Patenty so značkou «spôsob»

Strana 159

Spôsob odvodnenia splaškových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284032

Dátum: 21.07.2004

Autori: Chramenkov Stanislav Vladimirovitch, Hartan Hans Georg, Sagorskij Vladimir Alexandrovich, Lobanov Fedor Ivanovitch, Held Winfried, Bartscherer Josef

MPK: C02F 11/12, C02F 11/14

Značky: kalov, spôsob, odvodnenia, splaškových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odvodnenia splaškových kalov s použitím platňového filtra, pri ktorom sú flokulované splaškové kaly spracované organickými polymérnymi činidlami a prípadne ďalšími pomocnými prostriedkami oddelené od podstatnej časti vody flokulovaných splaškových kalov na platňovom filtri s pomocou hydrostatickej filtrácie, načo sú čiastočne odvodnené splaškové kaly podrobené tlakovej filtrácii. Použité platňové filtre majú systém výpustí...

Zariadenie a spôsob na prenos informácií pre systém s vyžarovacím vlnovodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284030

Dátum: 21.07.2004

Autori: Berbineau Marion, Rioult Jean, Duhot Denis, Heddebaut Marc

MPK: H01Q 1/32, B61L 25/02, B61L 3/22...

Značky: prenos, informácií, zariadenie, vlnovodom, systém, spôsob, vyzařovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos informácií pre systém s vyžarovacím vlnovodom (2), pozdĺž ktorého sa pohybuje mobilná jednotka, obsahuje prostriedky na injektovanie nemodulovanej nosnej vlny do uvedeného vyžarovacieho vlnovodu, odoberacie prostriedky (3, 4) na bodový odber časti energie uvedenej nemodulovanej nosnej vlny pozdĺž uvedeného vyžarovacieho vlnovodu (2), prostriedky (5) na vyžarovanie uvedenej modulovanej nosnej vlny smerom k uvedenej mobilnej...

Tetracyklický derivát tetrahydrofuránu substituovaný halogénom, spôsob jeho prípravy a použitie a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284028

Dátum: 21.07.2004

Autori: Gil-lopetegui Pilar, Andrés-gil José Ignacio, Fernández-gadea Francisco Javier, Díaz-martínez Adolfo

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, A61K 31/34...

Značky: prostriedok, použitie, spôsob, tetracyklický, halogénom, farmaceutický, báze, přípravy, substituovaný, tetrahydrofuranu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa tetracyklický derivát tetrahydrofuránu vzorca (I), jeho forma N-oxidu, farmaceuticky prijateľná soľ a ich stereochemicky izomérne formy, kde n je nula, 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 X je CH2 alebo kyslík R1 a R2 sú každý nezávisle vodík, C1-6alkyl, C1-6alkylkarbonyl, halogénmetylkarbonyl alebo C1-6alkyl substituovaný hydroxylom, C1-6alkyloxykarboxylom, C1-6alkylkarbonyloxy, C1-6alkyloxykarbonylom alebo arylom R1 a R2 spoločne s atómom...

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 284024

Dátum: 21.07.2004

Autori: Kalbermatten Georges, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 241/24, C07D 239/42, C07D 213/81...

Značky: medziprodukt, heteroaromatických, výroby, arylamidov, 3-chlór-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín, karboxylových, kyselin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn(n = 1-5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 môže tiež znamenať skupinu vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo...

Spôsob kompenzácie starnutia senzora na snímanie koncentrácie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6322

Dátum: 19.07.2004

Autori: Richter Klaus, Altendorf Frank, Grüneberg Richard, Klepka Michael, Fassbender Hubert, Ernst Thomas

MPK: G01N 27/416

Značky: spôsob, plynů, snímanie, koncentrácie, senzora, starnutia, kompenzácie

Text:

...príslušnej medznej hodnoty,ktorá je pre vyššie uvedené opotrebovanie signíñkantná - vyvolá signál na inicializáciu údržby. Tým môže byt napriklad indikácia na displeji nebo oznam prostredníctvom dátového vedenia alebo rádiového spojenia k odbornému remeselníkovi.0014 Vynález sa teraz podrobne objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujeobr. 1 velmi zjednodušene zapojenie so senzorom, EP 1 500 926 B 13 obr. 2 pomer medzi meracím...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Kótay Nagy Peter, Gregorné Boros Livia, Jákfalvi Elemér, Mémeth Norbert, Barkóczy József, Simig Gyula, Krasznai György

MPK: C07C 209/00

Značky: imínového, medziproduktu, spôsob, přípravy

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob a zariadenie na tepelné zmršťovanie obalov z tepelne zmrštiteľnej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3792

Dátum: 19.07.2004

Autor: Fresnel Eric

MPK: B65B 53/00

Značky: spôsob, fólie, zariadenie, obalov, zmršťovanie, tepelně, zmrštiteľnej

Text:

...tunelovej rúry, do ktorého vstupu by spotrebiteľ vložil predmet vybavený obalom, ktorý si vybral a na jeho výstupe by si spotrebiteľ prevzal uvedený predmet, na ktorom je zmrštený uvedený obal.0010 Zdá sa ale, že koncepcia týchto strojov redukovanejvelkosti je citlivejšia ako sa predpokladalo, pretože dotknutépredmety a dotknuté obaly sa môžu meniť vo velmi širokom0011 Je obzvlášť možne rovnaký predmet baliť značne premenlivými teplotami...

Spôsob výroby N-[5-(difenylfosfinoylmetyl)-4-(4-fluórfenyl)-6-izopropylpyrimidin-2- yl]-N-metylmetánsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284027

Dátum: 19.07.2004

Autori: Veith Ulrich, Brieden Walter

MPK: C07F 9/6512

Značky: yl]-n-metylmetánsulfónamidu, spôsob, výroby, n-[5-(difenylfosfinoylmetyl)-4-(4-fluórfenyl)-6-izopropylpyrimidin-2

Zhrnutie / Anotácia:

N-[5-(Difenylfosfinoylmetyl)-4-(4-fluórfenyl)-6-izopropylpyrimidin-2- yl]-N-metylmetánsulfónamid vzorca (I) sa vyrába reakciou [4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-(N-metyl-N- metylsulfonylaminopyrimidin-5-yl]metanolu s chlórdifenylfosfínom. Zlúčenina vzorca (I) je medziprodukt pri syntéze farmaceuticky účinných látok, najmä inhibítorov HMG-Co A reduktázy.

Spôsob navarovania koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 284023

Dátum: 19.07.2004

Autori: Foldyna Václav, Hrotík Michal, Polach Jaromír, Kübel Zdeněk, Pětroš Kamil, Hlavatý Ivo

MPK: B23K 9/04, E01B 31/18

Značky: spôsob, navarovania, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického alebo poloautomatického navarovania s použitím taviva s bazicitou pH = 1,3 až 3,2 na opotrebovanú hornú alebo bočnú plochu koľajnice, s chemickým zložením v hmotnostných %: uhlík C = 0,45 až 0,82 %, mangán Mn = 0,7 až 1,5 %, kremík Si = 0,07 až 0,55 %, zvyšok tvorí železo Fe a výrobné nečistoty, pričom prídavný materiál je v rozmedzí: uhlík C = 0,06 až 0,1 %, mangán Mn = 0,5 až 1,5 %, kremík Si = 0,05 až 0,5 %, zvyšok tvorí...

Izolačný prvok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1822

Dátum: 17.07.2004

Autor: Lerchbaumer Dieter

MPK: E04B 1/78, B26B 29/00, D04H 13/00...

Značky: prvok, izolačný, spôsob, výroby

Text:

...ajpokiaľ ide o čo najvyššie zhutnenie. Kratšie vlákna pritom znamená, že dlžka vlákienby mala byť nižšia ako priemerná hodnota dĺžky vlákien celého produktu (pred zhutnením povrchu).Pomocou popísaných opatrení je možné prakticky ľubovoľne zvyšovať pórovitú hustotu v príslušnej oblasti povrchu izolačného prvku, napríklad najmenej o 10,najmenej o 20 alebo najmenej o 40 oproti pórovitej hustote v jadre izolačného prvku.Stupeň zhutnenia však...

Mutantná serín acetyltransferáza a spôsob prípravy L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12210

Dátum: 16.07.2004

Autori: Ziyatdinov Mikahail, Takagi Hiroshi, Gusyatiner Mikhail, Redkina Ekaterina

MPK: C12N 1/21, C12N 15/54, C12N 9/10...

Značky: přípravy, spôsob, acetyltransferáza, mutantná, serín, l-cysteínu

Text:

...z Czakončenia, a takýto enzým bol menej citlivý na spätnú inhibíciu ako divoký typ SAT.0009 Je tiež známe, že L-cysteín môže byť tvorený bakteriálnym kmeňom rodu Escherichia, charakterizovaný potlačením L-cysteín dekompozičného systému, napr., zníženou aktivitou cysteín desulfhydrázy a retenciou SAT so zníženouspätnou inhibíciou L-cysteínom, to je mutovaným SATktorý je substituovaný iným zvyškom aminokyselinysekvencie V oblasti...

Redukčné činidlo pre rozpustný chrómanový obsah v cemente a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1700

Dátum: 16.07.2004

Autori: Schuy Werner, Laubach Benno, Weiss Erwin, Klein Detlef, Köllisch Klaus, Auer Gerhard, Vössing Michael, Reese Philip, Bahl Werner

MPK: C01G 23/00, C01B 17/00, C01G 49/14...

Značky: cemente, chrománový, výroby, obsah, spôsob, redukčné, činidlo, rozpustný

Text:

...ktorý sa k cementu primiešava, sa počas skladovania časom zmenšuje. Množstvo pridávaného síranuželeznatého(II) sa preto musí stanoviť V závislosti na časeskladovania, aby sa zabezpečilo, že sa chróman v cementovomprípravku V určitom časovom okamihu úplne zredukuje.0010 Dánskym cementárenským priemyslom je preto zaručovanédodržanie medznej hodnoty 2 ppm rozpustného chrómu len počas2 mesiacov. (Porov. správu Výskumného ústavu cementárenského...

Spôsob prípravy N-arylmorfolinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1377

Dátum: 16.07.2004

Autori: Mederski Werner, Cezanne Bertram, Wurziger Hanns, Dorsch Dieter, Tsaklakidis Christos

MPK: C07D 265/00

Značky: n-arylmorfolinónov, přípravy, spôsob

Text:

...tohto vynálezu bolo vynájdenie nového zlepšenéhospôsobu prípravy prekurzorov inhibítorov faktora Xa.V porovnaní so známymi spôsobmi zo stavu techniky jespôsob podľa vynálezu kratší a účinnejší.Inhibítory faktora Xa sa môžu používať na boj a prevenciu proti tromboembolickým ochoreniam, ako je trombóza, infarkt myokardu, artérioskleróza, zápaly, apoplexia, angina pectoris, restenóza po angioplastike a claudicatio intermittens.Faktor Xa je jednou...

Ochranné puzdro na inštaláciu v povrchu zeme pri uzle podpovrchovej káblovej siete optických vlákien a spôsob inštalácie podpovrchovej káblovej siete v povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7875

Dátum: 16.07.2004

Autor: Dofher Darren

MPK: G02B 6/00, H02G 3/00

Značky: vlákien, puzdro, inštalácie, spôsob, povrchu, optických, káblovej, podpovrchovej, siete, inštaláciu, ochranné

Text:

...výstupu vytvoreného z teleskopických vnutorných a vonkajších článkov s odnimatolným vekom. Bočnastena puzdra je vybavená štandardnou ñásuvkuu, ktora má obvykletri drážky, z ktorých jedna je na použitie uzemnenia a dalsia na elektricke spojenie, keď je vnútorný Článok vo vytiahnutej pracovnej polohe.0009 PCT publikácia WO OO/48031 W 0 O 2/069468 a EP publikácia 0908996 objavujú technologické pozadie vzhľadom na tu opísaný vynález.0010...

Spôsob prípravy tetrazolových derivátov organoborazidov a organoalumíniumazidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7013

Dátum: 15.07.2004

Autor: Sedelmeier Gottfried

MPK: C07D 257/00, C07F 5/00, C07D 403/00...

Značky: spôsob, tetrazolových, přípravy, organoborazidov, derivátov, organoalumíniumazidov

Text:

...jedno bázické centrum, môže byť adičná soľ s kyselinou. Tá vzniká napríklad pôsobenímsilnej anorganickej kyseliny, silnej organickej karboxylovej kyseliny alebo organickej sulfó 3 novej kyseliny. Ak je to žiaduce, zodpovedajúca adičná soľ s kyselinou môže vznikať aj s ktorýmkoľvek ďalším bázickým centrom, ktoré je prítomné. Ak zlúčeniny vzorca (I) alebo(ľ) obsahujú prinajmenšom jednu kyslú skupinu (napríklad COOH alebo S-tetrazolyl), môžu...

Spôsob podpory rastu rastlín pomocou amidových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15290

Dátum: 15.07.2004

Autori: Millhouse David, Burkdoll Todd, Buberl Jan, Helm John, Ypema Hendrik, Broscious Steven

MPK: A01P 21/00, A01N 43/40, A01N 47/24...

Značky: amidových, pomocou, rastlín, podpory, zlúčenín, rastu, spôsob

Text:

...lb dostatočné na zabezpečenie aspoň jedného účinku podpory rastu rastlínvyššia koncentrácia cukru v plodoch vyvinutejší koreňový systémlepšia kvalita povrchu plodov skoršie dozrievanie plodov zvýšenie výšky rastlinymenej odumretých bazálnych listov zelenšia farba listovV kontexte predloženého vynálezu halogén je fluór, chlór, bróm ajód aje toPodľa vynálezu kompozície obsahujú ako amidovú zlúčeninu zlúčeninukde R 4 je halogén a R je fenyl,...

Soli meldónia, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia na ich základe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3580

Dátum: 15.07.2004

Autori: Birmans Anatolijs, Kalvinsh Ivars

MPK: C07C 243/00, C07C 53/00, A61K 31/185...

Značky: farmaceutická, kompozícia, meldónia, základě, spôsob, přípravy

Text:

...3-(2,2,2-trimetylhydrazínium)pro-pionátu ako taký využíva vo veterinárnej medicíne. Metóda na liečenie hypotyreoidizmu králikov je zverejnená v ILINA. Ejýľzcacy of iodide trimelhylhydrazínium propíonate in the case of thyroíd hypofunction. Veterinariya, Moscow, Russia. 2000, no. ll, p. 46-48.0011 AYUSHIEVA. Iodine trimethylhydrazinium propianate in experimental hepatitis. Veterinaríya, Moscow, Russia. 2000, no. 8, p. 46-48 zverejňuje...

Multipartikulárna lieková forma obsahujúca mukoadhezívne formulované peptidové alebo proteínové účinné látky, ako aj spôsob výroby liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2763

Dátum: 15.07.2004

Autori: Petereit Hans-ulrich, De Andres Inés, Roth Erna, Damm Michael, Lizio Rosario

MPK: A61K 9/26

Značky: účinné, látky, forma, obsahujúca, výroby, lieková, multipartikulárna, formy, liekovej, mukoadhezívne, spôsob, formulované, peptidové, proteinové

Text:

...Kapsula môže V stave, kedy už je aspoň čiastočne prístupná pre črevnú šťavu, a to v závislosti od črevného obsahu alebo črevnej peristaltiky, zostať neporušená alebo môže byt tiež ďalekosiahlo mechanicky rozrušená. Na jednej strane môže dôjsť k rýchlemu uvoľneniu veľkého množstva patches alebo na druhej strane môže tiež dôjsť k nežiadúcemu oneskoreniuuvoľňovania patches, a to podľa rozkladu alebo mechanického zaťaženia predovšetkýmpovlečeného...

Spôsob výroby matraca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2478

Dátum: 15.07.2004

Autor: Slettaoyen Odd

MPK: B29D 31/00, B68G 11/00, A47C 27/14...

Značky: matraca, výroby, spôsob

Text:

...materiálov,ktoré budú mať tendenciu sa oddeľovať. Švy dookola priečnych dielov preto budú mať tendenciu sa trhať pri takých matracoch, a to i vtedy, pokiaľ je zvyšok matraca využiteľný. To predstavuje nevýhodu pre uživateľa, ktorý musí potom zaslať matrac do opravy alebo matrac úplne vymeniť, hoci tonemusí byť nutné vzhľadom na stav ostatných dielov matraca.Existuje preto potreba vyvinúť spôsob, ktorý umožní vyrábať matracov hore uvedeného...

Spôsob výroby pásovej obruče pneumatiky vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1846

Dátum: 15.07.2004

Autori: Brandt Holger, Lubitz Frank

MPK: B29D 30/20, B60C 9/22, B29D 30/30...

Značky: spôsob, vozidla, pásovej, pneumatiky, obruče, výroby

Text:

...ukladacie zariadenie, majúce aspoň jednu ukladaciu hlavu a montážny bubon.0010 Ďalej je výhodné prispôsobit rozmer medzery medzi montážnym bubnom a pásom obruče, resp. pásy obruče zmenepriemeru bubna, hlavne udržiavat ho konštantný.0011 Na uskutočňovanie zmeny vonkajšieho priemeru montážneho bubna môže byt tento bubon účelne zostavený tak, že v radiálnonx smere pozostáva zo zasúvateľných. a vysúvateľných segmentov, resp. obsahuje také...

Spôsob prípravy hydrochloridu 1-benzyl-4-[(5,6-dimetoxy-1-indanón)-2-yl]metylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1608

Dátum: 15.07.2004

Autori: Sathe Dhananjay Govind, Tarur Venkatasubramanian Radhakrishnan, Naidu Avinash Venkataraman

MPK: C07D 211/00

Značky: spôsob, hydrochloridu, přípravy, 1-benzyl-4-[(5,6-dimetoxy-1-indanón)-2-yl]metylpiperidínu

Text:

...a kryogénnych teplôt, ktoré sú drahe anie sú ekonomicky realizovateľné. Lítium-diizopropylamid je toxický a je potrebné s ním opatrne zaobchádzať Selektívnu redukciu dvojitej väzby na prípravu hydrochloridu 1-benzyl-4-(5,6-dimetoxy-l-indanón)-2-ylmetylpiperidínu je veľmi ťažké uskutočniť a navyše je často sprevádzaná tvorbou vedľajších produktov, ktoré je možné len ťažko separovať. Výťažok produktu je taktiež ovplyvnený tvorbou...

Substituované tiazol-benzoizotiazoldioxidové deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1545

Dátum: 15.07.2004

Autori: Mueller Guenter, Baringhaus Karl-heinz, Petry Stefan, Tennagels Norbert

MPK: A61K 31/426, C07D 417/00, A61P 3/00...

Značky: spôsob, tiazol-benzoizotiazoldioxidové, výroby, deriváty, substituované, použitie

Text:

...(Cl-Ce)alkylên-heterocyklus, CF 3, OCF 3,CN, (CH 2)1-5-OH, O-(C 1-C 5)~a 1 kyl, CO-(Cl-Ca-alkyl, C(O)O-a 1 ky 1,COOH, CON(R 9) (R 10), pričom arylové zvyšky, ako aj heterocyklické zvyšky môžu byt jedenkrát alebo viackrát substituované substituentmi, ktorými sú F, C 1, Br, (CH 2)(,2 OH, (Cl-CQ-alkyl, (Cz-Cs)-alkenyl, (Cg-Cg-alkinyl, CF 3, OCF 3, N(R 9) (R 10), piperidinön,piperazín, piperazinón, N-C 1-C 5)-a 1 ky 1 én)-piperazín,...

Tvarové teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3354

Dátum: 14.07.2004

Autor: Naesens Dimitri

MPK: B29B 17/00, B27N 3/08, B27N 3/00...

Značky: spôsob, těleso, výroby, tvarově

Text:

...telies, je takto získaná vytvorením spojenia polymérom, výhodnejšie použitím polyméru na polymerizáciu. Podľavariantu, možno spojenie získať tak isto vzájomným spojením(zlúčením) častíc polyméru pridaním aditív. Týmto spôsobom vytvrdené spojivo, najmä vytvrdená melamínová živica, obsiahnutá v časticiach s drevitými vláknami, pochádzajúcich z tvarových telies MDF alebo HDF, ovplyvňuje spojenie alebo priľnutie polyméru a tieto drevité vlákna,...

Spôsob a povlaková kompozícia na predĺženie skladovateľnosti zozbieraných plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1734

Dátum: 14.07.2004

Autor: Petcavich Robert

MPK: A23B 7/00

Značky: kompozícia, povlaková, spôsob, zozbieraných, predĺženie, plodin, skladovateľnosti

Text:

...uskutočnení vynálezu, ktoré vsúčasnosti vynálezca považuje za najlepší režim uskutočňovania vynálezu. výkresy sa nepovažujú za potrebné, keďže nasledujúci opis umožní akémukoľvek odborníkoviPovlaková kompozícia obmedzuje ale nebráni respiračnej výmene kyslíka(vzduchu) do plodín, prenosu plynov, napr. etylénu aoxidu uhličitého zplodín aprenosu vodných pár scielom riadiť apredĺžiť proces zrenia adozrievaniaa predĺžiť prípustný čas skladovania...

Spôsob získavania paklitaxelu z Taxus rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2754

Dátum: 13.07.2004

Autori: Zini Gianfranco, Gabetta Bruno

MPK: C07D 305/00

Značky: rastlín, spôsob, taxus, paklitaxelu, získavania

Text:

...z najmenej jednej frakcie na vytvorenie tretieho zvyšku. Paklitaxel je potom oddelený z tretieho zvyšku použitímštvrtého systému stĺpcovej Chromatografia obsahujúceho štvrtú stacionámu fázu a štvrté elučné rozpúšťadlo na získanie najmenej jednej frakcie obsahujúcej paklitaxel z tretieho zvyšku a následne odstránenie štvrtého elučného rozpúšťadla z najmenej jednej frakcie na vytvorenie štvrtého zvyšku. Paklitaxel je potom kryštalizovaný...

Spôsob ohýbania obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2160

Dátum: 13.07.2004

Autor: Rosenberger Gerhard

MPK: B21D 7/00, B21D 43/04

Značky: spôsob, obrobkov, ohýbania

Text:

...toho môže odpadnúť doterazbežné upínacie zariadenie. prípadne doterajšie upínacie privodné zariadenie.Po ohnutí určité oblasti možno obrobok uchopiť pomocou robota, pripadne jeho úchopného ramena, aby mohol byť zasa napr. obrátene priamo upnutý v ohýbacom zariadení, prípadne jeho ohýbacej hlave, aby sa mohol obrobiť napríkladiný koniec obrobku. Toto nie je pri doterajších spôsoboch ohýbania možné.Obrobok sa pritom pomocou robota odoberá zo...

Spôsob výroby mikrofluidných konfigurácií z doskovej kompozitnej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1379

Dátum: 13.07.2004

Autori: Spitz Michael, Reinecke Holger

MPK: B05B 1/14, B05B 1/02

Značky: doskovej, konfigurácií, mikrofluidných, spôsob, kompozitnej, výroby, struktury

Text:

...zvárania, atď.V súvislosti s týmto spôsobom ktorý sa týmto pokladá za známy,pri výrobe dýzových zariadení z doskovêho kompozitového útvaru obsahujúceho drážkové štruktúry o rozmeroch rádovo v mikrometroch vyvstáva problém, že počas mechanického opracovania, a osobitne počas rezania, dochádza k zanášaniu drážkových štruktúr. Pri mechanickomopracovaní sa z pravidla používa chladiaca a mazacia kvapalina, zvyčajne na báze vody. Z tohto dôvodu...

Zlepšený spôsob prípravy alfa-polymorfného hydrobromidu eletriptánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1521

Dátum: 12.07.2004

Autori: Ogilvie Ronald James, Ryan Vincent, Furlong Patrick Joseph, Kelly Cornelius Joseph

MPK: C07D 403/00

Značky: eletriptánu, zlepšený, hydrobromidu, alfa-polymorfného, spôsob, přípravy

Text:

...roztoku obsahujúceho hydrobromid eletriptánu ako východiskový material v zmesi Z-butanónu a vody, a (b) oddestilovávanie azeotropickej zmesi Z-butanónu a vody až do úplného dokončenie tvorby bezvodej formy oc-polymorfného hydrobromidu eletriptánu. Rovnako je možno uskutočniť pripadne stabilizačný stupeň (c), ktorý je opísaný vyššie.0020 Tento postup je výhodný najmä z toho dôvodu, že predchádzajúce funkčne uskutočnitelne postupy...

Vodná insekticídna suspenzia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284018

Dátum: 10.07.2004

Autori: Bertók Béla, Székely István, Pap László, Király Jenö, Hadobás Jánosné, Botár Sándor, Hajimichael Janis, Ménesiné Ildikó

MPK: A01N 25/30, A01N 53/00, A01N 25/04...

Značky: přípravy, insekticídna, spôsob, suspenzia, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodná suspenzia obsahujúca 0,1 až 20 % hmotn. beta-cypermetrínu, 0 až 40 % hmotn. inej pesticídnej látky, 1 až 10 % hmotn. povrchovo aktívnych látok, z čoho 1 až 5 % hmotn. tvoria etoxylovaný polyarylfenolfosforečnan alebo kremičitan, 0,1 až 1 % hmotn. kyseliny kremičitej a do 100 % hmotn. pomocných materiálov a vody ako disperzantu.

2,2-Dichlóralkánkarboxylové kyseliny na použitie ako liečivo a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284019

Dátum: 09.07.2004

Autori: Freund Peter, Pill Johannes, Voss Edgar

MPK: A61K 31/20

Značky: výroby, spôsob, liečivo, kyseliny, použitie, 2,2-dichlóralkánkarboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

2,2-Dichlórkalkánkarboxylové kyseliny všeobecného vzorca (I), kde znamenajú A alkylénový reťazec s 5 až 20 atómami uhlíka, A' valenčnú čiarku, vinylénovú alebo acetylénovú skupinu, alebo alkylénový reťazec s 1 až 10 atómami uhlíka, B valenčnú čiarku, metylénovú skupinu, síru, kyslík, sulfonamidovú skupinu, sulfoxidovú skupinu, alebo sulfónovú skupinu alebo acetylénovú skupinu a W znamená atóm halogénu, kyanoskupinu, amínokarbonyl, metyl alebo...

Spôsob výroby 1H-azolyl-metyl-amidov a ich použitie ako inhibítorov nitrifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13380

Dátum: 08.07.2004

Autori: Wozniak Hartmut, Radics Ute, Michel Hans-jürgen, Niclas Hans-joachim

MPK: C07D 231/12, A01N 43/653, A01N 43/56...

Značky: 1h-azolyl-metyl-amidov, použitie, spôsob, nitrifikácie, výroby, inhibítorov

Text:

...známeho princípu tvorby soli s kyselinami (EP-A 529 473, W 0 98/O 5 607, DEOS 4018 395).0009 Ako soli minerálnych kyselín nitrifikačných zásaditých pyrazolov, ako aj nitrifikačne pôsobiace pyrazoly, ktoré nesú na 1-N-dusíku hydrofilné skupiny, nemusia byť ako inhibítorynitrifikácie ešte úplne uspokojivé, pretože majú nízkustabilitu voči hydrolýze, čím sa znižuje trvanie pôsobenia V pôde a stabilita pri skladovaní. To sa týka napr....

Zariadenie a spôsob na simultánne uskutočnenie stanovenia krvných skupín sérovej krížovej kontroly a test stanovenia protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4749

Dátum: 08.07.2004

Autori: Löster Klemens, Schwind Peter

MPK: G01N 33/80, G01N 33/558

Značky: uskutočnenie, skupin, krížovej, zariadenie, kontroly, spôsob, simultánne, krvných, stanovenia, protilátky, sérovej

Text:

...namierene proti tým antigénom krvných skupín A prípadne B, ktoré samotnému indivíduu chýbajú, tj. osoby s krvnou skupinou A majú anti-B, osoby s krvnou skupinou B majú anti~A, osoby s krvnouskupinou 0 majú anti-A a anti-B osoby s krvnou skupinou AB nemajú žiadne izoaglu tiníny. Reguláme protilátky sa nazývajú aj kompletné, pretože sú schopné priamo aglutinovat erytrocyty v prostredí NaCl. Iregulárne alebo aloprotilátky sa na rozdiel od...

Zariadenie a spôsob na simultánne stanovenie antigénov krvných skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10078

Dátum: 08.07.2004

Autori: Löster Klemens, Schwind Peter

MPK: G01N 33/558, G01N 33/80

Značky: zariadenie, spôsob, antigénov, skupin, simultánne, stanovenie, krvných

Text:

...migrujú spolu s čelom kvapaliny pozdĺž poréznej membrány. Analyt nachádzajúci sa vo vzorke sa viaže s protilátkou, ktorá je naviazaná na indikátorovú časticu.Keď prejde vzorka cez indikátorovú zónu, dochádza v dôsledku reakcie analytu s protilátkouviazanou vindikátorovej zóne k imobilizácii komplexu analyt/indikátorová časticaV indikátorovej zóne, čo spôsobuje viditeľný signál.Ďalší známy formát analýzy určený pre malé analyty s len jednou...

Spôsob výroby derivátov chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284016

Dátum: 08.07.2004

Autori: Bonnet Alain, Mazurie Alain, Bouchet Raphaël, Guilmard Daniel

MPK: C07F 9/60, C07D 405/06, C07D 215/14...

Značky: chinolinu, spôsob, výroby, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby derivátov chinolínu všeobecného vzorca (IV), pri ktorom sa na kyselinu 1(2H)-chinolínkarboxylovú všeobecného vzorca (I), v ktorom skupiny alk1, alk2 a alk3 sú rovnaké alebo odlišné a predstavujú alkylový zvyšok obsahujúci do 8 atómov uhlíka, n predstavuje celé číslo od 0 do 8, R1 a R2 predstavujú O-alkylový zvyšok obsahujúci do 8 atómov uhlíka alebo tvoria spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané cyklický acetal,...

Tepelno-elektromechanický spôsob a systém pre in-line navíjanie a odvíjanie za tepla valcovaného predbežne tvarovaného pásu zo škrupinového plynulého liatia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1499

Dátum: 08.07.2004

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B21C 47/02, B21B 1/46, B21C 47/00...

Značky: předběžně, systém, tepelno-elektromechanický, liatia, in-line, tvarovaného, valcovaného, odvíjanie, škrupinového, pásu, navíjanie, tepla, plynulého, spôsob

Text:

...pre oceľové pásy majúce indukčné zahrievacie zariadenie iba na výstupe pásu vedúcemu k vonkajšej strane, vyrobené ako valčekové dráhy, bezakejkoľvek možnosti optimalizovania a zjednotenia teploty pozdĺž celého pásu.0007 Ešte s odkazom na vyššie uvedené patenty je možné poznamenať, že aby sa zamedzilo akémukoľvek chladeniu konca pásu, musel by byt tento navijaný vo vnútri, ale to znamená významné problémy pri jeho odobrati alebo by...

Spôsob a zariadenie na orezávanie okrajov kovového odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6661

Dátum: 07.07.2004

Autori: Behrens Holger, Kretschmer Matthias, Sohl Ralf-hartmut, De Kock Peter

MPK: B23D 33/00

Značky: orezávanie, kovového, spôsob, okrajov, odliatku, zariadenie

Text:

...aby orezaný kovový odliatok nemal žiadny ostrapok.0014 Riešenie tejto úlohy vynálezom sa podľa spôsobu vyznačuje tým, že sa v smere dopravy za nožnicami na ostrihávanie uskutočňuje krátkodobý silný ohrev okrajovej oblasti kovového odliatku pomocou elektrického indukčnéhoprvku a že sa v smere dopravy za elektrickým indukčným prvkom uskutočňuje hladenie (hladiace valcovanie) kovového odliatku.0015 Pritom je výhodne navrhnuté, že sa ohrievanie...

Spodný kryt podlahy motorového vozidla ako aj spôsob jeho zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1032

Dátum: 07.07.2004

Autori: Kelpe Hans-rudolf, Stellmach Hans-jügen, Schatz Stefan

MPK: B62D 29/00

Značky: motorového, zhotovenia, spodný, spôsob, vozidla, podlahy

Text:

...recyklát.Predložený vynález rieši základný problém, vytvoriť spodný kryt podlahy Inotorového vozidla, ako aj spôsob jeho zhotovenia, podľa ktorého sú zachované výhody s ohľadonx navlastnosti materiálu známych krytov spodku motorovýchvozidiel, avšak ich nevýhody sú odstránené. Pritom by mali byť odstránené najmä dokončovacie lisovacie práce, ako aj príčiny ohrozenia zdravia. Ďalej by mala byť docielená vyššia rozmerová presnosť. Potrebné...

Spôsob prípravy produktov obohatených maltitolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11278

Dátum: 06.07.2004

Autori: Conard Chad, Stouffs Robert Henri-marcel, Sasman Thomas, Brussani Gianfranco, Sacrato Ricardo

MPK: C07H 15/04

Značky: přípravy, maltitolom, produktov, spôsob, obohatených

Text:

...(C)e) voliteľne krok solidiñkacie alebo kryštaíizàcie.0027 Škrob, použitý ako východiskový materiál pre sirup (A) sa získal zo zdroja, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej Ieguminózny škrob, obilninový Škrob, koreňový Škrob, škrob hľuzový, škrob z ovocia, voskové typy škrobov. škroby s vysokým obsahom amylózy, hybridné škroby a ich zmesi. Medzi vhodné zdroje patrí kukurica, hrášok, zemiaky, sladké zemiaky, cirok, banány, jačmeň,pšenica, ryža,...

Spôsob napájania plazmového horáka plynom, zmesným plynom alebo plynovou zmesou, pri ktorom sa vykonáva regulácia objemového prúdu plynu v kombinácii s tlakovou reguláciou; a zostava na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7788

Dátum: 06.07.2004

Autori: Steudtner Thomas, Irrgang Gerhard, Krink Volker, Laurisch Frank

MPK: B23K 10/00, H05H 1/00

Značky: kombinácii, prúdu, zmesou, plynovou, regulácia, ktorom, tlakovou, napájania, plynom, plynů, objemového, plazmového, zmesným, spôsob, reguláciou, vykonávanie, zostava, spôsobu, vykonáva, horáka, uvedeného

Text:

...opisovaných napríklad v DD 132247, nemôže viesť k vytvoreniu optimálnych potrebných rozmanitých zmie šavacích pomerov.0012 Je však tiež známe dávkovanie plynu pomocou čisto objemovej regulácie prúdu. Týmtospôsobom by bolo možné vyrobiť definované reprodukovateľné plynové zmesi.0014 V US-6 972 248 Bl sa opisuje spôsob a zostava umožňujúca zníženie opotrebenia elektród a dýz pri plazmovom rezaní kyslíkom použitím zmesi kyslík-dusik namiesto...

Spôsob prípravy dvojnásobne zoslabených fertilizáciu obnovujúcich línii Brassica napus majúcich dobrú agronomickú hodnotu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13217

Dátum: 05.07.2004

Autori: Horvais Raymonde, Poupard Jean-pierre, Pelletier Georges, Primard-brisset Catherine, Delourme Régine, Renard Michel, Budar Françoise

MPK: A01H 5/00, A01H 1/02, A01H 1/06...

Značky: linií, dobrú, obnovujúcich, dvojnásobné, agronomickú, brassica, hodnotu, fertilizáciu, zoslabených, spôsob, napus, majúcich, přípravy

Text:

...peľu z kvetov získaných V kroku b) s dvojnásobne zoslabenou cms líniou jarnej Wesroona, d) testovanie potomkov na životaschopnosť, samičiu fertilitua rýchlosť prenosu cms génu, e) selekciu línii potomstva.0007 Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že dávka0008 Na vysvetlenie spôsobu. podľa predkladaného vynálezu jedvojnásobne zoslabená cms línia jarnej Brassica nąpus z kroku a)0009 R 21 l je INRA jarná obnovujúca línia.0010 Drakkar...