Patenty so značkou «spojky»

Regulačný systém na plynulé vyladenie uhlového skrútenia pneumatickej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7497

Dátum: 01.08.2016

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, G05D 13/06

Značky: spojky, regulačný, vyladenie, skrútenia, pneumatickej, plynule, úhlového, systém

Text:

...pracovnému režimu mechanickej sústavy.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obrázku 1 schematicky V rámci blokovej štruktúry znázornený regulačný systém na realizáciu a zabezpečenie plynulého vyladenia uhlového skrútenia pneumatickej spojky a na obrázku 2 uvedené schematické ovládanie samotnej pneumatickej pružnej hriadeľovej spojky.Regulačný systém l na plynulé vyladenie uhlového skrútenia pneumatickej spojky...

Trecí člen trecieho disku spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288361

Dátum: 29.04.2016

Autori: Vatin Géraud, Duno Erick, Delage Laurent, Drevet-cadet Jean-christophe

MPK: F16D 13/64

Značky: třecí, spojky, trecieho, člen, disků

Zhrnutie / Anotácia:

Trecí člen disku suchej spojky, ktorý obsahuje trecie obloženie (3) nalepené na vložku (6), kde sa otvory vytvárajú po zlepení uvedeného obloženia a uvedenej vložky, aby sa umožnilo upevnenie nitmi (7), a ktorý obsahuje prvú časť s hrúbkou e1 v obložení (3) a s konštantným priemerom d1 a druhú časť s hrúbkou e2 + e3 a s priemerom menším ako d1 tak, aby sa vytvorila plocha zahĺbenia (31) na opretie jedného konca nitu (7) po montáži, kde hrúbka...

Vypínací valec hydraulického okruhu spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7321

Dátum: 07.01.2016

Autor: Kivader Marián

MPK: F16D 25/08, F15B 15/14

Značky: spojky, válec, okruhu, hydraulického, vypínací

Text:

...je to, že v prednej časti telesa valca nie je umiestnené žiadne iné tesnenie, zabraňujúce vnikaniu nečistôt do telesa valca a prachovka nie je zabezpečená proti zošmyknutiu z telesa valca, rýchle opotrebovanie obloženia, čím je znižovaná jeho životnosť.Ďalším známym technickým riešením je vypínací valec hydraulického okmhu spojky, podľa zapísaného úžitkového vzoru UV č. 3895, ktorý je tvorený telesom, v ktorého vrchnej časti je vytvorený...

Použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho krúžku pre trecí disk spojky a trecí krúžok pre trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288314

Dátum: 14.10.2015

Autori: Amilien Francis, Pavallier Pierrick, Fleury Guy, Alix Isabelle

MPK: C08L 29/04, C08J 5/14, C08L 61/06...

Značky: polyvinylalkoholů, spojky, trecieho, třecí, krúžku, použitie, výrobu, krúžok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho materiálu, obzvlášť trecieho krúžku pre trecí disk spojky. Trecí krúžok obsahuje aspoň jeden prameň tvorený na báze vlákien, predovšetkým minerálnych, ako sú sklené vlákna, organické vlákna, vlákna polyakrylonitrilu alebo derivátov, pričom vodný tmel obsahuje plnidlá, fenolovú živicu a/alebo latex a polyvinylalkohol.

Centrálne vypínacie zariadenie na hydraulické ovládanie spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20889

Dátum: 11.12.2012

Autori: Gnyp Jan, Gebert Stefan, Lehnert Matthias, Braun Ruthard, Kuhn Elmar, Möller Ernst

MPK: F16D 25/08

Značky: hydraulické, centrálně, zariadenie, spojky, ovládanie, vypínacie

Text:

...nástroje, v ktorom sa opäť plast spevní predtým nežje odliatok z liatia vstrekom vybratý, popripade po otvorení formy naliatie vstrekom. Dutý priestor -, dutina - vstrekovacieho nástroja určuje tvar a povrchovú štruktúru hotového dielu. V konkrétnom prípade valcového telesa centrálneho vypínacíeho zariadenia sa tlaková prípojka vytvorí najmä prostredníctvom jadra formy, ktoré sa vloží do vstrekovacieho nástroja a okolo dookola sa...

Ladenie mechanickej sústavy aplikáciou pneumatickej spojky s autoreguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6099

Dátum: 03.04.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/06, F16D 3/12

Značky: ladenie, pneumatickej, autoreguláciou, spojky, aplikáciou, mechanickej, sústavy

Text:

...stanovenú konštantnú uhlovú hodnotu. Tým sa zabezpečí samoregulácia hodnoty tlaku plynného média V kompresnom priestore spojky. Samoreguláciou v prvom rade zabezpečíme prispôsobenie hodnoty tlaku plynného média k momentálnej hodnote prenášaného záťažového krútiaceho momentu a V druhom rade zabezpečíme zmenu základnej dynamickej vlastností spojky, t. j. dynamickej torznej tuhosti. V dôsledku danej skutočnosti menime frekvenciu vlastných...

Trecí kotúč spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18504

Dátum: 04.08.2011

Autori: Brault Cyril, Boutaud Jean-pierre, Juillard Eric, Denis Pascal, Alix Isabelle, Victor Thierry

MPK: F16D 13/64, F16D 13/68

Značky: spojky, kotúč, třecí

Text:

...kotúča o príslušný držiak obloženia alebo prechod sústavy elektród,ktorá obsahuje dve sústredné elektródy, podľa zvoleného spôsobu výrobytrecleho kotúča. 0018 Kotúćje prednostne progresívnym kotúčom.0019 Jeden príklad progresívneho kotúčaje známy z dokumentu FR l 304 067.0020 Z druhého hľadiska sa tento vynález týka takisto spôsobu výroby trecieho kotúča spojky z prvého hľadiska tohto vynálezu, pričom tento spôsobobsahuje etapy...

Hlavný valec ovládania spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5814

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00

Značky: ovládania, válec, hlavný, spojky

Text:

...nátrubok Q pre prívod pracovného media z nádržky do valca. V prednej časti telesa l je umiestnený zápich pre prachovku 10 a upínacia príruba s dvomi otvormi Z pre upnutie valca. V otvore telesa l je uložený piest g, ktorý má v drážke umíestnenú tesniacu manžetu 2. Na opačnej strane piesta g sú vyvŕtané najmenej 1 malé otvory Q pre naplnenie pracovného média do pracovnej komory valca gQ. Súčasťou piesta g je predĺženie - doraz l smerujúci...

Hydraulický valec vypínania spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5810

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00

Značky: válec, vypínania, spojky, hydraulický

Text:

...drážok nachádzajúcich sa v blízkosti stredu piesta. Nadmemému rastu bočných síl zabraňuje kĺbové spojenie valca s montážnou konzolou spojkového mechanizmu, umožňujúce otáčanie telesa okolo osi upevňovacieho čapu. Navyše toto riešenie montáže je jednoduchšie a lacnejšie ako montáž na niekoľkých otvoroch.Prehľad obrázkov na výkresePríklad uskutočnenia úžitkového vzoru je zobrazený na obrázkoch, z ktorých obr. 1 znázorňuje hydraulický valec z...

Spojka na prenos energie na spriahnutie častí spojky na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11146

Dátum: 04.08.2009

Autor: Dietmar Martin

MPK: F16L 37/56, E02F 9/22, E02F 3/36...

Značky: spojka, částí, spriahnutie, spojky, prenos, energie

Text:

...priradený približne vertikálne prestaviteľný nastavovací prvok. Nastavovací prvok má vytvorený záchytný hák pre na nakladacom zariadení usporiadaný spojkový prvok. Na nakladacom zariadeni je uvažované okolo aspoňpribližne horizontálnej osi Výkyvné rameno. Na tomto nakladacomramene je približne vo vertikálnom smere posuvne vedený nosník pre na nakladacom zariadení usporiadaný spojkový prvok. Na nosnom vozidle pevne usporiadaný spojkový prvok...

Blokovacia spojka pre ústrojenstvo hydrodynamickej spojky, ktorá obsahuje zdokonalené spojovacie prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8485

Dátum: 09.07.2009

Autori: Termenon Norberto, Arhab Rabah, Verhoog Roel

MPK: F16H 45/02

Značky: spojky, obsahuje, zdokonalené, spojovacie, blokovacia, ústrojenstvo, ktorá, hydrodynamickej, spojka, prostriedky

Text:

...prvý prvok, rotačne spojený pomocou spojovacích prostriedkov so vzájomným zasunutim spiestom, ktorý tvorí priľahlý prvok. Nosný disk konkrétnejšie obsahuje výbežky, ktoré sa axiálne rozprestierajú cez piest, ktorý pre tento účel obsahujedoplnkové uloženia, do ktorých prenikajú unášacie výbežky.0014 Avšak tieto spojovacie prostriedky nie sú celkom uspokojivéz jednotlivých dôvodov, ktoré sú vysvetlené ďalej.0015 Pri takýchto rotačných...

Upevnenie trecích obložení na disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15059

Dátum: 04.06.2009

Autori: Juillard Eric, Boutaud Jean-pierre, Brault Cyril, Victor Thierry

MPK: F16D 69/04, F16D 13/64

Značky: spojky, upevnenie, obložení, třecích

Text:

...prostredníctvom laserového lúča alebo lúča elektrónov, ktorý sa vysiela zo strany pásika a je nasmerovaný v podstatekolmo na pásik a disk, a ktorý prechádza cez materiál trecich obloženl a odparuje ho.0014 V prípade potreby sa zvar realizuje za prítomnosti ochranného plynu trecieho obloženia, ako je napriklad dusík, ktorý umožňuje zabrániť praženiu trecieho obloženia laserovým Iúčom a oxidácii tavnej oblasti.0015 Energia lasera...

Budiaca cievka elektromagnetickej spojky pre kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9975

Dátum: 02.02.2009

Autori: Gong Seong-gyu, Oh Sung-taeg, Chung Suk-jae, Kim Deok-soo

MPK: F16D 27/14, H01F 5/02

Značky: cievka, budiaca, elektromagnetickej, kompresor, spojky

Text:

...na spojenie so svorkou 20.0013 Na kotúči 2 c sa nachádza upevňovací kryt 2 f. Upevňovací kryt 2 f je spojenýs kotúčom 2 G a pridržiava cievku 2 d. 0014 Vyššie uvedená súvisiaca technika však má nasledovné problémy.0015 Drôt je väčšinou vyrobený z medeného materiálu. Med má však relatívne vysokúmernú hmotnost 8,96, čo zvyšuje celkovú hmotnost budiacej cievky 2, čím sa zhoršujespotreba paliva vozidla. Med je tiež relatívne drahá, čím...

Spôsob výroby telesa spojky metódou práškovej metalurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286516

Dátum: 12.11.2008

Autor: Grundner Alois

MPK: B22F 5/08, B21K 1/28, F16D 23/02...

Značky: spojky, tělesa, výroby, metodou, spôsob, práškovej, metalurgie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby telesa spojky metódou práškovej metalurgie teleso spojky obsahuje veniec zubov (3) spojky, ktorých boky (5) presahujú klinovité čelné plochy. Tvarované teleso vybavené zubami (3) spojky, klinovitými čelnými plochami (4), ale s bokmi (5) zubov paralelnými s osou, sa lisuje zo sintrovacieho prášku a sintruje sa na polotovar. Zuby (3) spojky polotovaru sa podrobia axiálnemu tvarovaniu tlakom medzi dvoma formovacími nástrojmi (9,...

Trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11751

Dátum: 30.10.2007

Autori: Duno Erick, Adamczak Loic, Walter Philippe, Viola Paolo

MPK: F16D 13/64

Značky: třecí, spojky

Text:

...vyššie menované nevýhody a navrhnúť trecí disk s ekonomickejšou výrobou. Tento ciel sa dosiahne trecím diskom suchej spojky podla patentového nároku 1.0016 Takýto trecí disk je výrazne menej nákladný na výrobu ako trecie disky opísané vyššie, v súčasnom stave techniky.0017 Vynálezcovia prekvapivo avrozpore so všeobecne prijimanou náukou konštatovali, že je takto možné priamo montovať obloženia, vložku aprstenec, bez ohrozenia kvality...

Zdokonalená trecia spojka, predovšetkým pre motorové vozidlo, vodiaci krúžok tlmiča trecej spojky a spôsob montáže trecej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13133

Dátum: 26.04.2007

Autor: Poirier Gaël

MPK: F16F 15/129

Značky: predovšetkým, trecia, vodiaci, trecej, vozidlo, spojky, zdokonalená, tlmiča, montáže, motorové, spojka, krúžok, spôsob

Text:

...k vodiacemu krúžkuotvor je predĺžený vybratím uloženia voľného konca ramena zasadeného do tohto otvoruvodiaci krúžok obsahuje prostriedky rotačného znehybnenia pNéhopružného krúžku vzhľadom na tento vodiaci krúžokprostriedky rotačného znehybnenia obsahujú dve protilahlé uhlové zarážky,nesené vodiacim krúžkom. medzi ktoré sú vložené dve komplementárne uhlové zarážky, ktoré sú nesené prvým pružným krúžkom. pričom sú uhlové zarážky...

Ovládacia zostava pre výsuvné ložisko spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12458

Dátum: 21.11.2006

Autori: Winkelmann Ludwig, Klöpfer Bernhard

MPK: F16D 23/14

Značky: výsuvné, ovládacia, zostava, spojky, ložisko

Text:

...prvku a vždytvarovo zaberajú do zásuvnej diery alebo zásuvného prehĺbenia druhého konštrukčnéhoprvku. Ked sú zásuvné prvky vytvorené separátne od konštrukčných prvkov, zaberajú prinajmenšom tvarovo, do najmenej prvej zásuvnej diery na prvom konštrukčnom prvkua zároveň prinajmenšom tvarovo do druhej zásuvnej diery na druhom konštrukčnom prvku.Konštrukčné prvky, vytvorené prinajmenšom rotačne symetricky ako duté valce resp. prstence, sú...

Kotúč spojky pre spojkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3175

Dátum: 12.04.2006

Autori: Buer Gerald, Bokisch Winfried

MPK: F16D 13/64

Značky: spojkové, kotúč, zariadenie, spojky

Text:

...spevňujúceho prvku je, odhliadnuc od najmenej jedného rozšírenia na najmenejčiastočné obopnutie najmenej jedného ñxačného prvku, malý v pomere k radiálnemu rozmeruPomocou tohto vyhotovenia je možné dosiahnuť veľmi pevné spojenie medzi nosičom obloženia a trecim obložením, ktoré nie je vystavené nebezpečenstvu, že sa na spojovacom mieste v priebehu prevádzky vytvoria pozdĺžne otvory. Toto zaisťuje spevňujúci prvok, ktorý sa rozprestiera...

Suché trecie obloženie pre trecie zariadenie suchej spojky motorového vozidla, suché trecie zariadenie, suchá spojka a forma na odlievanie trecieho obloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16716

Dátum: 18.10.2005

Autori: Marchisseau Michel, Adamczak Loic

MPK: F16D 65/092

Značky: obloženia, suché, motorového, obloženie, vozidla, odlievanie, spojky, suchej, trecieho, spojka, zariadenie, sucha, trecie, forma

Text:

...rovnobežné, pričom oblasť súboru časti hornej roviny pretína výstupky, ktoré sú menšie alebo rovné 60 oblasti časti dolnej0012 Keďže sú výstupky usporiadané tak, že oblasť súboru častí hornej roviny, pretinajúcej tieto výstupky, je menšia alebo rovná 60 oblasti častispodnej roviny, pretinajúcej obloženie, trecie obloženie podľa tohto vynálezu sana začiatku životnosti opotrebováva relatívne rýchlo, obvykle až do zmiznutia0013 Prípadné...

Spojka so zdokonaleným mechanizmom a postupom montáže tejto spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3410

Dátum: 08.02.2005

Autor: Calais Jean-pierre

MPK: F16D 13/58

Značky: montáže, postupom, spojka, spojky, zdokonaleným, tejto, mechanizmom

Text:

...na kryte. Táto prvá a druhá oporná a kĺbová časť tvorítakto elastické kĺbové spojenie membrány.0014 Tanierovú pružinu obvykle nesú prostriedky, ktoré obsahujú výbežky vytvorené na kryte. Každý výbežok je časťou krytu, dva krát preložený tak, abyvytváral prvú časť takmer axiálnu a druhú časť takmer radiálnu.0015 Každý výbežok, ktorý vznikne zahnutím, vytvára puzdro všeobecne v tvare U pre tanierovú pružinu. Tanierová pružina je obvykle...

Hrdlo potrubnej spojky a potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4043

Dátum: 03.01.2005

Autori: Krupička Vladimír, Šuňal Rudolf

MPK: F16L 19/02

Značky: hrdlo, potrubná, potrubnej, spojky, spojka

Text:

...spojky sa najprv na rúrku 4 nasunie matica 2 a tesnenie 3, v tomto prípade tesniaci prstenec. K rúrke 4 sa prisunie hrdlo 1, vzájorrmým skrutkovaním medzi maticou 2 a hrdlom 1 sa tesniaci prstence dotlačí na kužeľovú tesniacu plochu 12 hrdla l. Dotiahnutic sa robí dvoma kľúčmi proti sebe, na vyvolanie potrebného krútiaceho momentu za vonkajší šesťhran matice a vnútomý šesťhran hrdla. Druhá strana sa montuje podobne, len pri doťahovaní sa...

Hlava spojky s oddeliteľnou čelnou doskou pre koľajové vozidlá a postup jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4145

Dátum: 06.09.2004

Autor: Kontetzki Arthur

MPK: B61G 3/00, B61G 7/00

Značky: spojky, postup, oddeliteľnou, koľajové, montáže, čelnou, hlava, vozidla, doskou

Text:

...smeruje k vysokým nákladom na výrobu a skladovanie. Ajnaďalej je teraz potrebné dodatočne a nákladne montovať ležiacediely spojky do puzdra.0008 Ak vychádzame zo skôr označených problémov vzhľadom na množstvo variantov, chybnej modularity, potrebou dodatočného opracovania a problémov montáže má predložený vynález za úlohu vyvinúť puzdro hlavy spojky pre koľajové Vozidlá s čelnými doskami takého tvaru známeho podľa stavu techniky, aby...

Vypínací valec hydraulického okruhu spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3895

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: válec, hydraulického, spojky, vypínací, okruhu

Text:

...opotrebovanie obloženia, čím je znižovanájeho životnost.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vypínací valec hydraulického okruhu spojky, ktorý je tvorený telesom, v ktorého vrchnej časti je vytvorený najmenej jeden vstupný otvor a najmenej jeden odvzdušňovací otvor, v ktorom je rozoberateľne upevnená odvzdušňovacia skrutka a v ktorého vnútomej časti je posuvne uložený piest s vedením, vnútri ktorého je rozoberateľne uložená...

Elektrický adaptér spojky a zásuvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8726

Dátum: 16.06.2004

Autori: Wystron Alexander, Krajger Frantisek, Kulka Vladimir

MPK: H01R 13/625, H01R 13/623, H01R 13/506...

Značky: elektricky, zásuvky, adaptér, spojky

Text:

...Potlstatnou nevýhodou adaptćra známeho zostavu techniky je, že v dôsledku kontaktov zástrčky Ltmicstnenýchpohyblivo relatívne vzhľadom k doske s plošnými spojmi, klesá v priebehu životnosti adaptéra vodivosť elektrického spojenia,vytváraného adaptérom. Pritom je prechodový odpor obmedzený kvalitou dosky s plošnými spojmi a pripojovateľných kontaktov zástrčky. Vedľa veľmi nákladnćho konštrukčného uskutočnenia s doskou s plošnými spojmi a...

Objímková spojka pre spojky vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5598

Dátum: 27.04.2004

Autori: Jernberg Gunnar, Eriksson Mats, Westman Anders

MPK: B61G 9/00, B61G 7/00

Značky: spojky, spojka, vozidiel, objímková

Text:

...sveta je regulovaná národnými pravidlami a normami premenného charakteru, napríklad s ohľadom na bezpečnosť, rýchlosť, jazdný komfort, spoľahlivosť jazdnéhorádu, topografiu krajiny atď. Preto musia byť komponenty nachádzajúce sa V spojkách premenné 2 hľadiska počtu a povahy. To znamená, že V centrálnych spojkách môžu byť podľa jednotlivých Špecifikácií požiadaviek kupujúceho obsiahnuté naviac k hlave napríklad absorbery nárazov alebo nehybné...

Zariadenie s centrovaným modulom zapínania/vypínania spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1322

Dátum: 16.02.2004

Autor: Thery Pascal

MPK: F16D 25/00, F16D 21/00

Značky: spojky, zariadenie, centrovaným, modulom

Text:

...časť sa môže použil ako centrovací prvok alebo ako častzapinacieho/vypinacieho modulu, ktorá spolupracuje s centrovacim prvkom.0029 Táto zúžená časť uľahčuje spojenie zaplnacieho/vypinacieho modulu a prevodovky, pretože pracovník spravidla vykonáva montáž v podmienkach, kde predmet montáže nevidí dostatočne dobre, alebo ho dokonca0030 Kedže ovládacie jednotka je upevnená na module, môže sa použit aj tzv. polohovacia pomôcka na Uhlové...

Trecí disk spojky a spojka s takýmto diskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3531

Dátum: 18.12.2003

Autori: Marchisseau Michel, Alas Jacques

MPK: F16D 13/64

Značky: diskom, takýmto, třecí, spojky, spojka

Text:

...spomenutýmivyššie navyše v tejto strednej zóne je veľký tlak. 0011 Tento vynález má za ciel vyhnúť sa týmto nevýhodám.trecieho disku, predovšetkým pre motorové vozidlo, typu, ktorý obsahuje centrálnu časť a okrajovú časť, ktorá je vhodná na to, aby prijala trecieobloženia a obsahuje aspoň jednu zónu záberu pre kontakt s aspoň jedným z trecích obložení a ich fixáciu, uvedená okrajová časť je pritom axiálne pružná a prispôsobená na...

Súčiastka odstredivej spojky citlivá na teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 337

Dátum: 02.06.2003

Autor: Götschhofer Alfred

MPK: F16D 43/00

Značky: teplo, súčiastka, odstredivej, spojky, citlivá

Text:

...vodného čerpadla, pričom sú plochy spojky minimálne občas ostrekované kvapalinou, ako napríklad vodou. Spojky vytvorené pre suché použitie by pri mokrom používaní zlyhali, pretože sa-3 medzi plochami spojky vytvára držiaci kvapalinový ñlm a tým spôsobuje efekt známy aj ako akvapIaning.Úlohou vynálezu je vyvinúť súčiastku spojky citlivú na teplo, ktorá sa dá zhotoviť s čo najnižšimi nákladmi a nepotrebuje veľa miesta. Okrem toho má byť...

Sústava dvojitej spojky pre prevodovku, najmä pre prevodovku s dvojitou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1028

Dátum: 26.03.2003

Autori: Pollak Burkhard, Ahnert Gerd

MPK: F16D 21/00

Značky: spojky, převodovku, najmä, dvojitej, spojkou, sústava, dvojitou

Text:

...prevodovky s minimálne dvomi spojkami, z ktorých každá má po jednom spojkovom poklope a na každý z nich je pripevnený minimálne jeden vysúvací systém prostredníctvom pripevňovacieho prvku, ktoiý slúži na pripevnenie oboch spojkových poklopov, kde oba koncepripevňovacieho prvku, ktorý je vytvorený ako čap. sú spojené sprislušnýmspojkovým poklopom. Takýmto spôsobom sú spolu upevnené spojkové poklopy sústavy dvojitej spojky a je tým zvýšená...

Zariadenie na ovládanie spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260290

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kováč Štefan

MPK: B60K 26/02

Značky: ovládanie, spojky, zariadenie

Text:

...zariadenia.Na priloženom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu. ,V radiacej páke 4 je umiestnený elektrický spínač, ktorý po uchopeni radiacej páky 4 zorpne elektromagnetic-ký ventil 1, ktorý otvorí prívod tlakového média kvypínaclemu valcu 5 spojky a k regulačnému členu l akceierâcie. Vypínací valec 5 spojky vy 4pne spojku .a regulačný člen 6 akceieráoie zníži otáčky motora. Týmto spôsobomprebieha vypínanie...

Spojky paralelných kovových sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1557

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: E04C 5/16

Značky: spojky, paralelných, sietí, kovových

Text:

...sú naskrutkované matice 3.Takto riešené spojky zvierajú protiľahlé a vzájomne kolmé drôty 23 paralelných kovových sietí 3 zasunutých do vybra ní 13 rozperného valca l a pritlačených na konce týchtoPodľa obrázku 7 rozperný valec 1 má na obidvoch koncoch šik mé samosvorné vybrania 12. Takto riešená spojka zovrb drôty âg nasunuté do vybraní 12pootočením rozperného valca 1 tak, aby sa drôty äg vsunuli do šikmej časti vybraní 12.Podľa obrázku 8...

Kryt optickej káblovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1140

Dátum: 08.05.1996

Autor: Sivák Štefan

MPK: H01R 13/46

Značky: optickej, spojky, káblovej

Text:

...spojky pod vrohnou tvarovkou skrine krytu. Výstuha je dvojdielna, má tvar obdĺžnika a je vyrobená z uzavretého kovováho profilu. Je položená na spodnej tvarovke á svojim rozmerom vytvára (po zmontovani skrine krytu) rozperu medzi vrch nou a spodnou tvarovkou. Poloha optickej káblovej spojky jezabezpečená drotenou úpinkou na vrchnej časti výstuhy.Prehľad obrázkov na vkresoohTechnicke riešenie je bližšie objasnene na výkresoch. Obrázok 1...

Vypínací ložisko spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 276809

Dátum: 12.08.1992

Autor: Šír Dušan

MPK: F16D 23/12, F16D 23/14

Značky: ložisko, spojky, vypínací

Kotúč spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278903

Dátum: 18.03.1992

Autori: Rudolph Gerda, Jeppe Harald, Fischer Matthias

MPK: F16F 15/12, F16D 13/68

Značky: spojky, kotúč

Zhrnutie / Anotácia:

Kotúč spojky, ktorý má medzi kotúčovým elementom (5) odstávajúcim od hlavy (3) medzi dvoma axiálne po oboch stranách kotúčového elementu (5) usporiadanými bočnými kotúčmi (23, 25) usporiadané vodiace súčasti (31) z plastu, ktoré sú axiálne predpäté pružinou (51) a ktoré upevňujú bočné kotúče (23, 25) axiálne na kotúčovom elemente (5), pričom ich prostredníctvom vytvarovaných nákružkov (33) radiálne vedú na hlave (3). Vodiace súčasti (31) sú...

Hydraulická poistka spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 272647

Dátum: 12.02.1991

Autor: Cagáň Pavol

MPK: F16D 25/12

Značky: spojky, poistka, hydraulická