Patenty so značkou «spojovacie»

Kĺbové spojovacie zariadenie na kĺbové spojenie trecieho tlmiča s práčkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17858

Dátum: 19.04.2013

Autor: Kissmann Eberhard

MPK: D06F 37/20

Značky: práčkou, kĺbové, trecieho, spojenie, zariadenie, tlmiča, spojovacie

Text:

...diel je vyrobenýjednodielne. V dôsledku toho má blokovací diel vysokú vlastnústabilitu. Nie je potrebné zostavovať blokovací diel,napríklad V predsunutom montážnom stupni. Výroba kĺbového spojovacieho zariadenia a najmä jeho montáž je tým dodatočne0007 Kĺbové spojovacie zariadenie podľa nároku 4 s jednodielne vyrobeným nosným dielom umožňuje zjednodušenú výrobu nosného dielu a najmä nekomplikovanú montáž kĺbového spojovacieho zariadenia....

Zariadenie pre automatizované privádzanie spojovacích elementov do spracúvajúcej jednotky a prívodnej hadice pre tieto spojovacie elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17897

Dátum: 17.01.2012

Autor: Kühn Hans-peter

MPK: B23P 19/00, B21J 15/32, B25J 19/00...

Značky: prívodnej, privádzanie, automatizované, jednotky, spojovacích, zariadenie, spracúvajúcej, elementov, tieto, hadice, spojovacie, elementy

Text:

...tekutiny alebo elektrické vedenia pre napájanie spracúvajúcej jednotky. U takých zväzkov hadíc sa jedná o vedenia, ktoré sú prispôsobené priebehu pohybov viacosového priemyselného robota,au ktorých je viac napájacích vedení vedených v jednej spoločnej hadici alebo rúrke. Obvykle je upravená jedna kompletná jednotka svedeniami, ktoré poskytujú napríklad prostredníctvom pružných jednotiek atď. vyrovnávanie dĺžky zväzku hadíc potrebných v...

Spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5824

Dátum: 04.08.2011

Autori: Sótér Roland, Ihring Marián, Szabó Rudolf

MPK: F16M 11/16, F16B 12/44, A47B 13/02...

Značky: spojovacie, kovanie

Text:

...riešenie je v podrobnejšie vysvetlené na príkladoch uskutočnenia v spojení s výlcresovou časťou.Technické riešenie je možné využít v nábytkárskom, stavebno-truhlárskom, prípadne v iných priemyselných oboroch použitia, kde je potrebné zabezpečiť výhody takéhoto druhu spojenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr. l znázornený stôl v pozdĺžnom čelnom pohľade s vyznačenim základných častí kovania. Kovanie...

Spojovacie zariadenie, vedenie a koncový úsek vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16542

Dátum: 04.05.2011

Autor: Van Der Valk Andries

MPK: F16L 37/248, F16L 37/20, F16L 37/18...

Značky: zariadenie, koncový, spojovacie, vedenia, úsek, vedenie

Text:

...vybraním opatreným okolo vonkajšieho obvodu vnútornej časti. Výsledkom je spriahnutie spojovacieho zariadenia a vytvorenie spoja medzi vnútornou a vonkajšou časťou.0004 Vnútorná časť zo stavu techniky známeho spojovacieho zariadenia zahŕňa ďalej čap, ktorý je možné zavádzať do vedenia opatreného v stene vonkajšej časti obklopujúcej prijímací priestor. Bajonetové upevnenie, ktoré je vytvorené týmto spôsobom, môže vtedy, ked sa ramená...

Fosfonátové spojovacie kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17520

Dátum: 15.09.2010

Autori: Fay Nigel, Fleming Eimear, Nolan Darren, Kneafsey Brendan

MPK: C07F 9/12, C07F 9/38, C07F 9/40...

Značky: kompozície, spojovacie, fosfonátové

Text:

...Vo všeobecnosti je žiaduce, aby sa viazanie dosiahlo počas vulkanizačného kroku, ako je lisovanie,pretláćanie, vstrekovanie a zahriatie v autokláve, napriklad parou alebo horúcim vzduchom. Do matrice sa môže injikovat napríklad polotuhá guma. Polotuhá guma sa potom zosieťovala do plne vytvrdenej gumy a v rovnakom case na vytvorila väzba s materiálom.0014 Určité požiadavky na vytvrdzovací systém sú žiaduce. Tieto zahŕňajú...

Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc zavádzajúci akrylové hrebeňové kopolyméry s hydrofóbnymi skupinami ako spojovacie činidlá, samoväzbové pigmentové častice a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15751

Dátum: 11.01.2010

Autori: Hunziker Philipp, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, C09C 1/36, C09C 1/40...

Značky: spôsob, použitie, samoväzbových, částic, zavádzajúci, spojovacie, přípravy, pigmentových, pigmentové, kopolymery, hydrofóbnymi, skupinami, akrylové, samoväzbové, hřebenové, částice, činidla

Text:

...vodnom prostredí so styrén-akrylátovým spojívom a Poligenom m WE 4. Avšak žiadna zo získaných výsledných suspenzii samoväzbových pigmentových častíc nemá obsahpevných látok väčší než 30 hmotn.0008 FR 2 913 420 A, rovnako ako tu citovaný doterajší stav techniky, sa týka mlecích činidiel na použitie V suchom mletia uhličitanu vápenatého. Predmetom FR 2 913 420 A je, aby sa zaistilo mlecie činidlo, ktoré nevedie k vysokému množstvu prchavých...

Strižná skrutka pre spojovacie prvky elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15162

Dátum: 21.08.2009

Autor: Bentkowski Kai-uwe

MPK: H01R 4/30

Značky: strižná, skrutka, elektrických, spojovacie, prvky, vodičov

Text:

...zlomové miesta, umiestnené nad a pod stupňovitým predurčeným zlomovým miestom, musia byť pritom vždy vybavené krútiacim momentomprostredníctvom iného hnacieho nástroja. Aj pri tomto je potrebne rozličné záberové-3 plochy avybrania pre hnací nástroj príslušne nákladné zhotoviť. Okrem toho sa musí vyberať medzi dvomi druhmi pohonu.0008 DE 102004039811 opisuje strižnú skrutku vtvare jednostranne uzatvoreného dutého valca s dodatočne...

Blokovacia spojka pre ústrojenstvo hydrodynamickej spojky, ktorá obsahuje zdokonalené spojovacie prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8485

Dátum: 09.07.2009

Autori: Termenon Norberto, Verhoog Roel, Arhab Rabah

MPK: F16H 45/02

Značky: zdokonalené, spojovacie, ústrojenstvo, blokovacia, prostriedky, spojka, spojky, obsahuje, hydrodynamickej, ktorá

Text:

...prvý prvok, rotačne spojený pomocou spojovacích prostriedkov so vzájomným zasunutim spiestom, ktorý tvorí priľahlý prvok. Nosný disk konkrétnejšie obsahuje výbežky, ktoré sa axiálne rozprestierajú cez piest, ktorý pre tento účel obsahujedoplnkové uloženia, do ktorých prenikajú unášacie výbežky.0014 Avšak tieto spojovacie prostriedky nie sú celkom uspokojivéz jednotlivých dôvodov, ktoré sú vysvetlené ďalej.0015 Pri takýchto rotačných...

Spojovacie teleso najmä na spojenie dvoch drevených konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13680

Dátum: 16.02.2009

Autor: Heitz Walter

MPK: E04B 1/26, F16B 12/22, E04B 1/61...

Značky: spojovacie, konštrukčných, částí, dřevěných, dvoch, spojenie, najmä, těleso

Text:

...stredom spojovacieho telesa 10. Toto má za následok, že dve totožné spojovacie telesá 10 možno zostaviť tak, že vytvárajú takmer kompaktný kváder so zaoblenými rohmi.0013 Na lepšie upevnenie na drevenú konštmkčnú časť má spojovacie teleso 10 upevňovacie tŕne 36 vyčnievajúce z dosadacej plochy 14. Okrem toho má dosadacia plocha 14 zdrsnené časti 38 plochy. Ďalej sú cez ramená 20 podkovy vyvŕtané dalšie bočné uchytávacie kanály 40, ktoré...

Elektrické spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8730

Dátum: 05.10.2007

Autor: Bowen David

MPK: H01R 13/713

Značky: spojovacie, elektrické, zariadenie

Text:

...ktoré môžu byt behom používania vzájomne spojené tak, aby umožňovali prúdenie elektrického náboja medzi sebou a pričom toto zariadenie ďalej zahŕňa pohybovacie prostriedky, ktoré sú usporiadané tak, aby umožňovali relativny pohyb aspoň prvého a/alebo druhého spojovacieho prostriedku medzi prvou polohou, kedy medzi nimi elektrický náboj môže prúdit) adruhou polohou, kedy je prúdeniu elektrického nábojazabránené, pričom k relatívnemu...

Kĺbové spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5273

Dátum: 09.02.2007

Autor: Morawetz Richard

MPK: E05F 11/00

Značky: zariadenie, kĺbové, spojovacie

Text:

...tomu sú V závislosti na uhle natočenia jednotlivé plošné oblasti týchto trecích kontúr zaťažené tlakom omnoho viac než ostatné plošné oblasti. Nerovnomerný plošný tlak má za následok zvýšené núestne opotrebenie. To môže trvale viesťk stále viac nedefinovanému zadržovaciemu pôsobeniu.Kĺbove pripojovacie zariadenie podľa predvýznaku je známe zo spisu DE 196 25 556 A 1. Ako trecie plochy slúžia odpovedajúce kužeľové plochy na prvom diele...

Systém rohových uholníkov pre spojovacie príruby častí plechových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4209

Dátum: 01.09.2006

Autor: Prechtl Hans-peter

MPK: F16L 25/00, F16L 23/00, F24F 13/02...

Značky: spojovacie, uholníkov, kanálov, rohových, príruby, plechových, částí, systém

Text:

...oboch ramenných elementov do príslušných spojovacich prirubových častí časťou plechových kanálov zaskočí zaskakovaci výstupok jedného ramenného elementu priamo a bezprostredne, to znamená bez ďalšieho,s tvarovým stykom do zaskakovacieho vybrania druhého ramenného elementu. Týmto spôsobom sa jednoducho dosiahne optimálnezaistenie proti nežiadúcemu vysunutiu ramenných elementov zosusedných a voči sebe kolmo orientovaných spojovacích...

Spojovacie zariadenie na spojenie medzi optickým blokom a prvkom karosérie automobilového vozidla, predný blok a zodpovedajúce automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4867

Dátum: 27.04.2006

Autori: Corvasce Raymond, Diaw Baye, Bierjon Didier

MPK: B60Q 1/04

Značky: zariadenie, karosérie, medzi, blokom, zodpovedajúce, prvkom, predný, spojovacie, automobilové, vozidla, optickým, spojenie, vozidlo, automobilového

Text:

...leží pred predným koncom natáčacích0007 Predmetom vynálezu je aj predný blok automobilového vozidla,vyznačujúci sa tým, že obsahuje- zariadenie ako je definované vyššie,- optický blok pevne spojený s nosičom, pričom zadný koniec natáčacích prostriedkov a zadný okraj spojovacieho prostriedku sú osadené na prvku0008 Predmetom vynálezu je tiež automobilové vozidlo, vyznačujúce sa tým, že obsahuje predný blok, ako je definovaný vyššie.0009 Vynález...

Spojovacie zariadenie na tupé spájanie dvoch pásových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2170

Dátum: 02.11.2005

Autori: Hoffmann Bernd, Lauer Stefan

MPK: B29D 30/38, B29C 65/00, B29C 65/78...

Značky: zariadenie, spojovacie, tupé, pásových, spájanie, dvoch, dielov

Text:

...ktorý má rovnomemý účinok na zlepšenie záberu rovnako, ako je možné vedením priehlbín prípadne vyvýšení zamedziť nevýhodnému vtlačeniu medzi dve paralelné vlákna pásu.Pri opísanom usporiadaní vyvýšení sa tieto rozprestierajú tak, ako je uvedené takým spôsobom, že V konečnom pohľade nepredstavujú priebežné vyvýšenia rozprestierajúce sa po celej dĺžke rebrá, ktorých šírka je taká, aby ich bolo možné vtlačiť medzi dve vlákna pásu. Oveľa viac...

Spojovacie zariadenie, najmä na podávač nite, a podávač nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 284516

Dátum: 21.04.2005

Autori: Kaufmann Richard, Schmodde Hermann, Lampprecht Alfred

MPK: B65H 51/22, B65H 51/32

Značky: spojovacie, zariadenie, nitě, podávač, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie (30), najmä na podávač nite, je uskutočnené s prvou polovicou (1a) spojky, ktorá je uložená otočne a spojená s hnacím prostriedkom, a ktorá je vybavená aspoň jedným prvým spojovacím elementom, s druhou polovicou (15a) spojky, ktorá je otočne uložená koncentricky s prvou polovicou (12a) spojky a spojená s výstupným prostriedkom, a ktorá je vybavená aspoň jedným druhým spojovacím elementom, pričom aspoň druhá polovica (15a)...

Elektrické spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10984

Dátum: 13.10.2004

Autori: Van Den Heede Peter Ivan, Waterschoot Fredien

MPK: H01R 13/24, H01R 12/71, H01R 13/73...

Značky: zariadenie, spojovacie, elektrické

Text:

...kontaktnú podporu do množstva špecifických polôh vo vzťahu ku spojovaciemu elementu. Podla ďalšej z možných podôb, kontaktná podpora pozostáva z aspoň z jednej sady longitudálnych prvotných kontaktnýchelementov, ktoré môžu vytvoriť kontakt s kontaktnými elementmi spojovacieho elementu v niekoľkých možných polohách kontaktnej podpory a spojovacieho elementu. To umožňuje nastaviť kontaktnú podporu do množstva špecifických polôh vo vzťahu ku...

Spôsob zásobovania farbou elektrostatického nanášacieho zariadenia a spojovacie zariadenie k tomuto účelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8337

Dátum: 26.07.2004

Autor: Giuliano Stefano

MPK: B05B 5/16, B05B 12/14

Značky: tomuto, spojovacie, farbou, zariadenie, účelu, zásobovania, zariadenia, nanášacieho, spôsob, elektrostatického

Text:

...ktorých dlžka môže bytnezávislá na počtu voliteľných, a tým zredukovanie strát farieb a vyplachovaTento známy systém však mátu nevýhodu, že vmnohých prípadoch sa požadovanénaplnenie systému vopred určeným objemom farby a obmedzeným napríklad pre nanášanie farby na jeden predmet alebo jednu oblast tohto predmetu necha prakticky realizovať len vo vnútri hadícovćho vedenia vedúceho k rozstrekovztču, čo je spojene nielen s...

Kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 504

Dátum: 21.05.2004

Autori: Gier Paul, Mannsbarth Heiko

MPK: B61F 3/00, B61G 5/00

Značky: spojovacie, kĺbové, vozidlo, zariadenie, koľajové

Text:

...priečne opory, aby zariadenie mohlo byť udržiavané0008 Prednostne sa priečna vôľa, t. j. veľkost vôle V priečnom smere, zmenšuje, keď sa prvok klbovej spojky vzďaľuje od uhlovej strednej polohy vzhľadom na podvozok, uvedená uhlovástredná poloha zodpovedá vyrovnaniu prvej a druhej vozidlovej jednotky na priamej dráhe.Obzvlášť plynulá jazda je docielená, keď sa vozidlo pohybuje po priamej dráhe, a súčasne je zlepšená aj stabilita vzatáčkach....

Spojovacie a/alebo upevňovacie usporiadanie listových reklamných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1858

Dátum: 08.05.2004

Autor: Ellerhold Frank

MPK: G09F 7/02, G09F 15/00

Značky: materiálov, listových, usporiadanie, reklamných, spojovacie, upevňovacie

Text:

...potrebné celoplošné nalepovanie plagátov a ich uvoľňovanie z nosiča reklamy - aspoň v mnohých prípadoch.0013 Ďalej sa dosiahne to, že nie je ovplyvnená kvalitaplagátu. po dobu jeho použitia nepriaznivými poveternostnýmivplyvmi, ako sú veľké výkyvy teploty, ktoré by mohli viest minimálne k čiastočnému uvoľňovaniu lepených spojov.0014 V prednostnowl uskutočnení vynálezcovkého usporiadania prebieha perforácia na upevnenie reklamného materiálu na...

Spôsob výroby spojovacích systémov a spojovacie systémy vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2639

Dátum: 14.04.2004

Autori: Blanc Jérôme, Legat Jean-jacques

MPK: F16B 19/04, B29C 45/00, B29C 45/16...

Značky: spojovacích, systémov, spôsob, spojovacie, výroby, vyrobené, systémy, týmto, spôsobom

Text:

...pomocoudorazov a zarážok obmedzí možnost čapovým dielom ľubovoľne otáčať.0011 Vynález sa podrobnejšie opisuje pomocou príkladov a pripojených výkresov, ktoré znázorňujú VObr.1 perspektívne vyobrazenie prvého spojovacieho systému podľa predmetného vynálezu, Obr.2 perspektívne vyobrazenie upevňovacieho dielu spojovacieho systému podľa obr. 1, Obr. 3 pohľad na širšiu stranu upevňovacieho dielu podľa obr. 2,Obr. 4 pohľad na užšiu stranu...

Spojovacie prostriedky kartónových panelov a kartónový baliaci prírez

Načítavanie...

Číslo patentu: 283770

Dátum: 08.12.2003

Autor: Le Bras Philippe

MPK: B65D 71/00

Značky: spojovacie, přířez, kartónový, panelov, prostriedky, kartónových, baliaci

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie prostriedky kartónových panelov na spojenie prvého a druhého panela (10, 12) pri ich vzájomnom prekrytí. Súčasťou prvého panela je zaisťovacie pútko (14), z tohto panela vykrojené, ktoré sa skladá z krčka (20), ohybne spojeného vo svojej spodnej časti s týmto panelom, a z partie ramien (22), ktorá je pokračovaním krčka. Súčasťou druhého panela (12) je z tohto panela vykrojená zaisťovacia úchytka (30), vymedzujúca zaisťovací otvor...

Spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3621

Dátum: 23.08.2002

Autor: Napp Eckhard

MPK: F16B 5/00, F16B 12/00

Značky: zariadenie, spojovacie

Text:

...v smere vopred stanovenom profilovaním. Potom, čo tieto profily koncov tyče boli spojené, je len nutné do vytvoreného vybrania vložit zodpovedajúcu blokovaciu zástrčku. Táto skutočnosť je veľmiuskutoční najskôr, vznikne ako prvý tvarový styk. Až vloženiealebo zasunutie blokovacej zástrčky vedie k vzniku silovéhoPodľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že pozitívny a negatívny profil zasahujú...

Spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2569

Dátum: 11.07.2000

Autor: Grün Klaus

MPK: E06B 9/80, E06B 9/56

Značky: spojovacie, zariadenie

Text:

...prekročení stanovenej tažnej sily.Vloženým dielcom môže byt samostatná súčiastka oddelitelná od telesa. Tá však odskoči, keď sa v dôsledku prekročenia danej tažnej sily uvoľní z ukotvenia. V pripade, že má byt následne vložený dielec opät ukotvený v telese a tým má byt vtelese upevnený aj koniecuťahacieho mechanizmu, potom je potrebné vložený dielec najprv nájsť, čo naráža na problémy, lebo je malý. Okrem toho hrozi nebezpečie, že vložený...

Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280373

Dátum: 10.12.1999

Autor: Köhler Günter

MPK: B61G 5/02, B61F 3/12, B61F 5/16...

Značky: dvoch, spojených, konce, vzájomne, spojovacie, kĺbovo, podvozok, zariadenie, jednotiek, podoprených, vozňových, spoločný

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy (2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2a), zo spojovacieho závesu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevné sférické ložisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza horná časť otočnej panvy (8)...

Spojovacie ústrojenstvo odnímateľného guľového čapu ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2163

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: ústrojenstvo, zariadenia, čapu, gulového, spojovacie, odnímatelného, tažného

Text:

...ozubenie pre pohon excentrov a potom ozubenie pre pohon od pastorka točky. Ozubená tyč je na vonkajšom konci opatrená osadením s opomou podložkou. Medzi ňou a viečkom je uložená pracovná pružina. S osou týchto otvorov rovnobežne je telesom upínacej častiguľového čapu posuvne vedený, von vyčnievajúci zaisťovací kolik.Jeho vonkajšia dotyková časť je opatrená zaoblením, u vnútorného konca je vňom jednak vytvorený axiálny otvor pre vo vnútri...

Spojovacie zariadenie na spojenie delených čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260361

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, čelustí, spojenie, spojovacie, zariadenie, dělených

Text:

...hmotnosť a zároveň je prevádzanie spevnenia jednoduché a ľahké.Príklad spojovacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkre-se, kde na obr. 1 je vidiet spojenie delenýchčeiusti V priečnom reze, na obr. 2 je iný priklad vytvorenia spojenia.Spojovacie zariadenie 100 na. spojenie delených čeľusii skľuížovadla pozostávaInatice 110, spevňovacej matice 120 a zo skrutky 130, ktorá má vytvorený jeden závit s ľavotočivým stúpanim...

Spojovacie zariadenie medzi nátrubkom sacej hadice alebo trubice a skriňou vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: 280273

Dátum: 05.02.1997

Autori: Kerboas Pierre, Brule Francois

MPK: A47L 9/14

Značky: spojovacie, hadice, zariadenie, trubice, medzi, sacej, nátrubkom, skríňou, vysávača

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie medzi nátrubkom (20) nasávacej hadice alebo trubice a skriňou (13) vysávača obsahujúcou prachové vrecúško (1), má na tuhej časti prachového vrecúška (1) uloženú uzatváraciu klapku, ktorá je presuvná medzi polohou otvorenia a polohou uzavretia plniaceho vstupu prachového vrecúška (1). Spojovacie zariadenie ďalej obsahuje dvojpolohový ovládací mechanizmus (11) uzatváracej klapky, ktorý je prestavovateľný medzi prvou polohou...

Spojovacie zariadenie pre dva poľnohospodárske stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 832

Dátum: 07.06.1995

Autor: Rohm Manfred

MPK: A01B 61/02, A01B 59/043, A01B 61/04...

Značky: poľnohospodárske, zariadenie, stroje, spojovacie

Text:

...riešenia môže byt bez konštrukčných nárokov podľa voľby pripojené na pred nim zaradený stroj na spracovanie pôdy alebo aj priamo na tahacie vozidlo, čo podľa doterajšieho stavu techniky bolo možné lens tým spojenou pridavnou spojkou.Spojovacie zariadenie je konštruované obzvlášt hospodárne,ak sú pre obidva poľnohospodárske stroje použité konštrukčne rovnaké stroje. Možno tak uvažovat napríklad dva rovnaké sejacie stroje. V tomto...

Spojovacie teleso najmä pre variabilné montovateľné prútové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 645

Dátum: 09.11.1994

Autor: Badánik Jozef

MPK: F16B 7/00, F16B 12/40

Značky: těleso, variabilné, konštrukcie, prútové, montovatelné, spojovacie, najmä

Text:

...na jednej kružnici je štyri alebo celý násobok štyroch. Výhodné je usporiadanie ôsmich funkčných plôch po obvode každej kružnice, čim vznikne priestorový útvar majúci tvar oktaedrického hranola v každej z troch základných rovin, pričom spojovacie teleso bude mať až 18 funčných nosných plôch. Každá funkčná plocha, v kombinácii s koncom nosného prúta, môže byť vybavená niektorým zo známych upinacích systémov, napr. závitovým spojom,...

Bezprírubové vzduchotechnické potrubie z polyuretánu a jeho spojovacie prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 521

Dátum: 10.08.1994

Autor: Besedič Peter

MPK: F16L 9/22, F24F 13/02, F16L 47/02...

Značky: prvky, vzduchotechnické, potrubie, bezprírubové, spojovacie, polyuretánu

Text:

...rozmerov, hlavne obdĺžnikového prierezu sa používa naspájanie spojovací prvok s dvomi závesnými okami.Prehľad obrázkov na gkresochNa priložených výkresoch je na Obr. 1 znázornený v perspektívnom pohľade prierez potrubím podľa predloženého technického riešenia so zabudovaným spojovacím prvkom, na Obr. 2 je detail spoja stien potrubia a na Obr. 3 jeznázornený príklad spojovacieho prvku pre potrubie štvorcového prierezu.Bezprírubové...

Spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 418

Dátum: 06.04.1994

Autor: Dvořák Luboš

MPK: F16B 12/14

Značky: spojovacie, kovanie

Text:

...pohybu. Skrutka s hiavou prechádza predvŕtaným axiáinym otvorom cez bok a koimo sa zaskrutkuje doHiavnou výhodou spojovacieho kovania podľa technického riešenia je jednoduchá montáž, pričom sa zároveň docieii veTmi pevné spojenie s možnosťou rozobratia. Matica uiožená v osi umeiohmotového vaićeka umožňuje jednoduchšiu orientáciu primontáži, ako je to pri známom podobnom kovani.PrehTad obrázkov na výkreseNa obr.1 je v reze unázornený...

Automatizované spojovacie zariadenie najmä pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265321

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kusý Ladislav, Szegheo Mikuláš, Ficzere Peter, Dobrovický Miloš, Tomšík Jozef

MPK: B25J 15/02

Značky: zariadenie, najmä, automatizované, priemyselné, roboty, spojovacie

Text:

...lg spoja, vložky gg, dorazovej dosky gg, spojovacej dosky gg, pričom v telese lgspoja je súoso usporiadaný spojovací piest gg a ovládací piest lg, pričom spojovací piest 33je pevne spojený so spojovacou doskou gg, napríklad pomocou závitového spoja a ovládací piest 19 je pevne spojený s ovladacím kameňom gg s drážkou gl pre tiahlo 122 chápadlovej jednotky 120, pričom ovládací kameň gg je posuvne uložený v otvore 5 spojovacej dosky §g.Pri...

Demontovatelné spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253412

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čunderlík Oto, Neuschwandtner Tibor

MPK: A47B 57/18

Značky: demontovatelné, spojovacie, kovanie

Text:

...pričom cez puzdro a puzdro s dorazmi prechádza spojovacia skrutka s maticou, nad ktorou je krytka.Účinok nového spojovacieho kovania na suchú montáž sa prejavuje nižšou präcnostou pri príprave spojovaných prvkov, jednoduchosťcu súčastí a spôsobu montáže a demontáže užívateľom bez nároku na odbornéznalosti a zvyšuje sa aj spoľahlivosť funkcie kovania.Príklad prevedenia demontovateľnéh-o spojovacieho kovania podľa vynálezu je zobrazený na...

Rohové spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 232118

Dátum: 15.12.1986

Autor: Krátky Jozef

MPK: A47B 96/06

Značky: rohové, kovanie, spojovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Rohové spojovacie kovanie je určené pre spájanie nábytkových elementov. Funkčnosť rohového kovania spočíva v tom, že v spojovaných elementov (4) sú zapustené puzdra (2) so závitmi pre upevňovacie skrutky (1), do ktorých je zasunutý ohnutý spojovací čap (3) s vybratými plôškami. Tlakom skrutiek sa vytvorí pevný rohový spoj. Predmetné kovanie umožňuje rýchlu montáž a demontáž nábytkových dielcov.

Spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233498

Dátum: 15.09.1986

Autor: Krátky Jozef

MPK: F16B 12/14

Značky: spojovacie, kovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie kovanie je určené pre spájanie poschoďových postelí, nadstavovanie regálov a pre spojovanie dlhých zvislých a vodorovných prvkov rôzneho použitia s prevedenia. Podstata spojovacieho kovania spočíva v tom, že v spojovaných elementoch je vložené púzdro so závitmi pre upevňovacie skrutky a v tomto púzdre je vložený spojovací čap s vytvorenými šikmými ploškami. Pomocou tlaku vytvoreného skrutkami sa dosiahne pevný spoj.