Patenty so značkou «spôsob»

Strana 67

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12204

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04B 7/26, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: prijímanie, prístroj, vysielanie, vysielania, prijímania, signálu, spôsob

Text:

...zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad, zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad, zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad, zobrazujúci nadrámec, zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infomiácil o plánovaní zobrazených na obrázku 670075 Obrázok 69 je...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12127

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04B 7/26, H04L 5/00...

Značky: vysielanie, signálu, prijímania, spôsob, vysielania, prístroj, prijímanie

Text:

...Obrázok 1 zobrazuje signálový rámec na vysielanie služby podľa tohto vynálezu.0092 Sígnálový rámec zobrazený na obrázku 1 zobrazuje priklad signálového rámca pre vysielanie vysielacej služby. obsahujúcej audio/video (NV) toky. Vtomto prípade je jediná služba multiplexovaná včasovom afrekvenčnom kanále amuítiplexovaná služba sa vysiela. Vyššie uvedená schéma vysielania signálu sa nazýva schéma časovo-frekvenčného segmentovania (TFS). Príklad...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12125

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 5/00, H04B 7/26, H04L 27/26...

Značky: prístroj, prijímanie, signálu, vysielania, vysielanie, prijímania, spôsob

Text:

...pohľad, zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad, zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infonnácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad, zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad, zobrazujúci nadrámec, zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infonnácil o plánovaní zobrazených na obrázku 670075 Obrázok...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11958

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04B 7/26, H04L 5/00...

Značky: signálu, prístroj, prijímania, vysielanie, spôsob, prijímanie, vysielania

Text:

...Obrázok 65 je pohľad zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infonnácil o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad zobrazujúci infonnácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad zobrazujúci nadrámec zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infon-nácií o plánovaní zobrazených na obrázku...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11942

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04B 7/26, H04L 5/00...

Značky: prijímanie, prijímania, spôsob, signálu, vysielanie, prístroj, vysielania

Text:

...65 je pohľad zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad zobrazujúci nadrámec zahŕňajúci množstvo PLP pomocou infonnácií o plánovaní zobrazených na obrázku 670075...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11899

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04B 7/26, H04L 27/26...

Značky: vysielanie, vysielania, zariadenie, prijímanie, spôsob, signálu, prijímania

Text:

...Obrázok 66 je pohľad, zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad, zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10074 Obrázok 68 je pohľad, zobrazujúci nadrámec, zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obráüu 670075 Obrázok 69 je pohľad, zobrazujúci príklad získania PLP podľa spôsobu plánovania0076...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11896

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00, H04B 7/26...

Značky: vysielanie, prijímania, prístroj, signálu, vysielania, prijímanie, spôsob

Text:

...1 zobrazuje prlklad signálového rámca pre vysielanie vysielacej služby. obsahujúcej audio/video (NV) toky. Vtomto prípade je jediná služba multiplexovaná včasovom afrekvenćnom kanále amultiplexovaná služba sa vysiela. Vyššie uvedená schéma vysielania signálu sa nazýva schéma časovo-frekvenčného segmentovania (TFS). Prlklad takejto schémy podľa doterajšieho stavu techniky je opísaný v článku Výkonnostné výhody časovo-frekvenčne...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11891

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04B 7/26, H04L 5/00...

Značky: prijímanie, vysielania, signálu, prístroj, prijímania, vysielanie, spôsob

Text:

...plánovania PLP v jednotke signálových rámcov 0070 Obrázok 64 je pohľad zobrazujúci štruktúru signálového rámca pomocou plánovacích infonnácii0071 Obrázok 65 je pohľad zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0072 Obrázok 66 je pohľad zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácii o plánovaní zobrazených na obrázku 650073 Obrázok 67 je pohľad zobrazujúci informácie o plánovanl...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10605

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00, H04B 7/26...

Značky: vysielanie, spôsob, prijímanie, prijímania, vysielania, prístroj, signálu

Text:

...výkresoch. Vždy, ked je to možné, sa vo všetkých výkresoch na označenie rovnakých alebo podobných dielov použijú rovnaké vzťahové značky.0067 V nasledovnom opise pojem služba znamená bud obsah vysielania, ktorý možno vysielať/prijímať prístrojom na vysielanie/prijímanie signálu, alebo poskytnutie obsahu.0068 Pred opisom prístroja na vysielanie a prijímanie signálu podľa uskutočnenia tohto vynálezu,opíše sa signálový rámec, ktorý vysiela a...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10604

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04B 7/26, H04L 5/00...

Značky: vysielanie, signálu, prijímanie, prístroj, prijímania, spôsob, vysielania

Text:

...zobrazujúci uskutočnenie spôsobu prijímania signálu a0065 Obrázok 57 je bloková schéma zobrazujúca uskutočnenie identiñkovania prvého pilotneho signálu a odhadnutia posunu v demodulačnom procese.0066 Teraz detailne odkážeme na výhodné uskutočnenia vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch. Vždy, keď je to možné, sa vo všetkých výkresoch na označenie rovnakých alebo podobných dielov použijú rovnaké vzťahové značky.0067 V...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10559

Dátum: 11.12.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04B 7/26, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: vysielania, prijímania, signálu, vysielanie, prijímanie, prístroj, spôsob

Text:

...signálu0065 Obrázok 56 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie spôsobu prijímania signálu a0066 Obrázok 57 je bloková schéma zobrazujúca uskutočnenie identifikovania prvého pilotného signálu a odhadnutia posunu v demodulačnom procese.0067 Teraz detailne odkážeme na výhodné uskutočnenia vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch. Vždy, ked je to možné, sa vo všetkých výkresoch na označenie rovnakých alebo podobných dielov...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7618

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04L 27/00, H04B 7/00...

Značky: signálu, prístroj, prijímanie, vysielania, prijímania, spôsob, vysielanie

Text:

...a stĺpcov pamätí bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 131 Sa a 131 Sb0037 Obrázok 22 je pohľad zobrazujúci druhý príklad počtu radov a stĺpcov pamäti bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 1315 a a 1315 b0038 Obrázok 23 je schéma zobrazujúca koncepciu ďalšieho uskutočnenia vkladania bitového vkladača0039 Obrázok 24 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie bitového vkladača0040...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7516

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26, H04B 7/26...

Značky: prijímanie, signálu, prístroj, prijímania, vysielania, spôsob, vysielanie

Text:

...Obrázok 8 je pohľad zobrazujúci prvý príklad pomeru symbolov, keď mapovače 131 a a 131 b vykonávajú hybridné symbolové mapovanie.0026 Obrázok 9 je pohlad zobrazujúci druhý príklad pomeru symbolov, ked mapovače 131 a a 131 b vykonávajú hybridné symbolové mapovanie0027 Obrázok 10 je pohľad zobrazujúci počet symbolov a počet bitov na bunkové slovo podľa schémy symboloveho mapovania v normálnom móde kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC...

Nové diazéniumdiolátové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10466

Dátum: 10.12.2008

Autori: Simonet Serge, Cordi Alexis, Verbeuren Tony, Haberkorn Laure, Courchay Christine

MPK: A61K 31/404, C07D 209/08

Značky: kompozície, diazéniumdiolátové, nové, deriváty, spôsob, farmaceutické, obsahom, přípravy

Text:

...vlastnosti, ochranné proti srdcovým a cievnym ochoreniam, a pridalo by priamy účinok proti trombóze, pretože NO pôsobí antitromboticky proti zhlukovaniu krvných doštičiek (Walford G. et al., 2003, J. Thromb. Haemost., l, 2112-21 18). Okrem toho bolo mnoho ďalších odvodených donorov NO opísaných v práci Konter a spol. (Eur. J. Org. Chem. 2007, 616-24), v článku Saavedra a spol. (J. Org. Chem. 1999, 64, 5124-31) a v patentovej...

Spôsob pre identifikáciu a dokumentáciu kvality akumulátorov, ako i akumulátor pre priemyslové nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14127

Dátum: 09.12.2008

Autor: Zielke Guido

MPK: H01M 10/48, G01R 31/36

Značky: kvality, nástroje, akumulátor, priemyslové, dokumentáciu, spôsob, akumulátorov, identifikáciu

Text:

...elektrické vedenia, takže je nutné, vynakladať ďalšie zvýšené náklady.V DE 299 18 369 Ul je popísaný prístroj na nabíjanie akumulátorov, s aspoň jednou nabíjacou priehradkou pre akumulátor, akoi čítacími a písacími prostriedkami, ktoré sú spojené s riadiacouz nosiča informácií, ktoré sú uložené v dátovej pamäti, adresovateľné elektronickým zapojením. Nosič informácií je tu vytvorený ako transpondér. Transpondéry majú tu nevýhodu, že majú...

Spôsob výroby silikagélu s hladkým povrchom stien sférických častíc zo serpentinitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286560

Dátum: 08.12.2008

Autori: Neubauer Michal, Pietriková Alena, Búgel Milan

MPK: C01B 33/00

Značky: hladkým, výroby, stien, sférických, spôsob, serpentinitu, silikagelu, částic, povrchom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby silikagélu s hladkými stenami sférických častíc spočíva v tom, že na tuhý oxid kremičitý SiO2 s obsahom nad 98,5 hmotn. %, získaný zo serpentinitu a anorganickej kyseliny, sa pôsobí roztokom hydroxidu alkalického kovu za vzniku kremičitanového roztoku alkalického kovu. Zo vzniknutého koloidného roztoku na báze kyseliny hydrogénkremičitej sa polykondenzáciou vylúči hydrogél. Kontrolovaným režimom chladenia, mrazenia a podtlakového...

Spôsob trénovania striel na bránku vo futbale a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12232

Dátum: 08.12.2008

Autor: Zimm Jürgen

MPK: A63B 69/00, A63B 47/02, A63B 63/00...

Značky: uskutočňovanie, bránku, spôsobu, futbale, spôsob, striel, trénovania, tohto, zariadenie

Text:

...záchytnú sieť lôpt a prostriedky na ich vztýčenie, ako aj vystrelovacie stroje Iôpt a prostriedky na privádzanie vystrelených lôpt do vystreľovacích strojov Iôpt, je zapustený zarovno s rovinou hracej plochy do zeme. Okrem toho nie sú pre dodatočnú montáž zariadenia podľa vynálezu na existujúcom cvičnom teréne potrebné žiadne zmeny hracej plochy, aby sa uložili pod zemou usporiadané miesta vrhania Iôpt a tam vedúce vedenia Iôpt. Okrem...

Spôsob a zariadenie na kódovanie kanálov v komunikačnom systéme využívajúceho kódy kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14315

Dátum: 08.12.2008

Autori: Lim Yeon-ju, Kim Jae-yoel, Yun Sung-ryul, Kwon Hwan-joon, Myung Seho, Kim Kyung-joong, Yang Kyeong-cheol, Jeong Hong-sil, Lee Hak-ju, Jung Peter

MPK: H03M 13/11, H03M 13/00, H03M 13/29...

Značky: kontroly, kanálov, využívajúceho, hustotou, komunikačnom, spôsob, nízkou, parity, kódy, kódovanie, systéme, zariadenie

Text:

...nenulových položiek V stlpcoch matrice kontroly parity H 1 Obr. 1, ktorý zodpovedá premenlivým uzlom Obr. 2, sa zhodujú so stupňami 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2 a 2 a čísla nenulových položiek V radoch matrice kontroly parity H 1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0010 Ak chcete znázomiť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov...

Spôsob a zariadenie na dekódovanie kanálov v komunikačnom systéme využívajúceho kódy kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14314

Dátum: 08.12.2008

Autori: Kim Kyung-joong, Jung Peter, Lee Hak-ju, Kim Jae-yeol, Kwon Hwan-joon, Lim Yeon-ju, Yang Kyeong-cheol, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Myung Seho

MPK: H03M 13/29, H03M 13/11, H03M 13/00...

Značky: spôsob, kódy, využívajúceho, nízkou, dekódovanie, komunikačnom, systéme, zariadenie, parity, kanálov, kontroly, hustotou

Text:

...1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0009 Ak chcete znázomiť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefinovaný ako fi, US 2007/0162814 A 1 zverejňuje pristroj a metódu systému kódovania LDPC s odkazom na kódovanie a dekódovanie v rámci komunikačného systému, pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému...

Spôsob výroby zámky dverí motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17103

Dátum: 05.12.2008

Autori: Duriez Laurent, Dupont Patrick, Lefebvre Jean-marie, Bernier François

MPK: E05B 63/00

Značky: motorových, spôsob, zámky, vozidiel, dveří, výroby

Text:

...V dôsledku toho sú značne zjednodušene montážne pásy.Podľa výhodného vyhotovenia sú poloha osi otáčania uvedenej západky a poloha osiotáčania uvedenej blokovacej západky identická.Výhodne je taktiež identická uvedená blokovacia západka každej zámky.Tak je dosiahnutá maximálna normalizácia zámok a nie je norrnalizovaná iba západka.Vynález je v nasledujúcom texte opísaný podrobnejšie V súvislosti s vyobrazeniami, ktoré znázorňujú iba...

Spôsob prípravy hydrolyzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15912

Dátum: 05.12.2008

Autor: Lim Bee Gim

MPK: A23L 1/325, A23L 1/238, A23L 1/23...

Značky: přípravy, hydrolyzátů, spôsob

Text:

...ktorými sú požiadavka podstatne dlhého času,vysoký obsah soli a prítomnosť rybacieho zápachu alebo nepríjemného pachu, bude vytvorenie lepších procesov a spôsobov, ktoré dokážu tieto problémy riešiť, výhodou v tejto oblasti.0015 Preto cielom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob výroby hydrolyzátu z jedlého tuhého substrátu, ktorý sa neskôr môže použiť na prípravu rôznych potravinových kompozícii.0016 Ďalším cieľom tohto vynálezu je...

Spôsob výroby združených rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15524

Dátum: 05.12.2008

Autori: Schwarz Achim, Franz Martin

MPK: B28B 21/72, B28B 21/58, B28B 21/92...

Značky: výroby, rúrok, združených, spôsob

Text:

...jednoduchých prostriedkov cenovo priaznivo a mázlepšenú kvalitu. Má byť obzvlášť vytvorená robustne, vyhovujúc vyšším požiadavkam na bezpečnost a má sa dať zostaviť modulovo.0015 Hlavné znaky vynàlezu sú uvedené vo význakovej časti nároku 1. Úpravy sú predmetom nárokov 2 až 5.0016 V spôsobe výroby združených rúrok, obzvlášť združených výstelkových rúrok pozostávajúcich z prvej rúrky z betónu a z druhej rúrky z materiálu odolného voči...

Spôsob a zariadenie na riadenie a monitorovanie núdzového alebo bezpečnostného osvetľovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15228

Dátum: 05.12.2008

Autor: Prasuhn Jürgen

MPK: H05B 37/02, H05B 37/03, G08B 29/02...

Značky: spôsob, bezpečnostného, osvetľovacieho, riadenie, zariadenie, monitorovanie, systému, núdzového

Text:

...signálu na lampu, najmä pre zapnutie a/alebo vypnutie centrálnej stanice, alebo periodicky aktualizuje. To sa týka napñklad aj zodpovedajúcej samostatnej vypínateľnosti každej lampy prostredníctvom adresy alebo podobne. Napríklad sa z centrálnej stanice prenesie informácia pre vypnutie. Každá z týchto informácií pre vypnutie potom vedie k zodpovedajúoemu vypnutiu lampy, pričom prostredníctvom tejto informácie pre vypnutie sa aktualizuje...

Spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18873

Dátum: 04.12.2008

Autori: Koshio Satoru, Kitada Kazuo, Yura Tomokazu, Nakazono Takuya

MPK: B29D 11/00, B32B 38/18, B32B 41/00...

Značky: zariadenia, výroby, optického, zobrazovacieho, spôsob

Text:

...dlhý pásový materiál navinutý na kotúči s materiálom pre zasielanie, namiesto bežného postupu, pri ktorom sa dlhý pásový materiál značkuje, pevne zabalí a doručí výrobcovi panelov.0008 Avšak vo výrobnom systéme pre optické zobrazovacie zariadenie, v patentovom dokumente l, nie je popísaná konštrukcia, ktorá je samostatne poskytovaná so zariadením v čase pripájania optického filmu na povrch jednej strany optickej zobrazovacej jednotky a...

Systém a spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17246

Dátum: 04.12.2008

Autori: Koshio Satoru, Yura Tomokazu, Kitada Kazuo, Nakazono Takuya

MPK: B32B 41/00, B32B 38/18, B29D 11/00...

Značky: výroby, spôsob, optického, zariadenia, systém, zobrazovacieho

Text:

...kryštálov bunky.0009 JP dokument 2005 037 417 opisuje (obr. 6) výrobný systém/spôsob podľa preambuly pripojených nárokov l a 4. Vo výrobnom systéme JP dokumentu 2005 037417 otočný mechanizmus optickej zobrazovacej jednotky nie je poskytnutý. pretože podávač prvého optického filmu aprvé spájacie zariadenie sú usporiadané pravouhlo kpodávaču druhého optického filmu a druhému spájaciemu zariadeniu.-3 0010 Avšak vo výrobnom systéme pre optické...

Spôsob výroby pevného obalu na potraviny obsahujúce ryby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16840

Dátum: 04.12.2008

Autori: Olivieri Alain, Ronsin Benoît, Muckensturm Eric, Nauleau Christine

MPK: B65B 25/06, B65D 81/20, B65B 31/00...

Značky: potraviny, výroby, obalů, pevného, spôsob, obsahujúce

Text:

...konzervu, ktorá je plná tuniakových vločiek,bez krycej kvapaliny tak, že všetko čo spotrebiteľ potrebuje je otvoriť konzervu a Vyprázdniť tuniaka do misky.0014 Čiže, hoci sa pevné ryby v minulosti konzervovali pomocou kvapaliny, pretožekvapalina sa považuje za nevyhnutnú pre konzervovanie rýb (skutočne sa stanovili normy,ktoré vyžadujú, aby krycia kvapalina bola prítomná, napríklad Smernica ES 1536/92 pre tuniaky alebo Smernica ES 2136/89...

Systém a spôsob výroby optického zobrazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16803

Dátum: 04.12.2008

Autori: Yura Tomokazu, Kitada Kazuo, Koshio Satoru, Nakazono Takuya

MPK: B32B 38/18, B29D 11/00, B32B 41/00...

Značky: optického, systém, zariadenia, zobrazovacieho, výroby, spôsob

Text:

...dokument popisuje použitie dvoch valcov,ktoré majú polarizačný materiál, zvinutý na ne. Šírka materiálu na prvom valci zodpovedá dlhej strane obdĺžnikového substrátu (LCD). Polarizačný materiál je vybratý z prvého valca apotom odrezaný tak, že má dĺžku podľa krátkej strany substrátu. Polarizačný materiál na druhom valci má šírku v závislosti na krátkej strane substrátu. Materiál je vybratý z druhého valca a odrezaný tak, aby mal dĺžku...

Spôsob výroby inkontinenčných výrobkov vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11554

Dátum: 04.12.2008

Autori: Ostertag Wolfgang, Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann

MPK: A61F 13/496

Značky: spôsob, inkontinenčných, formě, výroby, výrobkov, nohavičiek

Text:

...uvedeným aspektomvytvorenia obrysov otvorov pre nohy.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešené spôsobom, obsahujúcim nasledujúce spôsobové- privedenie absorpčných telies ktoré majú úseky vrozkroku, ktoré obsahujú brušnéúseky, vytvorené prvým obrysovým rezom,- privedenie dvoch čiastkových pásov na báze rúna, vytvárajúcich neskorší brušný úsek, resp. neskorší chrbtový úsek inkontinenčného výrobku,- privedenie a umiestnenie druhých elastiñkačných...

Spôsob výroby cykloalkylkarboxamidopyridínbenzoových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14282

Dátum: 04.12.2008

Autor: Siesel David

MPK: C07D 213/73, C07D 405/12

Značky: cykloalkylkarboxamidopyridínbenzoových, spôsob, kyselin, výroby

Text:

...al. (1991), Nature Lond. 354 526-528 Denning et al., supra Pasyk a Foskett (1995), J. Cell. Biochem. 270 12347-50). Okrem AF 508-CFTR, by bolo možné upalebo downregulovat iné mutácie CFTR vyvolávajúce ochorenia, ktoré vedú k poruche transporm, syntézy a/alebo prepúšťanie kanálu, a tak zmeniť sekréciu aniónov a modifikovať progresiu a/alebo závaznosť ochorenia.Hoci CFTR transportuje okrem aniónov rôzne molekuly, je zrejmé, že jeho...

Spôsob a zariadenie na výrobu prstencových, rotačne symetrických obrobkov z kovových a/alebo keramických práškov pri použití kovových a/alebo keramických práškov a laserového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13919

Dátum: 03.12.2008

Autor: Gensert Hilmar

MPK: B23K 26/08, B23K 26/34, B23K 101/04...

Značky: práškov, rotačné, obrobkov, spôsob, výrobu, keramických, lúča, kovových, zariadenie, symetrických, použití, laserového, prstencových

Text:

...sú uvedené v predvýznakovej časti nároku 10.0011 Úlohou vynálezu je nájdenie spôsobu výroby prstencov alebo hmcových jadier ako rotačne symetrických obrobkov z kovových alebo keramických práškov, ktorý sa bude vyznačovať nízkymi technologickými nákladmi a umožní rýchle prestavovanie na rôzne kvality. Ďalej má byť vytvorené zariadenie, ktoré bude vhodné na uskutočnenie tohto spôsobu. Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená znakmi, ktoré sú...

Liaty diel a spôsob výroby liateho dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12561

Dátum: 03.12.2008

Autor: Aichberger Thomas

MPK: B22D 19/00, B22C 23/00, B22D 17/22...

Značky: výroby, liaty, spôsob, liateho, dielů

Text:

...ahrubú identifikáciu, takže lejacie dáta nie sú väčšinou priradenéindividuálne každému jednotlivému liatemu telesu, protože sú priradené iba podľa vsádzky.Ďalšia nevýhoda spočíva vtom, že na základe identifikácie podľa lejacej značky nemôžu byť automaticky zaznamenané podrobné výrobné dáta a uložené do ústrojenstva na0010 Za účelom odstránenia tejto nevýhody bolo navrhnuté opatrovať lejacie jadro negatívnym obrazom jedinečného reťazca...

Zmesi diizononylesterov kyseliny tereftálovej, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16605

Dátum: 03.12.2008

Autor: Grass Michael

MPK: C08K 5/12, C07C 69/82

Značky: spôsob, zmesí, použitie, výroby, kyseliny, diizononylesterov, tereftálovej

Text:

...diizononyltereftaláty, alebo sa vojedínelých prípadoch opisuje možnosť použitia akozmäkčovadla, ako napríklad v dokumente JP 2001240844, kde sa opisuje ich použitie akozmäkčovadla V polyuretánových systémoch. Explícitná analýza ñmkčných vlastností nebola však nikdy uskutočnená, zvlášť nie V závislosti od zloženia izononylového bočného reťazca, resp. stupňa rozvetvenia.Vychádzaj úc zo známeho stavu techniky, spočívala úloha predloženého...

Zariadenie a spôsob spájania pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9640

Dátum: 03.12.2008

Autori: Bendler Manuel, De Kock Peter, Tomzig Michael, Berg Robert, Kümmel Lutz, Behrens Holger, Sohl Ralf-hartmut

MPK: B21B 15/00, B23K 37/04

Značky: zariadenie, pásov, spájania, spôsob

Text:

...bez toho, že by tieto nože nepriaznivo ovplyvnili rezný prípravok.0008 Výhodné je najmä, ak rezný prípravok je vybavený spodným nožom a horným nožom, pričom spodný nôž je zafixovaný v ráme tohto prípravku a horný nôž je prinajmenšom riadene vertikálne presúvateľný. Tým sa dosahuje, že poloha spodného noža je zafixovaná anie je cez otočný mechanizmus zaťažená0009 Ďalej je výhodné, ak rezací prípravok obsahuje homé a spodné nože,pričom...

Spôsob vyhotovenia spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9560

Dátum: 03.12.2008

Autori: Miller Ira, Henry Christophe, Morral Xavier, Turegano Francisco

MPK: F16B 11/00, B21D 39/02, B62D 27/02...

Značky: spoja, spôsob, vyhotovenia

Text:

...slúžiť na redukciu a/alebo elimináciu kroku predbežnéhoobrubovania vybraných dielov v priebehu výrobného procesu. Spôsob sa skladáz poskytnutia konštrukčného prvku s dvoma substrátmi vytvárajúcimi priestor,ktorý sa má spojiť umiestnenie konštrukčného materiálu obsahujúceho,v hmotnostnom podiele, menej než približne dvadsať percent (20) etylénového kopolyméru, menej než približne štyridsať percent ( 40) epoxidu, menej než približne tridsať...

Nový spôsob syntézy moguisteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9957

Dátum: 02.12.2008

Autori: Arrighi Massimiliano, Vigano' Enrico, Landonio Ernesto, Lanfranconi Simona, Molteni Renato

MPK: C07D 277/04, C07D 317/22

Značky: moguisteínu, syntézy, spôsob, nový

Text:

...(R,S)-2-(2-metoxyfenoxymetyl)-1,3-tiazolidín získaný týmto spôsobom potom reaguje setylmalonylchloridom vdvojtłizovom systéme etylacetát/voda vprítomnosti hydrogenuhličitanu draselného za získania reakčného produktu, ktorý sa premyje, suší, odfarbí a koncentruje vo vákuu. Moguisteín sa získa zkonccntrátu zriedeného hexánom po íiltrácii aprcmytí ako rekryštalizačný produkt zo zmesi etanol/voda.0010 Avšak, známe postupy prípravy...

Spôsob výroby náplne z minerálnych vločiek pre kompozitné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 286556

Dátum: 01.12.2008

Autori: Efanova Vera Vasilyevna, Shulyak Vladimir Mikolayevich

MPK: C08K 3/00, C04B 35/00, C03B 37/005...

Značky: náplne, vločiek, minerálnych, kompozitné, spôsob, materiály, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby náplne z minerálnych vločiek pre vyrábané kompozitá je charakterizovaný tavením základného minerálu, tvorbou tvrdých vločkových sklovitých častíc z tavby a následným ošetrením týchto častíc termochemickou úpravou v oxidačnej atmosfére až po výskyt kryštalizačnej fázy. S cieľom získať rovnováhu medzi kryštalinitou a reaktívnosťou, ktorá poskytuje kvalitatívne konzistentné ochranné a okrasné nátery veľkých predmetov a konštrukcií,...

Spôsob výroby polovodičovej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17209

Dátum: 28.11.2008

Autor: Probst Volker

MPK: H01L 31/032

Značky: výroby, polovodičovej, spôsob, vrstvy

Text:

...selén obsahujúcich výparov, resp. elementárnych síru obsahujúcichvýparov. Podľa tohto vynálezu nie je teda už vyžadované použitie H 2 Se a H 2 S.0011 Na rozdiel od H 2 Se a HgS nie sú elementárne selénové výpary a elementárne sirne výpary ani vysoko toxické, ani výbušné, a sú tak podstatne menej nebezpečné pre okolie, takže je možné sa obísť bez nákladných a drahých bezpečnostných opatrení. Navyše je možné elementárne selénové...

Spôsob a zariadenie na výrobu zásobníkov z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15235

Dátum: 28.11.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/04, B29C 69/00, B29C 49/54...

Značky: výrobu, zariadenie, termoplastů, spôsob, zásobníkov

Text:

...hlavnej časti zásobníka.Aby bolo možné zaistiť na dosadnutie prítlačného razidla dosadaciu plochu bez nerovnomemosti, je pri výhodných príkladoch uskutočnenia prítomný mechanicky pohyblivý oddeľovací prvok, ktorý je pri príslušne otvorených dnových častiach formy nasmerovateľný na pozdĺžnu os zásobníka a ktorý je určený na odstránenie odpadu dna na mieste zvaru miskovítej dnovej časti.Následne bude vynález podrobne vysvetlený na základe...

Spôsob získania koncentrátu von Willebrandovho faktora alebo komplexu faktor VIII/von Willebrandov faktor a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9915

Dátum: 28.11.2008

Autori: Jorquera Nieto Juan Ignacio, Ristol Debart Pere, Faro Tomas Maria Mercedes

MPK: A61K 38/37, C07K 14/755

Značky: komplexu, willebrandovho, získania, faktor, willebrandov, spôsob, koncentrátů, faktora, použitie

Text:

...FVIII poskytujú finálny produkt bez VWF alebo len s jeho stopovým množstvom. Tieto koncentráty nie sú na liečbu VWD vhodné. Tiež vniektorých prípadoch nie je reziduálny VWF prítomný vtýchto koncentrátoch FVIII funkčný, pretože stratil časť multimérov, ktoré ho tvoria, zvlášť tie s väčšou molekulovou hmotnosťou. Tietokoncentráty nemajú pri použití na liečbu hemofílie A prednosti koncentrátov FVIII, ktoré sú0013 Existujúce koncentráty F...

Kotlový reaktor s miešačom, ako aj spôsob uskutočňovania polymerizačnej reakcie pri použití takéhoto kotlového reaktora s miešačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14560

Dátum: 28.11.2008

Autori: Carloff Rüdiger, Pickenäcker Olaf, Heid Joachim

MPK: B01J 4/00, B01J 19/18

Značky: reakcie, kotlového, použití, reaktor, reaktora, polymerizačnej, uskutočňovania, takéhoto, miešačom, kotlový, spôsob

Text:

...RU 2114869 Cl opisuje kontinuálny spôsob polymerizácie v hmote, pri ktorom sa používajú celkom naplnené kotlové reaktory s miešačom. Avšak ani tu nedochádza k dávkovaniu v blízkosti tesnenia klzným krúžkom a nepoužíva sa žiadne pätkové ložisko, takže tiež je možné očakávať už uvedené obmedzenia. Spätne privádzaný, ochladený roztok polymérov sa zavádza do reaktora na druhom dávkovacom mieste, bez toho aby sa primiešaval iniciátor.Vdôsledku...