Patenty so značkou «spevňovania»

Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu a krehký oxidový predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 287503

Dátum: 19.11.2010

Autori: Papanu Victor Dennis, Carson Stephen, Schwartz Scott

MPK: C03C 17/00

Značky: krehký, oxidového, spôsob, spevňovania, předmětů, křehkého, předmět, oxidový

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu tvarovaného tak, že má aspoň dva všeobecne rovnobežné hlavné povrchy, aspoň jeden menší povrch a pomer plochy hlavného povrchu k ploche menšieho povrchu je aspoň 10 a každý hlavný povrch je spojený aspoň s jedným malým hranovým povrchom, pričom sa a) povlečie menší hranový povrch predmetu spevňujúcou kompozíciou pre krehké oxidové predmety tak, aby sa povlieklo menej ako 10 % plochy hlavných...

Spôsob a zariadenie na aplikovanie textilného pomocného prostriedku pri spevňovaní geotextílií pomocou hydrodynamického spôsobu spevňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6871

Dátum: 26.11.2003

Autori: Schörgenhuber Heinz, Bornmann Uwe, Hintermüller Franz

MPK: D04H 1/46, D04H 3/08, D04H 13/00...

Značky: spevňovania, zariadenie, spôsob, textilného, prostriedku, pomocného, spôsobu, pomocou, hydrodynamického, geotextilií, spevňovaní, aplikovanie

Text:

...použit všetky známe textilné pomocné prostriedky na oživovanie vláken.0010 Aviváž sa vnesie priamo do uvedenej tekutiny a nie na povrch rúna, ktoré sa má spevniť. S uvedenou tekutinou sa textilný pomocný prostriedok transportuje rovnomerne na a cez vláknitý útvar, ktorý sa má spevnit. S vynášanim tekutiny vlhkým produktom sa musi tak tekutina, ako aj aviváž kontinuálne pridávať, aby tak množstvo tekutiny, ako aj koncentrácia textilného...

Spôsob predmáčania a spevňovania nejedlých kolagénových obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3368

Dátum: 04.11.2003

Autor: Rydenfors Göran

MPK: A22C 13/00

Značky: kolagénových, spevňovania, predmáčania, nejedlých, obalov, spôsob

Text:

...do0009 Príkladom solných roztokov, ktoré obsahujú dve soli alebo viac, je solný roztok obsahujúci síran sodnýobsahujúci hydrogenuhličitan sodný (3 6 hmotn.)r íran sodný(3 hmotn.) a chlorid sodný (4 hmotn.), solný roztok obsahujúci chlorid amónny (5 hmotn.), chlorid sodný(3 hmotn.) a chlorid draselný (2 hmotn.), solný roztok obsahujúci hydrogenfosforećnan sodný (3 hmotn.), chlorid draselný (3 hmotn.) a chlorid sodný (3 hmotn.) a...

Spôsob spevňovania štrku koľaje a podbíjačka na spevňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280703

Dátum: 16.12.1992

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: podbíjačka, koľaje, spevňovanie, štrku, spôsob, spevňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Štrk sa pod koľajami (2) spevňuje výlučne v oblasti pred hlavami podvalov prostredníctvom cyklického, pravidelne sa opakujúceho, pohybu podbíjacieho kladiva (24) podbíjacieho agregátu (13). Podbíjacie kladivo (24) vykonáva vlastný spevňovací pohyb v pozdĺžnom smere podvalov a bezprostredne ku koncom podvalov, potom sa zdvihne, vráti naspäť a znova sa zasunie do štrku na uskutočnenie následného spevňovacieho pohybu.

Spôsob tepelného spevňovania oceľovej vrstvy elektrotroskového návaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 279832

Dátum: 15.07.1992

Autori: Lesňák Štefan, Koseček Miroslav, Blaškovits Pavel

MPK: C21D 1/09

Značky: spôsob, elektrotroskového, oceľovej, spevňovania, tepelného, návaru, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného spevňovania oceľovej vrstvy elektrotroskového návaru, z teplom vytvrdzovateľných materiálov stopou preneseného laserového žiarenia, rieši problém kvalitného tepelného spevňovania povrchu aj v prípadoch s vyšším preneseným tepelným príkonom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na návarovú elektrotroskovú vrstvu po predchádzajúcom ochladení na teplotu okolia alebo nižšiu, sa pôsobí stopou preneseného laserového žiarenia v určenom...

Spôsob spevňovania pojazdových plôch srdcoviek a srdcovkových klinov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278675

Dátum: 17.12.1991

Autori: Návrat Lubomír, Kiedroň Vladislav, Mitura Karel, Jursa Jan, Sivý Miroslav, Kaczmarski Janusz

MPK: B21D 26/08

Značky: srdcoviek, spôsob, spevňovania, ploch, pojazdových, srdcovkových, klinov

Zhrnutie / Anotácia:

Srdcovka so srdcovkovým klinom sa ukladá medzi svojimi koľajnicovými koncami na poddajné lôžko, potom sa na pojazdné plochy pôsobí tlakovými vlnami od opakovaných výbuchov plastickej trhaviny s rýchlosťou detonácie 6000 až 7500 m/s a s detonačným tlakom 15 000 až 40 000 MPa až do dosiahnutia povrchovej tvrdosti 350 až 400 HB a hĺbky spevnenia 20 až 28 mm pri pomere medze klzu Rp0,2 k medzi pevnosti Rm, rovnajúcej sa hodnote 0,7 až 0,8....

Spôsob spevňovania kvapalných rádioaktívnych odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243920

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hromádka Václav, Drábová Galina, Kellar Daniel

MPK: G21F 9/16

Značky: spevňovania, spôsob, kvapalných, odpadov, rádioaktívnych

Text:

...zabezpečujúcom vodný súčinitel v rozmedzí 0,3 až 0,6 a. .popripade sa pred dávkovaním do obalov pridá aniönalktívna bitúmenová emulzaia. alebo vodná emulzia solí mastných kyselín a voľných mastných kyselín nerozpustných vo vode v množstve 5 0/0 hmot. na suchú zmes.Výhodou postupu je využitelnost lahkodostupných surovín a. výsledný produkt spevňovania má lv porovnaní s uvedenými patentaumi lepšiu hodnotu vyluhovatelñnosti rádionuklidov....

Spôsob chemického spevňovania rubovej strany vlasových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233227

Dátum: 17.04.1987

Autori: Košík Július, Foltán Ivan, Šusták František

MPK: A43B 23/07, D06M 15/26

Značky: spevňovania, spôsob, textilií, vlasových, strany, rubovej, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Spevňovania rubovej strany textílií s počesaným lícom, ktorých sa používa ako podšívok do teplej zimnej obuvi polyetylénom v podobe rúna, najvhodnejšie s plošnou hmotnosťou 100 g/m2, ktoré sa najprv pre dohrieva na teplotu 100 až 110 °C, následne se uvádza do roztaveného stavu pôsobením teploty 160 až 170 °C a potom sa tlakovým pôsobením odvalujúcej sa zakrívenej plochy vtláča do medzivláknitých priestorov tkanej, pletenej, alebo netkanej...

Spôsob tvárnenia a spevňovania otvorov obrobkov pretláčaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237868

Dátum: 15.03.1987

Autori: Nemšák Rudolf, Gašpar Jozef, Nemšák Peter

MPK: B23D 43/06, B23D 37/04

Značky: otvorov, pretláčaním, spevňovania, obrobkov, tvárnenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie profilových otvorov so spevneným povrchom. Uvedeného výsledku sa dosahuje pretláčaním tvárniacej plochy nástroja do otvoru obrobku posuvným a valivým pohybom v smere osi obrobku. Posuvný a valivý pohyb je tvorený valivým pohybom druhého konca nástroja po skrutkovici.

Spôsob spevňovania povrchu materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221662

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kordík Jozef, Osuský Augustín, Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Zvalo Ladislav, Kavala Miroslav

Značky: materiálov, povrchu, spôsob, spevňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spevňovania povrchu materiálov, zvlášť skládok sypkých materiálov a depónií elektrárenských popolčekov, znemožňujúci jeho rozptylovanie do prostredia vplyvom prúdenia vzduchu a zvlášť silného vetra, ako aj erózii vodou, vyznačujúci sa tým, že spevňovaný materiál sa jednonásobne alebo viacnásobne pokropí alebo penetruje roztokom v organickom rozpúšťadle alebo emulziou a/alebo disperziou aspoň jedného syntetického vinylového homopolyméru...

Spôsob spevňovania zemných konštrukcií z priemyselného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220255

Dátum: 15.02.1986

Autori: Landa Přemysl, Petrik Pavol

Značky: konštrukcií, priemyselného, odpadů, spôsob, spevňovania, zemných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spevňovania zemných konštrukcií budovaných z priemyselného odpadu. Priemyselným odpadom sa rozumie napr. popol z elektrární a teplární, hlušina rúd z úpravní rúd a podobne. Takéto konštrukcie môžu slúžiť podzemným inžinierskym sieťam, pozemným, cestným, železničným a vodohospodárskym stavbám. Účelom vynálezu je dosiahnuť u priemyselného odpadu lepšie deformačné a pevnostné parametre čo sa prejaví vo zvýšení deformačného...