Patenty so značkou «stabilizaci»

Směs pro stabilizaci zemin na bázi rychlovazného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260577

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vejchoda Jaromír, Matušina Jan, Nejezchleb Mojmír

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: zemin, stabilizaci, směs, cementů, bázi, rychlovazného

Text:

...se vlhkostí jejich pevnost (únosnost) prudce klesá. Podle ON 73 6181 je cementem portlandským a struskoportlandským stabilizovat nelze, podle ON 73 6186 je ke zpevnění tohoto druhu zemin nutno použít nejprve vápno a potom, nejdříve za osm hodin, cement, přičemž nárůst pevnosti je dlouhodoby a dosažená pevnosti jsou nízke. Navržená směs podle vynálezu stabilizaci těchto zemin umožňuje, navíc odstraňuje dvojí druh pojiva (vápno, cement) a...

Přídavné zařízení pro stabilizaci tekuté složky pro přípravu tekutého krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260566

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pešek Milan

MPK: A23K 1/08

Značky: zařízení, složky, tekuté, stabilizaci, tekutého, přípravu, přídavné, krmiva

Text:

...vypne čerpadlo 1, po ohžátí samnvolně chladnoucí tekuté složky na naatavenou zakvdlecí teplotu. Regulace teploty tekuté složky v nádrži g na tekutou složku a její termentaci při jejím zéhłevu na Eermentační teplotu se provádí pomocí termostatu 31 zabudovaného v nádrži § na tskutou složku a její knmnntaci. Tekuté složka pomocí čerpadla lg na krmivo cirkuluje mezi trubkovým pasteračním výměníkem gg a nádrží § na tekutou složku a její...

Zařízení ke stabilizaci vývodů VN pro přepravu olejových transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270784

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kunce Karel, Hoffmann Evžen

MPK: H01F 27/30

Značky: vývodu, transformátoru, stabilizaci, prepravu, olejových, zařízení

Text:

...příložky vzájemné staženy pomocí šroubů. Udvráceně strany tvarovaných podložek od trubky vývodu VN jsou opatřeny vybráním, odpovídajícím šíŕce a tlouštce v nich umístěných opěrných desek.Zatízením podle vynálezu je zabezpečen tuhý vývod před výkyvy a poškozením během přepravy transtormátoru, což by v opačnem případě znamenalo nutnost opravy se značnýmí náklady. Stabilizace vývodů zároveň usnadňuje a urychluje následnou montáž průchodek.Na...

Elektronický obvod na stabilizaci scintilačních detektorů záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268759

Dátum: 11.04.1990

Autor: Michme Norbert

MPK: G01T 1/20, G01T 1/40

Značky: záření, detektoru, obvod, elektronický, stabilizaci, scintilačních

Text:

...M KOTOQBQ MOJKGT óblTb HOMBIJQEHRýľJlľKlĺüxlłlłll-ICIM TIPMGIĚIFJC. nPM QTOM HYKHO óUJICl IIÚÓMTbCFI TOPO. HTDÓH CTEłJICI DOBMOXHNM HQIAMFJHBHIIIFJmlťľlĺľ-ířllllKči. xilfJíâkTlľłpł-hłů 1 unopnaw ovxrypa KClTDPCJľľJ PGCFIUJIOKEH-â B CHEKTPE SHBPFMVI HBCKCIJIbKD Ill/UKBAnn ooecnewenmn Tpeayenoň Tuunvcrm mm e 0 cnpow 96 onMMocTM pe 9 yAbTaTon msmepcnmn npm Heňrpmnmmn aKTmnaumaHMnM ananmae Ha oanop 0 cxuaxmnax pemanmmnm oaKTapahm qnannrcn...

Zařízení pro stabilizaci otočného výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267843

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mergl Zdeněk, Žák Antonín

MPK: B24C 9/00

Značky: otočného, zařízení, výškově, závěsu, stabilizaci, přestavitelného

Text:

...závěsu zvedacího ústrojí pojezdovč znvčšenéhc na dráze. Podstatou je, že zvedací ústrojí má na sobě uýevněn rám, ze kterého vystupují proti vodicímu včnci upevnčnćm na závěsu vodicí kladky. Rám je opatřen epčrnýni válečky přilćhajícímí k dráze.Vodicí kladky přenesou boční síly od možného kyvu závčsu zprostředkovaně vcdicím vłncem. Válcovitý obvod včnce umožňuje závčsu rotovat ve zvednuté poloze a být při tcm zajiššaván vodicími...

Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: průběhu, zpětnou, ochrany, složku, třífázového, vypínací, zapojení, charaktristiky, stabilizaci

Text:

...vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož...

Zapojení pro stabilizaci a zrychlení nárůstu proudu v obvodech indukčních zapalovacích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266539

Dátum: 12.01.1990

Autor: Javornický Milan

MPK: F02P 1/08

Značky: obvodech, systému, indukčních, nárůstu, zapalovacích, zapojení, zrychlení, proudu, stabilizaci

Text:

...zarízení lze použít libovolný způsob. Připojení elektronických ŕídirích obvodu je snadno, v případě použití mechanického kontaktu 5 vačkou se výrazněprodlužuje jeho iivotnost a snižuje nutnost jeho údržby. Důležitou výhodou použitého způsoburegulace je, . Lranzistor pracuje jen v krajních bodech své charąkteristiky a jeho výkonové zutížeul je tudig minimální. Věcšina txátového výkonu se rozptýlí v sćriovém rezistoru.Jednoduché obvodu é řeuení...

Chladící a stabilizační okruh plazmového agregátu s vodní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265933

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kasal Josef, Kůs Petr, Macku Aleš

MPK: H05H 1/28

Značky: stabilizační, plazmového, stabilizaci, agregátu, chladicí, okruh, vodní

Text:

...hořákem a nádrží je zařazen ejektor,opatřený tryskou tlakové vody, dvěma bočnímí vstupy pro odsávanou chladící vodu a výstupem umístěným do nádrže. Tryska tlakové vody a boční vstupy jsou spojeny se stabilizačnímVýhodou výše uvedeného řešení je vypuštění sacího čerpadla z chladicího okruhu a jeho nahrazení ejektroem. Tímto řešením je odstraněn nejslabší článek chladicího okruhu tj. sacíčerpadlo, které je nahraženo ejektorem.Příklad...

Zařízení pro stabilizaci příkonu odporové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265894

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Petr, Šulc Stanislav, Zrůst Jiří

MPK: H03L 5/02

Značky: příkonu, zařízení, odporové, zátěže, stabilizaci

Text:

...který je přípojen k nastavovecíeu vstupu bloku 5 generátoru časového intervalu. Spouštěcí vstup bloku § generátoru časového íntern velu je přípojen k výstupu bloku 5 detektoru prechodu nulou a výstup bloku§ generátoru časového intervalu je přípojen ke epíneoímu vstupu bloku Q sepnutí. ktorý je opntřen final»ním výstupom celého zařízení.Řízení přikonu odporovó zàtěža vychází z principu apinàni atřidavého napájeciho napětí po určitou...

Zařízení pro stabilizaci zavěšovače chmelovodičů k nosnému drátu chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265862

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pokorný Přemysl, Beroun Stanislav, Prášil Vladimír, Janda Jaroslav

MPK: A01G 17/08

Značky: stabilizaci, zařízení, chmelnice, drátu, zavěšovače, chmelovodičů, nosnému

Text:

...doplňkem pro mechanickou vertikální sta~Zařízení je nesené traktorem l, který je vybaven zvedacím systémem, například hydraulickým válcem g, zakončeným nosnou plošinou, ná které je umístěna nosné deska Ž s kolejnicemi 3, na kterých je pohyblivé uložena soustava pojezdových kladek Ž Q, které jsou součástí pohyblívého vozíku 1. Na pohyblivém vozíku 1 jsou otočné upevněna dvě vodící kola §, 2 a odtahovací zařízení lg pro odtahování...

Zapojení pro stabilizaci, individuální nastavení a postupný náběh efektivní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265625

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dočekal Jiří, Holub Miroslav, Havlíček Rudolf, Hroch Pavel, Jareš František, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: náběh, hodnoty, postupný, střídavého, zapojení, efektivní, nastavení, individuální, stabilizaci, napětí

Text:

...napájeno z rozvodné sítě 1. Transduktor 5 tvořící akční člen regulační soustavy je navržen tak, aby pohlcoval pouze část napájecího napětí, potřebnou k pokrytí regulačního rozsahu, daného jednak tolerancemi rozvodné sítě,které připouštějí technické podmínky výrobce vysokofrekvenčních generátorů a za druhé tolerancemi napětí pro žhavení dovolenými výrobcem výkonových elektronek. Řídicí vinutí g transduktoru 5 je přes směrovací ochranný obvod...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02P 9/10

Značky: regulace, stroje, buzení, zapojení, synchronního, stabilizaci

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Zařízení pro stabilizaci dopravního řetězu ve víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264421

Dátum: 14.08.1989

Autor: Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, víceprošlupním, stroji, řetězů, dopravního, stabilizaci, tkacím

Text:

...čep Q podělnou osou ve svislé poloze. Na horním čepu g je volně točně uložena horní kladka A odvalující se po horním vnitřním vedení łgg a na dolním čepu g je uložena dolní kladka 1, která se odvaluje po dolním vnitřním vedení gg. Ve svislé části tłmene l jsou provedeny otvory pro šrouby 1, pod nimiž jsou umístěny pružiny g, které se vnějšímí konci opírají o články § dopravního řetězu. Hodnotou zašroubování šroubu 1 je ovlivněna hodnota...

Ústrojí pro stabilizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 264308

Dátum: 12.07.1989

Autor: Perlini Roberto

MPK: B62D 5/06

Značky: stabilizaci, ústrojí

Text:

...možná hodnota tření, 264308 4zatímco spodní hranice je určena tím, aby stabilizační síly byly aktivní, přičemž se přirozeně bere v úvahu předem stanovený koeficient bezpečnosti.Přesunovací ovládací ústrojí působí na kola podle volhy a ncutralizuje činnost zatěžovací jednotky se stálou pružnou energií, čímž se zajišťuje řízení nápravy v obou směrech a klidným způsobem. Je to člen, který v závislostí na daném ovládaním signálu zajistí přesunutí...

Dvojitý napájecí zdroj se stabilizací napájecího proudu pro operační zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263528

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: H02J 7/04

Značky: proudu, operační, napájecího, stabilizaci, dvojitý, zesilovače, napájecí, zdroj

Text:

...první napájecí svorka Ž je v tomto případě kladné n druhá napájecí svorka Ž záporná vzhledem ke společné svorce 3. Druhý pól stabilizační diody D 2 je spojgns kladnou první napájecí svorkou Ž přes luminiscenční diodu D 1e druhý pól sériového třetího rezistoru, tedy dvojpólu R 5, je spojen s druhou zápornou napájecí svorkou 5 přes tenzometrický můstek Ľ. Béze zesilovacíbo tranzisooru 22 je spojene s jezdcemnnstnvovacího notencíometru E,...

Zařízení pro stabilizaci napínání magnetické pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263487

Dátum: 11.04.1989

Autor: Timofejev Jevgenij

MPK: G11B 15/43

Značky: pásky, napínání, magnetické, zařízení, stabilizaci

Text:

...HEHTN cnesa Hanpaao (no qepremy), anexwposarawen 2 npnsonr so Bpamenne npueunym xawymxy, a anexrponanraren l nonwopnamnsaer noammym KaTymy c neHToä, upHBquHMým 3 nnmeHHe neymHM sanoM (Ha qepTexeHe ňoxasau). Honoxenne xonąyrnpymmnx aneueałoa E pemne paöounň xon noxaaaao Ha uepveme. B Haqansnuň MOMEHT npämeun, Kora Ha nonammeň xawymxe Hax 0 nHTcH MHKCHMBHBHOB xonnqecwno neHTm, a na npneuHoä - MHHManbHOe, auyrpeuuee conpo 1 HneHHe ysna 3...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263414

Dátum: 11.04.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23B 19/02, B23Q 11/12

Značky: teplotní, stroje, vřetena, obraběcího, stabilizaci, zařízení

Text:

...částí stroje, zejména pinolý ajejich negativnímu vlivu na přesnost.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde je gwunaůan schematicky podélný řez vodorovným vřetenem obráběcího stroje se zařízením podle vynálezu.Vřeteno 1 vodorovněho vyvrtávacího stroje je uloženov předním a zadním ložisku ,~§ v pinole g. Zespodu jsou skrze pinolu g vyvrtány otvory pro přívodní kanály lg, ll a vývodní kanály 15, lg...

Prostředek ke stabilizaci perfluorpolyetherových olejů a mazadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262668

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gavezotti Piero, Strepparola Ezio

MPK: C10M 137/12

Značky: prostředek, perfluorpolyetherových, olejů, mazadel, stabilizaci

Text:

...způsob sledování fluoračního procesu V důsledku fyzikálne chemických charakteristík reakčních složek a vedlejších produktů SF 4 a som, kterých se používá jako zk-oumaných sloučenin pro kontrolu průběhu reakce tato posléze uvedena nevýhoda značí-ně snižuje možnost reaktoru a vede k neúplným konverzím, což vyžaduje rektifikační zařízení k oddělení výchozích látek od reakčního produktu, který má velmi blízke fyzikalně-chemické...

Zařízení pro přípravu prášku pro najíždění a stabilizaci kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262481

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hejna Jiří, Matoušková Věra, Guba Gabriel, Matoušek František

MPK: F23K 1/00

Značky: kotlů, prášků, přípravu, zařízení, najíždění, stabilizaci

Text:

...výkonu, kde velké objemy prášku pro najíždění při výrobě prášku mimo dobu najíždění představují velké dodateěné přitížení nosných konstrukcí elektráren. Řešení podle vynálezu je vhodné pro vyrovnání disparity mezi výkonem zařízení pro přípravu prášku a okamžitou spotřebu prášku. uhelný prášek vyráběný přímo v průběhu nsjíždění je teplý, což je výhodné z hlediska spalování, jeho teplota při ukládání může však být regulována tak, aby byla...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261471

Dátum: 10.02.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23B 19/02, B23Q 11/14

Značky: stroje, stabilizaci, obraběcího, zařízení, teplotní, vřetena

Text:

...pro přívodní a vývodní kanály ll, 15,lg, lá chladicího média, jímž je mazací olej. Obojí kanályll, 12, 19, l§ jsou vypouzdřením otvorů, zhotoveným z tepelnéisolačního materiálu. Přívodní kanál 11, příslušející k zadnímu ložisku §, ústí do obvodového mezikruhového prostoru lgpo jeho levé straně a vývodní kanál lg do obvodového mezi kruhového prostoru Q na opačné straně.Přívodní kanál 12 chladicího média pro přední ložisko 2 je umístěn...

Zařízení pro tepelnou stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261470

Dátum: 10.02.1989

Autor: Steklík Jaroslav Ing-

MPK: B23Q 11/14, B23B 19/02

Značky: tepelnou, stroje, vřetena, stabilizaci, zařízení, obraběcího

Text:

...zčásti v tělese pinoly g a zčásti v tělese vložky Q, který je3 261 470 propojen s prostorem A mezi oběma předními ložiaky 2, 1 prostřednictvím dvojice radiálních a axiálních otvorů gg, 11 ve spodní části pinoly g. Vývodní kanál lg je propojen s obvodovým mezikruhovým prostorem lg u předního ložiska 1 a vývodní kanál lg je propojen s obvodovým mezikruhovým prostorem 5 u předního ložiska 3, v jehož bezprostřední blízkosti je umístěn...

Zařízení k stabilizaci regulačního systému tahu navíjeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260815

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hercik Petr

MPK: B21B 37/06

Značky: zařízení, materiálů, regulačního, stabilizaci, navíjeného, systému

Text:

...bloku je pak zapojen na definiční vstup prvního upravovacího bloku, na jehož informační vntup je připojen výstup čidla rychlosti majoritního mechanizmu. Výstup upravovací~ ho bloku je spojen s rychlostním vstupem druhého upravovacího bloku, jehož výstup je zapojen na prvnízhformační vstup vyhodnocovacího bloku, k jehož druhému informačnímu vstupu je připojen výstup čidla úhlové rychlosti takového mechanizmu a k třetímu infbrmačnímu vstupu...

Zařízení pro stabilizaci a snímání velikosti výstředníkového momentu vibračních budičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259748

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: zařízení, výstředníkového, velikostí, stabilizaci, momentu, vibračních, snímání, budičů

Text:

...takové, že táhlo ovládající vlbrační budič je vedeno přes blokovací zařízení, například brzdu, která je prepojenia s příslušným hydraulickým válcem. Nevýhodou tohoto řešení je, že zabírá velký prostor. Brzda je uložena v jedné řadě s táhlem.Nevýhody uvedených řešení spočívaji ve složitosti konstrukce a tím jejich následné vyšší ceně.Uvedené nedostatky odstraňuje regulova.telný budič vibrace podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že brzda...

Mechanismus pro vedení, uchopení, posuv a stabilizaci filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259711

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Hančil Bohumír

MPK: G03B 1/30, G03B 1/24

Značky: posuv, pásu, uchopení, filmového, mechanismus, stabilizaci, vedení

Text:

...desku.Výhoda podle vynálezu spočíva v tom, že mechanismus pro vedení filmového pásu plní najednou tři funkce. Zavádí automaticky filmový pás, perforova-ný i nepérforovaný, transportuje ho v přesně nastave 4Příklad konkrétního provedení mechanismu pro vedení, uchopení, posuv a stabilizaci filmového pásu v rentgenové rychlosnímkovavcí kameře podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku.Mechanismus pro vedení filmového pásu...

Zapojení pro automatickou stabilizaci provozu kulového mlýna s pneumatickým oběhem meliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258587

Dátum: 16.08.1988

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: meliva, kulového, mlýna, pneumatickým, zapojení, oběhem, stabilizaci, automatickou, provozu

Text:

...vážicích zařízení, takže je vhodné i pro adaptaci starších provozu na automaticky řízený provoz. Využití metody měření vibrací vstupního ložiska mlýna pro zabezpečení vstupu mlýna proti zamletí skýtá proti dosud užívaným metodám akustickým výhodu selektivního měření při několika mlýnech ve společné hale, je schopna funkce i při silnějším pancěřování a je odolné vůči vlivům prostředí. Efekty z využití zapojení podle vynálezu vznikají...

Zařízení pro stabilizaci polohy fluidující náplně na patrech kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 257972

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chocholouš Jaroslav, Sákra Tomáš

MPK: B01J 8/24

Značky: zařízení, fluidující, kolon, stabilizaci, polohy, patrech, náplne

Text:

...nevýhodu v tom, že stále dochází k aglomeraci náplně. Rychlost plynu je ve většině přípndů nejvyšší V ose kolony a nejnižší u stěn, náplň je tudíž částečně transportována ke etěnám. Tvar kruhové výseče tento transport umožňuje.Nevýhody současného stavu konstrukce pater kolon s pohyblivou náplní odstraňuje navrhované řešení, které doporučuje jiné uspořádání dělicích přepâžek na patře. Podstata navrhovaného zařízení pro stabilizací polohy...

Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257630

Dátum: 16.05.1988

Autori: Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 3/20, H02K 3/16, H02K 3/487...

Značky: kontaktních, stabilizaci, zařízení, klece, ploch, synchronních, dvoupólových, tlumící, motorů

Text:

...materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na...

Zapojení pro stabilizaci kmitočtu oscilátoru vysokofrekvenčních generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242630

Dátum: 01.05.1988

Autor: Bieánek Bedoich

MPK: H03B 5/08

Značky: generátoru, stabilizaci, zapojení, kmitočtu, oscilátoru, vysokofrekvenčních

Text:

...členem zapojení podle vynálezu je frekvenční závěs,Ktorý je tvořen ze dvou křemíkových tranzistorů NPN a PNP a integrovaného obvodu označovaného MAA 435. Oscilátor je řízen varikapem a monotónní změna kmitočtu je zajištěną členem RC. Integrovaný obvod MAA 435 plní funkcí amplitudového-detektoru, zesilovače a přepínače s časovým zpožděním.5Frekvenční závěs l je tvořen dvěma tranzistory lg a gg a integrovaným obvodom Q, ktorý je...

Zařízení pro vibrační stabilizaci rozměru součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256934

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulga Vladimir, Gozman Jakov, Malkin Julij, Leonov Nikolaj

MPK: C21D 1/30

Značky: součástí, rozměrů, stabilizaci, vibrační, zařízení

Text:

...DDHBOĽB anexwponnurarenx Bnöparopa, T 0 HDHBOHHT K B 03 DaCTauum qacvorm xoneöannü. Ononpenenno sTopoñKoHTaKw K, coeunnew HSMGPHTBHB 9 H Hnmerparop 11. Hpu ownycxaunn K 1 nonepmunaeTcx nocwonunaa uacrowa, a npu sanumanun Kíqacrora cnuxaewca.Ycrpoñcrno paöowaer cneymmu oőpason. Bnôpawop 1 yxpennnww na uewanu,ycmauonnennoñ na anacruqnx onopax. nanee c noubmbm opranon ynpaaneunn, Ha xoamnxcn n őnoxe 3 ynpanneunn, nonaercn Kouauna Ha paaron...

Polymerní sorbent pro koloidní a senzorickou stabilizaci nápojů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256118

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veruovič Budimír, Škach Josef, Basařová Gabriela, Kubánek Vladimír, Cimburek Zdeněk, Králíček Jaroslav

MPK: A23L 2/30

Značky: výroby, polymerní, nápojů, senzorickou, způsob, koloidní, stabilizaci, sorbent

Text:

...citronová nebo fosforečná v množství ekvimolárním k množství iniciátoru. Množství roztaveného 6-kaprolaktamu k rozpouštění polymerního produktu se pohybuje od 1 do 6 dílů hmot. počítáno na hmotnost polymerního produktu. 2 kg sorbentu vyrobeného podle předkládaného vynálezu při kontaktu s 1 1 nápoje obsahující organické extrakty snižuje obsah polyfenolových látek od 20 do 45 hmot. a antokyanogenů o 30 až 60 podle typu nápoje. Dodává...

Zařízení pro zapalování a stabilizaci kotlů uhelným práškem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256006

Dátum: 15.04.1988

Autori: Deyl Otakar, Vincent Jaroslav, Kuba Vladimír, Šebela Zdeněk, Pajerek Zdeněk, Macháček Metoděj

MPK: F23D 1/00

Značky: práškem, zapalování, stabilizaci, kotlů, zařízení, uhelným

Text:

...práškem podle vynálezu eestává z nejméně jednoho, ale nejlépe ze tříspalovacích zàřízení l, g a 2 s výkonovými hořáky gg, ll a lg, připojených práškovými potrubími 1, § a g do mlýnů 1, Ž, §. Práš ková potrubí 1, § a g jsou přes oddělovací uzávery Ži, Ape zá potrubími lg, lg a lg a spalovacími zařízení l, g a Q jsou prostřednictvím brýdových hořáků gg, gg a gl e brýdovými potrubími lg, gg a gł s ventilátory gg, gg a gł spojene s...

Zařízení pro zapalování a stabilizaci plamene práškových proudových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255260

Dátum: 15.02.1988

Autor: Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: zařízení, zapalování, hořáku, práškových, stabilizaci, plamene, proudových

Text:

...zapálení práškového paliva tím, že se proudnice paliva a nosného média,které vstupují po výtoku do topeniště z boční části dyšen do styku 5 horkými spalinamiv topeništi pŕiblíží zapalovací rychlosti daného paliva, a tím se dosáhne včasného a stabilního zapálení a hoření.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněno provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 představuje čelní pohled na ústí dyšen proudového hožáku, obr. 2 půdorysné...

Zařízení pro stabilizaci hloubky setí obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255097

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bělonožník Miloslav, Kujal Josef, Tydlitát Jiří

MPK: A01C 7/20

Značky: hloubky, stabilizaci, obilovin, setí, zařízení

Text:

...osiva v zemi. Dále je v zadní části kornoutu pevně uchyceno lože pro provlečení zajištovacíhc svorníku, čímž je dokončeno pevné spojení zamačkávacího kola s tělesem secí botky. Pružina slouží k zatlačení celé secí botky i se zamačkávacím kolem do země.Použitím vynálezu je dosahováno vyššího účinku, neboč secí botka uchycená na secím stroji pomocí rovnoběžné dvojice tažných ramen se pohybuje v celém rozsahu pracovního zdvihu kruhově...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254625

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: regulace, zařízení, stroje, stabilizaci, synchronního, buzení

Text:

...lZg spínacího členu ll, a jednak na vstup §Lł prvého členu Q pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož výstup § 43 je připojen na prvý vstup łâLł součtového členu łá, jehož druhý vstup ł§g je připojen na výstup lłág druhého členu ll pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož vstup llął je pŕipojen na výstup § 94 členu lg pro řízeníkoeficientem přenosu, jehož prvý vstup 10.1 je připojen na výstup 9.1 čidla g kmitočtuvnitřního...

Zařízení pro stabilizaci tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254407

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matoušek Stanislav, Král Antonín

MPK: G05D 15/00

Značky: tlaku, plynů, stabilizaci, zařízení

Text:

...vstupom 6 vtéká plyn do řídící větve. Jeho tlak stabilízován běžným stabilizátorem 7 a plyn protéká odbočkou 8 do vlastní technické soustavy pneumatickým odporcm 9. Odbočka 8 je pneumatický spojena s řídící částí l, ve které je proto tlak na stejné hodnote jako v odbočce 8. Druhým vstupom 10 vtćká plyn do řízenć včtve systemu a protčká odbočkou ll a pncumatíckým odporcm 12 do druhé soustavy. Odbočka ll je pneumatický spojena s řízenou...