Patenty so značkou «spôsob»

Strana 146

Spôsob chemickej kondenzácie s derivátom fenylborónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10887

Dátum: 17.02.2005

Autori: Hogan Philip John, Butlin Roger John, Meudt Andreas, Butlin Margaret Anne

MPK: C07F 5/02, C07D 413/14, C07D 401/14...

Značky: kondenzácie, chemickej, fenylborónovej, spôsob, derivátom, kyseliny

Text:

...pokusy pri pridaní jedného ekvivalentu bázy k heteroaryl-fenyl bróm zlúčenine na vyvolanie zámeny halogén-kov viedli ku konkurenčnej deprotonácii heteroarylového kruhu. Pri ukončení boritanovým esterom, sa dosiahol zanedbateľný výťažok požadovaného produktu,spoločne svýchodiskovou látkou a vedľajšími produktmi. Prekvapivo, pôvodcovia tohto vynálezu zistili, že postupné použitie dvoch báz vedie kdobrým výťažkom požadovaných heteroaryl-fenyl...

Spôsob výroby kompozitného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7730

Dátum: 17.02.2005

Autor: Pinard Fabrice

MPK: B32B 15/00

Značky: výroby, dielů, kompozitného, spôsob

Text:

...dielov počas zahrievania pri nanášaní náteru a v priebehu doby životnostiZnáme sú tiež vrstvené plechy tvorené dvoma vonkajšími stranami z oceľového plechu a polymémym jadrom spájajúcim obidve vonkajšie strany, čo umožňuje dosiahnuť odľahčeníe asi o 20 až 30 vzhľadom na oceľový plech, ktorý má rovnaké mechanické vlastností. Avšak, jednak je hmotnostný úbytok posudzovaný konštruktérmi automobilov ako nedostatočný a jednak je výroba tohto...

Spôsob premerania pracovného bodu nástrojov pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17482

Dátum: 16.02.2005

Autori: Kemp Johannes, Pagel Thomas

MPK: B25J 9/16, G01B 21/04

Značky: nástrojov, premerania, spôsob, roboty, priemyselné, pracovného

Text:

...bodu relatívne voči základnému boduPracovným bodom nástroja môže byť napríklad špička zváracej hlavy. lba vtedy, ked sú TCP-polohové súradnice presne známe, samôže pracovný bod nástroja presne pohybovať.Pri prevádzke sa však môže pracovný bod nástroja v dôsledku opotrebenia nástroja atď. meniť, čo vedie k chybnému polohovaniuPreto existuje nutnosť vysoko presne premeriavať pracovný bodV spise EP 0 417 320 Al je opísaný spôsob...

Antranilamidy, spôsob ich výroby a látky regulujúce škodcov obsahujúce antranilamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20721

Dátum: 16.02.2005

Autori: Hisamatsu Akihiro, Morita Masayuki, Koyanagi Tori, Nakamoto Kenishi

MPK: A61P 33/02, A61K 31/4439, A01N 43/56...

Značky: regulujúce, škodcov, výroby, spôsob, látky, obsahujúce, antranilamidy

Text:

...ak je viac, príslušne halogény môžu byť rovnaké alebo rôzne. Polohy pre substitúciu týchtohalogénov môžu byť akékoľvek polohy.0007 Alkyl alebo alkylová časť v R 1, R 2, R 3, A alebo Y môže byť lineáma alebo rozvetvená.Ako jeho konkrétny príklad je možné uviesť C 145 alkyl, ako je metyl, etyl, propyl, izopropyl,butyl, terc-butyl, pentyl alebo hexyl.0008 Ako konkrétny príklad C 34 cykloalkylu alebo cykloalkylovej časti V Y je zvlášť výhodný...

Antranilamidy, spôsob ich výroby a látky kontrolujúce škodcov obsahujúce antranilamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8960

Dátum: 16.02.2005

Autori: Morita Masayuki, Koyanagi Toru, Nakamoto Kenichi, Hisamatsu Akihiro

MPK: A61P 33/02, A61K 31/4439, A01N 43/56...

Značky: látky, obsahujúce, výroby, spôsob, škodcov, kontrolujúce, antranilamidy

Text:

...benzênovêho jadra a atóm chlóru substituovaný v polohe 4 benzénovêho jadra každý R 2 znamená atónl brómu R 3 znamená atóm chlóru substituovaný v pozíciách 3 pyridĺnovêho kruhu A znamená -CH(Me)-Y Y znamená cyklopropyl m znamená 2 n znamená O alebo 1 a q znamená. l spôsobu. jej výrobyj apesticídu obsahujúceho túto zlúčeninu.0005 Pesticĺd obsahujúci, ako účinnú zložku, novú antranilamidovú zlúčeninu reprezentovanú vyššie uvádzaným všeobecným...

Spôsob a zariadenie na stanovenie viacerých analytov súčasne s internou kontrolou v grafickej kombinácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14821

Dátum: 16.02.2005

Autori: Schwertner Heiko, Runge Dorothee Monika

MPK: G01N 33/543

Značky: kombinácii, zariadenie, stanovenie, viacerých, grafickej, analytov, internou, súčasné, kontrolou, spôsob

Text:

...of Milk allergens to a solid phase US 6,528,325, WO 02/056017, názovMethod for the visual detection of specific antibodies in human serum by the use of lateral flow assays EP 1327884, názov Reagent test strip comprising control means and timer means W 0 97/31268 Chromatographic strip having detection and control zones oriented parallel to the direction of flow US 6,040,195, názov Díagnostic sanitary test strip US 6,509,196, W 0...

Spôsob výroby podlahovej dosky so stlačenými okrajmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6203

Dátum: 15.02.2005

Autor: Pervan Darko

MPK: E04F 15/04, B27M 3/04, B44C 5/00...

Značky: dosky, podlahovej, spôsob, výroby, stlačenými, okrajmi

Text:

...s vysokou hustotou a dobrou stabilitou,obvykle nazývaná HDF, to znamená High Density Fiberboard (vláknitá doska svysokou hustotou). Niekedy sa ako jadro používa tiež MDF, to znamená Medium Density Fiberboard(vláknitá doska so strednou hustota). MDF a HDF obsahujú mleté drevené vlákna, ktoré súpomocou spojív kombinované do listovćho materiálu.0009 Laminátová podlahovina, a tiež mnoho iných podlahovín s povrchovou vrstvou z plastu,dreva, dyhy,...

Nový spôsob syntézy (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu a jeho použitie pri syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7049

Dátum: 11.02.2005

Autori: Gonzalez-blanco Isaac, Souvie Jean-claude

MPK: C07C 253/00, C07C 255/00

Značky: 7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu, použitie, syntéze, agomelatínu, nový, syntézy, spôsob

Text:

...reñux benzénu nutný pre tretístupeň, nezodpovedajú obmedzeniam priemyslu z hľadiska nákladov a životného prostredia.0012 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový spôsob priemyselnej syntćzy, ktoráreprodukovateľným spôsobom a bez nevyhnutnosti prácneho čistenia vedie k agomelatínu sčistotou, ktorá je zlučiteľná s jeho použitím ako fannaceutická účinná látka.0013 Alternatíva k problémom, s ktorými sa stretával spôsob opísaný v patente EP 0 447...

Spôsob prestavby (renovácie) kombinovaného zariadenia vysokej pece a jednotka na separáciu plynov zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13513

Dátum: 11.02.2005

Autori: Dubettier-grenier Richard, Peyron Jean-marc, Devaux Michel

MPK: C21B 5/00, F25J 3/04

Značky: spôsob, vysokej, vzduchu, kombinovaného, separáciu, plynov, prestavby, renovácie, zariadenia, jednotka

Text:

...zariadenia) alebo od nasávania vzduchu druhým strojom (nasávací tlak prídavného čerpadla).Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že viac ako 50 prietoku dúchadla, ktoré zavádza vzduch do vysokej pece pred modemizáciou zariadenia, sa napúšťa do kryogénnej jednotky na separáciu plynov zo vzduchu za účelom výroby kyslíka, ktorého čistota je vyššia ako 90 objemových O 2, ktorý sa privádza do vysokej pece, pričom prietok vzduchu...

Nový spôsob syntézy a nová kryštalická forma agomelatínu ako aj farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4650

Dátum: 11.02.2005

Autori: Damien Gérard, Horvath Stéphane, Chapuis Geneviéve, Gonzalez-blanco Isaac, Souvie Jean-claude, Thominot Gilles

MPK: C07C 233/00

Značky: kompozície, farmaceutické, nový, obsahom, krystalická, nová, syntézy, spôsob, agomelatínu, forma

Text:

...pri reakcii dehydrogenácie, ako aj nevyhnutné refluxovanie benzénu V treťom stupni nezodpovedá priemyselným obmedzeniam zdôvodu0011 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový postup priemyselnej syntézy, ktorýreprodukovateľne a bez nutnosti problematickćho čistenia vedie k agomelatínu s čistotou, ktoráje kompatibilná s jeho použitím ako farmaceutickej účinnej látky.0012 Altematívou k problémom, s ktorými sa stretával spôsob opísaný v patente EP 0...

Spôsob syntézy (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu a jeho použitie v syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3820

Dátum: 11.02.2005

Autori: Souvie Jean-claude, Gonzalez-blanco Isaac

MPK: C07C 253/00

Značky: 7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu, použitie, syntéze, spôsob, syntézy, agomelatínu

Text:

...benzénu v treťom stupni, nezodpovedá priemyselným obmedzeniam z hľadiska nákladov a0012 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový postup priemyselnej syntézy, ktorý vedie reprodukovateľne a bez nutnosti pracného čistenia k agomelatínu sčistotou, ktorá jekompatibilná s jeho použitím ako účinnej farmaceutickej substancie.0013 Altemativou k ťažkostiam, S ktorými sa stretával spôsob opísaný V patente EP O 447 285, bolo vziať do úvahy...

Nový spôsob syntézy (7-metoxy-3,4-dihydro-1-naftalenyl)acetonitrilu a jeho použitie pri syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3238

Dátum: 11.02.2005

Autori: Souvie Jean-claude, Gonzalez-blanco Isaac

MPK: C07C 253/00

Značky: syntéze, syntézy, agomelatínu, spôsob, použitie, nový, 7-metoxy-3,4-dihydro-1-naftalenyl)acetonitrilu

Text:

...účinnej látky.0012 Altematíva k ťažkostiarrt, s ktorými sa stretával spôsob opisaný v patente EP 0 447 285,bola dosíałmutá priamou kondenzáciou kyarloderivátu s 7-metoxy-1-tetralónom. Navyše bolo potrebné, aby zlúčenjna získaná kondenzáciou mohla byť ľahko podrobená aromatizácii, aby sa dospelo k (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu.0013 Ukázalo sa, že (7-metoxy-3,4-dihydro-l-naftalenybacetonitril tvorí syntetický medziprodukt, ideálne...

Zariadenie a spôsob na identifikáciu objektu s náhodne rozloženými identifikačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7591

Dátum: 11.02.2005

Autori: Lax Sandford Ellis, Sinclair Malcolm Mainland

MPK: G07D 7/00, B42D 15/00

Značky: zariadenie, náhodné, rozloženými, prvkami, objektu, spôsob, identifikačnými, identifikáciu

Text:

...je jednoduchý vytlačený symbol, oblasť objektu môže byť nad, pod alebo po obidvoch stranách referenčného bodu vmalej alebo veľkej vzdialenosti. Toto zabraňuje falšovateľom, aby vedeli, ktoré časti objektu obsahujú identifikačné prvky, ktoré budúPozície identifikačných prvkov voblasti deñnovanej referenčným bodom môžu byt zaznamenané, aby zabezpečili unikátny záznam odtlačku prsta, ktorý môže bytskontrolovaný neskôr, aby sa potvrdilo, že...

Spôsob výroby nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov na báze sladiny alebo mladiny vrátane nealkoholického a nízkoalkoholického piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284396

Dátum: 10.02.2005

Autori: Šubík Július, Šturdík Ernest, Gemeiner Peter, Navrátil Marián, Dömény Zoltán, Šmogrovičová Daniela

MPK: A23L 2/00, A23L 1/202, A23L 1/105...

Značky: nízkoalkoholických, vrátane, nealkoholických, mladiny, báze, sladiny, nealkoholického, nízkoalkoholického, nápojov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pivná mladina alebo sladina je vsádzkovo alebo kontinuálne fermentovaná pomocou mutantných kvasiniek s poruchou v syntéze enzýmov citrátového cyklu. Výhodné je používať kvasinky imobilizované v pektáte vápenatom. Fermentácia prebieha pri teplote od 5 do 35 °C a koncentrácii rozpusteného kyslíka do 20 mg/l.

Spôsob prípravy modifikovaného polypeptidu, protilátková molekula, molekula nukleovej kyseliny, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284395

Dátum: 10.02.2005

Autori: Presta Leonard, Lowe John, Jardieu Paula, Lowman Henry

MPK: C07K 16/42, C07K 16/00, A61K 39/395...

Značky: spôsob, obsahom, protilátková, kyseliny, modifikovaného, použitie, prostriedok, nukleovej, molekula, přípravy, farmaceutický, polypeptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy modifikovaného polypeptidu prostredníctvom kombinácie krokov, ktoré zahŕňajú: (1) identifikáciu aspartylových zvyškov, ktoré sú náchylné na izomerizáciu (2) substitúciu alternatívnych zvyškov a skríning výsledných mutantov z hľadiska afinity proti cieľovej molekule. V ďalšom výhodnom uskutočnení je polypeptidom protilátka a cieľovou molekulou je antigén. V ďalšom výhodnom uskutočnení je protilátkou anti-IgE a cieľovou molekulou...

Spôsob spájania anorganických tvarovaných výrobkov vyrobených vstrekovaním z práškových vstrekovacích hmôt s inými anorganickými tvarovanými výrobkami vyrobenými inými spôsobmi ako je vstrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2024

Dátum: 10.02.2005

Autori: Ter Maat Johan, Blömacher Martin, Thom Arnd, Wohlfromm Hans

MPK: B22F 7/00, B22F 3/22

Značky: vstrekovanie, vstrekovaním, vyrobených, spôsob, výrobkami, práškových, spájania, vyrobenými, anorganickými, anorganických, inými, výrobkov, spôsobmi, vstrekovacích, hmot, tvarovanými, tvarovaných

Text:

...spojivami, najmä voskami. Tieto sa z prvého anorganického tvarovaného výrobku odstraňujú termickými spôsobmi (vytavením alebo rozkladom v plynnej fáze). Inou možnosťou odstránenia rozpúšťadla je extrahovanie rozpúšťadlom, pri ktorom sa spojivo odstráni s rozpúšťadlami ako je voda alebo acetón.Najrozšírenejším spôsobom je katalytické odstraňovanie spojiva, ktoré umožňuje krátke časy odstraňovania spojiva. Napriklad práškové...

Spôsob a zariadenie na počítačom podporované vytvorenie grafického užívaťeľského rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7410

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 9/44

Značky: grafického, počítačom, rozhrania, zariadenie, vytvorenie, podporované, uživatelského, spôsob

Text:

...prvkov), priradenie kontrolných prvkov k MML-príkazom a akciám, ktoré má na základe vonkajších podnetov, ako je kliknutie myšou, vykonať program.0010 Aby sa dali k dispozícii systémy, ktoré sa dajú podľa možnosti rozšíriť alebozmeniť, je ďalej známe, že sa takéto systémy vytvárajú modulárne. U modulov ide oštandardizované komponenty, ktoré môžu byť použité viacerými inými komponentmí.Výhodne sa môžu nové komponenty pripojit podľa...

Systém na spracovanie dát a spôsob spracovania informácií o transakciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7387

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06Q 10/00

Značky: spôsob, spracovanie, transakciách, systém, spracovania, informácií

Text:

...resp. modulu0016 Zvlášť výhodná forma uskutočnenia systému na spracovanie dát, modulu spracovania transakcií a spôsobu sa vyznačuje tým, že moduly spracovania transakcií obsahujú virtuálne dátové zásobníky, ktoré zodpovedajú vždy jednej oblasti pamäte Shared Memory.0017 Vo zvlášť výhodnej forme uskutočnenia vynálezu vykazuje modul spracovania transakcií popri jednom alebo viacerých komponentoch na zaznamenanie a/alebo spracovanie dát dátový...

Spôsob výroby L-treonínu s použitím baktérií patriacich do rodu Escherichia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15553

Dátum: 09.02.2005

Autori: Savrasova Ekaterina Alekseevna, Ptitsyn Leonid Romanovich, Ermishev Vladimir Yurievich, Samsonova Natalia Nikolaevna, Altman Irina Borisovna, Akhverdian Valeriy Zavenovich

MPK: C12P 13/08, C12N 1/21

Značky: výroby, l-treonínu, bakterií, escherichia, patriacich, spôsob, použitím

Text:

...č. 2003/148473, 2003/157667). Jednotka exprimujúca proteín kódovaný ORF 1 sa označila ako gén rhtA (rht odolnosť proti homoserínu a treonínu). Tiež pôvodcovia zistili,že mutácia rhtA 23 je substitúcia A-za-G V polohe -1 vzhľadom na ATG štartovací kodón (anotácie zo 17. medzinárodného kongresu biochémie a molekulárnej biológie V spojení s výročným mítingom Americkej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu v r. 1997, San Francisco,...

Spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10206

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 3/12, G06F 9/46

Značky: spôsob, najmenej, přístupu, zariadenie, periférne, riadenia, jedno

Text:

...aby sa na základe zadaných kritérií uskutočnil čo najflexibilnejší Výber perifémeho zariadenia.0015 Podľa vynálezu sa preto poskytuje spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie podľa patentového nároku 1.0016 Ďalšie účelné uskutočnenia spôsobu sú predmetom závislých nárokov.0017 Vynález pritom predpokladá uskutočnenie spôsobu riadenia prístupu na najmenejjedno periférne zariadenie s nasledovnými krokmi- Prenos žiadaného...

Zubná kefka s riadeným pohybom hlavy a spôsob polohovania hlavy zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284399

Dátum: 09.02.2005

Autori: Ahn Kyoungeun, Chan Eric, Moskovich Robert, Eliav Eyal

MPK: A46B 5/00

Značky: polohovania, zubná, kefka, pohybom, zubnej, spôsob, riadeným, hlavy, kefky

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (12) má rúčku (18) vytvorenú zo vzájomne spojených protiľahlých úsekov v tvare písmena „S", pričom prvý úsek (26) je pomerne tuhý a druhý úsek (28) je pomerne pružne ohybný, pričom protiľahlé úseky v tvare písmena „S" vytvárajú tvar predĺženej osmičky majúcej priečne okienka vnútri každého segmentu tvaru predĺženej osmičky, takže v priebehu čistenia zubov môže užívateľ ovládať pomerne tuhý a pružne ohybný úsek na polohovanie čelnej...

Komplex platiny s oxidačným číslom II, spôsob prípravy tohto komplexu, tento komplex ako liečivo a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 284398

Dátum: 09.02.2005

Autori: Poulová Anna, Žák František, Záluská Dana, Mistr Adolf, Turánek Jaroslav, Mělka Milan

MPK: C07F 15/00, A61K 31/28

Značky: kompozícia, platiny, komplexu, liečivo, farmaceutická, číslom, spôsob, oxidačným, přípravy, komplex, obsahujúca, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex platiny všeobecného vzorca (I). Opísaný je aj spôsob prípravy komplexu všeobecného vzorca (I), spočívajúci v tom, že sa roztok alkalickej soli ammintrihalogénplatnatanu v polárnom rozpúšťadle alebo vo vode uvedie do reakcie s primárnym amínom všeobecného vzorca NH2-R, pri teplote 0 až 100 °C, ako aj spôsob prípravy uvedeného inklúzneho komplexu. Obidva komplexy sa môžu použiť samotné alebo v rámci farmaceutických kompozícií pri terapii...

Spôsob zálohovania databázy a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2944

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06F 11/14

Značky: databázy, spôsobu, uskutočnenie, spôsob, zálohovania, zariadenie, tohto

Text:

...Zálohovacie médium, že sa dátový záznam pripojí na prvej diskovej jednotke a záznam o transakcií sa pridá do zoznamu transakcií na druhej diskovej jednotke. Okrem toho sa uskutoční kopírovanie doplneného zoznamu transakcií na Zálohovacie médium. 0013 Okrem toho je účelné inštalovať databázu na prvej diskovej jednotke a tam dáta zapamätať. Kópie týchto dát sa zapamätajú na druhej diskovej jednotke a na zálohovacom médiu. Ďalej sa pri pridaní...

Spôsob bezvýkopového kladenia plastových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1518

Dátum: 09.02.2005

Autor: Späth Thorsten

MPK: E21B 7/00, F16L 11/12, E21B 17/00...

Značky: bezvýkopového, spôsob, plášťových, rúrok, kladenia

Text:

...do vrstvy z gumovitêho materiálu V blízkosti vnútorného prierezu elektricky vodivý drôt, aby sa tak včas zabezpečilo, že bola hadica vo vnútri poškodená, takže sa dá potom systém ihneď odtlakovať. Elektricky vodivý drôt môže pozostávať z hliníka a nachádzať sa skrutkovito vnútri vnútornej gumovitej vrstvy. Hadica vykazuje tiež vonkajšiu gumovitú kryciu vrstvu a je ohybná, čo je potrebné pre použitie, menovite na dopravu média na opieskovanie...

Spôsob a zariadenie na počítačom podporované vytváranie grafického užívateľského rozhrania na zobrazovacom prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7745

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 9/00

Značky: spôsob, grafického, zariadenie, prostriedku, podporované, uživatelského, vytváranie, zobrazovacom, počítačom, rozhrania

Text:

...ako sú počítače, handheldy, mobilné telefóny alebo pagery, jedného užívateľa tak, že formát a obsahy užívateľského rozhrania sú na príslušný prístroj prispôsobené. Napríklad sa užívateľského rozhranie prispôsobí aj rozlíšeniupríslušného prístroja. Na realizáciu takýchto dynamických užívateľských rozhraní sa obyčajne pre každý možný prístroj a každú možnú formu zobrazenia vytvorí a uloží vlastný opis pre užívateľské rozhranie. Pre štyri...

Maslovitá mliečna nátierka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11528

Dátum: 08.02.2005

Autori: Rokkedahl Kjeld, Thorning Peter, Nielsen Mogens, Olsen Peter

MPK: A23D 7/00

Značky: výroby, nátierka, spôsob, mliečna, maslovitá

Text:

...mliečnych baktérií.0010 Táto mliečna nátierka typu masla vyrobená postupom podľa predmetného vynálezu je roztierateľná priamo po vybratí z chladničky, pričom je ihneď vhodná na použitie. Táto mliečna nátierka typu masla vyrobená postupom podľa predmetného vynálezu si udržuje svoj vzhľad masla a charakteristiky zodpovedajúce maslu aj po dlhé časové intervaly, kedy sa vyskytuje v prostredí pri teplote miestnosti (približne v rozmedzí od 20...

Spôsob a systém prevádzky mimo vzdušných rozhraní v mobilných komunikačných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9109

Dátum: 08.02.2005

Autor: Kruse Gerhard

MPK: H04B 7/06

Značky: prevádzky, rozhraní, systémoch, komunikačných, systém, spôsob, mobilných, vzdušných

Text:

...uskutočnenia majú túnevýhodu, že pre každý MIMO - subkanál je potrebná jedna anténa.0006 Dokument US 200310072382 A 1 opisuje Priestorovo časový komunikačný systém prevádzkovania MIMO vzdušných rozhraní, v ktorom sa rádiový signál vysiela z vysielacieho zariadenia cez MIMO kanál zahŕňajúci určitý počet subkanálov a prijíma sa prijímacím zariadením, pričom rádiovým signálom vysielaným a prijímaným na subkanáloch sa priradia rôzne...

Spôsob určenia polohy prístrojov systému na hlásenie nebezpečenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2440

Dátum: 07.02.2005

Autor: Kaestli Urs

MPK: G08B 25/01, G08B 26/00

Značky: systému, hlásenie, prístrojov, nebezpečenstva, určenia, spôsob, polohy

Text:

...forma uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je vyznačená tým, že najprv sa vypne izolátor prístroja usporiadaného čo najviac v strede ohlasovacieho vedenia a následne sa podľa dosiahnuteľnosti tohto novo použitého prístroja zo zvoleného konca ohlasovacieho vedenia určí, či tento leží vo vetve pred alebo za prístrojom s vypnutýmDruhá výhodná forma uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je vyznačená tým, že následne sa práve vypnutý izolátor...

Spôsob a zariadenie na zvýšenie medze únavy kľukových hriadeľov pri kmitavom namáhaní, najmä medze únavy pri striedavom namáhaní v ohybe a medze únavy pri striedavom namáhaní v krute

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3482

Dátum: 05.02.2005

Autori: Bömcke Alexis, Schmidt Jochen, Reeb Alfons

MPK: B21K 1/06, B24B 39/00, B23P 9/00...

Značky: kmitavom, spôsob, hriadeľov, zvýšenie, najmä, ohybe, únavy, namáhání, striedavom, krute, kľukových, medze, zariadenie

Text:

...znesú toto nútenázastavenie bez poškodenia. Prakticky sa týmto núteným zastavením celý hnaci systém napne ako pružina, ktorá sa nasledovne zbaví napätia a zodpovedajúcim spôsobom opäť vykonáva otočný pohyb pre kľukovýV praxi sa ako výhodné ukázali frekvencie úderov medzi 0,1 a 20 Hz, s výhodou medzi 1 a 10 Hz, ešte výhodnejšie medzi 3 a 6 Hz. Tlaky úderov by mali - podľa prevádzky - byť medzi 10 a 300 barov, s výhodou medzi 30 a 130 barov a...

Spôsob prípravy 3-0-chránených morfinónov a 3-0-chránených karboxylátov dionelov morfinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6964

Dátum: 04.02.2005

Autor: Stumpf Andreas

MPK: C07D 489/00, C07F 7/00

Značky: 3-0-chránených, přípravy, spôsob, dionelov, morfínónov, morfinónu, karboxylátov

Text:

...Nehľadiac na opísané metódy, stále zostáva potreba prezlepšené spôsoby prípravy 3-O~chránených morfinónov.0012 Swernov oxidačný proces opísaný vyššie je cieľom značného výskumu, keďže nevyžaduje použitie agresívnych anorganických oxidačných činidiel, ako je Mno a je všeobecne užitočný pre oxidáciu primárnych a sekundárnych alkoholov naaldehydy a ketóny. Napríklad, De Luca et al., J. Org. Chem.6627907-7909 (2001) opisuje reakciu primárnych...

Spôsob prípravy 2-aminotiazol-5-aromatických karboxamidov ako inhibítorov kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6883

Dátum: 04.02.2005

Autori: Dimarco John, Chen Bang-chi, Droghini Roberto, Galella Michael, Lajeunesse Jean, Chidambaram Ramakrishnan

MPK: A61P 31/00, C07D 417/00, C07D 277/00...

Značky: přípravy, kinázy, inhibítorov, 2-aminotiazol-5-aromatických, spôsob, karboxamidov

Text:

...acylchloridov s anilinmi za vznikubrómtiazolbenzamidových medziproduktov, ktoré sa ďalej spracujú na aminotiazolbenzamidove výsledné produkty,napríklad,0006 Ďalšie prístupy na prípravu 2-aminotiazol-5 karboxamidov zahŕňajú kondenzáciu 2-aminotiazol-5 karboxylových kyselín s amínmi použitím rôznych kondenzačných podmienok, ako DCC Roberts et al, J. Med. Chem. (1972), 15,str. 1310, a DPPA Marsham et al., J. Med. Chem. (1991), 34,str.1594).0007...

Spôsob výroby cenného dokumentu v tvare knihy a cenný dokument v tvare knihy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4172

Dátum: 04.02.2005

Autori: Löer Thomas, Knebel Michael, Radtke Michael, Seidel Rainer, Paeschke Manfred, Märtens Detlef, Hoeppner Harald, Ehreke Jens

MPK: B42D 15/10

Značky: cenný, tvare, dokumentu, dokument, knihy, spôsob, cenného, výroby

Text:

...dokumentu v tvare knihy s najmenej jednou bezpečnostnou vložkou a najmenej jednou transpondérovou jednotkou. pri ktorom sa najmenej na jednu stranu najmenej jednej bezpečnostnej vložky a na najmenej jednu stranu najmenej jednej transpondérovej jednotky nanáša najmenej jedna Iaminátová vrstva, najmenej jedna bezpečnostná vložka a najmenej jedna transpondérová jednotka, sú úplne obklopované Iaminátovými vrstvami a Iaminátovými vrstvami sa...

Spôsob liečby hemolytického ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12603

Dátum: 03.02.2005

Autori: Rother Russell, Bell Leonard

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18

Značky: spôsob, hemolytického, ochorenia, liečby

Text:

...množstvo negatívnych vedľajších účinkov. Postihnutí pacienti môžu potrebovaťtransfúziu krvi, čo prináša riziko infekcie. Potrebná môže byť tiež antikoagulačná liečba na predchádzanie tvorbe krvných zrazenín. Na liečenie PNH sa tiež využíva transplantácia kostnej drene, ale zhoda pri kostnej dreni sa hľadá veľmi ťažko a miera úmrtnosti pri týchto zákrokoch je veľmi vysoká.Publikácia JANE SALODOF MACNEIL (Eculizumab could be paroxysmal...

Spôsob odstraňovania acetolu z fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11212

Dátum: 03.02.2005

Autori: Bhinde Manoj, Wijesekera Tilak

MPK: C07C 39/04, C07C 37/86

Značky: acetolu, spôsob, odstraňovania, fenolů

Text:

...zohrievaníe prúdu fenolu pri teplote vyššej ako asi 175 ° C, čím sa acetol premení na zlúčeniny s vyššou teplotou varu, ine ako metylbenzofurán. To sa uskutočňuje s pridaním hydroxidu alkalického kovu. Prúd fenolu sa potom podrobi destilácii, aby sa oddelil fenol od0013 Podľa vynálezu sa acetol účinne odstraňuje bez toho, aby veľká časť acetolu reagovalas fenolom. Tento spôsob má za následok zníženú tvorbu MBF a zlepšene výťažky fenolu....

Spôsob prípravy (R)-(-)5(2-aminopropyl)-2-metoxybenzénsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8706

Dátum: 03.02.2005

Autori: Slavikova Marketa, Hájíček Josef

MPK: C07C 303/38, C07C 303/40, C07C 311/37...

Značky: přípravy, spôsob, r)-(-)5(2-aminopropyl)-2-metoxybenzénsulfónamidu

Text:

...(II) riešená reakciou optickyaktívneho amínu vzorca I nzNogs/ .- NH, s brómovaným éterom vzorca IV0008 Syntéza sa Likázala veľmi výhodná, pokiaľ bol vstupujúci umin l pripravený postupom podľa patentu EP 257787, respektíve vylúčenćho EP 380144.0009 Patenty opisujú cestu naznačenú v nasledujúcej schéme0010 Reakciou ketónu Ill s (R)-0 L-mctylbenzylaminom V rcduktivnom prostredí za kataiýzy PtOg vzniká opticky aktívny...

Spôsob separácie medziproduktov, ktoré môžu byť použité na prípravu escitalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4701

Dátum: 02.02.2005

Autor: Lyngso Lars Ole

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00, C07D 307/00...

Značky: escitalopramu, separácie, medziproduktov, přípravu, spôsob, použité, môžu

Text:

...zlúčeninyvzorca (lV) vo forme ďalšieho enantioméru.0012 Podla jedného uskutočnenia vynálezu S-enantiomér zlúčeniny vzorca (V) alebo zmes enantiomérovzlúčeniny vzorca (V) obsahujúcej viac než 50 S-enantioméru zlúčeniny vzorca (V) sa oddelili od R enantioméru acylového derivátu vzorca (lV) alebo od zmesi enantiomérov acylového derivátu vzorca (IV)obsahujúcej viac než 50 R-enantiomém acylového derivátu vzorca (lV).0013 Podla konkrétneho...

Spôsob výroby pružného telesa, ktoré možno použiť vo vankúšoch, matracoch alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15434

Dátum: 02.02.2005

Autor: Poppe Willy

MPK: A47C 27/20, A47C 27/15, A47C 27/14...

Značky: podobně, matracoch, spôsob, vankúšoch, výroby, tělesa, použiť, pružného, možno

Text:

...spôsobu podľaobr.6 predstavuje možné použitie vyššie uvedeného pružného telesa.0012 Obr. 1 a 2 predstavujú pružné teleso 1 predpokladané podľa spôsobu podľa vyná|ezu.0013 Toto pružné teleso 1 je zväčša vyrobené rúrkové s imaginárnou osou X-X a je vytvorené z vrstvy 2 viskoelastickej peny 3 vynálezu, pričom vymedzuje centrálny priestor 4, pričom priestor 4 pokračuje od jedného vzdialeného konca 5 telesa 1 k druhému vzdiaienému koncu 6.0014...

Spôsob zabránenia vzniku krvnej stázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2535

Dátum: 02.02.2005

Autor: Katsuta Jiro

MPK: B60N 2/44, A61H 1/00, A47C 21/00...

Značky: krvnej, stázy, zabránenia, spôsob, vzniku

Text:

...automatická reguláciahydraulického systému tak, aby vibračné platne zaujali vopred zadanú východiskovú polohu, skôr ako sa spustia vibrácie.0012 Na vytvorenie kmitov vo vyššie opísanom sedacom nábytku sa navrhuje podľa prlkladu uskutočnenia uloženie vibračnej hmoty, ktorá je spojená s vibračnými platñami a prostredníctvom budiaceho zariadenia môže byť uvedená do vibrácií.0013 Kvôli zohľadneniu variabilných parametrov, ako napríklad...

Nové konjugované efektory, spôsob ich prípravy a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3006

Dátum: 31.01.2005

Autori: Bosslet Klaus, Klar Ulrich, Menrad Andreas, Willuda Jörg

MPK: A61K 31/427, A61P 35/00, A61P 25/00...

Značky: spôsob, efektory, přípravy, konjugované, farmaceutické, nové, použitie

Text:

...ako epotilón alebo deriváty epotilónu a ktore súzákladnými zlúčeninami, pokiaľ sa týka ich terapeutickej šírky, ich selektivity pôsobeniaa/alebo nežiaducich vedľajších toxických účinkov a/alebo ich aktívnej síly.0007 Tento vynález zahŕňa konjugované efektory všeobecného vzorca Inavzájom nezávisle sú vodík, Cl-Cm alkyl, aryl, arylalkyl alebo spoločne skupina -(CH 2)m, v ktorej mje 2 až 5, navzájom nezávisle sú vodík, Cl-Cm alkyl, aryl,...

Mikroorganizmus produkujúci L-aminokyselinu a spôsob výroby L-aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6432

Dátum: 28.01.2005

Autori: Ueda Takuji, Gunji Yoshiya, Takikawa Rie, Nakai Yuta, Joe Yuji

MPK: C07K 14/195, C12N 1/19, C12N 1/20...

Značky: mikroorganizmus, l-aminokyselinu, výroby, spôsob, l-aminokyseliny, produkujúci

Text:

...funkcia ostáva neznáma. ZHRNUTIE VYNÁLEZU0010 Zámerom predloženého vynálezu je poskytnúť bakteriálny kmeň, ktorý môže efektívne produkovať L-aminokyselinu. Ďalším zámerom predloženého vynálezu jeposkytnúť spôsob efektívnej výroby L-aminokyselíny s použitím tohto kmeňa.0011 Pôvodcovia tohto vynálezu vytrvalo študovali, aby dosiahli vyššie uvedené ciele a ako výsledok získali ybjE gén, nový gén pre exportér L-aminokyselín, založený na...