Patenty so značkou «spôsob»

Strana 168

Častice obsahujúce acetylacetonát vápenatý alebo horečnatý povlečené kompatibilizačným činidlom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283873

Dátum: 27.02.2004

Autori: Gay Michel, Henrio Françoise

MPK: C08L 27/06, C07C 49/92

Značky: částice, acetylacetonát, přípravy, povlečené, vápenatý, spôsob, hořečnatý, kompatibilizačným, použitie, obsahujúce, činidlom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny obsahujúce acetylacetonát vápenatý alebo horečnatý, ktorý je aspoň čiastočne povlečený kompatibilným činidlom zvoleným zo skupiny, ktorá je tvorená alkoholmi, karboxylovými alebo sulfónovými kyselinami, alebo ich derivátmi, fosfátmi alebo titanátmi a derivátmi -ketónov. Uvedené činidlá majú aspoň jeden radikál s dlhým reťazcom voskami polyolmi epoxidovanými rastlinnými olejmi polysiloxánovými olejmi alebo živicami alebo...

Farmaceutická kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283872

Dátum: 27.02.2004

Autori: Creekmore Joseph Richard, Wiggins Norman Alfred

MPK: A61K 31/505, A61K 9/22, A61K 47/02...

Značky: kompozícia, použitie, spôsob, farmaceutická, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kompozícia obsahujúca inhibítor HMG CoA-reduktázy, tvorený kyselinou (E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-3,5-dihydroxyhept-6-énovou alebo jej farmaceuticky prijateľnou soľou ako účinnou látkou, ktorá zostáva stabilná počas dlhšieho časového obdobia.

Viaczložková tabletovaná lieková forma, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283871

Dátum: 27.02.2004

Autori: Depui Helene, Lundberg Per Johan

MPK: A61K 31/19, A61K 31/54, A61K 31/44...

Značky: lieková, viaczložková, forma, použitie, výroby, spôsob, tabletovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná viaczložková tabletovaná lieková forma, ktorá obsahuje inhibítor protónovej pumpy citlivý na kyselinu a jeden alebo viacero nesteroidných protizápalových prostriedkov vo forme tuhého prostriedku, kde inhibítor protónovej pumpy je chránený enterickou povrchovou vrstvou. Tuhý prostriedok je vo forme tabliet potiahnutých enterickou povrchovou vrstvou, kapsúl alebo viaczložkovej tabletovej liekovej formy. Prednosť sa dáva viaczložkovej...

2-[5-(4-Fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chróman, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283870

Dátum: 27.02.2004

Autori: Böttcher Henning, Devant Ralf, Greiner Hartmut, Berthelon Jean-jacques, Noblet Marc, Zeiller Jean-jacques, Brunet Michel, Bartoszyk Gerd

MPK: A61K 31/335, A61K 31/33, A61K 31/34...

Značky: použitie, 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chróman, obsahuje, spôsob, ktorý, přípravy, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chróman a jeho fyziologicky prijateľné soli a enantioméry. Tieto sa pripravujú tak, že sa necháva reagovať 3-(chlórmetyl)-5-(4-fluórmetyl)pyridín s 2-aminometylchrómanom a/alebo sa získaná zásada mení reakciou s kyselinou na svoje soli. Uvedený derivát je výhodný na výrobu farmaceutického prostriedku na ošetrovanie porúch centrálneho nervového systému, ako sú stavy úzkosti, depresie,...

Tricyklické triazolobenzazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a antialergické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283869

Dátum: 27.02.2004

Autori: Okada Yumiko, Tsutsumi Seiji, Ishikura Toyoaki, Takata Hiromi, Shishikura Takashi, Shiobara Maki, Kitagawa Hideo, Miyamoto Sachiko, Shiokawa Sohjiro, Nishizuka Toshio, Kawaguchi Mami, Fushihara Kenichi, Ohtsuka Yasuo

MPK: C07C 229/22, C07C 205/56, A61K 31/55...

Značky: deriváty, triazolobenzazepínové, spôsob, tricyklické, antialergické, prostriedky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje vodík, OH, alkyl alebo fenylalkyl, R2, R3, R4 a R5 predstavujú vodík, halogén, voliteľne chránený hydroxyl, formyl, voliteľne substituovaný alkyl, alkenyl, alkoxy a podobne a Q predstavuje skupinu vybranú zo skupín (i) až (iv), halogén alebo alkoxy a ich farmakologicky prijateľné soli a solváty. Ďalej je opísaný spôsob ich prípravy, medziprodukty tohto spôsobu, farmaceutická kompozícia s ich...

Herbicídny prostriedok s estermi kyseliny 4-jódo-2-[3-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-ureidosulfónyl]- benzoovej a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283864

Dátum: 27.02.2004

Autori: Kehne Heinz, Hess Martin, Hacker Erwin

MPK: A01N 47/36

Značky: prostriedok, estermi, 4-jódo-2-[3-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-ureidosulfónyl, herbicídny, benzoovej, kyseliny, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky pozostávajúce z aspoň jednej herbicídne účinnej látky zo skupiny substituovaných fenylsulfonylmočovín všeobecného vzorca (I) a ich hospodársky akceptovateľných solí, v ktorom má R1 význam uvedený v opise, a aspoň jednej herbicídne účinnej zlúčeniny zo skupiny zlúčenín zahŕňajúcej: a) selektívne v obilí a/alebo kukurici proti travinám účinné herbicídy, b) selektívne v obilí a/alebo kukurici proti dvojklíčnym rastlinám...

Spôsob izolácie galantamínu, galantamín, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283861

Dátum: 27.02.2004

Autori: Matusch Rudolf, Hille Thomas, Hoffmann Hans-rainer, Kreh Mirko

MPK: C07D 491/06, A61K 31/55

Značky: farmaceutický, spôsob, galantamínu, použitie, galantamín, prostriedok, izolácie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie alkaloidu galantamínu, podľa ktorého biologický materiál obsahujúci galantamín sa extrahuje toxikologicky bezproblémovým organickým rozpúšťadlom, galantamín z tohto extraktu sa vyčistí extrakciou kvapalina/kvapalina, pričom extrakcia kvapalina/kvapalina sa uskutočňuje v prvom stupni pri hodnote približne pH 4. Biologický materiál sa pred extrakciou rozomelie a zmieša s alkalickým práškom, pričom extrakcia kvapalina/kvapalina sa...

Sírne deriváty azetidínových zlúčenín, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283860

Dátum: 27.02.2004

Autori: Mckittrick Brian, Burnett Duane, Dugar Sundeep

MPK: A61K 31/44, C07D 205/08, A61K 31/395...

Značky: azetidínových, sírne, zlúčenín, farmaceutický, přípravy, spôsob, deriváty, obsahom, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sírne deriváty azetidínových zlúčenín všeobecného vzorca (I), ktoré sú užitočné pri liečbe alebo prevencii aterosklerózy, pretože znižujú obsah cholesterolu v plazme krvi
farmaceutické prostriedky, ktoré ako účinné látky obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu buď samotné alebo v zmesi s inhibítormi biosyntézy cholesterolu
spôsob ich prípravy a ich použitie.

Spôsob na identifikáciu kolorektálnych nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8937

Dátum: 27.02.2004

Autori: Calistri Daniele, Rengucci Claudia

MPK: C12Q 1/68

Značky: nádorov, spôsob, identifikáciu, kolorektálnych

Text:

...používaných na amplifikáciu cieľovej DNA. Tato interná kontrola umožňuje zabránil falošným negatívnym výsledkom z dôvodu prítomnosti Taq inhibitorov.0017 Na stanovenie množstva každého amplikónu treba pripravil kalibračnu krivku prostredníctvom amplifikácie známych riedenl genomickej DNA alebo plazmidov, obsahujúcich nukleotidové sekvencie cieľových DNA fragmentov použitím rovnakých primérov a rovnakých podmienok ako pre testované...

Spôsob vytvorenia viacerých vedľa seba usporiadaných stohov výrobkov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1475

Dátum: 27.02.2004

Autor: Höpner Bernd

MPK: B65H 31/32, B65H 31/30

Značky: usporiadaných, viacerých, zariadenie, spôsob, výrobkov, stohov, uskutočnenie, vytvorenia, vedľa

Text:

...súčasne na všetky stohy zväzku, zatiaľ čo sa stohy prostredníctvom kliešťového systému pohybujú relatívne k valcu.0007 Toto známe riešenie má však tú nevýhodu, že je konštrukčne veľmi nákladné a tým drahé. Ďalšia nevýhoda spočíva V tom, že uvedenými zariadeniami, resp. prostriedkami na Vytlačenie vzduchových bubliniek sa jestvujúce zariadenia buďťažko alebo vôbec nedajú doplniť, nakoľko často len malý rozmerkonštrukčného priestoru, ktorý je...

Spôsob ochrany povrchu horniny alebo pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7421

Dátum: 26.02.2004

Autor: Ellenberger Peter

MPK: E02D 3/00, E21D 11/00, C09K 17/40...

Značky: spôsob, horniny, povrchu, pôdy, ochrany

Text:

...monomér, ako je butadién.0009 Typická veľkosť častíc je 0,2 - 10 míkrometrov. Disperzie sú vždy stabilízované, a to môže byt vykonané aniónovo, katiónovo alebo neiónovo. Všetko spôsobuje koagulácíu a všetko môže byť použité pri spracovaní podľa tohto vynálezu. Avšak koagulácia sa omnoho ľahšievykonáva, ak je disperzia iónová, a také disperzie sú preferované, zvlášť aniónové.0010 Je výhodné, keď príslušné polyméry sú elastomérovej alebo...

Spôsob výberu zlúčeniny kandidátneho liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10137

Dátum: 26.02.2004

Autori: Puijk Wouter Cornelis, Meloen Robert Hans, Timmerman Peter, Beld Joris

MPK: A61K 31/03, A61K 31/00, A61K 38/00...

Značky: liečivá, kandidátneho, výběru, spôsob, zlúčeniny

Text:

...časti, ktoré v podstate tvoria väzbové miesto. Obvykle sa takéto väzbové miesto obsahujúce rozdielne častimolekuly nazýva diskontinuálne alebo konformačné väzbove miestoalebo epitop. Napríklad väzbové miesta ležiace na proteinoch najúcich nie len primárnu štruktúru (aminokyselinová sekvencia proteinovej molekuly), ale tiež sekundárnu a terciárnu štruktúru(Skladanie molekuly na alfa-helixy alebo beta-listy a ich celkový tvar) a niekedy dokonca...

Navigačné zariadenie a spôsob zobrazovania simulovaných navigačných údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3103

Dátum: 26.02.2004

Autori: Pinkus Ayal, Jurgens Sven-erik, Neef Edwin, Gretton Mark

MPK: G01C 21/34

Značky: spôsob, zariadenie, zobrazovania, údajov, simulovaných, navigačných, navigačné

Text:

...môže prijímať údaje o polohe.0003 Funkcie predvadzania cesty súznáme z navigačných systémov GPS pre vozidla.Ako je napríklad opísané v patentovom spisecesta je vypočítaná do miesta určenia a smeryšípkami, udávajúcimi smery jazdy a názvy ulíc, byť vlastnoudobou jazdy, aby sa mohol vodič zoznámiťs cestou, po ktorej má ísť.V patentovom spise US 6 249 742 (Navigation(avšak nie podrobné manévrovacie inštrukcie alebo animovanou mapou), ktoré môže...

Pec a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2868

Dátum: 26.02.2004

Autor: Evans Thomas Hudson

MPK: F23G 5/20

Značky: spôsob, prevádzky

Text:

...sa na závese, a horák na vykurovanie pece, pričom sa vzduch a/alebo plyn dodávajú do horáka pomocou potrubia, ktore je nesené závesmi alebo cez ne prechádza.To sa dosiahne použitím kĺbových a/alebo otočných príetokových prípojok, využívajúcich otočné spojky, ktoré sú plynotesné. Výsledkom je, že systém dodávanía vzduchu a vykurovacieho plynu (dopravný systém pre vzduch a plyn) je schopný nakláňať sa a pohybovať sa s pecou.Horák je ideálne...

Navigačné zariadenie a spôsob zobrazovania alternatívnych trás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2469

Dátum: 26.02.2004

Autori: Jurgens Sven-erik, Neef Edwin, Gretton Mark, Pinkus Ayal

MPK: G01C 21/34

Značky: navigačné, alternatívnych, trás, zobrazovania, zariadenie, spôsob

Text:

...na patentový spis US 6 118 389, ktorý opisuje postupy pre výpočet novej trasy. Zahájenie výpočtu novej trasy vyžaduje aktiváciu špecifického spínačapre obchádzku, čo však môže byť pre používateľa nepohodlné.Patentový spis US 5 928 307 tiež opisuje systémso zvláštnou klávesou pre obchádzku na klávesnici.0005 Je možné tiež odkázať na patentový spis US 5 544 060, ktorý opisuje zariadenie, umožňujúce predbežne predviesť vypočítanú trasu...

Spôsob šokového chladenia plynov majúcich vysokú teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5866

Dátum: 25.02.2004

Autor: Kiss Günter

MPK: F28C 3/00

Značky: plynov, teplotu, spôsob, vysokú, majúcich, šokového, chladenia

Text:

...prúdu plynu, lokalizovaných pozdĺž smeru prúdenia vysokoteplotného plynu za sebou, sa chladenie uskutočňuje dvoma oddelenými chladiacimi okruhmi. Chladiaca voda (quench voda) je preto udržiavaná v obehu v dvochOkruh 1 slúži pre vlastne šokove chladeniesmeru prúdenia plynu, pričom tu sa vylučujú aj pevne Častice obsiahnute V plyne, ~ okruh 2 slúži na záverečné chladenie V druhej oblasti pozdĺž smeru prúdenia plynu na konečnú...

Spôsob spracovania vnútorného povrchu rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3613

Dátum: 24.02.2004

Autori: Harju Terho, Norén Timo, Salminen Aleksi

MPK: C22F 1/08, B08B 9/02

Značky: vnútorného, povrchu, spôsob, rúrky, spracovania

Text:

...Teraz sa čistiace spracovanie realizuje v podstate medzi krokom ťahania a krokom valcovania. Keď vnútorný povrch za tepla pretláčaného predvalku rúrky, tzn. pretlàčanárúrka, je čistená pred spracovaním rúrky na jej ñnálnu veľkost, je dosahovaný konečný rúrkový produkt s vynikajúcim obsahom uhlíka.0009 Podľa prednostného uskutočnenia vynálezu sa čistiace spracovanie realizuje mechanicky. Jedným spôsobom podľa vynálezu je to, že sa čistiace...

Spôsob plynulého liatia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2557

Dátum: 24.02.2004

Autori: Sommerhofer Peter, Sommerhofer Hubert

MPK: B22D 11/124, B22D 11/01

Značky: liatia, plynulého, spôsob

Text:

...k dodatočným nákladom. jedným prístupom na obmedzenie hrúbky podpovrchovej vrstvy je aplikácia mazivá. Bolo už vyvinutých veľa rôznych mazacích systémov aplíkujúcich mazivo, ale taktiež zmesi mazivá/plynu, na obmedzenie trenia a odvádzanie tepla vo forme, ale úplná eliminácia podpovrchovej vrstvy nebola možná. Ďalším prístupom je obmedziť dĺžku formy, aby sa zmenšila hrúbka podpovrchovej vrstvy, čo ale vyžaduje lepší a teda nákladnejší...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Egyed András, Salamon Haskáné Cecilia, Tihanyi Károly, Gacsályi István, Körösi Jenö (zomrel), Horváth Katalin, Simig Gyula, Reiter József, Daróczi Kazóné Klára, Vágó Pál, Szentkuti Eszter, Máté Györgyné, Bakonyi Anna, Bajnógel Judit, Botka Péter (zomrel), Berzsenyi Pál, Bilkei Gorzó András, Horváth Edit, Gyertyán István, Moravcsik Imre, Hámori Tamás, Andrási Ferenc, Zólyomi Gábor, Blaskó Gábor

MPK: C07D 243/02, C07D 403/06, A61K 31/55...

Značky: spôsob, obsahujúce, deriváty, přípravy, přípravu, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, liečivá, medziprodukty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Spôsob hĺbkotlače s vysokým kovovým leskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283858

Dátum: 24.02.2004

Autori: Slavík Radek, Sedláček Lukáš, Jarolín Dušan, Boháč Zdeněk

MPK: B41M 1/10

Značky: spôsob, hĺbkotlače, leskom, vysokým, kovovým

Zhrnutie / Anotácia:

Na získanie vysokého strieborného lesku sa tlačia na nemetalizovanú hĺbkotlačovú podložku, výhodne na hĺbkotlačový papier či organickú plastickú fóliu len požadované línie a/alebo plochy motívu hĺbkotlačovou technikou tlačiarenskými valcami s rycím rastrom s 54 až 80 bodmi na 1 cm2 pod uhlom 0 až 4, hĺbkotlačovou farbou obsahujúcou definované rozmedzie nitrocelulózového alebo polyvinylbutyralového spojiva a farbív, t. j. mosadzného a bronzového...

Pesticídny prostriedok obsahujúci benzoát emamectínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283851

Dátum: 24.02.2004

Autori: Mookerjee Pradip, Peterson Robert, Lescota Regina

MPK: A01N 25/12, A01N 43/90

Značky: spôsob, emamectínu, benzoát, pesticídny, výroby, prostriedok, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídny prostriedok obsahuje 1 až 10 % hmotn. benzoát emamectínu a vo vode rozpustné plnivo. Je uvedený aj spôsob výroby vo vode rozpustných granúl pesticídneho prostriedku, ktorý zahŕňa kroky: (1) vytvorenie práškovej zmesi vo vode rozpustného pesticídu a vo vode rozpustného plniva, zmáčajúcej povrchovo aktívnej látky a dispergujúcej povrchovo aktívnej látky (2) prídavok vody do zmesi (3) extrudovanie vlhkej zmesi cez matricu za vytvorenia...

Spôsob a zariadenie na výrobu stuhnutého penocementu (cellular cement)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7513

Dátum: 24.02.2004

Autori: Butler Steven Roy, Millamon Eric, Bold Jörg, Rigaudon Michel

MPK: C04B 28/00, C04B 38/10, B28C 5/00...

Značky: cellular, cement, výrobu, zariadenie, spôsob, stuhnutého, penocementu

Text:

...zmesi sadry (a prípadných prísad) a vlhkej zmesi vody a povrchovoaktívnehoDE-A-2,ll 7,000 od Antona opisuje zmiešavač na výrobu malty na konečnú úpravu stien. Zariadenie môže pracovat podľa dvoch uskutočnení. V prvom uskutočnení sa vzduch vháňa do prúdu odmeraného množstva vody, kde uvedená voda preteká cez patrónu naplnenú povrchovoaktívnym činidlom. Do zmiešavača malty sa vlastne zavádza pena (stlačená pena). V druhom uskutočnení sa...

Spôsob liečenia ťažkého srdcového zlyhania a liek na jeho liečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5212

Dátum: 23.02.2004

Autori: Yamamura Yoshitaka, Maki Yosuke, Sato Osamu, Ozaki Atsushi

MPK: A61K 31/55, A61P 9/00

Značky: liečenie, spôsob, zlyhania, liečenia, ťažkého, srdcového

Text:

...a neurohormonálnej regulácie, čo ďalej môže viesť k netolerancii, zadržiavaniu kvapaliny a zníženej dlhovekosti.0006 Srdcové zlyhanie sa na základe klinických príznakov apodľa priebehu ochorení klasifikuje ako akútne srdcovézlyhanie a chronické srdcové zlyhanie alebo chronické0007 Terapeutické miery srdcového zlyhania sú celkom rôzne podľa stavu, t.j. či ide o chronickú fázu alebo aktívnu fázu. V prípade liečenia chronického srdcového...

Spôsob výroby gama-cyhalotrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2587

Dátum: 23.02.2004

Autori: Gott Brian David, Brown Stephen Martin

MPK: C07C 253/00, C07C 255/00

Značky: gama-cyhalotrínu, spôsob, výroby

Text:

...bázy.0010 Vynález sa preto týka spôsobu, pri ktorom sa HCl vznikajúci v priebehu esterifikačnej reakcie odstraňuje z reakčnej zmesi kombináciou fyzikálnych metód a sub-stechiornetrického množstva bázy.0011 Fyzikálne odstraňovanie vedľajšieho produktu HCl sa môže uskutočniť tak, že reakcia sa uskutočňuje pri teplote varu rozpúšťadla alebo kontinuálnym odstraňovanim rozpúšťadla destiláciou za súčasného pridávania čerstvého rozpúšťadla na...

Spôsob oxidácie cykloalkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283854

Dátum: 23.02.2004

Autori: Druliner Joe Douglas, Kourtakis Kostantinos, Herron Norman

MPK: C07C 45/33, C07C 29/50

Značky: spôsob, cykloalkánov, oxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa katalytický spôsob oxidácie cykloalkánov uskutočňovanej v jedinom kroku, ktorý vedie priamo k vzniku zmesi obsahujúcej príslušný alkohol a ketón. Vynález sa priamo týka oxidácie cykloalkánu, ktorý spočíva v uvedení cykloalkánu do kontaktu so zdrojom kyslíka a katalytickým množstvom heterogénneho katalyzátora. Katalyzátory podľa vynálezu zahrňujú zlato (vrátane sól-gélových zlúčenín zlata) a sól-gélové zlúčeniny obsahujúce určité...

Spôsob prípravy biodegradovateľných biokompatibilných mikročastíc a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283852

Dátum: 23.02.2004

Autori: Mesens Jean Louis, Rickey Michael, Ramstack Michael, Lewis Danny

MPK: A61K 9/50, A61K 9/16

Značky: přípravy, použitie, biokompatibilných, spôsob, biodegradovateľných, mikročástic

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy biodegradovateľných biokompatibilných mikročastíc zahrnujúcich biodegradovateľnú biokompatibilnú polymérnu matricu obsahujúcu aktívne činidlo a organické rozpúšťadlo prosté halogenovaných uhľovodíkov zahrnuje krok buď a) kontaktovanie mikročastíc s vodným rozpúšťadlovým systémom a jeho udržiavanie pri teplote v rozmedzí od 25 do 40 °C prinajmenšom pre časť doby, pre ktorú je v styku s mikročasticami, alebo b) kontaktovanie...

Multijednotková tabletovaná dávková forma, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283841

Dátum: 20.02.2004

Autori: Lövgren Kurt Ingmar, Bergstrand Pontus John Arvid

MPK: A61K 31/44, A61K 9/26, A61K 9/20...

Značky: dávková, tabletovaná, spôsob, forma, přípravy, multijednotková, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Multijednotková tabletovaná dávková forma obsahuje proti kyslému prostrediu labilný H+K+-ATPázový inhibítor alebo jeho alkalickú soľ, alebo jeden z jeho jednotlivých enantiomérov, alebo ich alkalickú soľ. Opísaný je spôsob prípravy takého prípravku a jeho použitie v medicíne.

Spôsob výroby alfa-(3-aryltio)-acetofenónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1217

Dátum: 20.02.2004

Autori: Altmayer Marco, Siegel Wolfgang

MPK: C07C 319/00, C07C 323/00

Značky: výroby, alfa-(3-aryltio)-acetofenónov, spôsob

Text:

...chloroform. tetrachlórrnetán. Použiteľné sú tiež aromatické rozpúšťadlá ako je benzén, toluén, etylbenzén, xylény ako o-xylén, halogenované aromáty ako chlórbenzén a dichlórbenzény.Preferovaná je zmes rozpúšťadiel obsahujúca aromatické rozpúšťadlo,výhodnejšie toluén, a alifatický alkohol ako je metanol. etanol, 2-propanol a 1 butanol, výhodnejšie 1-butanol. Výhodné je použiť hmotnostný nadbytok alkoholu,pričom sa osobitne osvedčili...

Spôsob odstraňovania nečistôt a/alebo upchatia vo zväzku kanálikov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12402

Dátum: 19.02.2004

Autori: Rabitsch Hermann, Krotla Krzysztof

MPK: B01J 37/06, B01D 41/04, B01J 38/48...

Značky: spôsob, odstraňovania, zväzku, kanálikov, upchatia, nečistot

Text:

...k poklesu aktivačnej energie, ktorá je bezpodmienečne potrebná na začatie reakcie. Dôsledkom je zrýchlenie reakcie, resp.0009 Keď sa blokujú tieto aktívne centrá, napr. usadeninami alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, ktoré sú obsiahnuté V poletujúcom popolčeku, resp. usadenínami ich zlúčenín, a tým sa čiastočne zabraňuje potrebnej aktivovanej adsorpcii NH 3, dochádza k poklesu aktivity. Okrem otrávenia aktívnych oblastí...

Spôsob výroby častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17622

Dátum: 19.02.2004

Autori: Kaerger Joerg Sebastian, Price Robert

MPK: B01D 9/00, A61K 9/00, A61K 9/16...

Značky: výroby, částic, spôsob

Text:

...trysiek, nebulizátorov, pohonných systémov odparovanía, piezoelektrických meničov a ultrazvukových meničov. 0011 Podľa tohto vynálezu regulácia vlastností aerosólu umožňuje kontrolu povahy generovaných častíc. Aerosól má obvykle kvapôčky rádovo mikrometre veľké a jeho produkcia je regulovaná tak, aby jeho kvapôčky boli v intervale veľkostí primeranom pre produkciu častíc vhodných na požadovaný účel. Proces je však možné použit aj na...

Spôsob výroby kompozíc obsahujúcich flavonoidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3848

Dátum: 19.02.2004

Autori: Schempp Christoph Mathis, Wähling Axel, Lange Elfriede

MPK: A61P 17/00, A61K 31/35, A61K 36/00...

Značky: spôsob, výroby, flavonoidy, obsahujúcich, použitie, kompozic

Text:

...remeslá. Na farbenie sa používajú vodné vývary (extrakty) rastlinných častí. Tento postup má dve nepopierateľne nevýhody. Rastlinné farbivá sa rozpustia iba v nedostatečnom rozsahu, pretože najmä aglykony luteolína apigenín sú ťažko rozpustné. Ďalšou nevýhodou je použitierastlinných častí, čo nie je možné realizovať v priemyselnom spracovateľskom závode na vysokorýchlostných strojoch. Syntetická výroba luteolínu je komplikovaná a...

Spôsob výroby enantiomérnych foriem derivátov 1,3-cyklohexándiolu v konfigurácii cis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1651

Dátum: 19.02.2004

Autori: Keil Stefanie, Holla Wolfgang

MPK: C07C 29/00, C07D 263/00

Značky: enantiomérnych, spôsob, konfigurácií, výroby, 1,3-cyklohexándiolu, derivátov, foriem

Text:

...Asymmetry 1991, 2, 789-792 H. Suemune, K. Matsuno, M. Uchida, K. Sakai, Tetrahedron Asymmetry 1992, 3, 297-306) sú kvôli vysokému počtu stupňov tiež velmi náročné a neekonomické,a preto nevhodné pre technické využitie. Tiež enzymatická reakcia cis/trans zmesi 1,3-cyklohexándiolu s S-etyl-tiooktanoátom neprichádza ako technický postup do úvahy. Nehľadiac na ťažko odvrátitelné obťažovanie zápachom pri zaobchádzaní so zlúčeninami siry a...

Zariadenie a spôsob na podávanie a vztyčovanie lepenkových škatúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1597

Dátum: 19.02.2004

Autor: Martini Pascal

MPK: B31B 5/00, B65B 43/26

Značky: lepenkových, zariadenie, spôsob, podávanie, vztyčovanie, škatúľ

Text:

...sa druhá zostavaprísavných chápadiel nepohybuje V smere od prvej zostavyprisavných chápadiel za účelom roztvárania lepenkových0006 V patentovom spise US-A-4 605 393 je opísané zariadenie na odoberanie, Vztyčovanie a prepravu polotovarov lepenkových škatúľ, pri ktorom sú otáčavé prvky usporiadané na hriadeli, ktorý je dalej usporiadaný na ramene, ktorého koniec, vzdialený od hriadeľa, je otočne zavesený, pričom jena ňom usporiadané otočné...

Spôsob a zariadenie na zabránenie kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3852

Dátum: 18.02.2004

Autori: Mayrhofer Karl, Holl Johann-martin, Keintzel Georg, Schlacher Kurt, Eisenköck Norman

MPK: B21B 37/00

Značky: spôsob, zabránenie, kmitania, zariadenie

Text:

...zabránilo vertikálnym kmitaniam valcov. Opísané riešenie vychádza pri tom však stále z existujúceho kmitania, ktoré sa používa ako základ pre protiopatrenia. Vo valcovniach nestačí toto riešenie, pretože nazáklade meniacich sa prevádzkových stavov i cez protiopatrenia môžu navalcovanom materiáli vznikať defekty. Obzvlášť pre kmitania s narastajúcou amplitúdou, ktoré sú charakterizované negatívnym tlmením, nemôže bytpomocou vynálezu opísaného v...

Spôsob homo- alebo kopolymerizácie konjugovaných olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14843

Dátum: 18.02.2004

Autor: Thiele Sven

MPK: C08F 297/04, C08L 53/02, C08F 297/06...

Značky: homo, spôsob, konjugovaných, kopolymerizácie, olefínov

Text:

...hydrokarbyl, hydrokarbylamino-substituovaný hydrokarbyl,alebo hydrokarbylsilyl-substituovaný hydrokarbylX a X každý nezávisle predstavuje aniónové skupiny ligandov s viac než 60 atómami za predpokladu, že žiadny z X 1 alebo X 2 nie je delokalizovaný, aromatickú skupinu, ktorá je viazaná n-väzbou na M alebo na alylovú delokalizovanú skupinu, ktorá je viazaná n-väzbou na MD nezávisle predstavuje neutrálny Lewisov...

Zlúčeniny akrylonitrilu, spôsob ich výroby a pesticídy, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283848

Dátum: 17.02.2004

Autori: Morita Masayuki, Nakamura Yuji, Koyanagi Toru, Sugimoto Koji, Ogawa Munekazu, Ikeda Tsuyoshi

MPK: C07C 255/00, C07C 255/38

Značky: akrylonitrilu, tieto, zlúčeniny, výroby, obsahujú, pesticídy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny akrylonitrilu všeobecného vzorca (I) alebo ich soli, kde Q je Qa, Qb, Qc alebo Qd Y je =C(R4)- alebo =N- R1 je alkylová skupina, halogénalkylová skupina atď., každé z R2 a R3 je halogén, alkylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkenylová skupina, ktorá môže byť substituovaná atď., R4 je vodík, halogén, alkylová alebo halogénalkylová skupina 1 je od 1 do 4 m je od 0 do 5 n je od 0 do 3 q je od 0 do 4 keď 1 je 2 a...

Spôsob prípravy 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu,6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu a enantiomérne čistého D a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283843

Dátum: 17.02.2004

Autori: Bittman Robert, Leung Lawrence

MPK: C07F 9/02, C07D 317/70

Značky: inozitolu,6-o-benzyl-2,3:4,5-di-o-izopropylidén-myo-inozitol-h-fosfonátu, 1-o-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-o-benzyl-2,3:4,5-di-o-izopropylidén-myo, spôsob, přípravy, enantiomérne, čistého, l-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy myo-inozitolových fosfátových derivátov: 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu (D4P), D-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu (D-IP3), 6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu (3-HP) a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu (L-IP3). Opísané spôsoby používajú na izoláciu medziproduktov menej kolónových chromatografických krokov ako doteraz používané syntézy, a preto sú vhodnejšie,...

Substituované chinolíny ako herbicídne medziprodukty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283842

Dátum: 17.02.2004

Autor: Wu Wen-xue

MPK: A01N 43/42, C07D 215/26, C07D 215/20...

Značky: substituované, přípravy, medziprodukty, spôsob, chinolíny, herbicídne

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované chinolínové medziprodukty, ktoré sa používajú na prípravu herbicídnej kyseliny 2-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolidinyl)-5- metoxymetylnikotínovej a spôsob prípravy herbicídneho medziproduktu 3-metoxymetyl-7- alebo 8-hydroxychinolínu.

Komplexy kaskádových polymérov, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283838

Dátum: 17.02.2004

Autori: Schmitt-willich Heribert, Radüchel Bernd, Frenzel Thomas, Mühler Andreas, Platzek Johannes

MPK: A61K 49/04, A61K 49/00

Značky: výroby, obsahujúci, polymérov, prostriedok, tieto, látky, farmaceutický, spôsob, komplexy, kaskádových

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexy kaskádových polymérov obsahujú: a) komplexotvorné ligandy všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená dusík obsahujúci kaskádové jadro bazálnej multiplicity, X a Y znamenajú nezávisle od seba priamu väzbu alebo kaskádovú reprodukčnú jednotku reprodukčnej multiplicity x, prípadne y, Z a W znamenajú nezávisle od seba kaskádovú reprodukčnú jednotku reprodukčnej multiplicity z, prípadne w, K znamená zvyšok komplexotvornej látky, a znamená...

Deriváty 3-amino-2-merkaptobenzoovej kyseliny, spôsob ich prípravy a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283840

Dátum: 16.02.2004

Autori: Jau Beat, Kunz Walter

MPK: C07C 323/63, C07C 327/26, C07C 335/22...

Značky: kyseliny, spôsob, medziprodukty, deriváty, přípravy, 3-amino-2-merkaptobenzoovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich disulfidy a soli, ktoré sú dôležitými intermediárnymi produktmi na prípravu zlúčenín s mikrobiocídnymi účinkami na imunizáciu rastlín všeobecného vzorca (III). V zlúčeninách všeobecných vzorcov (I) a (III) X je halogén, n má hodnotu 0,1,2 alebo 3, Z je CN, CO-A alebo CS-A, A je vodík, halogén, OR1, SR2 alebo N(R3)R4, a symboly R1 až R4 sú vždy vodík, substituovaná alebo nesubstituovaná, nasýtená...