Patenty so značkou «spôsob»

Strana 118

Termodynamicky stabilná modifikácia I ramatrobanu, spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285109

Dátum: 24.05.2006

Autori: Grunenberg Alfons, Voges Klaus-peter, Wahl Karl-heinz

MPK: C07D 209/00

Značky: stabilná, farmaceutický, ramatrobanu, použitie, prostriedok, obsahom, výroby, modifikácia, termodynamicky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná termodynamicky stabilná modifikácia I ramatrobanu, spôsob výroby zárodočných kryštálov tejto modifikácie roztavením, rýchlym ochladením a miešaním v inertných rozpúšťadlách a spôsob jej výroby naočkovaním zárodočných kryštálov a jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom.

Spôsob prípravy 4-[(1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15303

Dátum: 24.05.2006

Autori: Schils Didier Philippe Robert, Stappers

MPK: C07D 239/46

Značky: spôsob, 4-[(1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrilu, přípravy

Text:

...jej tautomémou formou (ľ)sa môže pripraviť podľa postupu opísaného v Synthetic Communications, 27 (l 1), 1943-1949Reakcia (E) s (F) má za následok uvoľňovaníe metylmerkaptánu, toxickej a extrémne zapáchajúcej zlúčeniny, ktorý sa dá zacítiť V koncentráciách len 2 ppb. Úplné odstránenie tohto merkap tánu je z tohto dôvodu požiadavkou, ktorá predstavuje veľmi zložítý problém. To spôsobuje, žetento proces je pre výrobu vo veľkom meradle...

Polymérne disperzie v reaktívnom organickom médiu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9592

Dátum: 24.05.2006

Autori: Moireau Patrick, Riess Gérard, Hariri Kamal, Delaite Christelle

MPK: C03C 25/28, C08F 283/12, C08F 2/14...

Značky: spôsob, přípravy, polymérne, použitie, médiu, reaktívnom, organickom, disperzie

Text:

...prameňov dôjsť k pľuzgierovaniuprostriedku na povrchu vlákien.0012 Niektoré prostriedky vyžadujú návrat do organických rozpúštadiel, aby sa rozpustili a/alebo dispergovali a/alebo emulgovali všetky alebo časťzložiek. Rozpúšťadlá môžu byť použité samostatne alebo pridané kvodným roztokom, emulziám a disperziám, aby sa zlepšili ich vlastnosti, napríklad aby sa znížila viskozita, aby sa umožnila lepšia penetrácia medzi zložkami vlákien...

Spôsob predikcie reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9020

Dátum: 24.05.2006

Autori: Zugmaier Gerhard, Strauss Andreas, Moecks Joachim

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/68

Značky: inhibítorom, liečbu, spôsob, dimerizácie, reakcie, predikcie

Text:

...ktorý je secernovaný mnohými humánnymi nádormi a ktorý môže indukovať reverzibilnú transformáciu netransformovanej bunkovej línie. 0005 WO 2004/092353 a W 0 2004/091384 prezentujú nálezy, že, tvorba heterodimérov Her 2 sdalšími receptormi by mala byť spojená s účinnosťou alebo vhodnosťou pertuzumabu.0006 Zabrecky, J.R. et al., J. Biol. Chem. 266 (1991), 1716-1720, opisujú, že uvoľnenie extracelulárnej domény Her 2 môže mať implikácie...

Dvojkomorové miešacie zariadenie na viskózne farmaceutické substancie a spôsob použitia zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7117

Dátum: 23.05.2006

Autor: Bonnard Eric

MPK: B01F 15/02, B01F 15/00, B01F 5/06...

Značky: zariadenia, miešacie, substancie, viskózne, spôsob, zariadenie, dvojkomorové, použitia, farmaceutické

Text:

...vzájomne z jednej striekačky do druhej cez obmedzovač prietoku, ktorý ich spája.Dokument US 6,062,722 A navrhuje spôsob zmiešania kvapalín,podľa ktorého sa použijú ako zmiešavacie zariadenie dva oddelene zásobníky spojene statickým vrtuľovýn 1 miešadlom. Kvapalina jenútená tiecť zo zásobníka k miešadlu a naopak.0006 Predkladaný vynález sa zameriava na poskytnutie riešení,ktoré by umožnili zbaviť sa nevýhod, ktoré vykazuje súčasná...

Spôsob prípravy (alfaS,betaR)-6-bróm-alfa-[2-(dimetylamino)etyl]-2-metoxy-alfa-1- naftalenyl-beta-fenyl-3-chinolínetanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11733

Dátum: 22.05.2006

Autori: Porstmann Frank Ralf, Bader Thomas, Horns Stefan

MPK: C07F 9/09, C07D 215/22

Značky: naftalenyl-beta-fenyl-3-chinolínetanolu, spôsob, přípravy, alfas,betar)-6-bróm-alfa-[2-(dimetylamino)etyl]-2-metoxy-alfa-1

Text:

...dobre známy. V prípade zmesi ()- a (-)-enantiomérov so zložením uvádzaným ako molové alebo hmotnostné podiely F() a F(-) (kde F() F(-) l) sa enantiomérny nadbytok pre F() definuje ako F() - F(-) a percentuálna hodnota enantiomérneho nadbytku ako l 00 F() - F(-).Z tohto dôvodu sa predkladaný vynález týka spôsobu izolácie (aS,3 R)-6-bróm-u-Z-(dímetylamíno)etyl-2-metoxy-a-l-nañalenyl-B-fenyl-3-chinolínetanolu zo zmesí stereoizomémych...

Oxadiazínový derivát, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285106

Dátum: 22.05.2006

Autori: Gsell Laurenz, Maienfisch Peter

MPK: C07D 273/00

Značky: spôsob, oxadiazínový, přípravy, použitie, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxadiazínové deriváty všeobecného vzorca (IV), v ktorom R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 uhlíkových atómov, fenylalkylovú skupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 uhlíkové atómy, cykloalkylový zvyšok obsahujúci 3 až 6 uhlíkových atómov, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov a X znamená skupinu N-NO2 alebo skupinu N-CN, spôsob...

Spôsob prípravy injikovateľného, izotonického roztoku ropivakaínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9358

Dátum: 22.05.2006

Autori: Rangisetty Jagadeesh, Jobdevairakkam Christopher

MPK: A61P 23/02, A61K 9/10

Značky: roztoku, ropivakaínu, injikovateľného, přípravy, izotonického, spôsob

Text:

...v prítomnosti sacharidu, konkrétneglukózy, na príklade poskytnutom pre levobupivakaín zdrojomlevobupivakaínu na výrobu injikovateľnej formulácie je hydrochloridová soľ.0009 Ako je opisané V uvedenej literatúre, injikovateľný roztok 2,6-xylididu kyseliny (L)N-n-propylpipekolínovej sa pripraví z jeho hydrochloridových alebo hydrochlorid monohydrátových solí, ktoré sú ľahko rozpustné v injikovateľnom...

Spôsob a zariadenie na zvyšovanie spaľovacej energie vytváranej prírodným palivovým plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7086

Dátum: 19.05.2006

Autori: Luca Liviu, Enache Aurel

MPK: F23K 5/00, F02M 27/00

Značky: prírodným, spaľovacej, energie, vytváranej, palivovým, zvyšovanie, plynom, spôsob, zariadenie

Text:

...na pohybujúce sa molekulyV súlade s vynálezom, spôsob eliminuje predtým ukázané nevýhody, pretože zahrňuje krokyzásobovania zemným plynom, kde zemným plynom môže byt prednostné metán, cez upravujúcukomoru ohraničenú cylindrický tvarovanou stenou vyhotovenou zdiamagnetického materiálu,pred ktorou je špirálovito umiestnených niekoľko elektromagnetických jednotiek, z uvedených elektromagnetických jednotiek koncové sú celkom protiľahlé vzhľadom...

Spôsob výroby komôrkovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17402

Dátum: 19.05.2006

Autori: Coste Jean-philippe, Porret Laurent, Klinger Yves

MPK: B29C 47/20, B29C 47/00, B29C 47/16...

Značky: spôsob, komôrkovej, dosky, výroby

Text:

...majú homogénnu hrúbku od jedného krytu k druhému. Laminovacie kanále môžu byt napájané pri rôznych tlakoch alebo môžu byť napájané materiálmi s odlišnými viskozitami alebo tekutosťami.0012 V nasledujúcom opise bude podrobnejšie opísaný spôsob podľa vynálezu v neobmedzujúcich rôznych uskutočneniach s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých- obrázok 1 ukazuje hubicu podľa doterajšieho stavu techniky v reze rovinou rovnobežnou so smerom...

Spôsob výroby pásu z nanokryštalického materiálu a zariadenie na výrobu toroidného jadra vinutého z tohto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10676

Dátum: 19.05.2006

Autori: Waeckerle Thierry, Demier Alain, Save Thierry

MPK: H01F 1/147, B21B 1/00, B21B 27/00...

Značky: spôsob, toroidného, jádra, materiálů, pásu, zariadenie, nanokryštalického, výrobu, vinutého, výroby, tohto

Text:

...menit teplotu žíhania beztoho, aby sa významne zmenili charakteristiky pása, najmä jeho krehkosť).Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť spôsob výroby nanokryštalických pásov schopných použitia V priemyslovom meradle, ako aj nanokryštalický produkt, ktorý je manipulovateľný a použiteľný pre geometrie magnetických obvodov, ktoré sú kompaktnejšie V porovnaní s magnetickými obvodmi doterajšieho stavu techniky, a ktorý má. najmä oveľamenší...

Prostriedok a spôsob regulácie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7841

Dátum: 19.05.2006

Autori: Zupan Jacob, Albright Robert, Sabnis Shobhan

MPK: A01K 11/00, A01K 27/00, A01K 13/00...

Značky: spôsob, hmyzu, regulácie, prostriedok

Text:

...alebo nanesený na zložku sieťovej matrice zprírodného alebo syntetiokéhotextilu alebo vlákna alebo drôtu alebo pevnej disperzie polyvinylchloridovéhopolyméru alebo kopolyméru tak, že vznikne prívesok na ucho, obojok na krkalebo visiace priveskové zariadenie.0007 V dvojdielnom zariadení prívesku na ucho alebo prívesku prvá zložka je skonštruovaná tak, že sa pripojí k zvieraťu, môže byt skonštruovaná prakticky z akéhokoľvek materiálu...

Synergická stabilizátorová zmes, kompozícia s jej obsahom a spôsob stabilizácie organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285104

Dátum: 18.05.2006

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 5/00

Značky: spôsob, kompozícia, stabilizácie, synergická, stabilizátorová, změs, organického, materiálů, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Synergická stabilizátorová zmes obsahujúca zlúčeninu vzorca (A) a/alebo zlúčeninu vzorca (B) a ďalšie zložky opísané v patentových nárokoch.

Spôsob prípravy nesymetrickej 4,6-bis (aryloxy) pyrimidínovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285101

Dátum: 18.05.2006

Autor: Kameswaran Venkataraman

MPK: C07D 239/00

Značky: spôsob, 4,6-bis, pyrimidínovej, aryloxy, zlúčeniny, přípravy, nesymetrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nesymetrickej 4,6-bis(aryloxy)pyrimidínovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), viacstupňovou syntézou, ktorej posledný stupeň zahŕňa in situ reakciu pripravenej amóniumhalogenidovej zlúčeniny všeobecného vzorca (III) s aspoň jedným molárnym ekvivalentom fenolovej zlúčeniny všeobecného vzorca (IV), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise.

Spôsob výroby retardovaného viaczložkového prípravku s riadeným a od pohybu nezávislým uvoľňovaním, jeho použitie a prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285099

Dátum: 18.05.2006

Autori: Brendel Erich, Chantraine Ernst, Weisemann Claus, Rupp Ronald, Kanikanti Venkata-rangarao

MPK: A61K 9/16

Značky: spôsob, přípravků, uvoľňovaním, pohybu, výroby, riadeným, použitie, retardovaného, viaczložkového, prípravok, nezávislým

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orálne aplikovateľné formy retardovaných prípravkov pozostávajúce z viacerých zložiek s riadeným a od pohybu nezávislým uvoľňovaním, spôsoby ich výroby s použitím zvoleného hydrofilného erodovateľného polyméru a obmedzenia maximálnej veľkosti častíc polyméru obsahujúcich účinnú látku na 3 mm.

Protipožiarne dvere a spôsob ich prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285091

Dátum: 18.05.2006

Autor: Hein Christian

MPK: E05F 15/20, E06B 3/32, E06B 5/10...

Značky: dveře, prevádzky, spôsob, protipožiarne

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarne dvere sú vyrobené s aspoň jedným otváracím krídlom (10), otočne uloženým pomocou závesov, ktoré je vybavené zatváracím mechanizmom (13) dverí pracujúcim bez cudzej energie a pridŕžacím zariadením (3) elektricky uvoľniteľným požiarnym hlásičom (11), ktoré v prípade nebezpečenstva spôsobí uzavretie otváracieho krídla (10). Protipožiarne dvere pozostávajú z funkčnej kombinácie dverí obsahujúcich jedno alebo dve otváracie krídla (10)...

Spôsob výroby vytvrdeného netkaného rúna, zariadenie na jeho výrobu, doska vyrobená z tohto rúna a rúrkovitý izolačný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285090

Dátum: 18.05.2006

Autori: Noergaard Luis Joergen, Cridland Ian, Brandt Kim

MPK: E04C 2/10, E04B 1/78, B32B 37/00...

Značky: vytvrdeného, izolačný, výrobu, zariadenie, rúrkovitý, rúna, doska, výroby, prvok, tohto, netkaného, vyrobená, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Doska (146, 284) z minerálnych vlákien sa vyrába vyrobením prvého netkaného rúna (30) z minerálnych vlákien, obsahujúceho minerálne vlákna prevažne usporiadané v prvom pozdĺžnom smere a segmenty (38, 40) prvého rúna (30) z minerálnych vlákien sú usporiadané čiastočne vo vzájomnom presahu na výrobu druhého netkaného rúna (50) z minerálnych vlákien, ktoré obsahuje minerálne vlákna usporiadané celkove naprieč vzhľadom na ostatné Druhé rúno (50) z...

Spôsob kryštalizácie hydrochloridu 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropiridínu, zmes formy I a formy III hydrochloridu 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropiridínu a farmaceutický prostriedo…

Načítavanie...

Číslo patentu: 285088

Dátum: 18.05.2006

Autori: Monnier Olivier, Franc Bruno, Caron Antoine

MPK: C07D 211/00, A61K 31/44

Značky: 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6, hydrochloridu, formy, spôsob, kryštalizácie, tetrahydropiridínu, prostriedo, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kryštalizácie hydrochloridu 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropyridínu zahrnujúci stupne (a) refluxovanie 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropyridínu v zmesi etanol/voda v pomere 95/5 až 70/30, pokiaľ je rozpustenie úplné (b) ochladenie výsledného roztoku na teplotu v rozsahu od -10 °C do +10 °C s použitím teplotného gradientu 5 až 30 °C za hodinu a rýchlosťou miešania 0 až...

Spôsob merania vlastností biologických objektov, materiálov a ich vzájomných interakcií elektrografiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285081

Dátum: 18.05.2006

Autori: Komárek Karel, Herec Ivan

MPK: G03G 13/00, G03G 15/00

Značky: merania, vzájomných, objektov, spôsob, elektrografiou, interakcií, vlastností, biologických, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie na meranie vlastností biologických objektov, materiálov a vzájomných interakcií elektrografiou je tvorené rukou pokusnej osoby alebo iného biologického objektu (1), má medzi ukazovákom a prostredníkom ruky zovretý skúmaný materiál (4), ktorý je pozdĺžne položený alebo má prsty položené v rade na skúmaný materiál (4), ktorý je priečne položený alebo ruka pokusnej osoby, alebo iného biologického objektu (1) má prsty položené tak, že...

Spôsob výroby 1-alkyl-3-fenyluracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4201

Dátum: 18.05.2006

Autori: Keil Michael, Gebhardt Joachim, Löhr Sandra, Zech Helmut, Wevers Jan Hendrik, Häberle Rudolf, Schmidt Thomas

MPK: C07D 239/00

Značky: 1-alkyl-3-fenyluracilov, výroby, spôsob

Text:

...hodnota pH udržiava porciovaným prídavkom bázy v rozmedzí od 1 do 6.Na základe tohto sa predložený vynález týka spôsobu výroby 1-alkyl-3-fenyluracilov vzorca I, ktorý zahŕňa reakciu 3-fenyluracilov vzorca II a alkylačných prostriedkov vzorca lll, vyznačujúcu sa tým, že počas celého priebehu reakcie sa hodnota pHudržiava porciovaným prídavkom bázy v rozmedzí od 1 do 6.Prostredníctvom spôsobu podľa vynálezu sa získajú 1-alkyl-3-fenyluracily...

Heterocyklické inhibítory MEK a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11403

Dátum: 17.05.2006

Autori: Wallace Eli, Booth Rebecca Jane, Lyssikatos Joseph, Pittam John David, Storey Richard Anthony, Fielding Mark Richard, Yang Hong Woon, Blake Jim, Leonard John, Seo Jeongbeob, Marlow Allison

MPK: C07D 213/80, A61K 31/501, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, použitia, spôsob, heterocyklické

Text:

...Kinases, September 9-10,2002), blokujú statickú alodýniu u živočíchov (W 0 01/05390 published January 25, 2001) a ínhibujú rast akútnych myeloídných buniek leukémie (Milella et al., J. Clin. Invest., 2001,108 (6), 851-859).0007 Inhíbítory MEK s malými molekulami boli Opísané v US patentových publikáciách č. 2003/0232869, 2004/0116710, a 2003/0216460, a US patentovej prihláške č. 10/654 580 a 10/929 295. V posledných rokoch sa objavilo...

Disk škrtiacej klapky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6667

Dátum: 16.05.2006

Autor: Spalony Wojciech

MPK: F16K 1/22

Značky: klapky, škrtiacej, výroby, spôsob

Text:

...k výliskom s vysokou presnosťou rozmerov, čo eliminuje obrábanie konečného produktu. Tvarovanie čelných povrchov objimkového centrátora ahnacej objímky a kontrola tolerovanej vzdialenosti medzi týmito povrchmí, vykonávaná pred trvalým spojením týchto obalov a objímok a zosílňovacej súpravy, zabezpečuje požadovanú presnosť. 0010 Cieľ tohto vynálezu a príklad jeho uskutočnenia sú uvedené na obrázkoch. kdeObr. 1 znázorňuje pohľad spredu na disk...

Spôsob aglomerácie mokrých sekaných segmentov vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10093

Dátum: 15.05.2006

Autor: Thomason Darryl

MPK: B01F 11/00, B01J 2/18, B01F 11/02...

Značky: aglomerácie, segmentov, vlákna, spôsob, sekaných, mokrých

Text:

...o úplnú otáčku, svýhodou nerotuje viac než 180 stupňov a s najväčšou výhodou nerotuje viac než 10 stupňov. Výhodné uskutočnenia tu uvedené rotujú (ak vôbec) len v dôsledku amplitúdy vibrácie a pôsobenia pružiny a akákoľvek rotácia je mierna a recipročná, teda tam a späť. Všeobecne konkávna plocha znamená, že pracovná plocha má v priereze konštantný polomer alebo meniaci sa polomer alebo dva alebo viac polomerov. Vlnové pôsobenie znamená...

Spôsob výroby vialiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20663

Dátum: 15.05.2006

Autori: Ishimi Yoshitaka, Senga Shinichiro, Kuwabara Hideo, Yamauchi Hideki

MPK: A61J 1/14, C03B 23/09, C03B 29/02...

Značky: výroby, vialiek, spôsob

Text:

...plamene kyslíka a plynného paliva, ktoré vydáva bodový horák. Navyše sa uvedené vyžíhanie s výhodou uskutoční pri rotovaní vialky.0008 V bežnom automatickom tvarovacom procese vytvárania vialiek 2 borosilikátových sklenených trubičiek sa táto Vialka vyrobí vytvorením jej hrdla na začiatku a potom vytvorením jej dna. V postupe vytvárania dna sa množstvo malých kvapôčok obsahujúcich alkáliu (Nazo) a uvoľnených alebo odparených zo skla usádza...

Spôsob výroby vialiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20448

Dátum: 15.05.2006

Autori: Yamauchi Hideki, Senga Shinichiro, Kuwabara Hideo, Ishimi Yoshitaka

MPK: C03B 23/09, A61J 1/14, C03B 29/02...

Značky: vialiek, spôsob, výroby

Text:

...vyššie, tak je tiež opísaný spôsob, kde sa po prvomkroku a pred druhým krokom uskutoční vložený krok plameňového žíhania vnútorného povrchu uvedeného kalíškovitého tela, a to V určitej dĺžke odo dna, smerom k otvoru uvedeného kalíškovitého tela, aby sa odstránila spracovaním spôsobená zhoršená oblasť. 0008 Vyššie uvedenými plameňmi sú s výhodou plamene kyslíka a plynného paliva, ktoré vydáva bodový horák. Navyše sa uvedené vyžíhanie s výhodou...

Zariadenie na prípravu nápojov a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6114

Dátum: 12.05.2006

Autor: Reyhanloo Shahryar

MPK: A47J 31/44

Značky: nápojov, přípravu, zariadenie, spôsob, prevádzky

Text:

...existujúce spínače zamení a príslušné spínače nebude ovládať zodpovedajúce ich určeniu účelu. Napríklad existuje nebezpečenstvo, že uživatel stlačením prvého spínača vypne súčasne prúd pre riadiacu jednotku a funkčné jednotky v momente,keď jedna z funkčných jednotiek práve vykonáva proces, predpokladaný na prípravu, resp. poskytnutie nápoja. Prípadne sa prúd vypne práve vtedy, keď sa funkčná jednotka nachádza práve v prevádzkovom stave, v...

Spôsob prípravy substituovaných pyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7763

Dátum: 12.05.2006

Autor: Annis Gary David

MPK: C07D 239/00

Značky: přípravy, spôsob, pyrimidínov, substituovaných

Text:

...vynálezu sa vzťahujú nakde R je NH 2, Cl alebo OH X je Cl R 1 je cyklopropyl,4-chlórfenyl alebo 4-brómfenyl a R 2 je C 1 až CM alkyl ktoré súvhodné ako Sprostredkovatelia spracovania v uvedenom spôsobe.0008 Výrazy, ako sú tu použité, zahŕňa, zahŕňajúciN obsahuje, obsahujúci, má, majúci alebo každá ich dalsia obmena, sa týkajú nevýlučneho začlenenia. Napríklad prostriedok,spôsob, metóda, článok alebo zariadenie, ktorý zahŕňa zoznam...

Spôsob aktivácie protokolu dát v mobilnom prístroji po jeho lokalizácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6989

Dátum: 11.05.2006

Autor: Selmayr Peter

MPK: H04L 29/08

Značky: protokolu, mobilnom, spôsob, lokalizácii, aktivácie, přístroji

Text:

...aspekt a výhodu predloženého vynálezu je možné vidieť v tom, že je možné dosiahnutie podstatnej redukcie dát s ohľadom na dátovú komunikáciu medzi palubnou jednotkou a backofñce tým, že palubná jednotka vysiela do backofñce len dáta, ktoré bolizaznamenané V rámci relevantných vybraných geo-obj ektov.Pod pojmom servís sa V rámci výhodnej formy uskutočnenia rozumejú telematické služby, napríklad servis vzťahujúci sa na mýtne poplatky,...

Spôsob liečenia rakoviny rezistentnej voči liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15538

Dátum: 10.05.2006

Autori: Michelson Glenn, Heise Carla, Wiesmann Marion, Dawes Timothy, Chan Vivien

MPK: A61K 31/4425, A61K 31/497, A61K 31/4184...

Značky: rakoviny, liečenia, rezistentnej, spôsob, liečivám, voči

Text:

...21. novembra 2002 U. S. predbežná prihláška č. 60/460,327 zaregistrovaná 3. apríla 2003 U. S. predbežná prihláška č. zaregistrovaná 3. apríla 2003 U. Spredbežná prihláška č. 60/460,493 zaregistrovaná 3. apríla 2003 U. S. predbežná prihláška č.60/478,916 zaregistrovaná 16. júna 2003 a U. S. predbežná prihláška č. 60/484,048 zaregistrovaná 1. júla 2003. Ešte ďalšie zlúčeniny, metódy na ich syntézu, ich soli s kyselinou mliečnou a ich...

Spôsob a zariadenia na umelé starnutie kamenných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10821

Dátum: 09.05.2006

Autori: Werner Roland, Gebhart Hans, Staehle Manfred

MPK: B28D 1/30, B28B 11/08

Značky: zariadenia, starnutie, výrobkov, spôsob, kamenných, umělé

Text:

...tehál sú spracúvané nárazovými nástrojmi.Nevýhodou pri tomto spôsobe však je, že takto zostarnuté tehly vyzerajú ako umelo spracované a nie prirodzene zostarnuté. Ideálne lámanie hrán tehál,ktoré nastáva trepaním s tehlami v otočnom bubne,však použitím spôsobu podľa uvedeného spisuZo spisu EP O 860 258 B 2 je známe zariadenie a spôsob, pri ktorom sú tehly usporiadané V jednej alebo dvoch vrstvách, s výhodou v svojej výrobnej polohe, medzi...

Zariadenie a spôsob na upevnenie mechanizmu stieračov na časť karosérie automobilového vozidla a motorové vozidlo s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3412

Dátum: 09.05.2006

Autor: Jeuffe Gérard

MPK: B62D 65/00, B60S 1/04

Značky: automobilového, karosérie, zariadením, týmto, vozidlo, upevnenie, vozidla, spôsob, část, zariadenie, motorové, mechanizmu, stieračov

Text:

...V schematickom reze, v strednej zvislej rovine 2-2, na prvý pár fixačných prvkov zariadenia z Obrázku l, v zloženej podobe,- Obrázok 3 je analogický pohľad, v rovine 3-3, na druhý pár ñxačných prvkov,- Obrázok 4 je analogický pohľad, v rovine 4-4, na tretí pár fixačných prvkov.- Obrázok 5 je analogický pohľad, na Obrázok l v podobe, ktorá sa viaže na prvú medzi etapu montáže mechanizmu stieračov na karosériu vozidla,- Obrázky 6 a 7 sú...

Spôsob opracovania chybných miest na odliatkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9451

Dátum: 09.05.2006

Autori: Krömmer Werner, Heinrich Peter

MPK: B23P 6/04, C23C 24/04

Značky: miest, odliatkoch, spôsob, opracovania, chybných

Text:

...vylúčiť tavenie nastrekovaných častíc. Koncová rýchlosť nastrekovaných častíc, ktorá závisí od trysky, materiálu nastrekovaných častíc, teploty nastrekovaných častíc a druhu nosného plynu, leží v takmer všetkých prípadoch blízko najmenej 500 m/s. Väčšinou savšak dosahuje viac ako 650 m/s a často dokonca viac ako 800 m/s.Úlohou vynálezu je teda poskytnúť spôsob, ktorý umožňuje jednoduché uzatváranie chybných miest, najmä trhliniek, pórov a...

Spôsob a zariadenie na prehľadávanie odpadu po kovových zložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9309

Dátum: 09.05.2006

Autor: Maier Hans Jürgen

MPK: B65F 3/00

Značky: zariadenie, zložkách, kovových, prehľadávanie, odpadů, spôsob

Text:

...Týmto je možné rozpoznať, kedy sa ukončila séria meraní amôže nasledovaťJednoduché vyhodnotenie nameraných hodnôt sa môže uskutočniť vtedy, ak sú namerané hodnoty zaznamenané kovovou sondou uložené, predovšetkýmvýhodnejšie sa namerané hodnoty časovo triedia a uskutoční sa časovozávislé vyhodnotenie nameraných hodnôt. Na zaistenie pokiaľ možno spolahlivej detekcíe kovov je potrebné nájsť optimálnu dobu merania. Toto znamená, že musia byť včas...

Oporný kotúč na uloženie rotora na spriadacom stroji s otvoreným koncom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4001

Dátum: 06.05.2006

Autor: Fietz Roland

MPK: D01H 4/00

Značky: stroji, otvoreným, uloženie, rotora, výroby, spriadacom, oporný, spôsob, kotúč, koncom

Text:

...zakriveniami tak, aby sa vzduch dopravoval štrbinami v požadovanom smere. Pritom sa nechladí zvnútra len samotný oporný kotúč, ale aj konštrukčné diely, ktoré ležia V blízkosti, ako je rotor, valivé ložiská, brzdové čeľuste a podobne. Účinky prúdenia vedú k nižším teplotám v celom agregáte, zabraňujú takprehriatiu a predlžujú tým životnosť komponentov stroja. Podľa zvolenej formy uskutočnenianosičov môže byť prúd vzduchu riadené vedený z...

Rozprašovacia dýza, rozprašovacie usporiadanie a spôsob prevádzkovania rozprašovacej dýzy a rozprašovacieho usporiadania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15250

Dátum: 05.05.2006

Autor: Wurz Dieter

MPK: B05B 7/24, B05B 7/04

Značky: usporiadanie, rozprašovacieho, dýza, prevádzkovania, spôsob, usporiadania, rozprašovacia, rozprašovacej, dýzy, rozprašovacie

Text:

...usporiadaní bez údržbového zásahu.0006 Podľa vynálezu je k tomu navrhnuté rozprašovacie usporiadanie so znakmi0007 Pomocou rozprašovacieho usporiadania je vzniku usadenín na priechodoch bránené tým, že sú bud vytvorené ako samočistiace alebo že sú použité prídavné zariadenia na čistenie najmenej jedného z priechodov. K samočisteniu pritom dochádza počas rozprašovacej prevádzky a zariadenia na čistenie odstraňujú eventuálne usadeniny v...

Kompartmentalizované živicové pelety na elimináciu kyslíka a spôsob tepelného spracovania uvedených živicových peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20452

Dátum: 05.05.2006

Autori: Sisson Edwin, Ferrari Gianluca

MPK: B29B 9/12, C08J 3/12, B29B 13/02...

Značky: uvedených, živicové, tepelného, spôsob, elimináciu, spracovania, pelety, kyslíka, peliet, živicových, kompartmentalizované

Text:

...predzmesové pelety reaktivne voči kyslíku sa nemôžu podrobiť post-tepelným procesom, ako sú sušenie, kryštalizácia alebo polymerizácia v tuhom skupenstve. Pred ñnálnym miešaním v roztopenom stave sa predzmes polyesteru a materiálu reaktívneho s kyslíkom musí-3 vysušiť. Pelety teda musia byt schopné vydržať proces sušenia. Sušenie horúcim vzduchom významne znižuje schopnosť materiálu reaktivneho voči kyslíku spotrebúvať kyslík.0017 US patent...

Spôsob na prípravu medziproduktu užitočného na asymetrickú syntézu (+)duloxetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8009

Dátum: 05.05.2006

Autori: Poggiali Andrea, Pizzocaro Francesco, Tubertini Paolo

MPK: C07D 333/20

Značky: medziproduktu, spôsob, +)duloxetínu, asymetrickú, syntézu, přípravu, užitočného

Text:

...()N-metyl duloxetín tartrátu, v podstate bez (-)N-metyl duloxetínu a(ii) konvertovanie ()N-metyl duloxetín tartrátu pripraveného v kroku (i) na ()duloxetín hydrochlorid.0014 sposobom podľa vynálezu sa výhodne zlskava ()N-metyl duloxetín v podstate v čistej enanciomérnej forme. Pomer ()N-metyl duloxetín (-)N-metyl duloxetín, pripravený podľa predloženého vynálezu, môže teda byt najmenej okolo 95 5, výhodne najmenej okolo 98 2, výhodnejšie...

Spôsob prípravy chloridov ftalokyanínových derivátov obsahujúcich najmenej jednu kvartérnu amónovú skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6651

Dátum: 04.05.2006

Autori: Nistri Daniele, Chiti Giacomo, Roncucci Gabrio, Paschetta Valentina, Demartis Salvatore, Velders Aldo Hendrikus, Dei Donata

MPK: C07D 487/00

Značky: najmenej, ftalokyanínových, obsahujúcich, derivátov, spôsob, skupinu, jednu, chloridov, přípravy, kvartérnu, amónovú

Text:

...3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden aminosubstituent zodpovedajúci prlslušne k R, R 1, R 3 a M keď R. R 1. R 2 a R 3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent, pričom sú rovnaké ako R, R 1,R 2, R 3 vo všetkých iných prípadoch pod podmienkou, že najmenej jeden z R, R 1, R 3 a R 3 je skupina,ktorá obsahuje najmenej jeden aminosubstituent a polohy obsadené s R, RH, R 2, R 2. sú rovnaké, ako je špecifikované...

Deriváty ftalokyanínu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5036

Dátum: 04.05.2006

Autori: Cocchi Annalisa, Dei Donata, Roncucci Gabrio, Chiti Giacomo, Fantetti Lia, Mascheroni Stefano

MPK: A61K 41/00, A61P 31/00, A61K 33/30...

Značky: farmaceutické, použitie, obsahom, ftalokyanínu, spôsob, prostriedky, deriváty, výroby

Text:

...sú v polohe 2,9,16,23 ftalokyaninového prstenca.0011 Charakteristiky a výhody vynálezu budú podrobne ilustrované v ďalšom opise. PODROBNÝ OPIS WNÁLEZU0012 Deriváty vzorca (l) podľa vynálezu, hoci boli zahrnuté vo všeobecnom vzorci uvedenom v patente US 5,965,598, neboli tam špecificky vymenované. Ukázalo sa, že terajšie deriváty majú tiež prekvapujúcu účinnosť vo fotodynamickej terapii FDT proti bakteriálnym infekciám vyvolaným...

Spôsob a zariadenie na vysielanie a prijímanie paketových dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11656

Dátum: 04.05.2006

Autori: Kim Soeng-hun, Van Lieshout Gert-jan, Van Der Velde Himke

MPK: H04L 12/56, H04L 12/24, H04L 1/18...

Značky: paketových, zariadenie, spôsob, prijímanie, vysielanie

Text:

...RLC 212 avyššou vrstvou 207, sú RLC3 SDU a dáta, ktoré prechádzajú medzi vrstvou RLC 212 a nižšou vrstvou 217, sú RLC PDU.0014 Na obr. 2 C je znázornená konvenčná činnosť pri skonštruovaní RLC PDU rámcovaním RLC SDU vo vrstve RLC vysielača.0015 S odvolaním sa na obr. 2 C vrstva RLC vysielača prijme RLC SDU 225 určitej veľkosti, napríklad paket IP veľkosti 100 z vyššej vrstvy. Ak veľkosť dát, ktorá sa dá preniesť cez rádiový kanál, je 40...