Patenty so značkou «spôsob»

Strana 70

Zariadenie na výrobu zväzkov káblov, spôsob regulácie taktovacej doby a spôsob výroby zväzku káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286489

Dátum: 27.10.2008

Autor: Hagiyama Katsumi

MPK: H01R 43/28, H01B 13/00

Značky: spôsob, výroby, výrobu, regulácie, taktovacej, zväzkov, zväzku, káblov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu zväzku káblov schopné redukovať výskyt prechodných skládok v najvyššej možnej miere. Zariadenie tiež môže napomáhať pri zmene dizajnu zväzku kábla alebo zmene výrobnej linky samotnej. Zariadenie na výrobu zväzku káblov zahŕňa niekoľko výrobných liniek L1, L2,…, Ln pre jednotlivú výrobu vnútorných zväzkov a niekoľko prístrojov A až F tvoriacich každú výrobnú linku. Zariadenie ďalej zahŕňa niekoľko riadiacich zariadení linky...

Systém a spôsob autentifikácie prenosu kontextu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11189

Dátum: 27.10.2008

Autori: Niemi Valtteri, Mademann Frank, Forsberg Dan, Blommaert Marc

MPK: H04W 8/12

Značky: přenosu, autentifikácie, kontextu, spôsob, systém

Text:

...materiál možno taktiež použiť v signalizačnej správe z UMTS/GPRS SGSN do starej MME vyvinutého 3 GPP systému, z ktorého sa UE prenáša. Vtomto usporiadanl UE vytvára autentitikačný materiál a poskytuje ho SGSN, pričom SGSN potom poskytuje tento autentiñkačný materiál starej MME v požiadavke o prenos kontextu. Stará MME pomocou znalosti, ako bol autentifikačný materiál v UE vytvorený, potom môže opätovne vytvoriť autentifikačný materiál po...

Zariadenie a spôsob elektromechanickej detekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20175

Dátum: 25.10.2008

Autori: Hodges Alastair, Newman Peter Michael

MPK: C12Q 1/56, G01N 33/86, G01N 33/49...

Značky: elektromechanickej, zariadenie, detekcie, spôsob

Text:

...kombinovanou referenčnou a protielektródou, vysoké úrovne na prekonanie inherentne nízkeho signálu v tomto návrhu koplanámej elektródy v určitých uskutočneniach,V ktorých poznatky obnovia elektroaktívnu skupinu prepojením jej detekcies oxidácíou glukózy. Výhodou niektorých predkladaných uskutočnení je to, žeprotiľahlé elektródy môžu automaticky obnoviť detekovanú látku bez nutnosti0008 Opalsky a kol. (EP 1,234,053 B 1) taktiež opisuje...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14164

Dátum: 24.10.2008

Autori: Taylor Matthew Paul Athol, Yamamoto Makiko, Yokokawa Takashi, Wilson John Nicholas, Atungsiri Samuel Asanbeng

MPK: H03M 13/27, H03M 13/25, H03M 13/11...

Značky: spôsob, zariadenie, spracovanie

Text:

...počtu sub-nosičových sígnálov Orthogonal Frequency DivisionMultiplexed (OFDM) symbolov a vytvára tok výstupných bitov. Vopred stanovený počet sub nosičových sígnálov OFDM symbolov je určený podľa jedného zo súboru operačných režimov. Zariadenie na spracovanie dát obsahuje symbolový de-prekladač, de-mapovaciu jednotku,inverzný permutátor a Low Density Parity Check (LDPC) dekodér.Symbolový de-prekladač je usporiadaný tak, že počas...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14048

Dátum: 24.10.2008

Autori: Atungsiri Samuel Asanbeng, Yokokawa Takashi, Taylor Matthew Paul Athol, Yamamoto Makiko, Wilson John Nicholas

MPK: H03M 13/27, H03M 13/25, H03M 13/11...

Značky: spracovanie, spôsob, zariadenie

Text:

...prístroj obsahuje paritný prekladač, mapovaciu jednotku a znakový prekladač.Paritný prekladač je usporiadaný V operácii na vykonávanie paritného prckladania kódovaných dátových bitov s paritnou kontrolou nízkej hustoty (Low Density Parity Check LDPC) získavaných LDPC kódovaním dátových bitov podľa paritnej kontrolnej matice LDCP kódu, pričom paritná kontrolné matica zahŕňa paritnú maticu zodpovedajúcu paritným bitom LDPC kódu,...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13994

Dátum: 24.10.2008

Autori: Yamamoto Makiko, Atungsiri Samuel Asanbeng, Taylor Matthew Paul Athol, Yokokawa Takashi

MPK: H03M 13/25, H03M 13/27, H03M 13/11...

Značky: spôsob, zariadenie, spracovanie

Text:

...frekvenčne deleného multiplexovaného (OFDM) znaku. Vysielač obsahuje paritný prekladač prevádzkovateľný navykonávanie paritného prekladania dátových bitov kódovaných s paritnou kontrolou nízkejhustoty (Low Density Parity Check - LDPC) získavaných vykonávaním LDPC kódovania podľa paritnej kontrolnej matice LDPC kódu, ktorý zahŕňa paritnú maticu zodpovedajúcu paritným bitom LDPC kódu, pričom paritná matica má postupnú štmktúru, takže...

Spôsob spracovania dát a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13854

Dátum: 24.10.2008

Autori: Makiko Yamamoto, Samuel Asanbeng Atungsiri, Matthew Paul Athol Taylor, Yokokawa Takashi

MPK: H03M 13/25, H03M 13/27, H03M 13/11...

Značky: spracovania, zariadenie, spôsobu, uskutočňovanie, spôsob, tohto

Text:

...znakov.Podľa tohto vynálezu sa poskytuje prijímač usporiadaný tak, že počas svojej činnosti obnovuje dátové bity z dátových symbolov prijatých z vopred stanoveného počtupodnosičových signálov multiplexovaného symbolu s ortogonálnym delením podľa frekvencie(Orthogonal Frequency Division Multiplexed OFDM) na vytvorenie výstupného bitového toku. Prijímač obsahuje prekladač symbolov, ktorý počas svojej činnosti zapisuje vopred stanovený počet...

Spôsob riadenej paralelnej prevádzky jednosmerných meničov napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286479

Dátum: 24.10.2008

Autori: Rieger Reinhard, Gronbach Roman, Schoettle Richard, Dittmer Bernd

MPK: H02J 1/10

Značky: napätia, jednosmerných, paralelnej, riadenej, meničov, spôsob, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob riadenej paralelnej prevádzky jednosmerných meničov, najmä v palubnej sieti s väčším počtom napätí v motorovom vozidle, s dvoma úrovňami napätia (U1, U2), medzi ktorými sú zapojené paralelne spojené meniče napätia, sa uskutočňuje tak, že len jeden z meničov napätia pracuje ako aktívny regulátor napätia a ostatné (n-1) meniče pracujú v súlade s momentálnou potrebou výkonu buď v plnom prevádzkovom režime, alebo v prevádzkovom režime chodu...

Spôsob znižovania obsahu nasýtených mastných kyselín v mliečnom tuku, získané produkty a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11514

Dátum: 24.10.2008

Autor: Dalemans Daniel

MPK: A23L 1/30, A23D 7/00, A23D 9/04...

Značky: kyselin, obsahu, produkty, tuků, využitie, mliečnom, znižovania, získané, nasýtených, mastných, spôsob

Text:

...na maximálne 300 mg denne. V súvislosti stým, zlepšenie nutričného obrazu mliečneho tukuvyžaduje zníženie obsahu cholesterolu a nasýtených mastných kyselín v ňom.0011 V súčasnosti sa priemyslovo fyzikálnymi metódami dosahuje extrakcia cholesterolu zmliečneho tuku, napríklad molekulové zapuzdreníe prostredníctvom cyklodextiínu alebo pamým vypudzovaním. Týmito metódami sa môže extrahovať minimálne 75 pôvodne0012 Spôsob na zníženie...

Spôsob výroby L-aminokyselín použitím zlepšených kmeňov čeľade Enterobacteriaceae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15685

Dátum: 24.10.2008

Autori: Hermann Thomas, Rieping Mechthild

MPK: C07K 14/24, C07K 14/245, C07K 14/255...

Značky: použitím, zlepšených, l-aminokyselin, enterobacteriaceae, výroby, spôsob, čeľade, kmeňov

Text:

...Kvint et al., Current Opinion in Microbiology 6(2) 140-145 (2003. Okrem toho sú gény uspA a uspD pod negatívnou kontrolou FadR-regulátora, ktorý hrá dôležitú úlohu pri regulácii metabolizmu mastných kyselín v E coli (Kvint et al., Current Opinion in Microbiology 6(2) 140-145 (2003) Farewell et al., Joumal of Bacteríology 178(22) 6443-6450 (1996. Počas stacionámej fázy je uspA indukovaný tým, že sa alarmónom ppGpp prostredníctvom...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15564

Dátum: 24.10.2008

Autori: Wilson John, Atungsiri Samuel, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H03M 13/27, H04L 27/00, H04L 1/00...

Značky: spracovanie, prístroj, spôsob

Text:

...prekladanie vstupných dátových znakov do čiastkových nosných OFDM znakov,keď počet adries predstavuje približne 4 k.US 2005/008084 uvádza OFDM prijímač. Prijímač prispôsobuje frekvenčne selektívnykanál použitím mocniny Euklidovskej vzdialenosti medzi hodnotou prijímaného signálu aspätne mapovanou hodnotou na meranie stavu kanála a odhaduje informácie o stave kanála,ktoré sú tiež vhodné na spracovanie signálu s interferenciami spoločného...

Spôsob zabezpečenia autorizovaného zadávania dát a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11216

Dátum: 24.10.2008

Autor: Endrys Bretislav

MPK: G06F 21/24, G06F 21/04

Značky: zadávania, vykonávanie, autorizovaného, zabezpečenia, zariadenie, spôsob

Text:

...modul zaistí ich priame odoslanie na pripojený token, t.j. zadané dáta sú odoslané priamo z STM modulu a nie z počítača. Výsledok kryptografickej operácie vráti čakajúcu aplikáciu v počítači k ďalšiemu spracovaniu definovanému bezpečnostnou schémou. Potom sa STM modulautomaticky vracia do transparentného módu.0007 Táto metóda sa vyznačuje tým, že ďalšie posilnenie bezpečnosti je možné dosiahnuť kryptograñckým zabezpečením integrity šablóny...

Spôsob hydrokonverzie ťažkých náplní na vriacom lôžku so vstrekovaním náplne vo vrchnej časti reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10000

Dátum: 24.10.2008

Autori: Maget Simon, Verstraete Jan, Gauthier Thierry

MPK: B01J 8/24, B01J 8/22, C10G 45/00...

Značky: vrchnej, ťažkých, vstrekovaním, reaktora, náplní, hydrokonverzie, částí, náplne, lôžku, vriacom, spôsob

Text:

...a hydrokonverzie, ale táto kombinácias klasickým rafinérskym komplexomje drahá.V niektorých prípadoch by teda bolo výhodné vynechať operáciu destilácie pred postupom hydrokonverzie.0011 Žiadateľ zistil, že je možne navrhnút nový spôsob, ktorý umožňuje vykonať hydrokonverziu ťažkých náplní na vriacom lôžku, ktoré obsahujú významnú časť frakcií odpariteľných pri podmienkach hydrokonverzie, pričom vynecháme počiatočné delenie náplne pred...

Spôsob výroby termicky tvarovaných výrobkov, ako aj nástroj na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11651

Dátum: 23.10.2008

Autori: Dieckmann Hauke, Kraut Michael, Merbach Juergen

MPK: B29C 51/20, B65D 21/02, B29C 51/32...

Značky: nástroj, tvarovaných, výrobkov, výrobu, spôsob, termicky, výroby

Text:

...sa po vytvrdení zásobníkov pomocou Iaseru alebo vodného lúča umiestňuje do oblasti príruby. Príslušným vedením lúča a zameraním je pritom možné umiestňovať zoslabenie, prebiehajúce nerovinne v smere spracovania,do oblasti príruby. Hoci sa týmto spôsobom môžu vyrábať potravinové obaly s mechanickým zoslabením dobrej kvality, predstavuje spracovanie laserom alebo vodným lúčom doplnkový krok spôsobu, ktorý je spojený s nie nepodstatnými...

Miska na hotové jedlo a spôsob jej zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9739

Dátum: 23.10.2008

Autori: Luna Eleanor, Roberts Iain, Masotti Valentina, Aye George Kyaw Soe Maung, Jung Jeewon, Passoni Francesca, Tedeschi Giancarlo

MPK: B65D 81/34, B65D 81/32

Značky: zhotovenia, hotové, spôsob, jedlo, miska

Text:

...podľa vynálezu.0015 V podstate myšlienka, na ktorej je tento vynález založený, spočíva v tom, že v sterilizovanom balení hotového jedla je použitá vedľajšia nádoba, ktorá môže byť vyñatá, čím vznikne priestor pre zmiešame, a to spôsobom podobným tomu, ktorý jepopísaný vo vyššie uvedenom patente FR 2855817, pričom prekonáva technický nedostatok zmenšeného horného priestoru.0016 Výhoda tohto vynálezu spočíva vextrémnej jednoduchosti a...

Pórovité zvukovoizolačné ťažké fólie, protihlukový systém a spôsob výroby pórovitej zvukovoizolačnej ťažkej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9062

Dátum: 23.10.2008

Autori: Braendle Josef, Schwarz Herwig

MPK: B29B 17/02, B29B 17/00

Značky: výroby, zvukovoizolačnej, zvukovoizolačné, spôsob, fólie, pórovité, ťažkej, pórovitej, ťažké, systém, protihlukový

Text:

...06 411 A 1 je opísaný viacvrstvový systém zložený z ťažkých a pružných vrstiev. W 0 98118657 prezentuje viacvrstvový systém z nepriepustných a pórovitých vrstiev ako montážny balík. Viaceré na seba naskladané vrstvy určené na dosiahnutie tepelnej azvukovej izolácie sú podobne opisané aj v DE 198 21 532. 0018 Na zvýšenie nepriezvučnosti tenkých plechov je teda v automobilovom priemysle známy a.3 vo viacerých variantoch už viac než 40 rokov...

Spôsob výroby tepelnoizolačných papierových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19226

Dátum: 23.10.2008

Autor: Chang Ching-wen

MPK: B29C 44/14, B32B 37/15, A47J 41/00...

Značky: výroby, nádob, papierových, spôsob, tepelnoizolačných

Text:

...tepelnoizolačnej papierovej nádoby.0009 Pre zlepšenie je možne potiahnuť fóliou dva povrchy papiera, a potom vytvarovať papier do papierovej nádoby.0010 V kroku a) je lepidlom polyuretánová živica na báze oleja, a hmotnosť polyuretánovej živice je vrozmedzí od 5 do 20 z celkovej hmotnosti polymérneho materiálu.0011 V kroku e) teplota ohrevu pre tvarovanie peny je medzi 80 °C a 200 °C inak je teplota ohrevu nad 200 °C. Tvarovanie peny...

Spôsob extrúzie plastového materiálu ako aj extrudér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17892

Dátum: 22.10.2008

Autori: Wendelin Gerhard, Hackl Manfred, Feichtinger Klaus, Eckhart Christian

MPK: B29C 47/92, B29C 47/10

Značky: extrúzie, plášťového, extrudér, spôsob, materiálů

Text:

...rezného zhutñovača alebo reaktora.0018 Pre jednoduchú, robustnú a prevádzkovo bezpečnú konštrukciu je výhodné, ak je pred extrudérom predradená dodávacia jednotka plastového materiálu, napríklad zásobník alebo rezný zhutňovač alebo reaktor, aaby bola medzi dodávacou jednotkou a extrudérom umiestnená dávkovacia jednotka regulovaná ríadiacou jednotkou.0019 Možné je aj to, aby ako dávkovacia jednotka extrudéra bol použitý závitovkový prepravník...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6463

Dátum: 22.10.2008

Autori: Matthew Paul Athol Taylor, Samuel Asanbeng Atungsiri, John Nicholas Wilson

MPK: H03M 13/00, H04L 1/00, H04L 27/00...

Značky: zariadenie, spracovanie, spôsob

Text:

...a na vyčítanie vstupných dátových symbolov preOFDM subnosné z pamäti interleaveru, čím sa uskutočňuje mapovanie. Vyčítanie sa uskutočňuje v inom poradí ako načítanie, kde toto poradie je určené množinou adries, čo má za účinok, že dátové symboly sú interleavované na subnosných signáloch. Množina adries je určená generátorom adries a pre každý zo vstupných symbolov je vygenerovaná adresa pre indikáciu jedného zo subnosných signálov, na ktoré sa...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6329

Dátum: 22.10.2008

Autori: Atungsiri Samuel Asangbeng, Taylor Matthew Paul Athol, Wilson John Nicholas

MPK: H03M 13/00, H04L 27/26, H04L 1/00...

Značky: spracovanie, zariadenie, spôsob

Text:

...uskutočňuje mapovanie, pričom sa vyčítanie uskutočňuje v inom poradí ako načítanie, kde toto poradie je určené množinou adries, čo má za účinok, že dátové symboly sú deinterleavované zo subnosných signálov OFDM. Generátor adries je určený na generovanie množiny adries, pričom sa adresa generuje pre každý zprijatých dátových symbolov pre indikáciu subnosného signálu OFDM, zktorého má byť prijatý dátový symbol namapovaný na výstupný tok...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a iných prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a kompozície na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17531

Dátum: 22.10.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08H 8/00, C08L 89/00, B27N 1/00...

Značky: materiálov, spôsob, zníženia, aldehydov, dřevěných, zlúčenín, organických, kompozície, emisie, prchavých, iných, účel

Text:

...ako aj po ich výrobe alebo pri ich použití. Pri výrobe drevovláknitých dosiek môže napríklad pri termohydrolytickom spracovaní materiálov obsahujúcich lignocelulózy dôjsť k čiastočnému chemickému odbúravaniu dreva. Pri tomto vznikajúce ľahko prchavézlúčeniny, ako sú aldehydy akyseliny, emitujú potom počas neskoršieho výrobného-3 procesu alebo pri neskoršom využití vyrobených drevených materiálov. Môžu mať taktiež negatívny vplyv na pevnosť...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16022

Dátum: 22.10.2008

Autori: Atungsiri Samuel, Wilson John, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H04L 1/00, H04L 27/00, H03M 13/27...

Značky: spôsob, prístroj, spracovanie

Text:

...stavu kanála a odhaduje informácie o stave kanála,ktoré sú tiež vhodné na spracovanie signálu s interferenciami spoločného kanála. Vysielač aprijímač zahŕňajú vnútomý bitový prekladač a vonkaj ší znakový prekladač.Podľa hľadiska predloženého vynálezu je poskytovaný prístroj na spracovanie dát pre mapovanie znakov prijímaných z predurčeného počtu čiastkových nosných signálov ortogonálne frekvenčne delených multiplexovaných (OFDM) znakov do...

Spôsob a zariadenie na zoskupovanie ramienok na šaty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8967

Dátum: 22.10.2008

Autor: Schneuing Ralf

MPK: B65G 47/88, B65G 47/08

Značky: ramienok, zariadenie, šaty, spôsob, zoskupovanie

Text:

...po dĺžke koľajnice. Koľajnica môže byť umiestnená napríklad šikmo, takže pohyb hákov adaptéra a ramienok na šaty nastáva pôsobením tiaže a nemusia sapoužit žiadne špeciálne pohonné prostriedky.0011 Hák adaptéra zahŕňa vybranie na zavesenie aspoň jedného ramienka na šaty. Tým sa môže hák adaptéra použit aj sám na prepravuramienok na šaty, čo optimalizuje prepravnú kapacitu.0012 Na spoľahlivé zabránenie chybám pri zoskupovani ramienok na...

Kanister z ušľachtilej ocele na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom, zásobník, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286477

Dátum: 20.10.2008

Autori: Vega Julio César, Hoelz Hubert, Nagel Jurgen, Lostritto Richard Thomas

MPK: B21D 51/16, B65D 83/14, C22C 30/00...

Značky: aerosóly, dávkované, kanister, výroby, použitie, zásobník, ocele, poháňané, ušľachtilej, spôsob, plynom, hnacím

Zhrnutie / Anotácia:

Kanister (1) na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom skladajúci sa zo zásobníka (2) a taniera ventilu (8) s vloženým ventilom (9) z ušľachtilej ocele, odolný proti korózii na aerosólové formulácie obsahujúce hnací plyn na použitie v inhalátoroch poháňaných hnacím plynom.

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním alebo dvojitým režimom uvoľňovania obsahujúca inhibítor cGMP PDE-5, spôsob jej prípravy a použitie inhibítora cGMP PDE-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 286473

Dátum: 20.10.2008

Autori: King Elizabeth, Macrae Ross James

MPK: A61K 31/519, A61K 45/00, A61K 31/505...

Značky: dvojitým, režimom, inhibítora, inhibitor, predĺženým, použitie, spôsob, uvoľňovaním, farmaceutická, obsahujúca, uvolňovania, kompozícia, přípravy, pde-5

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca inhibítor cGMP PDE-5, v ktorej inhibítor cGMP PDE-5 tvorí 5 až 50 % hmotn. kompozície, a až 75 % hmotn. inhibítora cGMP PDE-5 sa z kompozície do gastrointestinálneho traktu uvoľní po časovom úseku v rozmedzí 1 až 24 hodín po podaní, pričom inhibítor cGMP PDE-5 je a) uložený v matrici alebo b) obsiahnutý v jadre, ktoré je potiahnuté membránou riadiacou rýchlosť uvoľňovania, alebo c)...

Deriváty 2-fenylpyran-4-ónu, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286471

Dátum: 20.10.2008

Autori: Puig Duran Carles, Crespo Crespo Maria Isabel, Jimenez Mayorga Juan Miguel, Soca Pueyo Lidia

MPK: A61P 21/00, A61K 31/351, A61K 31/35...

Značky: farmaceutické, 2-fenylpyran-4-ónu, obsahom, deriváty, přípravy, kompozície, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 2-fenylpyran-4-ónu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená alkylovú skupinu alebo skupinu -NR4R5, v ktorej R4 a R5 každý nezávisle znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu R2 znamená skupinu zo skupiny zahŕňajúcej alkyl, C3-C7cykloalkyl, pyridyl, tienyl, naftyl, tetrahydronaftyl alebo indanyl, alebo fenyl nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo niekoľkými atómami halogénu alebo alkyl, trifluórmetyl, hydroxy,...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13867

Dátum: 17.10.2008

Autori: Wilson John Nicholas, Atungsiri Samuel Asanbeng, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H04L 1/00, H04L 27/00, H03M 13/27...

Značky: spôsob, spracovanie, prístroj

Text:

...do výstupného toku symbolov. Dátový procesor obsahuje de-prekladač (de-interleaver), ktorý načíta vopred určený počet dátových symbolov do pamätena de-preloženie dátových symbolov prijímaných zo signálov sub-nosičov OFDM. Deprekladač číta dátové symboly zpamäte prekladača do výstupného toku symbolov na vykonanie de-prekladania, pričom čítanie prebieha vínom poradí, ako načítanie, pričom poradie je stanovované zo súboru adries, stým...

Zariadenie a spôsob zmenšovania prehybu zaťaženého stavebného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 286468

Dátum: 17.10.2008

Autori: Willnow Klaus, Freiman Michael

MPK: E04H 5/00, E04G 23/02, E04C 3/04...

Značky: spôsob, přehybů, dielca, zaťaženého, zmenšovania, stavebného, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na zmenšovanie prehybu (w) stavebného dielca (1) vystaveného pôsobeniu zaťažujúcej sily (9), predovšetkým pozdĺžneho rebra v kondenzačnej veži jadrovej elektrárne, pričom prehyb (w) nastáva naprieč k pozdĺžnej osi (7) tohto stavebného dielca, s dištančníkom (21) sa zvolí také riešenie, že dištančník (21) dosadá v dosadacom mieste (26) na čelnú plochu (23) stavebného dielca (1), pričom toto dosadacie miesto (26) leží na čelnej ploche (23)...

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Stauss Gerold, Schimske Gerhard

MPK: G01D 4/00, F24D 19/10, G01K 1/02...

Značky: spôsob, nákladov, hlavne, elektronického, vykurovanie, spotřeby, prevádzkovania, merača, rozdelovača

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12013

Dátum: 17.10.2008

Autori: Wilson John Nicholas, Taylor Matthew Paul Athol, Asanbeng Atungsiri Samuel

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00, H03M 13/27...

Značky: prístroj, spôsob, spracovanie

Text:

...znak mapovaný.Generátor adries obsahuje posuvný register s lineámou spätnou väzbou, ktorý zahŕňa vopred určený počet stupňov registra a je prevádzkovateľný na generovanie pseudonáhodnej bitovej sekvencie podľa stupňa polynómu generátora, a perrnutačný obvod a riadiacu jednotku. Permutačný obvod je prevádzkovateľný na prijímanie obsahu stupňov posuvného registra a na permutovanie bitov prítomných v stupňoch registra podľa rádu perrnutácie s...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11940

Dátum: 17.10.2008

Autori: Wilson John Nicholas, Taylor Matthew Paul Athol, Asanbeng Atungsiri Samuel

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H03M 13/27...

Značky: zariadenie, spôsob, spracovanie

Text:

...znakov na mapovanie do OFDM čiastkových nosných signálov, a na čítanie (read-out) z pamäte dátových znakov pre OFDMčiastkové nosné na uskutočňovanie mapovania. Čítanie prebieha v inom poradí ako načítanie,pričom poradie je určované zo súboru adries, s tým výsledkom, že dátové znaky sú prekladané do čiastkových nosných signálov. Sada adries je určovaná adresovým generátorom, pričom adresa je generovaná pre každý zo vstupných znakov na...

Spôsob výroby výrobku na čistenie a/alebo ošetrovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14335

Dátum: 17.10.2008

Autori: Clermont Anne-gaëlle, Bret Bruno, Florence Jocelyne

MPK: A61K 8/25, A61K 8/02, A61K 8/26...

Značky: spôsob, výroby, ošetrovanie, čistenie, výrobků

Text:

...tampóny, všeobecne spôsobuje postupnú difúziu prostriedku v čase a od hornej časti do spodnej časti vrstiev prostriedok preto už nie je distribuovaný homogénne vjednotlivých vrstvách počas relativne dlhého skladovania.0018 V druhom prípade je nutné použiť zvlášť zložitú a nákladnú technológiu pre zabezpečenie dobrého napustenia každého z nosičov, čím sa podstatne znížia výťažky výroby v porovnaní s tými, ktoré sa dosahujú počas...

Spôsob a zariadenie na riadenie lineárne sa pohybujúcej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17341

Dátum: 16.10.2008

Autor: Notz Markus

MPK: B29C 45/50, B29C 45/82

Značky: pohybujúcej, lineárně, riadenie, zariadenie, spôsob

Text:

...pri ktorom sa používa dvoch servoventilov. US-A-5,513,971 opisuje spôsob podľa predvýznaku nároku 1 a zariadenie podľa predvýznaku nároku 14.Podstatné nevýhoda všetkých hydraulických riešení stavu techniky spočíva okrem toho v tom, že pri prechodoch fáz, obzvlášť s ohľadom na vstrekovací slimák, môžu vzniknúť hydraulickéNovému vynálezu bola s ohľadom na optimalizáciu hydraulického pohonu zadaná nasledujúca úloha o Má byť dosiahnuté čo...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15563

Dátum: 15.10.2008

Autori: Wilson John Nicholas, Atungsiri Samuel Asanbeng, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H04L 1/00, H03M 13/27, H04L 27/26...

Značky: spracovanie, prístroj, spôsob

Text:

...vstupných dátových symbolov a čítanie prvých súborov dátových symbolov zpamäte prekladača na signály podkanálov prvých OFDM symbolov podľa poradia deñnovanćho permutačným kódom. Pámy proces prekladania zahŕňa zápis druhých súborov vstupných dátových symbolov do pamäte prekladača podľa poradia deñnovaného perrnutačným kódom, a čítanie druhých súborov dátových symbolov z pamäte prekladača na signály podkanálov druhých OFDM symbolov podľa...

Prítlačné zariadenie pre rezný prostriedok, ako i zariadenie a spôsob pre finišovacie obrábanie obvodových plôch na valcových častiach obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10185

Dátum: 15.10.2008

Autori: Bosch Marcel, Weigmann Uwe-peter

MPK: B24B 21/02, B24B 21/22, B24B 21/20...

Značky: spôsob, přítlačné, řezný, obrábanie, obvodových, obrobkov, finišovacie, ploch, válcových, prostriedok, zariadenie, častiach

Text:

...finišovania pre pritláčanie finišovaciehopásu k obrábanému povrchu obrobku používajú prítlačnć Zariadenias takzvanýrní finišovacími pätkami. Finišovacia pätka má prítlačnú časť v podstate tvaru C, ktorej polomer zakrivenia je pri zohľadnení hrúbky finišovacieho pásu prispôsobený požadovanému priemeru obrábanej časti obrobku tak, že finišovací pás je pomocou tejto finišovacej pätky V priebehu obrábania V podstate plošne pritláčaný na...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14438

Dátum: 15.10.2008

Autori: Taylor Matthew Paul Athol, Wilson John Nicholas, Atungsiri Samuel Asanbeng

MPK: H03M 13/27, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: zariadenie, spôsob, spracovanie

Text:

...prúdu. Pámy proces prekladania obsahuje zapisovanie druhých sád dátových symbolovzískavaných zo signálov sub-nosičov druhých OFDM symbolov do pamäte prekladača podľa sekvenčného poradia a čítanie druhých sád dátových symbolov zpamäte prekladača podľa poradia definovaného perrnutačným kódom do výstupného dátového prúdu, takže zatiaľ čo dátové symboly z prvých sád sú čítané z lokácií v pamäti prekladača, dátové symboly z druhej sady môžu byť...

Spôsob a systém riadenia výroby artiklov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18048

Dátum: 14.10.2008

Autori: Seto Myron, Budzinski Joao Augusto Scheid, Amon Philippe

MPK: G06K 9/64, G07D 7/20, G06Q 10/08...

Značky: spôsob, artiklov, riadenia, systém, výroby

Text:

...rozmerov) prítomných na dopravnom páse.Takáto identifikácia sa používa napríklad pre správne etiketovanie fliaš podľa ich typu (tvaruKonvenčný prostriedok na spracovanie obrazu môže taktiež detegovat farby vytlačené na etiketách, obsiahnutých na obale artíklu alebo na samotnom artikle (napríklad na fľašiach vyrábaných na fľaškovacej linke), alebo priamo vytlačených na artikle, napríklad nádobe,napríklad na plechovkách vyrábaných na...

Spôsob produkcie L-lyzínu a L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11806

Dátum: 14.10.2008

Autori: Usuda Yoshihiro, Nagai Yuri

MPK: C12P 13/04, C12P 13/08, C12N 9/22...

Značky: produkcie, spôsob, l-lyzínu, l-treonínu

Text:

...gén deletovaný V baktérií Escherichia,produkuje sa kyselina pyrohroznová a L~valín (Japanese Patent Application Laid-open (Kokai, JP-A) No. 2005-333855).0010 W 0 2007/100009 sa týka produkcie L-aminokyseliny.0011 Objektom predkladaného vynálezu je poskytnúť zlepšený spôsob na produkciu L-aminokyseliny fermentáciou použitím substrátu obsahujúceho glycerol.0012 Vynálezci predkladaného vynálezu Vytrvalo uskutočňovali výskum, aby dosiahli vyššie...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11768

Dátum: 13.10.2008

Autori: Atungsiri Samuel Asangbeng, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H04L 1/00, H03M 13/27, H04L 27/26...

Značky: spôsob, prístroj, spracovanie

Text:

...generátorom adries, pričom adresa sa generuje pre každý zo vstupných znakov na indikovanie jednéhoz čiastkových nosných signálov, do ktorého má byt dátový znak mapovaný.Generátor adries obsahuje posuvný register s lineámou spätnou väzbou, ktorý zahŕňa vopred určený počet stupňov registra a je prevádzkovateľný na generovanie pseudonáhodnej bitovej sekvencíe podľa stupňa polynómu generátora, a permutačný obvod a riadiacu jednotku. Permutačný...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11767

Dátum: 13.10.2008

Autori: Atungsiri Samuel, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: spôsob, spracovanie, prístroj

Text:

...adries je prevádzkovateľný na generovanie súboru adries, pričom adresa je generovaná pre každý z prijatých dátových znakov na índíkovanie OFDM čiastkového nosného signálu, z ktorého má byť prijatý dátový znak mapovaný do výstupného znakového toku. Generátor adries obsahuje posuvný register s lineárnou spätnou väzbou, ktorý zahŕňa vopred určený počet stupňov registra,a je prevádzkovateľný na generovanie pseudonáhodnej bitovej sekvencie...