Patenty so značkou «špeciálny»

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288152

Dátum: 18.12.2013

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef, Šmál Peter

MPK: B61B 7/02, B66C 21/02, B66D 1/02...

Značky: ovládania, vozík, spôsob, vozíka, lanového, reverzným, lanový, špeciálny, systémom, bubna

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, spôsob ovládania hlavného chodu bubna, spôsob ovládania reverzného chodu bubna a spôsob práce špeciálneho lanového vozíka pri použití hlavného a reverzného chodu bubna počas rovnakého smeru rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme, pričom špeciálny lanový vozík s reverzným systémom pozostáva z dvoch plne funkčných rozpájateľných častí (7a, 7b) a...

Špeciálny lanový vozík so závitovkovým reverzným systémom bubna a spôsob ovládania neutrálneho chodu bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5968

Dátum: 05.12.2011

Autori: Ilčík Štefan, Šmál Peter, Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 21/04, B66D 1/20, B61B 7/02...

Značky: neutrálneho, ovládania, vozík, lanový, spôsob, závitovkovým, chodu, špeciálny, systémom, reverzným, bubna

Text:

...pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie reverzného chodu bubna, obr. 5 - znázorňuje pohľad v reze na konštrukciu špeciálneho lanového vozíka so závitovkovým reverzným systémom bubna, pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie neutrálneho chodu bubna.Na obr. 1 je znázornená konštrukcia špeciálneho lanového vozíka so závitovkovým reverzným systémom bubna V jeho priečnom reze, ktorá umožňuje prednostne zmenu hlavného chodu bubna,...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5842

Dátum: 04.10.2011

Autori: Šmál Peter, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef

MPK: B61B 7/00, B66D 1/00, B66C 21/00...

Značky: ovládania, vozíka, špeciálny, vozík, lanový, systémom, lanového, spôsob, reverzným, bubna

Text:

...opatrená dvomi brzdami na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém V tejto variante vozíka pozostáva z lanovnice umiestnenej na ložiskách, kužeľového planétového kolesa na lanovnici, kužeľového planétového kolesa na bubne, lcužeľových satelitov umiestnených rotačné na rotačnom kotúči. Kužeľové satelity sú umiestnené medzi kužeľovýrni planétovými kole sami.Hlavný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje kotúčová...

Špeciálny prípravok na zostavenie kužeľových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 28

Dátum: 07.07.1993

Autor: Švadlenka Mojmír

MPK: E04H 7/02

Značky: špeciálny, zostavenie, kuželových, ploch, prípravok

Text:

...nákladné.b) Upěrná konstrukce se sešroubuje na určené základné a předmontuje se na ní kuželová plocha. Systém operných dílcú se uvnitř rozebere a vyjme ven horním otvorem kužele. Na přemístění kužele mimo předmontážní plochu potom postačí dva běžnéautojeřáby (zvednutí nad předmontážní plochu stačí o pár centimetrú). Demontáž a zpětná montáž opěrné konstrukce je však časově náročnou záležitostí, která s ohledem na normohodinymontérů opět...