Patenty so značkou «špeciálnych»

Samotroskotvorný kovový prášok na vytváranie špeciálnych vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6336

Dátum: 03.12.2012

Autor: Smetana Štefan

MPK: C04B 5/00, C22C 19/03, C22C 1/04...

Značky: špeciálnych, vytváranie, kovový, samotroskotvorný, vrstiev, prášok

Text:

...ktorý mal chemické zloženie uhlík 0,15 hmotnostných, železo 0,18 hmotnostných, bór 1.29 hmotnostných, kremík 3,19 hmotnostných, chróm 4,21 hmotnostných, med 0,04 hmotnostných, molybdén 3,09 hmotnostných, fosfor 1,59 hmotnostných, hliník 0,011 hmotnostných, zvyšok nikel.Prídavným materiálom zloženia uvedeného vtom príklade pri vyhotovenom návare boli namerané hodnoty tvrdosti V priemere 42,0 HRC.Pridaním nových legujúcich prvkov...

Samotroskotvorný kovový prášok na vytváranie špeciálnych vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6333

Dátum: 03.12.2012

Autor: Smetana Štefan

MPK: C22C 1/04, C04B 5/00, C22C 1/00...

Značky: samotroskotvorný, špeciálnych, prášok, vytváranie, kovový, vrstiev

Text:

...vlastností kovových práškov.Pridaním nového legujúceho prvku fosforu od 2,00 hmotnostných do 2,50 hmotnostných sa v zliatine dosiahlo zníženie teploty tavenia, dezoxidácia niklu a intenzívna reakciu s ním. Fosfor vyčistí kúpeľ, pôsobí ako dezoxidačné činidlo a v mnohých prípadoch pôsobí lepšie ako bór.V jednom prípade bol vyrobený samotroskotvomý prídavný materiál na báze nikel - chróm - bór - kremík, ktorý mal chemické zloženie uhlík...

Aniónová polymerizácia laktámov použitím špeciálnych aktivátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20269

Dátum: 17.02.2009

Autori: Schuster Peter, Kray Bernd, Wenzel Volker, Kügler Andreas, Laufer Wilhelm

MPK: C08F 4/08, C08G 69/14, C07D 229/00...

Značky: špeciálnych, polymerizácia, použitím, aktivátorov, laktámov, aniónová

Text:

...systém, ktorý obsahuje katalyzátor a oddelene od neho aktivátor, ktoré sú obidva vhodné na aniónovú polymerizáciu laktámov,pričom k aniónovej polymerizácii na Vytvorenie liatych polyamidov nedochádza bezprostredne, teda ihned potom, ako sa laktám uvedie do kontaktu so systémom tvoreným katalyzá torom a aktivátorom.Okrem toho je potrebne dosiahnut Vynikajúce vlastnosti liatych polyamidov pokiaľ ide o kryštalizáciu a ďalším cieľom vynálezu je...

Kombinácie herbicídov s obsahom špeciálnych sulfónamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3080

Dátum: 15.07.2004

Autori: Dollinger Markus, Top Frédéric, Hess Martin, Hacker Erwin, Benz Wolfgang

MPK: A01N 47/28

Značky: špeciálnych, herbicídov, sulfónamidov, obsahom, kombinácie

Text:

...proti jednoklíčnoiistovým a/alebo dvojklíčnolistovým škodlivým druhom rastlín, zo skupiny zlúčenín zahrňujúcej (údaje s názvom a referenčným miestom z The Pesticide Manual 12 th Ed, British Crop Protection Council 2000, skrátené PM, alebo z The Pesticide Manual 10 th Ed, British Crop Protection Council 1994)(C 1) Diflufenican, napr. 2,4-difluór-2-(a,o,a-trifluór-m-tolyloxy)nikotinanilid, Pesticide Manual, 10 th Ed, 1994, str. 335 - 336,...

Ochranné zariadenie na ochranu špeciálnych kultúr rastlín citlivých na vlhkosť proti poveternostným vplyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4442

Dátum: 30.10.2002

Autor: Vöhringer Reinhard

MPK: A01G 13/02, E04G 1/00, A01G 9/22...

Značky: špeciálnych, ochranu, ochranné, zariadenie, rastlín, proti, vlhkosť, poveternostným, citlivých, vplyvom, kultúr

Text:

...význaku nároku l.Prostredníctvom opatrení uvedených vo vedľajších nárokochsú možné výhodné uskutočnenia a ďalšie rozpracovania vynálezu.Zariadenie na ochranu proti poveternostným vplyvom podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že všeobecne nepredpínaný,flexibilný ochranný plášť je aspoň čiastočne výkyvne upevnený na nosnej jednotke na vychýlenie pôsobením sily vetra z pokojovej polohy, pričom sa poskytuje oporné zariadenie, ktoré obsahuje sieť,...

Virtuálna klávesnica, určená na ovládanie špeciálnych programov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1986

Dátum: 07.10.1998

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: G06F 3/023

Značky: programov, ovládanie, špeciálnych, určená, klávesnica, virtuálna

Text:

...prvky dotykovej štruktúry zhodovali so znakmi, ktoré sa vytvárajú na zobrazovači. Fixacia tohto usporiadania môže byt zaistená mechanickým zariadením, ktoré vymedzuje vzájomnú polohu a spôsobuje zodpovedajúci prítlak, alebo je usporiadanie fixované pomocou celoplošných vrstiev priehľadného lepidla alebo tmelu. Kontaktné polia na vonkajšom okraji dotykovej štruktúry a zobrazovača sú usporiadané tak, aby umožňovali elektrické prepojenie...

Zariadenie na nácvik a zdokonaľovanie základných a špeciálnych tenisových úderov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278116

Dátum: 10.01.1996

Autor: Drozdík František

MPK: A63B 61/04, A63B 61/02

Značky: špeciálnych, tenisových, zdokonaľovanie, úderov, zariadenie, základných, nácvik

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z jedného až dvoch párov stojanov, medzi ktorými je napätá stuha. Jednotlivý stojan je tvorený zvislou tyčou (1), opatrenou vo vrchnej polovici posúvateľnými hákmi (7) na zavesenie stuhy. Zvislá tyč (1) je v spodnej štvrtine opatrená tromi posuvne a výkyvne uloženými nohami (2), na koncoch ktorých je výkyvne uchytená trojica rúrok (3), ktoré sú svojím druhým koncom rozoberateľne spojené so spodným koncom zvislej tyče (1). V...

Spôsob výroby špeciálnych sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277870

Dátum: 07.06.1995

Autori: Nečesaný František, Kubal Petr

MPK: C09C 1/58

Značky: spôsob, špeciálnych, výroby, sadzí

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze s veľkým špecifickým povrchom, s rozvinutou pórovitou štruktúrou a s vysokou hodnotou medzifázového napätia voči vode alebo vodným roztokom sa vyrobia zo sadzí, ktoré vznikajú ako produkt splyňovania ropných a dechtových surovín parciálnou oxidáciou za prítomnosti kyslíka a vodnej pary. Z plynného produktu oxidácie sa sadze odstraňujú vypieraním vodou, z ktorej sa potom získavajú pomocou koagulačnej kvapaliny tak, že sa k sadzovej vode...

Konštrukčné riešenie špeciálnych rotorov nakrátko s ventilačnými lopatkami asynchrónnych elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 686

Dátum: 07.12.1994

Autori: Friga Tibor, Sutoris Jozef, Slanina Július

MPK: H02K 9/06, H02K 7/14

Značky: riešenie, asynchrónnych, lopatkami, nakrátko, ventilačnými, elektromotorov, konštrukčné, rotorov, špeciálnych

Text:

...lopatiek na skratové kruhy. Vplyvom použitia fixačných tyčí a kruhov dochádza k vytvoreniu paralelnejrotorovej klietky s kladným vplyvom na elektrické parametre rotora.Zvýšená spotreba materiálu na odliatie fimačných tyčí a kruhov je vykompenzovaná absenciou montaže dodatočných ventilátorov.V prípade rotorov so skratovými kruhmi väčšieho prierezu a užšími ventilačnými lopatkami je možné upevniť lopatky lenpomocou sekundárneho...

Nástroje pre objemové tvárenie zhotovené ze špeciálnych Al-bronzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248133

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kováč Andrej, Žitňanský Marcel, Tolnay Marián, Proksa Miloslav, Podolský Michal, Adamka Jozef

MPK: C22C 30/02

Značky: nástroje, objemové, tvárenie, al-bronzov, zhotovené, špeciálnych

Text:

...prvkom eoko- je V, Ti, Co a W do obsahu 0,5 každého prvku.Použití-m nástoojovélro Abbroxnzu, zthotovenéhlo pülsĺĺĺlllpjütllľ podľa PV 10 099433 pri výrobe nástrlojjov pre objemové tváłrnenixe oceli lroróziievzdortirych, vauetenitických a felriítických, ,pro iobluasst -aatörnovej energetiky,letectva -a kozmtonaultiky má .oproti tv.árni.aucim .nástrojom zhłoüoveným zo súčasne známych a zaoužĺ-voných materiálov celý rad vý 4hod. Okrem vyššej...