Patenty so značkou «spojený»

Zariadenie turbogenerátora na výrobu energie pri dopĺňaní zvodnenej vrstvy a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17880

Dátum: 27.07.2011

Autori: Perez Martinez José María, Perez Garcia Mario, Perez Garcia José Miguel

MPK: F03B 11/00, F03B 13/00, F03B 13/06...

Značky: spôsob, zvodnenej, energie, spojený, vrstvy, výrobu, zariadenie, turbogenerátora, dopĺňaní

Text:

...vrstvy.0009 Zistilo sa, že existuje niekoľko nedostatkov týkajúcich sa najmä použitia zariadeni turbogenerátorov tohto typu na umelé dopĺňanie zvodnenej vrstvy, keďže hlavným cieľom uvedených dokumentov sú zariadenia s malými rozmermi, ktoré nezabrañujú vzniku pretlaku pri takom špeciñckom použití,akým je dopĺňanie zvodnenej vrstvy, ako aj to, že tieto zariadenia nemajú systém ovládania, ktorý by umožňoval používateľovi ovládať toto...

Enzým spojený so syntézou equolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15053

Dátum: 25.12.2008

Autori: Shimada Yoshikazu, Hayashi Takashi, Abiru Yasuhiro, Miyazawa Norihiro, Takahashi Masayuki, Yasuda Setsuko

MPK: C12P 17/06, C12N 15/09, C12N 9/02...

Značky: spojený, syntézou, enzym, equolu

Text:

...črevnej baktérie enzým schopný syntetizovať dihydrodaidzeín, enzým schopný syntetizovaťtetrahydrodaidzeín, a enzým schopný syntetizovať equol, ktorébudú použité ako východiskové materiály na syntézu equolu,a objaviť štruktúry týchto enzýmov. Avšak, autori vynálezu uskutočnili ďalšie štúdie, a boli úspešní V umelej výrobe dihydrodaidzeínu, tetrahydrodaidzeínu a equolu, použitím vyššie uvedených enzýmov. Predkladaný vynález je...

Enzým spojený so syntézou equolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14863

Dátum: 25.12.2008

Autori: Yasuda Setsuko, Abiru Yasuhiro, Takahashi Masayuki, Miyazawa Norihiro, Sato Ikutaro, Ohtani Tadaaki, Shimada Yoshikazu, Hayashi Takashi

MPK: C12N 9/02, C12P 17/06, C12N 15/09...

Značky: equolu, enzym, syntézou, spojený

Text:

...črevnej baktérie enzým schopný syntetizovať dihydrodaidzeín, enzým schopný syntetizovaťtetrahydrodaidzeín, a enzým schopný syntetizovať equol, ktorébudú použité ako východiskové materiály na syntézu equolu,a objaviť štruktúry týchto enzýmov. Avšak, autori vynálezu uskutočnili ďalšie štúdie, a boli úspešní V umelej výrobe dihydrodaidzeínu, tetrahydrodaidzeínu a equolu, použitím vyššie uvedených enzýmov. Predkladaný vynález je výsledkom...

Protilátka cieliaca na proteín Siglec-15 spojený s osteoklastmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19003

Dátum: 08.10.2008

Autori: Tsuda Eisuke, Hiruma Yoshiharu

MPK: A61K 31/593, A61K 31/352, A61K 31/122...

Značky: osteoklastmi, cieliaca, proteín, siglec-15, spojený, protilátka

Text:

...United States of America 95, 3597 až 3602 (1998),Journal of Bone and Mineral Research 23, S 222 (1998. Navyše u myši zbavených génu RANKL bolo zistené, že sa u nich vyvíja choroba podobná osteoporóze, a preto bolo preukázané, že RANKL je fyziologický faktor indukujúci diferenciáciu do osteoklastov0006 Ako lieky na liečenie porúch kostného metabolizmu alebo skrátenie trvania liečenia sa používajú bisfosfonáty, aktívny(paratyroidné...

Tlaková vírová atomizačná dýza na striekanie vytvrditeľnej látky a s ňou spojený spôsob a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14128

Dátum: 04.06.2007

Autori: Vermeire Christophe, Benoit Kristof

MPK: B05B 1/34, B29C 41/36, B29K 75/00...

Značky: použitie, spojený, spôsob, atomizačná, dýza, vírová, látky, vytvrditeľnej, tlaková, striekanie

Text:

...v praxi u polyuretánových reakčných zmesí. 0007 Prvou nevýhodou väčšej veľkosti kvapiek je to, že v striekanej vrstve budú obsiahnuté väčšie vzduchové bubliny, čo povedie k horším mechanickým vlastnostiam. Ďalšou nevýhodou je to, že vzor striekania vytváraný väčšími kvapkami je menej stabilný a bude ľahšie narušený gravitáciou alebo vzdušnými prúdmi, takže bude treba striekať silnejšiu vrstvu na získanie rovnomernej vrstvy s požadovanými...

Tepelne izolovaný spojený profil na dvere, okná alebo fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 285095

Dátum: 18.05.2006

Autori: Habicht Siegfried, Höcker Eitel-friedrich, Freier Andreas

MPK: E06B 3/04, F16S 3/00

Značky: izolovaný, okna, tepelně, fasády, profil, spojený, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne izolovaný spojený profil pozostáva z kovových profilov (3,4,5,6) a aspoň jednej izolačnej lišty (7,11,27,46,47), umiestnenej medzi kovovými profilmi (3,4,5,6) a spojenej s kovovými profilmi (3,4,5,6) na pozdĺžnom okraji a prednostne zhotovenej z plastickej hmoty. V pozdĺžnej spojovacej oblasti medzi spojenými súčasťami je malá pevnosť v šmyku približujúca sa nule alebo je medzi nimi vytvorené klzné vedenie.

Použitie formoterolu na profylaktické a/alebo terapeutické liečenie poškodenia svalov a/alebo kachektického syndrómu, ktorý je spojený s katabolickými stavmi určitých ochorení ako je rakovina, AIDS, infekcie, cukrovka a ďalšie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6816

Dátum: 28.06.2005

Autori: López Soriano Francisco Javier, Argilés Huguet José María, Busquets Rius Sílvia

MPK: A61P 11/00, A61K 31/167, A61P 19/00...

Značky: použitie, profylaktické, rakovina, ktorý, formoterolu, stavmi, infekcie, aids, určitých, cukrovka, kachektického, spojený, terapeutické, poškodenia, ochorení, katabolickými, liečenie, svalov, syndrómu

Text:

...vynálezu Autori vynálezu prekvapujúco zistili, že formoterol, v súčasnosti používaný na liečbu bronchospazmu, spojeného s astmou, vykazuje vysokú antikachektickúúčinnosť, s relatívne nízkymi vedlajšími účinkami a nízkou toxicitou.Formoterol je racemická zlúčenina s odpovedajúcim chemickým vzorcom(vykazujúc relatívnu konfiguráciu jedného z dvoch enantiomérov) a veľmi účinný 32 adrenoceptor-selektívny agonista, ktorý kombinuje...

Zariadenie na detekciu termitov a ním spojený spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3477

Dátum: 24.10.2003

Autori: Davies David, Klein Clark

MPK: A01M 1/20

Značky: termitov, zariadenie, spojený, detekciu, spôsob

Text:

...na návnadu, ktorý obsahuje materiál návnady uspôsobený tak, aby Iákal termitov. Puzdro má sieťovitý prvok snimateľne upevnený na puzdro okolo časti v kontakte s terénom, aby zakrýval otvor a udržiaval zásobník návnady v dutine. Sieťovitý prvok je ďalej uspôsobený tak, aby umožňoval termitom Iákaným materiálom návnady prechádzať cezeň do dutiny a do zásobníkas návnadou. Zásobník s návnadou sa potom kontroluje, aby sa určilo, či terrnity...

Faktor spojený s metastázou a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5292

Dátum: 20.10.2003

Autori: Schwarzer Rolf, Klippel-giese Anke, Kaufmann Jörg

MPK: C07K 14/00

Značky: spojený, použitie, faktor, metastázou

Text:

...PRFl, ktorý sa zúčastňuje množstvabiologických procesov a to hojenia rany, metastázy, tvorby nádorov, bunkovej migrácie, bunkovej motilíty v extracelulámej matrici a bunkového rastu v extracelulámej matrici. Tieto procesy sú riadené PI-3 kinázovou dráhou.0011 Genómová sekvencia PRFl je lokalizovaná na chromozóme 10, konkrétnejšie umiestnenie je 10 pter-q 26.12. Tak ako je gén V súčasnosti definovaný, obsahuje celkom l 760 nukleotidov....

Zostava na biologické čistenie vody zahrňujúca zariadenie na rast baktérii a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4979

Dátum: 26.09.2002

Autor: Lord Garfield

MPK: C02F 3/10

Značky: spojený, biologické, bakterií, zostava, spôsob, zahrnujúca, čistenie, zariadenie

Text:

...voda, septikový a podobne by sa nemali považovat za obmedzenie rozsahu súčasného vynálezu a zahŕňajú akékoľvek iné druhy kvapalín alebo technických aplikácii, s ktorými sa súčasný vynález može použiť a mohol by byť užitočný.0024 Okrem toho, v kontexte súčasného vynálezu možno voľne použiť výrazy voda,kvapalina, odpadové voda, výstup a akékoľvek iné ekvívalentné výrazy známe v problematike používané na označovanie látky vykazujúcej vlastnosti...

Složený dutý hřídel spojený svářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259776

Dátum: 15.11.1988

Autor: Adée Antonín

MPK: F16G 3/02

Značky: hřídel, dutý, spojený, složený, svařením

Text:

...složeného dutéhorhřídele 3 částí přibližně stejných vnějěíchlprůměrů, kde je kovsvarového spoje namáhán nejméněvpřízndvě tahem. Rovněž Je odstraněna nevýhoda trubky spojená s napojovanou částí koutovým svarem, Apro ktorý musí být vnější průměr napojované části roven nejmáněsouštu horního mezního vnějěího průměru trubky zýětěeného o dvoj»násobek Její Jmenovité tlouštkka Při takovém rozdílu průměru se ~ zvyšuje nebezpečná koncentrace napětí v...

Spojený hydraulický systém řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258436

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kalmykov Vjačeslav, Sej Vasilij, Obidin Valerij

MPK: B62D 5/06

Značky: systém, řízení, hydraulický, spojený

Text:

...nononnnwennuun ñorpeönrenem, H npoccenb, coenueunmň c nxonuoü runponunueů H c rnpçnnnneů ynpannenuz, npn svou nyxnoanunouuuu rnpopacnpenenuweneu oöecneqena aosMomHocwL coennuenun 5 onon na ero nonoxenuň rupouacoca c axonoů rnponuuneä, a 5 npyrom na ero uonoxeuuů rnnpouacoca - c nononuuwennumu nowpeñnweneu, cnaömena runpaannqecxn coennnenmmniuexnycoóoň rnnpoaxxyuynnropou c cncmemoňero aapanku c ycranoaneúumm nepen HWM oöparnmm runpoxuananou,...

Způsob zpracování manganových konkrecí amoniakálně karbonátovým postupem spojený se získáváním manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256130

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorek Petr

MPK: C22B 47/00

Značky: konkrecí, získáváním, karbonátovým, způsob, spojený, manganu, amoniakálně, zpracování, postupem, manganových

Text:

...nerozpustné sloučeniny, obsahující uhličitan manganatý. Roztoku po vyloučeni manganu se využívá v další části zpracování manganových konkrecí pro získáváni mědi, niklu a kobaltu známým amoniakálně-karbonátovým postupem 2 pevného podilu kalové frakce, který zůstává po loužení redukovaných manganových konkreci za nepřístupu vzduchu.Výhodou uvedeného způsobu je, že rozšířením amoníakálně-karbonátové technologie zpracování manganových konkrecĺ...

Syntetický alebo čiastočne syntetický textilný materiál, pružne spojený pomocou ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222895

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rumanovský Maximilián Ing, Špaček Karol, Prosňanská Eva

Značky: pružné, materiál, textilný, spojený, pomocou, ultrazvuku, syntetický, čiastočne

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spájaní syntetických alebo čiastočne syntetických textilných materiálov so zvýšenou pružnosťou pomocou ultrazvuku je dôležité zvoliť takú stopu, použitím ktorej by sa dosiahla pružnosť spoja, a pritom aby bol tento spoj dostatočne pevný, a aby zamedzoval páranie očiek. Podľa vynálezu sa to dosiahne tým, že stopa reliéfu na textilnom materiáli má približne rovnaký pomer zváranej a nezváranej plochy, kde zvarená plocha pozostáva z dvoch...