kontinuálny, tekutin, homogenizácie

Text:

...Pri čerpaní tekutiny z priestoru medzi ventilom a jeho držiakom vygenerovaný vysoký tlak udeľuje tekutine vysokú rýchlosť. Na konci ventilu rýchlosť pohybu tekutiny prudko klesá a vygenerovaná extrémna turbulencia vytvára vysokú šmykovú rýchlosť. Ďalšími silami zasahujúcimi do procesu zmenšovania veIkosti častíc sú kolabovanie vzduchových bublín (kavitácia) a nárazové sily vytvorené vo ventiloch počas pohybu tekutiny. V niektorých potravinách,...

Stabilizovaný farmaceutický prípravok obsahujúci amorfný kalcium-atorvastatín a spôsob jeho balenia a stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5233

Dátum: 07.09.2009

Autori: Grahek Rok, Bastarda Andrej, Salobir Mateja

MPK: A61K 31/40, A61K 9/20

Značky: stabilizácie, kalcium-atorvastatín, amorfný, farmaceutický, obsahujúci, stabilizovaný, spôsob, prípravok, balenia

Text:

...v inertnej atmosfére, je výhodné, pretože je technologicky jednoduche a ekonomicky nenáročné. Okrem toho, takáto farmaceutická formulácia nezaťažuje organizmus ďalšími látkami.Termín inertná atmosféra označuje atmosféru s minimálnym obsahom kyslíka.Analýzou množstva degradačných produktov vo farmaceutickej forrnulácii obsahujúcej amorfný kalcium-atorvastatín zistili pôvodcovia, že rrmožstvo degradačných produktov v amorfnej látke sa výrazne...

Spôsob stabilizácie rapamycínu alebo rapamycínového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286688

Dátum: 25.02.2009

Autori: Stone Guy, Petit Samuel, Navarro François

MPK: A61K 31/4353, A61K 31/7042, A61K 31/395...

Značky: stabilizácie, rapamycínu, rapamycínového, derivátů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie rapamycínu alebo rapamycínového derivátu s imunosupresívnymi vlastnosťami zahrnuje rozpustenie čistého rapamycínu alebo rapamycínového derivátu v inertnom rozpúšťadle
pridanie antioxidantu k výslednému roztoku v množstve do 1 % vztiahnuté na hmotnosť rapamycínu alebo rapamycínového derivátu a zrážanie stabilizovanej zmesi pozostávajúcej z rapamycínu alebo rapamycínového derivátu a antioxidantu.

Použitie kompozície s biocídnou aktivitou pre vodné preparáty a spôsob bakteriálnej stabilizácie takýchto vodných preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19160

Dátum: 30.01.2009

Autori: Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick, Gane Patrick, Di Maiuta Nicola

MPK: A01N 35/02, A01N 37/04, A01N 43/80...

Značky: vodných, použitie, stabilizácie, kompozície, vodné, aktivitou, preparátov, spôsob, bakteriálnej, takýchto, preparáty, biocídnou

Text:

...ktoré obsahujú kmene baktérií, ktoré sú rezistentné voči, tolerantné voči a/alebo degradujú biocídy, ktorékompozícii a spôsoby použitia kompozícii na dezinfekciu alebo sterilizáciu. Kompozícieobsahujú ñalaldehyd a halogenidové soli, ako sú halogenidy alkalických kovov, vrátane0009 US 2001/0009682 A 1 sa týka dezinfekčných koncentrátov, ktoré majú zlepšenú biocídnu aktivitu, ktoré môžu obsahovať aldehyd, ako je glutaraldehyd, glykol a...

Spôsob stabilizácie alkylderivátov hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286188

Dátum: 11.04.2008

Autori: Komora Ladislav, Kavala Miroslav, Niederland Kamil

MPK: C07C 243/00, C07C 241/00

Značky: spôsob, hydrazinu, alkylderivátov, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie alkylderivátov hydrazínu prídavkom substituovaných fenolov a/alebo aminokyselín, ich derivátov alebo ich zmesí, a/alebo kyseliny fosforečnej, jej soli alebo jej derivátov v množstve 0,001 až 1,0 % hmotn., vztiahnuté na reakčnú zmes.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca makrolid a kyselinu, spôsob stabilizácie makrolidu proti degradácii a použitie kyseliny na jeho stabilizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286178

Dátum: 04.04.2008

Autori: Cottens Sylvain, Sedrani Richard, Vonderscher Jacky, Haeberlin Barbara

MPK: A61K 38/12, A61K 9/107, A61K 9/48...

Značky: kyselinu, spôsob, degradácii, stabilizáciu, kyseliny, makrolid, stabilizácie, farmaceutická, obsahujúca, makrolidu, použitie, kompozícia, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný mikroemulzný prekoncentrát, ktorý obsahuje ťažko rozpustnú účinnú látku a nosič, ktorý pozostáva z (1) hydrofilnej fázy, ktorá je tvorená dimetylizosorbidom a/alebo nižším alkylesterom alkánovej kyseliny, (2) lipofilnej fázy a (3) povrchovo aktívneho činidla. Účinnou látkou môže byť cyklosporín alebo makrolid. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok na enterálne alebo parenterálne podanie, ktorý obsahuje makrolid a kyselinu.

Amorfné transdermálne systémy pre liečivá, spôsoby ich výroby a stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15202

Dátum: 11.03.2008

Autori: Miller Kenneth, Deverich Joseph, Beste Russell, Tang Jiansheng

MPK: A61K 9/70

Značky: amorfné, výroby, liečivá, spôsoby, systémy, stabilizácie, transdermálne

Text:

...a skopolam inu sú veľmi nizke (nižšie než normálna teplota uskladnenia 20 C až 25 °C). Napriklad prihlasovatelia vynálezu zistili, že teplota skleného prechodu amorfnej formy oxybutynlnu je asi -20 C, čo je asi o 40 °C až asi 45 °C nižšia teplota než teplota miestnosti, Na druhej strane, teploty skleného prechodu terazosínu a rotigotlnu sú vyššie než normálna teplota uskladnenia. Vpodstate sa amorfné formy oxybutynlnu, fentanylu a skopolamlnu...

Postup stabilizácie rozpustného metastabilného anhydritu III, postup prípravy hydraulického spojiva na báze rozpustného stabilizovaného anhydritu iii, vzniknuté hydraulické spojivo, používanie tohto spojiva …

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12186

Dátum: 10.11.2006

Autori: Dumoulin Edouard, Palacios Crisanto

MPK: C04B 11/05

Značky: hydraulické, stabilizácie, anhydritu, báze, spojivo, tohto, přípravy, spojiva, stabilizovaného, hydraulického, vzniknuté, metastabilného, používanie, postup, rozpustného

Text:

...hlavný technický problém, ktorý za snaží riešiť vynález, je účinná stabilizácia častíc rozpustného metastabilného anhydritu III,a to bez chladenia menovaných častíc.Predmetom vynálezu je takisto navrhnutie jednoduchého a nízkonákladového priemyselného zariadenia, ktoré by umožnilo uplatnenie tohto postupu.Ďalším predmetom vynálezu je navrhnutie hydraulického spojiva na báze anhydritu III,ktoré vykazuje dobré funkčné mechanické...

Spôsob stabilizácie dusičnanu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 285297

Dátum: 18.09.2006

Autori: Hero Heikki, Poukari Juhani

MPK: C05C 1/00, C01C 1/00

Značky: dusičnanu, stabilizácie, spôsob, amonného

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený kremičitan kovu v množstve 1 až 3 % hmotn. z produkovaného dusičnanu amónneho sa rozpustí v tekutine pozostávajúcej hlavne z kyseliny dusičnej, vzniknutý roztok sa nechá reagovať s čpavkom, čím sa vytvorí suspenzia dusičnanu amónneho a roztok sa neutralizuje. Vzniknutá suspenzia dusičnanu amónneho sa vysuší a granuluje.

Spôsob stabilizácie farmaceutických foriem podaní, ktoré obsahujú mikroorganizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17736

Dátum: 30.08.2006

Autori: Henke Stefan, Peitz Holger, Manneck Iris, Rudolph Markus, Christ Andrea

MPK: A61K 47/26, A61K 35/74, A61K 9/20...

Značky: mikroorganizmy, podání, spôsob, stabilizácie, farmaceutických, obsahujú, foriem

Text:

...obalu, ako sú napríklad tablety, dražé, tvrdé kapsuly, granule, pelety, prášky, čapíky, ale tiež sú zahrnuté tie,ktoré sa musia previesť na formu vhodnú na podanie pred podaním, ako sú napríklad sušené šťavy, napnklad vo forme práškov, ktoré sa musia previesť pred podaním do roztoku. Fannaceutickou formou podania je výhodne tableta, dražé, tvrdá kapsula, granulový produkt, čapík,peleta alebo prášok. Tvrdé kapsuly, ktoré majú obaly bez...

Synergická stabilizátorová zmes, kompozícia s jej obsahom a spôsob stabilizácie organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285104

Dátum: 18.05.2006

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 5/00

Značky: kompozícia, změs, stabilizácie, materiálů, organického, spôsob, stabilizátorová, obsahom, synergická

Zhrnutie / Anotácia:

Synergická stabilizátorová zmes obsahujúca zlúčeninu vzorca (A) a/alebo zlúčeninu vzorca (B) a ďalšie zložky opísané v patentových nárokoch.

Kvapalná kompozícia obsahujúca interferón a spôsob stabilizácie interferónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284989

Dátum: 08.03.2006

Autori: Scharin Eric, Staples Mark, Chung Wen-li, Dibiasi Mary

MPK: A61K 38/21, A61K 9/08, A61K 47/16...

Značky: spôsob, interferon, interferonu, kompozícia, stabilizácie, obsahujúca, kvapalná

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalné interferónové kompozície s pH medzi 4,0 a 7,2 obsahujú interferón-beta a stabilizujúce činidlo v množstve medzi 0,3 % a 5% (hmotn.), ktorým je aminokyselina vybraná zo skupiny obsahujúcej kyslé aminokyseliny, arginín a glycín. Pokiaľ je treba, pridá sa soľ na dosiahnutie dostatočnej iónovej sily. Kvapalná kompozícia nebola predtým lyofilizovaná ani kavitovaná. Kompozícia je výhodne obsiahnutá v nádobke, ktorá má aspoň jeden povrch,...

Kompozície, ktoré obsahujú polyolefínové vlákno, zmesi stabilizátorov a spôsob stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284819

Dátum: 14.11.2005

Autori: Kröhnke Christoph, Zingg Jürg, Pauquet Jean-roch

MPK: C08K 5/15, C08L 23/04, C08K 5/34...

Značky: stabilizácie, stabilizátorov, polyolefinové, kompozície, obsahujú, spôsob, zmesí, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kompozície, ktoré obsahujú a)polyolefínové vlákno, ktoré podlieha oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu a ktoré je bez obsahu fenolov, b) aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-2-ónu a c) aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny stéricky bránených amínov. Ďalej sú opísané zmesi stabilizátorov, ktoré vykazujú výbornú stabilizáciu polyolefínových vlákien, ktoré neobsahujú fenoly, proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom...

Spôsob tepelného spracovania platinových drôtov na zabezpečenie stabilizácie elektrického odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284764

Dátum: 10.10.2005

Autori: Lapin Juraj, Borovička Milan

MPK: G01K 7/18

Značky: odporu, spôsob, zabezpečenie, tepelného, platinových, drôtov, stabilizácie, spracovania, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vhodným tepelným spracovaním platinových drôtov je možné získať drôty, ktoré sa vyznačujú vysokou štruktúrnou a odporovou stabilitou v priebehu dlhodobého použitia pri teplotách do 110 °C. Tepelné spracovanie pozostáva z rekryštalizačného žíhania zvinutých platinových drôtov v Bridgmanovej peci pri maximálnej teplote v peci 1500 °C až 1750 °C v ochrannej atmosfére argónu. Po stabilizácii pri teplote žíhania počas 10 až 15 minút sa zvolenou...

Polyolefínové alebo kopolymérne polyolefínové fólie so zlepšenou stabilitou proti účinkom svetla a rezistenciou proti pesticídom, spôsob ich stabilizácie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284320

Dátum: 23.12.2004

Autor: Bonora Michela

MPK: C08K 13/02, A01G 9/14

Značky: stabilizácie, proti, pesticídom, fólie, spôsob, rezistenciou, stabilitou, zlepšenou, kopolymérne, polyolefinové, účinkom, světla, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polyolefínové alebo kopolymérne polyolefínové fólie pre poľnohospodárske aplikácie, stabilizované stéricky bráneným amínom a oxidom alebo hydroxidom kovu vybraným zo súboru zahrnujúceho oxidy zinku, hliníka, vápnika a horčíka, a hydroxidy zinku, hliníka a vápnika, ktoré majú zlepšenú stabilitu proti účinkom svetla a rezistenciu proti pesticídom. Ďalej sa opisuje použitie takýchto fólií, spôsob ich stabilizácie a skleníky pokryté...

Spôsob stabilizácie protilátky a prípravok s obsahom protilátky typu stabilizovaného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20525

Dátum: 01.10.2004

Autori: Nakakura Masashi, Kayashita Takashi, Ishihara Atsushi, Yamauchi Kyoko, Ueno Yuji

MPK: A61K 39/395, A61K 47/12, A61K 47/18...

Značky: protilátky, obsahom, stabilizovaného, stabilizácie, prípravok, spôsob, roztoku

Text:

...alebo a-aminokyselina slipofilným postranným reťazcom (zverejnená japonská patentová prihláška č. 502938/98).Ako bolo uvedené vyššie, pretrváva V obore potreba zaistenia nového spôsobu získania stabilného prípravku s obsahom protilátky, pri ktorom by bolo stabilizácií protilátky v roztoku zabránené tvorbe chemicky degradovaných produktov,nerozpustných agregátov či rozpustných proteínových asociácii. Takýto spôsobVynález sa týka...

Spôsob stabilizácie atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3179

Dátum: 05.08.2004

Autori: Strizinec Miroslav, Svoboda Martin, Rádl Stanislav, Kovacik Andrej, Danko Adrian, Petro Roman, Sebek Pavel, Svoboda Eduard, Stach Jan, Prokopová Alena

MPK: A61K 9/20, A61K 31/40

Značky: atorvastatínu, spôsob, stabilizácie

Text:

...kyslík založené na reakcii železa s obchodným názvom Ageless (Yoshikawa, Y., Amerniya, A. Komatsu, T. Inoue, Y. Yuyama,M., Oxygen Absorbent for Food Packaging. Jpn. Kokai Tokkyo Koho, Showa 56-33980, 1978.) Podobné produkty sú ponúkané tiež napríklad firmou Multisorb Technologies, Inc. pod obchodným názvom Fresh PaxTM alebo Standa Industry pod obchodným názvom ATCO.0012 Vsúčasností je dostupný rad prostriedkov. Sú založené na absorbéroch...

Zmes blokových oligomérov obsahujúca 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylové skupiny, spôsob jej prípravy, kompozícia stabilizovaná touto zmesou a spôsob stabilizácie organického materiálu použitím tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283984

Dátum: 24.05.2004

Autori: Guizzardi Fabrizio, Borzatta Valerio

MPK: C07D 401/14, C08K 5/3492

Značky: kompozícia, použitím, organického, oligomérov, stabilizovaná, materiálů, spôsob, skupiny, blokových, zmesí, tejto, stabilizácie, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylové, přípravy, obsahujúca, zmesou, touto

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi blokových oligomérov všeobecného vzorca (I), pričom polydisperzita Mw/Mn tejto zmesi je od 1,1 do 1,7, n má hodnotu 3 až 15, zvyšky R1 sú napríklad vodík alebo C1-C8-alkyl, R2 je napríklad C2-C12-alkylén, zvyšky A nezávisle od seba sú vždy -OR3, -N(R4) (N5) alebo skupina všeobecného vzorca (II), R3, R4 a R5, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, sú napríklad vodík alebo C1-C18-alkyl, alebo -N(R4R5) ďalej predstavuje skupinu všeobecného vzorca...

Kompozícia obsahujúca 3-(acyloxyfenl)benzofurán-2-ón, 3-(acyloxyfenyl)benzofurán-2-ón, použitie tejto zlúčeniny a spôsob stabilizácie polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283537

Dátum: 04.08.2003

Autor: Nesvadba Peter

MPK: C07D 307/83

Značky: zlúčeniny, použitie, tejto, polymérov, 3-(acyloxyfenyl)benzofurán-2-ón, kompozícia, stabilizácie, obsahujúca, spôsob, 3-(acyloxyfenl)benzofurán-2-ón

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I). Uvedené zlúčeniny sú vhodné ako stabilizátory organických látok proti oxidačnej, tepelnej alebo svetlom indukovanej degradácie.

Mutantné kmene E. coli so zvýšenou schopnosťou produkovať L-tryptofán, spôsob stabilizácie ich charakteristík a spôsob produkcie L-tryptofánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282954

Dátum: 06.12.2002

Autori: Pittard James, Cowan Peter, Camakaris Helen

MPK: C12N 15/71, C12N 15/68, C12N 1/20...

Značky: charakteristik, mutantné, l-tryptofán, schopnosťou, produkcie, stabilizácie, zvýšenou, kmene, l-tryptofanu, produkovat, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené mutantné kmene E. coli so zvýšenou schopnosťou produkovať L-tryptofán zahŕňajúce vo svojom genóme mutantný gén, kódujúci čiastočne defektnú tryptofanyl-tRNA-syntetázu, ktorý, keď je prítomný v neproduktívnom kmeni, je charakterizovaný tryptofánovou auxotrofiou závislou od teploty a s ďalšími mutáciami na chromozóme v jednom alebo vo viacerých génoch selektovaných zo skupiny mtr, aroP, tnaA alebo tnaB, spôsob stabilizácie...

Spôsob stabilizácie a stuženia popolov alebo zvyškov odchlórovania dymu a výrobok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282514

Dátum: 09.09.2002

Autor: Cojan Jean-yves

MPK: B09B 3/00, C04B 18/10, C04B 28/08...

Značky: stuženia, stabilizácie, spôsobom, výrobok, vyrobený, odchlórovania, spôsob, týmto, zvyškov, popolov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stabilizácie a stuženia popolčekov alebo zvyškov odchlórovania dymu vyvíjaného spálením hospodárskeho odpadu, spočívajúceho v tom, že sa zavedú do vodného spojiva pozostávajúceho v podstate z prachu produktu na báze vysokopecnej trosky uvedením do prítomnosti oxidu horečnatého a síranu alebo uhličitanu, alebo uhličitanu, alebo ich kombinácie pri pH v rozmedzí od 8 do 13, prednostne od 9,5 do 12,5.

Zmes obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit, spôsob stabilizácie organických fosfitov a fosfonitov, použitie organického amínu v kombinácii so soľou kovu, ktorý viaže kyselinu, a stabilizovaný organický fosfit alebo fosfonit

Načítavanie...

Číslo patentu: 282554

Dátum: 06.09.2002

Autori: Salathé Ronald, Quotschalla Udo, Pauquet Jean-roch, Linhart Helmut, Zingg Jürg

MPK: C08K 3/22, C07F 9/40, C07F 9/32...

Značky: stabilizácie, viaže, kovů, stabilizovaný, fosfonit, použitie, kombinácii, fosfit, ktorý, fosfitov, aminu, organického, obsahujúca, organických, spôsob, solou, fosfonitov, kyselinu, organicky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zmes obsahujúca (a) 25 až 99 % hmotn. organického fosfitu alebo fosfonitu, (b) 0,01 až 50 % hmotn. organického amínu a (c) 0,01 až 25 % hmotn. soli kovu, ktorý viaže kyseliny, vztiahnuté vždy na celkovú hmotnosť zmesi. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu proti hydrolýze pridaním organického amínu a soli kovu, ktorý viaže kyseliny. Opísané zmesi sa vyznačujú výbornou odolnosťou proti hydrolýze a...

Spôsob stabilizácie naloxonhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282549

Dátum: 06.09.2002

Autor: Raffelsberger Bernd

MPK: A61K 47/02, A61K 31/485, A61K 47/06...

Značky: stabilizácie, spôsob, naloxonhydrochloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob stabilizácie naloxonu a jeho solí zabránením dimerizácii naloxonu na 2,2'-dinaloxon pomocou vhodných stabilizátorov, najmä oxidu siričitého a siričitanu sodného.

Stabilná kompozícia koagulačného faktora VIII, spôsob jej prípravy a stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282483

Dátum: 07.01.2002

Autori: Fatouros Angelica, Österberg Thomas

MPK: A61K 35/16, C07K 14/755

Značky: viii, kompozícia, faktora, koagulačného, spôsob, přípravy, stabilizácie, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje koagulačný faktor VIII a neiónovú povrchovo aktívnu látku, ako sú blokové kopolyméry, napríklad polyoxaméry alebo polyetylén (20) sorbitan estery mastných kyselín, napríklad polysorbát 20 alebo polysorbát 80 ako stabilizátor. Kompozícia môže taktiež obsahovať chlorid sodný, chlorid vápenatý, L-histidín a/alebo cukry alebo cukrové alkoholy. Ďalej je uvedený spôsob jej prípravy a stabilizácie.

Kvapalné imunoglobulínové prípravky a spôsob stabilizácie týchto prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282332

Dátum: 26.11.2001

Autori: Hodler Gerhard, Wüst Bernard, Brügger René, Gennari Katharina

MPK: A61K 39/395, A61K 47/18

Značky: týchto, spôsob, imunoglobulínové, přípravky, kvapalné, stabilizácie, prípravkov

Zhrnutie / Anotácia:

Imunoglobulínové prípravky, hlavne kvapalné prípravky imunoglobulínu G na intravenóznu infúziu, sa stabilizujú proti tvorbe diméru prídavkom jedného alebo viacerých amfifilných stabilizátorov. Výhodné amfifilné stabilizátory sú deriváty kyseliny nikotínovej, hlavne nikotínamid a prírodne sa vyskytujúce alfa-aminokyseliny obsahujúce vedľajší lipofilný reťazec, napríklad fenylalanín, prolín, leucín a izoleucín.

Spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu alebo ich zmesi proti hydrolýze a kompozícia obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit a stéricky bránený amín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282126

Dátum: 18.09.2001

Autori: Quotschalla Udo, Linhart Helmut

MPK: C08K 5/524, C09K 15/30, C08K 5/5393...

Značky: proti, amín, bránený, spôsob, fosfitu, organicky, fosfit, obsahujúca, organického, stabilizácie, stericky, zmesí, hydrolýze, fosfonitu, fosfonit, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu alebo zmesi organických fosfitov alebo fosfonitov proti hydrolýze, pričom sa ako stabilizátor pridá cyklický stericky bránený amín, ktorý obsahuje aspoň jednu skupinu všeobecného vzorca (II) alebo (III), v ktorom G znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu a G1 a G2 atóm vodíka alebo metylovú skupinu, alebo spolu znamenajú =O, pričom stabilizovaný fosfit alebo fosfonit obsahuje...

Spôsob stabilizácie kryštalického organického fosfitu alebo fosfonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282127

Dátum: 17.09.2001

Autori: Quotschalla Udo, Linhart Helmut

MPK: C08K 5/17, C08K 5/3435, C08K 5/3462...

Značky: stabilizácie, krystalického, spôsob, fosfitu, organického, fosfonitu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie kryštalického organického fosfitu resp. fosfonitu proti hydrolýze, podstata ktorého spočíva v tom, že sa zmes obsahujúca fosfit resp. fosfonit, rozpúšťadlo alebo zmes rozpúšťadiel a 0,1 až 100 % amínu, vzhľadom na hmotnosť fosfitu resp. fosfonitu, a temperovaná na teplotu 50 až 100 °C pridá vo forme homogénnej taveniny do kvapalného kryštalizačného prostredia, ktorého teplota sa v priebehu pridávania udržuje na teplote,...

Organický materiál, spôsob jeho stabilizácie, zlúčeniny a ich použitie na stabilizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281004

Dátum: 09.10.2000

Autori: Winter Roland, Birbaum Jean-luc, Rody Jean, Slongo Mario, Valet Andreas

MPK: C08K 5/34, C07D 251/24, C08K 5/3492...

Značky: materiál, stabilizáciu, organicky, zlúčeniny, spôsob, použitie, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Organický materiál stabilizovaný proti poškodeniu spôsobenému svetlom, teplom a kyslíkom, ktorý ako stabilizátor obsahuje aspoň jeden stericky bránený amín polyalkylpiperidínového typu a aspoň jeden o-hydroxyfenyl-s-triazín, kde triazínovou zlúčeninou (b) je zlúčenina všeobecného vzorca (I). Ďalej sa opisuje spôsob jeho stabilizácie a použitie zlúčenín na jeho stabilizáciu.

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes, jej použitie a spôsob stabilizácie elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279833

Dátum: 13.04.1999

Autori: Meier Hans-rudolf, Knobloch Gerrit, Dubs Paul

MPK: C08K 5/37, C08L 21/00, C08K 5/5393...

Značky: změs, stabilizátorovú, elastomér, stabilizácie, elastomérov, obsahujúca, spôsob, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes a pozostávajúca z a) 2,4-bis(n-oktyltiometyl)-6-metylfenolu a b) aspoň jednej zlúčeniny zo skupiny tris(4-nonylfenyl)fosfit, tris(2,4-di-t-butylfenyl)fosfit,3,9-bis(stearyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-difosfaspiro[5.5]undekán, tetrakis(3-dodecyltio-propionyloxymetyl)metán, bis[beta-(n-tridecyloxykarbonyl)etyl]merkaptán, 3,9-bis(2,4-di-t-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-...

Sposob stabilizácie aldóz proti epimerizácii v prítomnosti molybdénanových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260396

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: spôsob, molybdénanových, aldóz, iónov, proti, epimerizácii, stabilizácie, přítomnosti

Text:

...oxidačnom stupni VI, 3,09 g (1,47 ..i 04 mólov monohydrátu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k molybdénu V oxidačíiom stupni VI je 7 1. Roztok sa doplní vodou na 150 ml objem a zahrieva pri teplote 90 °C po dobu 3 h. Do Vychladnutého roztoku sa pridá 50 m 1 96pcrc, hmot. etanolu a 16,2 ml 0165 molu Jlenylhydrazínu. Roztok sa nechá stát pri teplote 23 °C po dobu 20 h. Odfiltruje sa 0,1 giramov tenylhydrazónu D-manózy, čo...

Sposob stabilizácie aldóz proti epimerizácii v prítomnosti molybdénanových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260390

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: proti, spôsob, molybdénanových, aldóz, přítomnosti, epimerizácii, stabilizácie, iónov

Text:

...záznam dokazuje prítomnosť východiskovej L-glulçözy a neprítomnosti L-manózy ani v sto-povom množstve. Pohyblivost vzťahujúce sa na glukózu 1,00 je pre manózu V elučnom systéme A 1,31 a e 1 u.čnom systéme B 1,30.Postupuje sa ako v. príklade 4 s tým rozdielom, že sa rozpustí L-manoza. Chromatografický záznam dokazuje prítomnost L-manózy a nepríbom-nost L-glukózy ani v stopovom množstve.Postupuje sa ako v príklade 4 s tým rozdielom, že sa...

Sposob stabilizácie polysacharidov v procese alkalicko-kyslíkatej delignifikácie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260302

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fišerová Mária, Bílik Vojtech, Joniak Dušan, Košíková Božena

MPK: D21C 3/04

Značky: stabilizácie, lignocelulózových, alkalicko-kyslíkatej, polysacharidov, procese, delignifikácie, spôsob, materiálov

Text:

...materiálov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajü zlúčeniny rnolybdénu vo forme molybdéruanových iónov s obsahom molybdénu 0,02 až 0,5 hmot. , vztiahnuté na hmotnosť lignrocelulózového materiálu.Výhodou navrhovaného spôsobu stabilizácie povlysIachlaridov v procese alkal-icko-kyslíkatej delignifikácie je, že sa zvyšuje výťažok buničiny v rozmedzí 1,7 až 4 pri-približnexnoovmakom obsahu lignínu. Molybden sťa....

Systém polohovej stabilizácie potlačovaného materiálu pri prechode flexotlačiarenským strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1435

Dátum: 09.04.1997

Autor: Appl Zdeněk

MPK: B41F 13/12, B41F 5/24

Značky: strojom, systém, potlačovaného, materiálů, flexotlačiarenským, polohovej, stabilizácie, prechode

Text:

...zo skupiny náhradných polyuretánov, oteruvzdornej gumy, liateho polyuretánového elastomeru a pružných materiálov s vysokým súčiniteľom trenia voči potlačovanému pásu materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia je ďalej objasnená na nejobmedzujúcom príklade jeho uskutočnenia, ktorý je popisaný naobr. 1 - schematický bočný pohľad na flexotlačiarenský stroj so samostatnými protitlakovými valcami a polohovou...

Spôsob stabilizácie leukocytárneho dialyzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278034

Dátum: 11.10.1995

Autori: Šnirc Július, Rosocha Ján, Pistl Juraj, Mikula Ivan, Bulík Jozef

MPK: C07K 4/12

Značky: leukocytárného, dialyzátu, spôsob, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizácia sa uskutočňuje pomocou 10 % bielkovinového roztoku albumínu. Stabilizovaný preparát je možné uchovávať pri teplote + 4°C počas 12 mesiacov. Počas uvedenej doby nedochádza k významnej degradácii jeho biologickej aktivity. Testovaním účinnosti pomocou in vivo a in vitro testov bol potvrdený štatisticky významný rozdiel medzi stabilizovaným a nestabilizovaným leukocytárnym dialyzátom.

Kompozícia s obsahom benzofurán-2-ónov, benzofurán-2-óny, spôsob ich prípravy, ich použitie a spôsob stabilizácie organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280591

Dátum: 07.06.1995

Autori: Evans Samuel, Nesvadba Peter

MPK: C07D 307/83, C08K 5/15

Značky: materiálů, organického, použitie, obsahom, přípravy, spôsob, benzofurán-2-óny, benzofurán-2-ónov, kompozícia, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozície obsahujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená napríklad atóm halogénu, R2, R3, R4 a R5 znamenajú nezávisle jeden od druhého napríklad atóm vodíka, atóm chlóru, hydroxyskupinu, alkylovú skupinu a iné
zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy. Tieto zlúčeniny sú použiteľné ako stabilizátory organických látok proti degradácii indukovanej oxidáciou, teplom a svetlom.

Spôsob chemickej stabilizácie ťažkých kovov v priemyselných odpadoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 277735

Dátum: 18.11.1992

Autori: Mizner Štefan, Špánik Pavol, Man Ján

MPK: C02F 11/14

Značky: spôsob, kovov, ťažkých, odpadoch, chemickej, priemyselných, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažké kovy sa chemicky stabilizujú v tekutých priemyselných odpadoch a v tuhých odpadoch po ich úprave do tekutého stavu. Tekutému odpadu sa najprv upraví pH na hodnotu 9 až 10. K takto upravenému tekutému odpadu sa na každých 100 hmotnostných dielov postupne pridá 0,1 až 0,4 hmotnostných dielov vodného skla, 0,5 až 0,8 hmotnostných dielov rozpustného síranu a v rozpočte na ióny chlóru, 0,08 až 0,2 hmotnostných dielov rozpustného chloridu. Po...

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, stabilizovaný syntetický polymérny materiál s jej obsahom a spôsob stabilizácie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278485

Dátum: 15.07.1992

Autori: Borzatta Valerio, Carrozza Primo

MPK: C07F 7/12, C08G 77/26

Značky: materiálů, polymérny, stabilizácie, spôsob, obsahujúca, silánové, skupiny, tohto, zlúčenina, piperidínová, materiál, obsahom, stabilizovaný, syntetický

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, všeobecného vzorca (I), v ktorom A predstavuje skupinu vzorca K, R4 predstavuje napríklad atóm vodíka alebo metylovú skupinu, X3 predstavuje napríklad -O- alebo -NH- a R'5 predstavuje napríklad etylénovú, propylénovú alebo dekametylénovú skupinu, R1 predstavuje napríklad metylovú skupinu, metoxyskupinu, etoxyskupinu alebo hydroxyskupinu a R2 a R3 predstavujú napríklad metylovú skupinu, m + n...