Patenty so značkou «spotrebičov»

Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6927

Dátum: 03.10.2014

Autori: Marci Štefan, Stacho Ľubomír

MPK: H02K 7/00, H02K 1/27, B62J 6/06...

Značky: produkciu, energie, spotrebičov, elektrických, zariadenie, elektrickej, bicykla, prevádzku

Text:

...a vodivo pripojená cez elektrickú batériu najmenej na jeden elektrický spotrebič.Podstata predloženého riešenia spočíva v tom, že permanenmé magnety pripevnené na unášači magnetov sú kruhovými magnetmi a že magnety sú umiestnené čelne oproti indukčnej snímacej cievke.Použitím kruhových magnetov dochádza k ich jednoduchšíemu osadeniu do unášača magnetov. Z uvedeného dôvodu je takéto riešenie technicky nenáročné na výrobu a výhodné aj z...

Systém na programovanie domácich spotrebičov a spôsob programovania programovateľných domácich spotrebičov na montážnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12360

Dátum: 13.03.2007

Autori: Teixeira Carlos Alberto, Zanelato Marcelo, Mondardo Cúnico Lucas, Schwarz Marcos Guilherme

MPK: G05B 19/042, G08C 17/02

Značky: programovatelných, programovanie, programovania, systém, spotrebičov, domácích, linke, montážnej, spôsob

Text:

...vĺn je nevýhodné nielen kvôli tomu, že je náchylné na vplyv rušenia, ktoré môže spôsobovať problémy pri prenosedát alebo dokonca spôsobiť nesprávne naprogramovanie, ale taktiež preto, že si vyžaduje nákladnejšie elektronické komponenty. ktoré pracujú na vysokej frekvencii.0013 Systém a spôsob navrhovaný v tomto vynáleze, ktorý je založený na magnetickom poli, sokruhom prijímača naladeným na nízku frekvenciu a stupňom s nízkym ziskom...

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: elektromotor, podobných, spotrebičov, čerpadla, konštrukciou, vylepšenou, magnetom, permanentným, synchrónny, vypúšťacie, najmä, statora, domácích, automatických, jednofázový, práčiek

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Systém na zásobovanie spotrebičov tepelnej energie a zariadenie pre tento systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283747

Dátum: 28.11.2003

Autor: Schwarz Alois

MPK: F24D 3/10, F24D 15/04, F24D 3/18...

Značky: energie, zariadenie, spotrebičov, zásobovanie, tepelnej, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na zásobovanie spotrebičov tepelnej energie nosným médiom, ohriatym v aspoň jednom zdroji tepla, pričom výstupné vedenie aspoň jedného zdroja tepla je pripojené na vstup aspoň jedného k nemu priradeného rozdeľovacieho zariadenia (1, 2), a rozdeľovacie zariadenia (1, 2) sú vytvorené s viacerými výstupmi, ku ktorým sú pripojené prívodné vedenia (71 až 79') k spotrebičom tepelnej energie s rozdielnymi teplotnými úrovňami, pričom...

Vyvažovacie zariadenie s premennou silou hlavne pre závesy s pohyblivou osou domácich elektrických spotrebičov a podobných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2670

Dátum: 17.11.2003

Autor: Bettinzoli

MPK: E05F 1/00

Značky: premennou, vyvažovacie, zariadenie, závěsy, spotrebičov, hlavne, pohyblivou, domácích, podobných, silou, elektrických

Text:

...čiastočný rez zariadením podľa obr. 1 pri pôsobení druhej väčšej vyvažovacej sily- Obr. 4 zobrazuje pohľad z boku na záves s pohyblivou osou podľa vynálezu vybavený vyvažovacím zariadením v pokojovej polohe- Obr. 5 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom V čiastočne otvorenej/zavretej polohe- Obr. 6 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom v úplne otvorenej polohe- Obr. 7 zobrazuje variant uskutočnenia závesu podľa vynálezu a- Obr. 8...

Zariadenie na ovládanie elektrických spotrebičov hlasom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2104

Dátum: 12.03.1999

Autor: Horváth Dušan

MPK: G10L 9/06, G06F 3/16

Značky: elektrických, zariadenie, hlasom, spotrebičov, ovládanie

Text:

...systému do operačnej pamäti počítača na výstupoch paralelného portu sa náhodne striedajú log. 0 a log. 1. To má za následok náhodné spínanie elektrických spotrebičov. Preto je nutné tieto udalosti ošetriť, čo umožňuje časovač Q. Na výstup časovača pripojíme elektronické spínače § 53 a/alebo gg. Je možné kombinovať spínače na spínanie jednosmerného napätia a spínače na spínanie jednofázového striedavého napätia. Pomocou elektronických...

Odpojovač spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 252

Dátum: 09.09.1993

Autor: Pelant Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: odpojovač, spotrebičov

Text:

...na chodu momoru , kdy se spotřebič odpojí odlsítě až po určité době po.zastavení motoru, při poklesu napětí baterie pod stanovenou hodnotu.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklaď provedení odpojovsče spotřeüičů podle technického řešení. Oďpojowač spotřemičú pro připojování spotřehičů k elektrické síti a jejich oďpojování odelektricé sítě, o jmenovitém.napětí 6, 12 nebo24 V, automobilů neborkaravanü, prostřeďnictvím autokonektoru...

Zapojenie pre ovládanie pohybu pohyblivých spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264802

Dátum: 12.09.1989

Autor: Bigoš Ján

MPK: G05B 24/02

Značky: pohyblivých, spotrebičov, pohybu, ovládanie, zapojenie

Text:

...Q vyhodnocovacej a riadiacej logiky g a riadiaca elektrôda lg druhého triaku lg je spojená s druhým výstupom § vyhodnocovacej a riadiacej logiky g.Prvý stykač § 4 spoločne s druhým stykačom § 5, motor E pojazdu, transformátor á, stabilizátor É,prvá cievka Z, druhá cievka Ě, prvý triak ll, druhý triak lg, vyhodnocovacía a riadiaca logika 2, snímač i pohybu vpred, snímač 3 pohybu vzad a snímač Q pre zastavenie sú umiestnené na pohyblivom...

Zariadenie na reguláciu teploty vinutia elektrických spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234342

Dátum: 01.03.1987

Autor: Cervan Ľudovít

MPK: G05D 23/20

Značky: vinutia, reguláciu, elektrických, teploty, zariadenie, spotrebičov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu teploty vinutia elektrických spotrebičov je vhodné najmä pre reguláciu teploty vinutia hermetických motorkompresorov v procese ich sušenia teplom, ktoré vzniká pri prietoku prúdu vlastným vinutím motoru kompresora. Riešeným problémom je zhospodárnenie konštrukcie regulačného zariadenia. To sa dosahuje tým, že je tvorené tromi za sebou zapojenými konštantnými odpormi (1, 2, 3), kde na koniec prvého konštantného odporu (1)...

Zariadenie na nabíjanie batérie pri nepretržitom napájaní elektrických spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228320

Dátum: 15.09.1986

Autor: Dobrucký Branislav

Značky: napájaní, nepretržitom, zariadenie, spotrebičov, baterie, elektrických, nabíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém nabíjania batérie pri nepretržitom napájaní elektrických spotrebičov pomocou statického meniča a siete. Podstatou vynálezu je využitie schopnosti statického polovodičového meniča viesť energiu obomi smermi a jej aplikácia v zariadení, ktoré v normálnej prevádzke slúži ako nabíjač akumulátorovej batérie a pri výpadku siete ako statický zdroj striedačového napätia.

Zapojenie pre nepretržité napájanie elektrických spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233456

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vittek Ján, Dobrucký Branislav

MPK: H02J 3/06

Značky: spotrebičov, elektrických, nepřetržité, zapojenie, napájanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechniky, konkrétne statických polovodičových meničov. Vynález rieši problém nepretržitého napájania elektrických spotrebičov pomocou paralelnej spolupráce polovodičového meniča a priemyselnej siete. Podstatou a súčasne predmetom vynálezu je zapojenie oddeľovacej cievky medzi oboma napájacími zdrojmi, pričom táto cievka vytvára súčasne s pripojeným kondenzátorom neladený filtračný obvod pre výstupné napätia statického...