Patenty so značkou «spoje»

Zložené klzné tesnenia pre vysokotlakové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17507

Dátum: 25.11.2011

Autor: Bizzarrini Giuseppe

MPK: F16L 23/16, F16J 15/02, F16L 13/14...

Značky: zložené, klzné, tesnenia, spoje, vysokotlakové

Text:

...konfigurácii na zabezpečenie tesnosti, zatiaľ čo spodná časť uvedeného tesneniaje v pokojovej polohe pred spojenímobr. ZA predstavuje axiálny pohľad vreze na prvé uskutočnenie spoja so spojením typuobr. 2 B predstavuje trojrozmemý pohľad zodpovedajúci predchádzajúcemu pohľadu obr. 3 A zobrazuje nejaké konštrukčné detaily zodpovedajúce obr. 2 Bobr. 3 B predstavuje celkový bočný pohľad na spoj typu posuvného uloženia na obr. 2 Aobr. 4...

Podložka pre skrutkové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4754

Dátum: 07.06.2007

Autori: Dominik Jozef, Medvecký Štefan, Hrčeková Alena

MPK: F16B 43/00

Značky: spoje, skrutkové, podložka

Text:

...majú niektoré nevýhody ako je napr. zvýšenie počtu konštrukčných prvkov a deliacich rovín skmtkových spojov a hlavne neschopnosť istiť skrutkové spoje.Uvedené nevýhody odstraňuje podložka podľa navrhovaného riešenia. Jeho podstata spočíva v skosení dosadacej plochy podložky pod uhlom B v rozsahu od 0,0 l do 30 °,takže pri uťahovani skrutkového spoja núti maticu, aby sa naklopila o rovnaký uhol, čim sa natlačia na seba závity matice a...

Poistná podložka na skrutkové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4574

Dátum: 07.09.2006

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/00

Značky: poistná, spoje, podložka, skrutkové

Text:

...po ñnálnu montážou silu FM po preklznutí o rozteč h a novom zapadnutí výstupkov 3 do susedných jamiek 4. Obr. 7 altematívne znázorňuje zubové prevedenie poistných podložiek podľa návrhu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPoistné podložky podľa návrhu sa môžu použiť bud na maticove alebo bezmatícové skrutkové spoje. U maticového skrutkového spoja sa poistná podložka 6 podľa návrhu montuje medzi maticu a spájané diely (obr. 4 A) a v...

Objímka na montážne spoje vysokotlakových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3194

Dátum: 09.05.2002

Autor: Bernasovský Peter

MPK: F16L 55/17

Značky: montážne, rozvodov, spoje, objímka, vysokotlakových

Text:

...potrubia ňouobopnutého. Prehľad obrázkov na Ľzkresoch Riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kdeobr.l znázorňuje pohľad na časť spojeného kovového potrubia prekrytého delenouobr. 2 znázorňuje pozdĺžny rez steny potrubia s umiestnenou objimkou obr. 3 znázorňuje štyri úseky postupu zvárania kútového spojaobr. 4 znázorňuje v reze pozdĺžny zvarový spoj objímky Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko príklad slúži konštrukcia...

Zařízení na výrobu promačkávaného spoje tenkostěnného uzavřeného za studena válcovaného profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260236

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hůlka Zdeněk, Hrych Vladimír

MPK: B21D 5/16

Značky: studena, tenkostěnného, spoje, valcovaného, uzavřeného, profilů, promačkávaného, zařízení, výrobu

Text:

...strany příruby válcovaného profilu, který je z druhé strany příruby opírán hladkým povrchem pomocného podpěrného válce.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v tom,že te strana příruby, která je opřena hladkým povrchem pomocného podpěrného válce, zůstává kladká i při proniknutí ozubů promačkávaoí kladky tlouštkou materiálu polotovaru tenkostěnného uzavřeného za studena válcoveného profilu až do druhé a částečně i třetí vrstvy...

Rozoberateľné spoje regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1748

Dátum: 04.02.1998

Autor: Ormis Peter

MPK: A47B 47/00

Značky: regálu, spoje, rozoberateľné

Text:

...Nazvipravom ramene etojky je odklonena doprava od zviellceumieetnenej v prieeečniku ramien etojky a oe otvoru tvarukľúčovei dierky na ľavom ramene etojky je odklohena doľavaVýhody použitia navrhovaneho T whiokeho rfrozoherateľnýoh epojov regálu podľa úžitkoveho vzoru namontaž a rozooratie rozobe regalu je rýohľaa nekladie mimoriadne naroky na my, ktoramontuje regal. Na montáž nie je potrebne žiadne Ňárad Ďalšou výhodou je. že...

Způsob vytvoření nerozebíratelného svařovaného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270130

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vávra Karel

MPK: B23K 11/00

Značky: svařovaného, vytvoření, nerozebíratelného, způsob, spoje

Text:

...pruliny z neavařitelndho materiálu k podkladu ze svatitalnáho motarlúlupomoci vložky za evałitalnaho materiálu a averu mazl vložkou a podkladom dojde ke zjednoduleni a lavnlni konatrukca.,4 VPríklad způaobu vytvorení narooebíratelného evořovaného spoja podle vynálezu je znázornln na výkraau, kde na obr. 1 Je znézarnlno vytvorení narozebtratelnáho evetované ho epoje e bodovým, ptípednl dlrovým evnram a na obr. 2 je vytvoření...

Horní příložka šroubového spoje poddajné obloukové důlní ocelové výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267440

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sanitrák Karel, Cieluch Petr, Odšťádal Václav, Antl Jan

MPK: E21D 11/22

Značky: horní, spoje, obloukové, poddajné, príložka, šroubového, ocelové, výstuže, důlní

Text:

...otvorů a její konstrukce umožňuje využívat 1 maximální dotahovací moment s použitím šroubü z houževnatých druhů ocelí. což například u ocelových příložek vyráběných kováním nebo lisováním za tepla možné není. Příložka si i při nejvyšších svěrných tlacích ponechává optimální výpočtový tvar díky qeometrii uspořádání své horní pásnice bočních stěn 1 připevňovacích patek. Tyto vlastnosti. zkušebně i provozně svěřené,předurčují použití této...

Laminát pre plošné spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266115

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chraščel Kamil, Benko Pavol, Kováčiková Magdaléna, Jelínek Václav, Havránek Milan

MPK: H05K 1/03

Značky: plošné, spoje, laminát

Text:

...nános polovytvrdeného vysušeného epoxidového spojiva na hmotnost tkaniny g je adhezivna vrstva, Q je separačná vrstva hrúbky 0,1 až 3 mikrometrov, A je nosná, resp. ochranná kovová alebo polymérna fólia hrúbky 10 až 120 mikrometrov.V následovnej tabuľke sú uvedené dosiahnuté výsledky pri rovnakom zložení adhezívnejvrstvy obsahujúcej 70 hmotnostných percent kaučukovej zložkyVlastnost bez separačnej vrstvy so separačnou vrstvou podľa...

Způsob vytvoření těsného spoje součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265059

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ribka Maxmilián, Hradil Stanislav, Maruszak Stanislav

MPK: B23K 15/00

Značky: způsob, vytvoření, součástí, těsného, spoje

Text:

...přítlačí osazeným koncem první součástí, obě součástí se spojí obvodovým svarem, po jehož vychladnutí se v první součástí vytvoří průchozí otvory, navazující na kanály v druhé součástí.Způsobem vytvoření těsného spoje součástí podle vynálezu se dosáhlo kvalitních těsných spojení i u namáhaných součástí hydraulických prvků pro pracovní tlak 20 až 32 MPa, opatřených průchozími otvory. Způsob vyhovuje pro součástí z materiálů různé...

Těsnicí spoje teplosměnných desek deskového tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264798

Dátum: 12.09.1989

Autor: Hubáček Karel

MPK: F28F 3/10

Značky: teplosměnných, výměníku, těsnicí, deskového, desek, tepelného, spoje

Text:

...desky přesahují úroveň převýšení. Průchozí otvory jsou s výhodou umístěny ve středech trychtýřových zahloubení profilu, zasahujících do prostoru drážky.Výhodou těsnícího spoje podle vynálezu je jeho poměrná jednoduchost ve srovnání s řešeními využívajících rybinových drážek nebo přídavných profilů vytvářených na úkor větší spotřeby materiálu. Vkládání těsnění do drážky a jeho upevnění je snadné, přičemž odpadá obtížné lepení nebo...

Těsnění přírubového spoje pro potrubní trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263847

Dátum: 12.05.1989

Autori: Říha Milan, Hynek Zdeněk

MPK: F16J 15/10

Značky: přírubového, spoje, trasy, potrubní, těsnění

Text:

...profil. Těsnění podlevynálezu umožňuje zejména použití přírub slabostěnných vyráběných technologií lemováním, protože i po několikavýborně těsní, což u plochého těsnění je nedosažitelné. S těsněním podle vynálezu nejsou problémy s vysokou pracností při montažních pracích na staveništi, jako byly s jednoduchým kruhovým protilem.Řešení podle vynálezu je výhodné zejména pro jadernou energetiku, protože zaručuje vysokou těsnost dosavadními...

Zkušební tyč pro zkoušení smykové pevnosti spoje dvojkovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263441

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

MPK: G01N 19/04

Značky: zkoušení, smykové, pevnosti, dvojkovu, zkušební, spoje

Text:

...z dosud známých způsobů zkoušení. Jestliže je poměr tlouščky galvanicky nanesenć vrstvy k výšce profilu zkušební tyče zachovánrje výsledek zkoušky dostatečně citlivý. Při zkoušce na tyčí podle vynálezu se citlivé indikují rozdíly v pevnosti spoje dvojkovu zejména v případech, kdy je pevnost spoje dvojkovu menší než 0,9 meze kluzu méně pevného materiálu z uvedené dvojice. Další výhodou je skutečnost, že lze pomocí navrhované tyče hodnotit...

Odvíjecí zařízení kladecího drátu pro kladecí stroj na plošné drátové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261909

Dátum: 10.02.1989

Autori: Syřiště Milan, Toms Ladislav

MPK: B21C 47/16, H05K 3/00

Značky: drátu, plošné, kladecího, spoje, kladecí, drátové, odvíjecí, zařízení, stroj

Text:

...je nastavitelná napnutím pružiny pomocí napínáku. Pomocí RC členu u hnacího elektromotoru napäjeného přes spínač je nastaven rozběh a doběh hnacího kotouče vytahujícího kladecí drát s ohledem.3 261 sus na moment setrvačnosti plné cívky tàk, aby při daném zdvihuvyrovnávecího.ramene bezpečně nepřestoupila vytahovací síla mez kluzu kladecího drátu. Provedení pásové brzdy s planžetous vetknutými konci umožňuje vysoký brzdný účinek a úplné...

Uzel svařovaného spoje protínajících se vertikálních a horizontálních částí skořepinové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260959

Dátum: 12.01.1989

Autori: Laktjunkin Viktor, Barabanov Nikolaj, Novikov Valerij

MPK: B63B 9/00

Značky: vertikálních, konstrukce, spoje, svařovaného, horizontálních, částí, protínajících, skořepinové

Text:

...15.Ysen paöoraew cneymmm o 6 pasoM.BepTHKanbHHe ycHnHn (cm. cwpenxn Ha ®HP.3, sosuuxamąne npú oöpamnon Hsrnöe Hancmpoňnn 3 y ee xouuon, ónaroapa Hannqum npopeseñ nocnpnnuuamrcs Ha fynaneuun ow nanyöm 2, H, TBM camum, BOSHHKammHe Hanpnmenux paccocpenowauH~ aamwcs no sceny cnapnony yqacrxy.Sro Hsoöperenne nosaonaem HOBHCHTB Hp 0 HHOCTLH Hagexnocwn coenaennn nyTeM YMEHBMQHHH noxanbuux Hanpaxenuä B Mecwax nepeceuenna nepecexammncn cy~1....

Zapojení sdružovacího-rozbočovacího zařízení pro mnohobodové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260692

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fiala Zdeněk, Blažek Jan, Gütter Zdeněk, Vavruška Petr

MPK: H04M 7/10

Značky: zapojení, spoje, zařízení, sdružovacího-rozbočovacího, mnohobodové

Text:

...spoj může vysílat signál do obou zbývajících vysílscíoh kanálů ąs zároveň přijímat signál bud z jednohą neho druhého přijínacího kanálu, přičemž výhodná možnost připojování kanálů je řízena na základě informace z detektorů signálu. Tak lze260 532 realizovat mnohobodove spoje s přínou vzájennou komunikací všech staníc a odpojováním kanálů snižovat celkovou úroveň hlukñ na vedeních. Podle algoritmu vloženého do modulu řízení lze...

Víceúčelový spojovací hřeben s dvouhrotými hřebíky pro vnitřní spoje dřevěných dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260604

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kubát Oldřich, Balínek Pavel, Kremlička Vladimír, Opočenský Miloš, Koželuh Bohumil, Brož Václav

MPK: F16B 15/00

Značky: dvouhrotými, dílů, hřebíky, spojovací, dřevěných, vnitřní, víceúčelový, hřeben, spoje

Text:

...v jednoúčelovém automaticky pracujícím zařízení sestaveném z bodovacího svářecího stroje a podávacích přípravků. Seřiditelností pro různý průřez drátu, různé rozměry dvouhrotých hřebíků a různou rozteč i polohu je v jednom zařízení možná .výroba většího sortimentu výrobků. Výroba spojovacího hřebenu je bezodpadowvá a z nekonečného hřebe 260504Pro vnitřní spoje dřevěĺriýçhjiílłů se yet-m. . , . z hm. nu.- n-un- x nujsĺša oddélíj...

Způsob výroby vakuotěsného spoje konstrukčních prvků uzavíracího členu hořáku výbojek pro osvětlovací techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259667

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kodet Vladimír

MPK: H01J 61/36

Značky: spoje, uzavíracího, prvků, členu, hořáku, techniku, osvětlovací, vakuotěsného, způsob, výbojek, výroby, konstrukčních

Text:

...je dominantní složkou kovokeramického materiálu, a takto sestavený komplet se tepelné zpracuje v°ochranné atmosféře argonu, dusíku nebo vodíku a nebo ve vakuu při teplotě 1 500 °c až 1 950 °C.Kovokoramioká směs o pŕíslušném složení se připravuje homogenizací a mletím v mleoĺm zařízení. Jo možné použít obvyklýoh slinovaoíoh přísad Z takto upravené pracovni směsi se vytvářejí některou z obvyklých keramických technologii, nej~ častěji...

Zařízení pro testování logických obvodů a odporů na osazené desce plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258388

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kolliner René, Kubát Richard, Pokorný Zdeněk, Mattausch Pavel, Strnad Pavel, Uhlíř Karel

MPK: G01R 31/26, G01R 31/00, G01R 31/28...

Značky: osazené, odporu, plošného, spoje, logických, zařízení, obvodů, desce, testování

Text:

...sběrnicového výstupu bloku lg volby logického testu a jeho třetí sběrnicový vstup łjg je propojen do třetího sběrnicového výstupu bloku lg adres kroku testu obsaženého v bloku lg řídících signálu, jenž současně obsahuje blok lg časovacích signálu a blok lgł hodin, jehož vstup lglł je přiveden k druhému výstupu řídicího počítače lg a současně prvý sběrnicový vstup łggl bloku lg řídíoích signálu je zapojendo druhého sběrnicového výstupu bloku...

Zapojení provozní diagnostiky stavu rozebiratelného spoje primárního víka a kolektoru parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 257714

Dátum: 15.06.1988

Autori: Matal Oldřich, Pridöhl Eckhard

MPK: G01M 3/00

Značky: víka, generátoru, zapojení, primárního, stavu, parního, spoje, kolektoru, rozebiratelného, provozní, diagnostiky

Text:

...údaje, a dále na třidič, který je jednou větví napojen na první sumátor a na blok diagnozy stavu, druhou větví přes druhý sumátor na komparátor a třetí větví přes blok hodnot z předchozího provozního stavu opět na komparátor spojený dále s blokem diagnózy stavu.V tomto zapojení jsou přenášeny akustické efekty emitované při změně funkce těsnění,při změně stavu primárních šroubů a taktéž při změně provozního režimu v primárním a sekundárr...

Způsob vytvoření svarového spoje vysokopevných 13 procent Cr ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255753

Dátum: 15.03.1988

Autori: Václav Jan, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: B23K 9/23

Značky: vysokopevných, způsob, oceli, procent, svarového, vytvoření, spoje

Text:

...je svařováno tepelným příkonem 35 ažTechnologicky výhodných podmínek při svařování a pevnostněŠvyhovujících vlastnosti svarového spoje je dosaženo tím, že prosvsřování je použit přidavný materiál austenitioké báze, který dovoluje méně náročné podmínky svařování a přitom svarový kov v důsledku obsahu dusíku dosahuje pevnostních a kavitačníoh vlastností jako základní materiál. V důsledku difúze dusíku ze svarověho kovu do základního...

Pojistná matice pro demontáž lisovaného spoje tlakovým olejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241413

Dátum: 01.02.1988

Autori: Korelus Ladislav, Koemenský Pavel

MPK: B23P 19/02

Značky: demontáž, lisovaného, tlakovým, olejem, matice, spoje, pojistná

Text:

...hydraulické matice je umožněno konstrukci podle tohoto vynálezu. Podstata vynálezo spočivá v tomä že pojistná matice je opatřena vnějšim závitem.pro našroubováni hydraulické matice.Přikladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkreeeä ktorý představuje částečný podélný řez točivým elektrickým strojom. Nepodstatné součástí jako ložiskový štit a ložisková vičke byly pro lepší přehlednost z výkresu vypuštěnyaKuželový volný...

Objímka pro vytvoření termického spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240821

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jarošek Karol, Jakubis Matúš

MPK: B23K 23/00

Značky: termického, vytvoření, spoje, objímka

Text:

...chladnutí, takže spoj pak vykazuje stejné vlastnosti jako nepřemšený pmt výztuže. To umožňuje zmenšiť, celkový průřez výztuže o dea procent, což je jednou z hlavních výhod objímky podle vynálezu. K dalším výhodám patří jednoduchost, spoleblivost,vyšší produktivita práce, úspora práce kvalifikovaného svářeče,ůspora elektrické energie a svařovacích elektroöNa výkresoch znázorňuje obr. 1 uloženie objímky prowytvoření temiokěho spoje...

Způsob výroby potrubního izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kineok Vojtech, Slováeek Jaroslav, Chudá Eva, Gantner Ivan, Závodný Pavol, Balogh Jaroslav, Zerzáo Jioí

MPK: F16L 13/11

Značky: izolačního, výroby, potrubního, způsob, spoje

Text:

...zcela odpadá pracné ruční odstraňovaní vytvrzeného odpadu těsnicí hmoty z povrchu izolačního spoje. jednou z dalších výhod je použití těsnicí elektricky nevodivé hmoty, kterou je tlakově litá epoxypryskyřice, kterou se dosáhne rychlé a rovnoměrné vyplnění dielektrických prostor izolačního spoje, a tím se získa kromě pevného bezzávitového spojení dvou trub také spojení elektricky nevodivého. Tlakové vyplnení dutiny se provádí nejméně jedním...

Způsob fixace spoje obalu při výrobě vláknových zásobníků psacích tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234549

Dátum: 01.11.1987

Autori: Veselý Alois, Slavíček Jaroslav, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 7/02

Značky: zásobníku, výrobe, tekutin, způsob, vláknových, spoje, psacích, obalů, fixace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fixace spoje obalu je určen pro zajištění spoje obalu při výrobě vláknových zásobníků psacích tekutin. Vynález řeší způsob fixace a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález potom umožňuje výrobu vláknových zásobníků s dokonalým spojem obalu, což umožňuje zachování požadovaných, kapilárně-porézních vlastností vláknových zásobníků, a to při použití nejrůznějších obalových materiálů.

Způsob zkoušení pevnosti spoje galvanoplastických skořepin s výplňovou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246127

Dátum: 15.09.1987

Autori: Binder Otakar, Eujan Zdenik, Š?ovíeek Otakar

MPK: G01N 3/20

Značky: pevnosti, způsob, galvanoplastických, spoje, skořepin, hmotou, zkoušení, výplňovou

Text:

...noaníku neméhdn plynule stoupajícím ohybovým momentom až do porušení spoje, přičemž mírou pevnosti spoje je nejvyšší dosažené chybové napětí před porušením spoje.Výhodou způsobu podle vynálezu je úspora materiálu a energie, které by bylo nutné uynaložit pri empiriokém hledání nejvhodnšjší kombinace materiálu skořepiny. výplňové hmoty a použitého technologického postupu, dále podstatné srychlení prací a zkrécení etapy vývoje...

Způsob výroby homogenního rovinného spoje polovodičového systému s dilatační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240038

Dátum: 01.06.1987

Autori: Strelec Ján, Klimko Jozef, Talae Damián, Lošák Dušan, Majereík Anton, Haluska Tibor, Džunko Jaroslav

MPK: H01L 21/44

Značky: rovinného, homogenního, dilatační, způsob, systému, polovodičového, spoje, elektródou, výroby

Text:

...vlastností. U některých součástek, jako např. zpětně propustných tyriatorů,je nutné kon 24 | 1 038taktovat pomocí slitinového spoje plochu polovodičového systému,ve které je typ vodivosti p 1 n vedle sebe.Další nevýhodou uvedeného slitinového procesu je určitá nehcmogenita nátavu způsobené nerovnoměrným smočením povrchu křemíku taveninou, vznik pnutí v křemíku a tedy značné procento výskytu poruch a degradací parametrů součástek.Výše uvedené...

Zařízení k hromadnému zkoušení životnosti spoje trubka-trubkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250915

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kretek Ladislav, Franz Milan, Lichý Jaromír, Říha Zdeněk, Talpa Ivan, Walder Venanc

MPK: G01M 3/02

Značky: zkoušení, životnosti, hromadnému, trubka-trubkovnice, spoje, zařízení

Text:

...do vnitřního prostoru tlakové nádoby umožňuje provádět hromadné zkoušky spojů trubka-trubkovnice. Sekundární teplosměnné médium udržovaného chemického složení představuje korozní prostředí, přičemž mechanismus působení koroze je zcela identický 5 působením v reálných výměnících, nebot na celých trubkách včetně okolí spoje dochází k odpařování shodně jako v reálných výměnících.Při zachování hmotnosti jednotlivých částí spoje...

Přesuvné hrdlo potrubního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239720

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Bechtold Ludvík, Raif Zdenik

MPK: F16L 21/06

Značky: potrubního, spoje, přesuvné, hrdlo

Text:

...Mezi čele koncu spojovsných trubelí může být vloženo těsnicí manže ta neho těohicí tmel..Vzniklá mezikruií je vyplnitelné těsnicí hmotou. Vnitřní průměr přesuvného hrdla je opstřen středicími výstupky, které ee mohou směrem k okraji přesuvnáho hrdla kuželovitě rozestupovst.Příkladné provedení přesuvnáho hrdla podle vytxálezu znázorňuje obr. 1 v celkovém exonometrickěm pohledu ne detail hrdla tvořícího spolu s trubkcu tverovku, která je spolu...

Těsnicí prvek šroubového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249341

Dátum: 12.03.1987

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel, Skořepová Jaroslava

MPK: F16J 15/10, F16B 39/34

Značky: spoje, těsnicí, prvek, šroubového

Text:

...je,že těsnící prvek je vložen úkosovou částí do prostoru mezi otvocem a dříkem nebo závitem šroubu a je deformován přítlačnou plochou matice, hlavy šroubu, případně podložky. Těsnění může být složeno ze dvou pravoúhlých trojúhelníků přiléhajících k sobě svými odvěsnami. Hlavní výhodou těsnění universálních šroubových spojů strojových skříní podle vynálezu je. že je spolehlivě použitelná k utěsnění běžných spojovacích prvků, to jest matic,...

Způsob vytvoření skladby vrstveného dielektrika desky plošného drátového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248756

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zeman Miloš, Vilím Jindřich, Machovský Josef, Vavroch Vladimír, Kula Leo

MPK: H05K 3/00

Značky: desky, vytvoření, drátového, spoje, plošného, způsob, dielektrika, vrstveného, skladby

Text:

...mechanického zakotvení polymerního pojiva do povrchu měděné vrstvy. Nevýhodou těchto způsobů je malá adheze pclymerního pojiva ke kovové vrstvě, což má za následek nízkou odolnost vůči mechanickému namáhání a vznik zmet kovitosti.zlepšení oproti stavajícímu stavu je u desky plošného drátového spoje dosaženo způsobem podle vynálezu. Tento způsob je založen na tom, že pojivo adhezni vrstvy je k povrchu vyleptaného motivu v měděné fólii kotveno...

Pouzdro pro přístroje zejména pro plošné spoje a součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235748

Dátum: 01.12.1986

Autor: Valenta Zbyněk

MPK: H05K 5/02

Značky: prístroje, zejména, součástky, pouzdro, spoje, plošné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrotechnického oboru. Pouzdro pro přístroje je tvořeno tělem pouzdra z taženého dutého profilu, jehož vnitřní prostor ohraničují stěny profilu a víka, přičemž k hornímu víku je upevněna křížová`hlavice a k dolnímu víku, které je rozebíratelně upevněno šroubovým uzávěrem, je pomocí tohoto uzávěru připevněn držák pomocného zařízení. Na rovné stěně těla pouzdra je ovládací panel s ovládacími prvky a ve vnitřním prostoru jsou...

Způsob výroby čtyřvrstvového plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235729

Dátum: 01.12.1986

Autori: Horák Michal, Doubner Karel, Draslar Zdeněk

MPK: H05K 3/46

Značky: spoje, plošného, způsob, výroby, čtyřvrstvového

Zhrnutie / Anotácia:

Čtyřvrstvový plošný spoj se vytvoří tak, že na sklolaminátovou desku, která nese měděné vrstvy přilaminované na obě strany se zhotoví oboustranná maska a do měděných vrstev se chemickým způsobem vyleptají vnitřní motivy čtyřvrstvého plošného spoje. K těmto vnitřním motivům se prostřednictvím sklolaminátových lepicích listů přilaminovávají měděné vrstvy tvořící základ vnějších motivů. Vynález je definován v jednom bodě a využije se při výrobě...

Závitové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228950

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pelton John Franklin

MPK: F16B 7/18

Značky: spoje, závitové

Zhrnutie / Anotácia:

Závitové spoje pro zatížení v osovém směru, sestávající ze dvou dílů, jež mají splývající osy a odlišné koeficienty lineární tepelné roztažnosti, přičemž jeden díl je díl s vnějším závitem a druhý díl je díl s vnitřním závitem, vyznačující se tím, že se při teplotě okolí zavede sbíhavost taková, že změna radiální vůle na jednotku délky mezi protilehlými závity každého dílu je rovna výrazu A?Ttg(, kde A = rozdíl koeficientů tepelné lineární...

Zapojení zdroje pomocného signálu pro kontrolu činnosti přijímače i vysílače jedné stanice duplexního mikrovlnného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231934

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikolášková Marie, Vodička Ivan

MPK: H03C 1/00

Značky: činnosti, signálu, zapojení, kontrolu, jedné, duplexního, prijímače, stanice, mikrovlnného, pomocného, vysílače, zdroje, spoje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje pomocného signálu pro kontrolu činnosti přijímače a vysílače jedné stanice duplexního mikrovlnného spoje. Zdroj sestává z mikrovlnného amplitudového modulátoru s PIN diodou, přesazovacího oscilátoru a směrového odbočného členu. Nízkofrekvenční vstup mikrovlnného amplitudového modulátoru je připojen k výstupu přesazovacího oscilátoru a společný vysokofrekvenční vstup a výstup modulovaného signálu mikrovlnného amplitudového...

Způsob fixace adhezní vrstvy u plošného drátového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231681

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vavroch Vladimír, Vilím Jindřich, Langer Ivan, Zeman Miloš

MPK: H05K 3/00

Značky: způsob, fixace, plošného, vrstvy, adhezní, drátového, spoje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit fixaci adhezní vrstvy u plošného drátového spoje na vrstvené dielektrikum. Adhezní vrstva je asymetricky ovrstvená, předimpregnovaná skelná tkanina s epoxikaučukovou adhezní hmotou, určenou k zakotvení drátů plošného drátového spoje. Vlastnosti této adhezní vrstvy jsou iniciovatelné tepelnou energií. Fixace adhezní vrstvy na vrstvené dielektrikum se dosáhne tím, že adhezní vrstva se lokálně předehřeje na 60 až 130 °C...