Patenty so značkou «splodín»

Spôsob odstraňovania ortuti zo splodín spaľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9253

Dátum: 04.09.2007

Autor: Winkler Hermann

MPK: B01D 53/02, B01D 53/64

Značky: spaľovania, spôsob, odstraňovania, ortuti, splodín

Text:

...prostriedok môže byt ďalej pridávaný pri mokrom pracovnom kroku, ako napríklad pri odsírovaní. V tomto prípade prechádza ortut obsíahnutá v splodinách spaľovania najprv z časti do roztoku a zncho jeadsorpčným prostriedkom prakticky adsorbovaná. Je tiež možnékombinovať adsorpciu z plynnej fázy a z kvapaliny tým, že adsorpčný prostriedok sa do splodín spaľovania privádza v smere prúdenia predAko adsorpčné prostriedky môžu byt použité bežné...

Spôsob a zariadenia na úpravu plynných splodín zo spekacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6560

Dátum: 08.03.2006

Autori: Fleischanderl Alexander, Neuhold Robert

MPK: F27D 17/00

Značky: plynných, úpravu, splodín, zariadenia, spekacích, zariadení, spôsob

Text:

...zariadenia tak, aby sa zvýšila rýchlosť reakcie medzi plynnými splodinami a0011 Táto úloha sa rieši spôsobom podľa nároku 1 príp. pomocou zariadenia podľa nároku 12. Výhodné uskutočnenia vynálezu sú zaznamenané0012 Tým, že aditívum sa podáva na minimálne jednom mieste proti smeru prúdenia plynných splodín, sa zvyšuje relatívna rýchlosť medzi plynnými splodinami a aditívom a tým rýchlosť reakcie medzi aditívom a plynnými splodinami. Zvlášť...

Spôsob odsávania splodín metalurgických reakcií v metalurgickej nádobe a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277987

Dátum: 16.12.1992

Autori: Blum Jacques, Pernet Daniel

MPK: F27D 17/00, F27B 3/10

Značky: tohto, reakcií, splodín, spôsobu, metalurgickej, zariadenie, nádobě, vykonávanie, spôsob, metalurgických, odsávania

Zhrnutie / Anotácia:

Splodiny metalurgických reakcií sa vyvíjajú v metalurgickej nádobe (2) v priebehu času v premenlivom množstve, najmä reakciami zo spracovania vsádzky, pričom vnútro metalurgickej nádoby (2) je pripojené k ventilátoru (11). Do privádzacieho pásma prídavného plynu spojeného s ventilátorom (11) sa privádza prídavný plyn, odsávajú sa splodiny metalurgických reakcií, vyvíjané v metalurgickej nádobe (2) a riadi sa privádzané množstvo prídavného plynu...

Spôsob odstraňovania prchavých splodín zo surového polymerizačného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278502

Dátum: 16.07.1991

Autori: Jarvis Marvin, Testa Larry

MPK: C08F 20/12, C08L 33/12, C08F 20/18...

Značky: splodín, spôsob, surového, prchavých, polymerizačného, odstraňovania, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie prchavých splodín zo surového polymerizačného produktu, obsahujúceho menej než 50 % hmotnostných polymerizačného produktu, prebieha spolu s organickým rozpúšťadlom a nezreagovaným monomérom zahrievaním surového polymerizačného produktu pri tlaku nižšom, než je atmosférický s následným odparovaním prchavých splodín z polymerizačného produktu a zrážaním taveniny polyméru s menej než 1 % prchavých splodín. Ako vinylový polymér sa...

Dezodorančné činidlo a prostriedok k zvýšeniu výtažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267766

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kriváková Marta, Zeman Svatopluk, Svobodová Gabriela, Knapová Jarmila, Dimun Milan

MPK: C08K 5/34, C08K 5/23, C08J 9/10...

Značky: činidlo, plynných, dezodorančné, výtažků, prostriedok, splodín, zvýšeniu

Text:

...využitie aktivnych zlołiek nadůvadiel.K paranetron, ktoré ovplyvňujú potrebne množstvo pridlvanćho hydantioinu patri kvalita a množstvo Čalłich pouocných lhtok. S prihliadnutin na uvedene skutočnosti,pohybuje sa množstvo modifikatora v hraniciach od 0,5 do 60 X hmot., 1 výhodou 10 až 50 Z hmot., 1 len výninočne Iú hranice pridàvenbho množstva prekročenó.Podĺa tohto vynllnzu aodiłikovane nadúvadlà sú vhodne pre výrobu tvrdých epoxidových...

Modifikátor tepelnej stability a vjťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266130

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Surovec Ján, Melicher Roman, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Šubert Jiří, Belko Dušan, Mikel Miroslav, Fedorík Radovan

MPK: C08J 9/04

Značky: splodín, stability, vjťažku, tepelnej, modifikátor, plynných

Text:

...tepelnej stability a výtažku plynných splodín u azodikarbonamidu, 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 1,3,5-trinitrôzo~l,3,5-triazacyklohexánu, a/alebo zmesí s obsahom týchto aktívnych zložiek nadúvadiel, v množstve 0,5 až 98,0 hmot. na hmotnost príslušnej aktívnej zložky.Výhodou tohto vynálezu je technicko-ekonomická dostupnosť dutých sklenených guličiek. Aplíkáciou vedľajších frakcií guličiek dôjde k zvýšeniu...

Odsavač plynů, zejména splodin vznikajících při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244168

Dátum: 01.06.1988

Autori: Štefl Jioí, Machaená Marie, Kirchner Stanislav

MPK: F16P 1/06

Značky: odsavač, splodín, zejména, plynů, svařování, vznikajících

Text:

...otvoru g ai v nesáva-cím ot.voru 6- otočně uložená. Pevná nesávací trubice § muže být a výho~ dou složena z teleskopicky do sebe zasouveteląých částí. Nasávaćí trubice 8 muže byt popřípadě tvořeno pružnou hadicí. Lepač 1 plynu muže mít též tvar kužele.Výložník l je umístěn v úrovni nad místem nesćvúní plynu a jeho ramene i ,jsou otočná ve vodorovnénrovině. Výložník l muže být z výhodou navíc zavěšen na závěsu g, rovněž kloubově .uloženám...

Modifikátory tepelnej stability a výťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257457

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Červenka Zdeněk, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Dimun Milan

MPK: C07C 15/02, C08K 5/01, C07C 15/12...

Značky: výtažků, modifikátory, splodín, tepelnej, plynných, stability

Text:

...produktov.Pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA), pracujúcej s meracím rozsahom 1 mv na škálu stupnice, lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C.minl a navážkami vzoriek 50 až 80 mg bolo nájdené~pre východiskovú zmes (eutektikum) počiatok endotermy topenia pri 54,3 OC, jej pík pri 67,6 UC, počiatok axotermického rozkladu pri 129,8 OC a jeho pri 162,1 OC- pre zmes s obsahom vedľajších produktov počiatok endotermy topenia pri 52,4...

Zariadenie na stanovenie teploty uvoľnenia hoľavých prchavých splodín z polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226070

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ország Bohumil, Repa Anton, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: stanovenie, uvoľnenia, splodín, teploty, hoľavých, polymérov, prchavých, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na stanovenie teploty uvoľnenia horľavých prchavých splodín z polymérov a materiálov na ich báze, obsahujúce blok z tepelne vodivého materiálu s otvormi, do ktorých sa vkladajú vzorky umiestnené v nádobkách, s viečkami a ohrev, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z bloku tvorené ho tyčou (1) s aspoň v jednom rade pozdĺžne situovanými 3 až 30 otvormi (2) pre nádobky so vzorkami a z prostriedkov udržujúcich teplotný spád umiestnených na...