Patenty so značkou «spínacie»

Multifunkčné bezdrôtové signalizačné a spínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6555

Dátum: 02.10.2013

Autor: Bukoven Marian

MPK: G08B 13/00, G08B 25/00, H04M 11/04...

Značky: bezdrôtové, spínacie, multifunkčné, zariadenie, signalizacné

Text:

...dát na rôzne platformy, ako je mobilný telefón, web server a pod.Napájanie a zálohovanie z je dodávané do všetkých modulov. Zabezpečuje prísun energie a zároveň pomocou batérie zálohuje celé zariadenie.Vstupný modul g zabezpečuje pripojenie rôznych senzorov (napr. pohybový senzor, teplotný snímač, optický senzor 2), audiomodul 31 (mikrofón) a videosnímača Q (kamera).Ovládací modul 6 zabezpečuje zapínanie, vypínanie a riadenie programových...

Spínacie komory vačkových spínačov s jadrom a prepojkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5761

Dátum: 06.06.2011

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 19/00, H01H 3/00

Značky: jadrom, komory, spínačov, prepojkami, vačkových, spínacie

Text:

...spínačov a zároveň umožňuje nasunutie a natáčanie vačiek podľa požadovaného programu spínania a počtu zubov po obvode jadra. Možnosť natáčania vačiek podľa požadovaného programu spínania umožňuje zredukovať počet vačiek u otočných vačkových spínačov na jednu tretinu až jednu štvrtinu pôvodného širokého sortimentu vačiek. Ďalšou výhodou spinacích komôr podľa vynálezu je využitie priechodzích drážok pre uloženie neizolovaných plochých...

Spínacie usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19470

Dátum: 30.05.2008

Autor: Wystron Alexander

MPK: B60Q 11/00, H05B 33/08, B60Q 1/30...

Značky: usporiadanie, spínacie

Text:

...namiesto žiarovkamivybavované svetelnými diódami ako svietiacimi prostriedkami.Svetelné diódy môžu byť tvorené napriklad jednotlivými svetelnými diódami, avšak i usporiadaniami (Arrays - radami) svetelných diód vo vzájomnom zapojení väčšieho počtu jednotlivých svetelných diód,ako i inými polovodičmí emitujúcimi svetlo, ako sú SLD alebo podobne. Toto spoločné zapojenie môže byť vytvorené paralelným zapojením, sériovým zapojením ako i ich...

Spínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11356

Dátum: 21.03.2007

Autori: Bartonek Michael, Dobusch Gerhard

MPK: H01H 83/02, H02H 3/33, H02H 3/10...

Značky: zariadenie, spínacie

Text:

...ďalej druhé vypínacie relé, ktoré rovnako pôsobí na zámok vypínača, a rovnako by spustilo pri stratenapájacieho napätia zámok vypínača. Aby sa tomu zabránilo, jezámok vypínača vytvorený tak, že sa spustí len vtedy, keď jeovládaný len jedným z-oboch vypínacích relé.Zo spisu W 0 2006/007608 A vyplýva ochranný vypínač proti chybnému prúdu nezávislý na sieťovom napätí, ktorý sa vloženímprídavného modulu závislého na sieťovom napätí rozšíri o...

Spínacie zariadenie, konkrétne menič frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10722

Dátum: 06.11.2006

Autori: Göbl Christian, Popp Rainer

MPK: H05K 7/20, H01L 25/16, H05K 1/14...

Značky: měnič, spínacie, frekvencie, konkrétne, zariadenie

Text:

...skonštruovať relatívne malý meničVhodné pre radové riešenia, umožňuje účinné chladenie meniča frekvencie. 0007 Podľa vynálezu má flexibilný spínací modul malé plošnérozmery v porovnaní s doskou plošných spojov. Flexibilný spínací modul môže s doskou plošných spojov zvierať uhol napríklad 90 °. 0008 Podložka má predovšetkým také plošné rozmery, ktoré sú prispôsobené na plošné rozmery flexibilného spínacieho modulu. 0009 Chladič môže mať ohnutý...

Spínacie zariadenie na spínanie uzatváracieho prvku, ktorý uzavrie aspoň jedno potrubie vzduchotechnického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19058

Dátum: 19.08.2006

Autor: Wildeboer Werner

MPK: F16K 17/38, A62C 2/24

Značky: ktorý, vzduchotechnického, zariadenie, uzavrie, systému, jedno, spínacie, uzatváracieho, prvků, aspoň, potrubie, spínanie

Text:

...teplotou a časom podmienená reakcia prídržného orgánu. Takto sa splnia náročné kritériá reakcie podľa ISO 10294-4.0018 Aby sa umožnil pohyb uzatváracieho prvku, po vylepšení vynálezu sa predpokladá, že v hnacom zariadení je uchytená najmenej jedna pružina, z ktorej silou sa dá previesť uzatváraci prvok do svojej uzatváracej polohy a že tejto pružineje priradený aretačný prostriedok na aretovanie pružiny v predpátom stave. V otvorenom stave...

Kapacitné spínacie zariadenie reagujúce pri zmene veličiny a/alebo na dotyk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4310

Dátum: 23.09.2005

Autor: Romanowski Hans-jürgen

MPK: H03K 17/94

Značky: veličiny, reagujúce, zariadenie, změne, kapacitné, dotyk, spínacie

Text:

...pri zmene veličiny a/alebo na dotyk V úvode uvedenéhodruhu podľa vynálezu znakmi uvedenými V nároku 1.Vynález prináša zo sebou tú výhodu, že vinutou tlačnou pružinou môžu byť premostené rôzne odstupy medzi krycou doskou a nosnou doskou, bez toho, že by sa poloha senzorovej plochy na dolnej strane krycej dosky bočne posunula. Ďalej môžu byť touto vinutou tlačnou pružinou okrem odchýlok V paralelnosti medzi nosnou doskou a krycou doskou...

Bezpečnostné spínacie zariadenie zdvíhacieho ústrojenstva s vyklápaním alebo vyklápacieho ústrojenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278898

Dátum: 08.04.1998

Autor: Pieperhoff Hans Joachim

MPK: B65F 3/04

Značky: bezpečnostné, vyklápaním, spínacie, zariadenie, vyklápacieho, zdvíhacieho, ústrojenstva

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné spínacie zariadenie pozostáva zo spínacieho zariadenia (210), medzi ktorým a zdrojom (23) prúdu je usporiadaný aspoň jeden núdzový spínač (1a, 2a) zastavenia, ktorý je zapojený do série s núdzovým spínačom (1, 2), a zo spoločného automatického riadiaceho zariadenia (30), ktoré je elektricky spojené s ovládacími kontaktmi alebo spínačmi (11, 16), ktoré sú pripojené na prúdový kontrolný obvod (25), ktorý je spojený jednako so...

Spínacie tlačidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1300

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kochan Jaroslav

MPK: H01H 13/52, H01H 1/36

Značky: tlačidlo, spínacie

Text:

...pomocou valcovej tlačnej pružiny dochádza k tzv. samočistiacemu efektu medzi peromNa obrázku je znázornené spínaeie tlačidlo so všetkými funkčnými dielni. podľa užitkového vzoru.vyhotovenie je znázornené na obrázku, pričom je vidieť,že spínacie tlačidlo pozostáva zp 1 astového telesa l, v ktorom je uložená valcová tlačná pružina g a dva ploché kontaktnédosky §, o ktoré je uchytený ovládací hmatník 5 so spínacím perom §. Pri stlačení...

Deiónová zhášacia komora pre elektrické spínacie prístroje nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277843

Dátum: 12.04.1995

Autor: Jurčacko Ľudovít

MPK: H01H 9/30, H01H 9/34, H01H 33/04...

Značky: zhášacia, deiónová, nízkého, spínacie, komora, elektrické, napätia, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Konštruovaná je tak, že izolačné držiaky (11, 12) deionizačných plieškov (1) sú opatrené hrebeňovými priehradkami (19, 20), ktoré sú umiestnené medzi jednotlivými deionizačnými plieškami (1). Sústava vzduchových kanálikov (15, 16) je usporiadaná vo vnútri zhášacej komory a je vymedzená izolačnými držiakmi (11, 12) deionizačných plieškov (1) s hrebeňovými priehradkami (19, 20), bočnými stenami (2, 3) izolačného puzdra (4) a s nimi susediacimi...

Spínacie zariadenie kolískových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 87

Dátum: 07.07.1993

Autori: Peterka Karel, Nevařil Josef

MPK: H01H 5/00

Značky: spínačov, kolískových, zariadenie, spínacie

Text:

...daváho proudu nízkého napětí,Je technicky nenárcčné,ma 1 ých rozměrů a také nákladově úsporné.Spínací zařízení dle technického řešení je blíže osvětleno po 2moci výkreau,kde na obr.1 Je znázorněno uspořádání apínacího za řízení v sepnutáu stavu a obro 2 představuje stejné zařízení ve stavu rozepnutám.gggklad grovedení tachnłckáho řešeníSpinaci zařízení podla ob.1 Jo znázorněno v aepnutém stavu. Jeho pružina 5 působí na páku Ž silou statickáho...

Zapúzdrené spínacie zariadenie plnené plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278871

Dátum: 19.02.1992

Autori: Dirks Rolf, Pehlken Wolfgang, Deharde Horst

MPK: H02B 13/00, H01H 33/74, H01H 31/28...

Značky: plněné, zariadenie, zapúzdrené, spínacie, plynom

Zhrnutie / Anotácia:

Spínacie zariadenie, zapuzdrené a vyplnené izolačným plynom, najmä hexafluoridom síry, má pevný kontakt (2) upevnený spoločne so zhášacím mechanizmom (11) na prípojnicu (10), ktorá prechádza plynovou nádržou (1) a je pripevnená na oporách (13) rovnobežne s čelnou stenou plynovej nádrže (1). Pohyblivý kontakt (3) je vytvorený ako nôž dotýkajúci sa z oboch strán pevného kontaktu (2) a uzemňovacieho kontaktu (4). Čap (5) tvoriaci os otáčania...

Spínacie povelové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261446

Dátum: 10.02.1989

Autor: Stassel Ladislav

MPK: H01H 41/00

Značky: spínacie, zariadenie, povelové

Text:

...spojovací hriadel 2, ku ktorému je vo vnútornej časti skriňového priestoru pripojený pastorok 7 a unášač 17, ovpatrený bezkontaktným vysielačom polohy li. Spojovací hriadeľ 2 je svojim vonkajším zakončenim spojený s pohybujúcou sa častou 2 U automatizovaného zariadenia 19. Sústredne so spojovacím hriadeľom 2 je v nosnej doske 1 otočne uložený kotúč 4, ku ktorému sú na jeho vonkajšom obvode jari-,pevnené jeden,alebo viaceré snímače polohy...

Ochranné spínacie zariadenie pre hornú krajnú polohu kabíny regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 234686

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vavro Rudolf

Značky: kabiny, spínacie, ochranné, polohu, regálového, hornú, krajnú, zakladača, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné spínacie zariadenie pre hornú krajnú polohu regálového zakladača pozostáva zo spínacej skrinky, v ktorej sú umiestnené koncové spínače. Riešeným problémom je vytvorenie takého spínacieho zariadenia, ktoré by z jedného mieste v prípade ohrozenia kabíny v oblasti jej hornej krajnej polohy, postupne vypínalo jednotlivé prívody elektrického prúdu v hierarchickom slede. To sa dosahuje tým, že spínacia skrinka 1 je delená na dve sekcie 2, 3,...

Zhášacia komora pre elektrické spínacie prístroje nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 228254

Dátum: 01.11.1985

Autori: Hüttner Ľudovít, Jurčacko Ľudovít, Valent Ferdinand

Značky: spínacie, prístroje, nízkého, komora, napätia, zhášacia, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rýchly a plynulý vstup elektrického oblúka do zhášacej komory, čím sa dosiahne rýchly vzrast oblúkového napätia a obmedzenie skratového prúdu, a tak dosiahnuť vysokú vypínaciu schopnosť elektrického spínacieho prístroja. Uvedený účel sa dosiahne zhášacou komorou pre elektrické spínacie prístroje nízkého napätia s feromagnetickými deionizačnými plieškami, usporiadanými medzi zhášacími plechmi v izolačnom puzdre a...