Patenty so značkou «spojů»

Systém na detekciu spoju potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9221

Dátum: 21.07.2006

Autori: Sinault Yann, Godeau Denis

MPK: F16L 25/01, B67D 7/34

Značky: potrubia, systém, spojů, detekciu

Text:

...je správne alebo nesprávne, ďalej má systém elektronické zariasenie, ktorým je aspoň jeden transpondér pre aspoň dva stavy, keď jeho stav je ovládaný v závislosti na stave detektora vzdialenosti, anténuspojenú s transponderom a terminál pre vzdialené dotazovanie na stav transpondéru, tento system sa vyznačuje tým, že detektorom vzdialenosti je detektor kontaktu pripojený k transpondéru a jeuvedený do činnosti vtedy, kedy prvok koncovky a...

Prostředek pro vytváření ochranné vrstvy při leptání tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260595

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tůma Věroslav

MPK: C09D 11/00, C08L 93/04

Značky: vytváření, vrstvy, spojů, ochranné, leptání, prostředek, tištěných

Text:

...je znjištěno vytvoření rovnomerné, kompaktní s nepłeruiovsné oohrsnnć vrstvy,ktera má vysokou ohemiokou odolnost proti ponžívsným leptaoím prostŕedkům. Je zajištěno vytvoření dokonalého tištěného spoje, ktorý má dále velmi dobou pňjitelnost.Pro vytváření ochranná vrstvy je možno použít moderní psscí, krsslicí a rýsovecí prostředky, zejména pak technická trubičková pero. Tím je umožněno vytvořit všechny typy tiitěných...

Způsob fixace součástek na deskách plošných spojů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260411

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fiala František, Vágner Václav, Kubelka Jiří

MPK: H05K 3/22

Značky: spojů, deskách, způsob, zařízení, provádění, součástek, plošných, fixace

Text:

...součástek se v otvorech desky zajištují ve své poloze iíxační hmotou na bázi paraílnů.Dalším předmětem vynálezu je zařízení k íixaci součástek na deskách plošných spojů, kterého podstatou je, že do vany s lixační hmotou je vložena nádoba s ponořeným čerpadlem, která je zakryta shora děrovaným víkem, které je ve směru pohybu desky po stranách opatřeno bočními lišta 4mi, přičemž uvnitř nádoby je umístěn systém na sebe kolmých sít.Vyšší...

Způsob ochrany spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269228

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horejš Jan, Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel, Volf Radko

MPK: F16L 57/00

Značky: způsob, spojů, ochrany

Text:

...spočíva v dosažení vyšší spolehlivosti a přesností dávkovacích zařízeních plynných směsi, především při velmi nízkých koncentracích následně analyzovaných složek.Způsob ochrany spojů podle vynálezu je dále popsán na připojeném výkresu, na kterém je spoj dvou částí aparatur v řezu a na příkladu provedení.Na výkrese je levý přívod l spojen s pravým přívooem Ä s těsnící kuželovou plochou 3. Levý prívod l a pravý přívod g s navlečenou převlečnou...

Zařízení pro připojení zkoušených desek plošných spojů k testovacím systémům

Načítavanie...

Číslo patentu: 269215

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lizák Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: plošných, spojů, testovacím, zařízení, připojení, zkoušených, systémům, desek

Text:

...mají profil tvarů In,jehož delší strana je připevněns k přední, respektive zadní části nosiče g s kratší strana přesahnje přes izolační desku 1 v těene blízkosti nad ní a je vedena přes levý s pravý zámek g a 2. Na konci dvou vodioíoh kolíkd j, je připevněna horní deska lg ve tvaru U,která je nosnou částí pro upevnění zkouäených desek plošnýoh spejd. Na rovnoběžnýoh stranách této horní desky gg, ktoré jsou orientovánv ehodné s podélnýni...

Zařízení k zamezení uvolňování spojů montážních celků uhelných kombajnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268370

Dátum: 14.03.1990

Autori: Záruba Jaroslav, Hrubec Milan, Mojžíšek Radim, Mateřanka Josef

MPK: E21C 25/00

Značky: spojů, uvolňování, montážních, zařízení, kombajnu, zamezení, celku, uhelných

Text:

...přípevněne k pilířovćmu e závelovému boku. Ne vnější strsnč každého bočního víke je vytvořene.opěrná ploche, doeedsjící ne rám kombsjnu. Ne opsčná straně kombejnu je na rámu uložena snímstelná doske e opěrou, mezi níž e tělesokombejnu je vložen klín.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je enedná příetupnost k ovládecím prvkom stroje s malé nároky ne zestevěný prostor. Upnuti těleea konbsjnu je trvslć e spolehlivá. Další výhodou je možnost...

Způsob hydrofobní úpravy textilních nití nebo šitých spojů u nafukovacích hal a skladů proti pronikání dešťové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268361

Dátum: 14.03.1990

Autori: Eckert Vít, Rathouský Jiří, Roučka Miroslav

MPK: D06M 15/643

Značky: hydrofobní, šitých, spojů, skladu, nití, způsob, proti, nafukovacích, textilních, pronikání, dešťové, úpravy

Text:

...jehož hlavní součástí jsou eatery kyseliny křemičitá, Jako například tetraetoxysilan.Výsledky praktické aplikace ukázaly, že tímto způsobem je možno zcela odstranit průsak deěřově vody po dobu životnosti nafukovací haly nebo skladu, ke kterému vždy při dosavadnim používání voskovoných textilnich nití pro ěití jednotlivých dĺlců nedocházelo.Sportovní natukovací hela, u které dodházelo k průsaku dešřové vody švy, byla po odstranění...

Způsob úpravy kovových lepených spojů a kompozitních panelů pro jejich kontrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267712

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: způsob, panelu, spojů, kompozitních, jejich, úpravy, kontrolu, lepených, kovových

Text:

...měření tuhým prvkem s nekonečnou mechanickou impedancí, nepř. blokem ledu o dostatečně hmotnosti, nebo tuhcu voštinovou konstrukcí. Takový dočasný spoj po dobu zkoušlq se vytvoří např. vazkou, snadno odstranitelnou kapalinou, jakou je glycerin, glykol apod., nebo vrstvou ledu. Přípojením tohoto tuhého prvku, jak je schematicky znázorněno na obr. 1, se mechanická impedcsce zdravé části zvýši až o několik řádu, zatímco mechanická impedance...

Vícevřetenová mikrovrtačka pro desky plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266930

Dátum: 12.01.1990

Autor: Homola Josef

MPK: B23B 39/16

Značky: vícevřetenová, spojů, mikrovrtačka, desky, plošných

Text:

...pákou zdvihu. Přívod elektrické energie do elektromotorů je realizo ván prostřednictvím sběrného ústrojí a pruž ných kontaktů na stavitelném dorazu. Zvýšením počtu vřeten se dosahuje snížení časových ztrát spojených s potřebou časté vý CS 266 930 B 1 2spojí se téměř vždy vyskytují otvory různých průměrů. Posuv do záběru stolem, uloženým na přímočarém valivém vedení s přesahem (bez radiální vůle), podstatné zkvalitní vrtací proces a zamezí...

Zařízení k montáži okeních spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266355

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pedenko Pavel, Faktorovič Jakov

MPK: B21L 2/00, B21L 11/00

Značky: okeních, montáži, spojů, zařízení

Text:

...npyrn. npmarnn nnynnmumň puuar 11 caonnu qucTynaMm 14 cKaab 9 MT no nouepxmocrn aavmrunkm U M maamnüneñavayww co cxocanm 16 aarnrngxw. nananv oco 5. coaamnnnuyn nae 3 aľDTOBKM. M ocao 4 o×naoT ueoopMmpoBaHHue neTnM. Kmtmpue maanpamauvcn a mcxonuoe cocroqme. aáymnaq ach. nnexnnramnua ycTpúňcTuo nasannäer npmwsaonmvb cvaanauuu ces nanovo coupky nernmnux Knaus Tara.yc 1 nuňc 1 ua M ynnmumercw CWOK cnyxau ąupyanoro mTaMna AH paaoaprku aaena...

Zařízení ke kontrole elektrických spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263455

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kržibovskij Romuald, Viděniex Petr, Simane Rita, Ratniece Zenta, Bechtěr Alexej, Červinskij Jurij, Lazdinš Egil

MPK: G06F 15/46

Značky: spojů, kontrole, elektrických, zařízení

Text:

...I 7, Bbmonnoň cur~Han KOTODOTO qepés ánemeaw M l 5 sanHcmBaeT B DGFHCTD 7 cocToaHue Bsmonnmx cruanon emumparopa 9, KOTODOE onpeenHeT BmöpaHHym rpynny KOHTSKTOB onpoca. .- 0 opMHpoBaTenb 2 nonaer Ha DGPHCTD 6 anpec KOHTaKTa aoaeňcrnnn. OnnoapeMEHHO c opMHpoBaTena 2 noaeTcn curnan Ha SHEMBHT HHR l 2, nbmonnoň curuan KUTQPQFO sanycxaer Qopmubonarenb I 7, amxonoň curuan mopnnpoaauun J 7 sanncuaaew B DEFHCTP 6 anpec...

Zařízení pro kontrolu odběru drátu kladecího stroje plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262922

Dátum: 11.04.1989

Autori: Závodný Miloslav, Hrabal Petr, Syřiště Milan

MPK: G05B 1/03, H05K 3/00

Značky: drátových, drátu, spojů, stroje, plošných, kladecího, kontrolu, zařízení, odběru

Text:

...zařízení pro kontrolu odběru drátu plošných drátových spojů pro čtyři kladecí hlavy je na výkràsuZařízení pro kontrolu odběru drátu kladecího stroje plošných drátových spojů se systémovou mikropočítačovou sběrnicí lg,která je spojena S blokem lg mikropočítače a s blokem lg interface, má řídící výstup lgl bloku 5 mikropočítače spojen s řídí cím vstupom bloků ll, lg, lg, lg kladecí hlavy. První Výstupy lll, łgl, lgl, lil těchto bloků jsou...

Vedení kladecího drátu v kladecí hlavě plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262919

Dátum: 11.04.1989

Autori: Syřiště Milan, Toms Ladislav

MPK: H05K 3/10, H05K 5/02

Značky: kladecího, drátu, kladecí, drátových, spojů, plošných, hlavě, vedení

Text:

...odměřování délky kladecího drátu pod kladecím hrotem. Poloměr oblouku je volen tak, že pro daný kladecí drát ještě nedochází při ohnutí drátu do tvaru oblouku k jeho plastické deformaci.Konkrétní provedení popisovaného uspořádání je V celkovém pohledu s částečnými řezy znázorněno na výkresuKladecí hlava, např. podle AO 246 520,sestává z pevné části l uchycené ve příčníku kladecího stroje a z části pohyblivé 3 ł,v níž je uložena rotační...

Odměřovací zařízení kladecího drátu plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261908

Dátum: 10.02.1989

Autor: Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00, B26D 1/04

Značky: odměřovací, spojů, zařízení, drátových, plošných, drátu, kladecího

Text:

...kladení. Obruč z materiálu s vysokým koeficientem tření na odměřovací Hšadee, např. z gumy, snižuje nezbytnou sílu přítlačné kladky a tím i reakce v uložení, což spolu s velkým poměrem průměru odměřovací kladky k průměru čepů v ložisłách minimalizuje pasivní odpor. Poulití lehké kruhové clony např. z fotografického filmu dovo 1 uje,při zachování požadovaného momentu setrVačnosti,zvolit dostatečný průměr pro potřebnou rozlišovací schopnost...

Způsob vytváření supravodivých spojů mnohovláknových supravodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259446

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čadil Miroslav, Jelínek Josef, Pavlík Karel

MPK: H01R 4/68

Značky: vytváření, způsob, mnohovláknových, supravodivých, supravodičů, spojů

Text:

...dokonale očlštěné a zasunuté do pouzdra z kovu, například supravodiče, se slisují například kouváním, až vznikne roubík, načež se vytvoří supravodivý spoj ultrazvukovým svařením roubíku,poprípade čelním lisovánim a/nebo pěchoVälľlĺľľl ronu-bíku s tyčinkou supravrodiče obdobného druhu.Výhodou navrženého způsobu je, že spojovální je možno provádět v bezprostřední blizkosti cívky, jejíž sekce se spojují, spoje mají vhodnou geometrii, jsou malé,...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro vrtačku plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259114

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šafář Jan, Čermák Bohuslav, Závodný Miloslav, Šob Josef, Thuma Jiří

MPK: G06F 15/46, G05B 19/403

Značky: zapojení, vrtáčků, spojů, soustavy, plošných, řídící, mikropočítačové

Text:

...druhým řídícímvýstupem se druhým řídfcím vstupem bloku styku mechaniky, který~o 259114je spojen svým čtvrtým řídícím výstupom s řídícím vstupom bloku střídače vrtacích vřeten, jehož řídící výstup je spojen se třetímřídícím vstupem bloku styku mechaniky, který Je spojen svým pá~ tým řídícím výstupom s řídícím vstupem bloku napájecích zdrojů, který je spojen svým prvním řídícím výstupom se třetím řídícímvstupem bloku ovládaného panelu a svým...

Tavidlo pro pájení osazených desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259057

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubelka Jiří, Daňhel Jan

MPK: B23K 35/363, B23K 35/14

Značky: spojů, tavidlo, pájení, plošných, desek, osazených

Text:

...1 ně. .. Wýhodyvynálezu spočivaji ř tom, že odpadá nutnost použitívysokozdvižné mobilní plošiny popřípadě poàąrnącký žeňříkgatimí náklady za jejích obsluhu, za zpevněni manipulačnino prostorą-2 možnozajistit ustavení těchto prostředků. Zvýši sebeepečnoet pná~úvaz je uchycem u spodni části těleea, je výrazně omezeno namáhánitěleea v tanu. . V Přikladne provedení wynálezu je znázornený na výkreseeh, kdeobr. 1 představuje uchopeni...

Způsob hodnocení kvality lepených spojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258580

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blahůšek Jiří, Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: způsobu, způsob, kvality, spojů, hodnocení, lepených, zařízení, tohoto, provádění

Text:

...kontroly podle vynálezu spočíva zejména v tom, že produktivita kontroly je podstatně vyšší než u způsobu jednosondového nebo souosého průchodového způsobu, protože se zkouší integrálně v páseoh. Způsob zjištování kvality lepeného spoje podle vynálezu dále umožňuje kontrolu spojů nízkoprozvučitelných materiálů, např. polyuretanu s kovovým sendvičovým skeletem, kdy není přístup k opačnému povrchu. Způsob zjiščování kvality lepeněho...

Způsob úpravy povrchu otvorů desek plošných drátových spojů k pokovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258352

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kula Leo, Kopejtko Karel, Cívková Zuzana, Zeman Miloš, Vilím Jindřich, Machovský Josef, Vavroch Vladimír

MPK: H05K 3/42

Značky: úpravy, drátových, desek, pokovení, spojů, plošných, způsob, povrchu, otvorů

Text:

...v rozmezí 20 až B 0 °C.Kvalitnější úpravy povrchu otvorů k pokovení, zejména s ohledem na odstranění přemazů natavení kompozice dielektrika, případně vzniklých při vrtání na čelních plochách vodičů ústících do otvorů, se äosáhne, když je působení výše uvedeného reaktivního činidla, je povrch otvorů plošných drátových spojů určených k pokovení vystaven působení druhého reaktivního činidla, pracujíoího na bázi oxidačního odbourávání...

Způsob výroby dodatečně laminovaných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244058

Dátum: 01.06.1988

Autor: Buryan Petr

MPK: B32B 27/00

Značky: způsob, laminovaných, výroby, dodatečné, spojů

Text:

...tkanine sanotní se musí z povrchu velmi pečlivě obrousit, protože by naopak sama zhoršovale pevnost budmuäho spoje. Z toho důvodu se také tento způsob, ač jinak velmi výhodný, v širším měřítku neužívá. Další nevýhodou těchto tkanin je okolnost, že poměrně hustá a jemnétkanivo zanechává i po odtržení hladký povrch, bohatý na pryskyřici, což dále snižuje pevnost spoje.Výše uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob výroby dodatečně...

Skříň chemické linky pro zaleptávání otvorů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faukner Ferdinand, Bednář Václav, Laichter Aleš

MPK: H05K 3/00

Značky: zaleptávání, desek, linky, chemické, otvorů, skříň, plošných, spojů

Text:

...venkovního ovzduší.Na přiloženém výkresu je nakreslen příklad provedení skříně chemické linky podle vynálezu.Skříň chemické linky je rozdělena na vedle sebe jdoucí komoru manipulační ł vstupního oddílu skříně, kameru pracovní g, komoru pracovní Q a komoru manipulační 3 výstupního oddílu skříně. Mezi manipulačními komorami ł a A a vnějším prostorem jsou uzávěry É. Jednotlivé vnitřní oddíly jsou odděleny uzávěry É. V pracovní komoře 3 a...

Bednění pro vytváření betonových rohových spojů dvou na sebe kolmých panelů s profilovanými boky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256820

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krkoška Čestmír, Pavelka Petr, Částka Olivier

MPK: E04G 13/00

Značky: kolmých, profilovanými, betonových, spojů, panelu, rohových, bednění, vytváření

Text:

...mezi dvěma na sebe nevazujícími budovami, se odetraní bedněním podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze svislé trouby na jednom jejím konci opatřené opěrným osezením, ke které jsou připevněny nejméně dvěz kovového pásku vytvořené kotevní úchytky. Stěna svislé trouby,která je přivrácena do prostoru betonové zálivky, je opetřena průchozími otvory. Kotevní úchytka je upravena tak, že její jeden konec, který je za míetem...

Postřiková tryska pro postřik desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256221

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stručovský Jiří, Mainer Petr

MPK: B05B 1/02

Značky: plošných, postřik, spojů, desek, postřiková, tryska

Text:

...trysky vytváří paprsek ve tvaru jehlanu s vrcholovým úhlem 80 až 100 °, jehož nástřikové pole je čtvercové. Důsledkem toho je odstranění přestřiků při dokonalém pokrytí postřikované plochy. Sníží se tak spotřeba oplachové vody, využije se plně dynamického účinku proudu kapaliny na oplachovanou plochu a odstrani se tvorba nežádoucí vodní mlhoviny vznikající tříštěním překrývajících se paprsků.Příklad konstrukčního provedení postřikové...

Těsnění rozebíratelných spojů pro práci zvláště za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 239999

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dubinskij Viktor Grigor Jevie, Kalinin Michail Semjonovie

MPK: F16J 15/06

Značky: rozebíratelných, spojů, těsnění, zvláště, teplot, prací, nízkých

Text:

...v tom, že těsnicí kroužek je zhotoven ve tvaru U manžety, jejíž těsnící břity svíraji vrcholový úhel /3 v rozmezí 10 ° až 30 ° a úhel předpětí u určený od roviny kolmé k ose těsnění,v rozmezí 5 ° až 15 °. Výška těsnicího bř-itu je nejvýše 0,4 průměru těsnění g. V případech, kdy nelze s dostatečnou přesností zajistít rovnoběžnost ploch, na které dosedají boční těsnící bříty, případně kvalitu jejich povrchu, lze s výhodou do těsnícího kroužku...

Mycí zařízení na desky tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254294

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krüger Vílem, Kotek Jaroslav, Král Jaroslav, Pospíšil Jaroslav, Procházka Rudolf, Uher Jan

MPK: H05K 3/26

Značky: desky, spojů, mycí, tištěných, zařízení

Text:

...je umístěna ve střední části zařízení na prací komorou, oplachová komora je umístěna ve střední části zařízení za vkládací a vyjímací komorou a nad prací komorou, odfukovací komora je umístěna nad oplachovou komorou a za vkládací a vyjímací komorou a sušící komoraje umístěna v horní části zařízení nad vkládací a vyjímací komorou a odfukovací komorou.Výhodou mycího zařízení podle vynálezu je především to, že vzhledem k svislému uspořádání...

Lakovací zařízení na desky tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254054

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krüger Vílem

MPK: H05K 3/28

Značky: zařízení, spojů, lakovací, tištěných, desky

Text:

...komora je umístěna ve střední části zařízení nad nanášecí komorou, vytěkávací komora je umístěna za vkládací avyjímaoí komorou nad nanášecí komorou ve střední části zařízení, filtr je umístěn za vytěkávecí komorou ve střední částizařízení, odsávací komora je umístěna ve střední části zařízení za filtrom a sušíoí komora je umístěna v horní části zařízení nad vkládací a vyjímací komorou e vytěkávací komorou.Výhodou lakovacího zařízení podle...

Zapojení na ultrazvukové broušení hrotů pro kladení drátových plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236341

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jindříšek Bohuslav, Strejček Pavel

MPK: H05K 3/00

Značky: drátových, hrotu, broušení, spojů, kladení, plošných, ultrazvukové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ultrazvukové broušení hrotů pro kladení plošných drátových spojů se týká broušení složitě tvarovaných miniaturních tvrdokovových hrotů. Řeší způsob výroby hrotů do kladecích strojů pro plošné drátové spoje. Při broušení je hrot upevněn na konci ultrazvukového měniče a je broušen pomocí diamantové pasty a ocelového nástroje. Nejčastěji je nástrojem ocelový drát sloužící k broušení drážky válcového profilu. Nastavení je zajišťováno...

Zapojení pro měření odporů a propojovací sítě na osazených deskách plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246527

Dátum: 15.12.1987

Autori: Murgaš Marian, Teren Ján, Musil Zdenik

MPK: G01R 31/20, G01R 31/04

Značky: osazených, sítě, spojů, zapojení, měření, odporu, propojovací, deskách, plošných

Text:

...je zapojen na prvý vstup bloku 4 řídicích obvodů. Výstup bipolárního přesného zdroje 1 napětí je zapojen na čtvrtý, společný vodič ötyřvodíčove matice 9 adresovatelných spínačů. Druhý společný vodič čtyřvodičové matice 9 adresovatelných spínačů je zapojen do prvého vstupu 29 převodníku 2 proud-napětí. Druhý výstup přepínače 3 rozsahů je zaveden do čtvrtého vstupu 24 převodníku 2 proud-napětí. Druhý vstup 22 převodníku 2 proud-napětí je...

Mechanika kladecí hlavy stroje pro kladení plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246520

Dátum: 15.12.1987

Autori: Náter Pavel, Jánošík Štefan, Kopernický Ivan

MPK: H05K 3/10

Značky: hlavy, spojů, mechanika, drátových, kladecí, plošných, kladení, stroje

Text:

...na unášeči 45, přičemž matici šrouhu 47 tvoří třmen 49, upevněný na držáku 46 a v příčném směru p dvojici tlačných šroubů 50 s přítužnými maticemi 51. Tlačné šrouby 50 jsou zašroubovány v protilehlých závitech rozvidlení unášeče 45 a opírají se o držák 46, který je V nastavené poloze zajištěn dvěma šrouby 52, zašroubovanými v unášeči 45. Tento nese i výškově seřiditelný kontakt 66, na který dosedá kontakt 67, upevněný na ultrazvukovém...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro zařízení na výrobu desek plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246496

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kutil Jaroslav, Živný Rudolf, Hradil Jaroslav, Stránský Zdenik, Pospíšil Petr

MPK: G06F 15/46, G05B 15/02

Značky: spojů, soustavy, mikropočítačové, řídící, výrobu, drátových, desek, plošných, zapojení, zařízení

Text:

...procesu .a klíwčových uzłlů zařízení zapojení řídící soustavy se dvěma mikropočítačovýmí řídícími jednotkami, umožňuje řídit a vayhodnocovat rychlé procesy, probíhající v reálném čase, relativně pomalýmílíardwarovými prostředky zapojení řídící soustavy so dvěma mikropočítalčovými řídicími jednotkami umožňuje problémově oddělit oblasti zpracová-vaných úloh, což je výhodné z hlediska programového vybavení, pro testovaní a diagnostiku...

Zařízení na uzavírání spojů plechových rour, zejména okapových svodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241918

Dátum: 01.12.1987

Autor: Drábek Stanislav

MPK: B21D 39/02

Značky: plechových, rour, okapových, uzavírání, spojů, zařízení, svodů, zejména

Text:

...snadná a nenáročná obsluha,vysoce kvalitní provedení spoje, vysoká produktivita práce při podstatném snížení namáhavosti práce.Na výkresu jeznázuhněn V bokorýsu příklad provedení zařízení na uzavírání spojů plechových rour podle tohoto vynálezu.Zařízení sestává z nosného rámu lg, brzdového elektromotorułl a spínacích elementů lg, přičemž v nosném rámu lg je upevněn vodíoí šroub l s maticí gina níž je upevněna stavěcí odpružená...

Zařízení pro natočení a ustavení kladecí hlavy plošných drátových spojů do požadovaných směrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237097

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vojtíšek Jaroslav, Toms Ladislav

MPK: H05K 3/00

Značky: kladecí, požadovaných, směru, natočení, hlavy, plošných, zařízení, ustavení, drátových, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší presné nastavení a ustavení směru natočení rotační části kladecí hlavy zařízení plošných drátových spojů, dle zadaného kódu nejkratším směrem, přičemž clonící kotouč a snímací bloky světelných signálů mají přímou vazbu na ovládací logiku zařízení, se spětnou vazbou kontroly nastavené polohy a možnosti korekce této polohy. Zařízení podle vynálezu lze použít v jakemkoliv systému pro přesné nastavení technologické rotační části do...

Systém mazání a chlazení drážkových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247133

Dátum: 28.09.1987

Autori: Vlach Igor, Bartoš Stanislav, Mrkvica Miloš

MPK: F16N 7/02

Značky: systém, drážkových, chlazení, mazání, spojů

Text:

...(raurenunanaxmé) ornepcwnu 6.reM 5 onbme, qen nume CKOPOCTB npameHnx.3 roT nepenan ynennqnaaerca önaroaps nucxau 11, a raxme ynenuueuueu Hapyxuoro uauewpa-nana 1 B MECTE pacnónomeunn pannanbnmxHepena asneuun Bu 3 mBaeTunpKynauHm Boanymuoáuacnnaoü-ćuecn no near- panbnouy 5 H panHanbHHM(TeHFeHnHanbHM) oTnepcTnaM 6 nana 1, upn STOM úacmbMCHHHHX QBCTHH HDR AGŘCTBHGM EEHTDOÓBKHMX CHN OCTBETCH H 3 HOBBDXHOCTH OTnepcwua B Memy Konbuenuu...

Zapojení pro testování propojovací sítě desky plošných spojů osazené součástkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241749

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koukal Antonín, Švarcberk Jaroslav, Forman Luboš

MPK: G01R 31/02, G01R 31/28

Značky: desky, plošných, testování, sítě, spojů, součástkami, osazené, propojovací, zapojení

Text:

...rozměry a zvyšuje rychlost a spolehlivost proti použití spínaci matice z relé.Konkrétní provedení zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém obrázku.Základní obvody 1 až N polovodičové spínaci matice jsou svými prvými svorkami 111 až N 11 přlpojeny na prvou napěťovou sběrnici 41, svými druhými svorkami 112 až N 12 na prvou napěťovou sběrnici 43, svými třetírni svorkami 113 až N 13 na druhou proudovovu sběrnici 42, svými čtvrtými...

Způsob lokalizace vadných měřicích hrotů u testerů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241183

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šandera Zdenik, Felcman Jioí, Pech Jaroslav

MPK: G01R 31/28, G01R 27/14, G01R 31/02...

Značky: vadných, měřicích, spojů, způsob, plošných, desek, lokalizace, testeru, hrotu

Text:

...materiálu a íprovede se test na souvislost. jestliže není některý měřicí hrot připojen nebo je mechanicky poškozen a nekontaktiíje, tester vypíše závadu včetně 1 okallzační informace. Tato metoda je však nepoužitelná pro nalezení místa závady při zkratu dvou měřících hrotů nebo spojovacích cest. K odhalení místa zkratu je možno provést test na zkrat při nepřipojených měřicích hrotech, avšak tento test trvá velmi dlouho, typicky desítky...

Nástroj na zasouvání a vysouvání desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252286

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlk Miroslav, Novák František

MPK: H05K 7/00

Značky: desek, vysouvání, zasouvání, plošných, nástroj, spojů

Text:

...která je jedním koncem opřena o základní páku a druhým koncem o ovládací páku.Nástroj na zasouvání a vysouvání desek plošných spojů podle vynálezu umožňuje jednoduchou manipulaci s deskami při vyjímání desek z rámu i při jejich zasouvání do rámu. Pro celý stojan nebo soubor stojanu postačí pouze jeden pár těchto nástrojů. Nasunutí na desku je snadné a rychlé.Příklad nástroje podle vynálezu je dále popsán pomocí výkroe su, kde na obr. l...