Patenty so značkou «spôsob»

Strana 73

Hydrát 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión maleínanu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286422

Dátum: 02.09.2008

Autori: Lynch Ian Robert, Sasse Michael John, Choudary Bernadette Marie

MPK: C07D 417/00, A61P 3/00, A61K 31/4427...

Značky: hydrát, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión, výroby, obsahom, spôsob, použitie, farmaceutický, prípravok, maleínanu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný hydrát 5-[4-[2-N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión maleínanu, ktorý obsahuje vodu v rozmedzí od 0,3 do 0,6 molárnych ekvivalentov a poskytuje infračervené spektrum s vrcholmi pri 1757, 1331, 1290, 1211 a 767 cm-1 a/alebo poskytuje Ramanovo spektrum obsahujúce vrcholy pri 1758, 1610, 1394, 1316 a 1289 cm-1, a/alebo poskytuje spektrum nukleárnej magnetickej rezonancie v tuhej fáze obsahujúce chemické posuny,...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie OFDM signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12510

Dátum: 01.09.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: spôsob, prístroj, signálu, prijímanie, vysielanie

Text:

...na označenie rovnakých alebo podobných dielov použijú rovnaké vzťahové značky.0045 V nasledovnom opíse pojem služba znamená bud obsah vysielania, ktorý možno vysielat prístrojom na vysielanie/prijímanie signálu, alebo poskytnutie obsahu.0046 Pred opisom uskutočnenl prístroja na vysielanie/prijímanie signálu podľa predk|adaného vynálezu sa opiše signálový rámec, vysielaný/prijimaný prístrojom na vysielanie/prijímanie signálu. 0047 Obrázok 1...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie OFDM signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12428

Dátum: 01.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: spôsob, vysielanie, prijímanie, signálu, prístroj

Text:

...1 sú prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (P 2) umiestnené v začiatočnej časti signálového rámca. Pásmo RF 1 obsahuje tri úseky (sloty) súvisiace so službou 1. dva sloty súvisiace so službou 2 a jeden slot súvisiaci so službou 3. Sloty súvisiace s ostatnými službami možno taktiež umiestniť v ostatných slotoch (sloty 4 až 17), umiestnenými za jediným slotom súvisiacim so službou 3.0050 Pásmo RF 2 obsahuje prvý pilotný signál (P 1),...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12366

Dátum: 01.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Hong Ho Taek, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26

Značky: prijímanie, zariadenie, vysielanie, spôsob, vysielania, prijímania, signálu

Text:

...so službou 3.0045 Pásmo RF 2 obsahuje prvý riadiaci signál (P 1). druhý riadiaci signál (P 2) a dalšie segmenty 13 až 17. Okrem toho pásmo RF 2 obsahuje tri segmenty súvisiace so službou 1, dva segmenty súvisiace so službou 2 ajediný segment súvisiaci so službou 3.0046 Služby 1 až 3 sa multiplexujú a potom sa vysielajú do pásiem RF 3 a RF 4 podľa schémy časovo-frekvenčného segmentovania (TFS). Modulačná schéma na prenos signálu sa môže...

Zariadenie a spôsob na vysielanie vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12169

Dátum: 01.09.2008

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00, H04L 5/00...

Značky: vysielanie, vysielacieho, zariadenie, spôsob, signálu

Text:

...získať zisk štatistického multiplexovania. ktorý dokáže vysielať ovela viac služieb. Zariadenie na vysielanie/prijímanie signálu vysiela jedinú službu cez viacero RF kanálov tak, že možno získať zisk frekvenčnej diverzity.0047 Prvá až tretia služba (služba 1 až 3) sa vysiela do štyroch RF pásiem (RF 1 až RF 4). Avšak tento počet RF pásiem a tento počet služieb sa uvádza len na ilustračné účely, takže v pripade potreby sa môžu použiť iné...

Zariadenie a spôsob na prijímanie a vysielanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12010

Dátum: 01.09.2008

Autori: Ko Woo Suk, Hong Ho Taek, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: prijímanie, zariadenie, spôsob, vysielanie, signálu

Text:

...Predtým, ako sa opíšu uskutočnenia zariadenia na vysielanie/prijímanie signálu podľa tohto vynálezu, opiše sa signálový rámec, vyslanýlprijatý zariadením na vysielanie/prijímanie signálu.0046 Obrázok 1 zobrazuje signálový rámec na vysielanie služby podľa tohto vynálezu.0047 Signálový rámec zobrazený na obrázku 1 zobrazuje priklad signálového rámca na vysielanie vysielacej služby vrátane audio/video (NV) tokov. V tomto pripade je jediná...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11739

Dátum: 01.09.2008

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26

Značky: spôsob, prijímanie, signálu, vysielanie, zariadenie

Text:

...(RF - radio frequency) pásma, zariadenie na prenos signálu podľa tohto vynálezu vysiela signálovú službu cez viacero RF pásiem tak, že sa môže získať zisk štatistického multiplexovania, ktorý dokáže vysielať ovela viac služieb. Zariadenie na vysieIanie/prijlmanie signálu vysiela jedinú službu cez viacero RF kanálov tak, že možno zlskať zisk frekvenčnej diverzity.0048 Prvá až tretia služba (služba 1 až 3) sa vysiela do štyroch RF pásiem...

Spôsob výroby a balenia zeleninovej alebo ovocnej drene alebo pyré

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13183

Dátum: 29.08.2008

Autori: De Rocco Alberto, Calzavara Michele

MPK: A23L 1/212

Značky: ovocnej, zeleninovej, výroby, spôsob, drene, balenia, pyré

Text:

...zvážená možnosť vytvorenia produktu, ktorý by vykazoval čo najviac organoleptických vlastnosti typických pre čerstvé ovocie (t.j. vôňu, chuť), pričom by zároveň zabezpečil praktické výhody hlbokozmrazenej ovocnej drene.0019 Na prvý pohľad sa to môže zdať ako pomerne banálna úloha, ale vyžadovalo si veľa výskumnej práce a súvisiacich experimentov, aby sa postupne identifikovali a dosiahli take vlastnosti, ktoré sa potom stali typickými pre...

Spôsob výroby vírusových vakcín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16056

Dátum: 28.08.2008

Autori: Tauer Christa, Barrett Noel, Kistner Otfried, Mundt Wolfgang

MPK: A61K 39/145, A61K 39/12, C12N 7/02...

Značky: spôsob, vakcín, výroby, vírusových

Text:

...ľudských vakcínach bolo demonštrované skôr pre neobálkové a obálkové vírusy (spis USA 2006/0270017). Pretože vírusový genóm je citlivejší na UFpoškodenie ako virusové povrchové antigény, bolo ukázané, že UFdeaktivácia má malý negatívny vplyv na biochemické vlastnosti alebo imunogenicitu produktu. Cieľom pre UF deaktiváciu sú primárne nukleové kyseliny na rozdiel od proteínov, ktoré sú0006 Kombinovaním formalínovej deaktivácie a...

Spôsob výroby telesa prináležajúceho do jednej trecej dvojice, ako aj teleso prináležajúce do jednej trecej dvojice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10598

Dátum: 28.08.2008

Autori: Münster Jürgen, Gummert Hermann

MPK: F16D 23/02

Značky: trecej, prináležajúce, výroby, tělesa, prináležajúceho, dvojice, spôsob, jednej, těleso

Text:

...na príslušnej kužeľovej ploche telesa, napríklad prostredníctvom spôsobu liatia vstrekom alebo spôsobu dávkoveho vstrekovania. Aj pri koncepcii telesa nesúceho taký trecí povlak ako časti trecej dvojiceobsahujú trecie telesá rozmerový prídavok na opracovanie v radiálnom smere.V druhom kroku sa urobí úber materiálu vradiálnom smere trecích telies, čím sa nastaví trecia plocha tvorená súčtom kontaktných plôch trecích telies. V priebehu...

Spôsob nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva a podávacie zariadenie lisu s krátkym taktom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13559

Dátum: 27.08.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 7/00, B30B 15/30, B27N 3/22...

Značky: dosku, spôsob, aspoň, materiálů, jednovrstvového, dřeva, nalisovania, zariadenie, podávacie, krátkým, báze, potahu, povrchového, taktom

Text:

...sa paket zložený z protiťahu, dosky a aspoň jednej, spravidla dvoch alebo viacerých vrstiev povrchového poťahu zlisoval v jednej pracovnej operácii, vedie k problémom. Zabezpečenie jednotlivých vrstiev proti posúvaniu,ktoré je dôležité najmä na správne umiestnenie dekoru, je veľmi nákladné. (Pri zrýchlení a brzdení paketu mápredovšetkým doska sklon k zosúvaniu na protiťah).0008 Podľa stavu techniky sa paket zaisťuje prostredníctvom...

Spôsob vykonávania elektrického príhrevu skloviny v sklárskej peci a zariadenie elektrického príhrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286419

Dátum: 27.08.2008

Autor: Škultéty Karol

MPK: H05B 3/62, C03B 5/00

Značky: spôsob, příhřevu, vykonávania, elektrického, skloviny, sklárskej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Smer prúdenia vynútených konvekčných prúdov taveniny - globálnych trajektórií je vždy kolmý na os rotácie momentu zotrvačnosti topografického obrazca elektrického vybaveného výkonu, ktorý ho generuje pri súčasnom zachovávaní celistvého násobku pracovnej dĺžky elektród proti celkovej geometrii bazénu taviaceho agregátu - sklárskej pece a pri súčasnom zachovaní - neprekročení hodnoty strednej výkonovej hustoty elektrického vybaveného výkonu od...

Zariadenie na rozrezávanie materiálov a spôsob rozrezávania materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286415

Dátum: 27.08.2008

Autori: Flade Tilo, Gruszynsky Ralf, Hammer Ralf, Kleinwechter André

MPK: B23D 59/00, B28D 7/00, B28D 5/00...

Značky: materiálov, rozrezávanie, zariadenie, rozrezávania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom zariadení je prvému zariadeniu (10) a druhému zariadeniu (11) priradené riadenie na uskutočňovanie chladenia a čistenia časovo od seba oddelene, a to na privádzanie chladiaceho - čistiaceho prostriedku počas rezacieho procesu a čistiaceho prostriedku po rezacom procese, keď je časť (1a) už oddelená od materiálu (1). Pri tomto spôsobe sa chladenie a čistenie uskutočňuje vzájomne časovo oddelene tak, že sa chladiaci - mazací...

Zariadenie a spôsob potlače a sušenia plastových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15863

Dátum: 27.08.2008

Autor: Engelmann Volker

MPK: B41F 23/04

Značky: zariadenie, plášťových, potlače, sušenia, fólií, spôsob

Text:

...vodou, čo zvyšuje výkonnosť a redukuje tepelnú stratu.výhodnejšie je nad stanicou sušenia plameňom umiestnená odsávacia stanicaplynov vytvorených v priebehu procesu sušenia plameňom. Odsávacia stanica čistí odpadový vzduch od výparov, ktoré vznikajú pri šokovom odparení rozpúšťadla nanesenej farby a zaistí tak nezaťaženú atmosféru v prevádzke.Medzi stanicou sušenia plameňom a zadným vratným valcom je výhodnejšie umiestnený chladiaci...

Upravené minerálne plnivové produkty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10393

Dátum: 26.08.2008

Autori: Burkhalter René, Buri Matthias, Gane Patrick Arthur Charles

MPK: C08K 9/00

Značky: výroby, spôsob, použitie, upravené, produkty, minerálně, plnivové

Text:

...kyselín. Doterajší stav techniky však neposkytuježiadne konkrétne informácie o získaní minerálnych plnív s vyššie uvedenými znakmi.V tomto ohľade sa WO 00/20336 týka ultrajemného prírodného uhličitanu, ktorý môže byt poprípade upravený jednou alebo viac mastnými kyselinami alebo jednou alebo viac ich soľamí alebo zmesmi a ktorý sa používa ako regulátor reologických vlastností polymćrnych kompozíc. Hoci sú v tomto dokumente všeobecne...

Pesticídny prostriedok potencujúci účinnosť a spôsob potencovania účinnosti pesticídne aktívnych zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17597

Dátum: 25.08.2008

Autori: Daikiri Hiroshi, Nakamura Reiko

MPK: A01N 25/00, A01N 25/14, A01N 25/02...

Značky: prostriedok, pesticídne, spôsob, zložiek, potencujúci, pesticídny, aktívnych, účinnost, potencovania, účinnosti

Text:

...lereftalát medi, trladimefon, lriazín, trichlamld, tricyklazol, triflumizol, triforln, tñklofos metyl, nonylfenol sulfonát medi, validamycln, biterlanol, hydroxylzoxazol, pyrazofos, pyrifenox,pyrochilon, vinklozolín, fenarimol, ferimzón, ftalid, blasticidín, fluazinam, fluoroimid, flusulfamid,flutolanil, prochloraz, procymidón, propamokarb hydrochlorid, propikonazol, propineb, probenazol,hexakonazol, pefurazoát, pencykuron,...

Spôsob nanášania materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11491

Dátum: 25.08.2008

Autori: Dekkers Jan Matthijn, Broekmaat Joska Johannes, Janssens Jan Amaud, Van De Eijkel Gerard, Te Riele Paul

MPK: C23C 14/50, C23C 14/28

Značky: spôsob, nanášania, materiálů

Text:

...nanášané veľké plochy, budúodnímané podstatné množstvá materiálu a to bude mať účinok na terčový materiál a na proces. Keď sa teraz použije terčový materiál vo forme tyče, ktorá sa bude otáčať okolo svojej pozdĺžnej osi, je možné meniť plochu terčového materiálu, z ktorej sa materiál odnima. V kombinácii s pohybom laserového zväzku a otáčaním tyče je možné mať rovnomerné odnímanie materiálu z0011 V inom výhodnom uskutočnení spôsobu podľa...

Vytláčaná, vstrekovaná alebo vyfukovaná plastová fúrka, fiting alebo tvarovka z plastu na výrobu potrubia a spôsob výroby východiskového kompozitného materiálu, strednej vrstvy vytláčanej, vstrekovacej alebo vyfukovacej plastovej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286414

Dátum: 22.08.2008

Autor: Rosenberg Gerhard

MPK: F16L 11/08, B32B 1/00, B32B 27/18...

Značky: vstrekovaná, plastovej, strednej, vytláčaná, potrubia, fúrka, plastová, tvarovka, rúrky, vstrekovacej, vrstvy, fiting, výroby, plastů, vyfukovaná, spôsob, kompozitného, vytláčanej, vyfukovacej, materiálů, výrobu, východiskového

Zhrnutie / Anotácia:

Vytláčaná, vstrekovaná alebo vyfukovaná plastová rúrka, fiting alebo tvarovka z plastu na výrobu potrubia na kvapalné, pastovité alebo plynné médiá, je vytvorená s rúrkovým telesom (1) pozostávajúcim najmenej z troch vrstiev (2, 3, 4), s vnútornou vrstvou (3) zo základného materiálu a so strednou vrstvou (4) zo základného materiálu a aspoň jedného prídavného materiálu. Vnútorná vrstva (2), stredná vrstva (4) a vonkajšia vrstva (3) rúrky,...

Spôsob a zariadenie na stabilizáciu pásu s povlakom vedeného medzi stieracími dýzami zariadenia na zušľachťovanie v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12490

Dátum: 22.08.2008

Autori: Zielenbach Michael, Hartung Hans-georg, Fontaine Pascal, Behrens Holger

MPK: C23C 2/24, C23C 2/00, C23C 2/40...

Značky: spôsob, stabilizáciu, zariadenia, pásu, povlakom, medzi, dýzami, stieracími, vedeného, tavenině, zariadenie, zušĺachťovanie

Text:

...oscilačné správanie sa ako funkciu času.0011 Pojem stabilizácia pásu zahŕňa v rámci predkladaného opisu dva podstatné aspekty na jednej strane je pod stabilizáciou pásu myslené určité vyhladenie zvlneného profilu pásu ana strane druhej je pod týmto pojmom myslené utlmenie chvení pásu. Oba aspekty tejto stabilizácie pásu môžu byt pomocou vhodných regulačných obvodov zrealizované nezávisle od seba alebo vo vzájomnej kombinácii resp....

Komunikačný systém, spôsob spracovania odovzdávania v sieti a prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14019

Dátum: 21.08.2008

Autori: Zhang Hongzhuo, Huang Min, Huang Ying, Qiu Yong

MPK: H04W 36/00

Značky: spracovania, prístroj, systém, spôsob, sietí, odovzdávania, komunikačný

Text:

...kompetenčné centrum 650, Route des Lucious F-06921 Sopida-Antipolis Cedex Francúzsko, zv. RAN WG 3, St. Louis, Missouri l 0 20070219, 19. Februára 2007, uvádza,že T-eNB si rezervuje nový C-RNTI ado S-eNB vysiela nový C-RNTI poteni, čo prijal požiadavku na odovzdanie. S-eNB vysiela do UE nový C-RNTI cez príkaz odovzdať. KeďUE úspešne vstúpilo do cieľovej bunky, UE vysiela správu potvrdenie odovzdania s novým C-RNTI, aby ho T-eNB...

Spôsob zrušenia registrácie funkčných čísel pre mobilné stanice bezdrôtového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18396

Dátum: 21.08.2008

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/04, H04Q 3/76, H04W 8/26...

Značky: funkčných, stanice, čísel, registrácie, systému, zrušenia, spôsob, bezdrôtového, mobilné, komunikačného

Text:

...sa pri tom zistí, poukazuje naprechod mobilnej stanice z prvej siete, v ktorej sa predtým vykonala funkčnáregistrácia, do aktuálnej siete pôvodu.Iniciovaním technického systému prislúchajúceho k domácej sieti mobilnej stanice sa takto dá dosiahnut časové oneskorenie zrušenia registrácie o prednastaviteInú hodnotu. Táto prednastavitelná hodnota časového oneskorenia sa dá individuálne modifikovať napríklad aj v závislosti od identity...

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286412

Dátum: 21.08.2008

Autori: Reháková Milena, Havlínová Bohuslava, Čeppan Michal, Čepcová Katarína, Mikula Milan, Katuščák Svetozár, Maková Alena

MPK: D21H 25/00

Značky: úpravy, spôsob, archívnych, nosičov, papierových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov po odstránení kyslých rozpustných produktov predpieraním deionizovanou vodou a následnej deacidifikácii, pri ktorom sa papierové nosiče podrobia pôsobeniu reagentov ponorením do ich roztoku, ktorého podstata spočíva v tom, že deacidifikácia sa uskutočňuje hydrogenuhličitanom horečnatým alebo hydrogenuhličitanom vápenatým, alebo dvojstupňovo hydrogenuhličitanom horečnatým a následne...

Spôsob úpravy papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 286411

Dátum: 21.08.2008

Autori: Vrška Milan, Katuščák Svetozár

MPK: D21H 25/00

Značky: spôsob, úpravy, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy papiera v prítomnosti oxidačných plynov podľa vynálezu spočíva v tom, že blok papiera s hrúbkou najmenej 3 cm, šírkou najviac 50 cm po klimatizácii sa v uzatvorenom priestore pri teplote 60 °C až 140 °C a tlaku 0,09 MPa až 0,5 MPa podrobí pôsobeniu cirkulujúcej plynnej fázy bez prítomnosti UV žiarenia alebo pôsobeniu cirkulujúcich oxidačných plynov s rýchlosťou 0,1 m.s-1 až 1 m.s-1.

Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286410

Dátum: 21.08.2008

Autori: Vizárová Katarína, Katuščák Svetozár, Cedzová Martina, Vrška Milan, Bakoš Dušan

MPK: D21H 25/00

Značky: multikomponentná, spevňovanie, spôsob, papierových, hárkov, přípravy, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov pozostáva z chitozanu s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn., rozpusteného v 0,1 M kyseliny octovej, z metyl-hydroxyetyl celulózy s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn. a škrobu s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn., rozpustených v 0,04 M hydrogenuhličitanu horečnatého. Spôsob prípravy multikomponentnej zmesi spočíva v tom, že sa metyl-hydroxyetyl celulóza rozpustí v hydrogenuhličitane...

V podstate nehydratovaná a nehygroskopická alebo iba mierne hygroskopická hydrochloridová soľ 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286399

Dátum: 21.08.2008

Autor: Craig Andrew Simon

MPK: A61K 31/4427, C07D 417/00, A61P 3/00...

Značky: podstatě, obsahom, použitie, spôsob, hydrochloridová, prostriedok, farmaceutický, přípravy, nehygroskopická, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, mierne, nehydratovaná, hygroskopická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrochlorid 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]-benzyl]tiazolidín-2,4-diónu poskytuje infračervené spektrum s píkmi pri približne 1745, 1516, 1257, 1056 a 803 cm-1, poskytuje záznam röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy s difrakčnými maximami pri približne 10,1, 13,4, 17,2, 22,2 a 29,4 °2théta a/alebo poskytuje Ramanovo spektrum, obsahujúce píky pri približne 1314, 1242, 1185, 918 a 404 cm-1.

Spôsob výroby vodivých dosiek z dreveného materiálu a takéto dosky z dreveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13973

Dátum: 20.08.2008

Autori: Grunwald Dirk, Hasch Joachim, Kalwa Norbert

MPK: B27N 3/00, B27N 7/00

Značky: vodivých, dosiek, materiálů, takéto, dosky, spôsob, výroby, dřevěného

Text:

...na úzkych plochách. Ďalej sa môžu vyskytnúť prieťahy, ktoré sú nevýhodné pri ďalšom spracovaní v interiéri alebo pri nábytku. Ďalej sa môže vyskytnúť-3 prasknutie nanesenej vrstvy alebo samotnej vláknitej dosky v oblastiach, v ktorých nie je jej povrch vytvorený jej zhustenou krycou vrstvou, takže najmä v oblastiach hrán alebo vyfrézovaných protilov.3. Pridanie vodivých solí pri výrobe dosiek0008 Pridanie vodivých solí bolo vo svojej...

Dihydropyrimidíny, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286407

Dátum: 20.08.2008

Autori: Deres Kark, Stoltefuss Jürgen, Graef Erwin, Krämer Thomas, Stölting Jörn, Schlemmer Karl-heinz, Weber Olaf, Goldmann Siegfried, Lottmann Stefan, Paessens Arnold, Niewöhner Ulrich

MPK: A61P 31/00, A61P 1/00, A61K 31/506...

Značky: použitie, látky, tieto, dihydropyrimidíny, obsahujúce, spôsob, liečivá, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané dihydropyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), prípadne (Ia), spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu a ich použitie na výrobu liečiv obzvlášť na ošetrenie a profylaxiu vírusových ochorení, obzvlášť hepatitídy B.

Derivát izotiazolu, spôsob a medziprodukty na jeho prípravu a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom na liečenie hyperproliferatívnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 286405

Dátum: 20.08.2008

Autori: Gant Thomas George, Larson Eric Robert, Noe Mark Carl

MPK: A61K 31/427, A61K 31/425, A61K 31/4523...

Značky: kompozícia, přípravu, farmaceutická, medziprodukty, liečenie, obsahom, izotiazolu, hyperproliferatívnych, derivát, chorôb, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát izotiazolu všeobecného vzorca (1), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, spôsob a medziprodukty na jeho prípravu a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom na liečenie hyperproliferatívnych chorôb
použitie tohto derivátu na výrobu liečiva.

Spôsob zhusťovania sypkého časticového materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286404

Dátum: 20.08.2008

Autor: Russel-smith Kevan Vaugham

MPK: B65G 69/00

Značky: vykonávanie, zariadenie, sypkého, částicového, spôsob, materiálů, zhusťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje spôsob zhusťovania sypkého časticového materiálu, ktorý zahrnuje najmenej čiastočné obmedzenie sypkosti sypkého časticového materiálu a otáčanie otočného prvku ponoreného do sypkého časticového materiálu okolo osi otáčania, v ktorom otočný prvok zahrnuje množstvo lopatiek rozmiestnených okolo obvodu, z ktorých každá definuje povrch kontaktujúci materiál odvrátený tangenciálne v smere otáčania, pričom každá lopatka má...

Deriváty (1-fenacyl-3-fenyl-3-piperidyletyl)piperidínu, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286401

Dátum: 20.08.2008

Autori: Emonds-alt Xavier, Gueule Patrick, Ducoux Jean Philippe, Proietto Vincenzo

MPK: A61K 31/445, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: ktorá, deriváty, přípravy, farmaceutická, obsahuje, 1-fenacyl-3-fenyl-3-piperidyletyl)piperidínu, kompozícia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich soli s minerálnymi a organickými kyselinami, ich solváty a/alebo hydráty s vysokou afinitou a selektivitou k ľudským NK1 receptorom látky P, ako aj spôsob ich prípravy, medziprodukt prípravy všeobecného vzorca (VII), farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie pri príprave liekov na liečenie všetkých patologických stavov, na ktorých sa zúčastňuje látka P a ľudské NK1 receptory.

Spôsob recyklácie odpadových polyuretánových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18001

Dátum: 20.08.2008

Autori: Hájek Milan, Benes Hynek, Horák Zdeněk, Kruliš Zdeněk

MPK: C08J 11/24, C08G 18/83

Značky: polyuretánových, odpadových, spôsob, recyklácie

Text:

...čo značné skráti celkový čas glykolýzy. Toto umožňuje použitie glykolov s nižšími teplotami varu a nižším prebytkom glykolu na rozklad polyuretánovej peny. Recyklát tvorí zmes niekoľkých typov polyolov s koncovými hydroxylovýmí skupinami,z ktorých dominantnou zložkou je pôvodný alifatický polyol použitý na výrobu polyuretánovej peny, karbamátový polyol - derivát pôvodného izokyanátu, najčastejšie oligomćrneho bis(4-izokyanátofenyDmetánu (PMDl)...

Spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286400

Dátum: 18.08.2008

Autori: Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Niederland Kamil

MPK: C07C 243/00

Značky: spôsob, výroby, 2-hydroxyetylhydrazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu reakciou etylénoxidu s prebytkom hydrazínhydrátu väščím ako 4 móly hydrazínhydrátu na 1 mól etylénoxidu. Etylénoxid sa dávkuje do hydrozínhydrátu alebo vodného roztoku hydrazínhydrátu s rýchlosťou 0,01 až 1,00 hmotn. dielov/h etylénoxidu na 1 hmotn. diel hydrazínhydrátu. Pri stúpnutí teploty reakčnej zmesi na 80 °C sa rýchlosť dávkovania etylénoxidu zníži a pri poklese teploty pod 40 °C sa zvýši....

Zasklievacia tabuľa a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286398

Dátum: 18.08.2008

Autori: Ebisawa Junichi, Aomine Nobutaka, Noda Kazuyoshi, Takeda Satoshi, Decroupet Daniel

MPK: C03C 17/36

Značky: výroby, zasklievacia, tabuľa, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievacia tabuľa nesie vrstvený povlak obsahujúci sekvenciu zahrnujúcu aspoň sklenený podkladový materiál, základnú antireflexnú vrstvu, vrstvu odrážajúcu infračervené žiarenie a vonkajšiu antireflexnú vrstvu, v ktorom aspoň jedna z uvedených antireflexných vrstiev obsahuje aspoň a) vrstvu zmesového oxidu, ktorá zahrnuje oxid, ktorý je zmesou zinku (Zn) a aspoň jedného ďalšieho prvku X, pričom atómový pomer X/Zn v uvedenej zmesi sa rovná...

2-Halogén-6-O-substituované ketolidové deriváty, ich použitie, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286397

Dátum: 18.08.2008

Autori: Or Yat Sun, Plattner Jacob, Phan Ly Tam, Chen Yan, Chu Daniel, Clark Richard

MPK: C07H 17/00, A61K 31/70

Značky: 2-halogén-6-o-substituované, kompozície, použitie, obsahom, přípravy, spôsob, farmaceutické, deriváty, ketolidové

Zhrnutie / Anotácia:

2-Halogén-6-O-substituované ketolidové deriváty všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli vykazujúce antibakteriálnu aktivitu, spôsob ich prípravy a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie bakteriálnych infekcií. Ďalej sú opísané farmaceutické kompozície obsahujúce terapeuticky účinné množstvo opísanej zlúčeniny v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.

Kompozitný vrstvený materiál na klzné súčasti a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286396

Dátum: 18.08.2008

Autori: Staschko Klaus, Gruenthaler Karl-heinz

MPK: F16C 33/04, C25D 7/10

Značky: materiál, súčastí, výroby, spôsob, klzné, vrstvený, kompozitný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kompozitných vrstvených materiálov, ktoré majú počas svojej celkovej životnosti optimálne vlastnosti. Kompozitný vrstvený materiál má nosnú vrstvu, vrstvu ložiskového kovu, medzivrstvu a galvanicky nanesenú klznú vrstvu, ktorá má od svojho povrchu v smere k ložiskovému kovu plynule narastajúcu tvrdosť. Spôsob predpokladá, že ako klzná vrstva sa vylučuje zliatina neobsahujúca olovo aspoň s jednou tvrdou a jednou mäkkou...

Spôsob výroby rozpustných kyslých polyfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286395

Dátum: 18.08.2008

Autori: Maurer Alexander, Staffel Thomas, Wahl Friedrich, Klein Thomas

MPK: A23C 19/00, C01B 25/00

Značky: rozpustných, spôsob, polyfosfátov, kyslých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rozpustných kyslých polyfosfátov s pomerom Na : P 0,3 až 0,6, obsahom P2O5 vyšším ako 77 % hmotnostných, obsahom Na2O nižším ako 20 % a zvyškovým obsahom vody 3 až 10 %, pri ktorom sa na vytvorenie reťazových polyfosfátov so strednými dĺžkami reťazca 10 až 30 vysuší vodný roztok fosfátu a roztaví v priebehu 30 až 180 minút pri teplotách 400 až 600 °C a tavenina sa ochladí za vytvorenia sklovitého produktu, pričom počas tavenia sa...

Spôsob výroby potiahnutých tvarovaných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11860

Dátum: 18.08.2008

Autori: Schmidt Arne, Poth Marc, Albrecht Klaus, Bürkle Erwin, Eichlseder Martin, Eberle Christian

MPK: B29C 45/16, B29C 45/73, B29C 37/00...

Značky: spôsob, telies, potiahnutých, tvarovaných, výroby

Text:

...spôsobu opísaného v dokumentoch JP 11300776 a IP 2005074896, takže je možné pomocou tohto spôsobu len ťažko dosiahnuť krátke časy pracovného cyklu pri hromadnej výrobe.Ďalšie spôsoby azariadenia na výrobu potiahnutých tvarovaných telies sú opísané v dokumentoch JP 2003019731 a EP 1666225 A 1.Okrem toho sa častokrát vyskytujú problémy súvisiace s odstavením zariadení, nakoľko vstrekovacie formy nie sú často dostatočne tesné proti...

Generátor stroncium-82/rubídium-82, spôsob prípravy tohto generátora obsahujúceho diagnostický prostriedok, diagnostický prostriedok a jeho použitie v lekárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10063

Dátum: 18.08.2008

Autor: Claessens Roland Anthonius Maria Johannes

MPK: G21G 4/08

Značky: diagnostický, obsahujúceho, tohto, přípravy, použitie, generátor, spôsob, generátora, prostriedok, lekárstve

Text:

...náplne bez významného prieniku stroncia-82 je predĺžená prevádzková doba do okamihu, kedy generátor je potrebné recyklovať, vykonať obnovu katexa a následne nove plneniestronciom-82. Výsledkom je značne zníženie nákladov.0008 Generátor podľa tohto vynálezu môže byť používaný počas predĺženej doby, napríklad 2 až 6 mesiacov, pri v podstate nezmenenej stálosti.0009 Tento vynález teda poskytuje generátor stroncium 82/rubídium-82, zahŕñajúci...

Brzdné zariadenie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15206

Dátum: 15.08.2008

Autor: Ozturk Mustafa Naci

MPK: F16D 63/00, B60T 1/10, F16D 57/00...

Značky: brzdné, spôsob, zariadenie

Text:

...viacerých z nasledovných parametrov otáčanie okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, uhlová rýchlosť otáčania okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, poloha telesa, krútiaci moment otáčania okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, sila, rýchlosť a/alebo krútiaci moment pohybu, ktorý sa má brzdiť.0023 Brzdné zariadenie, použité vo vynálezcovskom spôsobe, môže zahrnovat jeden alebo viac prostriedkov...

Systém a spôsob na budenie pomocného vinutia elektrického motora a elektrický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10350

Dátum: 15.08.2008

Autori: Pereira Da Silva Douglas, Teixeira Carlos Alberto

MPK: H02P 1/44

Značky: pomocného, motor, elektricky, spôsob, budenie, vinutia, elektrického, motora, systém

Text:

...keď je pomocné vinutie (11) elektrického motora pripojené na sieťové napätie,zapojenie elektronického spínača (13) paralelne so sériovým zapojením elektromechanického spínača (12) a rozbehového kondenzátora (14) a- ponechanie elektromechanického spínača (12) aelektronického spínača (13)súčasne zapnutých na čas stabilizácie pripojenia (th).0012 Vynález tiež zahŕňa elektrický motor obsahujúci systém podľa popisu vyššie.Stručný popis...