Patenty so značkou «spôsob»

Strana 361

2-Hydroxy-1-/3-hydroxy-4-benzoylfenoxy/-3-/7,15- diazadispiro(5,1,5,3)hexadekán-15-yl/propán a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215364

Dátum: 29.02.1984

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlúčeniny 2-hydroxy-1-(2-hydroxy-4-benzoylfenoxy)-3-(7,15-diazadispiro) 5,1,5,3(hexadekán-15-yl)propánu vzorca a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy uvedene zlúčeniny spočíva v tom, že sa na 2-hydroxy-4-(2,3-epoxypropoxy)benzofenón pôsobí 7,15-diazadispiro(5,l,5,3)hexadekánom v inertnej atmosfére. Zlúčenina má využitie ako kombinovaný stabilizátor benzofenón-piperazínového typu a súčasne slúži na inhibíciu iných...

Spôsob izolácie enzýmov cholínesterázového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214546

Dátum: 28.02.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Juraj, Kučár Štefan

Značky: enzýmov, cholínesterázového, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie enzýmov cholínesterázového typu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologický roztok obsahuje enzým chlínesterázového typu s výhodou acetylcholínesterázu alebo pseudocholín esterázu po úprave na pH 7,5 až 9 a iónovej sily pod 0,01 M sa nechá v prvom stupni interagovať s výhodou na kolóne s gélom sieťovaného a metylovaného polyestylénimínu a po následnom premytí gélu rovnakým tlmivým roztokom sa v druhom stupni...

Spôsob opravy prasknutých nosníkov komorového typu z oceľoliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214538

Dátum: 28.02.1984

Autori: Klinko Jaroslav, Hrbáľ Pavol, Bendis Anton

Značky: opravy, prasknutých, nosníkov, spôsob, oceľoliatiny, komorového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešenie spôsobu opravy prasknutých nosníkov komorového typu z oceľoliatiny. Pri tomto spôsobe opravy sa postupuje tak, že najprv sa odstráni pôvodný liaty materiál porušených komôr v ktorom sú trhliny. Potom sa odstránený materiál nahradí sústavou prepážok z valcovaného materiálu, ktorých počet od 3 do 10 sa volí podľa hrúbky steny komory. Spôsob opravy podľa vynálezu možno využiť napríklad pri oprave hlavných nosníkov...

Spôsob výroby krmného fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 214520

Dátum: 28.02.1984

Autori: Pálka Ján, Bartík Richard, Kollár Jozef, Buranský Ján, Bartoš Vladimír, Knopp Rudolf, Papp Jozef, Oravec Eduard, Waradzin Walter

Značky: fosforečnanu, amonného, močoviny, spôsob, krmného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby krmného fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného z nečistej (extrakčnej) kyseliny fosforečnej je založený na odvodnení reakčného roztoku a extrakcie rozpustných nečistôt z povrchu a jadra častíc nasýteným vodným roztokom fosforečnanu močoviny alebo fosforečnanu amonného. Vyčistený produkt sa potom dosuší a expeduje. Extrahovad1o sa potom spracováva na NP alebo NPK hnojivo.

Spôsob výroby netkanej textílie s tvarovou pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214516

Dátum: 28.02.1984

Autor: Massányi Štefan

Značky: pamäťou, netkanej, spôsob, výroby, textilie, tvarovou

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu spadá do odboru netkaného textilu. Vynález rieši plastické vzorovanie vrstveného netkaného behúňa alebo výlisku v jednej operácii s jeho spevňovaním. Podstata vynálezu spočíva v spôsobe výroby, podľa ktorého netkané textílie, obsahujúce vpichované preddielo s velírovitým lícom a tarmoplastickou vláknitou medzivrstvou sú plastifikované teplom na úrovni bodu topenia termoplastických vlákien v medzivrstve a vzorované z lícnej...

Spôsob kontinuálnej výroby di- až polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214561

Dátum: 28.02.1984

Autor: Komora Ladislav

Značky: spôsob, polyolov, kontinuálnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob kontinuálnej výroby di- až polyolov, kondenzáciou formaldehydu s iným aldehydom a/alebo ketónom v zásaditom prostredí. Podatatou vynálezu je kontrola priebehu tvorby sirupov z formaldehydu v priebehu výroby a regulácie ich obsahu na hodnotách nižších ako 1% hmot., s výhodou pod 0,2 % hmot. Vynález sa môže up1atniť pri všetkých výrobách používajúcich formaldehyd v alkalickom prostredí, najmä pri príprave di- až polyolov.

Spôsob galvan ického nanášania funkčnej vrstvy odolnej hlavne proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214553

Dátum: 28.02.1984

Autori: Kubík Ctirad, Herbanský Ladislav

Značky: hlavne, oteru, nanášania, funkčnej, proti, galvan, odolnej, ického, vrstvy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru galvanickej techniky.Rieši spôsob galvanického nanášania funkčnej vrstvy odolnej hlavne proti oteru, vyznačujúci sa tým, že sa nanáša vrstva hrúbky 0,02 až 0,04 mm, s výhodou zo zliatiny chróm-molybdén, vylučovaná z kúpeľa obsahujúceho 150 až 250 kg.m-3 kysličníka chromového, 30 až 75 kg. m-3 molybdenanu amonného, 1,0 až 2,5 kg. m-3 kyseliny fluorokremičitej aleho jej soli á 0,6 až 1,0 kg. m-3 kyseliny sírovej alebo jej...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so zníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235386

Dátum: 15.02.1984

Autori: Kellner Michal, Mesiarčík Gustáv, Lipovský Ladislav, Macko Robert, Lipka Radislav, Kudelás Boris, Gaško Pavol

MPK: C08G 12/12

Značky: močovinoformaldehydových, spôsob, zníženým, výroby, formaldehydu, únikom, kondenzátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich malé množstvo formaldehydu používaných v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Využíva sa zníženého mólového pomeru vstupných surovín za špecifických reakčných podmienok. Pracuje a dvojstupňovo, pričom prvý stupeň je tlakový a východzí mólový pomer vstupných surovín močoviny a formaldehydu je 1 : 1,30 až 1 : 1,80, pri teplote 90 až 160 °C, tlaku 0,0001 až 1 MPa, pri pH 3,5 až 8,0....

Spôsob přípravy karboxyderivátov škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222791

Dátum: 01.02.1984

Autor: Tihlárik Karol

Značky: karboxyderivátov, spôsob, škrobu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu prípravy karboxyderivátov škrobu. Podstata sp(sobu prípravy spočíva v tom, že sa škrob selektívne oxiduje oxidom dusičitým. Produkt saéterifikuje kyselinou monochlóroctovou a nízkomolekulové zložky sa vymyjú metanolom, etanolom alebo dialýzou. Vynález má použite v textilnom priemysle, ako náhrada alginátov a ako slabo kyslý vymieňač iónov.

Zmesnekryštalický katalyzátor pre katalytickú konverziu uhĺovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222773

Dátum: 01.02.1984

Autori: Veselý Václav, Révus Miloš, Novák Ivan, Bratský Daniel

Značky: výroby, katalytickú, konverziu, katalyzátor, spôsob, zmesnekryštalický, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú konverziu uhľovodíkov a sp(sob jeho výroby. Katalyzátor podľa vynálezu je dyntetický hlinitokremičitan, ktorého kryštalická štruktúra je zmiešaného typu, v ktorej pomocou röntgenovej analýzy možno identifikovať fázu mordenitu a fázu vrstevnatého hlinitokremičitanu. Zmesnekryštalický katalyzátor vkryštalickej štruktúre obsahuje okrem hliníka a kremíka aj ďalšie kovy, ktoré zvyšujú jeho...

Spôsob dobývania stropnej vrstvy uhlia hydraulickou zbíjačkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226203

Dátum: 29.07.1983

Autor: Beriac Rudolf

Značky: spôsob, vrstvy, uhlia, hydraulickou, stropnej, dobývania, zbíjačkou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dobývania stropnej vrstvy uhlia hydraulickou zbíjačkou pripevnenou na ramene dobývacieho stroja v stenovom porube vyznačený tým, že hydraulickou zbíjačkou /1/ rozpojuje stropná vrstva /4/, pričom hydraulická zbíjačka /1/ sa premiestňuje od spodnej polohy /5/ cez medzipolohy /6/ až do horných polôh /7/ s striedavým rozpojovaním nižších stupňov /8/ a vyšších stupňov /9/ vytvára stupňovitý výlom /10/, zadržujúci svah /11/ závalu /12/, po...

Spôsob renovácie a výroby strojných nástrojov naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221163

Dátum: 15.03.1983

Autori: Kopřiva Róbert, Rácz Gabriel

Značky: výroby, strojných, naváraním, nástrojov, spôsob, renovácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka renovácie a výroby strojných nástrojov pre kovanie, pechovanie, lisovanie, valcovanie, strihanie a podobne. Podstata vynálezu spočíva v spôsobe renovácie a výroby strojných nástrojov naváraním funkčných plôch elektrickým oblúkom s odtavujúcim sa plneným rúrkovým drôtom v ochrane plynov. Návar na funkčných plochách nástrojov sa formuje elektrickým oblúkom s pracovným prúdom od 120 do 140 A, pracovným napätím od 15 do 19 V pri...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215179

Dátum: 15.10.1982

Autori: Naumov Sergej Nikolajevič, Kačáni Stanislav, Mašek Ján, Šmída Tibor, Holčík Ján, Sudek Vlastimil, Sarapu Tinu Mjartanovič, Riška Miloslav

Značky: spôsob, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu. N-Cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamid sa používa ako bezpečný urýchlovač vulkanizácie kaučuku. Spôsob výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu využíva možnosti použitia reagujúcej zložky 2-merkaptobenztiazolu alebo priamo surového reakčného produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry bez predchádzajúceho čistenia tak, že sa nechajú zreagovať v nadbytku cyklohexylamínu a...

Spôsob prípravy vo vodnom roztoku rozpustných zlúčenín označených rádioaktívnym technéciom.

Načítavanie...

Číslo patentu: 215164

Dátum: 15.10.1982

Autori: Macháň Vladimír, Cífka Jiří, Kalinčák Miroslav, Vilček Štefan

Značky: technéciom, přípravy, roztoku, rádioaktívnym, zlúčenín, rozpustných, označených, spôsob, vodnom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález, ktorý zapadá do odboru chémie, sa týka chemického spôsobu prípravy vo vodnom roztoku rozpustných zlúčenín označených rádioaktívnym technéciom. Podstata novej chemickej prípravy technéciom označených zlúčenín spočíva v tom, že, východzí produkt technécia, technecistan, je redukovaný do nižšieho oxidačného stavu zlúčeninami trojmocného antimónu. Za prítomnosti ligandov, ktoré viažu redukované technécium, vznikajú technéciové komplexy. Na...

Spôsob prípravy a,w-N,N´-dimetylalkándiamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215163

Dátum: 15.10.1982

Autori: Lacko Ivan A Krasnec Ľudovit, Devínsky Ferdinand

Značky: přípravy, a,w-n,n´-dimetylalkándiamínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej syntézy. Rieši spôsob prípravy ?,? - N,N´ dimetylalkándiamínov obecného vzorca I kde n je 7 až 12. Pri príprave sa postupne tým spôsobom, že ????alkándiamín obecného vzorca II kde n je 7 až 12, reaguje s benzaldehydom a ďalej sa alkyluje dimetylsulfátom. Vzniknutá amóniová soľ sa hydrolyzuje vodou za prítomnosti koncentrovanej kyseliny sírovej. Zlúčeniny tohoto typu sa môžu využiť ako monoméry pri...

Teplom zvarovateľný plošný materiál a spôsob jeho výroby.

Načítavanie...

Číslo patentu: 215160

Dátum: 15.10.1982

Autori: Majling Ján, Keclík Vladimír, Ďurinda Ján

Značky: spôsob, teplom, výroby, plošný, materiál, zvarovateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Teplom zvarovateľný plošný materiál tvorený substrátom tvoreným pásom alebo hárkom papiera, plastickej alebo kovovej fólie alebo textílie a termoplastickým plastomérnym polymérnym nánosom na uvedenom substráte vyznačený tým, že uvedený termoplastický plastomérny polymérny nános je tvorený najmenej dvoma interpolymérmi, obsahujúcimi najmenej jeden identický kopolymerizovaný komonomér a v najmenej jednom nie však vo všetkých z uvedených...

Spôsob výroby nekonečných polyesterových vláken vhodných pre hybridné tvarovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215158

Dátum: 15.10.1982

Autori: Beluško Štefan A Žitňanský Dušan, Strýček Alojz, Lacko Vladimír

Značky: výroby, vhodných, hybridné, spôsob, nekonečných, vláken, polyesterových, tvarovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pripraviť nekonečné polyesterové vlákna pre hybridné tvarovanie zo združených hodvábov o rozdielnej zmrštivosti, čo sa dosiahne tým, že hodváb s vyššou zmrštivosťou sa pripraví dĺžením predorientovaného hodvábu s dvojlomom 0,025 až 0,070 na ohrevnom telese-žehličke s teplotou povrchu 20 až 100°C. Menej zmrštivý hodváb, ako druhá zložka vlákna má zmrštivosť 7 až 12 % a pripraví sa dĺžením na ohrevnom telese o teplote 20 až...

Spôsob prípravy vo vodnom prostredí rozpustných technéciových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 215156

Dátum: 15.10.1982

Autori: Vilček Štefan, Macháň Vladimír, Czajlík Mikuláš, Kalinčák Miroslav

Značky: přípravy, prostředí, vodnom, spôsob, zlúčenín, technéciových, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález, ktorý zapadá do odboru chémia, sa týka chemického spôsobu prípravy technéciových zlúčenín vo vodnom prostredí. Podstata novej chemickej prípravy technéciových zlúčenín spočíva v tom že východzí produkt technécia, technecistan je redukovaný do nižšieho oxidačného stavu trojmocným wolframom. Za prítomnosti ligandov, ktoré viažu redukované technécium vznikajú technéciové komplexy. Na príklade ligandov kys. dietylentriaminopentaoctovej,...

Spôsob výroby technéciových komplexov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215155

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kalinčák Miroslav, Podlahová Jana, Vilček Štefan, Macháň Vladimír

Značky: komplexov, technéciových, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chemického spôsobu výroby technéciových komplexov vo vodnom prostredí. Podstata výroby spočíva v tom, že východiskový produkt technécia, technecistan je redukovaný roztokom, ktorý obsahuje derivát kyseliny fosfindioctovoj. Vzniklý redukčný produkt technécia je komplexovaný redukčným činidlom. Reakcia prebieha rýchle v oblasti pH 0 až 4, pri vyšších hodnotách pH sa vyžaduje zvýšená teplota 50 až 180°C po dobu 10 až 90 minút....

5-(1,4-Diaza)-2,2,2-(bicyklooktán)-2-furyleténbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245801

Dátum: 31.08.1982

Autori: Németh Alexander, Petrovský Antonín, Beránek Dušan, Mikula Bohumil

MPK: C07D 307/52, C07D 247/00, C07D 405/04...

Značky: 5-(1,4-diaza)-2,2,2-(bicyklooktán)-2-furyleténbromidy, přípravy, spôsob

Text:

...dimetylsulfoxid, sulfolán, kysličník síričity,tioién, tetrahydrrjtiofén, ďalejv dimetylformamide, acetóne, octane etylovom alebo v ich zmesiach V rozmedzí teplôt -10 až 150 stupňov Celsia. Reakcia prebieha podľa rovnicesuší za vákua nad P 205. Získa sa 2 g 30 0/0 zlúčeniny l X je CO 0 CH 2 CH 5 o t. t. 200 až 204 °C.IČ spektrum merané na prístroji UN-20 KBr technikou)UV spektrum merené na prístroji Specord UV-VIS v metanoli5 g Z-S-bróm 1...

Anorganický povlak na stavebnej keramike a azbestocementových výrobkov na báze vodného skla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217673

Dátum: 16.07.1982

Autori: Páleník Jozef, Chren Filip, Káčer Ladislav, Červený Štefan, Pach Ladislav

Značky: báze, výroby, výrobkov, spôsob, vodného, stavebnej, azbestocementových, povlak, keramike, anorganický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silikátového priemyslu. Rieši anorganický povlak nanesený na stavebnú keramiku a azbestocementové výrobky na báze vodného skla obsahujúci kysličník zinočnatý a kysličník hlinitý, ktorý pozostáva zo 100 dielov vodného skla sodného s mólovým pomerom kysličníka kremičitého ku kysličníku sodnému 2,3 a 2,7, z 5 až 25 dielov urýchľovača tvrdnutia, ktorým sú metafosforečňany zo systému kysličník zinočnatý - kysličník hlinitý -...

Spôsob výroby opticky takmer izotropnej plastovej fólie z lineárneho alebo rozvetveného polykarbonátu, polykarbonátová fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285848

Dátum: 27.08.1970

Autori: Pfaff Thomas, Meier-kaiser Michael, Hofmann Klaus, Numrich Uwe, Emerson Roger Hugh

MPK: C08J 5/18, B29C 47/88, C08L 69/00...

Značky: izotropnej, použitie, polykarbonátu, fólia, fólie, výroby, polykarbonátová, spôsob, opticky, plastovej, rozvětveného, lineárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby opticky takmer izotropnej plastovej fólie z lineárneho alebo rozvetveného polykarbonátu prebieha tak, že lineárny alebo rozvetvený polykarbonát s priemernou molekulovou hmotnosťou Mw 10 000 až 40 000 sa roztaví a vytlačí vytláčacou dýzou, ktorá má vnútorný povrch v oblasti vstupu s hĺbkou drsnosti RA 0,025 až 0,002, a tavenina polykarbonátu sa odlieva procesom Chill-Roll. Polykarbonátová fólia je zhotovená s hrúbkou menšou ako 200...