Patenty so značkou «spôsob»

Strana 170

Spôsob prípravy nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10621

Dátum: 23.01.2004

Autori: Panesar Satwinder, Rendle Geoff, Ballard Colin, Gomez Maria, Halliday Andrew

MPK: B65D 81/00

Značky: nápojov, spôsob, přípravy

Text:

...do zariadenia, ako je to deñnnované v patentovom nároku 1. Tento zásobník je určený na použitie v zariadeni na prípravu nápojov, pričom zásobník obsahuje jednu alebo viac nápojových ingrediencií a je vyrobený v podstate z materiálov neprepúšťajúcich vzduch a vodu, pričom jedna alebo viac nápojových ingrediencií je ingrediencia tekutej čokolády.0009 Zásobník môže obsahovat vpust na zavedenie vodného média do zásobníka a výpust na...

Spôsob prípravy nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9265

Dátum: 23.01.2004

Autori: Panesar Satwinder, Gomez Maria, Ballard Colin, Halliday Andrew, Rendle Geoff

MPK: B65D 81/00

Značky: spôsob, přípravy, nápojov

Text:

...spenit pomocou zariadenia naprípravu nápojov na vytvorenie peny v štýle kapučína. Zásobník obsahujúci ingredienciu tekutého nápoja sa môže použit v tom istom zariadeni na prípravu nápojov ako zásobníky obsahujúce pevné alebo rozpustné nápojové ingrediencie. Nevyžaduje sa žiadna oddelená dýza alebo dodávanie pary na vytvorenie peny.0011 Predložený vynález poskytuje taktiež spôsob na dávkovanie nápoja zo zásobníka obsahujúceho jednu alebo...

Spôsob prípravy fosfodiesterových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283832

Dátum: 23.01.2004

Autori: Fountain Mark, Bernard Paul, Amedio John

MPK: C07F 9/117, C07F 9/09

Značky: přípravy, zlúčenín, spôsob, fosfodiesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy fosfodiesterových zlúčenín vzorca (I). Tieto zlúčeniny sú zvlášť vhodné ako kontrastné činidlá na diagnostické zobrazovanie. Spôsob vylučuje mnohokrokovú izoláciu a čistiace kroky, ktoré sú inak potrebné, pretože vzniká veľa medziproduktov.

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283831

Dátum: 23.01.2004

Autor: Štusák Miroslav

MPK: G01B 11/10, D01H 13/26, G01N 21/89...

Značky: spôsobu, zisťovania, tohto, zariadenie, pohybujúceho, textilného, spôsob, lineárneho, homogenity, hrúbky, uskutočňovanie, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania hrúbky a/alebo homogenity pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru, pri ktorom sa lineárny textilný útvar pohybuje v toku (4) žiarenia medzi zdrojom (5) žiarenia a CCD snímačom (61) žiarenia, ktorý sníma obraz pohybujúceho sa lineárneho textilného útvaru vyhodnocovaním stavu ožiarenia jednotlivých elementov (611) CCD snímača (61), a potom sa z počtu zatienených elementov stanovuje skutočná hrúbka lineárneho textilného...

Substituované indolinóny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283824

Dátum: 23.01.2004

Autori: Grell Wolfgang, Van Meel Jacobus, Heckel Armin, Walter Rainer, Redemann Norbert

MPK: A61K 31/40, C07D 209/34, C07D 401/12...

Značky: indolinóny, přípravy, použitie, obsahom, farmaceutický, prostriedok, spôsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované indolinóny všeobecného vzorca (I), ich izoméry a soli, osobitne fyziologicky prijateľné soli, ktoré majú cenné farmakologické vlastnosti, osobitne inhibičný účinok na rôzne kinázy a komplexy cyklín/CDK, a na proliferáciu rôznych nádorových buniek
spôsob ich výroby
farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné látky a ich použitie.

Halogénpyrimidíny, spôsob ich výroby, prostriedok na ničenie mikroorganizmov a ich použitie na ničenie mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283815

Dátum: 23.01.2004

Autori: Heinemann Ulrich, Gayer Herbert, Gallenkamp Bernd, Tiemann Ralf, Krüger Bernd-wieland, Stelzer Uwe, Gerdes Peter, Hänssler Gerd, Marhold Albrecht, Stenzel Klaus, Dutzmann Stefan

MPK: C07D 413/12

Značky: mikroorganizmov, halogénpyrimidíny, použitie, prostriedok, výroby, spôsob, ničenie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané halogénpyrimidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsoby ich výroby a ich použitie ako prostriedkov na ničenie mikroorganizmov, a medziprodukty na ich výrobu.

Spôsob výroby chinazolínových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4648

Dátum: 22.01.2004

Autori: Moormann Joachim, Hoffmann Hans-rainer, Matusch Rudolf

MPK: C07D 487/00

Značky: chinazolínových, výroby, spôsob, alkaloidov

Text:

...94 95 . Pri tomto spôsobe sú nevyhnutne väčšie množstvá organických rozpúšťadiel, hlavne toluénu a chloroformu, ako aj chloridu fosforitćho. To je nevýhodné z ekologických dôvodov,avšak tiež z dôvodov bezpečnosti a ceny. Tento spôsob je navyše veľmi časovo a pracovne náročný, pretože na dosiahnutie uvedeného stupňa čistoty sa musí uskutočňovať viac krokov extrakcie chloroforrnom. Vzhľadom na použitie dezoxypeganínu ako liečiva je hlavne...

Systém a spôsob na úpravu lietavého popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9192

Dátum: 22.01.2004

Autori: Hill Russell, Majors Russ, Tardif Marc-andré

MPK: C04B 18/08

Značky: úpravu, lietavého, popolčeka, spôsob, systém

Text:

...na uskutočnenia vynálezu určené tu skôr sa tieto uskutočnenia vynálezu uvádzajú, aby tento opis splnil platné právne požiadavky. Podobné vzťahove značky označujú podobné prvky.Odkazujúc na obrázok 1, vynájdený systém a sposob privádza prúd upravovacej tekutiny 20 a disperguje upravovaciu tekutinu 20 do prúdu prúdiaceho Iietavého popolčeka 10. aby sa dokonale zmiešal Iietavý popolček aupravovacia tekutina, čim sa umožní, aby upravovacia...

Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1628

Dátum: 22.01.2004

Autor: Flamm Frieder

MPK: F24J 2/04

Značky: solárneho, termicky, spôsob, kolektor, výroby, zariadenia, absorbér

Text:

...rozhodujúcej miere podmienené nákladnými absorbérmi.0006 Z US 4 089 324 je známy absorbér tohto druhu pre solárne zariadenie s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je tento rúrkový systém usporiadaný medzi dvoma na sebe Iežiacimi, absorbér tvoriacimi plechmi, pričom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0007 DE 195 46 100 A 1, ako aj US 4 299 202...

Zlepšený spôsob syntézy diamidových derivátov tripeptidu KPV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1211

Dátum: 22.01.2004

Autor: Genard Sylvie

MPK: A61K 8/30, C07K 5/00

Značky: derivátov, tripeptidů, spôsob, syntézy, zlepšený, diamidových

Text:

...s BocPro-Val- NH 2, HCl klasickým spôsobom DCC/HOBt. Samotný BocPro-Val- NH 2, HC 1 sa zase získa V dvoch stupňoch z Boc-ProOH a Boc-Val- NH 2 Celkový výťažok vztiahnutý na BocLyz(MSOC) činí 33. Celková syntézna schéma je ilustrovanánasledujúcou reakčnou schémou (1)Čiastočná a neúplná príprava tej istej zlúčeniny AcLyz-Pro~Val- NH 2 (nešpecifikovaná soľ) a jej diacetylovaného homológu Ac-Lyz(Ac)-Pro-Val- NH 2 je uvedená V európskom patente...

Spôsob získania 17alfa-acetoxy-11beta-(4-N,N-dimetylaminofenyl)-19-norpregna-4,9-dién- 3,20-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16622

Dátum: 21.01.2004

Autori: Roson Nino Carlos, Silva Guisasola Luis Octavio, Gutierrez Fuentes Luis Gerardo

MPK: C07J 7/00, C07J 21/00, C07J 41/00...

Značky: spôsob, 17alfa-acetoxy-11beta-(4-n,n-dimetylaminofenyl)-19-norpregna-4,9-dién, získania, 3,20-diónu

Text:

...tepla, čo uľahčuje jej rozpustenie, a potom sa výsledný roztok nechá ochIadit, prípadne za miešania tak, že sa vytvoria kryštály izopropanolového hemisolvátu VA-2914.V konkrétnom uskutočnení sa zmes VA-2914 a izopropanolu zahrieva na teplotu v rozmedzí medzi 75 °C a refluxnou teplotou rozpúštadla, ato až do úplného rozpustenia VA-2914, a roztok VA-2914 v izopropanole sa následne nechá ochladit na teplotu v rozmedzí medzi 0 °C a 30 °C, čo má...

Spôsob montáže dorazového krúžku na hriadeľ elektrického štartéra obsahujúceho hnaciu časť a príslušný štartér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3126

Dátum: 21.01.2004

Autori: Paltrie Thierry, Halbin Philippe

MPK: F02N 15/02

Značky: obsahujúceho, montáže, príslušný, krúžku, spôsob, hnaciu, elektrického, část, dorazového, štartéra, hriadel, startér

Text:

...napríklad v dokumente FR 2 772 433.0005 Na konci štartovania má hnacia časť 12 tendenciu sa odskrutkovať na drážkach 15 hriadela 17, čo vyvoláva axiálnu silu, v dôsledku ktorej pôsobenia sa koniec 25 objímky 18 vracia k zadnej zarážke napevno spojenej s hriadeľom 17, ktorý je tvorený pružným dorazovým krúžkom 21 umiestnenýmnaproti pastorku 11. Táto axiálna reakčná sila sa pridáva kvratným silám pohyblivého jadra klasicky riešeného...

Spôsob výroby telies akumulátorov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2607

Dátum: 21.01.2004

Autori: Rauche Ekkehard, Kaiser Sybille

MPK: F23G 7/06, F28D 17/00

Značky: výroby, tepla, telies, akumulátorov, spôsob

Text:

...dištančných vložiek značne zredukujú tepelné napätia. Tiež je pri telesách akumulátorov tepla ako vyrovnávajúce prúdenie zaručené priečne prúdenie vo všet kých smeroch.0011 Hranolovité teleso akumulátora tepla má pravouhlý, najmä štvorcový prierez. Priemer frézovacieho kotúča sa potom zvolí tak, že je menší než diagonála medzi dvoma rohmi koncovej plochy hranola,ale väčší než vzdialenosť dvoch bočných protíľahlých plôch hranola,resp....

Dávkovač viskóznej kvapaliny a spôsob nanášania viskóznej kvapaliny na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8803

Dátum: 21.01.2004

Autor: Whitney Peter

MPK: B65D 35/38, B65D 23/00, B65D 23/12...

Značky: povrch, viskóznej, dávkovač, kvapaliny, spôsob, nanášania

Text:

...zariadenie, ktoré zahrnuje valcovú štruktúru na použitie s tubouna aplikáciu kompozícia RTV.(0006) WO OO/76873 Al uvádza dávkovací a odmeriavací kolíknádoby na stláčanie na rozptyľovanie produktov, pričom dýza má pozdĺžny tvar a pozdĺžny dávkovací výstup, ktorý má v zošikmenom sektore dýzy vyšší zadný okraj, takže zošikmený sektor pôsobí(0007) Štrbina je často umiestnená v mieste alebo V kútovom mieste, ktoré je ťažko prístupné. Napríklad...

Disperzia kryštálov alebo granúl aktívnych látok s maskovanou chuťou, žuvateľné mäkké kapsuly naplnené uvedenou disperziou a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14423

Dátum: 21.01.2004

Autori: Rose Fabrice, Bohn Marie-madeleine, Meissonnier Julien

MPK: A61K 9/48, A61K 47/06, A61K 9/00...

Značky: výroby, kapsuly, chuťou, naplnené, uvedenou, látok, aktívnych, mäkké, kryštálov, disperzia, maskovanou, žuvateľné, granúl, disperziou, spôsob

Text:

...látky vysoko rozpustné vo vode,ktoré sa vyznačujú nižšou rozpustnostou vo väčšine lipidových vehikúl. U týchto látok sa tiež ťažko maskuje chuť za použitia bežných dávkových foriem kvôli tomu, že sa rýchlo rozpúšťajú v slinách a dostávajú sa k chutovým pohárikom. Naproti tomu, v disperziách podľa predloženého vynálezu tieto liečivá možno použit bez problémov a poskytujú veľmi uspokojivé výsledky.0018 Jeden aspekt tohto vynálezu spočíva vo...

Dverový záves, ním vybavené dvere a spôsob montáže a výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 359

Dátum: 21.01.2004

Autor: Hörmann Thomas

MPK: E05D 7/00

Značky: vybavené, výroby, montáže, spôsob, dveře, dverový, závěs

Text:

...dverového závesu. Na ñxovanie nastaviteľného prvého ložiskového člena sú na smerom nahor a nadol vystupujúce oblastizávitu prvých ložiskových členov naskrutkovane kontramatky.Úlohou vynálezu, ked sa vyjde zo stavu techniky podľa dokumentu US-Al-l 103 607,je zdokonaliť dverový záves so znakmi predvýznakovej časti pripojeného nároku l tak, aby sapri zachovaní jednoduchej konštrukcie, ktorá je priaznivá i z hľadiska výroby a montáže,...

Spôsob montáže listov rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7402

Dátum: 20.01.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00

Značky: spôsob, montáže, rotora, listov

Text:

...priechodné otvory 30, 32. Priechodný otvor 32 je vytvorený v oblasti hrotu 26 listu rotora, kým priechodný otvor 30 sa nachádza v oblasti blízkej koreňu listu rotora. Pritom sú tieto polohy stanovené tak, aby bola zaručená bezpečná manipulácia s listom rotora pri jeho montáži na náboji rotora vetemej elektráme. Stanovenie polohy pre otvory 30, 32 sauskutočňuje pri zohľadnení spojenia na nosnú štruktúru listu 21 rotora.0015 Obr. 2 ukazuje...

Spôsob vylučovania kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4354

Dátum: 20.01.2004

Autori: Roschek Tobias, Rech Bernd

MPK: C23C 16/22, C23C 16/50, H01L 31/18...

Značky: spôsob, kremíka, vylučovania

Text:

...napustenim plynnej zmesi do vopred evakuovanej plazmovej komory. Súčasne so zapálenim plazmy sa potom v pripade a) pozastaví prívod vodíka.0018 V ďalšom priebehu sa po zapáleni plazmy kontinuálnym dávkovanim silánu do komory nahrádza silán,ktorý bol disociovaný plazmou a spotrebovaný pri procese vylučovania. Na zachovanie statických podmienok tlaku (depozičný tlak) vo vnútri plazmovej komory sa z komory odvádza tomu zodpovedajúce...

Spôsob montáže listov rotora veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15073

Dátum: 20.01.2004

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/00, F03D 1/06

Značky: spôsob, montáže, elektrárne, rotora, listov, veternej

Text:

...formy uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch. 0015 V nasledujúcom texte je vynález bližšie opísaný na základe obrázkov. Pritom ukazujú obrázok 1 bočný pohľad na prvú formu uskutočnenia listu rotoraobrázok 2 bočný pohľad na alternatívnu formu uskutočnenia listu rotoraobrázok 3 zjednodušene znázornenie priečneho rezu úsekom listu rotora s jedným priechodným otvorom obrázok 4 zjednodušene znázornenie priečneho rezu úsekom listu rotoras...

Deriváty fosfolipidov, spôsob ich výroby a čistenia a liečivá obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283827

Dátum: 20.01.2004

Autori: Kutscher Bernhard, Hilgard Peter, Nössner Gerhard, Stekar Jurij, Engel Jürgen, Schumacher Wolfgang

MPK: C07F 9/553, A61K 31/685, C07F 9/59...

Značky: tieto, čistenia, obsahujúce, liečivá, deriváty, fosfolipidov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty fosfolipidov všeobecného vzorca (I). Opisuje sa aj spôsob výroby a čistenia týchto derivátov, ako aj liečivá, ktoré obsahujú tieto deriváty.

1-Arylpyrazolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, pesticídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283823

Dátum: 20.01.2004

Autori: Phillips Jenniver Lantz, Manning David Treadway, Lowder Patrick Doyle, Chene Alain, Wu Tai-teh, Ray Nicholas Charles, Newsome Peter Wyatt

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14, C07D 231/12...

Značky: prostriedok, obsahom, pesticídny, spôsob, použitie, přípravy, 1-arylpyrazolové, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (I bis), spôsob ich prípravy, ich použitie v poľnohospodárstve a pesticídne prostriedky, ktoré ich obsahujú ako účinnú zložku. Zlúčeniny podľa vynálezu sú bezpečnými insekticídmi na kontrolu článkonožcov, hlístic, hlíst alebo prvokov.

Zariadenie na pripevňovanie slamiek na fóliové vrecká naplnené nápojom a spôsob pripevňovania slamiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283816

Dátum: 20.01.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Žiadosť

MPK: B65B 5/00

Značky: vrecká, pripevňovania, nápojom, zariadenie, fóliové, spôsob, pripevňovanie, slamiek, naplnené

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pripevňovanie slamiek na nápojom naplnené fóliové vrecká, zahrnujúce dopravné prostriedky na dopravu nápojom naplnených fóliových vreciek pozdĺž dopravnej dráhy a prvý privádzací prostriedok na privedenie prvého slamkového pásu k nápojom naplneným fóliovým vreckám, pričom tieto privádzacie prostriedky zahrnujú prvý rezací prostriedok na rozrezanie prvého slamkového pásu medzi dvoma príslušnými slamkami, a prvý prítlačný...

Výpočtový spôsob a zariadenie na predikciu agregácie alebo rozpustnosti polypeptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7297

Dátum: 19.01.2004

Autori: Chiti Fabrizio, Zurdo Jesus, Dobson Christopher

MPK: G06F 19/00

Značky: zariadenie, agregácie, rozpustností, polypeptidů, spôsob, výpočtový, predikciu

Text:

...je žiaduce použiť polypeptid v koncentraciach alebo za podmienok žiaducich pre fyziologickú aktivitu,terapeutické podanie alebo priemyslovú aplikáciu. Použitie bioaktívnych peptidov a proteínov ako farmaceutických ćinidiel je konkretne obmedzené tam, kde peptid alebo protein má tendenciu vytvárať agregáty v priebehu výroby, spracovania,skladovania alebo po podaní. Týchto prípadov si je biotechnologický a farmaceutický priemysel vedomý v...

Spôsob modifikácie tvorby kryštálov liečiva sodnej soli mykofenolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11951

Dátum: 19.01.2004

Autori: Wieckhusen Dierk, Pfeffer Sabine

MPK: A61K 9/14

Značky: mykofenolátu, kryštálov, tvorby, spôsob, sodnej, liečivá, modifikácie

Text:

...rekryštalizácie ihličkovitých kryštálov liečivej látky, pričom touto ihličkovitou liečivou látkou je sodná sol mykofenolátu, ktorý zahŕňa suspendovanie uvedených kryštálov v systéme rozpúšťadiel mctanol/voda vpomere pohybujúcom sa medzi 98 2 a 90 10 a podrobenie uvedenej suspenzie teplotnej oscilácii, pri ktorej sa habitus kryštálu modiñkuje takým spôsobom, že priememý pomer stránspracovávaných kryštálov je menší ako 10 l a objemová...

Elektrický spínač a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283814

Dátum: 19.01.2004

Autori: Flemming Jacobsen, Enoch Claus

MPK: H01H 11/00

Značky: elektricky, spínač, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektrického spínača, zahrnujúceho puzdro, ktoré aspoň sčasti zakrýva spínací mechanizmus fungujúci v súčinnosti so skupinou aspoň dvoch kovových koncoviek, pričom každá z koncoviek má vonkajšiu časť mimo puzdra a vnútorná časť vo vnútri puzdra, ktorého podstata spočíva v tom, že sa odstráni časť rovinnej tabule (1) základného kovového materiálu koncoviek (5, 6) tak, že sa v nej vytvoria aspoň dva rady uvedených skupín kovových...

Panel, spôsob výroby panelov a stroj na výrobu panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6594

Dátum: 16.01.2004

Autori: Ljosland Alf, Hindersland Leif Kare

MPK: B32B 21/00, B32B 38/00, B44C 1/22...

Značky: výroby, panel, panelov, stroj, výrobu, spôsob

Text:

...sa viacvrstvová štruktúra rozrežena samostatné panely predmožné dosiahnut viac nežalebo po odstránení dekoračnej vrstvy. Tým je-3 znamená, že viacvrstvová štruktúra sa dá pripraviť v rozmeroch niekoľko metrov x niekoľko metrov, zatiaľ čo panely môžu mat menšie veľkosti, ako napríklad 10 - 30 cm x 50 - 120 cm. Panely tiež môžu byť štvorcové.Vo výhodnom uskutočnení sa dekoračná vrstva odstráni pílou a najmä kotúčovou pílou. Takáto píla...

Spôsob testovania SMS spojenia v mobilných komunikačných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5794

Dátum: 16.01.2004

Autor: Budelsky Dietmar

MPK: H04W 24/00, H04W 4/20

Značky: systémoch, testovania, komunikačných, mobilných, spojenia, spôsob

Text:

...že v tomto opise produktu nie je opisaná testovacia funkcia softvéru, pri ktorej by sa uskutočnenie testu konfigurovalo ibaraz, a ktorá by sa uskutočňovala automaticky a opakovane.0009 Úloha vynálezu spočíva v tom, že má poskytnúť spôsob,prostredníctvom ktorého by bolo možné zjednodušiť detailné a správne vyhodnocovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich SMS správ v mobilných0010 Táto úloha je podľa vynálezu riešená znakmi patentového...

Spôsob bezdotykového dynamického zisťovania profilu pevného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4716

Dátum: 16.01.2004

Autori: Walter Michael, Hoffmann Manfred, Hoffmann Dieter, Brinkmann Andreas

MPK: G01B 11/00, G01B 11/24, G01B 11/30...

Značky: zisťovania, spôsob, profilů, dynamického, tělesa, bezdotykového, pevného

Text:

...použiteľný v drsnýchprevádzkových podmienkach hlavne na určovanie opotrebovania súčastí. 0009 Táto úloha je vyriešená prostredníctvom znakov nároku 1.0010 Pri pevnom telese sa pritom môže jednať o rotačne symetrické teleso, hlavne o kolesovozidla, vykonávajúce translačný, rotačný alebo výhodne otáčavý pohyb. Spôsob podľavynálezu tak predstavuje krajne výhodnú možnosť určovania profilu kolesa počas jazdy a zneho urobiť závery o...

Frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5071

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 17/00, E02D 5/18, E02D 5/34...

Značky: vytvárania, podzemné, pôde, spôsob, frézovacie, stěny, zariadenie, podzemnej

Text:

...Vedenie frézy na podzemné steny vo frézovanej spare sa pritom uskutočňujecez frézovací rám, ktorý sa opiera o steny spary. Pôdny materiálodpratávaný frézovacími kolesami sa od frézovacích kolies privádza k odsávaciemu zariadeniu, upevnenému na ráme frézy a dopravuje saPre výrobu zmesi spojiva a pôdneho materiálu však vyžaduje vyššie opísaný spôsob pomerne nákladné čerpacie, miešacie a skladovacieZo spisu JP-A-0830267 O vyplýva spôsob...

Spôsob prevencie chirurgických zrastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11349

Dátum: 15.01.2004

Autori: Oray Nicholas, Mooradian Daniel

MPK: A61L 31/00

Značky: prevencie, spôsob, zrastov, chirurgických

Text:

...Avšak u tekutých bariér sa vyskytuje jeden problém, a to, že majú tendenciu k príliš rýchlej absorpcii, EP 1 635 731 34035 IHtakže doba ich účinku nie je postačujúca na pokrytie obdobia, počas ktorého sa najpravdepodobnejšie vytvárajú adhezívne látky.0007 Ďalším príkladom bariéry na použitie pri prevencii zrastov je štrukturálna bariéra, ako je napríklad list materiálu, ktorý je zavedený medzi vrstvy traumatizovaného tkaniva počas...

Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine a fréza na podzemnú stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2728

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 17/00, E02D 5/18, E02D 5/34...

Značky: zemine, stěnu, podzemnú, stěny, podzemnej, zhotovovania, spôsob, fréza

Text:

...tohto známeho spôsobu je nwžné použit frézu na podzemné steny známu zo spisu DE-C-34 24 999. Tietoznáme frézy na podzemné steny najú frézovací rám a na ňomrotačne poháňané frézovacie kolesá, upevnené na jeho spodnej strane. Fréza na podzemné steny sa spúšťa na lane zo staveniskového vozidla a zatlačuje sa na základe svojej vlastnej hmotnosti do zeminy. Vedenie frézy na podzemné steny vo frêzovacej ryhe prebieha pritom cez...

Spôsob in situ produkcie emulgátora v potravine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8715

Dátum: 15.01.2004

Autori: Mikkelsen Jörn Dalgaard, De Kreij Arno, Madrid Susan Mampusta, Söe Jörn Borch

MPK: A21D 8/04, A23D 7/01, A23C 19/032...

Značky: spôsob, produkcie, emulgátora, potravine

Text:

...akumulácia voľných mastných kyselín, kvôli hydrolýze nielenfosfolípidov. ale súčasne aj triglycerídov.Ako bolo spomenuté vyššie, ďalšou oblasťou, v ktorej boli lipázy široko používané, je pekárenský priemysel. Použitie fosfolipáz vpekárenstve pochádza zobdobia 80. rokov 20.Substrátom lipáz v pšeničnej múke sú l,5-3 endogénnych pšeničných lipidov, ktoré sú komplexnou zmesou polárnych a nepolárnych lipidov. Polárne lipidy môžu byt rozdelené na...

Spôsob a zariadenie pre napájanie dialyzačného zariadenia dialyzačnou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15033

Dátum: 14.01.2004

Autori: Remkes Gerard, Wiesen Gerhard

MPK: A61M 1/16

Značky: zariadenia, spôsob, dialyzačnou, kvapalinou, napájanie, zariadenie, dialyzačného

Text:

...pre vyrobenie dialyzačnej kvapaliny.Ďalej toto dialyzačné zariadenie disponuje riadíacou a výpočtovoujednotkou, ktorá je vytvorená tak, že je možné nastaviť vopredstanovený prietok dialyzačnej kvapaliny.Úkolom vynálezu je vytvoriť zariadenie pre napájanie dialyzátora dialyzačného zariadenia dialyzačnou kvapalinou, ktoré umožní dodávanie dialyzačnej kvapaliny vpotrebnom množstve. Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený znakmi patentového...

Oceľ valcovaná za tepla s veľmi vysokou pevnosťou a spôsob výroby pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10656

Dátum: 14.01.2004

Autori: Seux Mireille, Roumegoux Fabienne, Issartel Christophe

MPK: C21D 8/02, C22C 38/28, C22C 38/04...

Značky: pevnosťou, velmi, vysokou, výroby, pásov, spôsob, tepla, valcovaná, oceľ

Text:

...spôsobu uskutočnenia chemické zloženie okrem toho hmotnostnepričom zvyšok je tvorený železom a nečistotamí pochádzajúcimi z výroby.V rámci výhodnćho spôsobu uskutočnenia je štruktúra podľa vynálezu tvorená 70 až 90 bainitu, 10 až 30 martenzitu a 0 až 5 feritu a ešte výhodnejšie je uvedená štruktúra tvorená 70 až 85 bainitu, 15 až 30 martenzitu a 0 až 5 feritu.Oceľ podľa vynálezu môže mať taktiež nasledujúce charakteristiky a to...

Spôsob stanovenia množstva templátovej nukleovej kyseliny, prítomnej vo vzorke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2745

Dátum: 14.01.2004

Autori: Murray James Augustus Henry, Tisi Laurence Carlo

MPK: C12Q 1/68

Značky: množstva, templátovej, nukleovej, spôsob, stanovenia, prítomnej, vzorke, kyseliny

Text:

...produktu. V poslednej dobe boli vyvinuté metódy so zvýšenou citlivosťou na gélovú elektroforézu, ktoré rátajú s technikami na báze fluorescencie alebo turbidimetrie na sledovanie produktov amplifikačných reakcií nukleovýchCharakteristickou vlastnosťou DNA a RNA polymeráz je fakt,že uvoľňujú pyrofosfát (PPi) vždy, keď pripojí novú bázu k rastúcej molekule DNA/RNA. Tento PPi je produkovaný akopridávané nukleotidy k rastúcemu nukleotidovému...

Kompozície a spôsob na kombinovanú protivírusovú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4059

Dátum: 13.01.2004

Autori: Menning Mark, Oliyai Reza, Dahl Terrence

MPK: A61K 31/513, A61P 31/00, A61K 31/675...

Značky: kombinovanú, protivírusovú, spôsob, kompozície, terapiu

Text:

...alebo emtricitabín a do antiretrovírusového režimu, ktorý pacienti dostávali v rámci liečby HBV, sa pridal TDF. Na základe výsledkov štúdie sa konštatovalo, žeTDF je slubným liečivom na liečbu chronickej hepatitídy B ujedincov infikovanýchV časopise Journal of Virology, január 2003, 1120-1130, je publikovaná štúdia, v ktorej sa udáva účinok mutácie M 184 V na vznik rezistencie voči kombináciiPráca Clinical Therapeutics, 24, 10, 2002,...

Spôsob výroby vrstvenej netkanej textílie a zariadenie na uskutočňovanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3064

Dátum: 13.01.2004

Autor: Jeambar Patrick

MPK: D04H 13/00

Značky: textilie, netkanej, vrstvenej, uskutočňovanie, spôsobu, uvedeného, výroby, zariadenie, spôsob

Text:

...papiera druhu hodvábny papier, ale priamo celulózových vlákienako kladenie vzduchom. Aj napriek tomu, že, že použité celulózové vlákna neboli transformované do formy papiera,musia byť tieto jednotlivé vlákna najprv podrobené fyzikálne-chemickému ošetreniu, ktoré im umožní dispergovanie vo vzduchu. Okrem toho toto ošetrenie významne mení zmáčateľnosť vlákien, takže je ťažké uskutočňovať zapletenie prúdmi vody, čo má za následok produkt, ktorý...

Spôsob pridávania surovín pri výrobe polyesterov alebo kopolyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2604

Dátum: 13.01.2004

Autori: Janko Lutz, Rau Maik, Kirsten Klaus, Deiss Stefan

MPK: B01J 19/00, C08G 63/00

Značky: spôsob, kopolyesterov, pridávania, výrobe, polyesterov, surovin

Text:

...forme, sa uskutočňuje bežnými prístrojmi pre tekutiny na meranie hmotnostného prietoku. Presné určeniemnožstva tuhých východiskových látok, predovšetkým dikarboxylovej kyseliny, sa3 naproti tomu v doteraz známych spôsoboch uskutočňuje vážením práškovej suroviny pred pridaním do procesu. Množstvo východískovej látky, potrebné na určité množstvo konečného produktu polyesteru, sa označuje ako jeho spotreba suroviny. Tento údaj sa vyjadrí vo...

Spôsob prípravy komplexu pentakyanoaminoželeznatanu trojsodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 283813

Dátum: 12.01.2004

Autori: Simon Mark, Wheeler Edward, Malz Russell

MPK: C01C 3/12, C07C 209/60

Značky: přípravy, komplexu, trojsodného, spôsob, pentakyanoaminoželeznatanu

Zhrnutie / Anotácia:

Postup prípravy komplexu pentakyanoaminoželeznatanu trojsodného, ktorý zahrnuje stupne (a) súčasné pridávanie vodného roztoku tetrahydrátu chloridu železitého, stabilizovaného kyselinou fosfornou a kyanidom sodným v pomere 1 ku 5, do vodného roztoku hydroxidu amónneho za vzniku reakčnej zmesi, a (b) izolovanie tohto pentakyanoaminoželeznatanu trojsodného z uvedenej reakčnej zmesi. Takto pripravená látka sa výhodne používa pri príprave...

Spôsob prípravy substituovaných aromatických amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283812

Dátum: 12.01.2004

Autori: Malz Russell, Simon Mark, Wheeler Edward

MPK: C01C 3/12, C07C 209/60

Značky: substituovaných, spôsob, přípravy, aromatických, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Postup prípravy substituovaných aromatických amínov so všeobecným vzorcom (I), v ktorom n je 2 až 5 a R1 a R2 môžu byť rovnaké alebo rôzne, pričom ale musia byť v polohe orto alebo meta vzhľadom na umiestnenie aminoskupiny, a môžu znamenať vodík, C1-C4 alkylovú skupinu, C1-C4 alkoxyskupinu, atóm halogénu, kyanoskupinu, zvyšok soli C1-C4 karboxylovej kyseliny alebo amidu C1-C4 karboxylovej kyseliny alebo ich zmesi, ako je napríklad...