Patenty so značkou «spínací»

Nosný a spínací systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s rovinným usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6545

Dátum: 02.10.2013

Autori: Bartoš Stanislav, Bartoš Dalibor, Halamíček Josef, Marek Josef

MPK: H02G 7/00

Značky: usporiadaním, nosný, vedenie, spínací, nadzemné, systém, rovinným, vysokého, napätia, vodičov, elektrické

Text:

...systém je vhodný na rekonštrukciu a rnodemizáciu jestvujúcich rovinných systémov vedení bez toho, aby sa muselo vedenie vysokého napätia nákladne meniť na vedení s trojuholníkovým rozložením vodičov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je predstavený perspektívny pohľad na nosný a spínací systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s rovinným usporiadaním vodičov, obr. 2 zobrazuje čelný pohľad na nosný a spínací systém s...

Nosný a spínací systém pre nadzemné elektrické vedenie vysokého napätia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6517

Dátum: 03.09.2013

Autori: Bartoš Stanislav, Halamíček Josef, Bartoš Dalibor, Kadlec František

MPK: H02G 7/00, A01M 29/32

Značky: systém, usporiadaním, elektrické, vysokého, napätia, nadzemné, trojuholníkovým, nosný, vedenie, vodičov, spínací

Text:

...i ľavej časti dosadacej konzoly je výhodne väčšia než l 000 mm. Pri šírke jednej časti napr. l 300 mm tak celá dosadacia konzola disponuje dosadacou šírkou 2 600 mm.Delené riešenie dosadacej konzoly je výhodné najmä pre tú konštrukciu nosného systému, kde stredové rameno je tvorené pravou časťou stredového ramena a ľavou časťou stredového ramena, pričom pravá a ľavá časť sa smerom hore zbiehajú do špičky a sú spojené s možnosťou ich...

Usporiadanie vodičov pre odporový spínací element s aspoň dvomi skupinami vodičov zo supravodivých vodivých pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10947

Dátum: 09.04.2009

Autor: Krämer Hans-peter

MPK: H01F 6/06

Značky: usporiadanie, element, vodičov, skupinami, spínací, odporový, vodivých, aspoň, dvomi, supravodivých, pásov

Text:

...znakmi, ktorým je daná vysoká dielektrická pevnosť pri kompaktnom uskutočnení, nižšej indukčnosti a nízkych strát striedavým pólom, pričom existujedobrá prístupnost chladiaceho prostriedku k použitým vodivýmUvedená úloha je vyriešená pre usporiadania vodičovodporového spínacieho elementu znakmi nároku 1.Usporiadanie vodičov podľa vynálezu pre odporový spinací element obsahuje aspoň jednu prvú a aspoň jednu druhú skupinu vodičov, ktorá je...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11510

Dátum: 17.02.2009

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/40

Značky: prístroj, spínací

Text:

...je vytvoriť spínací prístroj v úvode zmieneného druhu, ktorým môžu byt odstránené vyššie uvedené nevýhody, u ktorého môže byť funkčnosť takých spínacích prístrojov zaístená lepšie, a u ktorého je možné zabrániť poškodením spínaciehoPodľa vynálezu je toto dosiahnuté znakmi patentověho nárokuTým je možné zabrániť poškodeniu spínacieho prístroja pri prevádzke a zaistiť to, že žiadny poškodený prípadne nefunkčný spínací prístroj sa ďalej...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10919

Dátum: 17.02.2009

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/16, H01H 71/74

Značky: spínací, prístroj

Text:

...môže byt nepresné a málo reprodukovateľné.Prostredníctvom znakov patentového nároku 1 sa môže zvýšiť presnosť a stupeň reprodukovateľnosti spustenia spínacieho prístroja pomocou bimetalového článku. Tým sa môže zlepšiť nastaveniebimetalového článku prípadne nadprúdového spúšťacieho zariadenia.Vedľajšie nároky, ktoré rovnako ako patentový nárok 1 súčasnetvoria časť opisu, sa týkajú ďalších výhodných uskutočnení vynálezu.Vynález bude...

Spínací obvod zapojený v hovorovej časti domáceho dorozumievacieho systému 3(4) +n

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4686

Dátum: 01.03.2007

Autor: Antoš Jan

MPK: H04M 1/02

Značky: dorozumievacieho, obvod, spínací, částí, domáceho, hovorovej, zapojený, systému

Text:

...zosilňovača s diferenčnými vstupmi 11, 12 a spínacej časti s výstupmi 13 a 14. Prvý diferenčný vstup 11 spínacieho obvodu 31 je pripojený na svorku 15 prijímacej časti elektrického vrátnika 41, ktorá je prepojené prvým vodičom 71 so svorkou 18 vysielacej časti domáceho telefónu 61. Druhý diferenčný vstup 12 spínacieho obvodu 31 je pripojený na svorku 17 vysielacej časti elektrického vrátnika 41, ktorá je prepojená druhým vodičom 73 so...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9887

Dátum: 26.02.2007

Autor: Hammermayer Ernst

MPK: H01H 71/06, H01H 71/02

Značky: spínací, prístroj

Text:

...ako potlač, ale musia byť vytvorené vo forme reliéfu zapusteného do spínacieho prístroja. Ďalej je známe nakupovať spínacie prístroje od cudzích výrobcov, prípadne predávať ich cudzím predávajúcim. V tomto prípade sa spínací prístroj musí prispôsobiť cudzej firme nie len čo sa týka označenia formy,ale aj tvar spínacieho prístroja musí byť prispôsobenýuskutoćneniu iných spínacích prístrojov tejto cudzej firmy.Doposiaľ bolo potrebné vyrábať...

Spínací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 285441

Dátum: 29.12.2006

Autori: Jodehl Gerd, Thamm Christian Alfons, Schulze Claus-peter

MPK: H01H 1/00

Značky: spínací, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Spínací mechanizmus je určený na spínanie elektrického spojenia medzi dvoma pripájacími dielmi (4, 5). Tradičné spínacie mechanizmy majú kontaktnú páku (1) so spínacím kontaktom (2), pričom prúdový tok pri uzatvorenom spínacom mechanizme prechádza cez kontaktnú páku (1). Na dosiahnutie rýchleho postupu zopnutia/vypnutia je požadovaná nepatrná zotrvačná hmota kontaktnej páky. Táto však vo všeobecnosti má za následok nepatrnú prúdovú...

Spínací mechanizmus, predovšetkým nožný spínač pre výrobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6634

Dátum: 29.11.2006

Autor: Sperrer Gerhard

MPK: H01H 3/02, B21D 55/00

Značky: spínací, zariadenie, nožný, výrobné, predovšetkým, spínač, mechanizmus

Text:

...je to, že ak je požadovaná veľká ovládacia zóna, musí viacdráhový spínač vykazovať veľkénatiahnutíe pozdĺž dosadacej plochy, čo vykazuje vyššie nároky na priestor,ktorý je v dôsledku natiahnutia viacdráhového spínača pozdĺž dosadacej plochy využiteľný na ďalšie účely len podmienene. Náklady pri použití takéhoto viacdráhového spínača sú popri tomto faktore aj vdôsledku zvýšených výrobných nákladov pri veľkom natiahnutí viacdráhového spínača...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9294

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

MPK: H01H 1/58, H01H 9/02, H01H 71/08...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...spínací prístroj druhu zmieneného v úvode, pomocou ktorého môžu byt odstránené uvedené nedostatky, a u ktorého budú môct byť výrobné a skladovacie náklady pre spínacie prístroje s rozdielnymi prípojovacími svorkami, najmä výrobné a skladovacie nákladyPodľa vynálezu je to dosiahnuté tým, že uzatvárací kus obsahuje upínací nástavec, ktorý pôsobí na aspoň jednu oblast pripojovacej svorky, pričom upínacia oblasť prostá pripojovacích vodičov je V...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

MPK: H01H 1/58, H01H 71/08, H01H 9/02...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...respektíve zmenenej konštrukcie, čo umožňuje dosiahnutie malých výrobnýchnákladov na spínací prístroj, pretože je možne pre spínací prístroj použiť rovnake puzdrá a tiež rovnaké vstrekovacie formy, ako je tomu u spínacích prístrojov so skrutkovými svorkovnicami a tiež svorky môžu byť s výnimkou použitých pružín identicke so skrutkovými svorkami. Tým sa šetria diely a znižujú výrobné náklady a umožňuje vytvorenie flexibilnej výroby, ktorá...

Spínací mechanizmus ističov a chráničov so vstavanou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4536

Dátum: 03.08.2006

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 9/00

Značky: mechanizmus, vstavanou, chráničov, spínací, ističov, ochranou

Text:

...drážky smerom do zhášacej komory k jeho uhaseniu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie spínacieho mechanizmu s aplikáciou v ističi je znázornené na obrázku vo vypnutom stave.Na obrázku je znázomený istič so spínacím mechanizmom v puzdre 1. Na kolíku 2 v izolačnom puzdre 1 je otočne uložený prepojovač 3 v strede s drážkou 4 a vytvarovaným pohyblivým kontaktom 5 na konci prepojovača 3. Na druhom konci prepojovača 3 je otočne uložené...

Spínací prístroj, najmä výkonový istič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9369

Dátum: 11.07.2006

Autor: Petracek Milos

MPK: H01H 71/02

Značky: najmä, prístroj, výkonový, spínací, istič

Text:

...podstata spočíva v tom, že aspoň pre bočnice modulu spínacieho ústrojenstva sú V deliacich priečkach základne puzdra spínacieho prístroja vytvorené zásuvné zvierné drážky s prechodont do horných polodrážok,z ktorých aspoň jedna je na svojej stene vybavená aretačnýmvýstupkon 1 pre záber s najmenej jednýnl vybranínl vytvorenýmPrehľad obrázkov na kresoch0005 Ďalšie výhody a účinky vynálezu sú patrné z pripojeného výkresu, kde značí obr. 1...

Spínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4160

Dátum: 02.06.2005

Autori: Marek Josef, Bartoš Stanislav, Vostrejž Petr

MPK: H01H 33/02, H01H 33/00

Značky: prvok, spínací

Text:

...vychýleniu.V ďalšom výhodnom uskutočnení sú homý doraz i ramená z oceľového drôtu a spodné konce ramien sú upevnené ku spodnému dorazu. Oceľový drôt pri náraze výkmitného ramena zhášacej pružiny tiež nepatrne zapruží a utlmí energiu prekmitu.Nakoniec je výhodné, keď dorazová časť horného dorazu je opatrená tlrniacim prvkom, príp. je sama priamo vytvorená z materiálu tlmíaceho kinetickú energiu výkmitného ramena zhášacej pružiny pri dopade...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10416

Dátum: 15.04.2005

Autori: Kadan Paul, Tetik Adolf, Reil Franz

MPK: H01R 4/34, H01H 73/20, H01H 71/02...

Značky: prístroj, spínací

Text:

...tým, že po oboch stranách upínacích skrutkovacích otvorov sú usporiadané dva vpodstate navzájom paralelné tieniace elementy, a/alebo že voblasti voľnej medzery a voblasti upínacieho skrutkovacieho otvoru sú na telese, navonkajšej strane telesa, upravene prehlbenia, aby sa Zväčšila hĺbka voľnej medzery v oblastiNa základe geometrie telesa predstavujú pri vedľa seba usporiadaných rovnakých spínacích prístrojov upínacie skrutkovcie otvory...

Spínací prístroj na vstavanie do spínacej skrine a ochranný vypínač FI pri chybnom prúde/ochranný vypínač LS vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283786

Dátum: 19.12.2003

Autor: Schuh Gerhard

MPK: H01H 71/08

Značky: chybnom, vedenia, skříně, vypinač, vstavanie, spínacej, prístroj, spínací, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Spínací prístroj na vstavania do spínacej skrine má vedenie (2) na vytvorenie elektrických spojení k pripojovacím svorkám (3) ďalšieho bezprostredne vedľa usporiadaného spínacieho prístroja (4). Vedenia (2) sú usporiadané na spoločnom nosiči (6). Každé z vedení (6) je samo osebe pohyblivé a nosič (6) je uložený v spínacom prístroji (1) posuvne medzi zasunutou a vysunutou polohou rovnobežne s bočnými stenami (10, 11) spínacieho prístroja (1)....

Spínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3336

Dátum: 06.11.2002

Autori: Bartoš Stanislav, Marek Josef

MPK: H01H 31/00, H02B 11/00

Značky: spínací, prvok

Text:

...prvok známym spôsobom pozostáva zaspoň jedného pohyblivého a z aspoň jedného pevného kontaktu, upevneného na pomocnom priečniku, usporiadanom na stĺpe alebo stožiari pod hlavným priečnikom, ku ktorému je ťahovo uchytený aspoň jeden prívodný vodič vonkajšieho vedenia. Prívodný vodič prechádza z kotevnej svorky priamo na pohyblivý kontakt spínacieho prvku, ktorého podstata spočíva v tom, že k pevnému kontaktu je pripojený Výstupný vodič...

Spínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3332

Dátum: 06.11.2002

Autori: Bartoš Stanislav, Marek Josef

MPK: H01H 31/00

Značky: prvok, spínací

Text:

...k pripojovacím zástavkám pohyblivého a pevného kontaktu.Vo výhodnom uskutočnení pre najčastejšie používané trojfázové elektrické vedenia pozostáva spínací prvok podľa technického riešenia ztroch pohyblivých a pevných kontaktov, upevnených na konzolách usporiadaných na pomocnom priečniku,pričom pohyblivé kontakty sú uložené na otočnom hriadeli, spojené cez pákové rameno s ovládacím tiahlom. Toto usporiadanie umožňuje pohodlné ovládanie...

Elektrický spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2895

Dátum: 11.06.2001

Autori: Sláma Jiří, Kalus Petr, Vaněk Vladimír

MPK: H01H 9/46, H01H 31/00

Značky: prístroj, elektricky, spínací

Text:

...prúdu prúdovodnou dráhou elektrického spínacíeho prístroja.Na maximálne skrátenie času prechodu päty elektrického oblúka z hlavného kontaktu na.opaľovací rožok je výhodné, keď sa opaľovací rožok dotýka konca dlhšieho z oboch kontaktných palcov hlavného kontaktu.Podľa jedného výhodného vyhotovenia sú opaľovací rožok s hlavným kontaktom situované na pevnom podpemom izolátore a pripojovací rožok je situovaný na pohyblivomPodľa iného...

Jednopólový spínací prvok vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2684

Dátum: 09.10.2000

Autori: Ottich Jaroslav, Kuchyňka Josef, Marek Josef, Vostrejž Petr

MPK: H01H 13/00, H01H 13/14

Značky: vysokého, napätia, spínací, jednopólový, prvok

Text:

...na jednopólový spínací prvok vysokého napätia, obr. 2 detailný pohľad na zámok.Jednopólový spínací prvok vysokého napätia, znázomený na obr. 1 pozostáva zizolačného prvku l, tvoreného ťahovým izolátorom, ktorý je na koncoch pomocou čapov g spojený prívodným tiahlom ą a výstupným tiahlom Q. Obe tiahla 5, Q sú spojenés fázovým vodičom vonkajšieho vedenia vysokého napätia pomocou závesu E, ktorý je-3 na vyobrazení zobrazený iba pri prívodnom...

Spínací mechanizmus ističov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2539

Dátum: 11.07.2000

Autori: Jenčík Imrich, Humeňanský Jozef

MPK: H01H 21/18, H01H 37/02

Značky: mechanizmus, ističov, spínací

Text:

...výkon na bimetále tepelnej spúšte s nižším oteplením prúdovodných časti ističa so stabilitou vypínacích charakteristík.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie spínacieho mechanizmu a jeho aplikácia v ističi je znázornená na obrázku v rozopnutom stave kontaktov s páčkou v polohe O. Čiarkovanou čiarou je znázornený zapnutýstav kontaktov ističa s páčkou v polohe I.Na obrázku je znázornený spínací mechanizmus uložený v púzdre ističa 3...

Spínací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2239

Dátum: 12.07.1999

Autori: Chladil Stanislav, Vaněk Vladimír

MPK: H01T 4/08, H01B 7/16

Značky: spínací, prístroj

Text:

...ktorý je svojim druhým pripojovacim koncom prepojený so základovým rámom spínacieho prístroja.Takto koncipovaný spinaci pristroj zachováva výhodu inštalácie len jedného vopred Skompletizovanćho celku priamo na nosný stĺp, pričom súčasne vykazuje vyššiu pevnosť tohto celku.Zvodič prepätia je na kzždom zo svojich pripojovacich koncov s výhodou opatrený prídavným vodivým pásom, z ktorých jeden je pripevnený na pripojovaci člen jedného z...

Spínací prvok na zvisle usporiadané vonkajšie elektrické vedenie na podpernom stožiari

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2123

Dátum: 13.04.1999

Autori: Bartoš Stanislav, Kadlec František

MPK: H01H 3/46, H01H 25/00

Značky: spínací, stožiari, vedenie, podpernom, elektrické, vonkajšie, usporiadané, zvislé, prvok

Text:

...tak pre betónové stožiare, a to ako pre jednostranné, tak pre Obojstranné vedenia. Konečný efekt sa prejavuje v zníženícelkových nákladov na stavbu vonkajšieho vedenia elektrickej rozvodnej siete.Prehľad obrázkov na gzkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 čelný pohľad na oceľový mrežový podpemý stožiar so spínacím prvkom na jednej strane, obr. 2 bočný pohľad na ten istý podpemý...

Spínací prvok na ekologické vonkajšie vedenie elektrickej rozvodnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1824

Dátum: 06.05.1998

Autori: Bartoš Stanislav, Kadlec František

MPK: H01H 25/00

Značky: ekologické, spínací, siete, rozvodnej, vedenie, elektrickej, prvok, vonkajšie

Text:

...tohoto technického riešenia spočíva v tom, že jeho konštrukcia znižuje na minimum riziko úrazu vtákov, ktorí môžu dosadat na vedenie, stožiar ijednotlivé časti spínacieho prvku.Prehľad obrázkov na yýkresochSpínací prvok podľa technického riešenia bude bližšie objasnený pomocou výkresov, na ktorých znázorňujú obr. 1 nárys spinacieho prvku usporiadaného na stožiari elektrickej rozvodnej siete, obr. 2 bokorys stožiara s čiastočným pootočením...

Spínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 278816

Dátum: 12.08.1992

Autor: Sendelweck Gene Karl

MPK: H03K 17/56, H03K 17/16, H03K 17/00...

Značky: spínací, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Dióda (14) je spojená svojou katódou (16) so vstupnou svorkou (10) spínacieho obvodu, ku ktorej je privedený cez kondenzátor vstupný signál (Si), a svojou anódou (18) cez výstupný obvod (70) s výstupnou svorkou (12). Obvod (80) riadenia predpätia tvorený sériovým zapojením druhého rezistora (64) a riadiaceho spínača (60) zapojeného medzi katódu (18) a uzemňovaciu svorku a prvým rezistorom (62) zapojeným medzi anódu (18) a svorku (25) prvého...

Výkonový spínací tranzistor s integrovanou zpětnou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270258

Dátum: 13.06.1990

Autori: Muller Ilja, Homola Jaroslav, Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/06, H01L 29/90

Značky: tranzistor, zpětnou, spínací, integrovanou, diodou, výkonový

Text:

...měniče.Funkce zpětné diody spočíva v odvádění zpětného proudu ze zdtěže do zdroje v době, kdy je tranziator uzavřen.Výkonový jednoatupňový spínací tranzistor lg obsahuje vrstvu ll základního polovodičového materiálu, ktera přiléhá z jedné strany k vnější vysoce dotované vrstvě lg stejného typu elektricke vodivosti jako je vrstva łł základního polovodičového materiálu. Opačnou stranou přiléhú vrstva łł zakladního polovodičového materiálu...

Obvod pro připojení přídavné klávesnice k mikropočítači se zabudovanou klávesnicí, jejíž klávesy jsou uspořádány do spínací matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269296

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klajbl Jiří

MPK: G06F 9/06, G06F 3/06

Značky: uspořádaný, připojení, spínací, mikropočítači, matice, jejíž, klávesnice, obvod, přídavné, klávesnici, zabudovanou, klávesy

Text:

...a druhý výstup 35 je nspojen na jemu odpovídající první snisací vstup 52 g s druhý snísací vstup §IL 2 zabudované klávesnice ž. Třetí datový výstup Lą až pátý datový výstup ćä pevná pamäti i je nepojen na jemu odpovídající první sdrseový vstup ł sž třetí adresový vstup łłg multiplsxsru l, jehož datový výstup E js napojsn ne datový vstup 21 demultiplexeru 3. Na první sdresový vstup 52 g až třetí sdresový vstup 33 g demultiplexaru g je...

Rychlý výkonový spínací tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268906

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Muller Ilja

MPK: H01L 29/72

Značky: spínací, rychlý, výkonový, tranzistor

Text:

...podle vynalezu je dvoustupnový tranzistor typu NPN v oarlingtonově zapojeni znàzorněný v řezu na obr. 1 a v hornim pohledu na obr. 2. Rychlý výkonový spinaci tranzistor obsahuje dva tranzistorove stupně lg a EQ v Darlingtonově zapojeni integrované na jediné křemikové monokrystalické desce. Každý tranzistorový stupeň obsahuje základni vrstvu ll, gl vysokoodporoveho polovodičového materiálu typu n elektricke vodivosti, ke ktere ořiléhá vnějši...

Spínací zařízení pro přepinatelné obvody v elektronických přístrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268183

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kovács László, Sáfrán Lajos, Salla István

MPK: H01H 13/72

Značky: elektronických, přístrojích, přepinatelné, obvody, zařízení, spínací

Text:

...spínóní. De výhodné,že se kontakty po sobě pohybují, takže je řečeno saoočištění kontaktů.Dále je výhodné, že jak pevné, tak deformovatelnć kontakty mohou být vyrobeny z rovného pleçhu lisovúnim, na materiál nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.Další stavební prvky spínacího zařízení jsou zhotovitelné z umelé hmoty střikúním,pro programovou paměť jc jednoduše uskutečnitelna řada spinačů přizpůsobená vytvořeníJe dále výhodné, když...

Zapojení schodišťového osvětlení se samostatnými časovými spínači

Načítavanie...

Číslo patentu: 268051

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mates Štefan, Mates Jiří

MPK: H05B 39/04

Značky: zapojení, schodišťového, časovými, samostatnými, osvětlení, spínací

Text:

...volit osvětlení pouze v jednom podlaží, což je v praxi případ nejčastější, dochází k výrazné. úspoře elektrické energie. Další výhodou je účinek psychologický, kterého by nebylo dosaženo při použití dvou oddelených tlačítok pro každou funkci zvlášč.Na přípojeném výkresu je blokové schéma zapojení schodíšřového osvětlení podle vynálezu.Manuální spínač 2 v n-tém podlaží je výstupem spojen s prvním vstupem 31 oddělovacího obvodu 3 v n-tém...

Spojovací spínací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267570

Dátum: 12.02.1990

Autori: Český Vladimír, Štepita Matej, Mlejnek Jiří

MPK: C09D 5/34, C09J 3/14

Značky: spojovací, spínací

Text:

...již vykazuje manipulační pevnosti. Snadno se nanáší na suché i vlhké podklady štětcem nebo stěrkou a vytváří nepropustný spoj, který zabraňuje tvorbě tepelných můstků e zmonolitňuje spínenou konstrukcí.Dokonale se zhomogenizuje hmotnostně 13 dilů vodného roztoku křemičitenu sodného0 molárnim poměru S 102 Na 2 O 3,4 1 a eušině 25 hmot., 5 dílo vodná disperze styren 2 etylhexylakrylát - kyselina ekrylové o sušině 50 hmot. e hmot. poměru...

Spínací ústrojí spínače vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267475

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pulkrábek Zdeněk, Šindler Karel, Pelánek Zdeněk, Svoboda Vladimír

MPK: H01H 33/12

Značky: spínací, ústrojí, vysokého, spínače, napětí

Text:

...v one pohyblivého roubíku 3 pomocí horního vedení Á 3 dolniho vedení Š, ktoré mají tvar mezikruží, Jsou vyrobeny 2 i 7 o 1 ačních materiálů a v dutině pohyblivého roubiku Jsou upovněny pomocí pojiatných kroužhů. Pohyblivý opnlovncí hrot 5 je vodivš spojan a pohyblivým roubikem 3 pomocí ohebné vodivé spojky 2 zhotovené z kartáčového lanka, jejíž jeden konec je připájoním pevnš apojen s pohyblivým opaiovacím hrotem í a druhý konec Ja...