Patenty so značkou «spotřeby»

Systém a spôsob spracovania telemetrických údajov, najmä z meradiel spotreby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7490

Dátum: 01.07.2016

Autori: Jendroľ Vladimír, Ravas Stanislav, Tomlain Ján, Tomlain Juraj

MPK: G06F 19/00

Značky: spotřeby, systém, telemetrických, najmä, spôsob, údajov, meradiel, spracovania

Text:

...blok pomerov. Potom sa jednoducho dá nastaviť prevodový pomer medzi počtom impulzov a jednotkou meranej veličiny. Takýto konfiguračný blok umožní tiež vytvoriť používateľsky príjemné prostredie, kde si používateľ zvolí mená jednotlivých meracích kanálov, ako napríklad voda na polievanie, voda na 3. poschodie a podľa údajov z konkrétneho meradla tiež nastaví, že napríklad 1000 impulzov príslušného meradla zodpovedá 1 m 3 vody.Výhody...

Spôsob a zariadenie na vyhodnocovanie spotreby média v napájacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20214

Dátum: 13.06.2012

Autori: Ohl Jochen, Leblang Lars

MPK: G01F 15/00, G01F 15/06, G01M 3/28...

Značky: systéme, vyhodnocovanie, media, napájacom, zariadenie, spotřeby, spôsob

Text:

...sa škrtiace, resp. blokovacie operácie. Ako kritériá na porovnanie so samostatnou hodnotou aktuálne nameranou prietokomerom sa používajú prekročenie vopred určeného prietokového množstva, vznik stáleho, malého prietoku alebo odchýlka spôsobu prietoku od vzoru spotreby, ktorý sa zistil na adaptívnej trase a uložil sa do pamäte. Vzory spotreby sa zaznamenávajú ako zápis objemovo a časovo súvisiacich spotrebných udalostí. Jednotlivé,...

Merač a spôsob na monitorovanie spotreby energie dodávanej elektrickým prenosovým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18220

Dátum: 23.11.2011

Autori: Long Yan, Sobotka Peter, Shi Xiao Ming

MPK: G01D 4/00, H04B 3/54

Značky: spôsob, přenosovým, merač, elektrickým, spotřeby, dodávanej, energie, monitorovanie, systémom

Text:

...príjem signálu nízkeho napätia a generovanie správy o strate prenosu energie do obvodu spojeného s kapacitným obvodom do elektrického prenosového systému.0011 V merači môže byť správa o strate elektrickej energie vysielaná na nosné správy s frekvenciou nosnej v rozsahu približne 2 MHz a 30 MHz na premostenie nespojitosti V elektrickom prenosovom systéme.0012 V merači môže po detekcii stavu nízkeho napätia modul merača sledovať...

Spôsob a zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287197

Dátum: 24.02.2010

Autori: Žoldák Ľubomír, Peter Igor, Hering Jiří

MPK: G01F 1/00, F24D 17/00, G01K 17/00...

Značky: tepla, meranie, spôsob, zariadenie, užitkovej, teplej, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

Spotreba teplej úžitkovej vody a/alebo tepla vo vnútornej slučke napojenej na centrálny rozvod sa zisťuje ako rozdiel hodnôt nameraných dvoma vodomermi, pričom k výstupnej hodnote každého vodomera sa priradí teoretická chyba odčítaná z individuálnej kalibračnej krivky príslušného vodomera podľa prietoku určeného z časového priebehu predchádzajúcich hodnôt výstupu vodomera. Každý z vodomerov sa pred zapojením individuálne kalibruje a priebeh...

Modulárny merač spotreby toku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10852

Dátum: 11.12.2008

Autor: Moulard Jean-michel

MPK: G01R 11/24, G01R 35/04, G01D 4/02...

Značky: merač, modulárny, spotřeby

Text:

...súčasti.Nakoniec,patentová prihláška US 2004/070 517 opisuje elektronický merač elektrickej energie, u ktorého je navrhnuté rozdelenie obvodov na výkonové obvody a obvody citlivé na výmenu. Avšak zostava týchto obvodov je integrovaná do jedinej skrine.Predkladaný vynález má za ciel odstrániť vyššie uvedené nevýhody, vzhladom na klasické a napichovatelné elektronické merače elektrickej energie alebo všeobecnejšie toku.Ďalším cielom...

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Stauss Gerold, Schimske Gerhard

MPK: G01D 4/00, G01K 1/02, F24D 19/10...

Značky: vykurovanie, prevádzkovania, hlavne, elektronického, spotřeby, spôsob, rozdelovača, nákladov, merača

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Úprava palivovej sústavy motora so vstrekovaním na meranie spotreby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285483

Dátum: 22.01.2007

Autor: Podstanický Ivan

MPK: F02M 19/00

Značky: sústavy, meranie, palivovej, spotřeby, vstrekovaním, motora, paliva, úprava

Zhrnutie / Anotácia:

Do cirkulačného okruhu vstrekovača (7) medzi nasávacie potrubie (6) a obtokové potrubie (8) je zaradená odpeňovacia nádrž (5), ktorá je spojená prívodným potrubím (2) s palivovou nádržou (1), pričom v obtokovom potrubí (8) sa nachádza chladič (11).

Systém na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4607

Dátum: 03.11.2006

Autori: Žoldák Ľubomír, Hering Jiří, Peter Igor

MPK: G01F 1/00, G01K 17/00, F24D 17/00...

Značky: teplej, spotřeby, systém, meranie, užitkovej

Text:

...príklade je V ovládacej jednotke 6 nastavená hraničná hodnota 50 °C 15 °C pri zohľadnení referenčnej teploty 60 °C, ktorú má voda pri tepelnom zdroji. Ak snímačom 5 teploty je zistená na vratnej vetve 10 teplota nižšia ako 45 °C, ovládacia jednotka 6 otvorí uzatvárací alebo škrtiaci prvok 4 a umožní cirkuláciu vo vnútomej slučke 8 dovtedy, kým nameraná teplota dosiahne hodnotu 55 °C, kedy ovládacia jednotka 6 uzatvorí uzatvárací alebo...

Merač spotreby kvapalných alebo plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285179

Dátum: 30.06.2006

Autori: König Peter Wilhelm, Hinzmann Martin

MPK: G01F 15/06, G01F 15/00, G01D 4/00...

Značky: plynných, kvapalných, merač, médií, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

Merač spotreby s číslicovým indikátorom (4) spotreby média prechádzajúceho meračom spotreby, ktorý obsahuje prevod (1), indikuje kumulovaný číselný stav celej doterajšej spotreby a umožňuje indikáciu kontrolného kódu. S prevodom (1) číslicového indikátora (4) spotreby je mechanicky spojené zariadenie (3) na indikáciu kontrolného kódu a prevodový pomer medzi prevodom (1) a zariadením (3) na indikáciu kontrolného kódu je voľne voliteľný.

Systém na zníženie spotreby paliva u vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7932

Dátum: 01.03.2006

Autor: Moscoso Gomez Joaquin

MPK: B62D 35/00

Značky: vozidiel, zníženie, systém, paliva, spotřeby

Text:

...tvoriac integrálnu časť tejto špecifikácie, priložených je niekoľko výkresov, na obrázkoch ktorých jenasledujúce reprezentované ilustratívnym a neobmedzujúcím spôsobom.Stručný opis obrázkov Obr. 1 je schematický pozdĺžny pohľad, ktorý znázorňuje pohybujúce savozidlo a oblasť depresie, ktorá sa tvorí za ním.Obr. 2, 3 a 4 sú príslušné perspektívne pohľady, ktoré znázorňujú rôzne normálne spôsoby zníženia aerodynamického odporu v prednej častí...

Valčekové počítadlo pre počítače spotreby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4970

Dátum: 31.01.2006

Autori: Becker Walter, Fesser Ralf

MPK: G06M 1/00, G01F 15/06

Značky: spotřeby, počítače, valčekové, počítadlo

Text:

...spínacieho člena prebieha v podstate kolmo na os valčekového počítadla. Spínací člen, ktorý je v zábere s kolikovým kolesom, má v podstate valcové blokovacie teleso, ktoré má na rovinnej čelnej ploche excentricky na svoju os otáčania umiestnený spínací ozub so spínacou plochou v podstate axiálnou a so spínacou drážkou bezprostredne za spínacím ozubom v smere otáčania na čelnej strane, pre spínací kolik kolíkoveho kolesa nachádzajúceho sa v...

Zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4346

Dátum: 05.01.2006

Autori: Bublavý Jozef, Lacika Ernest

MPK: G01F 3/00

Značky: spotřeby, meranie, užitkovej, teplej, zariadenie

Text:

...koncentrátora 12. Jeho druhý vstup je spojený s výstupom merača 13 strateného tepla,na ktorého vstupy je pripojený výstup z merača 7 pretečeného množstva nevyužitej vody, vstupný teplomer 4 a výstupný teplomer 8. Výstup koncentrátora 12 je vyvedený do vyhodnocovaciebo strediska.Snímač prietoku 3 privádzanej vody indikuje množstvo teplej vody pritekajúcej do slučky 2. Snímač prietoku 6 vratnej vody dodáva informácie o množstve teplej vody...

Spôsob zníženia spotreby vápna pri čistení šťavy z cukrovej repy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3241

Dátum: 26.10.2004

Autori: Deneus Eric, Michelberger Thomas, Ajdari Rad Mohsen, Merkel Gunter, Willems Mark

MPK: C13D 3/00

Značky: spotřeby, cukrovej, stavy, čištění, vápna, zníženia, spôsob

Text:

...uskutočňovaného hlavného čerenie spočívanajmä V chemickom rozklade invertného cukru a amidov kyselín,ktorý by inak prebiehal V oblasti zahusťovania šťavy za tvorby kyselín. Pri hlavnom čerení sa zvýši teplota na približne 85 °C a alkalita surovej šťavy z cukrovej repy sa zreteľne zvýši pridávaním vápenného mlieka, a to na približne 0,8 až 1,1 g CaO/100 ml šťavy. Procesy, o ktoré je snaha pri hlavnom čerení, prebiehajú klasickým spôsobom...

Systém diaľkového získavania a riadenia spotreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2385

Dátum: 20.12.2002

Autor: Rogai Sergio

MPK: G01D 4/00, G01R 22/00

Značky: systém, energie, elektrickej, diaľkového, riadenia, spotřeby, získavania

Text:

...príslušných počítadiel s tarifnými funkciami.Dokument EP 0 878 892 A 2 navrhuje podobný postup diaľkového merania, pričon 1 počítadlá. sú zachované ako pomerne jednoduché(strana 3, riadok 5) a pôsobia ako zjednodušená meracia stanica(strana 3, riadok ll), ktorá prenáša základné dáta definujúce spotrebu cez dátovú sieť k serveru pridelenému k príslušnej meracej stanici. Server spracováva základné údaje pre každú meraciu stanicu vo...

Systém diaľkového získavania a riadenia spotreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 627

Dátum: 20.12.2002

Autor: Rogai Sergio

MPK: G01R 22/00

Značky: systém, elektrickej, diaľkového, energie, získavania, spotřeby, riadenia

Text:

...prevádzkujú v súčasnosti veľký počet cieľových miest užívateľov rozprestretých na danom území. Aby sa uviedlo, čo sa myslíveľkým počtom cieľových miest užívateľov je možné si vybaviť, že firma ENEL (National Company for Electric Energy) má Vsúčasnosti tridsať miliónov cieľových miest užívateľov.Táto úloha sa rieši podľa predmetného vynálezu tak, ako je to vyznačené V nároku 1. Výhodné uskutočnenia predmetného vynálezuPodľa predmetného...

Systém prenosu a/alebo evidencie spotreby médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3189

Dátum: 04.04.2002

Autor: Valenta Ivo

MPK: G08C 19/00, G01F 3/00

Značky: evidencie, systém, přenosu, médií, spotřeby

Text:

...slúžia na sledovanie správneho-3 merania asamotného vysielacieho modulu možno využiť kontaktné alebo bezkontaktné spínače napojené na tieto pomocné akontrolné obvody. Tieto obvody môžu zabezpečovať stráženie otvorenia prístrojovej časti miesta merania. Pri otvorení sa ihneď vysiela signál do miesta centrálnej evidencie. Na servisné opravy slúži napríklad tzv. servis tlačidlo(napríklad elektronický kľúč), ktorým servisný technik oznamuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie spotreby energie v mobilnom oznamovacom prijímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 282130

Dátum: 21.09.2001

Autori: Weaver Lindsay, Geib Kenneth, Kerr Richard, Tiedemann Edward

MPK: H04J 3/16

Značky: mobilnom, oznamovacom, spotřeby, zariadenie, zníženie, spôsob, přijímací, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Komunikačný systém obsahuje vysielač a jeden alebo viac prijímačov, ktoré zaznamenávajú periodicky správy v blokoch. Každému prijímaču je priradený blok, cez ktorý je monitorované vysielanie. Vysielač vysiela správy do prijímača iba v priradených blokoch. Prijímač je v aktívnom stave počas tohto priradeného bloku. V priebehu neaktívneho stavu môže prijímač plniť ostatné funkcie nevyžadujúce koordináciu s vysielačom. Tak môže v priebehu tohto...

Spôsob zmenšenia spotreby pary pri výrobe autoplášťov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281741

Dátum: 21.05.2001

Autor: Bafrnec Milan

MPK: B30B 15/26, B29C 43/58, B29C 35/02...

Značky: spôsobu, zariadenie, spôsob, zmenšenia, autoplášťov, výrobe, vykonávanie, tohto, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

V okamihu, keď je kvapalina z membrány (1) vytlačená, začne z nej výtokovým potrubím (2) prúdiť plyn. Snímačom (6) vloženým do tohto potrubia sa meria veľkosť veličiny média, ktorá sa skokom zmení, keď okolo snímača (6) prestane tiecť kvapalina a začne tadiaľ tiecť plyn. Snímačom (6) vyslaný signál je vyhodnotený riadiacim počítačom (7) alebo automatickým regulátorom (7) a/alebo signalizačnou jednotkou (7), ktorý vyšle povely na uzatvorenie...

Kalorimetrický snímač na meranie spotreby tepla a/alebo prestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2704

Dátum: 07.11.2000

Autori: Raška Boris, Šimorová Zdena

MPK: G01K 17/06

Značky: tepla, kalorimetrický, přestupu, spotřeby, snímač, meranie

Text:

...zaťažené meranie teplotného rozdielu.Ďalším nedostatkom týchto prietokomemých zariadení je nutnosť montáže príetokomeru do hydraulického systému vykurovacieho telesa.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje kalorimetrický snímač. Meria nedeštruktívnou metódou bez zásahu do hydrauliky vykurovacieho systému a reaguje na prirodzenú konvekciu v meranej miestnosti.Snímač čerpá energiu v strednej povrchovej teplote spotrebiča. Výhodou navrhovaného...

Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2284

Dátum: 10.09.1999

Autori: Miklánek Ladislav, Pupák Anton, Jankech Dominik, Gurňák Jiří, Ciferský Jozef

MPK: G01F 15/14

Značky: merania, spotřeby, plynů, skriňa, regulácie, tlaku

Text:

...riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 celkové usporiadanie skrine regulácie tlaku a merania spotreby plynu, obr. 2 rez horizontálnou rovinou A~A prechádzajúcou ochranným plášťom s uchytením ochranného plášťa na nosnom prvku, obr. 3 a 4 osadenie skrine do základu na voľnom priesťranstve, obr. 5 znázorňuje nosnú konštrukciu na uchytenie plynomerných armatúr a obr. 6 osadenie skrine pričiastočnom...

Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1010

Dátum: 08.11.1995

Autori: Miklánek Ladislav, Ciferský Jozef, Pupák Anton, Gurňák Jiří, Jankech Dominik

MPK: G01F 15/14

Značky: merania, regulácie, plynů, spotřeby, tlaku, skriňa

Text:

...4 je znázornené osadenie skrine do predzáhradky domu, odr.5 osadenie skrine namúr plotu a obr.6 osadenie na stenu domu.Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu. podľa obr. 1 pozostáva z nosnej konštrukcie tvorenej nosnikom 1, na ktorom sú zhora upevnené dve nerovnako dlhé stojiny 1, 2 ktorých kratšia je opatrená pevným a dlhšia posuvne upevneným strmeňom g. Zdola sú na nosniku Q upevnené dva držiaky 3, prostrednictvom ktorých sa skriňa...

Kalorimetrický snímač spotreby tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 678

Dátum: 07.12.1994

Autor: Šimor Stanislav

MPK: G01K 17/04

Značky: energie, kalorimetrický, tepelnej, snímač, spotřeby

Text:

...privedenú tepelnú energiu odovzdáva vykurovanêmu vzduchu V tých istých podmienkach konvekcle V akých odovzdáva tepelnú energiu výkurovanému vzduchu celé vyhrievacie teleso. Z rozdielu teplôt nameraných druhým vnútorným teplotným snímačom a vonkajším teplotným sní/taft-t/ Za známeho množstva odvedeného teplamačom definovanej. chladiacej plochy S chladiča sa určuje súčiniteľ pre tupu tepla ck vyjadrený vzťahom /I/v reálnom čase Ť pre dané...

Zariadenie na reguláciu spotreby vyhrievacieho média teplovodného vykurovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 204

Dátum: 09.09.1993

Autori: Peterek Pavel, Spratek Petr, Urbanec František, Herman Jiří

MPK: F24D 3/00

Značky: vyhrievacieho, reguláciu, spotřeby, media, teplovodného, zariadenie, vykurovania

Text:

...okruhu do dvou tras je provedeno tak,že před rozdělovačem je umístěn uzavírací servoventil,před kterým je přes regulační ventil vedena trasa potrubí umožňující celoroční vytápění objektů,které vytápění vyžadují.Trasa za rozdělovačem se používá pouze v případě nízkých venkovních teplot.K ovládání průchodu topného média jsou obě trasy opatřeny regulačními ventily udržující požadovaný tlak i teplotu.Na začátku i konci celého topného okruhu jsou...

Měřič spotřeby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269737

Dátum: 14.05.1990

Autori: Beneš Bedřich, Pejša Ladislav, Kadleček Boleslav, Jurča Vladimír, Fink Karel

MPK: G01F 9/00

Značky: paliva, měřič, spotřeby

Text:

...ll. Hydrogenerátor l se skládá z hydraulíckého válce 2, jehož pístnice Ě je opatřena reverzačním kontaktem lg a je pevné spojene s maticí É pohybového šroubu 1, přičemž pohybový šroub 1 je ponáněn elektromotorkem l řízeným ovládacími elektronickými obvody gg a je dále opatřen clonkovým kotoučem 2Y umístěným mezi enímači 5 odmärných a vyhodnocovacích elektronických obvodů Ž.Zapojení a funkce zařízení je následující. Zařízení se zapojí do...

Měnič spotřeby fluida

Načítavanie...

Číslo patentu: 267679

Dátum: 12.02.1990

Autori: Džudžev Slavčo, Jaramov Kiril, Todorov Dimitr

MPK: G01F 1/06

Značky: spotřeby, fluida, měnič

Text:

...nnaTa 9. K KuTopoü npHKpenneuu, OAHH uanpornu npyroro. Hanyuarenn H onronpucunux ooToauuKTnuuuxarn nneoaasosarenn 10 (puc. 4 Hacroru Bpameunn. nnara 9 (pHc.3) BMECTC c uunnnnuuecxun xunytnn 103 npumaru K ucuonauun 5 Kpumxoü 11. D Korooň nupaaorauu coenuuanmue Kanauxn 111 M 112. Uucuuuauuu 5. Nemny axcuanbuun uuxonou 102 unnnnnpnuecxoä Hnuepurcunuuñ xancpu 1 H umxonuuñKauepoñ 8 ycnoxoureun. oeopumeu ruapannuwecxuä APDCCEJD 52. Bxonuan...

Zařízení pro měření spotřeby paliva pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266938

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchan Zdeněk

MPK: G01F 9/00

Značky: motory, spotřeby, měření, vznětové, paliva, zařízení

Text:

...i funkční závislost délky regulační hrany vstřikovacího pístu na jeho natocení vhodným naprogramováním po sobě jdoucich datových údajů V závislosti na adresovaní řídící frekvencí, vystupující z korekčníhočlenu. U motorů s konstantnłími výkonovými stupni, které se používají zejmena nalokomotivách, je uvedené zapojení oproti klasickým přímým průtokoměrům několikanásobně jednodušší, levnější, spolehlivější, nezasahu je dokonstrukce palivového...

Způsob měření měrné spotřeby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266680

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fink Karel, Kadleček Boleslav, Beneš Bedřich, Pejša Ladislav, Jurča Vladimír

MPK: G01F 13/00, F02M 65/00

Značky: způsob, spotřeby, paliva, měření, měrné

Text:

...výkonu v závislosti na otáčkách měřeného motoru.Na připojeném výkresu je znázorněn příkled způsobu měření měrné spotřeby paliva jednotlivých válců nezatíženého čtyřdobéno čtyřválcového vznětového motoru při řízené akcelcrací e docela reci.Konkrétní provedení způsobu měření měrné spotřeby paliva jednotlivých vélců je dále popsáno s odvoláním na přípojený výkres. Z volnoběžných otáčok se otáčky motoru při počáteční akceleraci 5...

Měřič spotřeby energie trakčního vozidla stejnosměrné trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265665

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horák Pavel

MPK: G01R 22/00

Značky: stejnosměrné, trakce, vozidla, energie, měřič, spotřeby, trakčního

Text:

...vstupem akustickéhoVýhody měřiče spotřeby energie frakčního vozidlastejnosměrné trakce podle vynálezu spočívají zejména vtom že něřič Je zabudovątelný do každého provozovanéhovozidla, eutomaticky měří okamžitou spotřebu energievěetněztrát na vrchním vedení a na napájecích kabelech, je Jednoduchý a rozměrově nenáročný a je schopen optickou d zvukovou signalizaci upozornit řidiče na připadný-neekonomický způsob jízdy, ktorý vyvolává zbytočné...

Akcelerační měřič měrné spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265485

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pejša Ladislav, Fink Karel, Jurča Vladimír, Beneš Bedřich, Kadleček Boleslav

MPK: G01F 9/00

Značky: akcelerační, motorů, spotřeby, spalovacích, měřič, měrné, paliva

Text:

...pracovních cyklů motoru 33 bylo palivo do vstřikovacího čerpadla 33dodáváno pouze z odměrné nádobky 2. Palivoměr 8 se do obvodu palivové soustavy motoru 31y připojí šroubením vývodu paliva 33 za čističem paliva 33 běžnou palivovou hadičkou k šroubeníz přívodu paliva 3. Obdobně se spojí šroubeni vývodu paliva 33 se šroubením přívodu paliva 33 do vstřikovacího čerpadla gg, popřípadě šroubeni vratného přivodu paliva 31 a 33, při ť měření...

Připojovací šroubení měřičů spotřeby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261318

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kadleček Boleslav

MPK: G01F 15/18, F02M 65/00

Značky: šroubení, připojovací, spotřeby, měřičů, paliva

Text:

...šroubu 5 na něm je uspołádáno spolu s płíslulnými těsněními vstupní potrubí Q měřiče paliva. přičemž válcová část płipojovacího šroubení ł je dále opatřena vnějším závitem pro připojení k palivovému filtru 2 a vybránímgvs střední části, kde je spolu s příslušnýmí těsněními uspořádáno výstupní potrubí 1 měžíča paliva s stávající spojovací potrubí g palivové soustavy motoru. Funkce zařízení pro připojení něřiče spotłeby paliva je následující....

Zapojení pro řízení měřiče hmotnosti spotřeby těžkého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258052

Dátum: 15.07.1988

Autor: Rödig Jiří

MPK: G01F 1/76

Značky: paliva, zapojení, řízení, měřiče, spotřeby, hmotnosti, těžkého

Text:

...vývodem 172 válce 11.-Redukovaný výstup 32 redukčního venti lu 5 je apojen se vstupom gl třípolohovêho šoupâtka É. Atmosfée irický výstup gg třípolohovêho ěoupàtka Q Jespo 3 en a ątmosfêrou. Reguiační vývod Q třípolohovêho šoupátka Q je spojenie regulač-5 nim vývodemv 12 tlakové nádoby 1 Palivový vstup 31 tlakovéd nâdo- Aby 1 je spojen s výstupom gg elektrického venti 1 u~ 2. Výstup lgtlakové nàdoby 1 Je apojén S motorem. V t 1...

Integrovaný dávkovač a merač spotreby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 257134

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vitáriuš Ladislav, Žikla Anton, Šoka Imrich

MPK: F02M 37/14

Značky: dávkovač, merač, spotřeby, integrovaný, paliva

Text:

...sa uskutočňuje posuvom piesta s manžetou po 0,1 dm 3. Meraniespołtreby paliva sa uskutočňuje pomocou signálu z koncového spínača na číslicové počítadlo s možnosťou riešenia automatizovaného záznamu..Hlavná výhoda navrhovaného usporiadania je v tom, že integrovaný davkovač a Řnerač jetfunkčłpýán alzálrgvefà meracím prv om, ne VOIl y ra-uic o por v pa vovej sústave, umožňuje automatizovat zá 4znam spotreby a prostredníctvom elektromagnetickej...

Zařízení pro cyklické vyhodnocování měrné spotřeby energie v technologickém procesu pro operativní kontrolu a řízení výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241420

Dátum: 01.02.1988

Autor: Brůnová Bohumila

MPK: G05B 19/21

Značky: vyhodnocování, řízení, zařízení, kontrolu, měrné, výroby, energie, spotřeby, technologickém, operativní, cyklické, procesu

Text:

...jeho vstup gg je spojen s výstu~ pem łłł řídících obvodů łł a jeho výstup 22 je zapojen na vstup Q čítače 1, jehož nulovací vstup.gg je spojen s výstupem.łł řídících obvodů łł a jeho výstup 55.3 e spojen se vstupem gg pamětových obvodů.§, jejichž výstup gg je spojen se vstupem indikační jednotky Q, při čemž výstup 5 čítače 3 je připojen na vstup koincidenčních obvodů 1,jejichž výstup je spojen se signar lizeční jednotkou Q, při čemž...

Zapojení k hmotnostnímu měření spotřeby nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242445

Dátum: 01.12.1987

Autori: Achmatov Igor, Semenov Vladimír, Fedotov Vasilij

MPK: G01F 3/36

Značky: nafty, zapojení, hmotnostnímu, měření, spotřeby

Text:

...bloku 1, když se něří spotřeba. Nádrž 1 je hlavní nádrž nafty naitovêho motoru nebo naftovêho agregâtu,která dodává naftu přes přepínačový blok 2 do motorového bloku 1 a do ktoré se vrací nafta z přepadu indikaěního bloku 1. Logický blok Ž je vytvořen z obvodu pro realizoväní funkce logickěho souětu a logickêho souěinu. Zpracovâvâ impulsy snímaěů z indikačního bloku 1 na signály pro řídíeí a vyhodnocovací blok 3,dává povely do výkonověho...

Zařízení pro objemové měření a vyhodnocování spotřeby nafty v palivovém okruhu lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241867

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lipowsky Helmut, Eilert Günter, Flegel Kuno

MPK: B60K 15/00, G01F 1/00

Značky: okruhu, zařízení, objemové, palivovém, vyhodnocování, lokomotívy, spotřeby, měření, nafty

Text:

...nâdobou a pod ní je snímač výšky hladiny. Objem odmčrně nádoby meži horní a spodní hladinou je možno nastavit kalibrovacímšroubemĺ V odmšřovacím bloku 1 gsou,vývody dâlkověho teploměru pro měření teploty nafty v odměnnogcnbloku 1. Součástí odměřovacího bloku 1 je i hladinomčr a pomocné snímače, které dávají informaci o maximální či minimâlní výšce hladiny a zajištují přepojovâní jednotlivých režimu na normální provoz z hlavní nádrže nebo...

Způsob a stanovení biochemické spotřeby kyslíku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253251

Dátum: 15.10.1987

Autor: Peukert Volkmar

MPK: G01N 33/18

Značky: způsobu, stanovení, spotřeby, kyslíku, zařízení, způsob, biochemické, provádění

Text:

...Ha Kounencaunonnuů nenwouuuň caMonuceu nnn na Bmncnnwenbuym Mamuny.nocne nanennn coepmanua Kncnopona n oquoñ usuepnenoů cpene no ycTaHoBneH- uoñ Ha xouneucauuonuom neHToquoMcaMonucue MHHHManhH 0 ů nennqnm BHOBb anwouawnuecxn axnmqaercn coownercrnvmmnů aapauąounuň Hacoc nocpencrnou xomuywaunoauoro pene nn pene npeuenu qepes naTuHK MHHHMyM-Koumàxra na KoMneHcannoHHoMneHrog~ HOM caMonHcue. Hpu Heoöxonunocrn Moxew ÓNTB nocpencraon...

Plováčkový průtokoměr, zvláště pro sledování spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241839

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikita Juraj

MPK: G01F 1/56, G01F 1/22

Značky: paliva, plováčkový, průtokoměr, spotřeby, spalovacích, motorů, zvláště, sledování

Text:

...vzduchovými bublín-kamí vI p 0 trubí, přičemž prütokoměr je samolčistlcí a nevyžaduje žádnou údržbu. I při největším náklonu automobilu, tedy .při jeho maximální svtoupavostl, dochází jen k malému zvýšení citlivosti vlivern vyklovnění vprůtoĺkoměru, va to maximálně ,několik procent.Průtolkoměr představuje v» palivovém rozvodu jen malý, konstantní odpor, který nemá vli-v ani na funkci palivového čerpadla,ani na Iplłnění p-lovák-ové komory...