Patenty so značkou «spouštěcí»

Spouštěcí brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 268356

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: F16D 65/02

Značky: brzda, spouštěcí

Text:

...brzdy podle vynálezu spočívá v tom, že povlak umělé hmoty ve šroubových plochách šrouboveho segmentu, který je ve styku s kovovým povrchem šroubových ploch unášecího kola podstatné snižuje vzàjemný koeficient třeni, a tím zvyšuje axiàlni silu vyvozenou na těchto šroubovych plochách a take výsledný brzdný moment a celkovou bezpečnost brzdy. Další výhodou tohoto provedení je, že pružná vrstva umělé hmoty vyrovnàvá vzájemné geometrické...

Prostředek k vyhlazení proudu trojpulsního řízeného usměrňovače, zejména pro spouštěcí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265679

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/523

Značky: spouštěcí, zejména, vyhlazení, zdroj, usměrňovače, prostředek, proudu, trojpulsního, řízeného

Text:

...vzniká nulový magnetický tok, který byl dosud považován za jednoznačně negativní vlastnost, zvyšující pouze sycení magnetického obvodu a ztráty V blízkých feromagnetických předmětech. Výhlazení proudu ekvivalentní indukčnoetí,související s nulovým tokem tohoto transformátoru nebylo dosud známo a vědomě využíváno. Proto byl tento typ tranefbrmátoru používán pouze pro trojpulsní usměrňovače nejmenšího výkonu a ve větších byl nulový tok...

Pružná čepová prokluzovací spojka, zejména pro spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263088

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: F23C 9/06

Značky: spouštěcí, sondy, trysky, konvertoru, zejména, spojka, pružná, prokluzovací, zdvihací, zařízení, čepová

Text:

...Výhodou je take to, že spojka je kombinaci pružnéćepové spojky s brzdovým kotoučem se spojkou prokluzovací nebo pružné čepové spojky se spojkou prokluzovaci, čímž v so» bě slučuje kladné vlastnosti obou druhů spojek, jako je mékký závěr při rozpěhu nebo brzdění možnost zabudovat spojku na brzdu a bezpečnostní prvek při přerĺženi pohonu. Výhodou je rovněž,že spojka má poměrně malý moment setrvačnosti a jako rychloběžná spojka se vyznačuje...

Spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262596

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: zdvihací, spouštěcí, trysky, konvertoru, zařízení, sondy

Text:

...voze V příkladném provedení sestává z pojízdného vozu l na jehož plošině jsou v přesazeném uspořádání umístěny lanové bubny g, spojené s převodovkou Q přes čepovou prokluzovací spojku 5 brzdovým kotoučem A, elektrohydrauliokou čelísčovou brzdou §, od stejnosměrného elmotoru Q. Na 1 anovémbubnu 3 jsou zakotvena dvě samostatná lana 3, 2, jedno pracovní § a jedno náhradní 2. Pracovní lano Q je vedeno kolem převáděcí kladky lg, upevněné v horní...

Spouštěcí souprava spalovacího motoru sdružená se zdrojem elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261780

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: zdrojem, elektrického, spalovacího, sdružená, proudu, motorů, spouštěcí, souprava

Text:

...řízení komutace, zatímco druhý integrovaný obvodtvoří elektroniku řízení tyristorů. Vysoce přesné číslicové řízení nabíjecího proudu má pfíznivý Vliv na zvýšení životnosti akumulátoru. Elektronika výkonové části je zjednodušena na nejmenší míru a další zjednodušení lze dosáhnout již jen sdružením výkonových členůdo jediného bloku nebo alespoň do dvojíc pro řízení jednotlivých fází.Sdružením spouštěcí soupravy a zdrojové soupravy se dosahuje...

Zapojení spouštěcí soupravy spalovacích motorů se stejnosměrným bezkomutátorovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261631

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: bezkomutátorovým, soupravy, stejnosměrným, motorem, spouštěcí, spalovacích, motorů, zapojení

Text:

...spouštěče a lze tedy využít každý volný prostor v .automobilukomutát-oí ani žádný jiný třecí nebo spínacínabíjení, který by vyžadoval výměnu nebo údržbu životnost. zařízení je prakticky. llmítovä,na jen Žlvvóílnqąĺíĺçižísgk. Nąiñćněvýznaíriné, zjednodušení příslušàľlství spalovacíhb m-otoru spočíva) v, toilnj žěÍzątĺrjoj elek. tri-akého proudu .a spouštěčtvoří jeden konipaktní celok. sąššąní stejnosmgrného rngt-oru s elektronic on...

Plynule stavitelné hydraulické spouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244181

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubíeek Josef, Pošíval Jaromír

MPK: B66C 1/34

Značky: stavitelné, hydraulické, spouštěcí, plynule, zařízení

Text:

...zásahem třetí osoby.244 181 Příkladné provedení plynule stavitelného hydraulického spouštěcího zařízení je schematicky znáñorněno na připojenén výkrese.Plynule stavitelné hydraulické spouštěcí zařízení tvoří hydraulický válec, který sestává z tě 1 esal, jehož jedno víko tvoří nosné oko 3 pro zavěšení na hák§jeřábu. Druhé víko li je opatřeno axiálním otvorem, jímž prochází pístnice 1 pracovního pístu lg, zakončená na vnějäím, volném konci...

Spouštěcí mechanismus zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na vodiče elektrorozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256482

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: H02G 1/14

Značky: mechanismus, spouštěcí, elektrorozvodů, nalisování, ukončovacích, vodiče, prvků, zařízení

Text:

...mechaniamus podle vynálezu lze s výhodou používat při elektromontážních pracích bez vysokých nároků na kvalifikaci obsluhy.Zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazeno na připojených výkrcsech, kde obr.1 v podélném řezu znázorňuje celkový pohled na pneumatické zařízení pro naliaování ukončovacích prvků e obr.2 zobrazuje řez jeho spouštěcím úetrojím.Na obr.2 je schematicky znázorněn princip vynálezu, kde na pístní tyči g je zarážka gg...

Spouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245059

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fuchs Petr

MPK: F02N 9/04

Značky: spouštěcí, ventil

Text:

...talíř 3 do sedla 2. Těleso 1 má na boku nálitek 8 pro přívod tlakoveho vzduchu. Na těleso 1 je nasazeno víko l s válcovou dutinou, soustřednou s osou ventilu, ve kterém je suvně uložen vnější ovládací pist 10. Ve středu dna pístu lll je otvor üstíci do přívodu 11 tlakového vzduchu ve víku 9. Na otvor v pístu 1 I je napojeno vybraní 12 uvnitř jeho dna. Ve vnějším ovládacím pístu 1 D je rovněž suvně uložen vnitřní ovládací píst 13 s pomocnou...

Spouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 234506

Dátum: 01.11.1987

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: spouštěcí, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso ventilu má ve své horní i dolní části velký vnější průměr odpovídající vnitřnímu průměru svislé válcové dutiny v hlavě válce. Ve střední části má těleso ventilu malý vnější průměr, menší než 2,4 násobek průměru dříku ventilu. Dolní část tělesa ventilu je opatřena otvory protáhlými ve směru osy ventilu, jejichž vyústění dovnitř tělesa ventilu je vzhledem k dříku ventilu tangenciální.

Spouštěcí zařízení motoru vnitřního spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247114

Dátum: 28.09.1987

Autori: Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Kueera Jaroslav, Foral Jioí

MPK: F02N 15/02

Značky: zařízení, spouštěcí, spalování, vnitřního, motorů

Text:

...paőoraew cueymmnu o 6 pa 3 oM. Hpn paőore nBHraTenH 1 ero KpyTnmuü MoMeHT nepeaewcx na ñapaőan 7 pnKunoHHoů My®Tm cuenneann uepes mecrepnn 5 H 6 peyxropa H Hapymnmů oőon 11 Mywru csóödýoro xoa, aaxnuHenumñ ponnxauu 10 Ha ononnurenbnoñ uHnHHpHqecKoñ HOBEDXHOCTH 14 mecrepHH 6. Hpu 3 TOM Gapaöan 7 BMECT 8 c neymumn qucxamu 8 csoőono Bpamaercn, a Ban 4 peyxropa Henoaumeu.Hpn nepeMemeHHH non eñcwnnem cneunanbuoro npnsona (He noxasan) nanbuą 13...

Spouštěcí mechanismus automatického hasicího zařízení s výbušným členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251821

Dátum: 13.08.1987

Autori: Douda Miloš, Richtr Václav, Vacek Jan, Vetlický Boris

MPK: A62C 37/28

Značky: spouštěcí, zařízení, mechanismus, hasicího, automatického, členem, výbušným

Text:

...sit pře svorkovnici a konektor a že je sevřen mezi příruby hasicího potrubí uepořàdaného poprípade tak, aby z jedné strany vložlqivznikl prostor naplnený vzduchem nebo plynem.Výhodou zařízení podle vyndlezu je to, že výbuěný člen je uložen ve vložce, čímž je chrdnln před účinlq jak okolního prostředí. tak hasicí látky. Další výhodou je velice snadné montáž a demontáž na místě použití a nízká pořizovací náklady, protože při konstrukci bylo...

Spouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249723

Dátum: 15.04.1987

Autor: Matyšek Stanislav

MPK: F04D 29/60

Značky: spouštěcí, zařízení

Text:

...je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje čelní pohledna spoustěcí zařízení se zavěšeným čerpadlem a obr. 2 boční pohled na zařízení z obr. 1 s naznačeným horizontálním uložením čerpadla.Podlevyná 1 ezuje spouštěcí zařízení tvořeno příčníkem l,který je opatřen úchytem g a na kterém jsou pomocí horizontálně přestavitelných objímek 1 osově zavěšena dvě táhla 1. Na táhlech 1 jsou ve střední části jednak...

Spouštěcí zařízení motoru motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249198

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kubínek Jiří, Šváb Pavel, Šantora Vladimír

MPK: F02N 1/00

Značky: motorů, zařízení, motocyklů, spouštěcí

Text:

...Západkové kolo je axiálně posuvné na axiálně pevném kolu prímárního převodu pomocí vnějěích nebo bočních výstupků zapadajících do otvorů ve stěně kola primárního převodu Západkové kolo může být střow děné svým vnějším průměrem ve vybráních kola prdmárního převodunebo svým vnitřním prüměrem na jeho nábojí nebo pomocí západekv otvorechř Kromě toho může být radiální spojení í současné.středě~ ní uskutečněno pomocí drážek. V otvorech jsou navíc...

Spouštěcí brzda, zejména pro závěsné sedačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234419

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vlasák Václav, Šimon Jaroslav, Šichta Karel, Skružný Zdeněk

MPK: A62B 1/14

Značky: zejména, závesné, spouštěcí, brzda, sedačky

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí brzda je určena zejména pro bezpečné spouštění a vytahování pracovních závěsných sedaček pro práce ve výškách. Spouštěcí brzda je upevněna na závěsu závěsné sedačky a sestává z pouzder s drážkami, v nichž jsou suvně namontována brzdicí kolečka. Pouzdra jsou spojena rozpěrkou, ke které je připojeno táhlo. K táhlu je výkyvně připojeno prodloužené rameno opatřené na jednom konci drážkou a na druhém konci protizávažím, a ovládací páka.

Spouštěcí zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232699

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: konvertoru, kyslíkových, trysek, zařízení, kyslíkového, spouštěcí, měřicích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uložení pojezdových kol rámu spouštěcího zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru. Opatřením podvozku (1) s pojezdovými koly (3) svislým čepem (4), který je uložen v konzole (6) připevněné k přírubě (8) konce rámu (13) spouštěcího zařízení. Na svislém čepu (4) je vytvořena drážka (22), v níž je upevněn konec ploché pružiny (17) upevněné mezi opěrnými konzolami (2) připevněnými k...

Spouštěcí přístroj pro spouštění osob a břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 230160

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pražan Oldřich

MPK: F16H 55/38

Značky: prístroj, spouštění, spouštěcí, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení bezpečnosti, snížení tělesné námahy a zjednodušení akcí, při kterých dochází ke spouštění osob a břemen. Uvedeného účelu se dosáhne použitím spouštěcího přístroje podle vynálezu, u kterého je brzdný účinek vyvoláván zatížením přístroje a je mu přímo úměrný. Spouštěcí přístroj je vybaven kladkou s klínovou drážkou pro vedení spouštěcího lana. Zatížením 1ana je vnější klínový tvar kladky přitlačen na brzdové obložení...

Spouštěcí obvod rázujícího generátoru pro analogočíslicové převodníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230504

Dátum: 15.05.1986

Autor: Režný Miloslav

MPK: G06F 1/04

Značky: generátoru, rázujícího, analogočíslicové, převodníky, spouštěcí, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí obvod rázujícího generátoru řeší problém zajištění nulové úrovně pilovitého napětí v komparačních obvodech, kde se porovnává okamžitá hodnota pilovitého napětí s měřeným napětím. Podstata vanálezu spočívá v součinnosti časových impulsů a rozhodovací, v daném případě "nulové" úrovně napětí, ke které se všechna měřená napětí porovnávají. Spouštěcí obvod podle vynálezu je možno využít v oboru působnosti měřicí techniky, obzvláště u...

Zapojení hladinoměru s použitím spouštěcí dotykové sondy pro měření výšky hladiny materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229112

Dátum: 01.02.1986

Autori: Soukup Emil, Sivek Vladimír, Kuchyňka Václav, Kolář Jan

MPK: G01F 23/10

Značky: hladinoměru, použitím, zapojení, dotykové, hladiny, materiálů, sondy, měření, spouštěcí, výšky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru měření výšky hladiny materiálů s všeobecným použitím. Vynález se týká zapojení hladinoměru s použitím spouštěcí dotykové sondy pro měření výšky hladiny materiálu, je zejména vhodný pro kusové materiály v zásobnících nebo volně sypaných na skládku. Jeho podstata spočívá v tom, že se v okamžiku doteku spouštěné dotykové sondy s hladinou materiálu odvozuje od přerušení výroby elektrické energie elektrickou pohonnou jednotkou,...

Samočinný spouštěcí závěs na záclony

Načítavanie...

Číslo patentu: 220801

Dátum: 15.12.1985

Autor: Marek František

Značky: spouštěcí, záclony, závěs, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samočinného spouštěcího závěsu na záclony při výrobě těchto závěsů. Vynález řeší problém konstrukce zařízení, jež umožňuje zavěšovat záclony v poloze stojící osoby na podlaze a vytahování zavěšené záclony do upevňovací konzole u stropu místnosti. Podstatou vynálezu je to, že kolejnička pro zavěšení záclony zavěšená na spouštěcích šňůrách je na obou koncích podepřena dvěma odpérovanými opěrkami otočně uloženými na čepech...

Spouštěcí uzávěr vody ke stabilnímu hasicímu zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225694

Dátum: 01.07.1985

Autor: Karel Vacek

Značky: zařízení, hasicímu, uzáver, stabilnímu, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí uzávěr vody ke stabilnímu hasicímu zařízení s potrubními rozvody hasební vody ukončenými otevřenými skrápěcími otvory, hlavicemi nebo jiným sprchovým zařízením, vyznačující se tím, že těleso spouštěcího uzávěru je tvořeno dvěma přírubami /4/ a /5/ z elektricky nevodivé hmoty, které jsou vloženy mezi dvě části potrubí přivádějícího hasební vodu do požárně chráněného prostoru, a které mezi sebou svírají fólii z plastické hmoty sloužící...

Spouštěcí zařízení ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218752

Dátum: 15.04.1985

Autor: Uchytil Jan

Značky: ponorného, zařízení, čerpadla, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah a řeší spouštěcí zařízení ponorných čerpadel z břehů kanálů a řek se šikmými stěnami, skládající se z výtlačného potrubí opatřeného vedením čerpadla a postranní přírubou pro uložení příruby čerpadla opatřeného tažným prostředkem. Podstatou vynálezu je, že výtlačné potrubí je uloženo šikmo, přičemž alespoň jedna příruba je opatřena ozubem pro uchycení protipříruby. Vedení čerpadla může být opatřeno alespoň jednou...

Spouštěcí zařízení ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218033

Dátum: 15.02.1985

Autor: Uchytil Jan

Značky: čerpadla, zařízení, spouštěcí, ponorného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spouštěcí zařízení ponorných čerpadel z břehů kanálů a řek se šikmými stěnami, sestávající ze strmého vedení, opatřeného ve své spodní části zarážkou čerpadla, kde čerpadlo je opatřeno tažným lanem a výtlačnou přírubou, uloženou na protipřírubě rozvodu dopravované kapaliny. Podstatou vynálezu je, že vedení čerpadla je v horní části opatřeno ohybem, na nějž navazuje šikmá, v podstatě horizontální větev vedení, opatřená na své spodní...

Spouštěcí ústrojí na zařízení k občasnému odtahování útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214816

Dátum: 15.10.1984

Autori: Lucian Anton, Zwiener Rudolf

Značky: občasnému, zařízení, útku, spouštěcí, ústrojí, odtahování

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí ústrojí na zařízení k občasnému odtahování útku ze zásoby uložené vně prošlupu u tkacích strojů s bezcívkovým zanášením útku, přičemž útek je odtahován odtahovými válci, které se otáčejí protiběžně a z nichž nejméně jeden je hlavním hřídelem stroje za pomoci řídicího ústrojí, například vačkového uspořádání, řiditelný do činné polohy, ve které odtahové válce jsou v tlačném styku s útkem, a do uvolňovací polohy, přičemž část délky útku...

Spouštěcí a synchronizační zařízení pro elektromotory, které jsou napájené z měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222978

Dátum: 01.09.1984

Autori: Birenheide Reinhard, Zimmer Joachim, Kloock Dietrich

Značky: měničů, napájené, synchronizační, zařízení, elektromotory, které, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spouštěcího a synchronizačního zařízení pro motory, které jsou napájeny z měničů a které mají k dispozici několik spouštěcích a pracovních měničů, jež musejí být udržovány na stejném napětí, kmitočtu a fázi. Základem vynálezu je úkol vytvořit spouštěcí a synchronizační zařízení, které umožní synchronizovat měniče a rozběh motorů při jejich bezprostředním připojení bez použití číslicových časovačů u záložních a pracovních měničů....