Patenty so značkou «stabilizace»

Způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních přípravků na bázisubstituovaných biskarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260416

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sádlo Luboš, Chadimová Naděžda, Pscheidt Jiří, Špác Jaroslav

MPK: A01N 25/02

Značky: stabilizace, způsob, koncentrátů, biskarbamátů, přípravků, herbicidních, emulzního, bázisubstituovaných

Text:

...nový způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních připravků na bázi substituovaných biskarba 4mátú v organickem ro-zpouštědle s obsahom povrchové aktivní látky a stabilizätoru. Podstata spočívá V tom, že se stabilizace provede přídavkem 0,1 až 10 0/0 hmot kyselíny m-nitrobenzensulíonové neb-o p-nitrotoiuensulfonové.Přídavel těchto stabilízujících látek má nejen plně srovnetelnou stabilizující účinnost nebo dokonce lepší...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270314

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ottis Jiří, Sedlář Jiří, Pešta Pavel, Zahradníčková Alena, Šulc Zdeněk

MPK: C08K 5/15, C09K 15/06, C08K 5/13...

Značky: stabilizace, způsob, polypropylénu

Text:

...o kombínaot ao dvlma íenollckýml stabilizotory oe vyrábłjí kondanzací blaíenolů o apíotsldrhydçlnam a eau oharakhrízovćruy obsahom opoxldlcklho kyelíku. Epoxldovó pryakyřlce obsahující o. a 1 o 96 hmotnoolních opoxídlckłho kyalíku nagují o kovy a tím onílují mnololví kovů. vetuptajíoích do nakoe a íenoltckýmí stablllzćlory. Tím takő eníiují pravdůpodobnoot výskytu nelldoucmo saborvení polymeru.Přldtním o.o 1 až 1 96 hmotnoolního...

Způsob stabilizace barvivové uzávěrky laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270306

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubelka Jiří, Kvapil Jiří, Chalupa Ladislav, Rohlíček František, Panoch Miroslav

MPK: H01S 3/16, H01S 3/14

Značky: stabilizace, barvivové, způsob, uzávěrky, laseru

Text:

...mění na hydrogonuhilčitan a haiogonld alkallcký. způsobem podio vynálozu izo konotruovai klíčované lasory s vysoiuasklodwací a íunkční šlvotnootí boz zvláłtních nároků na izolační, konotrukční a nátůrovő oraanioko mabriáiy.Bylo tostována barvlvová uzávörka vo lormł opticky kvalitní íőlio trlocotátu oolulosy o ploio 2 m 2 vybarvoná barvlvom bio(4-dimotylaminodítlulobonoll)nlkl v takovő konoontraoi. čo optická propusinost na vlnovö dólca 1 oG-l...

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Čulík Karel, Hano Alexander, Nutil Jan

MPK: B01D 47/00

Značky: úletů, nestabilních, stabilizace, biologicky, způsob

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Způsob stabilizace polyolefinů směsí fenolického antioxidantu se sirnými kostabilizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269396

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kúdelka Ivo, Pospíšil Jan

MPK: C08K 5/13, C08K 5/37, C08L 23/00...

Značky: antioxidantu, sirnými, způsob, fenolického, stabilizace, polyolefinů, směsi, kostabilizátory

Text:

...směsi byly zahřívény v kyslíkové stmosféře na zpracovatelskou teplotu (vysokohustotný polyethylen HOPE - na 150 °C, polypropylen PP - na 180 °C), přičemž byl sledován průbčh spotřeby kyslíku vzorkem. Stabilita polyoleflnu byla posuzována podle délky počátečniho intervalu, ve kterém nedochézí ke spotřebě kyslíku, tzv. indukční perioda. Pro srovnání účinnosti navrhovaných stabilizačních směsi byla jako standard vzata účinná synergické směs...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269371

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zahradníčková Alena, Štohandl Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C08L 23/12, C08K 5/34

Značky: způsob, polypropylénu, stabilizace

Text:

...obsahujícího více než l díl hmot. chloridovŕch iontů a 30 dílů hmotnostnícb titsnu na l milion hmot. dílů polyme í ru stericky stínänými aminy na bázi 2,2 6,6 - tetramothyl piperídinu, při kterém sederiváty 2,2 6,6-tetramethy 1 piperidinu kvsrternizují předanebo během stsbilizace1 Při výzkumu nochanismů stsbiliznce polypropylenu obsahujícího ionty titsnu a chloŠ ridy byl studován Vliv organických kyselín na stabilizační systém.Byla...

Způsob stabilizace nápojů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269309

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škach Josef, Večeřa Ladislav, Lejsek Tomáš

MPK: C12H 1/02

Značky: způsobu, nápojů, zařízení, způsob, stabilizace, provádění

Text:

...k delšímu účelu, tj, jako nádrž tlekového vzduchu. uoístěná v mezíprostoru duplíkátoru. zdroje tlekováho vzduchu se běžná používá ve filtračních a etebílizačních linkách, jednak jako tlakového mádíe e jednak jako prostředku k čístění e ošetřování fíltračních zařízení. K ekonomickému využití prostoru dochází 1 v důsledku delší varianty provedení, kdy výdržníková nádoba je umístěna v duplíkátoru dávkovače etabílízečního prostředků nebo...

Způsob stabilizace léčiv pro perorální podání, které obsahují sloučeniny nestálé v kyselé oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268535

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lövgren Kurt, Ohishi Naohiro, Oda Minoru, Pilbrant Âke, Yasumura Mitsuru, Morigaki Satoshi

MPK: A61K 9/22

Značky: kysele, nestálé, perorální, oblastí, které, sloučeniny, obsahují, léčiv, stabilizace, podání, způsob

Text:

...do jádra v průběhu pobytu prostředku žaludku před jeho průchodem do tenkého střeva. Tato voda nebo žaludeční stáva rozpustí část Jádra v bezprostřední blízkosti povlaku, čímž vznikne uvnitř povlaku alkalický roztok. Tento alkslický roztok můžeV DE 3 046 559 de popsén způsob povlékání farmaceutickych forem. Tyto lékové formy se nedprve povlékají ve vodě nerozpustnou vrstvou s obsahen nikrokrystalickě celulőzy a pak druhým povlakem,...

Způsob stabilizace intenzity zabarvení komlexu rtuťnatých iontů s difenylkarbazonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267962

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 31/22

Značky: stabilizace, způsob, rtuťnatých, difenylkarbazonem, iontů, komlexu, intenzity, zabarvení

Text:

...spočíva v tom, že se roztokom diíenylkarbazonu na analyzovaný vzorek působí za nepřístupu světelnáho zaření o vlnová dělce kratší než 560 nm, například u~ místěním analyzovanáho vzorku ve evětlotěeném obalu.Výhoda způaobu podle vynálezu spočíva v možnosti použití vysoce citlivého poetupu pro stanovení halogenídů, ee zvýšenou apolehlívostí měření, a tím i přesností výsledků a podstatne nižší chybou stanovení. Umožňuje pracovat ve vodném...

Způsob stabilizace vodných roztoků chinoxalin-di-N-oxidu vůči světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266319

Dátum: 13.12.1989

Autori: Voege Herbert, Sieveking Hans

MPK: C07D 241/52, A61K 31/495

Značky: světlu, chinoxalin-di-n-oxidu, vodných, stabilizace, roztoku, vůči, způsob

Text:

...jako jsou například annato-barviva a látky ze skupiny flavonü, jakoje například v přírodě se vyskytující turin.Vzhledem k tomu, že účinná látka vzorce I se používá v rozsahu koncentrací od 25 ppmdo 500 ppm, má se při použití látek, které se používají jako prostředky k ochraně proti světlu, používat těchto látek V odpovídajícím rozsahu množství. Výhodně se účinná látka používá v podobném množství jako je množství použitého...

Způsob zpětnovazební stabilizace vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266168

Dátum: 13.12.1989

Autor: Petráček Martin

MPK: G05F 1/575

Značky: stabilizace, napětí, způsob, vysokého, zpětnovazební

Text:

...krystalu,se registruje laserovým interferometrem s velkou citlivostí nebo jiným vhodným zařízením a takto získaným signálem nesoucím informaci o hodnotě vysokého napětí se řídí zpětná vazba stabilízující vysoké napětí. Měření změn napětí je zde převedeno na měření změn délky, což umožňuje dosáhnout dostatečně citlivosti i pro velmi malé změny vysokého napětí.Uvedený způsob je možno realízovat např. takto Monokrystal Seignettovy soli se...

Způsob stabilizace injekčně aplikovatelných vodných roztoků antiemetického činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265238

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bogardus Joseph, Nassar Munir, Agharkar Shreeram

MPK: A61K 31/045, A61K 31/16

Značky: antiemetického, stabilizace, činidla, injekčné, vodných, roztoku, způsob, aplikovatelných

Text:

...náležeji ethanol, propylenglykol, glycerol a mannitol, přičemž nejvýhodnějším stabilizátorem je glycerol. Zvlášč výhodnou farmaceuticky upotřebitelnou adiční solí sloučeniny obecného vzorce I s kyselinou je hydrochlorid. Nejvýhodnější sloučeninou obecného vzorce I je ta látka, v níž R 1, R 3 a R 4 znamenaji atom vodiku a R 2 představuje methylovou skupinu, tj. 4-amino-2-(2-butanon-3-yl) oxy-5-chlor-N-2-(diethylamino)ethy 1 benzamid (la).Bylo...

Způsob stabilizace neutralizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262458

Dátum: 14.03.1989

Autor: Weiss Miloš

MPK: C02F 11/00, B09B 3/00

Značky: kalů, stabilizace, neutralizačních, způsob

Text:

...dá do míchačky na beton a za neustálého míchání se přileje 20 l roztaveného asfaltu. Během stabilizace se do míchačky vhání horký vzduch 120 °C až 150 °C a to za pomocí hořáku na plynné nebo kapalná palivo, který je umístěn u ústí míchačky a je možno jej dle potřeby odklonit. Stahilizace je u konce pokud se vizuálně zjistí, že celý povrch neutralizačního kalu je černý. Po té se prestane do míchačky vhánět horký vzduch a směs se z míohačky...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a jeho kopolymerů s propylénem a 1-buténem pevnými stabilizátory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262221

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pešta Pavel, Křemenák Lubomír

MPK: C08J 3/20

Značky: propylenem, stabilizátory, způsob, provádění, kopolymerů, způsobu, lineárního, pevnými, polyetylénu, zařízení, stabilizace, 1-buténem, tohoto

Text:

...oproti způsobu podle xdosavadního stavu techniky. jako práškový polyetylén byl použit kopolymer etylenu s l-butenlem -o indexu toku 100 C 21,2111, 0,116 g/10 min. a o hustote 0,952 g..cm 3 jako pevný stabilizátor byl použit tetrakis metyién-S- 3,5-diterc.biityl-íl-hyd~ roxytenylprojalonát j-metan.Cílová koncentrace stabilizätoru ve výsledném granulátu byla 0,20 °/o hmot.Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Způsobstabílizace A uvedený v...

Způsob stabilizace vodného prostředku obsahujícího amethokain

Načítavanie...

Číslo patentu: 261887

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mccafferty Dermot, Woolfson David

MPK: A61K 31/245

Značky: amethokain, způsob, vodného, obsahujícího, prostředků, stabilizace

Text:

...bolesti .a tak umožňuje bezbolestne odnětí velkých kusů kuožních itransplantátů V plné tloušťce kůže,pronikaní injekčních jehel např, venepunkce a ostatní podobné menší chirurgické procedury. Směs se odstraňuje užitím lokální infiltrační anestesie za těchto podmínek a může být snadno aplikována medicínsky netrénov-anými osobami. Amethokain obsahující prostředek pro lokální perkutánní aplikaci může obsahovat od 1 do 7 0/0,svýhodou 4 0/0...

Způsob stabilizace střídavého signálu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261702

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrdlička Drahomír

MPK: H03L 1/00

Značky: provádění, zapojení, způsobu, signálu, střídavého, tohoto, stabilizace, způsob

Text:

...na emitor prvního tranzistoru Qgl řízeného elektrickým polem, jehož kolektor je připojen na záporný potenciál. Neinvertující vstup prvního operačního zesilovače ggi je připojen na nulový potenciál,kdežto jeho výstup na anodu první diody pg a na katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu prvního tranzistoru gg řízeného elektrickým polem, dále jednak přes konden zátor C 2 l na nulový potenciál, jednak přes šestý odpor R...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a kopolymerů etylénu s vyššími 1-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261169

Dátum: 12.01.1989

Autori: Balabán Luboš, Knor Zdeněk, Hupka Ladislav

MPK: C08K 5/07, C08K 5/34

Značky: polyetylénu, stabilizace, 1-olefiny, vyššími, kopolymerů, lineárního, etylénu, způsob

Text:

...granulovaných surovín apráškového stabilizačního koncentrátu3.1 Jako základní suroviny se použije granulované směsi lineárního polyetylenu nebo kopolymerů etylenu s vyššími 1-olefiny, které se smíchají s granulovanými ostatními polyolefinickými polymery, popřípadě s dalšími modifikátory, organickými a anorganickými barvivy a jinými zpracovatelskými přísadami.3.2 způsobem uvedeným v odst. 1.2 nebo 2.2 se připraví práškový stabilizační...

Způsob stabilizace pěny, zejména při odstraňování tuků z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260945

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ryšavý Zdeněk, Rudiš Miroslav, Vocel Jan

MPK: C02F 1/24

Značky: pěny, stabilizace, zejména, tuků, odpadních, způsob, odstraňování

Text:

...vod s použitím beztlakové flotace a solubilizace za pomoci aníonaktivních tenzidových aditiv a jeho podstata spočívá v tom, že na začátku čisticího procesu se do odpadní vody přidají polyakrylamidy nebo polyetylénoxidy v koncentraci 5 až S 0 g/ma odpadní vody.Vyšší účinek způsobu podle vynálezu spočíva v prodloužené životnosti pěny a zároveň zlepšení solubilizace. způsob vykazuje nejen větší pěnivost, ale i vyšší účinnost čistioiho...

Způsob stabilizace lineárních polymerů etylenu a jeho kopolymerů s propylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259619

Dátum: 17.10.1988

Autori: Legeza Vasil, Balabán Luboš

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: kopolymerů, způsob, stabilizace, propylenem, lineárních, etylénu, polymerů

Text:

...v uvedeném teplotním rozmezí, převládá desaktivačiíí proces před oxidací.Požadované teploty polymeru nebo kopolymeru se dosáhne bud průchodem práškového polyetylénu vhodným vyměníkem,nebo takovou organizací silového hospodářství, která umožní extruzi práškového polymer-u ve vhodné době po polymeraci.(Jptimálních výsledků se přitom dosahuje v takových případech, kdy transportní médium ~ vzduch je zcela nebo alespoň částečně nahrazen...

Způsob stabilizace výpalu portlandského slínku v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258803

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromý Stanislav, Čižmář Luděk

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, rotační, stabilizace, způsob, výpalu, portlandského

Text:

...pece, což ovlivňuje průchod materiálu pouze do ustavení nové rovnováhy. Trvalý vliv prostřednictvím připadné změny granulace slínku je malý. Dlouhodobou stabilizaci provozu je proto možno V tomto případě dosáhnout pouze kombinací účinku dalších akčních veličín s otáčkamivynález bude dále objasněn na příkladech jeho praktického použití při řízení provozu rotační pece.Operátor řídí ručně výpal v závodě se suchým způsobem výroby s kapacitou...

Způsob dloužení a stabilizace nekonečných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258584

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kurfürst Jiří, Dočekal Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: způsob, útvaru, dloužení, pásových, nekonečných, stabilizace

Text:

...vzhledem k délce po vulkanizaci o 0,1 až 1,5 I a zároveň se postupně chladí na teplotu nižší než je teplota skelného přechodu použitého výztužného provazce.Hlavní výhoda způsobu dvoustupňového dloužení a stabilizace podle vynálezu spočívaV tom, že kombinací dloužení v průběhu vulkanizace a dalšího dloužení v průběhu stabilizace v uvedených poměrech prodloužení řemenů se získávají řemeny s vyšší životnosti a nižším prodloužením při použití na...

Způsob fermentativní stabilizace kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258401

Dátum: 16.08.1988

Autori: Riedel Werner, Tromller Klaus, Theis Bringfriede

MPK: C02F 11/00

Značky: stabilizace, způsob, fermentativní

Text:

...HBOÓDBTEHHH nnnxercn paspaöorxa cnocoöa Ann ®epMeHTaTHBHoň craönnnsauny mna, c npnmeuenuem nonyqaemoü na Bacillus subtilis cMecH mepueuron npu cunsnom cokpamennu pacxoa epMeHTOB.COĽnaCHO Hsoöpeweunm sanaua pemaercn reM, qro npu mepMeHTaTnBHoň cTa 6 unusaunH una c npHMeHeHneM unwonuwnqecxoů cMecn epMeuroB, honyqenuoň us Bacillus subtílís, Koropym oöannnmw K cyőcwpawy B Konuuecwne or 3-O Mr/n, a nHKy 6 auHm nposonnr npn TeMnepaTypax...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří, Láska Jan, Sádlo Luboš

MPK: C07C 125/063

Značky: organické, rozpouštědlo-voda, systému, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, způsob, stabilizace

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Způsob stabilizace injekční lékové formy (2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255742

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mrvová Zdenka, Krojidlo Milan, Pavlovská Eliška, Grafnetterová Taťjana, Geisler Adolf, Lebl Michal

MPK: C07K 7/16

Značky: injekční, 2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu, formy, stabilizace, lékové, způsob

Text:

...při současné kvalitě v podstatě nelze dále vyráběto /Uvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace injekční íékové formy (2-O-mety 1 tyrosin)deamino-d-»karbaoxytocinu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vodný roztok(2-0-metyltyrosin)deamino~ 1-karbaoxytocinu po kapalinově chromatografii uvedené substance uvede ve styk s iontoměničem typu anexu v acetátovém cyklu a získaný filtrát účinné substance se zlyoxilizujeoZpůsob...

Způsob objemové stabilizace vysušeného silikaorganogelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255598

Dátum: 15.03.1988

Autori: Víška Jarmil, Čížková Jana

MPK: C01B 33/157

Značky: silikaorganogelu, vysušeného, způsob, objemové, stabilizace

Text:

...až 20 hodin. iTouto úpravou se získá porézni kysličník křemiěitý, který po vymyti solí a vysušeni, případně vyžíháni 3 nemění objem částic, objem a velikost pőrů, ani po opakovaném vaření ve vodě nebo ve vndných roztocich kyselín či solí. Podržuje si vyšší objem pőrů, jaký měl výchozí vysušený silikàorganogel Je možno jej použit jako adsorbent, například v chromatografických ko-lonách, nebo jako matrici pro chemické navázání organických...

Způsob stabilizace okamžité teploty v hydroformylačním reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239965

Dátum: 01.02.1988

Autori: Chvoj Miroslav, Tesao Václav

MPK: C07C 45/50

Značky: okamžité, hydroformylačním, reaktoru, teploty, stabilizace, způsob

Text:

...nemusí být vždy uspokojivá. Běžné je řízení teploty v reaktoru chladicím okruhem, v němž cirkuluje chladící voda, jejíž teplota se upravuje na požadovanou hodnotu dalším chladicím okruhem, tzv. kaskádní regulace. Pro tento způsob regulace je charakteristické značné zpoždění mezi regulovanou veličinou, tj. teplotou V reaktoru a veličinou akční, tj. teplotou chladící vody v okruhu ohladicím hydroformylační reaktory. Druhá známá varianta...

Způsob stabilizace vitaminochlorofylového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245886

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hireš Jaroslav, Drobný František, Iurišová Julie, Husák Jioí

MPK: C08K 3/24, C09B 61/00, C07G 13/00...

Značky: vitaminochlorofylového, koncentrátů, stabilizace, způsob

Text:

...6 .až 1 B 0/0 hmot. se doplní obsah vitamínu C na původní hladinu ch. č. kyselinou L-EIJSKOľĎÚVIOH. Přídavkem takto vyrobeného vitaminochlorofylového koncentrátu do mycích, čistlcích a pracích prostředků se dosáhne toho, že do flnálníhlo výrobku se dostanou v požadované míře látky nua bázi karotenů, chlorofylů, Ivi 245886Íalľlĺllll C a monoterpeniokých valkoholů, které kromě svého všeobecně pozitivního působení na po-kožku zvyšují i...

Způsob přípravy a stabilizace infúzních a injekčních roztoků hydrogenuhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 238503

Dátum: 01.11.1987

Autori: Půček Vladimír, Jindra Lumír, Hejlek Jan

MPK: A61K 31/265

Značky: způsob, roztoku, infúzních, hydrogenuhličitanu, přípravy, stabilizace, sodného, injekčních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy a stabilizace infúzních, injekčních a dalších sterilních roztoků hydrogenuhličitanu sodného a infúzních, injekčních a dalších sterilních roztoku, obsahujících jako jednu ze složek hydrogenuhličitan sodný.

Způsob stabilizace polohy výchozích polotovarů při válcování kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253266

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gäbler Dieter, Schlenkrich Bernd, Heinrich Peter

MPK: B21H 1/12

Značky: stabilizace, polotovarů, výchozích, válcování, způsob, kroužků, polohy

Text:

...neücrBymmaà na-sa Hanuqua Henaöemuux Hesnaunwennux HeKTOB, B qacTHocwn HECOOCHOCTH oceů uucrpymenroa, He B cocmoxuuu CMBCTHTB naenne no ocn. j Cornacno n 3 o 6 peTeHww.3 Ta mnxcaunn ocymecrznnercx C nouombm nsyx MEDOHDHHTKŘ 2 Pàauepm ncxonnoü nerann auönpamvcx TaKHM o 6 pa 3 oM, uro nue ee unnnnnpa no Meubmeü Mepe une KpoMKH Haexuo KacamTcx nsnenna (aanox, onpaaxa), npexe qeu uununp ucxonóň newanu Kocnercn coomaewcrnymmero unnnHnpa.nsnennn,...