Patenty so značkou «spínacej»

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku a spôsob pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284329

Dátum: 27.12.2004

Autori: Müller Manfred, Gerke Dieter, Bülow Harald, Meurers Peter

MPK: H01R 9/22, H01R 4/24, H01R 9/16...

Značky: žíl, zvieracím, lišty, techniku, káblových, lišta, spínacia, telekomunikačnú, pripájacia, oddeľovacia, pripájacej, spôsob, oddelovacej, dátovú, spínacej, prvkom, pripájania, kontaktným, rezným

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku je vyrobená s dvoma izolačnými telesami (3, 4) osadenými kontaktnými prvkami (7, 8) a s upevňovacími prvkami (6), usporiadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení. Obidve izolačné telesá (3, 4) sú usporiadané proti sebe pod uhlom a kontaktné prvky (7, 8) sú vytvorené v dvoch rovinách a súvisle sú vložené do izolačných telies (3, 4)...

Spínací prístroj na vstavanie do spínacej skrine a ochranný vypínač FI pri chybnom prúde/ochranný vypínač LS vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283786

Dátum: 19.12.2003

Autor: Schuh Gerhard

MPK: H01H 71/08

Značky: vedenia, spínací, prístroj, chybnom, skříně, ochranný, spínacej, vstavanie, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Spínací prístroj na vstavania do spínacej skrine má vedenie (2) na vytvorenie elektrických spojení k pripojovacím svorkám (3) ďalšieho bezprostredne vedľa usporiadaného spínacieho prístroja (4). Vedenia (2) sú usporiadané na spoločnom nosiči (6). Každé z vedení (6) je samo osebe pohyblivé a nosič (6) je uložený v spínacom prístroji (1) posuvne medzi zasunutou a vysunutou polohou rovnobežne s bočnými stenami (10, 11) spínacieho prístroja (1)....

Spôsob nastavenia spínacej dráhy medzi kontaktnými jazýčkami jazýčkového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 48

Dátum: 10.07.2002

Autor: Van Gastel Gerardus Judocus Cornelis

MPK: H01H 11/00

Značky: nastavenia, spínacej, kontaktnými, dráhy, spínača, medzi, jazýčkami, jazýčkového, spôsob

Text:

...čoho bude tiež objem roztaveného kovu veľmi malý a relatívne malé množstvo energiena impulz bude postačovať na to, aby spôsobilo roztaveniepovrchu príslušného kovového jazýčka má priemer menší ako100 m. Ako bude podrobnejšie objasnené V ďalšom, radiačná energia, ktorá prechádza cez obal, sa rozptyľuje na podstatnú čast obvodu obalu vplyvom veľkého vrcholového uhla lúča,takže sklenený objem, ktorý absorbuje žiarenie bude väčší ako pri...

Zapojenie vybíjacieho člena spínacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241335

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sulke Vladimír

MPK: H03K 17/56

Značky: jednotky, vybíjacieho, člena, zapojenie, spínacej

Text:

...odporu báze.Ďalšou výhodou spínacej jednotky podľa vynálezn je zväčšenie stnm-osti prevodovej charakteristiky spínacej jednotky, čo je spôsobené zápornuou spätnou väzbou, ktorú vytvárajú obvody pomooného tranzlstora.Na obr. í je príklad využitia vynáiezu v riešení TTL hradlas otvoreným kolektorom,na obr. 2 priklaćř využitia výnálezu u v-ýŠtďpnébo lprąvodníka pre hradlowé matice Vstwpoowzirozhodovacou úrovňou 3 UBE. V obidvoch...