Patenty so značkou «spojení»

Usporiadania textilných spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16313

Dátum: 12.08.2010

Autor: Sturman Richard

MPK: D02G 3/44

Značky: textilných, spojení, usporiadania

Text:

...taká veľká, aby znižovala flexibilitu usporiadania spojenia.0014 V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je priemer podlhovastého spojovacieho prvku menší, než je priemer prvého vlákna alebo menší než priemer prvého aj druhého vlákna. Menší priemer spojovacieho prvku uľahčuje jeho začlenenie do vzájomne prepojených slučiek textilnej štruktúry. To tiež limituje množstvo spojovacieho prvku,ktoré je zavedené do štruktúry pri aktivácii...

Kliešte na zovretie plechov, ktoré sa používajú v spojení s manipulačným ramenom a vysunutým vyvažovacím modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14171

Dátum: 16.05.2007

Autori: Boyer Jean Nöel, Tiberghien Olivier, Chevassu Daniel

MPK: B23K 11/31

Značky: používajú, modulom, vyvažovacím, manipulačným, zovretie, plechov, spojení, ramenom, kliešte, vysunutým

Text:

...že ked je prirodzený bod styku elektród 2 a 9 posunutý smerom k pevnému ramenu 3, hovoríme o nedostatočnom pritlačeni a naopak, ked je tento prirodzený bod posunutý smerom k pohyblivému ramenu 8, hovoríme o nadmemom pritlačení.0018 V pripade nevykonania alebo nesprávneho vykonania prítlačnej operácie a/alebo vyvažovacej operácie môže dôjsť k defonnácii plechov 1, ktorá by sa mohla stat nezvratnou, ak by došlo k prekročeniu sily na medzi...

Kliešte na zovretie plechov používané v spojení s manipulačným ramenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13516

Dátum: 16.05.2007

Autori: Boyer Jean Nöel, Tiberghien Olivier, Chevassu Daniel

MPK: B23K 11/31

Značky: manipulačným, spojení, používané, zovretie, kliešte, plechov, ramenom

Text:

...3, hovoríme o nedostatočnom pritlačení a naopak, ked je tento prirodzený bod posunutý smerom k pohyblivému ramenu 8, hovoríme o nadmemom pritlačenl.0018 V prípade nevykonania alebo nesprávneho vykonania prltlačnej operácie a/alebo vyvažovače operácie môže dôjsť k deformácii plechov 1, ktorá by sa mohla stať nezvratnou, ak by došlo k prekročeniu sily na medzi klzu týchto plechov alebo aj vtedy. ak by po uskutočnení zvarového spoja existovala...

Spôsob a zariadenie na výrobu pokosových rohových spojení prostredníctvom vibračného zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7838

Dátum: 12.12.2006

Autori: Eugster Peter, Vetter Jörg, Bruderer Beat

MPK: B29C 65/00

Značky: výrobu, vibračného, prostredníctvom, rohových, zariadenie, spôsob, spojení, pokosových, zvárania

Text:

...prednosť vynálezu spočíva vtom, že navzájom spájanékonštrukčné časti sú uvádzané výlučne do priamočiarych translatorickýchkmitaní, čo vytvorenie a usporiadanie na to nutných vibračných hláv prislušne0011 Pri spôsobe podľa vynálezu sa na výrobu zváracieho spojenia vyžadovaný zváraci tlak vytvára tým, že sa na každú z konštrukčných časti vyvíja sila, ktorá prebieha kolmo na vibračný smer príslušnej konštrukčne časti. Tieto sily sa účelne na...

Spôsob a zariadenie pre riadenie dátových spojení v dátovej sieti s veľkým počtom uzlov sietí na prenos údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10266

Dátum: 17.05.2004

Autori: Xu Bangnan, Hischke Sven, Weiss Erik

MPK: H04L 12/56

Značky: dátovej, počtom, prenos, údajov, sietí, spôsob, zariadenie, uzlov, spojení, riadenie, datových, velkým

Text:

...použiť, aj keď bude pre prvé dátové spojenie použité zadané kódovanie, napríklad obzvlášť robustné, tzn. nízke kódovanie pri veľmi zlej kvalite prenosu.0020 Podľa ďalšieho aspektu zahŕňa vynález zariadenie na riadenie dátových spojení v dátovej sieti s veľkým počtom uzlov sieti na prenos údajov,ktoré sú vytvorené tak, že hodnotia kvalitu prvého dátového spojenia na základe prispôsobení jednej alebo viacerých pre prvé dátové spojenie...

Spôsob spracovania telefonických spojení a súvisiacich zariadení na lokálnych sieťach podporujúcich prenos hlasu a dát integrovaným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1327

Dátum: 16.10.2002

Autor: Diomelli Giuseppe

MPK: H04L 29/08

Značky: telefonických, spôsobom, zariadení, podporujúcich, spracovania, hlasu, spojení, súvisiacich, spôsob, integrovaným, lokálnych, sieťach, prenos

Text:

...LAN je určený, obzvlášť, na riadenie a monitorovanie telefonických spojení, na identifikáciu, overenie aspracovanie LAN telefónnych zariadení, na zapísanie, získanie aspracovanie parametrov týkajúcich sa každej komunikácie, na vytvorenie a spracovanie zoznamov atabuliek s menami a dátumami, vrátane multimediálnych, na použitie na zefektívnenie telefonických spojení. Tento soñvér je inštalovaný výlučne na serveri LAN.Použitím bežného...

Medzikus na použitie v spojení s inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282210

Dátum: 03.12.2001

Autori: Berg Elna Birgitta, Nilsson Hans Jörgen

MPK: A61M 15/00

Značky: spojení, medzikus, použitie, inhalátorom

Zhrnutie / Anotácia:

Medzikus na použitie v spojení s inhalátorom s odmeriavaním dávky zahŕňa telo (1), ktoré má všeobecne predĺžený tvar a je rotačne symetrický okolo strednej pozdĺžnej osi a je vybavený na každom konci otvorom. Je zhotovený z kovu, ktorý má povrchovú rezistivitu menšiu ako 1 Ohm a jeho celkový objem je v rozmedzí medzi 50 a 400 ml.

Zařízení na spojení koše na mrvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260592

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fiala Miloš, Schwarc Václav

MPK: A01C 3/02

Značky: zařízení, koše, spojení

Text:

...rakreslen koš v uzavřená poloze, na obr. 2 opět v náryse je zakreslen koš v otevřené poloze a na obr. 3 v nárysa detail pákového mechanismu včetně potrebných spojovscích, pojistnýoh a omesovacích čepů. 4První polovina l koše a druhá polovina g koše jsou spolu spojeny ohouetrannými vodicími pákami g. V horní části druhá poloviny 3 koše je zdvěsný hák lg. Ohoustranná vodioí páka 3 má na spodní části vodioí dráiku 3, která je nasazenn na druhý...

Zařízení pro spojení obou polovin stolu stolního tenisu a pružné napnutí síťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260121

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kaucký Vladimír

MPK: A63B 61/04

Značky: stolního, tenisu, stolu, zařízení, pružné, spojení, síťky, napnutí, polovin

Text:

...trny k jednoduohému nssazovan stojanků na tyto trny. Také napnuti síťky mezi stojánky 260121je snadné a jednoduçhé tím, že napnutí aíťky je zajišťovánoPoužitím tohoto zařízení ee zlepší hrací podmínky, odstraní se poěkozováni stolu v místech dřívějšího čelieťového upevñování atojánku ke etolu. Vlastní životnost atojánků 1sířky se prodlouží několikanásobně.Na připojeném výkreeu je znázorněno zařízení podle vynálezu,kteréra obr.1 znázorňuje...

Způsob spojení Au-Ge targetu se základovou Cu deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270727

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vít Miloslav, Rothbauer Miloš

MPK: H01J 9/02, B23K 1/20

Značky: základovou, targetu, způsob, spojení, au-ge, deskou

Text:

...vrstva měnit postupem času své vlastnosti, zejména na styčné ploše s targetem a potom může dojít například ke kontamínaci, zvláště u čistých targetových kovů pro naprašování. Nevýhoda druhého řešení spočíva v tom, že mechanické spojení realizované přitištěním není nikdy tak dokonalé jako spojení pájením, proto i odvod tepla je horší a také není na celé styčné ploše amgjnosměrný,což může způsobit nestejnoměrné ochlazování, a tím i nerovnoměrné...

Rozebíratelné spojení rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270381

Dátum: 13.06.1990

Autor: Patočka Vladimír

MPK: B23Q 3/14

Značky: spojení, rotačních, součástí, rozebíratelné

Text:

...podólnou osu pouzdra. ne obr. 3 je boční pohled na pouzdro s drážksmí rovnobłžnými s podélnou osou pouzdra. ne obr. 4. je příčný řez pouzdro s dráčkemí rovnobäžnými s podéínou osou pouzdra. na obr. 5 je nekresíeno schemstlcky pouzdro s drážksmi ve tvsru äroubovíce. ne obr. 6 je nekreslens schemoticky válcová součást s drážksml ve tvaru äroubovice o na obr. 7 je spojení pouzdro s válcovou součástí. která mąjí urážky kolmő na podőlnou osu...

Spona pro spojení laminátových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 269345

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Peter, Kuderavý Vladimír, Skupin Lumír, Bútora Ľubomír, Maďa Zdeněk, Nosko Vladimír, Hovorka Jaromír

MPK: F16L 47/00

Značky: spona, spojení, laminátových

Text:

...kuželíky do ocelové koncovky. Sponu lze použit pro různé průměry potrubí, upravuje se pouze délka patentových drátů a apolehlivoet spojky v případě tlakových potrubí lze kvêtšit dodatečným dopnutím patontových drátú po třech až sedmi Gnech od prvniho napnutí.spona pro spojení laminátových trub je bliža osvětlena v náaledujicicm přikladu provedeni a podle přiloženeho výkreau, na němž obr. l značí podélný řez epojam trub,obr. 2 příčný řez...

Zařízení pro spojení zápalnice s palníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268530

Dátum: 14.03.1990

Autor: Sobbe Friedrich-wilhelm

MPK: F42C 19/00

Značky: palníkem, zápalnice, spojení, zařízení

Text:

...uspořádaný mimoPodle dalšího výhodného provedení vynálezu je vnitřní stěno nejméně jednoho vybraní tvarového tělíska ve směru proti zasouvacímu směru zdrsněna, přičemž její povräky jsou rovnoběžné s osou tvarového tělíaka. V jiném konkrétním provedení jsou obvodové stěny obou vybraní komole kuželové a rozäiřují se od horního okraje, popřípadč odspodního okraje směrem k dělící stěně.obě vybrání tvarového tělíska, vytvořeného z plastu, mají...

Bovdenové spojení jednostopých a jiných vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267830

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavíček Vladimír, Ráfl Jan

MPK: F16C 1/10

Značky: jednostopých, jiných, vozidel, bovdenové, spojení

Text:

...seřizovacíhc zařízení pod spodní plochou zajištovací matice a vnitřní otvor zúžené horní části je před kompletací bovdenového spojení menší než vnější průměr horní části bovdenové hadice. Na spodnim okraji mezikruhové části ochranného pouzdra je případně rozšíření a na horním okraji zúžené horní čâsti nákružek. Aby bylo dosaženo dokonalého utěsnění mezi seřizovacím zařízením a povrchem bovdenové hadice je výhodné zhotovit ochranné pouzdro...

Zapojení automatického směrového vyhledávání a vypínání zemního spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267509

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baloun Miloslav, Chodura Roman

MPK: H02H 7/26, G01R 31/08

Značky: spojení, směrového, vypínání, zemního, automatického, zapojení, vyhledávání

Text:

...relé, vpíąmcí obvo dy a obvod ústní signalizace Jsou přitom napcjeuy na. xmpájecl obvody měřicí. skříně.Vynálezem se dosúłme oproti. dosavadzxim zařízením řady technicłzých a ekonomicilýcix výhod. Realizac) vyuuílezu umožní. autoxuntiokć vyhledávání. ą mypiuáxxi ľudského vývodu .sitč, u to suěrově při použití. jediného zenmiho smčrového rolě na rozvodnč. Počet rývodů z .rozvody může být tooretiek neomezený. Vynálezem se dosáhne místní i...

Uzávěr pro rozebíratelné spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267447

Dátum: 12.02.1990

Autori: Man Vladimír, Bartošek Iren

MPK: B65D 41/52, B65D 51/08

Značky: spojení, rozebíratelné, uzáver

Text:

...spojovaného dílu a přestavitelným ramenem je uložen pružný prostředek, například plochá pružina působící ve směru od stěny spojovaného dílu, kdežto upevñovací západka je umístěna proti tvarovému vybrání. které je vytvořeno na vnitřní části připojovaného dílu.Výhodou tohoto provedení uzávěru je vytvoření konstrukce. která poskytuje spolehlivé spojení spojovaných dílů a přitom jednoduchým způsobem zabraňuje jejich rozpojení nepovolaným osobám....

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hampl Vladimír, Mezírka Milan, Krtička Jan, Pospíšil Karel, Dušek Karel, Švéda Zdeněk

MPK: H02K 15/02

Značky: svazků, magnetického, obvodů, elektrických, točivých, spojení, průměru, vzájemné, strojů, plechů, malých

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Zařízení ke spojení dvou rotačních dílů magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266868

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/18

Značky: zařízení, spojení, rotačních, dílů, obvodů, magnetického

Text:

...spojený šrouby s přírubou víka nebo pláště druhého rotačního dílu magnetického obvodu.Hlavní předností zařízení je mechanicky pevné, výrobně nenáročné spojení dvou či více rotačních dílů magnetického obvodu z vnitřní strany rotačního tčlesa, nenarušující csteticky vnější profil tubusu.Vyuĺílcz bližc olrjusiti přilužcný výkres, un kterém jsou na obr. l až 3 v osovćm řczu uvcdeny tři příklady provedení spojeni dvou rotačních dílů...

Svorník pro spojení plošných dílců z azbestocementu, celulózocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266510

Dátum: 12.01.1990

Autor: Surý Antonín

MPK: F16B 5/00

Značky: plošných, materiálů, kompozitních, spojení, azbestocementu, umělých, svorník, dílců, celulózocementu

Text:

...a nižší životnostikonstrukce, což se projeví neekonomicky i na celém objektu.Uvedené nevýhody odstraňuje svorník pro spojení plošných dílců z azbestooementu,celulôzocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořený nosným šroubem, nn němž je navlečený fixační element, dále maticĺ a podložkou vyznačený tím, že fixační element je tvořený trubkou opatřenou na straně matice přírubou, přes...

Soustava automatického telefonního spojení mezi stacionárními a nestacionárními telefonními účastníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266454

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jončev Emil, Barbukov Stefan

MPK: H04Q 7/04

Značky: účastníky, soustava, automatického, stacionárními, telefonního, spojení, telefonními, nestacionárními

Text:

...npHMepHoro ucnonuenun cncwemm, npnne nennoro na ®nrype, Kowopán npencTaBnHeT coöoň őnoxoaym snexwpnqecxym cxeMyĺB coowsewcwnun c murypoñ cncrema-aswouamuqecxoü TEHGQOHHOĚ can 3 HMemý cTauHoHapHmMM H nepensumnuun Tenewoąnunm a 6 oKeuTaMu cocrdnm na nepeauxuoro KoMnneKTa 1 H cTauoHapHorq Konnnexwa 2, KOTODHG cóeünenu Memny coöoň nocpencmaou pannoxanana, npnueu cTauuoHapHbů 2 KoMmneKT 2 noxnbqen npn nomomnTenemouuoů nnuuu 3 K cornacýmmeuy...

Spona pro spojení skleněných kuželových zábrusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265694

Dátum: 14.11.1989

Autor: Mindl Jaromír

MPK: F16L 49/00

Značky: spojení, sklenených, spona, zábrusů, kuželových

Text:

...komerčních epcn a epojek pro skleněné kuželové zábrusy odstraňuje spona pro spojení sklenených kuželových zábrueů vytvořená z pružného drátu etočeného do závitu nebo tvaru podkovy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že drát je etočen do jednoho oválného závitu a dalšího podkovovitáho půlzávitu, přičemž mezi závity je provedeno přakřížení a oba konce drátu jsou opetřeny zahnutím.Výhoda spony podle vynálezu spočívá v tom, že pevnoet...