Patenty so značkou «spona»

Spona na košeľu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5433

Dátum: 07.05.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: A44B 6/00

Značky: košeľu, spona

Text:

...má spona tiež estetický účel, lebo predná strana môže byť použitá na dekoráciu v stredovom bode pozornosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je objasnené pomocou obr. 1, znázorňujúcim umiestnenie spony na košeli. Obr. 1 A zobrazuje zjednodušene prevedenie spony. Obr. 2 je pohľad zhora na konštrukciu spony, obr. ZA je zväčšený detail obrázku 2.Príklady uskutočnenia technického riešenia.Spona na košeľu na obr. 1 je umiestnená...

Spona sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16954

Dátum: 21.10.2009

Autori: Holmes Allen, Parida, Medvecky Jeffrey, Farkas Kenneth, Rajkumar Joseph

MPK: B60N 2/30, B60R 22/20

Značky: sedadla, spona, vozidla

Text:

...vozidla, ktoré má sponu pása v druhej, čiastočne zloženej polohe podľa príkladného uskutočnenia.Obr. l 4 C je čiastočný bokorys sedadla vozidla, ktoré má sponu pása v tretej, čiastočne zloženej (to znamená, sklopenej) polohe podľa príkladného uskutočnenia.Obr. 15 je väčší počet znázomení krytu spony pása podľa príkladného uskutočnenia. Obr. 16 je väčší počet znázomení kĺbového držiaka podľa príkladného uskutočnenia. Obr. 17 A - 17 D je väčší...

Spona na zakončenie popruhu trojbodového bezpečnostného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6671

Dátum: 03.09.2008

Autor: Oudart Fabrice

MPK: B60R 22/18, A44B 11/25

Značky: trojbodového, popruhu, spona, bezpečnostného, pásu, zakončenie

Text:

...ochranný kryt môže byť jednoliaty a vyhotovený z plastického materiálu,- V prípade nárazu je to prednostne prvá časť, ktorá je spriahnutá s popruhom cez svojVynález rovnako navrhuje trojbodový bezpečnostný pás obsahujúci popruh vybavenýzakončením pevne pripojenýrn k spone toho typu, ako je predstavená v predošlom.Ďalšie znaky avýhody vynálezu budú bližšie objasnené snasledujúcim opisom príkladu- obrázok 1 znázorňuje schematickým spôsobom...

Pásová spona s napínacím uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286334

Dátum: 02.07.2008

Autori: Wyder Hans, Bunschi Hans, Manstorfer Karl, Hecht Reinhard, Weingarten Marco, Lehmann Peter, Maag Heinz

MPK: G02B 6/00, G02B 6/44, F16L 55/162...

Značky: napínacím, pásová, uzáverom, spona

Zhrnutie / Anotácia:

Pásová spona (10, 10') s pásom pásovej spony (16) zahnutým do tvaru krúžku alebo do tvaru špirály a s napínacím uzáverom (20) môže byť výhodne použitá ako vnútorná pásová spona (10') na vkladanie dlhých predmetov, ako napríklad káblov alebo rúr, v potrubných sieťach a obzvlášť v rúrach (12), do ktorých nie je možné vstúpiť. Na upnutie dlhých predmetov je pásová spona vybavená držiakmi (18), ktoré v prípade vnútornej pásovej spony (10')...

Zariadenie s odtokovým oblúkom a spona rúrky a montážna zostava s takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8896

Dátum: 21.12.2007

Autor: Reichmuth Peter

MPK: E03D 11/14

Značky: zariadením, zariadenie, montážna, odtokovým, takýmto, oblúkom, spona, zostava, rúrky

Text:

...vo vzájomnej vzdialenosti. Na platni 5 je okrem toho umiestnená splachovacia rúra 6, ktorá je napojená na tu nezobrazenú splachovaciu nádrž.0016 Na priečke 4 je upevnené zariadenie 30, ktoré pozostáva z odtokového oblúka 9 a spony 11 rúrky, ako je zobrazené na obrázku 2. Odtokový oblúk 9 obsahuje objímkovú spojku 10, ktorá obsahuje za účelom umiestnenia konca rúry alebo odtokového nadstavca sanitárneho zariadenia otvor 27. Pri montovani...

Upínacia spona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19272

Dátum: 06.11.2007

Autori: Henrich Detlef, Mann Stephan, Wolf Heinz-peter, Lebo Goran

MPK: F16L 21/06, F16L 33/04

Značky: upínacia, spona

Text:

...druhej upinacej hlave tak, že medzera medzi oboma upínacímihlavami je do istej miery premostená sponovým pásikom. Sponový pásik však nie je medzi oboma upinacími hlavami pod napätím, ktoré by bolo potrebné na to, aby sa zabránilo vydutiu priruby smerom von, keď je spona utahovaná. 0010 Dokument DE 29 19 939 A 1 uvádza zariadenie na upínanie hadice na rúrkovitú súčasť, u ktorého je spona na oboch svojich koncoch vybavená radiálnymi...

Pružná spona na upevnenie dvoch súčiastok navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14158

Dátum: 17.08.2006

Autori: De Azevedo Helder, Dubost Dominique

MPK: F16B 5/06, F16B 2/24

Značky: upevnenie, súčiastok, dvoch, navzájom, pružná, spona

Text:

...strmého bodu na bočných krídlach 6 a 7 spony umožnia zabrániť akémukoľvek stiahnutiu spony a zaručiť spoľahlivosť vzájomného spojenia súčiastok.Ako to vidieť na obrázkoch, spona obsahuje v úrovni zóny spojenia bočného krídla alebo krídel 6, 7 a príslušnej vetvy 3, 4 stredovej časti 2 spony vyhnuté výrezy, ktoré vytvárajú v predĺžení bočného krídla alebo krldiel spony a v smere jej stredovej časti 2 rohové výčnelky na zablokovanie stredovej...

Upevňovacia spona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10587

Dátum: 14.07.2006

Autor: De Gelis Vincent

MPK: F16B 37/04, F16B 5/02

Značky: spona, upevňovacia

Text:

...ktorá je vybavená závitovýnx puzdrom usporiadaným na obdĺžnikovej základovej doske. Túto upevňovaciu sponu je možné zasunúť do pozdĺžneho otvoru nosného dielu, kde ju je možné v pozdĺžnom smere posúvať, pričom závitové puzdro prechádza pozdĺžnym otvorom. Pripojovaný diel je možné spojiť s nosným dielom tak,že sa uloží na stranu základovej dosky protiľahlej závitovému puzdru a upevní sa skrutkou, ktorá je v zábere so závitovým puzdrom....

Usporiadanie na spojenie dvoch koncových hrán dvoch úsekov pásu a zvierací kruh alebo kruhová spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 285157

Dátum: 19.06.2006

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, F16B 2/02

Značky: usporiadanie, hrán, dvoch, koncových, pásu, spona, spojenie, kruhová, zvierací, úsekov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je usporiadanie na spojenie koncových hrán (3, 7) dvoch úsekov (1, 5) pásu, pričom prvá koncová spojovacia hrana (3) má aspoň jeden jazyk (21), ktorý je v zábere v príslušnom vybraní v druhej koncovej spojovacej hrane (7), pričom jazyk (21) je vytvorený v pozdĺžnom smere pásu a má aspoň dva bočne vyčnievajúce úseky (23, 25, 27, 29), ktoré sú navzájom umiestnené v pozdĺžnom smere v odstupe, a oblasti vyčnievajúce z jazyka (21) na jeho...

Spona na spojovanie v jednej rovine vedľa seba usporiadaných debniacich dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 284559

Dátum: 27.05.2005

Autor: Merkel Josef

MPK: E04G 17/04, E04G 17/12

Značky: spojovanie, dosiek, rovině, jednej, vedľa, spona, usporiadaných, debniacich

Zhrnutie / Anotácia:

Spona (1) slúžiaca na spojovanie v jednej rovine vedľa seba usporiadaných debniacich dosiek na jej okrajových profiloch (2) má dva okrajové profily (2) stláčajúce upínacie čeľuste (4), ktoré na svojich koncoch odvrátených od miesta zovretia (4a) majú v uhle k nim usporiadané prestavovacie rameno (5). Prestavovacie ramená (5) samé osebe majú miesta záberu na ovládací alebo prestavovací prvok vyhotovený ako klin (9), pričom sú tieto miesta záberu...

Spona rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2085

Dátum: 30.06.2004

Autori: Sommer Michael, Mann Stephan, Geppert Helmut, Wolf Heinz-peter

MPK: F16L 27/02

Značky: spona, rúrky

Text:

...spočíva jeho tesnosť len v presne priliehajúcom vzájomnom dosadnutí pásikov spony a guľových pásiem rúrok, to znamená v úzkych toleranciách polomerov na sebe ležiacich plôch. Tesnosť spojenia je preto pre vysoké fluidné tlaky V rúrkach tiež nedostatočná. Dodatkovo je vo vnútri guľových pásiem. rúrok usporiadanýkrúžok, vybavený vo vnútri valcovými a na vonkajšej stranedvoma axiálne rozdelenými plochami V tvare guľových pásiem. Medzi týmito...

Spona, najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3551

Dátum: 01.07.2003

Autor: Berková Jana

MPK: B42F 1/00

Značky: listov, najmä, vazbou, zachytenie, spona, zviazaných

Text:

...cenovú dostupnosť.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov kde znázorňujú obr. l sponu podľa tohto technického riešenia tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú závažím v pohľade zboku a zhora, obr. 2 sponu tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú prísavkou v pohľade zboku a zhora, obr. 3 sponu tvorenú dvomi pevnými rame nami...

Spona na listy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3375

Dátum: 03.12.2002

Autori: Noskovič Kamil, Suchal Jozef

MPK: B42B 5/00

Značky: lišty, spona

Text:

...zoslabenie spôsobuje, že pri pokuse o narovnanie ohybov spony dôjde k jej poškodeniu, rozlomeniu, čo zvyšuje bezpečnostnú, pečatnú funkciu spony na listy. Z podobných dôvodov môže byť vo výhodnom usporiadaní plochý prvok v ohybových líniách perforovaný.Pre zvýšenie funkčnosti spony na listy podľa tohto technického riešenia je výhodné,ak je plochý prvok opatrený plochou pre umiestnenie propagačných a/alebo identiñkačných údajov.Z ekonomických...

Prídržná spona na zaistenie strešnej škridly proti vetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281755

Dátum: 25.05.2001

Autori: Rösler Norbert, Hieronimus Franz-josef

MPK: E04D 1/34

Značky: větru, spona, strešnej, škridly, proti, zaistenie, prídržná

Zhrnutie / Anotácia:

Prídržná spona (10) na zaistenie strešnej škridly (16) proti vetru pozostáva z hákovitého hlavového dielu (12) z plochého materiálu, zaveseného na hornej strane prekrývanej strešnej krytinovej škridly (16), najmä v oblasti jej dažďovej drážky (14), a z hákovitého kotvového dielu (18) spojeného bezprostredne s hlavovým dielom (112) spojom pevným v ťahu a upevneným na strešnej nosnej konštrukcii (20). Hlavový diel (12) je spojený s hákovitým...

Napínacia spona viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2695

Dátum: 07.11.2000

Autor: Mitaš Marian

MPK: B65D 63/16, B65B 27/00

Značky: napínacia, pásky, spona, viazacej

Text:

...predovšetkým napnutie a spoľahlivé spojenie koncov viazacej pásky bez použitia špeciálneho napínacieho zariadenia. Napinacia spona vytvára rozoberateIný spoj a tým umožňuje priebežné doťahovanie viazacej pásky v priebehu manipulácie, viacnásobné využitie pásky a spôn, menšie množstvo a jednoduchšie spracovanie odpadu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je v ďalšom bližšie vysvetlené na základe príslušných obrázkov v príklade...

Spona pro spojení laminátových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 269345

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maďa Zdeněk, Nosko Vladimír, Hovorka Jaromír, Kuderavý Vladimír, Skupin Lumír, Zeman Peter, Bútora Ľubomír

MPK: F16L 47/00

Značky: laminátových, spojení, spona

Text:

...kuželíky do ocelové koncovky. Sponu lze použit pro různé průměry potrubí, upravuje se pouze délka patentových drátů a apolehlivoet spojky v případě tlakových potrubí lze kvêtšit dodatečným dopnutím patontových drátú po třech až sedmi Gnech od prvniho napnutí.spona pro spojení laminátových trub je bliža osvětlena v náaledujicicm přikladu provedeni a podle přiloženeho výkreau, na němž obr. l značí podélný řez epojam trub,obr. 2 příčný řez...

Spona pro spojení skleněných kuželových zábrusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265694

Dátum: 14.11.1989

Autor: Mindl Jaromír

MPK: F16L 49/00

Značky: kuželových, zábrusů, spona, spojení, sklenených

Text:

...komerčních epcn a epojek pro skleněné kuželové zábrusy odstraňuje spona pro spojení sklenených kuželových zábrueů vytvořená z pružného drátu etočeného do závitu nebo tvaru podkovy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že drát je etočen do jednoho oválného závitu a dalšího podkovovitáho půlzávitu, přičemž mezi závity je provedeno přakřížení a oba konce drátu jsou opetřeny zahnutím.Výhoda spony podle vynálezu spočívá v tom, že pevnoet...

Spona pro dopravu pružných součástí, zejména oděvních dílů a výrobků v závěšeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257956

Dátum: 15.07.1988

Autor: Navrátil Jan

MPK: B66C 1/44

Značky: pružných, oděvních, zejména, výrobků, závěšeném, dopravu, stavu, v, spona, součástí, dílů

Text:

...g v blízkosti činné plochy je uchycen s pomocí kolíku 4 na strunu 5, tvořenou např. ccelovým lankem, které je upevněno na obvodu kladky 1 šroubem 1. Do základní polohy je segment čelisti g vracen pružinou §.Výhodným opatřením, jehož výsledkem je zvýšení třecí síly mezi segmentem čelisti g a ramensm lgp třmenu lg je zdrsněníčinné plochy segmentu, čehož lze dosáhnout řadou běžných postupů, např. vroubkováním, polepením řapíkovou gumou nebo...

Protištěpná spona pro čela pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 256966

Dátum: 15.04.1988

Autori: Opočenský Miloš, Kubát Oldřich, Brož Václav, Struhár Josef

MPK: B21D 53/36

Značky: pražců, čela, spona, protištěpná

Text:

...mimo protištěpné spony i spojovací pásku nebo jiný výlisek.Příkladné provedení protištěpné obdélníkově spony a znázornění možností její výroby je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je půdorysný pohled na obdélníkovou sponu,na obr. 2 boční pohled na kratší stranu spony, na obr. 3 znázorněna obdélníková spona se spojovacími páskami a na obr. 4 obdélníková spona se spojovací deskou.Protištěpná obdélníkovâ spona l tvoří rámek s vnitřním...

Rychlouzávěrná spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 242101

Dátum: 01.02.1988

Autor: Špelda Josef

MPK: A44B 11/25

Značky: spona, rychlouzávěrná

Text:

...nevyznačeném konci je obvykle přiný tována spona vodítka. Osazení ji čepu LQ, například pojistný kroužekna hřídele, zabranuje vytqłžení čepu 10 z rycšilouzávěrné spony. Ve stř-ed ní části sešroubovaných krytovýcł dílů l, 2 je vytvořena prizrnatická dutina lg, ve ktoré je uloženo prizmatické pouzdro l), ktoré sestává z horní ho dílu i a dolního dílu jj. V zadní části je dolní díl y opatřen čeloms otvorem jí, zatím co v jeho přední části je...

Bezpečnostní spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 253361

Dátum: 12.11.1987

Autor: Špalek Petr

MPK: A62B 35/00

Značky: spona, bezpečnostní

Text:

...manípulaco se sponou se provádí jednou rukou a druhá ruka je volná pro provizorní jištění pracovníkar Dále se zvyšuje akční ŕádiuaĺmontéra při stejné (dané) déloe jístícího lane - není třeba lanem opásat konstrukcí. Rovněž se rozšířují možností použití jisticího lana í na případy, kdy ho nebylo možno použít samostatné, jako například u noaníků velkých rozměrů, kdy délka lana nestačí na opáeání, jíštění nad hlavou montéra- 2 253 301 Jedinou...

Spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 240092

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bocko Jozef, Hauskrecht Peter

MPK: F16B 2/14

Značky: spona

Text:

...a navzájem rovnoběžné plechy se sešíkmenými olemovanými okraji. Za tato olemování jsou zaklesnuta olemování upínacího plechu, které při zasouvání přitlačují střední část upínacího plechu na upínanou trubku. Tento mechanismus je však vhodný pouze pro upínání trubek malých průměru.z němeekého zveřejňovacího spisu č 28 37 404 je znám klinový zavěr dvou plechových dílů, který spojuje oba plechové díly natupo. Okraje obou spojovaných plechových...

Spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 236807

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 17/00

Značky: spona

Zhrnutie / Anotácia:

Spona sa týka stavebnicového debnenia pre monolitické konštrukcie v stavebníctve. Rieši spoj dvoch uzáverov vencov navzájom, alebo spoj uzávera venca s lešeňovou trubkou, ktorý je potrebný pri debnení vencov, trámov, rebrového stropu, čím nahradzuje zadrôtovanie, respektíve použitie spojky 360° v tomto spoji. Spona je z pružného plechu, ktorý svojimi ramenami obopína uzávery vencov a spája ich.

Protištěpná spona na příčné plochy pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248194

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubát Oldřich, Brož Václav, Opočenský Miloš, Struhár Jozef

MPK: E01B 3/08

Značky: protištěpná, pražců, spona, příčné, plochy

Text:

...jednotlivým dílúm protištěpné spony.Protisměrný ohyb, potřebný u jedné dvojice desek. se vytvoří bud současně při lisováni trnů nebo samostatnou operací. Možné je vytvoření tohoto ohybu i při zatlačování do příčných ploch pražců. Dvě dvojice desek, z nichž je protištěpná spona sestavena, tvoří po zatlačení do pražce pevný celek. Správná vzájemné poloha dílú je při zatlačování do pražců zajištěna bud kruhovými krčky v jedné dvojici...

Upínací spona exhaustačního víka zavařovací sklenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233785

Dátum: 15.08.1986

Autori: Buďa Jaroslav, Kadlec Lubomír, Hovorka Jaroslav, Procházka Strastimil

MPK: B65D 45/16

Značky: víka, spona, upínací, sklenice, exhaustačního, zavařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací spona je určena pro zajištění exhaustačního víka zavařovací sklenice při konzervaci potravin. Sestává z pružicího prvku s bočními rameny a pružnými upevňovacími patkami přičemž pružicí prvek je opatřen alespoň dvěma příčnými prolisy. Upínací spona umožňuje použít opakovaně víka typu OMNIA pro domácí konzervování potravin živočišného a rostlinného původu.