Patenty so značkou «srovnávací»

Srovnávací vlákno snímače analyzátoru pracujícího na principu katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265139

Dátum: 13.10.1989

Autori: Houdek František, Kadlec Karel, Bartovský Tomáš

MPK: G01N 25/22

Značky: princípu, srovnávací, katalytického, snímače, analyzátorů, pracujícího, spalování, vlákno

Text:

...okolní teploty, změny napájecího napětí můstku či změny tepelné vodivosti plynné směsi ovlivñují teplotu měřicího vlákna. změny odporu měřicího vlákna jsou pak částečně kompenzovány změnou odporu srovnávacího vlákna. Tento způsob kompenzace je však vyhovující pouze za předpokladu shodného průběhu charakteristík měřicího a srovnávacího vlákna. U dosud používaných vláken jsou charakteristiky měřicích a srovnávacích vláken rozdílné. Je...

Rotační srovnávací viskozimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264448

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01N 11/14

Značky: viskozimetr, rotační, srovnávací

Text:

...toho měření hradného efektu je složité a je nutno je řešit poměrně složitým elektronickým zařízením. fUvedené nevýhody jsou odetraněny u rotačního erovnávacího vískozimetru podle vynálezu, r který je tvořen měřicí vrtulkou l, zasahující do měřicí kyvety 3, přičemž měřicí vřtulke l je upevněna na osičce g procházející ložiskem 1 a souose spojené 5 nádobkou § na zrovnávaně médium, do které zasahuje hnací vrtulka §, poháněná hnecím zařízením...

Srovnávací elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 264046

Dátum: 12.05.1989

Autori: Grüssner Theodor, Pollakowski Goetz, Dittrich Klaus

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, srovnávací

Text:

...B 3 neKTp 0 aemecraa He Mewamr axrusnocrn uouon cepeöpa, Hanuquoü B 9 neKTpoe cpasnennn u onpeennmmeñ cwaöunsnocrb norenuuana.B coornewcrnun c nsoöpeweuueu, pemenne aaaqn cocronw B TOM, qro B anexrv poaXcpaBHeHnH, cocTonmňx H 3 Mewannnqecxoro cepeőpa nuöo na cynnànou cepeöpa uoxpuworo cepeöpa, norpymennoro B nacnmpnnsm rpyno pacTBopHMoäconbm cepeöpa Bonuň pacrnop, conbm cepéőpa annnewca cynbmu cepeöpa, a nonnmñ pacrnop ononuuwenbuo...

Srovnávací dvířka dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263690

Dátum: 11.04.1989

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Vitásek František

MPK: C10B 25/16

Značky: dveří, koksovací, srovnávací, komory, dvířka

Text:

...těsnicí liště g, jíž prochází nastavitelný kolík. Jiné řešení může použít přišroubované konzolky ll a ve vhodnémŘešení s prułnou těsnicí blšnou uvádí obr. 4, 5 a 6. V tomto případě k nosněmu tělesusrovnâvacích dvířek l je prichycena pružná těsníoí blána ll s nožově upravenou těsnicíčástí lg, například 2 upraveného úhelníku s možností seřizování tvaru těsnicího úhelníkupro dolehnutí na dosedací plochu l srovnávacího otvoru pomocí soustavy...

Zařízení k srovnávací fázové ochraně elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235948

Dátum: 15.06.1986

Autori: Neljubin Voldemar Pavlovič, Simonov Sergej Nikolajevič, Poljakov Valentin Jefimovič, Klecel Mark Jakovlevič, Musin Vjačeslav Vasiljevič

MPK: H02H 7/08

Značky: zařízení, ochraně, srovnávací, elektromotorů, fázové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky reléové ochrany. Zařízení pro srovnávací fázovou ochranu elektromotoru obsahuje transformátory proudu připojené na blok měničů proudu, jehož výstupy jsou připojeny na vstupy bloku pro porovnávání fází, výstup tohoto bloku na vstup pracovního ústrojí zapojeného do odpojovacího obvodu elektromotoru. Nově jsou zapojeny dva bloky měničů proudu připojené na první blok měniče proudu a na dva nově zapojené bloky pro...

Srovnávací zdroj pro teploty do 400° C

Načítavanie...

Číslo patentu: 221204

Dátum: 15.01.1986

Autor: Svoboda Jan

Značky: 400°, teploty, srovnávací, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Dosavadní způsoby ověřování bezdotykových radiačních snímačů používají těžkých vyzděných pecí, které jsou nepřenosné a velmi nákladné. Podle vynálezu srovnávací zdroj pro nízké a střední teploty sestává z lehkého vyzařovacího terče ohřívaného soustavou tepelných prvků uložených ve zvlášť tvarované objímce a tvořených tzv. vložkami odporových snímačů teplot, které jsou sériově propojené a napájené např. el. tyristorovým napáječem nebo...

Srovnávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 226285

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hanzelka Miroslav, Jankiel Jiří, Kosek Jiří

Značky: srovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Srovnávací tyč příhradové konstrukce pro výtlačné a srovnávací stroje koksoven, zesílená vyhrnovacími příčkami a opatřená hladítky, vyznačená tým, že sestává ze čtyř silnostěnných ocelových trubkových nosníků (1, 2, 3, 4) uspořádaných do obdélníku orientovaného svými delšími stranami do vodorovné roviny, spojených navzájem svary v kruhové vybraných rozích (5) vyhrnovacích příček (6), přičemž nad hladítky (9) jsou ke spodní dvojici trubkových...

Reprodukční a srovnávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214723

Dátum: 15.09.1984

Autor: Harris Halbert

Značky: srovnávací, zařízení, reprodukční

Zhrnutie / Anotácia:

Reprodukční a srovnávací zařízení pro plynulé samočinné hotovení a srovnávání neomezeného počtu souborů srovnaných kopií ze souboru dokladů, které je toho typu, u něhož je upraven zpracovávací přístroj k vytváření mnohonásobných kopií každého, dokladu ze souboru dokladů, dále třídicí za řízení včetně přihrádek pro uložení kopií v podobě vytříděných sestav, a dopravní zařízení, které přivádí kopie ze zpracovávacího přístroje do třídicího...