Patenty so značkou «správy»

Systém centralizácie evidencie a správy daňovej agendy a spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6619

Dátum: 02.12.2013

Autor: Wagner Boris

MPK: G06Q 40/00

Značky: systém, evidencie, spôsob, centralizácie, daňovej, agendy, správy

Text:

...Lacnejšie obstaranie služby spracovania daní- Nehrozí sankcia za nesprávne vyplnenie DP- Zjednodušenie úkonov pre daňovníka z pohľadu daňového úradu (DÚ)- Online - realtime kontrolovateľnosť priznávania príjmov daňovými subjektmí- Okamžité spárovanie dokladov medzi rôznymi daňovými subjektmí- Možnosť priamych častejších fyzických kontrol DS- Možnosť efektívne odhaľovať daňové podvody (DPH)- Efektívne sa odstráni problém s nízkou...

Spôsob vysielania a prijímania oznamovacej správy a príslušný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9169

Dátum: 24.12.2008

Autori: Moon Kyoung Soo, Choi Jin-young

MPK: H04L 29/06

Značky: správy, prijímania, spôsob, prístroj, vysielania, oznamovacej, príslušný

Text:

...informácií pre oznamovacie správy z dekódovanej NIT.0025 Vďalšom uskutočnení vynálezu má RTP paket záhlavie formátu RTP prenášaných dat,obsahujuce informácie omnožstvo činností pre každú zoznamovacích správ, resp. informácie uvádzajúce časy, kedy sa činnosti majú vykonávať.0026 Výhodne spôsob prijímania oznamovacích správ ďalej obsahuje vykonanie každej z oznamovacích správ podľa činností jednotlivo zodpovedajúcich časov. Treba...

Systém na prijímanie hierarchicky usporiadaného obsahu cez SMS alebo MMS správy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12048

Dátum: 09.07.2008

Autor: Halambek Davor

MPK: G06F 17/30

Značky: hierarchický, systém, prijímanie, správy, usporiadaného, obsahu

Text:

...konkrétnom používateľovi. S každou následnou SMS odoslanou vrámci preddefínovaného časového intervalu sa môže GSM používateľ posúvať nahor alebo nadoľ ojednu úroveň vrámci uvedenej hierarchickej štruktúry. Keď dosiahne najnižšiu hierarchickú úroveň (ktorá môže obsahovať textový, obrázkový alebo iný obsah), môže tento obsah GSM používateľ načítať prostredníctvom komunikačného kanála SMS alebo MMS. Uvedený vynález je vhodný pre vyhľadávanie...

Detekcia/prevencia slučiek pre správy SMS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11948

Dátum: 14.05.2008

Autori: Murtagh John, Gahan Robert, Murtagh Padraig

MPK: H04W 88/18

Značky: slučiek, správy

Text:

...odkloní sa používateľovi C. Skôr než zariadenie používateľa C prijme správu, odkloní sa účastníkovi A atým na začiatok súvislej slučky.Tretí príklad ilustruje, ako môže používanie kopírovacej služby spôsobiť vytvorenie slučky pre účastníka A s viacerými zariadeniami X 1, X 2 a X 3. Každé zariadenie X 1, X 2 a X 3 má samostatné mobilné číslo alebo číslo MSIDSN. Účastník A aktivoval kopírovaciu službu sovšetkými zariadeniami ako kopírovať na...

Spôsob a zariadenie na vysielanie a prijímanie stavovej správy v mobilnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6007

Dátum: 16.04.2007

Autori: Kim Soeng-hun, Van Der Velde Himke, Van Lieshout Gert-jan

MPK: H04L 1/16

Značky: systéme, spôsob, komunikačnom, zariadenie, mobilnom, prijímanie, vysielanie, správy, stavovej

Text:

...nízkejpaketovej chybovej rýchlosti spoužitím len HARQ. To je, ak je HARQ NACK signál,~ 3 nesprávne rozoznaný ako HARQ ACK signál, odpovedajúcí paket je úplne stratený V HARQ vrstve. Preto spoľahlivosť HARQ ACK/NACK signálu pôsobí ako dôležitý faktor pri stanovení paketového chybového pomeru v HARQ vrstve.Systém V ktorom pracujú ARQ a HARQ spolu, môže zvyšovať účinnosť ARQ činnosti za použitia informácií z HARQ vrstvy. Napriklad HARQ TX...

Krátke správy pre službu skupinového hlasového hovoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6557

Dátum: 19.11.2004

Autori: Brass Volker, Sieredzki Thomas, Grethe Walter

MPK: H04W 4/06

Značky: skupinového, krátké, službu, hovorů, hlasového, správy

Text:

...kanál skupinového hlasového hovoru, a notifikácie pre tento hovor sa posielajú do každej z týchto buniek. Kanál skupinového hlasového hovoru je downlink, ktorý má byť alokovaný v každej bunke oblasti skupinového hovoru pre konkrétny skupinovýhlasový hovor. Všetky mobilné stanice (počúvajúci účastníci), ktoré súúčastníkmi služby pre tento skupinový hlasový hovor, Voice Group Call, v jednej bunke, počúvajú spoločný downlink. Samozrejme je možné...

Optimalizované mobilné správy o čiarovom kóde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2429

Dátum: 17.09.2003

Autor: Forbes Ronald

MPK: G06Q 20/00

Značky: čiarovom, mobilné, kóde, optimalizované, správy

Text:

...rozlíši kód modelu, zaslaný z dátového terminálu, a deteguje schopnosti a/alebo znaky dátového terminálu. Ďalej, centrálne zariadenie vyšle informáciudátovému terminálu spôsobom, vhodným pre schopnosti a/alebo znaky dátového terrninálu.EP-A-l 178421 opisuje ľahko použiteľný, bezpečný elektronický poukážkový systém, ktorý poskytuje elektronicke poukážky užívateľom, ktorí majú mobilný telefón 5 so zobrazovacím zariadením. Zariadenie 23...

Prenos správy v interaktívnom televíznom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4513

Dátum: 07.03.2003

Autor: Robert Van Noetsele

MPK: H04N 7/173

Značky: prenos, správy, televíznom, interaktívnom, systéme

Text:

...správy s odpoveďou pre prenesenie do siete odozvou na správu s výzvou, kde správa sodpoveďou obsahuje dáta prijaté od uživateľa určenie dĺžky intervalu oneskorenie, ktorý má byť na správu s odpoveďou aplikovaný a preneseniesprávy s odpoveďou do siete po tomto oneskorení, vyznačujúci sa tým, že dĺžka tohoto intervalu oneskorenia je založená na aspoň jednej vlastnosti prijímacej0010 Touto vlastnosťou môže byt napr. umiestnenie prijímacej...

Zobrazovacie prostriedky pre správy a obrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3399

Dátum: 09.01.2003

Autor: Giacomini Italo

MPK: G09F 11/26, G09F 11/15

Značky: prostriedky, správy, obrazy, zobrazovacie

Text:

...čase, a tiež také, aby sa dali ľahko a hospodárne realizovať.Zo širšieho hľadiska tento úžitkový vzor umožňuje dosiahnuť tieto a iné ciele,ktoré sa ozrejmia vďaka nasledujúcemu opisu, pomocou zobrazovacíchprostriedkov, vybavených prinajmenšom jednou prídavnou informatívnou-reklamnou-3 správou, ktorá sa zviditeľni, zakrývajúc plochu, obsahujúcu správy, počas kroku prevíjania plochy.Podstatou technického riešenia sú zobrazovacie prostriedky s...

Spôsob dekódovania prenášanej segmentovej správy v prijímači výberového volania a prijímač selektívneho volania na vykonanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281270

Dátum: 08.05.1996

Autori: Willard David Frank, Kuznicki William Joseph

MPK: H04J 3/24, H04Q 7/00

Značky: prenášanej, přijímací, spôsob, vykonanie, výběrového, přijímač, volania, spôsobu, selektívneho, dekódovania, správy, segmentovej

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač (106) selektívneho volania prijíma jeden alebo viacero správových paketov prenášanej segmenovanej správy, kde každý z tohto jedného alebo viacerých správových paketov obsahuje adresu (1605) a dátovú časť (1610) správy. Dátová časť (1610) správy obsahuje indikáciu (1702) o tom, či v tejto segmentovanej správe má byť prijatých viacero správových paketov. Prijímač (106) selektívneho volania prijíma adresu každého správového paketu a potom...