Patenty so značkou «správ»

Spôsob posielania správ v AD HOC sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20477

Dátum: 16.09.2013

Autor: Güner Refi-tugrul

MPK: H04W 74/08

Značky: spôsob, správ, posielania, sieťach

Text:

...Podľa prvého aspektu vynálezu je tento cieľ dosiahnutý spôsobom bezdrôtového posielania a prijímania správ v asynchrónnej ad hoc sieti s množinou sieťových uzlov,z ktorých aspoň prvý sieťový uzol posiela periodicky správy s vopred udaným trvaním periódy, ktorý sa vyznačujenasledujúcimi, V druhom sieťovom uzle uskutočňovanými krokmiurčenie najmenej dvojice za sebou nasledujúcich časových intervalov vždy s dĺžkou trvania periódy, z ktorých sa...

Zapojenie na prenos správ na cielené zobrazenie informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6282

Dátum: 05.11.2012

Autor: Mihaly Eduard

MPK: G06F 17/30, G06F 17/00, G06F 19/00...

Značky: informácií, správ, cielené, zobrazenie, prenos, zapojenie

Text:

...ktorá informácie vyhľadáva.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie zapojenia je graficky znázornené na obrázku.Zapojenie na prenos informácií správ na účely cieleného zobrazenia informácií podľa tohto riešenia pozostáva z internetového prehliadača l na vyhľadávanie, spracovávanie alebo zobrazenie informácií, ktorý je spojený so serverom g. Okrem internetového prehliadača môže ísť aj o iný program pre off-line alebo on-line zobrazenie...

Spôsob a rádiomaják na prenos správ v cestnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15214

Dátum: 17.12.2010

Autor: Tijink Jasja

MPK: G07B 15/06

Značky: cestnom, komunikačnom, prenos, rádiomaják, spôsob, systéme, správ

Text:

...ako správy od aplikácií, ktoré sa zaoberajú napriklad Ien výberom mýta od vozidiel. Vznámych prijímacích protokoloch sa teda správam prideľujú priority vo vzťahu k aplikáciám.0009 V protiklade stým sa v rámci tohto vynálezu pridelujú priority správam vo vysielacej, prípadne spracovatelskej vyrovnávacej pamäti vo vzťahu k palubným jednotkám. Na základe toho môže byť napríklad palubným jednotkám s nízkym vysielacím výkonom, palubným...

Postupy a prístroj na spracovanie správ o riadení chýb v systéme bezdrôtovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12630

Dátum: 18.06.2008

Autori: Torsner Johan, Sagfors Mats

MPK: H04L 1/16, H04L 1/18

Značky: bezdrôtovej, systéme, postupy, riadení, správ, chýb, spracovanie, prístroj, komunikácie

Text:

...Ďalej možno V obidvoch smeroch využiť ARQ schému. Pre ciele tohto vynálezu označuje pojem vysielací uzol všeobecne uzol, ktorý vysiela jednu alebo viacero dátových PDU v potvrdenom režime doprijímacieho uzla. V terminológii 3 GPP sú dáta v potvrdenomrežime, Acknowledged Mode, vysielané vysielacou stranou entity RLC Acknowledged Mode a PDU sú vysielané do peer entity alebo prijímacej strany RLC entity V režime Acknowledged Mode. Pri tomto...

Štatistická detekcia spamových správ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14136

Dátum: 02.06.2008

Autori: Worth Nicholas William John, Hurley John Joseph

MPK: H04L 12/58, H04W 4/12

Značky: detekcia, spamových, štatistická, správ

Text:

...na pôvodcu spamu. V týchto prípadoch ponesie náklady na posielanie správ vlastník mobilného sieťového predplatenia, a týmto môžu jednotlivci čeliť vysokým telefónnym účtom za správy, ktorých nie sú pôvodcami.0005 Existuje preto potreba adresovania posielania spamových správ v0006 Dokument US 2007/0226297 uvádza podľa svojho obsahu techniku nachádzania zhody a vymazávania pre ñltrovanie spamovej pošty. Technika priraďuje prinajmenšom dve adresy...

Spôsob a systém poskytujúci službu nepodmieneného preposielania krátkych správ (SMS)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15878

Dátum: 15.11.2007

Autor: Johan Alexandr

MPK: H04W 4/16, H04W 4/14

Značky: spôsob, správ, sms, preposielania, systém, krátkých, nepodmieneného, službu, poskytujúci

Text:

...mobilnej zakončovanej (Mobile Terminated - MT) SMS doručovacej procedúry,napr. MAP - 3 GPP TS 09.02, a je riadená tak, aby požadovaný stav (t.j. pracovná SMSFWDUN služba) vyžadoval minimálne úpravy existujúcej technológie a komunikačných protokolov.0013 Samotná služba je realizovaná pomocou modiñkácie SMS smerovacej správy SRlforSM (Send Routing Info for Short Message posielanie smerovacich informácií pre krátku správu) a jej presmerovávanim...

Spôsob, systém a program na spracovanie dát pre výmenu správ v mobilnom rádiotelefónnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9075

Dátum: 26.09.2007

Autori: Röbke Matthias, Hechwartner Roland

MPK: H04L 12/58

Značky: systéme, program, výměnu, systém, správ, mobilnom, spôsob, rádiotelefónnom, spracovanie

Text:

...Výhodné uskutočnenia a ďalšie výhodné znaky tohto vynálezu sú0012 Použitie tohto vynálezu je navrhnuté tak, aby bo|o pre uživateľa konvergentnej messaging služby čo najjednoduchšie. Výhodne sa používateľ nemusí vopred (t.j. pred vytvorením resp. odoslaním správy) rozhodovať, či má byť založené vlákno správ, alebo či má byt odoslaná len jedna jediná správa. Keď vznikne odpoved na už predtým odoslanú správu, tak by mala byt0013 Základná...

Spôsob a zariadenie na presmerovanie krátkych správ v GSM/UMTS mobilných telefónnych sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7054

Dátum: 26.06.2007

Autori: Fuchshuber Michael David, Liebhart Rudolf-michael, Schandl Daniel

MPK: H04W 4/12

Značky: presmerovanie, mobilných, správ, telefónnych, sieťach, krátkých, zariadenie, spôsob

Text:

...rozhrania, najmä Message Application Part - MAP, a komponenty mobilnej telefónnej siete, najmämobilné ústredne (Mobile Switching Center - MSC) alebo domovský register (Home Location Register - HLR), vďaka čomu je možnérealizovať rýchle a cenovo výhodné implementácie a uvedenie do- Poskytnutie SMS profilových dát, ktoré sú potrebné na presmerovanie SMS, sa uskutočňuje vservisnom uzle a oddelene od hlasových profilových dát, ktoré sú...

Zapojenie obecného rozhlasu s automatickým nahrávaním a prehrávaním správ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4634

Dátum: 07.12.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00, H04M 11/00

Značky: zapojenie, automatickým, nahrávaním, rozhlasu, obecného, prehrávaním, správ

Text:

...nahrávaním a prehrávaním správ. Podstata spočíva v to, že štandardná rozhlasová ústredňa obecného rozhlasu je doplnená zariadením s automatickým nahràvaním a prehrávaním správ. Automatické nahrávanie spočíva v tom, že nahrávanie je odvodené od vysielania obecného rozhlasu a automatické prehrávanie je riadené obvodom reálneho času, ktorý umožňuje prehratie správy vo vopred určenom čase. Pred samotným prehrávaním zariadenie zapne...

Vyzdvihnutie offline okamžitých správ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13844

Dátum: 13.10.2006

Autori: Garcia-martin Miguel, Haruna Adamu

MPK: H04L 12/58

Značky: správ, okamžitých, offline, vyzdvihnutie

Text:

...URI).0008 Sieťové zariadenie 20, ako napríklad poštový server, ukladá správy čakajúce na vyzdvihnutie užívateľom a zahŕňa prijímací blok 21 a odosielací blok 22. Prijímací blok 21prijíma vyzdvihovaciu požiadavku s aspoň jedným identifikátorom platným pre vyzdvihnutie aspoň jednej z uložených správ a odosielací blok 22 odosiela aspoň jednu správu do terminálového zariadenia (napr. terrninálového zariadenia 10) užívateľa, ktorý je pôvodcom0009...

Spôsob a systém zasielania elektronických poštových správ sieťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3433

Dátum: 18.10.2005

Autori: Plooij Teunis, Leons Nico Samuel

MPK: H04L 12/58, H04L 29/06

Značky: správ, sieťou, zasielania, systém, elektronických, poštových, spôsob

Text:

...ktorá má byť schválená, je táto správa napríklad umiestnená v adresárisprávy na odoslanie, ale este sa neodošle. Potom, ako sivedúci správu prečíta a schváli, môže byť odoslaná.0009 Vo výhodnom uskutočnení správa tiež obsahuje vytvorenie elektronickej poštovej správy určenej na odoslanie bez schválenia, adresovania vytvorenej poštovej správy príjemcovi cez sieť. To umožňuje užívateľovi, aby zasielal elektronické správy, ktoré nie sú...

Spôsob na riadenie doručovania správ v telekomunikačnej sieti pri zvláštnom zohľadnení viacprístrojových konfigurácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6209

Dátum: 10.11.2004

Autori: Dennert Thomas, Götz Günter

MPK: H04W 4/12

Značky: doručovania, konfigurácií, správ, zohľadnení, zvláštnom, riadenie, sietí, spôsob, viacprístrojových, telekomunikačnej

Text:

...napojenému identifikačnému čipu, celkom alebo čiastočne synchrónne alebo s malým časovým oneskorením predávajú ďalším koncovým prístrojom, ktoré sú priradené tomuto účastníkovi, pripadne na ne napojenému identifikačnému čipu (napr. GSM SlM, UMTS USlM. Vďaka tomu je možné, že viacero koncovým prístrojom, napríklad hlavnému a vedľajším prístrojom účastníka, môže byt v databáze, ktorá je zriadená bud v centrálnej SS 7 routovacej funkcii (systém...

Zariadenie na prenos správ v komunikačnej sieti na spracovanie hovorov a dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284124

Dátum: 20.08.2004

Autori: Ritter Rudolf, Hertel Joachim

MPK: H04Q 7/22

Značky: zariadenie, prenos, správ, spracovanie, komunikačnej, sietí, hovorov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetné zariadenie pozostáva z mobilnej rádiovej siete (1), ktorá je tvorená koncovými prístrojmi (4, 9) s prvým filtrom (12.1). Na každý prvý koncový prístroj (4) sú napojené rádiokomunikačné bunky (2) a základňové stanice (3), na ktorých je napojená riadiaca jednotka (5), ktorá je spojená s rádiovou centrálou (6). Na ňu je napojená telefónna sieť (7), mobilná rádiocentrála (13) a centrála (8). K nej je pripojený druhý koncový prístroj (9) a...

Spôsob na zabránenie doručenia nevyžiadanej pošty v službe odosielania krátkych správ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19536

Dátum: 14.04.2004

Autor: Nooren Eloy Johan Lambertus

MPK: H04W 88/18, H04L 12/58

Značky: pošty, zabránenie, krátkých, nevyžiadanej, odosielania, službe, doručenia, správ, spôsob

Text:

...ovládať doručenie správySMS do mobilného terminálu. Je potrebné uznať, že prevod druhých smerovacích údajov na prvé smerovacie údaje by sa mal vykladať extenzívne, t.j. je potrebné len to, aby bolo možné nájsť prvé smerovacie údaje, keď sú prijaté alebo známe druhé smerovacie údaje. Ďalej je potrebné uznať, že výraz sieťový prvok by sa mal vykladať extenzívne, pričom môže zahŕňať niekoľko komponentov alebo aplikácií,cez ktorý je...

Preusporiadanie fronty posielaných správ na základe priority

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1415

Dátum: 08.04.2004

Autori: Tapuska David, Knowles Michael

MPK: H04L 29/06

Značky: priority, správ, fronty, preusporiadanie, posielaných, základě

Text:

...108 bezdrôtovej prenosnej brány, zaisťujúcim služby dátových komunikácií pre bezdrôtové zariadenie 102. V predkladanom uskutočnení je server 108 bezdrôtovej prenosovej brány konñgurovaný za ñrewallom 106,všeobecne dobre známym odbomíkom v danej oblasti techniky. Hoci to nie je znázomené, medzi serverom 108 bezdrôtovej prenosovej brány a bezdrôtovou sieťou 104 môže byť verejná ústredňa a verejná sieť, ako je intemet. Server 108...

Spôsob, používateľské zariadenie, ako aj rádiový komunikačný systém na prenos správ obsahujúcich používateľské dáta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 501

Dátum: 15.07.2003

Autori: Otte Andreas, Beckmann Mark, Hans Martin, Eckert Michael

MPK: H04Q 7/22

Značky: rádiový, obsahujúcich, používateľské, zariadenie, komunikačný, prenos, systém, správ, spôsob, dáta

Text:

...priebehu jedného známeho spôsobu prenosu dát sa medzi sieťou a nwbilným rádiovým prístrojom normálne vo vnútri určitej doby vymení vždy určité množstvo rámcovlebo frames. Jeden rámec je pritom časovou štruktúrou, naktorej spočíva napríklad v UMTS (Universal Mobile Telecommunícations Systém - univerzálny mobilny telekomunikačný systém ) celkové spracovanie signálov aKeď sú všetky tieto rámce nepretržite prenášané a prijímané mobilným rádiovým...

Zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych správ pri riadení železničnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283428

Dátum: 27.06.2003

Autor: Demarais Gérard

MPK: B61L 27/04, B61L 27/00

Značky: zariadenie, dopravy, správ, kontrolu, platnosti, riadení, železničnej, digitálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych správ, ktoré vykonáva kontrolu absolútnej zhody a dynamického stavu dvoch digitálnych správ (A a B) prichádzajúcich paralelne z dvoch spracovateľských kanálov, pričom túto kontrolu vykonáva predtým, než výstupný zosilňovač (6) vyšle bezpečnostný analógový signál (S) "1" alebo "0" riadiaci funkciu akčných členov. Zariadenie sa vyznačuje tým, že je vybavené Wheatstonovým mostíkom (1) s diódami, na...

Spôsob a zariadenie na spracovanie krátkych správ pri prenositeľnosti účastníckych čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 683

Dátum: 26.06.2003

Autor: Klockner Hanns-peter

MPK: H04Q 7/22

Značky: prenositeľnosti, krátkých, spracovanie, správ, spôsob, zariadenie, čísel, účastnických

Text:

...pri prvom pokuse o doručenie, a táto informácia sa uloží súčasne s čakajúcou SM. Pri každomnásledne vyžadujúcom retry SMSC bez časového oneskorenia obdrží potrebnúadresu miesta určenia HLR, ktorá má byť dotazovaná, spolu interným doručením, a môže si potom vyžiadať Send Routing information For SM priamo cestou S 87 zo správneho HLR.Na to je potrebne len zaviesť nový oddiel v pamäti SMSC pre čakajúce SM a stanoviť pravidlá pre výpočet pre...

Bezpečné posielanie správ cez mobilnú komunikačnú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6666

Dátum: 13.01.2003

Autor: Hawkes Michael

MPK: H04W 12/00

Značky: sieť, mobilnú, komunikačnú, bezpečné, správ, posielanie

Text:

...prenesie data odpovede do vyžadovaného formátu, takže užívateľ môže použiť všetky žiadané voliteľné možnosti umožňujúce zvýšenú bezpečnosť jednoduchým a pre uživateľa optimálnym spôsobom.0021 Text, ktorý sa má postúpiť s použitím metódy rozšíreného posielania správ, je automaticky zakódovaný. Opäť sa vyžaduje minimálny vstup užívateľa a vyžaduje sa iba minimálne množstvo správ, pričom sa dosiahne vysoký štandard bezpečnosti. Text môže byť...

Spôsob ukladania krátkych správ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5566

Dátum: 23.09.2002

Autor: Kramarz-von Kohout Gerhard

MPK: H04L 12/58, H04W 4/20

Značky: ukladania, spôsob, krátkých, správ

Text:

...krátkej správy a tým strata príp. dôležitých správ, najma priplnom pamäťovom mieste v mobilnom koncovom telefónnom prístroji, už nie je0010 Ďalej je výhodou vynalezu, že i u chybného mobilného koncového telefónneho prístroja krátke správy bezpečne ako e-mail dorazia k účastníkovi a potom sa môžu presmerovávat na účastníka alebo sa ním môžu vyžiadať cez internet, ako krátke správy (napr. SMS-správy) na inú adresu mobilného rádiového...

Zariadenie určené na prenos T-mail správ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2711

Dátum: 07.11.2000

Autor: Račanský Vladimír

MPK: H04M 3/487, H04M 3/42

Značky: určené, zariadenie, t-mail, správ, prenos

Text:

...prijímacieho tlačidla.Zariadenie na prenos E-mail a SMS textových správ je finančne nenáročné a preto môže byť dostupné širokej verejnosti.Zariadením podľa riešenia možno riadiť spotrebiče, snímať informácie v reálnom čase, prípadne dostávat všeobecné informácie napr. o počasí, kultúmych a športových podujatiach, prípadne burzové informácie a pod. Vzhľadom na identifikáciu pomocou čipovej karty a použitia kódovania kryptovacou metódou je...

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a kombinácia rádiotelefónu a prijímača rádiového vyhľadávacieho systému na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280994

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04M 11/00

Značky: kombinácia, přenosu, radiového, rádiotelefónu, spôsobu, rádiovom, systéme, vyhľadávacieho, systému, spôsob, prijímača, vyhľadávacom, tohto, vykonávanie, správ

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že sa prijme obsah správy od pôvodcu správy a určí sa, či si pôvodca správy želá signál spätného potvrdenia ako ohlas na prijatie obsahu správy prijímačom rádiového vyhľadávacieho systému. Potom sa označí obsah správy ako označená správa požadujúca signál spätného potvrdenia po prijatí, ak si pôvodca správy želá signál spätného potvrdenia, a označená správa sa prenesie ku kombinácii rádiotelefónu a prijímača rádiového...

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a prijímač selektívneho volania na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280489

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04B 7/26

Značky: přijímač, vykonávanie, tohto, spôsobu, přenosu, vyhľadávacom, volania, spôsob, systéme, selektívneho, správ, rádiovom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje kroky prijatia obsahu správy, určenie, či obsah správy obsahuje informáciu dlhšiu ako je vopred určená dĺžka správy, uloženie obsahu správy do pamäťového zariadenia, ak je tento obsah správy dlhší ako vopred určená dĺžka správy a prenos vopred určenej správy do prijímača rádiového vyhľadávacieho systému prostredníctvom prvej komunikačnej cesty, kedy vopred určená správa indikuje, že obsah správy je uložený v pamäťovom zariadení....

Spôsob prenosu správ prostredníctvom návestidla na anténu uloženú na vozidle a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281145

Dátum: 03.04.1996

Autor: Riffaud Didier

MPK: B61L 3/12, B61L 13/04

Značky: anténu, zariadenie, vozidle, vykonanie, správ, návěstidla, uloženú, přenosu, spôsob, prostredníctvom

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prenose správ Mn, Mn+1 prostredníctvom návestidla (1) sa správy prenášajú z návestidla (1) na anténu (3) uloženú na vozidle (5), pričom správy sú prepínané medzi správami Mn a správami Mn+1 podľa potreby informovania a/alebo ovládania vozidiel (5). Pri prítomnosti vozidla (5) v blízkosti návestidla (1) sa v odozve na detekciu jeho blízkosti oneskorí prepínanie medzi uvedenými správami Mn a Mn+1 vysielaním jednej alebo viacerých prídavných...