Patenty so značkou «spôsob»

Strana 147

Spôsob prípravy metylheptetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9705

Dátum: 27.01.2005

Autori: Crevatin Aljosa, Aquino Fabrice, Bonrath Werner

MPK: C07C 45/51, C07C 49/203

Značky: přípravy, metylheptetónu, spôsob

Text:

...miešacích nádržiach alebo vo valcových reaktoroch. Katalyzátory, hydrogén-trismxaláto)tbstät alebo hydrogénbis(oxalzit 0)b 0 rát. môžu byt prítomné v reakčnej zmesi v množstve, poskytujúcom pomer substrát/katalyzátor približne 10001 až približne 10021, výhodne približne 9001 až 30011, vztíahnuté na 2-metyl-3-butén-2-ol ako substrát. 1 lydrçigćn-tris(oxalátmtbstät sa môžepripraviť ako je opisané v spise EP l 227 089....

Spôsob výroby rekombinantnej sacharózasyntázy, jej použitie vo výrobe sád na stanovenie sacharózy, spôsob výroby ADPglukózy a spôsob získania transgénnych rastlín, ktoré majú listy a zásobné orgány, ktoré akumulujú koncentráciu ADPglukózy a škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9591

Dátum: 27.01.2005

Autori: Morán Zorzano María Teresa, Pozueta Romero Francisco Javier, Baroja Fernández Miren Edurne, Alonso Casajús Nora, Muňoz Pérez Francisco José

MPK: C12N 15/29, C12N 15/70, A01H 5/00...

Značky: použitie, zásobné, rekombinantnej, orgány, rastlín, sacharózasyntázy, adpglukózy, stanovenie, sacharózy, výrobe, transgénnych, akumulujú, získania, spôsob, koncentráciu, lišty, výroby, škrobu

Text:

...for sink strength using transgenic potato plants. Plant J. 7, 97-107 Baroja-Fernández, E., Muňoz, F.J.,Saikusa, T., Rodriguez-Lopez, M., Akazawa, T., Pozueta-Romero,J. (2003) Sucrose syntase catalyzes the de novo production of ADPglucose linked to starch biosynthesis in heterotrophictissues of plants. Plant Cell Physiol. 44, 500-509 Pozueta Romero, J., Munoz, F.J., Rodriguez-López, M., BarojaFernández, E., Akazawa, T. (August 2003) New...

Spôsob výroby trojrozmerného predmetu pomocou laserovej techniky a nanesenia absorbéra injektovacím spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2299

Dátum: 27.01.2005

Autori: Monsheimer Sylvia, Göring Rainer, Baumann Franz-erich, Grebe Maik

MPK: B29C 67/00, B29C 67/02

Značky: trojrozměrného, spôsobom, absorbéra, výroby, předmětů, techniky, injektovacím, pomocou, nanesenia, spôsob, laserovej

Text:

...Laserový lúč môže byť zaostrený obvyklým spôsobom. Na urýchlenie stavebného procesu je však výhodne použiť nijako zvlášť zaostrený laser,napríklad diódový laser, a dosialmuť samotnú selektivitu nanesením absorbéra. Tým dosialmuteľná presnosť, ako aj rýchlosť spôsobu sú rovnake alebo vyššie V porovnaní skonvenčným laserovým spekaním s použitím CO 2-lasera. Uvedený spôsob je zreteľne nákladovo príaznivejší a jednoduchší a pružnejší, pokiaľ...

Spôsob stanovenia DNA fragmentácie v zvieracej spermatickej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7092

Dátum: 26.01.2005

Autori: Fernandez Garcia José Luis, Goyanes Villaescusa Vicente, Gosalvez Berenguer Jaime

MPK: C12Q 1/68

Značky: spermatickej, fragmentácie, zvieracej, bunke, stanovenia, spôsob

Text:

...migrácie. Tieto kométy sú ofárbené fluorescenčnou farbou napozorovanie vo fluorescenčnom mikroskope. Pokial jadro obsahuje DNAfragmentáciu, veľké množstvo z nich bude migrovat a koncentrovat sa vchvoste kométy. Je to celkom senzitívny test, ale tiež relatívne nákladný a komplikovaný pre bežné klinické laboratórium. V skutočnosti predovšetkým vyžaduje osobitné zariadenie elektroforetický zdroj energie a nádobu, fluorescenčný...

Spôsob prípravy 1-(2S,3S)-2-benzhydryl-N-(5-terc.-butyl-2-metoxybenzyl)chinuklidín-3- amínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3055

Dátum: 26.01.2005

Autori: Post Ronald James, Basford Patricia Ann, Taber Geraldine Patricia, Smith Julian Duncan

MPK: C07D 453/00

Značky: přípravy, aminu, 1-(2s,3s)-2-benzhydryl-n-(5-terc.-butyl-2-metoxybenzyl)chinuklidín-3, spôsob

Text:

...v tomto opise je zahrnutý v tomto texte formou odkazu.0005 Niektoré stupne v opise spôsobu syntézy monohydrátu citrátovej soli zlúčeniny vzorca lboli uskutočnené sreakčnými činidlami, ktoré sú zpohfadu bezpečnosti nežiaduce, aposkytovali neuspokojivé výťažky na uskutočnenie tohto spôsobu vpriemyselnom meradle. Predmetný vynález sa týka spôsobu, pri ktorom sa chemické premeny uskutočňujú bez potreby použitia agresívnych podmienok na...

Beta-karbolínové deriváty s hypnotickými účinkami, spôsob ich prípravy a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284387

Dátum: 24.01.2005

Autori: Violeau Bruno, Fourtillan Jean-bernard, Jouannetaud Marie-paule, Jacquesy Jean-claude, Karam Omar, Fourtillan Marianne

MPK: C07D 221/04, C07D 471/04, A61K 31/435...

Značky: obsahom, spôsob, hypnotickými, účinkami, beta-karbolínové, deriváty, přípravy, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané beta-karbolínové deriváty všeobecného vzorca (Ia) (Ia' a Ia'') s významom subtituentov uvedených v nárokoch 1 až 4. Je opísaný aj spôsob prípravy týchto derivátov, ako aj ich medziproduktov. Beta-karbolínové deriváty sú účinnou zložkou liečiva, ktoré sa používa pri liečbe ochorení súvisiacich s poruchami aktivity melatonínu, pri liečbe depresie a duševných porúch, najmä stresu, úzkosti, depresie, nespavosti, schizofrénie, psychóz a...

Časť odevu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284386

Dátum: 24.01.2005

Autor: Groshens Pierrot

MPK: A41D 27/06, D04B 21/16, A41B 3/10...

Značky: výroby, část, odévů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Časť odevu obsahujúca aspoň jeden kus textílie a výstužnú základnú textíliu s ňou spojenú na zlepšenie jej rozmerovej stability v čase, pričom výstužná základná textília zahŕňa textíliu pletenú s útkom obsahujúcu vložku z výstužných a stabilizačných nití, uloženú v smere útku medzi riadkami očiek. Výstužné a stabilizačné nite sa nepodieľajú na vytváraní očiek, sú priame a bez napätia od skučeravenia. Časť odevu je golier, najmä košeľový golier...

Spôsob výroby komutátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284384

Dátum: 24.01.2005

Autor: Holzhauer Anton

MPK: H01R 43/08

Značky: spôsob, komutátora, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby komutátora, hlavne komutátora s rovinným dnom, pre elektrické stroje sa z v podstate neopracovaného, surového, vodivého materiálu priamo tvarujú najskôr vytlačovaním materiálu jednotlivé prípojné prvky (2), ktoré získajú konečný obrys a konečnú veľkosť. Na tento účel sa môže použiť opracovanie lisovaním za tepla, keď sa pred vytváraním prípojných prvkov (2) surový materiál (1) v závislosti od jeho zloženia ohrieva tak, že je...

Spôsob syntetickej prípravy metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9334

Dátum: 24.01.2005

Autori: Biollaz Serge, Seemann Martin, Stucki Samuel

MPK: C07C 1/04, C07C 9/04, C07C 1/10...

Značky: syntetickej, spôsob, přípravy, metanu

Text:

...toluén a naftalên (BTN), je vyžadovaným procesom, ktorý je rovnako nutný ako odstraňovanie amoniaku NH 3 a sírovodíka HZS. Nanešťastie tieto požiadavky na dalšie procesy majú tendenciu zvyšovať náklady na syntetickú výrobu metánu z dreva a0008 Z hore uvedených dôvodov je kľúčovou základnoupožiadavkou pre účinné využitie dreva pri syntetickej výrobemetánu nájsť optimálny súlad medzi procesmi splyňovania,purifikáciou surovêho syntézneho plynu...

N-koncovo monopegylované konjugáty ľudského rastového hormónu, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2280

Dátum: 24.01.2005

Autor: Finn Rory

MPK: A61K 38/27, A61P 5/00

Značky: hormonu, spôsob, monopegylované, ľudského, přípravy, konjugáty, rastového, n-koncovo, použitie

Text:

...(pozri publikácia Chang, C. N., a kol. 1987 Gene 55 189),pričom jeho DNA a aminokyselinová sekvencia boli uvedené v literatúre podľa doterajšieho stavu techniky (pozri Goeddel, a kol. 1979) Nature 281. 544, Gray,a kol. 1985 Gene 39 24 7).0006 Ľudský rastový hormón (hGH) sa podieľa na mnohých regulačných pochodoch normálneho rastu a vývoja človeka. Tento hormón podmozgovej žľazy vykazuje celý rad biologických účinkov, vrátane lineárneho...

Spôsob a systém prenosu užívateľských dát medzi telekomunikačnými prístrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2214

Dátum: 24.01.2005

Autor: Aebi Paul

MPK: H04M 17/00, H04Q 7/32

Značky: telekomunikačnými, spôsob, prístrojmi, přenosu, systém, uživatelských, medzi

Text:

...signatúrou, takže je stále ešte potrebné viesť u prevádzkovateľa (providera) užívateľské účty, pričom je potrebné pri telefónnom hovore stále naviazaťspojenia od MSC (Mobile Switching Center) k providerovi a udržiavať ich. Pri tomto kroku sa môžu vyskytnúť chyby, napr. V dôsledku prenosových porúch, takže je možné užívateľské účty falšovať, Ďalej je nevýhodné, že nie je možný žiadny odpočet0005 Úlohou vynálezu je navrhnúť nový spôsob a...

Zariadenie a spôsob na získavanie frakcionovaných uhľovodíkov zo zberných plastových surovín a/alebo olejových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9157

Dátum: 24.01.2005

Autori: Schmillen Anton, Weser Gerold, Nill Wolf-eberhard

MPK: C10G 1/10, C10G 1/00

Značky: zariadenie, frakcionovaných, olejových, surovin, zberných, uhľovodíkov, zvyškov, plášťových, získavanie, spôsob

Text:

...nádobu, pred ktorou je predradená vstupná nádrž, z ktorej sa pomocou závitovkového dopravníka plastový odpad spoločne s katalyzátorom dopravuje doreakčnej nádoby na roztavenie. Oddestilovaný plynný produkt sadopraví do druhej zohrievanej reakčnej nádoby, V ktorej je katalyzátorové lôžko 2 častíc katalyzátora s priemerom medzi 1 mm až 15 mm, menovite žíhaných zeolitových častíc s priemerom približne 10 mm, ktorými sa plyn katalyticky štiepi....

Spôsob výroby armatúry s odlepiteľným lepidlom na najmenej jednej strane s možnosťou zmeny umiestnenia a získaná armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11660

Dátum: 21.01.2005

Autori: Klethi Thierry, Pinan Frédéric

MPK: B29C 70/54, B29B 11/16, B29C 70/48...

Značky: možnosťou, lepidlom, výroby, změny, získaná, armatury, armatura, umiestnenia, jednej, straně, najmenej, spôsob, odlepiteľným

Text:

...a náklady na jeho zavedenie nie sú zanedbatelné.0018 Cieľom tohto vynálezu je spôsob výroby armatúry na báze vlákien, napr. vo forme netkanej vrstvy, ktorá rieši nevýhody súčasných produktov, najmä umožňuje presné umiestnenie, ale aj prípadnú opravu polohy, ak je to potrebné, pri prijatelnom zvýšení nákladov.0019 Vynález zahŕňa aj takto pripravený produkt.0020 Nasledujúci opis umožňuje lepšie pochopiť vynález, ktorý je ilustrovaný príkladmi...

Spôsob vkladania digitálneho vodoznaku do užitočného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4571

Dátum: 21.01.2005

Autor: Rhein Hanspeter

MPK: G10L 19/00

Značky: vkladania, signálu, spôsob, vodoznaku, užitočného, digitálneho

Text:

...Aj keď toto by mohol byť problém. u digitálnych dát určených na spracovanie strojmi, dáta určené pre ľudských užívateľov by mohli byťmodifikované takým spôsobom, aby digitálny vodoznak bol pre-3 užívateľa priehľadný, tj. neviditeľný alebo obecne nepostrehnuteľný. 0009 Spôsob vybavovania vodoznakom obvykle obsahuje časťvkladania alebo imprintovania a časť zisťovania, pozri napríkladdokument GB 2 292 506. Časť vkladania používa kľúč...

Spôsob zabalenia tovaru, konkrétne potravín, balenia a sady pre ich realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4067

Dátum: 20.01.2005

Autori: Esposito Giuseppe, Stelliferi Carlo

MPK: B65B 31/04, B65D 88/00

Značky: potravin, spôsob, tovarů, zabalenia, balenia, realizáciu, konkrétne

Text:

...spôsobu V praxi umožní napr. vytvorenie kontrolovanej atmosféry vnútri ochranného vaku (napr. pri vákuu, alebo čiastočne inertného, napr. pomocou dusíka), pričom bude umožnené adaptovať súčasnépostupy pre obaly menšej veľkosti.Obaly s dvojitou stenou sú široko známe v oblasti, čo je preukázané V príkladoch napr. V patentoch č. US-A-4515692, USB-6312742, EP-A-0097391, EP-A-1120357 alebo W 0-A-92/16439. Väčšina z týchto dvojstenných obalov je...

Spôsob liečenia akútnej rinosinusitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7315

Dátum: 19.01.2005

Autori: Danzig Melvyn, Staudinger Heribert, Bloom Melvyn, Rohane Patricia

MPK: A61K 31/58, A61P 11/00, A61K 9/12...

Značky: spôsob, akútnej, rinosinusitídy, liečenia

Text:

...suspenzie intranazálne vložením príslušnej časti zariadenia (napríklad pumpičky spreja,používaného na dodávanie liečiva, NASONEX AQ® nosného spreja, alebo časti spreja uvedeného v Schering Corporation Industrial Design, vklad DM/026304, zapísaného v Haagskej únii 1. júna 1993) do každej nosnej dierky. Suspenzia účinného liečiva sa potom rozpráši (zariadenie pre nosný-3 sprej) alebo sa inhaluje nosom (čuchaním) ako prášok. Účinnosť sa vo...

Cigareta s tabakovým filtrom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284374

Dátum: 19.01.2005

Autor: Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/06, A24D 3/04

Značky: cigareta, spôsob, výroby, filtrom, tabakovým

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s tabakovým filtrom, ktorá je vytvorená s tabakovým povrazcom obklopeným cigaretovým papierom. Tabaková zmes tabakového povrazca obsahuje podiel 15 až 30 % narezaných stredných rebier tabakových listov. Výťažnosť kondenzátu dymu tabakového povrazca je medzi 15 a 19 mg kondenzátu pri dĺžke povrazca 63 mm a vyfajčenej dĺžke 55 mm. Filter je vyrobený ventilačnou zónou filtra, prebiehajúcou v obvodovom smere, pričom stupeň...

Spôsob imitácie hudobného telesa, najmä symfonického orchestra, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284373

Dátum: 19.01.2005

Autor: Gontko Lucian

MPK: G10H 1/00

Značky: tohto, symfonického, imitácie, spôsobu, tělesa, zariadenie, orchestra, najmä, spôsob, vykonávanie, hudobného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že nezávislé hudobné vzorky nástrojov hudobného telesa sú uložené v moduloch hudobných vzoriek a cez MIDI prevodník sú riadené počítačovou riadiacou jednotkou. Zariadenie pozostáva z MIDI prevodníka (2) prepojeného s počítačovou riadiacou jednotkou (1) a s modulmi hudobných vzoriek (3.3), ktorých výstupy sú prepojené s elektroakustickými meničmi (4) definovane rozmiestnenými v priestore, nahradzujúce tak rozmiestnenie...

Polyalkénové amíny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284372

Dátum: 19.01.2005

Autori: Posselt Dietmar, Oppenländer Knut, Blum Gerhard, Günther Wolfgang, Melder Johann-peter

MPK: C08F 8/00

Značky: kompozície, obsahom, aminy, spôsob, použitie, přípravy, polyalkénové

Zhrnutie / Anotácia:

Polyalkénové amíny všeobecného vzorca (I) so stopovým množstvom halogenidov, spôsob ich prípravy, ktorý spočíva v tom, že polyalkénový epoxid reaguje s dusíkatou zlúčeninou za získania aminoalkoholu, ktorý sa katalyticky dehydruje a vytvorený olefín sa hydrogenuje za vzniku amínu vzorca (I). Vynález sa tiež týka kompozícií, ktoré obsahujú polyalkénové amíny a použitia polyalkénových amínov.

Spôsob prevádzkovania horáka na injektovanie časticového materiálu do elektrickej oblúkovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 284370

Dátum: 19.01.2005

Autor: Feldermann Christian Juan

MPK: F23D 14/00, F27B 3/22

Značky: injektovanie, materiálů, elektrickej, oblúkovej, horáka, částicového, spôsob, prevádzkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prevádzkovania horáka na injektovanie časticového materiálu do elektrickej oblúkovej pece, kde horák obsahuje časť telesa majúceho pozdĺžnu os X a na sebe umiestnený vývod, vývod paliva a oxidačného činidla proti prúdu do uvedeného hlavného vývodu, ktoré sú umiestnené v podstate sústredene okolo osi X, komoru v časti na príjem a miešanie uvedeného paliva a oxidačného činidla, urýchľujúci prostriedok po prúde z uvedenej komory...

Bisfosfínové deriváty, ich komplexy a spôsob výroby bisfosfínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284369

Dátum: 17.01.2005

Autori: Volante Ralph, Rossen Kai, Pye Philip

MPK: C07F 15/00, C07C 25/22, C07B 53/00...

Značky: bisfosfínové, výroby, deriváty, spôsob, komplexy, derivátov, bisfosfínových

Zhrnutie / Anotácia:

Bisfosfínové deriváty všeobecného vzorca (A) alebo (A') a spôsob ich výroby. Uvedené deriváty sa používajú na prípravu katalyzátorov na asymetrickú homogénnu hydrogenáciu, prenos vodíka, na aryláciu olefínov a rad podobných reakcií.

Spôsob prípravy 1,2-diaminocyklohexánplatnatých komplexov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2067

Dátum: 15.01.2005

Autori: Wissmann Friedrich, Pepels Andreas, Rauter Holger, Schnebeck Ralf-dieter

MPK: C07F 15/00

Značky: přípravy, 1,2-diaminocyklohexánplatnatých, spôsob, komplexov

Text:

...s takou kvalitou, ktorá spĺňa jednualebo viac 2 nasledujúcich požiadaviek l.vysoká Čistota, najmä nízky obsah Ag2. spĺňa alebo prekonáva požiadavky EP (European3. na čistenie konečného produktu nie je potrebná žiadna2.mimoriadna vhodnosť účinných látok na parenterálneTáto úloha sa rieši prostredníctvom spôsobu prípravyC) reakcia zlúčeniny vzorca 2 so striebornou soľou AgA zaa odstránenie vzniknutej zrazeniny AgJD) reakcia zlúčeniny vzorca 3...

Spôsob a zariadenie na výrobu telesa plechovky a teleso plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14229

Dátum: 14.01.2005

Autor: Boltshauser Werner

MPK: B23K 26/28, B23K 33/00, B21D 51/26...

Značky: spôsob, výrobu, zariadenie, plechovky, těleso, tělesa

Text:

...časťou tiahnucou sa naprieč osou plášťa, vytvorí vodiacu plochu zúžená resp. rozšírenáokrajová oblasť jedného dielu. Okrajová oblasť druhého dielu je vedená okrajová oblasť, ktorá silou použitou na pritlačenie oboch dielov je pridržiavaná proti vodiacej ploche z polohy krátko pred dosiahnutím dorazu, až po dosiahnutie dorazu. Na vzájomnom doraze môžu byť obe časti tesne spojené kruhovo uzatvoreným zvarovým švom.0017 Vo výhodnej forme...

Spôsob úpravy ostria žiletiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4376

Dátum: 14.01.2005

Autor: Trankiem Hoang Mai

MPK: B26B 21/00

Značky: žiletiek, úpravy, spôsob, ostria

Text:

...perfluoroalkánu, perfluorocykloalkánu,perfluoroaromátu alebo ich oligoméry (napríklad, dodekafluorocyklohexanu, oktafluoronafalénu, perfluorotetrakosanu,perfluorotetradekahydrofenantrenu, izoméry perfluoroperhydrobenzylnaftalénu, perfluortetradekahydrofenantrénu, oligomérne vedľajšie produkty pri výrobe perfluorotetradekahydrofenantrénu, alebo perfluoropolyéterov s vysokým bodom varu). V niektorých prípadoch rozpúšťadlo obsahuje oligomér...

Spôsob zvýšenia biodostupnosti ospemifénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3539

Dátum: 14.01.2005

Autor: Anttila Markku

MPK: A61K 31/075

Značky: zvýšenia, biodostupnosti, spôsob, ospemifénu

Text:

...s atrofiou u žien, hlavne u žien počas alebo po menopauze. Konkrétnu formou atrofie, ktorá má byť inhibovaná, je urogenitálna atrofia, ktorá môže byť rozdelená na dve podskupiny urinárne symptómy a vaginálne symptómy.0005 Ospemifén je vysoko lipofilná zlúčenina. Hoci máospemifén výbornú znášanlivosť, problémom je nízka rozpustnosť vovode a dosť nízka biodostupnosť. Preto je odporúčaná denná dávkapri perorálnom podávaní približne 60 mg alebo...

Spôsob výroby elektrických oceľových plátov s orientovanou zrnitosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284361

Dátum: 14.01.2005

Autori: Fortunati Stefano, Cicale' Stefano, Abbruzzese Giuseppe

MPK: C21D 8/12

Značky: spôsob, výroby, elektrických, oceľových, zrnitosťou, plátov, orientovanou

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe výroby elektrických oceľových plechov s orientovanou zrnitosťou je inhibícia za horúca valcovaného pása riadená pomocou regulácie obsahu mangánu a síry, takže pás valcovaný za studena sa môže kontinuálne vysokoteplotne nitridovať. Touto cestou je možné zabrániť nekontrolovanému rastu zŕn a zrážať hliník ako nitridy obsahujúce hliník, čím sa získavajú pásy s vysokou a konštantnou kvalitou.

Ibopamín maleát, spôsob jeho výroby a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9497

Dátum: 13.01.2005

Autori: Pinza Mario, Maugeri Caterina, Cazzolla Nicola

MPK: C07C 219/28, A61K 31/222, A61P 27/08...

Značky: kompozície, výroby, spôsob, farmaceutické, ibopamín, maleát, obsahujú

Text:

...diagnostické účely sa farmaceutická kompozícia podľa vynálezu s výhodouF armaceutická kompozícia podľa vynálezu bude prednostne vo forme masti alebo očných kvapiek a môže tiež obsahovať ine vehikula vhodne na oftalmické použitie, napríklad etylénglykol, PEG, karboxymetylcelulózu, mannitol, sorbitol, poloxaméry, metylcelulózu, hydroxyetylcelulózu, hydroxypropylcelulózu apod.Táto kompozícia tiež môže obsahovat iné obvyklé zložky, napriklad...

Spôsob prípravy 5-kyanoftalidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284367

Dátum: 12.01.2005

Autor: Weber Beat

MPK: C07D 307/88

Značky: spôsob, 5-kyanoftalidu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 5-kyanoftalidu, v ktorom 5-karboxyftalid reaguje s dehydratačným činidlom, ako je tionylchlorid a sulfónamid, výhodne sulfamid. Kyanoftalid sa pripraví vo vysokých výťažkoch konvenčnými spôsobmi. 5-Kyanoftalid je medziproduktom použitým pri príprave antidepresívneho liečiva citalopramu.

Deriváty 6-(4-fenylbutoxy)hexylamínu, spôsob jeho prípravy a spôsob prípravy salmeterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284366

Dátum: 12.01.2005

Autori: Bessa Bellmunt Jordi, Dalmases Barjoan Pere, Marquillas Olondriz Francisco

MPK: C07D 319/06, C07C 213/08, C07C 217/44...

Značky: deriváty, přípravy, spôsob, salmeterolu, 6-(4-fenylbutoxy)hexylamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 6-(4-fenylbutoxy)hexylamínu všeobecného vzorca (I), kde R1 je skupina CHO alebo skupina CHOR3OR4 (kde R3 a R4 sú nezávisle alkylové skupiny obsahujúce 1 až 6 atómov uhlíka, arylalkylovej skupiny alebo tvoria 5 alebo 6-členné cyklické acetály), R2 je atóm vodíka, benzylová skupina alebo alkyloxykarbonylová skupina, aryloxykarbonylová skupina, arylalkoloxdykarbonylová skupina alebo acylová skupina. Opisuje sa i spôsob prípravy derivátu...

Spôsob riadenia inhibície pri výrobe oceľových plechov s orientovanou zrnitosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284364

Dátum: 12.01.2005

Autori: Cicale' Stefano, Fortunati Stefano, Abbruzzese Giuseppe

MPK: C21D 8/12, C22C 38/16

Značky: spôsob, orientovanou, inhibície, zrnitosťou, riadenia, plechov, výrobe, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe elektrických oceľových plechov s orientovanou zrnitosťou je inhibícia za horúca valcovaného pásu riadená pomocou starostlivého vyváženia obsahov medi, hliníka a uhlíka, čím sa za horúca valcovanom páse definuje typ a množstvo vyzrážaných druhých fáz, čím sa získajú optimálne rozmery zŕn počas dekarbonizačného žíhania, čo umožní následné vysokoteplotné kontinuálne tepelné opracovanie, pri ktorom sa pomocou difúzie dusíka pozdĺž hrúbky...

Spôsob výroby zeolitových telies a zeolitové telesá

Načítavanie...

Číslo patentu: 284360

Dátum: 12.01.2005

Autor: Plée Dominique

MPK: C01B 39/22

Značky: výroby, spôsob, zeolitových, telies, tělesa, zeolitové

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zeolitových telies, zložených z najmenej 95 % hmotn. zeolitu LSX, zahŕňa tieto operácie: aglomeráciu zeolitového prášku LSX so spojivom obsahujúcim najmenej 80 % hmotn. hliny, ktorá môže byť premenená na zeolit, tvarovanie získanej zmesi, sušenie a kalcinácia pri teplote 500 až 600 °C, kontakt výsledného produktu z predchádzajúceho kroku s kaustickým vodným roztokom a premytie, vysušenie a aktivácia pri teplote 500 až 600 °C.

Stabilizovaná forma karbamátu, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284359

Dátum: 12.01.2005

Autori: Bergquist Paul, Kaufman Michael, Sidler Daniel, Hunke William, Dimichele Lisa, Williams John, Zimmerman Jeffrey, Dubost David

MPK: A61K 31/40, C07D 477/20

Značky: přípravy, stabilizovaná, karbamátů, forma, prostriedok, farmaceutický, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci zlúčeninu vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, prekurzor alebo hydrát v stabilizovanej forme a/alebo v kombinácii so zdrojom oxidu uhličitého.

Systém alebo spôsob na stanovenie periférneho krvného obehu subjektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6397

Dátum: 10.01.2005

Autori: Crabtree Vincent Peter, Smith Peter Richard

MPK: A61B 5/00, A61B 5/103

Značky: subjektu, systém, periférneho, krvného, spôsob, oběhu, stanovenie

Text:

...odkážeme len ako na príklad na-3 Obr. 1 schematicky znázorňuje systém 10 na objektívne stanovenie krvnej perfúzíe V dolnej končatine Q subjektuObr. 2 znázorňuje systém LQ na objektívne stanovenie krvnej perfúzie v dolnej končatine 12 subjektu s použitím optického snímača QObr. 3 schematicky znázorňuje komponenty systému, znázorneného na obr. 2Obr. 4 A a 4 B znázorňujú zmenu V pulzačnej perfúzii pre nohu zdravého subjektu, zodvihnutú do 30...

Spôsob a prístroj na nanášanie fólie na povrch rukoväte zábradlia eskalátorov alebo travelátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9510

Dátum: 06.01.2005

Autori: Mcleod John, Haider Viqar, Tatu Ion-viorel

MPK: B66B 31/02, B32B 25/08, B32B 7/10...

Značky: spôsob, nanášanie, rukoväte, prístroj, zábradlia, eskalátorov, fólie, travelátorov, povrch

Text:

...pripevnenie o zábradlie 198.0033 Každé nosné rameno 12 má trojuholníkovú konštrukciu, ktorá obsahuje hlavnú časť 14 ramena, pokračujúcu všeobecne vertikálne, nastaviteľnú časť 16 ramena a vrchnú časť 18 ramena. Nastaviteľná časť 16 ramena obsahuje nastaviteľný závitový prvok, aby sa umožnilo nastavit dĺžku časti 16 ramena. Hlavné časti 14 ramena sú otočne namontované na prísavné držiaky 20 a toto usporiadanie vyhovuje rôznym konfiguráciám...

Spôsob enzymatickej syntézy chirálnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284352

Dátum: 05.01.2005

Autori: Wang Alice, Lang Wei, Matcham George, Bhatia Mohit, Wu Wei, Lewis Craig

MPK: C12P 13/04, C12P 13/00

Značky: enzymatickej, amínov, chirálnych, syntézy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob je založený na použití 2-aminopropánu ako donora aminokyseliny pri stereoselektívnej syntéze chirálneho amínu z ketónu pomocou transaminázy. Pri uvedenom spôsobe sa pripravuje (S)-1-metoxy-2-aminopropán kontaktovaním metoxyacetónu s transaminázou v prítomnosti 2-aminopropánu ako donora aminoskupiny do okamihu, keď dôjde k premene podstatného množstva metoxyacetónu na (S)-1-metoxy-2-aminopropán a k premene 2-aminopropánu na acetón.

1-Arylpyrazoly a ich soli, pesticídne prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné látky, spôsob prípravy 1-arylpyrazolov a spôsob regulácie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284351

Dátum: 05.01.2005

Autori: Hawkins David William, Manning David Treadway, Wu Tai-teh, Pilato Michael

MPK: C07D 231/44, A01N 43/40, A01N 43/56...

Značky: regulácie, zlúčeniny, 1-arylpyrazolov, prostriedky, 1-arylpyrazoly, solí, tieto, spôsob, látky, přípravy, účinné, obsahujúce, pesticídne, škodcov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 1-arylpyrazol-3-tiokarboxamidu všeobecného vzorca (I), pesticídne prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako insekticídov.

Spôsob výroby roztoku dialkylperoxydiuhličitanu a použitie tohto roztoku na polymerizáciu vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284350

Dátum: 05.01.2005

Autor: Bodart Vincent

MPK: C08F 14/06, C07C 409/34

Značky: spôsob, použitie, roztoku, polymerizáciu, výroby, tohto, vinylchloridu, dialkylperoxydiuhličitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztoku dialkylperoxydiuhličitanu, v ktorom každá alkylová skupina obsahuje 2 alebo 3 atómy uhlíka spočíva v tom, že sa v prvom stupni vyrobí dialkylperoxydiuhličitan, v ktorom každá alkylová skupina obsahuje 2 alebo 3 atómy uhlíka reakciou zodpovedajúcich množstiev alkylhalogénmravčanu s anorganickým peroxidom vo vode v prítomnosti anorganickej soli pridanej v množstve dostatočnom na zvýšenie hustoty vodného reakčného prostredia,...

Injekčné alebo infúzne roztoky enrofloxacínu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284348

Dátum: 05.01.2005

Autori: Scheer Martin, Bonse Gerhard, Hamm Martin, Stegemann Michael, Müller Hanns-peter, Vetter Oliver, Naik Arundev Haribhai

MPK: A61K 31/495, A61K 31/70

Značky: injekčné, roztoky, výroby, spôsob, infúzne, enrofloxacínu

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčné a infúzne roztoky obsahujú: a) enrofloxacín 0,1 až 20 % hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť roztoku vo forme jeho soli s kyselinou glukónovou, glukurónovou, glutamínovou alebo vínnou, alebo ich zmesami, b) kyselinu glukónovú, kyselinu glukurónovú, prípadne vo forme laktónov, kyselinu glutamínovú alebo kyselinu vínnu, alebo ich zmesi v 0,1 až 5 molárnom prebytku, vzťahujúc na enrofloxacín, c) prípadne 0,1 až 30 % hmotnostných...

Spôsob spojenia bitúmenovej vrstvy a tepelne izolačnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284347

Dátum: 05.01.2005

Autori: Deprick Maryline, Mullier Marc

MPK: E04D 11/02, E04D 13/16

Značky: izolačnej, spôsob, vrstvy, bitumenovej, spojenia, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spojenia bitúmenovej vrstvy (2) a tepelne izolačnej vrstvy (3) zahrnuje aplikáciu spojiva (4) v pastovitom stave na prvú bitúmenovú vrstvu inštalovanú na miesto a následné pokrytie spojiva druhou izolačnou vrstvou (3), pričom základom uvedeného spojiva je hydraulické spojivo obsahujúce tieto produkty: cement 100 až 400 dielov hmotn., plnivo 200 až 500 dielov hmotn., superzmäkčovadlo 0,1 % až 1 % vztiahnuté na hmotnosť cementu.