Patenty so značkou «spôsob»

Strana 142

Otváracie zariadenie dverí motorového vozidla so zvýšeným zabezpečením pri náraze a spôsob jeho montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3281

Dátum: 14.04.2005

Autori: Etienney Jean-marc, Hiver Alain

MPK: E05B 65/20

Značky: motorového, montáže, vozidla, náraze, zvýšeným, dveří, otváracie, spôsob, zariadenie, zabezpečením

Text:

...10 milimetrov, čo zodpovedá odblokovaniu dverí.Navyše, počas skúšok bočného nárazu na bočné dvere,vybavené kľučkou typu kufor, bolo pozorované, že nárazová bariéra, počas návratu po náraze, mohla stlačiť kľučku a odblokovať dvere.Vynález rieši takisto tento problém.Tomto kontexte tento vynález má za cieľ čeliť problému,ktorý sme spomenuli vyššie, a navrhnúť otváracie zariadenie,ktoré nespôsobuje odblokovanie dverí, ani V pripade posunutých...

Nízkorozťažná a rozmerovo stála podlahová krytina, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284506

Dátum: 14.04.2005

Autori: Jessen Lars Valbaek, Madsen Jorgen Bech, Nygaard Mogens Ovesen, Justesen Knud Erik

MPK: A47G 27/00, D06N 7/00, B32B 27/04...

Značky: nízkorozťažná, spôsob, použitie, stála, rozmerovo, krytina, výroby, podlahová

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkorozťažná a rozmerovo stála podlahová krytina (1), zahrnujúca vlasový materiál (2), obsahujúci polymér, ktorý je prichytený k primárnemu podkladu (3), obsahujúcemu polymér, ku ktorého zadnej strane je pripevnená podložená sekundárna podkladová vrstva (5) pomocou vloženej vrstvy (4) lepidla. Sekundárna podkladová vrstva (5) obsahuje vpichovanú vláknitú štruktúru z termoplastických nekonečných vlákien striže, obsahujúcich polymér, ktoré sú...

Prípravky obsahujúce oxakarbazepín, tableta potiahnutá filmom, spôsob jej výroby a oxakarbazepín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284503

Dátum: 14.04.2005

Autor: Schlütermann Burkhard

MPK: A61K 31/55, A61K 9/28

Značky: tableta, výroby, přípravky, oxakarbazepín, obsahujúce, spôsob, potiahnutá, filmom

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravky, napríklad tablety potiahnuté filmom, ktoré obsahujú oxakarbazepín, a spôsoby výroby týchto prípravkov. Tablety potiahnuté filmom majú jadro, ktoré obsahuje terapeuticky účinnú dávku oxakarbazepínu v jemne mletej forme, s priemernou veľkosťou častíc v rozsahu od 4 do 12 um (stredná hodnota) a majú hydrofilný priepustný vonkajší poťah.

Spôsob výroby plastového komponentu zo samovystuženého termoplastického materiálu a plastový komponent vyrábaný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13494

Dátum: 13.04.2005

Autori: De Taeye Arno, Hillaert Rik

MPK: A45C 5/02, B29C 51/34, B29C 51/14...

Značky: plastový, komponent, týmto, plášťového, samovystuženého, materiálů, komponentu, spôsobom, termoplastického, vyrábaný, spôsob, výroby

Text:

...skeletu, zo samovystuženého termoplastického materiálu, ktorý umožňuje vytvorenie vysoko odolných, ale veľmi ľahkých prvkov. ako sú najmä hlboké batožinové skelety, cenovo účinným spôsobom, pričom osobitná pozornosť sa venuje hladkej tvorbe rohových oblastí a priesečníkových oblastí medzi hlavnými povrchmi dielu.0015 Podľa tohto vynálezu sa vyššie uvedený cieľ vykonáva pomocou spôsobu,ktorý má vlastnosti z nárokov 1. Výhodné uskutočnenia...

Spôsob a zariadenie na uskutočňovanie termodynamického kruhového deja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1504

Dátum: 13.04.2005

Autor: Lengert Jörg

MPK: F01K 25/00

Značky: uskutočňovanie, termodynamického, kruhového, spôsob, zariadenie

Text:

...fáza je vedená druhým tepelným výmenníkom a využitá na ďalšie ohriatie ohriateho prúdupracovného média. V zmiešavači sú kvapalná fáza a expandovanáparná fáza zvedené dohromady a je vytvorený už uvedený expandovaný prúd pracovného média. Expandovaný prúd pracovného média je následne V prvom tepelnom výmenníku čiastočne skondenzovaný a následne celkom skondenzovaný v kondenzátora, takže je vytvorený V úvode uvedený kvapalnýprúd pracovného...

Spôsob a zariadenie na výrobu kyseliny sírovej z plynov bohatých na kysličník síričitý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18545

Dátum: 12.04.2005

Autori: Storch Hannes, Rieder Jan, Daum Karl-heinz

MPK: C01B 17/765

Značky: plynov, siřičitý, kysličník, kyseliny, výrobu, bohatých, sírovej, zariadenie, spôsob

Text:

...katalytickej oxidácie kysličníka siričitého na kysličník sírový na množstve kontaktných stupňov smedzi stupňovou absorpciou vytvoreného kysličníka sírového, pričom sa spúšťacie plyny pred zavedením do prvého kontaktného stupňa riedia vzduchom a kysličníkom sírovým vypudeným z óíea na získanie koncentrácie kysličníka siričitého od 10 do 20 hmotn Nevýhodou tohto spôsobu je však použitie veľkého množstva prístrojov pri tomto spôsobe avysoké...

Spôsob výroby uhlíkových kefiek a uhlíkové kefky vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3187

Dátum: 12.04.2005

Autor: Böttger Christian

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: týmto, výroby, kefiek, vyrobené, spôsob, kefky, uhlíkových, uhlíkové, spôsobom

Text:

...termoplastu s priemernou zrnitosťou 5 m až 50 m a veľmiMateriály na uhlíkové kefky spojené smolou, ktoré obsahujú aj medený, strieborný alebo iný kovový prášok a ktoréexistujúcemu obsahu siry V smolách nevýhodu tvorby sulfidov na kovových práškoch a lanku. Podobné problémy sa vyskytujú pri použití polymérov, ktoré obsahujú síru (napríklad polyfenylénsulfid), ktorá sa za podmienok výroby alebo využitia aspoň čiastočne uvoľňuje. Mnoho...

Spôsob využívania aminopiridínových kompozícií s trvalým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9952

Dátum: 11.04.2005

Autori: Marinucci Lawrence, Blight Andrew, Cohen Ron

MPK: A61K 31/44

Značky: trvalým, spôsob, využívania, kompozícií, aminopiridínových, uvoľňovaním

Text:

...sú zamerané na kompozícic, ktoré zahmujú matricu a blokátor draslíkových kanálikov. Blokátory draslíkových kanálikov budú zahrnovat aminopyridiny, napriklad 4-aminopyridín, 3,4-diaminopyridín a podobne,najvýhodnejšie 4-aminopyridín. Kompozícia poskytuje trvalé uvoľňovaníe aminopyridínu z matrice na udržiavanie účinnej a bezpečnej plazmatíckej hladiny aminopyrídínu. Aminopyridín dispergovaný v matrici je schopný, po podaní pacientovi,...

Spôsob prípravy eptifibatidu a príslušných medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10260

Dátum: 08.04.2005

Autori: Paone Antoinette, Ho Guojie, Forni Luciano, Detollenaere Catherine

MPK: C07K 5/06, C07C 271/22, C07K 14/75...

Značky: medziproduktov, spôsob, príslušných, přípravy, eptifibatidu

Text:

...4-6 eptifibatidu. pričom dochádza k vytvoreniu 2-6 fragmentu eptifibatidu vzorcaPj-Har-GIy-Asp(O-Pg-Trp-Pro-OH kde Harje homoarginyl GIy je glycyl Asp je aspartyl Trp je tryptofanyl Pro je proIyI P 1 je ochranná amínová skupina a P je ochranná karboxylová skupina. Vo výhodných uskutočneniach je 2-6fragment eptifibatidu pripojený na aktivované reziduum cysteinamidu prostredníctvom Pro rezidua 2-6 fragmentu eptifibatidu, pričom dochádza k...

Železito-dextránová zlúčenina, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284499

Dátum: 08.04.2005

Autori: Andreasen Hans Berg, Christensen Lars

MPK: A61K 47/48, A61P 7/06

Značky: zlúčenina, výroby, použitie, spôsob, železito-dextránová

Zhrnutie / Anotácia:

Železito-dextránová zlúčenina na parenterálnu liečbu anémie z nedostatku železa pozostáva z hydrogenovaného dextránu s váženým priemerom molekulových hmotností (Mw) medzi 700 a 1 400 daltonov, výhodne približne 1 000 daltonov, číselným priemerom molekulových hmotností (Mn) od 400 do 1 400 daltonov, pričom 90 % (podľa hmotnosti) dextránu má molekulové hmotnosti menej ako 2 700 daltonov a Mw zvyšných 10 % hmotnostnej frakcie dextránu s najvyššími...

Spôsob výroby triazolyltryptamínových zlúčenín a medziprodukty na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284495

Dátum: 08.04.2005

Autori: Larsen Robert, Chen Cheng, Verhoeven Thomas

MPK: C07D 403/06, C07D 403/04

Značky: zlúčenín, spôsob, vykonávanie, tohto, medziprodukty, spôsobu, triazolyltryptamínových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob uzavretia kruhu pri výrobe triazolyltryptamínových derivátov (III) je postup, katalyzovaný katalyzátorom na báze paládia, pri ktorom sa nechá reagovať substituovaný ortojódanilín s chráneným 1-alkinolom. Postup sa vykonáva pri vyššej teplote, napríklad 100 °C v bezvodom inertnom rozpúšťadle, ako DMF v prítomnosti príjemcu protónov, napríklad Na2CO3 alebo trialkylamínu a bez prítomnosti trifenylfosfínu, chloridu lítneho alebo tetrabutyl...

Spôsob syntézy a intermediáty benzoxatiepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2896

Dátum: 08.04.2005

Autori: Vacher Bernard, Brunel Yves, Castan-cuisiat Florence

MPK: C07D 327/00, C07C 323/00

Značky: syntézy, intermediáty, benzoxatiepínu, spôsob

Text:

...ich adičné soli a hydráty týchto adičných solí s anorganickými alebo organickými farmaceutický prijateľnými kyselinami, rovnako ako ich tautomérne formy, enantioméry, zmesi enantiomérov a stereoizoméry čisté alebo stereoizoméry v racemickej zmesi alebo iné.0004 Nový spôsob sa týka zlúčenín vzorca (1) a konkrétnejšie zlúčenín vzorca (la), ktorých stereogénny atóm uhlíka C(3) z fragmentu 3,4-dihydro-2...

Spôsob a systém na výrobu kovových pásov a plechov bez prerušenia kontinuity medzi plynulým liatím a valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4766

Dátum: 07.04.2005

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B22D 11/14, B21B 1/46

Značky: plynulým, liatím, kovových, spôsob, prerušenia, medzi, výrobu, pásov, plechov, valcovaním, kontinuity, systém

Text:

...slovami množstvo ocele pretekajúce za časovú jednotku na výstupnom otvore z plynulého Iiatia) mohol byt taký, aby umožňoval, že môže byt získaný ultratenký výrobok v jedinom výrobnom kroku celkom v austenitickej oblasti.0008 Taktiež patent EP 0889 762 opisuje, ako použit koncept valcovania s liatim na výrobu tenkých pásov v jednom jedinom kroku bez prerušeniakontinuity, a učí, ako spájať výrobný krok v plynulom Iiati dosky majúci...

Chemicko-enzymatický spôsob prípravy escitalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3989

Dátum: 07.04.2005

Autori: Terreni Marco, Rocchietti Silvia, Pregnolato Massimo, Salvetti Raul, Cotticelli Giovanni

MPK: C12P 41/00

Značky: spôsob, přípravy, chemicko-enzymatický, escitalopramu

Text:

...východiskového produktu východiskový produkt sa výhodne pridal do reakčného média, kým sa udržíavala výhodná teplota medzi 30 a 35 °C keď sa ukončili operácie pridávania, 4-(4-dimetylamino)-1-(4-tluórfenyI)-1-(hydroxybutyl)-3-(acyIoxymetyD-benzonitrilová zlúčenina sa ľahko izolovala spôsobmi známymi v danej oblasti techniky, napriklad odparenim pri zn iženom tlaku.0020 Krok štíepenia sa výhodne uskutočnil v rozpúštadle tvorenom zmesou...

Spôsob a zariadenie na brúsenie obrobkov so súčasným veľmi jemným obrobením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284498

Dátum: 07.04.2005

Autor: Junker Erwin

MPK: B24B 33/00, B24B 35/00, B24B 27/00...

Značky: súčasným, zariadenie, obrobkov, obrobením, brúsenie, jemným, velmi, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Obrobok je upnutý a následne je jeho povrch rozmerovo a tvarovo obrábaný brúsením, kde je aspoň časť povrchovej plochy obrobku súčasne s brúsením opracovávaná veľmi jemným obrábaním. Zariadenie obsahuje vreteník (1) a koník (2) na upnutie obrobku (3) a ďalej brúsiacu jednotku s brúsnym kotúčom (15) na brúsenie obrobku (3). Brúsiaca jednotka a obrobok (3) vykonávajú vzájomný relatívny riadený pohyb. Zariadenie ďalej obsahuje jednotku (25) na...

Sferoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284493

Dátum: 06.04.2005

Autori: Leduc Gérard, Suplie Pascal, Debregeas Patrice, Oury Pascal

MPK: A61K 9/20, A61K 9/50

Značky: farmaceutické, sferoidy, spôsob, obsahom, prostriedky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané sferoidy obsahujúce jednu alebo viac aktívnych látok s výnimkou tiagabínu, ktoré môžu byť stlačené priamo bez pridania menej ako 5 % hmotnostných, výhodne menej ako 1 % hmotnostné pomocnej látky, ktoré obsahujú jadro a/alebo vrstvu obaľujúcu jadro, obsahujúcu aspoň jednu termoplastickú látku, ktorá je pri teplote okolo 20 °C biela a polotuhá a ktorá má teplotu topenia od 25 °C do 100 °C, obalené v pružnom a tvarovateľnom filme,...

Tesniaca platnička a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5481

Dátum: 05.04.2005

Autor: Lehmann Franz

MPK: F04B 39/10, F04B 27/10

Značky: výroby, platnička, spôsob, tesniaca

Text:

...24 je zväčšený, čiastočný pohľad zobrázka 22 predstavujúci zakrúžkovaný detail XXlV.Obrázok 1 predstavuje časť tesniacej platničky 1 v prierezovom pohľade v rovine zahŕňajúcej os g otvoru § v platničke. Zväčšený detail tohto výkresu je uvedený na obrázku 2. Tesniaca platnička pozostáva z kovu, ktorý je vhodný na tvarovanie studenou plastickou deformáciou, napríklad nízkouhlíková ocel, meď alebo hliník. Táto kovová platnička...

Spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3030

Dátum: 05.04.2005

Autori: Ko Suz-chung, Baalbaki Moussa, Gebauer Juraj

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: vysoko, spôsob, betonů, pevného, výroby, kyselinovzdorného

Text:

...pevnosť pri čo najnižšej priepustnosti pre plyny Vynález je preto zameraný na spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu,pomocou ktorého je možné bezpečné dosiahnutie čo najvyššieho počtu úvodom uvedených okrajových podmienok aj pri redukovanom použití vysokopecnej trosky.Na vyriešenie tejto úlohy spočíva spôsob podľa vynálezu V podstate v použití hydraulického spojiva pozostávajúceho z hlinitokremičitanov, síranu vápenatého...

Spôsob vybudovania veže, ako aj veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10403

Dátum: 04.04.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: E02D 27/42, F03D 1/00, F03D 11/04...

Značky: spôsob, elektráren, veterná, vybudovania, veže

Text:

...súplánované jedna alebo viaceré segmentové kotvy 12. Tieto segmentová kotvy 12 môžu byť tvarom apočtom prispôsobené zvláštnym požiadavkám základov. Tak môže pri základoch z betónu vyrobeného na mieste alebo základoch z prepravovaněho betónu byť použitá napr. jednodielne vytvorená segmentová kotva, ktorá je vpletená do annovania. Pri základoch montovaných z dielcov sú naproti tomu použité viaceré segmentová kotvy, ktoré sú svojím tvarom...

Vodný farmaceutický prostriedok, spôsob jeho prípravy, výrobok s jeho obsahom a použitie protizápalového prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284491

Dátum: 04.04.2005

Autor: Kim Soo-il

MPK: A61K 9/14, A61K 31/58, A61K 9/16...

Značky: obsahom, farmaceutický, vodný, prostriedku, protizápalového, výrobok, prostriedok, použitie, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný farmaceutický prostriedok, ktorý je schopný rozprášenia do nosovej dutiny jedinca, je bez hnacieho plynu a obsahuje (A) farmaceuticky účinné množstvo pevných častíc aktívnej látky, ktorá je účinná pri liečbe abnormálneho telesného stavu pôsobením svojej prítomnosti na povrchoch sliznice nosovej dutiny, pričom aktívnou látkou je protizápalový steroid vybraný zo súboru zahrnujúceho dexametazon, prednisolon a acetonid triamcinolonu, (B) od...

Stabilná nevodná formulácia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284490

Dátum: 04.04.2005

Autori: Prestrelski Steven, Eckenhoff James (zomrel), Leonard Joe, Stevenson Cynthia, Tao Sally, Wright Jeremy

MPK: A61K 38/08, A61K 38/04, A61K 38/00...

Značky: formulácia, stabilná, přípravy, nevodná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilné nevodné protické formulácie na podávanie pacientovi zahŕňajú aspoň jednu peptidovú zlúčeninu a rozpúšťadlo pre túto peptidovú zlúčeninu, ktoré je tvorené aspoň jedným nevodným protickým rozpúšťadlom, v ktorom má uvedená peptidová zlúčenina rozpustnosť aspoň 10 % hmotn. a v ktorom je rozpustená. Uvedená formulácia je stabilná pri teplote 37 °C počas aspoň 2 mesiacov tak, že po 2 mesiacoch pri 37 °C zostáva aspoň 65 % chemicky a...

Spôsob recyklovania zmesi článkov a batérií obsahujúcich anódu na báze lítia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2593

Dátum: 04.04.2005

Autori: Foudraz Jean-claude, Tedjar Farouk

MPK: H01M 6/00, H01M 10/54

Značky: obsahujúcich, anódu, lítia, batérií, zmesí, recyklovania, báze, spôsob, článkov

Text:

...patentových prihlášok JP 10046266, JP 10158751 aJP-A-10074539 navrhujú tepelnéspracovanie v rozsahu teplôt 350 °C a 1000 C a týkajú sa len lítiovo-iônovýchNa druhej strane, spôsoby, ktoré sa vo svete priemyselne využívajú, sú len dva1- Spôsob nazývaný TOXCO navrhnutý v patente US 5888463 a predložil ho W.J. McLuaghlin, Lithium battery recycling Proceedings of the 5 th International Seminar on Battery Waste Management (Florida 1993). Tento...

Spôsob a zariadenie pre kontinuálne regulované vynášanie pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14007

Dátum: 01.04.2005

Autori: Adelmann Dieter, Gerl Stefan

MPK: H05B 3/60, B01J 8/00

Značky: zariadenie, vynášanie, pevných, kontinuálně, regulované, látok, spôsob

Text:

...materiálu alebo veľkostného rozdelenia častíc dosiaľ neexistovala možnosť ovplyvnenia z toho vyplývajúcichlokálne rozdielnych odvádzacich rýchlostí zo sila na pevné látky.Spis US 2,865,848 opisuje spôsob kontinuálneho kontaktovania zrnitého kontaktného materiálu fluidnými uhľovodíkmi na účely jeho chemickej premeny. Procesy premeny sa pritom odohrávajú vo vnútrisila, v ktorom je zrnitý kontaktný materiál nasypaný.Spis US 5,694,413 opisuje...

Spôsob enzymatickej prípravy (S)-3-kyano-5-metylhexánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6494

Dátum: 01.04.2005

Autori: Weaver Justin Kaine, Burns Michael Paul, Wong John Wing

MPK: C12P 7/40, C12P 13/00

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, enzymatickej, s)-3-kyano-5-metylhexánovej

Text:

...kyseliny boli opisané pre série alifatických (Lw-dinitrilových zlúčeninspoužitím mikrobiálnych buniek, ktoré majú alifatickú nitrilázovú aktivitu alebo0009 Stereoselektívne enzymatické premeny nitrilov boli opisané na pripravu chirálnych karboxylových kyselín a amidov obohatených o jeden enantiomér (M Wieser a kol., kapitola v Stereoselective Biocatalysis, Marcel Dekker lnc. New York,2000, 461-486). Stereoselektívny nitrilázový...

Spôsob výroby bunkovej kompozície obsahujúcej epitelové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5080

Dátum: 01.04.2005

Autori: Wedel Thilo, Kruse Charli, Fuhr Günter

MPK: C12N 5/06, C12M 3/04, C12N 5/00...

Značky: kompozície, bunkovej, spôsob, epitelové, buňky, obsahujúcej, výroby

Text:

...a ktorý najmä umožňuje prekonaťobmedzenie ohľadne získavania epitelových buniek z bazálnych vrstiev alebo z embryonálnych kmeňových buniek. Úlohou tohto vynálezu je tiež poskytnúť zlepšené bunkové kompozicie, ktoré sú vyrobiteľné s nízkymi nákladmi a ktoré majú rozšírenú oblasť použitia. Ďalšou úlohou vynálezu je poskytnúťkultivačné zariadenie na vytváranie epitelových buniek.Tieto úlohy sa riešia prostredníctvom spôsobu so znakmi...

Spôsob výroby mäsových produktov z celej svaloviny s priamym včlenením olivového oleja za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3405

Dátum: 01.04.2005

Autor: Domazakis Emmanouil

MPK: A23L 1/314, A23L 1/317, A23B 4/02...

Značky: priamym, svaloviny, mäsových, spôsob, včlenením, produktov, studena, celej, výroby, olivového, oleja

Text:

...rôzne skupiny mäsových produktov (parky atdĺ). Vzhľadom na to sa extrakcia mäsových proteínov a tvorba proteínovej štruktúry líši v závislosti od modifikácie spôsobu prípravy týchto produktov.Vsúčasne užívaných spôsoboch sa stále používajú aditíva a pomocné prostriedky nakdoplneniu alebo ksubstitúcii mäsových proteínov. Okrem toho vyššie uvedené pomocné prísady prispievajú kvyššej retencii vody a emulgačnej kapacite mäsa. Pri produktoch...

Spôsob úpravy rastlinných olejov a živočíšnych tukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284486

Dátum: 01.04.2005

Autori: Cvengroš Ján, Molnár Štefan, Laux Juraj, Hóka Csaba

MPK: C11B 1/10, C11B 3/06, C11C 3/02...

Značky: živočišných, olejov, tukov, úpravy, rastlinných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov pred ich transesterifikáciou metanolom na metylestery vyšších mastných kyselín spočíva v tom, že sa rastlinné oleje alebo živočíšne tuky s číslom kyslosti 3 až 15 mg KOH/g extrahujú glycerolovou fázou získanou pri alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov v predchádzajúcej operácii.

Spôsob výroby plávajúcej základne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3323

Dátum: 31.03.2005

Autor: Olthuis Jan Koen

MPK: E02D 27/04

Značky: spôsob, výroby, plávajúcej, základné

Text:

...a pevné prvky, keď oba dva typy sú pokiaľ je to možné vybavené značkou kvality. Týmto spôsobom možno vopred zaistiť, že vypočítaná minimálna tuhosť plávajúcej základne sa rovná tuhosti plávajúcej základne realizovanej v skutočnosti. Pre každý stavebný projekt je vopred určený počet plávajúcich a tuhých prvkov a požadované rozmery uvedených plávajúcich a tuhých prvkov. Na mieste sa nevykonáva žiadne liatie betónu na vytvorenie základných...

Spôsob extrakcie kyseliny klavulánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 284484

Dátum: 31.03.2005

Autor: Ruddick Simon

MPK: C07D 503/00

Značky: kyseliny, extrakcie, spôsob, klavulanovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob spätnej extrakcie, v ktorom sa beta-laktámové antibiotikum, kyselina klavulánová, extrahuje z organickej rozpúšťadlovej fázy do vodnej fázy s využitím pásma zmiešavania, v ktorom sa účinkom vysokej turbulencie a šmykového namáhania uvedené fázy rýchlo zmiešavajú.

Spôsob výroby viacvrstvového výrobku z celulózových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7743

Dátum: 31.03.2005

Autor: Breteau Sylvain

MPK: B31F 1/00

Značky: spôsob, výrobků, vlákien, viacvrstvového, výroby, celulózových

Text:

...v pripade výrobkov so štyrmi vrstvami.0006 Je možné konštatovať, že tento spôsob lepenia neumožňuje jednoducho merať objem lepidla, ktoré sa má naniesť za účelom vytvorenia spojenia, takým spôsobom, aby množstvo lepidla bolo postačujúce na vzájomné spojenie vrstiev bez prílišného stuženia vreckovky.0007 Takto musíme udržiavať špecifický tlak, ktorý vyvíja druhý prítlačný valec, na vyššej hodnote. Predstavuje to problém nielen na...

Spôsob výroby skrutkovitého drôteného vlákna, hlavne na vystuženie gumených alebo plastových výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284482

Dátum: 30.03.2005

Autor: Doujak Siegfried

MPK: D07B 3/00, D07B 1/06, D07B 5/12...

Značky: vystuženie, výrobkov, gumených, spôsob, spôsobu, zariadenie, vlákna, hlavne, skrutkovitého, vykonávanie, tohto, výroby, plášťových, drôteného

Zhrnutie / Anotácia:

Skrutkovité drôtené vlákno (8) sa vyrobí skrúcaním priamych drôtených vlákien (2) do oblasti plastickej deformácie a ich následným rozkrúcaním, pričom aspoň dve drôtené vlákna (2) sa najneskoršie pred spätným rozkrúcaním zvádzajú k sebe a združujú. Výhodne sa k sebe zvádzajú aspoň dve drôtené vlákna (2) prostredníctvom dierovaného kotúča (30), v prvom prechodovom skrucovači (20) sa okolo seba skrútia a plasticky zdeformujú a hneď potom sa v...

Spôsob výroby oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 284481

Dátum: 30.03.2005

Autori: Rahn Martin, Hirsch Martin, Stockhausen Werner, Schmidt Hans-werner, Werner Dietrich

MPK: C01F 7/44

Značky: hydroxidů, spôsob, výroby, oxidů, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby bezvodého oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého v cirkulujúcej fluidnej vrstve. Tento spôsob sa uskutočňuje tak, že sa teplota v cirkulujúcej fluidnej vrstve nastaví na hodnotu v rozsahu 850 až 1 000 °C, oxid hlinitý odoberaný z cirkulujúcej fluidnej vrstvy sa zmieša aspoň na 2 min. s 10 až 25 % hmotn. čiastočne dehydratovaného hydroxidu hlinitého vystupujúceho zo strany tuhej látky z prvého stupňa suspenzného...

V polohe 4 halogénované steroidy, spôsob ich prípravy a medziprodukty na túto prípravu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284480

Dátum: 30.03.2005

Autori: Bouali Yasmina, Teutsch Jean-georges, Nique François, Van De Velde Patrick

MPK: C07J 41/00, A61K 31/56

Značky: prostriedky, medziprodukty, liečiv, steroidy, farmaceutické, spôsob, přípravy, túto, použitie, obsahujú, přípravu, halogénované, polohe

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli so zásadami alebo s kyselinami na výrobu farmaceutických prostriedkov, spôsob ich prípravy a medziprodukty na túto prípravu, ich použitie ako liečiv na prevenciu alebo ošetrovanie osteoporózy a na kardiovaskulárnu protekciu a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú.

Spôsob opravy vysokotlakových rozvodov a objímka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284479

Dátum: 30.03.2005

Autor: Bernasovský Peter

MPK: F16L 13/02, F16L 55/17

Značky: vysokotlakových, rozvodov, tohto, spôsobu, opravy, spôsob, vykonávanie, objímka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opravy je založený na metóde tzv. teplej objímky, pri ktorej sa opravovaný montážny spoj (21) veľkopriemerových potrubí (2) prekryje drážkou (31) delenej objímky (3), ktorej diely sa spolu zvaria pozdĺžnym spojom a na okrajoch sa zvarom po celom obvode vytvoria kútové spoje (23). Kútové spoje (23) sa pritom vytvárajú za zníženého tlaku a zmenšeného prietoku média pomocou predhrevu a pozvoľného chladnutia.

Rapamycínová tuhá dávková jednotka a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284472

Dátum: 30.03.2005

Autor: Nagi Arwinder Singh

MPK: A61K 9/20

Značky: jednotka, dávková, přípravy, spôsob, rapamycínová, tuhá

Zhrnutie / Anotácia:

Rapamycínová tuhá dávková jednotka, ktorá pozostáva z jadra a cukrového povlaku, pričom cukrový povlak obsahuje rapamycín, jeden alebo viac cukrov a jedno alebo viac spojív.

Spôsob odlievania súčiastok z ľahkého kovu princípom odlievania preklápaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2919

Dátum: 30.03.2005

Autori: Bähr Rüdiger, Mnich Franz, Saewert Hans-christoph, Krebs Ernst, Petzoldt Olaf

MPK: B22D 23/00, B22D 35/00

Značky: ľahkého, preklápaním, odlievania, princípom, spôsob, súčiastok

Text:

...môže uskutočňovať zvlášť šetrne a môže nastať za minimalizácie turbuleneii, najmä ale bez vírov a tvorby peny, bez toho,aby bolo potrebné zvýšenie času, ktorý vyžaduje prúdenie taveniny do dutého priestoru formy. Týmto a prúdením taveniny do vtoku cez spojovacie otvory medzi priečnym kanálom a vtokom sa dosiahne to, že sa ani pena, ani pripadne reakčné produkty zložiek zliatiny s okolitým vzduchom, plávajúce na tavenine, nevnášajú do dutého...

Spôsob výroby oxykodón hydrochloridu s obsahom menej než 25 ppm 14-hydroxykodeinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9404

Dátum: 30.03.2005

Autori: Rider Lonn, Kyle Donald, Chapman Robert, Kupper Robert, Hong Qi

MPK: C07D 489/08, C07D 489/00

Značky: výroby, oxykodón, hydrochloridu, spôsob, menej, 14-hydroxykodeinonu, obsahom

Text:

...niektorých uskutočnení vynálezu je vyvinúť spôsob zníženie 14-hydroxykodeinónu V kompozícii oxykodón hydrochloridu na množstvo nižšie než 25 ppm, nižšie nežasi 15 ppm, nižšie než asi 10 ppm alebo nižšie než asi 5 ppm.Úlohou niektorých uskutočnení vynálezu je vyvinúť spôsob reakcie kompozície oxykodón hydrochloridu s kyselinou chlórovodíkovou za podmienok, za ktorých sa získa kompozícia oxykodón hydrochloridu, kde množstvo...

Spôsob výroby oxykodón hydrochloridu s obsahom menej ako 25 ppm 14-hydroxykodeinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20735

Dátum: 30.03.2005

Autori: Kyle Donald, Chapman Robert, Hong Qi, Rider Lonn, Kupper Robert Joe

MPK: C07D 489/08

Značky: 14-hydroxykodeinonu, menej, oxykodón, výroby, spôsob, hydrochloridu, obsahom

Text:

...ktorá má množstvo 14-hydroxykodeinónu nižšie než 25 ppm, nižšie než 15 ppm, nižšie než 10 ppmalebo nižšie než 5 ppm.Vynález sa týka spôsobu prípravy kompozície oxykodón hydrochloridu, ktorá má hladinu l 4-hydroxykodeinónu nižšiu než 25 ppm, reakciou kompozície oxykodónovej bázy s kyselinou chlórovodíkovou za podmienok vyhodných k podpore dehydratácie 8,14 dihydroxy-7,8-dihydrokodeinónu na 14-hydroxykodeinón V priebehu tvorby soli a za...

Spôsob výroby kontaktu z kompozitného materiálu s tekutým kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8097

Dátum: 30.03.2005

Autori: Smirnov Yuriy, Chernyshov Sergiy, Skorokhod Valeriy

MPK: H01H 1/021

Značky: kontaktů, kompozitného, materiálů, spôsob, tekutým, výroby, kovom

Text:

...a rćnia tekutým cínom ako funkciu teploty.Diagram l ukazuje navlhavost volfrámu tekutým cínom vo vákuu, diagram 2 ukazuje navlhavosť volfrámu tekutým cínom v prostredí vodíka obsiahnutého v hydride, diagram 3 ukazuje navlhavosť rénia tekutým cínom vo vákuu, diagram 4 ukazuje navlhavosť rénia tekutým cínom v prostredí vodíka obsiahnutého v hydride.Obr. 5 znázorňuje navlhavosť molybdénu tekutým cínom ako funkciu teploty. Diagram 1 ukazuje...

Zariadenie a spôsob zvlhčovania prúdu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4780

Dátum: 29.03.2005

Autori: Möritz, Peters

MPK: F24F 3/12, F24F 6/00

Značky: zvlhčovania, vzduchu, zariadenie, prúdu, spôsob

Text:

...vody vo vani,takže sa zväčšuje styková plocha medzi ohriatym vzduchom0010 Spis US 2,110,268 zverejňuje zariadenie na zvlhčovanie vzduchu vo vetracích prístrojoch voliteľne vybavených vedením cirkulujúceho vzduchu a tak isto ohrevom vzduchu, v ktorom je za rúrkovým výmenníkom tepla, pri pohľade v smere prúdenia vzduchu, umiestnená jednotka na dávkovanie vody, ktorá je zložená z jednej alebo viacerých komôr so stenami z porézneho materiálu....