Patenty so značkou «spínač»

Elektronický spínač fotovoltických panelov pre elektrické ohrievacie telesá a iné elektrické záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7495

Dátum: 01.08.2016

Autori: Novák Milan, Šperka Pavol

MPK: G05D 23/19, H05B 1/00, F24H 9/20...

Značky: ohrievacie, fotovoltických, elektronický, panelov, spínač, tělesa, záťaže, elektrické

Text:

...V danom zapojení vysokú životnosť.Ďalšou Výhodou spínača je napájanie riadiacich obvodov priamo z fotovoltických panelov, čím odpadá nutnosť použitia externého napájania. Zároveň nemôže dôjsť k stavu, keď pri výpadku externého napájania prestane spínač pracovať aj napriek tomu, že osvit je dostatočný.Ďalšie výhody tohto technického riešenia sú- použitie štandardného regulačného termostatu s kontaktom určeným na spínanie striedavého napätia...

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6899

Dátum: 03.10.2014

Autori: Dobrucký Branislav, Radvan Roman, Špánik Pavol, Praženica Michal, Kaščák Slavomír

MPK: H01L 29/00, H01L 29/739, H03K 17/00...

Značky: mosfet, režim, využívajúci, tranzistorov, činnosti, obojsmerný, spínač, inverzný

Text:

...celý spínač. V porovnaní s ostatnými zapojeniami má zapojenie s integrovanou diódou menšie straty vďaka jej integrácii do štruktúry tranzistora. Ďalšie zníženie strát je možné dosiahnuť použitím nového typu obojsmemého spínača, ktorý je zložený z dvojice MOSFET tranzistorov ~ obrázok 4.Obojsmemý spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov tvorí dvojica tranzistorov,ktorých elektródy S sú spojene v jednom uzle spolu s...

Teplotný spínač na báze neodýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6852

Dátum: 05.08.2014

Autori: Oravec Milan, Fic Marek

MPK: G01K 7/38, H01H 37/00, G05D 23/20...

Značky: teplotný, báze, neodymu, spínač

Text:

...resp. ter mistory), b) vznik termoelektrického napätia v obvode tvorenom dvoma rôznymi kovovými vodičmi, ktorých kon ce sú spojené a vystavujú sa dvom rôznym teplotám (termočlánky).3. Snímanie celkovej energie žiarenia. Tuhé a kvapalné látky vysielajú pri každej teplote T 0 K tepelné žiarenie. Na určenie teploty sa využíva závislosť vyžarovania tepla objektom, ktoré merajú tepelne detektory.4. Využitie spektrálnej žiarivosti meraného...

Tlakový spínač na riadenie kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6470

Dátum: 02.08.2013

Autor: Deubler Alfred

MPK: F04B 53/22, H01H 1/58

Značky: spínač, kompresora, tlakový, riadenie

Text:

...zo. To bráni tomu, že by napájací kábel A), ktorý je vnútri telesa zil upevnený na pripojovacich svorkách spínacej mechaniky, mohol byť pri mechanickom namáhaní vytiahnutý.Na dne 26 je vedľa priechodnej objímky 30 ďalej upevnené samčia normovaná zdierka 32 pre chladiace prístroje, ktorá zodpovedá norme EC 60320-Cl 4, a ktorá na obr. 2 vyčnieva smerom dole z dna ě. Pritom sú vývody 33 tejto normovanej zdierky g pre chladiace prístroje vnútri...

Elektromechanický diaľkový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 287728

Dátum: 29.06.2011

Autor: Polgar Tibor

MPK: H01H 51/00

Značky: spínač, dialkový, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický diaľkový spínač obsahuje aspoň jeden pevný kontakt (1) a jeden s ním spolupôsobiaci monostabilne pohyblivý kontakt (2), ktorý je usporiadaný na bežci (7) a je ním pohybovaný proti pevnému kontaktu (1). Elektromechanický diaľkový spínač ďalej obsahuje magnetický systém (8) s vodiacou cievkou (9) a s ňou pohybovanou kotvou (10), ktorá je spojená s bežcom (7). Kulisa (15) obsahuje dve zakrivenia (26, 28), ktoré sú napojené na...

Spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 287388

Dátum: 28.07.2010

Autori: Dolinšek Miran, Šemrov Anton

MPK: H01H 9/00

Značky: spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spínača s telesom (10), so spínacou pákou (18) uloženou v tomto telese (10) a otočnou medzi zapnutou polohou a vypnutou polohou, s poistnou jednotkou (40) uvoľniteľne vložiteľnou do telesa (10), ktorá obsahuje držiak (42) obsahujúci túto vlastnú poistkovú vložku (44), ktorý je vložiteľný výkyvným pohybom do telesa (10) a ktorý je blokovacím nosom (52) upevniteľný na rebre (54) telesa (10), a s blokovacím mechanizmom, ktorý sníma...

Efektívny spínač periférnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5341

Dátum: 08.02.2010

Autor: Dlholucký Ján

MPK: H02J 9/00

Značky: periférnych, spínač, efektívny, zariadení

Text:

...hranicu príkonu, dodá napájacie napätie aj pre periféme zariadenie.Kódovaným signálom, ktorý vysiela hlavný elektrospotrebič periférnemu elektrospotrebiču, prostredníctvom verejnej elektrickej rozvodnej siete.Uvedené nevýhody V plnej miere odstraňuje efektívny spínač perifémych zariadení. Je to technické riešenie na galvanické spínanie a oddelenie periférnych spotrebičov pripojených k hlavnému elektrospotrebiču od sieťovej napäťovej sústavy,...

Spínacia mechanika na ochranný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 286770

Dátum: 20.04.2009

Autor: Nyzner Alfred

MPK: H01H 71/00

Značky: ochranný, spínacia, spínač, mechanika

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutá spínacia mechanika (15) na ochranný spínač, ktorý má dve spoločne spínané spínacie dráhy s pohyblivými kontaktmi (8, 8'), upevnenými na spínacom mostíku (9, 9'), pričom je upravený nosník (17), otočne uložený okolo pevnej osi (16) otáčania na puzdre mechaniky, ktorý má medzistenu (18), prebiehajúcu kolmo na os (16) otáčania mechaniky, na ktorej obidvoch bočných plochách je vždy natvarovaný valec (19, 19'), oporná zarážka (26, 26'),...

Časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4991

Dátum: 05.02.2008

Autor: Krajňák Ján

MPK: H01H 43/00

Značky: časový, spínač

Text:

...žltej LED Y v trvaní malého okamihu (1 s), ktorý určuje sériové zapojenie R 5, D 3, C 5. Kondenzátor C 5 sa rýchlo nabije, vývod 6 I 02 dosiahne 2/3 Un a tým sa uvedie vývod 3 I 02 do úrovne L. Počas tohto krátkeho časového intervalu sa nabije odrušovací kondenzátor C 6 cez R 5,čím vývod 2 I 01 dosiahne jednoznačnú úroveň H.Týmto je vyriešený nedeñnovaný stav v momente zapnutia sieťového napätia. Kontrolný obvod tvorený I 02 plní aj...

Elektrický spínač na zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286018

Dátum: 27.12.2007

Autor: Šemrov Anton

MPK: H01H 9/00, H01H 21/00

Značky: elektricky, zariadenia, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Spínač na zariadenie pozostáva z puzdra (1) obsahujúceho dve zhodné polovice (2), pričom sa obidve puzdrá líšia v tom, že puzdro s poistkou je širšie o veľkosť uloženia (3) tavnej vložky (4). V obidvoch poloviciach (2) puzdra (1) sa nachádzajú uloženia (6), (7), (8) v tvare rebier na pevné kontakty (9), (10) a kontakt (11) tavnej vložky (4). Pohyblivý kontakt (12) je vedený v rebrových vodičoch (13), je podporovaný pružinou (14) a priamo...

Menič úrovne pre riadiaci spínač pre výkonové polovodičové komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11938

Dátum: 10.07.2007

Autori: Herzer Reinhard, Rossberg Matthias, Vogler Bastian

MPK: H03K 17/0814, H03K 17/10, H03K 17/687...

Značky: měnič, výkonové, úrovně, riadiaci, polovodičové, spínač, komponenty

Text:

...aj postupne zmeniť prostredníctvom množiny n rovnomerne odstupňovaných zapojených známych meničov úrovne, pričom n je tu a v ďalšom celé číslo dva alebo viac. Prierazné napätiejednotlivého vysokonapäťového polovodičového konštrukčného prvkuako časti meniča úrovne musí preto byť len n-tá časť celkového napätia (medziobvodové napätie plus maximálne dynamické prepätie pri spínaní), za predpokladu, že sa celé napätie rovnomerne rozdelí na...

Spínací mechanizmus, predovšetkým nožný spínač pre výrobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6634

Dátum: 29.11.2006

Autor: Sperrer Gerhard

MPK: B21D 55/00, H01H 3/02

Značky: spínací, spínač, nožný, mechanizmus, zariadenie, predovšetkým, výrobné

Text:

...je to, že ak je požadovaná veľká ovládacia zóna, musí viacdráhový spínač vykazovať veľkénatiahnutíe pozdĺž dosadacej plochy, čo vykazuje vyššie nároky na priestor,ktorý je v dôsledku natiahnutia viacdráhového spínača pozdĺž dosadacej plochy využiteľný na ďalšie účely len podmienene. Náklady pri použití takéhoto viacdráhového spínača sú popri tomto faktore aj vdôsledku zvýšených výrobných nákladov pri veľkom natiahnutí viacdráhového spínača...

Pripojovací úložný hrniec a spínač s pripojovacím úložným hrncom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8673

Dátum: 11.07.2006

Autor: Hofsaess Marcel

MPK: H01H 37/54, H01H 81/02, H01H 11/00...

Značky: spínač, hrncom, hrniec, připojovací, připojovacím, úložný, úložným

Text:

...diele telesa a dolnom diele telesa, ktoré slúži ako další stacionárnyCez tento pružný kotúč je nasunutý bimetalový zaskakovací kotúč, ktorý je vo svojej nízkoteplotnej polohe bezsilový. Ak sa zvýši teplota tohto známeho prepínacieho modulu nad reakčnú teplotu bimetalového zaskakovacieho kotúča, preskočí tento po určitej plazivej fáze zo svojej konvexnej nízkoteplotnej polohy do svojej konkávnej vysokoteplotnej polohy, pričom sa svojim okrajom...

Spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285132

Dátum: 12.06.2006

Autor: Schulze Claus-peter

MPK: H01H 3/02

Značky: spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Spínač s kontaktnou páskou (1) uloženou na kĺbovej osi (2) a majúcou prvý hlavný kontakt (3a), ktorá sa dá natáčať k druhému hlavnému kontaktu (3b), pričom je kĺbová os (2) uložená v otvore (6) na uloženie kĺbu kontaktnej páky (1). Tento otvor (6) na uloženie kĺbu má aspoň jeden úsek otvoru (6b) s rotačnou symetrickou konvexne alebo konkávne uskutočniteľnou stenou, ktorá sa dá na vytvorenie dvojice klzných ložísk uviesť do záberu s príslušným...

Spínač, najmä spínač na stĺpiku riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3228

Dátum: 16.03.2006

Autori: Suchanek Jürgen, Hasch Martin, Binder Bernd, Simonis Karl, Grüner Roland, Lipfert Rainer

MPK: B60Q 1/00, H01H 36/00

Značky: riadenia, spínač, stĺpiku, najmä

Text:

...guľového segmentu a jeden takýto nástavec odvrátený smerom od tohto povrchu, má celkovo hubovitý tvar.Samotný Spínací člen môže byť zhotovený z magnetizovateľného materiálu, ktorý obsahuje rôzne polarizované magnetické úseky. Spínací člen môže ale obsahovať aj magnetické časti, ktoré sú vsadené do spínacieho člena, ktorý je napriklad vyhotovený z plastu.Ďalšie výhodné uskutočnenia a podrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu, V...

Spínač s komplementárnou diódovou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8627

Dátum: 07.02.2006

Autor: Nielsen Jens Ejner Ingerslev

MPK: H01H 13/02

Značky: diódovou, spínač, jednotkou, komplementárnou

Text:

...iný tvar, napríklad v podstate obdĺžnikový. vôľa medzi diódovou jednotkou a tlačidlom je výhodne taká, aby umožňovalastlačenie tlačidla bez vplyvu na diódovú jednotku.0009 Pripojenie svoriek diódovej jednotky k prípojným bodom tela spínača výhodne zahrňuje kroky mechanického prepojenia svoriek diódovej jednotky a prípojných bodov spínača a spájanie spoja medzi svorkami diódovej jednotky a prípojnými bodmi spínača. Mechanické prepojenie...

Bezpečný trojfázový bezkontaktný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3671

Dátum: 01.11.2005

Autori: Fuchs Pavel, Novák Jaroslav, Martinec Josef, Doubek Pavel, Burda Martin

MPK: B61L 5/00, H03K 17/00, H02M 5/00...

Značky: spínač, trojfázový, bezpečný, bezkontaktný

Text:

...pokoji a nie sú privádzané signály na žiadne spínacie prvky. Jednotlivé alebo viacnásobné poruchy sa prejavia bezpečným smerom, t.j. zvýšením prúdu, na ktorý reaguje istiaci prvok zaradený pred bezpečným trojfázovým bezkontaktným spínačom alebo výskytom jednosmerného napätia na výstupe bezpečného trojfázového bezkontaktného spínača, čo má za následok vyvolanie brzdného účinku na motor.0 O 14 Tvorba riadiacich signálov na ovládanie riadených...

Mechanizmus pre bezpečnostný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11352

Dátum: 26.10.2005

Autor: Hemmer Aloysius Gerardus Majella

MPK: H01H 71/52, H01H 71/00

Značky: bezpečnostný, mechanizmus, spínač

Text:

...tej istej sily a rýchlosti.0004 Zapínanie spínača spôsobom, ktorý je závislý od spôsobu, ktorým je ovládaný, ako je známe z vyššie uvedeného stavu techniky, môže viesť k taveniu kontaktov kedykoľvek sú aplikované prúdy vysokej záťaže, čo spôsobuje zmenšenie životnosti spínača.0005 Predložený vynález usiluje o poskytnutie mechanizmu pre spínač, v ktorom sa zapínanie a vypínanie uskutočňuje nezávisle od osoby ovládajúcej0006 V súlade s...

Napájací spínač pre trojfázový asynchrónny motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 377

Dátum: 30.01.2004

Autor: Jakob Karl

MPK: H02P 25/16

Značky: motor, spínač, trojfázový, asynchrónny, napájací

Text:

...sinusovým napätím, takže nevydáva žiadne bzučivé zvuky. Pri tomto posledne uvedenom spínači možno ale ešte stále pozorovat stratu na činnom transformátore, pretože ten je stále na plnom sietovom napätí, ako i vysokénáklady na spínače a ich riadenie.0007 Od prihlasovateIa v úvode uvedeného DE 201 04 721 U 1 je známy trojfázový spínač pre trojfázový asynchrónny motor, ktorý je zvlášť vhodný na pohon s kvadratickou krivkou momentu otáčok,...

Elektrický spínač a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283814

Dátum: 19.01.2004

Autori: Flemming Jacobsen, Enoch Claus

MPK: H01H 11/00

Značky: elektricky, výroby, spínač, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektrického spínača, zahrnujúceho puzdro, ktoré aspoň sčasti zakrýva spínací mechanizmus fungujúci v súčinnosti so skupinou aspoň dvoch kovových koncoviek, pričom každá z koncoviek má vonkajšiu časť mimo puzdra a vnútorná časť vo vnútri puzdra, ktorého podstata spočíva v tom, že sa odstráni časť rovinnej tabule (1) základného kovového materiálu koncoviek (5, 6) tak, že sa v nej vytvoria aspoň dva rady uvedených skupín kovových...

Spínač s elastickým vratným prostriedkom pre dvere alebo kufor automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8695

Dátum: 18.12.2003

Autori: Plana Bague Miquel, Herrero Pellicer José-antonio

MPK: E05B 65/20, E05B 17/22, E05B 65/19...

Značky: dveře, automobilů, spínač, kufor, vratným, prostriedkom, elastickým

Text:

...sa tvaruje na zostavu, ktorá zahŕňa konce káblov pripojené na dve kovové čepeleOkrem toho teleso obsahuje na svojom vonkajšom povrchu jazýčky pre montáž na rámbočných alebo zadných dverí vozidla.Podľa ďalšieho stelesnenia vynálezu elastický vratný prostriedok obsahuje pružiny vo forme zahnutých krídel tvaru U, pričom tieto krídla sú zabudované na jednom kraji do zóny blízko ku stredu uvedenej ovládacej páky a spojené spolu na druhom...

Automatický spínač svetiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3652

Dátum: 04.11.2003

Autor: Svateník Milan

MPK: B60Q 1/04, H01H 47/00

Značky: automatický, spínač, svetiel

Text:

...kladným pólom od zapaľovania. Prúd do bázy tranzistora je dodávaný z kladnéhopólu cez rezistor. Baza je spojená cez zenerovu diódu so zápomým pólom kontrolky nabíjania. To znamená, že v prípade vypnutého motora, kedy je katóda zenerovej diódy na potenciáli menšom, ako otváracie napätie zenerovej diódy, je tranzistor zatvorený a nedodá spínací prúd na riadiace elektródy tyristorov. V prípade parazitných impulzov,ktoré môžu vzniknúť na...

Elektronický bezpečnostný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282389

Dátum: 10.12.2001

Autori: Faran Antonín, Srb Stanislav, Klapka Štěpán, Pšenička Pavel, Houser Jiří

MPK: B61L 1/20, H03K 17/16, H03K 17/76...

Značky: elektronický, bezpečnostný, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický bezpečnostný spínač je usporiadaný tak, že výstup dvojcestného usmerňovača (U) je pripojený jednak na vstup spínacieho mostíka (S) a jednak na vstup mikroprocesora (MS) spínacieho mostíka (S), pričom výstup spínacieho mostíka (S) je pripojený v sérii s dohliadacím snímačom (DC) na primárne vinutie výstupného transformátora (VTP) s pravouhlou hysteréznou slučkou, ktorého sekundárne vinutie je pripojené na záťaž (Z). Výstupné svorky...

Samočinný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282149

Dátum: 24.09.2001

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 71/52

Značky: spínač, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný spínač obsahuje pohyblivý spínací mostík (5), na ktorom je proti nemu upravená výkyvná nosná spojka (4). Nosná spojka (4) nesie výkyvne západkový doraz (6) a západku (3), ktoré sú vzájomne preklenuteľné. Západka (3) je spojená cez strmeň (2) s ovládacím gombíkom (1). Uloženie (7) západky (3) na nosnej spojke (4) môže byť vytvorené na ovládanie indikátora (8) nastavenia kontaktu a ďalšieho spínacieho mostíka. Nosnou spojkou (4) je...

Tlačítkový spínač nebo přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260216

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hruška Miroslav

MPK: H01H 13/14, H01H 13/04, H01H 13/10...

Značky: tlačítkový, přepínač, spínač

Text:

...můstky, obr 6 vratnou pružinu, obr. 7 perspektivní pohled na skladbu spínače.Kostrà tělesa . má djvě boční vybrání 1 L, Lg, opatření. drážkami łłł, łłg, łgł, łgg pro dvě stejné kontaktní desky g s výstupky gł, gg, které se po zanýtování poťřebného počtu kontaktů gä a kabelových ok gg s vodiči gg do kostry tělesa ł zasunou. Na horní straně tělesa ł je vybrání łä se zámky łäł, łäg, łää pro výstupek 3 a zámky łg, 32 víčka 5,které se po...

Trolejový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1331

Dátum: 08.01.1997

Autor: Skalník Jaroslav

MPK: B60M 1/18

Značky: spínač, trolejový

Text:

...gumy.Použitím profilu kontaktnej gumy v tvare plochého pásikapostaveného užšou stranou kolmo na trolej sa zlepší prechodovýodpor. Odstráni sa nebezpečie nežiadúceho dotyku s trolejou2 vplyvom vetra alebo kmitanim. Kontaktné pas.iky je potom možné upevniť blízko troleja. Z toho vyplýva zníženie presahov do prejazdného profilu električkovćho zberača potrebných z dôvodov naklaňania ttoleje. Zmenšia sa rozmery a tým aj hmotnost. Guma sama tlmí...

Okamžikový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 771

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kochan Jaroslav

MPK: H01H 5/08

Značky: okamžikový, spínač

Text:

...pracovným kontaktom upevneným V doske plošného spoja, Funkcia okamžikového spínača spočíva V tom, že počas pôsobenia ovládacej sily na ťažnú pružinu dochádza k okamžikoVćmu premiestneniu kontaktnej dosky na pracovný kontakt a tým aj k funkčnému prepojeniu vývodov telesa spínača a pracovného kontaktu.Prehľad obrázkov na výkresochHe obrázku je znázornený okamžikový spínač ke plošné spo~ je podľa úžitkového vzoru, Príklad...

Elektronický spínač najmä pre zapojenie do obvodov osvetlenia schodíšť a dlhých chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 617

Dátum: 05.10.1994

Autor: Sekáč František

MPK: H01H 43/00

Značky: chodieb, osvetlenia, zapojenie, elektronický, schodišť, obvodov, najmä, spínač, dlhých

Text:

...Ostatné svietidlá nie sú v činnosti. u2) osvetlenie schodišťa pre pohyb smerom hore alebo dole- v poradí druhým iniciovaním ovládacieho člena. elektronický spínač zapne osvetlenie nad a pod daným podlažím. Osoba si zvolí smer pohybu a zostúpi napr. na nižšie podlažie, ktoré je osvetlené, kde opäť iniciuje ovládací člen, pričom je zopnuté opäť osvetlenie poschodiapod ním. Vrchné rozsvietené poschodie časová základňavypína. Takto osoba...

Samočinný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 280250

Dátum: 15.09.1991

Autori: Ostermann Werner, Orzechowski Jürgen

MPK: H01H 73/18, H01H 9/34

Značky: samočinný, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný spínač je usporiadaný v skrini (1) vyhotovenej z izolačného materiálu a obsahujúcej kontaktné ústrojenstvo (5) a spínací mechanizmus (2), so zhášacou komôrkou (3) v skrini (1), ktorá má predkomôrkový priestor (3c) upravený vedľa kontaktného ústrojenstva (5), a s pomocnými prostriedkami na zavedenie spínacieho oblúka z kontaktného ústrojenstva (5) do oblasti (4) zhášania oblúka. V predkomôrkovom priestore (3c) na aspoň jednej z...

Termostatický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270459

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žbírka Pavel, Vepřek Jiří

MPK: H01H 37/54

Značky: spínač, termostatický

Text:

...u bimetallckćho kotouče hrncovitým tvarsm. ktorý je v dotyku s okrajom blmetalickőho kotouče a v části. u páky spínacího mechanismu tvar tvohný vystupujíoím kolíkem. Miska je ve střední časti opatřena otvory.Výhody takto vyrobených termostatickýoh spínačů jsou zejmćne v tom, že se zjednodušuje montáž termostatickóho spínače a zjednodušuje se výraznö výroba tůlssa termostatiokeho splnače. renké dno zlepšuje novío ryohlejlí sledování teploty...

Tlačítkový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267880

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jagoš František, Bízek Josef

MPK: H01H 13/14, H01H 13/04, H01H 13/02...

Značky: tlačítkový, spínač

Text:

...je ještě zajištěna vodívým a ííxačním spojením 25. Izolační pouzdro 3 je svou přírubovou částí uloženo v úložné dutíně lg tak, že dosedaoí rovina že dosedne na der razovou část lg pouzdra l a v této poloze se zajistí zalemováním lemovací části lg na dusedací plochu gg izolačního pouzdra É. Pevný kontakt 1 je uložen v prúchozí dutině ga. Jeho stálou polohu zajištuje na jedné straně dorazová příruba lg těsně přílehlá na ooseoací rovinugg a na...

Časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264872

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jelínek Zdeněk, Lochman Zdeněk

MPK: H01H 43/00

Značky: časový, spínač

Text:

...spínání krátkých spínacích cyklú užitím prvků. které časový spínač stejně musí obsahovat, přičemž pro stejný efekt není již nutné užít speciálních a nedostupných mžikových spínačů nebo případně dalších přídavných spínacích prvků řízených další elektronikou, což dále komplikuje zapojení a neúměrně zvyšuje cenu. Časový spínač odstraňuje uvedené problémy při zachování jednoduchosti zapojení.zapojení podle vynálezu znázorňuje obrázek.jem 53...

Spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264011

Dátum: 12.05.1989

Autori: Neumärker Gottfried, Baumgärtel Werner, Dallendörfer Roland, Rotfelser Heinrich

MPK: G06F 3/02, G02B 6/18

Značky: spínač

Text:

...0 OT HcToqHuKa nanyqenun K npueuuuky uanywenn, ocnaönnercn. Ocnaőnenne UOCTOHHHOPO CBeTOB 0 ľ 0 noToKa qepes npueúànx Hanyqemnn H cxeuv oőpaőowxn HcnonbsyeTcH uns ynpaaneuna 3 neMeHToM, Bmnonuam 1 mm KoMMyTamm.Hepexpbwne Momer őhľb Bumonneno B anna MeMöpaHm, Kowopas B npymnuauem Dune l ycranonnena nonepx uacreň caewoon öes oöonoqxn Tannm oőpasou, Hra ona . nanbuem Momew ömwn npuawa K STHM qacwnM. MeMőpaHa oőecñeqnsaer öonee Hanem aoe...

Elektrický spínač brzdových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263693

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef

MPK: H01H 13/04

Značky: brzdových, spínač, elektricky, světel

Text:

...błit. Další podstatnou výhodou provedení spínače dla vynílezu je to, že po provedení montáže spínače na objekt, například pedálová brzdové ústrojí, což se děje spravidla nairoubovlním telesa s vnějším sávitem na konzolu a zajištění tohoto spojení naticí, je možne bez poruchy těsnosti s pevnosti spoje teleso-víka, natočit víkem tak,aby konektory v nejvhodnějlí polose pro připojení elektrických vodiču.Príklad realizace vyndlozu je znlzornőn na...

Stavitelný membránový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 263669

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vojtech Zdeněk

MPK: H01H 35/34

Značky: membránový, stavitelný, spínač

Text:

...vynálezu je znázorněna příruba l opahřená přívodním hrdlem s clonou, v jajímž vnitřním prostoru je uspořúdána pružná membrána 3, která je obvodové vodotěsné sevřena mezi hrncovitou přírubou l a přítlačnou přírubou 5. Přítlačná příruba je opatřena na své vnitřní straně osazením, v němž je suvně uložena miska Q, která je svým dnem přimknuta k pružné membráně 1, například ze silikonové pryže. Boční stěny přítlačné příruby A jsou opatřeny...

Guličkový spínač impulzný

Načítavanie...

Číslo patentu: 261520

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bučko Ján, Janík Jozef

MPK: H01H 35/02

Značky: impulzný, guličkový, spínač

Text:

...v kIboch, sú volne uložené guľôčky a medzi oboml nábehovýml členmi sú upravené elektrické kontakty.Tento gulôčkový spínač impulzný, je podľa vynálezu schopný spínať elektrické obvody najmä v tých oblastiach ľudskej činnosti, kde sa takéto spínače zatll postrádali. Ide najmä o oblast bezpečnosti práce.Príklad prevedenia gulôčkového spínače impulzného podľa vynálezu je zobrazený na výkrese, kde na obr. 1 je znázornený guľôč PREDMIT...

Spínač s konstantně opožděným sepnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261362

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uxa Ivo, Rozum Václav, Kopřiva Václav

MPK: H03K 17/30

Značky: sepnutím, opožděným, spínač, konstantně

Text:

...na na~pájecí svorku záporného potenciálu. 231352 vhodnouSpínač podle vynálezu umožňuje/volbu velikosti nabíjeo cího odporu, nabíjeného kondenzátoru a odporového napětovéhoděliče pro získání prahového napětí z napětí napájecího, dosáh nout toho, že opožděné konstantní sepnutí je V požadované toleranci i při napájecím napětí značné se lišícím od jmenovitého napájecího napětí. Tato výhoda se uplatní zejména u těch zařízení, kde nejsou z...