Patenty so značkou «spaľovaním»

Piestový motor s vonkajším spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7009

Dátum: 07.01.2015

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel

MPK: F01C 1/22, F02G 1/044

Značky: spaľovaním, motor, vonkajším, piestový

Text:

...paliva do vonkajšej spaľovacej komory. Prípadne je vhodné už časť výfuku a sania vybaviť chladením.Výhody piestového motora s vonkajším spaľovaním skonštruovaného podľa technického riešenia spočívajú, ako už vyplýva z názvu úžitkového vzoru, najmä V tom, ze tu ide o spojenie Stirlingovho termodynamického uzavretého pracovného cyklu na motore s rotačným piestom (Wankelov motor), čím je takýto motor jednoduchej konštrukcie s minimom...

Spôsob a stroj na výrobu zvukovo izolačnej vložky pre tlmičový systém na odvod výfukových plynov motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18062

Dátum: 07.12.2011

Autor: Bowie Martin

MPK: D04H 1/48, D04H 18/00, D04H 18/02...

Značky: spôsob, tlmičový, spaľovaním, plynov, stroj, výrobu, vnútorným, izolačnej, odvod, výfukových, vložky, systém, motora, zvukovo

Text:

...vynález sa okrem toho týka ihlovacieho stroja zvukovo izolačnej vložky konfigurovaného na výrobu zvukovo izolačnej vložky inštalovateľnej v tlmičovom systéme na odvod výfukových plynov emitovaných motorom s vnútomým spaľovaním, ako je definované0010 Predložený vynález sa okrem toho týka zvukovo ízolačnej vložky konštruovanej tak,aby bola inštalovaná v tlmíčovom systéme na odvod výfukových plynov emitovaných motorom s vnútomým...

Geometria panelom chladenej taviacej vane s ponorným spaľovaním a spôsoby výroby taveného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14983

Dátum: 17.06.2011

Autor: Huber Aaron Morgan

MPK: C03B 5/04, C03B 5/44, C03B 5/235...

Značky: taveného, spaľovaním, geometria, panelom, ponorným, taviacej, výroby, spôsoby, chladenej

Text:

...sa týmto zahŕňajú odkazom.Bolo by pokrokom v technike tavenia skla vyvinúť nepravouhlé taviace pece(taviace vane), ktoré majú zmenšené oblasti mŕtveho (stagnujúceho) toku prisúčasnom využití účinnosti ponorných spaľovacích horákov na zvýšeniepriepustnosti taviacej vane a výrobu taveného skla vysokej kvality.Vtejto prihláške sú opísané taviace vane a postupy ich používania, kde sú zmenšené oblasti mŕtveho (stagnujúceho) prietoku avyuživajú sa...

Vylepšenia mazania sediel vačkového hriadeľa a hriadeľa vahadiel ventilov v motore s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12124

Dátum: 15.12.2010

Autori: Marti Ogayar Amadeo, Marti Ogayar Sergio

MPK: F01M 9/10

Značky: hriadeľa, sediel, motore, spaľovaním, vačkového, mazania, ventilov, vylepšenia, vnútorným, váhadiel

Text:

...valca, ktorý sa tiež čiastočne ñxuje cez vrch vačkového hriadeľa v súlade s jeho sedlami.vychádzajúc z uvedeného, Vylepšenia pozostávajú z niekoľkých predných kanálikov, z ktorých každý vystupuje z uvedeného hĺbkovo priečne uloženého otvoru a prúdi do oblúkovej štrbiny umiestnenej v príslušnom sedle vačkového hriadeľa, pričom uvedená oblúková štrbina je dalej spojená s krátkym kanálikom umiestneným v hlave valca, pričom uvedený kanálik je...

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286928

Dátum: 29.06.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00, F01C 1/00

Značky: vnútorným, nosmi, prstencový, prstenci, spaľovaním, rotačný, nosový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním pracuje na princípe dvojice prvého rotora (1) a druhého rotora (2), výhodne ďalšieho rotora (9), a s využitím bloku (3), v ktorom sú rotory uložené a synchrónne rotujú. Blok (3) vymedzuje spolu s obvodovou plochou (1.9), nosom (1.2), (1.3) rotora (1) a rotorom (2), výhodne ďalším rotorom (9), pracovnú komoru (4.1), (4.2) v tvare toru, v ktorej rotuje aspoň jeden nos...

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286927

Dátum: 29.06.2009

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00, F01C 21/00, F01C 1/00...

Značky: prstencový, motor, nosový, vnútorným, rotačný, spaľovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním pracuje na princípe dvojice prvého rotora (1) a druhého rotora (2), výhodne ďalšieho rotora (9), a s využitím bloku (3), v ktorom sú rotory uložené a synchrónne rotujú. Blok (3) vymedzuje spolu s obvodovou plochou (1.9), nosom (1.2), (1.3) rotora (1) a rotorom (2), výhodne s ďalším rotorom (9), pracovnú komoru (4.1), (4.2) v tvare toru, v ktorej rotuje rotor (1) aspoň s jedným nosom (1.2)....

Zariadenie na tlmenie zvuku pre prívodné potrubie motora s vnútorným spaľovaním a prívodné potrubie zahrnujúce toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7177

Dátum: 03.12.2008

Autor: Caliskan Alper

MPK: F04B 39/00, F02M 35/12, F01N 13/00...

Značky: prívodné, potrubie, vnútorným, motora, zvuku, tlmenie, spaľovaním, zariadenie, zahrnujúce

Text:

...aspoň z časti radiálne vnútorná, je spojená s týmito krajnými časťami a je plynule prepojená s vnútrom každého vyklenutiakomoru, vnútorná štruktúra vedenia je axiálne nespojitá a má aspoň dva valcovité samostatné úseky umiestnené dva a dva axiálne vedľa seba z oboch strán axiálneho deliaceho priestoru, ktorý leží V radiálnom reze plášťa, dve a dve komory tvorené vyklenutím sú spolu prepojené radiálne medzi uvedeným alebo každým zúžením a...

Systém vstrekovania podchladeného vzduchu a paliva pre motory s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15978

Dátum: 14.11.2008

Autor: Bach Jeff

MPK: F02D 19/10, F02B 29/04, F02D 19/08...

Značky: spaľovaním, podchladeného, paliva, vzduchu, motory, vstrekovania, systém, vnútorným

Text:

...vedúci k neúčinnosti a zvýšeným emisiám satýka preplňovania, pri ktorom je kompresor nasávaného vzduchu poháňaný buď mechanicky, 2alebo výfukovými plynmi z motora prúdiacimi cez vysokootáčkovú radiálnu turbínu a poháňajúcimi odstredivý (radiálny) kompresor, ktorý stláča privádzaný plniaci vzduch do pracovných valcov (napr. turbopreplňovanie). Preplňovanie alebo turbopreplňovanie nasávaného vzduchu zvyšuje teplotu privádzaného plniaceho...

Rotačný nosový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286429

Dátum: 04.09.2008

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: spaľovaním, nosový, motor, vnútorným, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný nosový motor s vnútorným spaľovaním pracuje na princípe dvojice prvého rotora (1) a druhého rotora (2) a s využitím bloku (3), v ktorom sú rotory uložené a synchrónne rotujú. Blok (3) vymedzuje spolu s obvodovou plochou (1.9), nosom (1.2, 1.3) rotora (1) a rotorom (2) pracovnú komoru (4) v tvare torusu, v ktorej rotuje aspoň jeden nos (1.2) rotora (1). Rotor (2) má aspoň jednu kontaktnú časť (2.9) s výrezmi (2.7, 2.8) na prechod nosa...

Rotačný nosový prstencový motor s nosmi na prstenci s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4838

Dátum: 06.09.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: spaľovaním, vnútorným, nosmi, rotačný, nosový, prstencový, prstenci, motor

Text:

...možné vyjadriť len zobrazením viacerých stavov, je potrebné jednotlivé obrázky chápať len ako ilustračné na vysvetlenie podstaty Vynálezu.Na obr. č. l - 13 je v pozdĺžnom reze rotorom 1 a priečnom reze rotorom 2 zobrazený pracovný priebeh rotačného nosového motora s nosmi na prstenci s vnútomým spaľovaním s dvoma nosmi na rotore l a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jeho zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr....

Rotačný nosový prstencový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4837

Dátum: 06.09.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: motor, prstencový, rotačný, nosový, vnútorným, spaľovaním

Text:

...s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore l a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jej zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr. č. 14 je zobrazený stav v priečnom reze rotorom l a pozdĺžnom reze rotorom 2 totožný s obr. č. l pra Sk 4837 Ucovného priebehu rotačného motora s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore 1, ako príklad polovičnej rýchlosti rotácie rotora 2 oproti rotácii rotora l.Na obr. č. 15...

Palivo pre kotle, najmä s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4805

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: C10L 5/00

Značky: palivo, spaľovaním, kotle, fluidným, najmä

Text:

...Iístím,štepmi, repkovou slamou alebo inými biologickýmí odpadmi vznikajúcimi v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe,alebo ich zmesí. V ďalšom výhodnom uskutočnení technického riešenia je toto palivo po zmiešaní všetkých jeho zložiek granulované na rotačnom granulátore.Palivo sa podarilo pripraviť až potom, čo bolo vhodne nadrvene na dezintegrátore a podrobené ďalšej aerobnej fennentácii, prípadne riadené aerobnou ferrnentáciou. Riadená...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 285645

Dátum: 20.04.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00

Značky: fluidným, spaľovaním, kotol

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kotol s fluidným spaľovaním, v ktorom je k fluidnému roštu (2) napojený vysokotlakový ventilátor (15) s plynulou reguláciou dopravovaného média na dopravu spaľovacieho a fluidačného vzduchu do fluidnej vrstvy, k vysokotlakovému ventilátoru je napojený zmiešavací mechanizmus tvorený regulačnými klapkami (RK1 a RK2) na nastavenie pomeru nasávacieho vzduchu a vyčistených recyklovaných spalín nasávaných z dymovodu (20), pričom na výstupe...

Rotačný nosový motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4713

Dátum: 05.04.2007

Autor: Varga Peter

MPK: F01C 3/00

Značky: nosový, motor, spaľovaním, rotačný, vnútorným

Text:

...l a priečnom reze rotorom 2 zobrazený pracovný priebeh rotačněho nosového motora s vnútorným spaľovaním s dvoma nosmi na rotore 1 a je tu vysvetlený princíp spôsobu prípravy spaľovacej zmesi, jeho zapálenia a využitia uvoľnenej energie.Na obr. č. ll je zobrazený stav v priečnom reze rotorom l a pozdĺžnom reze rotorom 2 totožný s obr. č. l pracovného priebehu rotačného motora s vnútomým spaľovaním s dvoma nosmi na rotore 1.Na obr. č. 12 je v...

Výmenníkový reaktor s vnútorným spaľovaním pre endotermické reakcie na pevnom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8355

Dátum: 16.03.2007

Autori: Giroudiere Fabrice, Fischer Béatrice, Bertholin Stéphane, Colin Jérôme

MPK: B01J 8/02

Značky: reakcie, reaktor, spaľovaním, lôžku, endotermické, vnútorným, pevnom, výmenníkový

Text:

...do pIášta reaktora, pričom je oblast spaľovania mimo katalytického lôžka. Spaiiny sa tiež používajú na vyhrievanie katalytického lôžka.0013 Dokument US 4 504 447 opisuje reaktor reformingu, ktorý je vybavený vonkajším horákom vzhľadom na katalytickú oblasť, ktorá sa nachádza vo vnútri trubice bajonetového typu, pričom je horák umiestnený tak,aby plynné spaliny prúdili vpotrubí, ktoré obklopuje katalytickú oblasť. Toto usporiadanie...

Nastavovač vačkového hriadeľa pre motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8122

Dátum: 06.12.2006

Autor: Bayrakdar Ali

MPK: F01L 1/34, F01L 1/344

Značky: motor, hriadeľa, spaľovaním, vnútorným, nastavovač, vačkového

Text:

...Aby sa obmedzilí momenty, ktoré sa majú vytvárať v nastavovači vačkového hriadeľa na rozdiel od extrémov vyžadovaných od hlavného momentu, anie od absolútneho extrému, ktorý je za istých okolností väčší, dokument navrhuje poskytnúť priemerný moment akumulátorom energie, ktorý je konfigurovaný ako umiestnenie torznej pružiny, ktorá je pripojená paralelne knastavovacím komorám medzi hnacím kolesom avačkovým hriadeľom. Umiestnenie torznej...

Filtračná štruktúra, najmä časticový filter na výfukové plyny motora s vnútorným spaľovaním a súvisiace výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5073

Dátum: 02.02.2005

Autori: Scalabrino Matteo, Gleize Vincent, Bonnail Nicolas, Briot Anthony, Bardon Sébastien

MPK: B01D 46/10

Značky: struktura, částicový, spaľovaním, potrubie, vnútorným, výfukové, najmä, plyny, súvisiace, motora, filter, filtračná

Text:

...prípadných trhliniek v spojke pozdĺž tejto oblasti.0010 Takáto štruktúra nie je úplne uspokojivá. Vskutočnosti sa po uskutočnení istého počtu fáz regenerácie môžu objaviť trhlinky tiež vnútri filtračného člena. Tietotrhlinky postupujú vzásade pozdĺž roviny tvorby trhliniek, ktorá je kolmá na pozdĺžny smer vopisovanom zariadení. Pokiaľ bočné steny tiltračného člena zahŕňajú okrem iného oblasti slabej alebo nulovej adhézie kspojke vsusedstve...

Blok na filtrovanie čiastočiek obsiahnutých vo výfukových plynoch motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9598

Dátum: 22.12.2004

Autori: Gleize Vincent, Bardon Sébastien, Briot Anthony

MPK: F01N 3/022, B01D 46/24

Značky: spaľovaním, filtrovanie, motora, čiastočiek, výfukových, obsiahnutých, plynoch, vnútorným

Text:

...amplitúd, ktoré môžu viesť k lokálnym prasklinám alebo trhlinám. Najmä lokálne napätia na rozhraniach medzi blokmi la-l 1 h a kiytom S, a medzi blokmi lla-l li a tesneniami 27, môžu viesť k trhlinám vo vnútri blokov1 la-l li, znižujúc tak životnosť filtra čiastočiek l.0016 Cieľom vynálezu je poskytnúť nový blok ll , ktorý bude schopný znížiť uvedené riziko prasklín.0017 Tento ciel dosiahneme pomocou ñltračného bloku určeného najmä na...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3850

Dátum: 07.07.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00

Značky: kotol, spaľovaním, fluidným

Text:

...podľa technického riešenia sa zmes vzduchu a recyklačných spalín cez tmbkový tluidný rošt 2 do fluidnej vrstvy dopravuje vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom, ktorý reguluje jeho otáčky v závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačné klapky RK 1 a RK 2, ktoré...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3691

Dátum: 08.01.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00, F23C 10/28

Značky: spaľovaním, kotol, fluidným

Text:

...podľa technického riešenia sú zmes vzduchu a recyklačných spalín cez trúbkový rošt íluidného kúreniska 2 do tluidnej vrstvy dopravovane Vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom,ktorý reguluje jeho otáčky V závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačná klapky RK 1 a...

Ferozliatina šedej liatiny a odlievaná súčasť motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8384

Dátum: 12.05.2003

Autori: Penttinen Martti, Björkman Carl, Björklind Tobias

MPK: C22C 37/00, C22C 37/10, F02F 1/00...

Značky: motora, šedej, liatiny, odlievaná, vnútorným, ferozliatina, súčasť, spaľovaním

Text:

...Wöhlerove únavové krivky pre základnú zliatinu, EP 1 506 323 334 B 3/TPODROBNÝ OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ0011 V nasledujúcom opise všetky poskytnuté percentá pre prvkyv špecifikovaných zliatinách sú dané ako hmotnostné percentá.0012 Zliatina podľa predloženého vynálezu je šedá Iiatina, ktorá má perlitickú štruktúru, pričom obsah uhlíka je 3,2 - 3,49 . Pomerne vysoký obsah uhlíka podporuje zdravú štruktúru. Prísady 0,2 - 0,4 chrómu, ktorý...

Sústava rotačných guľových ventilov na použitie v motore s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283125

Dátum: 03.01.2003

Autor: Coates George

MPK: F01L 7/10, F01L 7/16

Značky: sústava, vnútorným, guľových, motore, spaľovaním, ventilov, použitie, rotačných

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava je umiestnená v delenej hlave obsahujúcej hornú časť (112) a spodnú časť (110), ktoré po svojom upevnení vymedzujú dutiny (107, 113) na otočný hriadeľ, na ktorom sú upevnené rotačné nasávacie ventily (10) a rotačné výfukové guľové ventily (40) na každý valec, pričom spodná časť (110) delenej hlavy obsahuje nasávací otvor (108) a výfukový otvor (109) v spojení s každým valcom, a hlava valca má nasávací kanál (114) a výfukové potrubie...

Spôsob likvidácie upravených organických odpadov spaľovaním v cementárskych rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282498

Dátum: 25.07.2002

Autori: Martauz Pavel, Tiso Ivan, Strigáč Július, Gach Ferdinand, Ježo Ľubomír, Orság Zdeno, Ivanka Vladimír

MPK: F23G 5/00, C04B 12/00, F23G 7/00...

Značky: spaľovaním, odpadov, likvidácie, peciach, rotačných, organických, cementářských, upravených, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob likvidácie upravených organických odpadov, najmä mäsovo-kostných múčok, odpadových tukov a iných spracovaných veterinárnych odpadov živočíšneho pôvodu spaľovaním v cementárskej rotačnej peci, ktorá je vyhrievaná pri procese výpalu slinku ušľachtilým palivom alebo zmesou ušľachtilých palív, prípadne zmesou obsahujúcou ušľachtilé a alternatívne palivá. Tieto odpady sú pridávané do cementárskej rotačnej pece buď cez hlavný horák a/alebo...

Rotačný motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 282248

Dátum: 25.10.2001

Autor: Dale Thomas

MPK: F02B 57/04

Značky: rotačný, spaľovaním, motor, vnútorným

Zhrnutie / Anotácia:

Motor (10) je vybavený stacionárnou skriňou (12) obsahujúcou otočný rotor (28) s prstencovou stenou (30), v ktorej sú vytvorené najmenej dva rady radiálne prebiehajúcich prechodov kruhového prierezu, tvoriacich kompresné a pracovné valce (34, 36, 38) motora, rozmiestnené v odstupoch od seba okolo osi (X) otáčania. Každý z valcov (34, 36, 38) motora obsahuje voľné, vratne pohyblivé a rotačné guľovité piesty (42, 44, 46). Vo vnútri skrine je...

Čtyřtaktní dieselový motor s vnitřním spalováním, přeplňovaný při konstantním tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270403

Dátum: 13.06.1990

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01L 31/08

Značky: přeplňovaný, spaľovaním, čtyřtaktní, konstantním, vnitřním, motor, tlaku, dieselový

Text:

...znázornění ovládací vačky výfukového ventilu oro doeažení průběhu křivky A 2 a zobr. 2 e obr. 9 echematícke znázornění přidavnáho ústrojí připojeného k vačkovému zařízení motoru podle vynálozu, obr. 10 obsah obr. 7 ve větších podrobnoetech ee součeeným znázorněnim obryeu ovládací večky přívodního ventilu čárkovanou čarou e obr. ll analogickáNejprve bude etručně vysvětleno řešení podle vynálezu s odvolánín na dve příklady jeho provedení...

Způsob úpravy hnědého uhlí před jeho spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263646

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paleček Vladimír, Žufníček Jiří

MPK: C10L 9/08

Značky: úpravy, před, hnědého, spaľovaním, uhlí, způsob

Text:

...že se získá palivo, kteréje zčásti odsížené ale přitom vysoce reaktivní tj. dobře se spalující a dále bývá výhřevný plyn, který lze využít například pro atabilizaci plemene i pro jiné účely. Dosažitelného stupně odsíření se dosáhne způsobem, který je investičně i provozně nenáročný a který ve srovnání se známými způsoby odsíření spalín nesnižuje patrným způsobem účinnost výroby tepla. Je totiž známo, že tepelný rozklad hnědáho uhlí je pochod...

Kelímková pec s ohřevem bezplamenným spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263408

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mach Jan, Dušek Josef

MPK: F27B 14/14

Značky: kelímková, spaľovaním, ohřevem, bezplamenným

Text:

...tělesem 1 a dnem 5 pece je vyplněn keramickými kuličkami g. Kelímek 1 je uzavřen otočným víkem Ž plynové pece s těsněním, aby nebyl ochlazován povrch tekuté lázně v kelímku 1 a zplodiny hoření45 408 odcházely místo do pracovního prostoru do odtahu 12 upravěného v horní části boční stěny pece. Ve dnu 4 pece s keramickou vyzdivkou je uložena soustava keramických trysek Q, které jsou hornim koncem vyústěny do zapalovaoího prostoru v...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících spalováním těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261980

Dátum: 10.02.1989

Autori: Formánek Josef, Holečková Helena, Černíková Helena, Černá Alena

MPK: B08B 3/10

Značky: spaľovaním, zbytků, zpracování, pevných, vznikajících, způsob, těžkých, frakcí

Text:

...vyloužený zbytek ztíltruje a vyžíhá» při 900 až 1000 C a Spavlíny se zachytí ve filtrátu prvního stupně. Ve druhém stupni je zbytek loužen obohaceným tlltrátem za teploty 44.5 .až 50 C, s výhod-ou za teploty 48 až 52 C za neustátlého michaní po dobu nejrnéně 60 minut. Ve filtrátu druhého stupně jsou zaohy-cezny sírarny s velkým obsahem Iüľlxñłlĺtl a niklu.Základní účinek vynálezu spočívá. V tom,že se bez velkých finančních nákladů zužitkují...

Vstřikovací čerpadlo pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261858

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bastenhof Dirk

MPK: F02D 35/02, F02M 47/02, F02D 1/00...

Značky: spaľovaním, vnitřním, čerpadlo, motor, vstřikovací

Text:

...spalovacího cyklu, nebo ještě rychlost motoru. e-li snímač 23 přímo tvořen kotoučem otáčivého ústrojí 27,jnevně osazeného ve formě kotouče ina klikovém hřídeli motoru, pracuje jak-o snímač úhlové polohy motoru. Zpožďovací ústrojí 24 je opatřeno řídící jednotkou 30, napojenou na snímač 23 parametrů chodu motoru.lnformativně může nízkotlaký zdroj 19 poskytnout kapalinu pod tlakem 0,1 až 0,5 MPa. Tlak hydraulické kapaliny poskytovaný relativně...

Přeplňovaný motor s vnitřním spalováním, obsahující turbokompresor s axiální turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261217

Dátum: 12.01.1989

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01N 7/06

Značky: turbínou, přeplňovaný, turbokompresor, obsahující, vnitřním, spaľovaním, axiální, motor

Text:

...1 a 2, obr. 4 schéma jiněho provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirálý, navzájem přiložených k sobě a izolovaných jedna od druhé, obr. 5 podélný řez rozvinutou vstupní tvarovkou z obr. 4,obr. 6 schéma dalšího provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirály, navzájem přiložených k sobě a spolu spojených, a obr. 7podélný řez rozvínutou vstupní...

Velkopriestorový parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258697

Dátum: 16.09.1988

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Began Ctibor

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidným, spaľovaním, velkopriestorový, parný, kotol

Text:

...schemiaticky veľkopriestorový parný kotol s fluidným spaľovaním a žiarovými rúrami. Na obr. 2 je znazornený rez BB vedený spaľovacou komorou.Palivo je do kotla privádzane gravitačnou zvoldkou 18 priamo do flu-letného ohniska 5, pod hladinu fluidnej vrstvy 8. Po zapálení paliva horskom 22 pri súčasnom privode tluidlzačného vzduchu cez vzduchovú k-r-abicu 13 a vzduchové trysky 23, uvoľnené spaliny postupujú do spaľovacej komory 1 a ďalej cez...

Těsnění hlavy bloku válců motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258018

Dátum: 15.07.1988

Autori: Naumenko Viktor, Vorobjev Ivan, Žarnov Viktor

MPK: F02F 11/00, F16J 15/06

Značky: spaľovaním, hlavy, válců, motorů, bloků, těsnění, vnitřním

Text:

...anacrkqnoro Konnua, usrorosnenno-. ro, Hanpnnep na ToponnacTa, Bbmonuexm B.5 une oTnenhHummpeyronnnuKon co croponu, npoTHBOnon 0 mHoň KaMepe cropauun, H cnaóxeum Bmenmanm non meno npoKnanxu.Hpoxnaxa ronoaxu önoka unnnnpoa nurarenn usoöpaxeaa Ha ůnr. 1 - 3.Ha ónr. I nokasau oömnů nan npoxnaxn B cőope.Ha war. 3 au napnanr cunerpuunoro pacnonoxeunx saxsaron no OKpYIHOCTñ snacrnqnoro Konbua.Hpoxnaxa I ronoaxn ónoxa unnumnpon (mur.l) coepnur...

Způsob výroby oxidu fosforečného spalováním elementárního fosforu vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257754

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuxdorf Bernhard, Queck Robert, Püsche Herbert, Daniel Hellmuth

MPK: C01B 25/12

Značky: vzduchem, elementárního, způsob, oxidů, fosforu, spaľovaním, fosforečného, výroby

Text:

...jako trubkový had a teprve potom se odvádi k jejímu použití. Přitom uvedený předehřívač páry je umístěn ve spojovací trubici spojující sálavou komoru s věží pro absorpci oxidu fosforečného o tom viz N. N. Postníkov Termická kyselina fosforečná .a její soli, Moskva, 1976,str. 139 na 140, zejména obrázek IIl-34. Výše uvedené nedostatky nemá způsob výroby oxidu fosforečneho spalvováním elementá-rního fosforu vzduchom za využití reakčního tepla k...

Cirkulačný okruh prepážok vzduchových krabíc kotlov s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256729

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bobrovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F22D 7/00

Značky: krabíc, spaľovaním, vzduchových, fluidným, prepážok, kotlov, cirkulačný, okruh

Text:

...médium o rovnakej pracovnej teplote a tlaku. Pritom spoľahlivé prúdenia pracovného média v týchto čas 4tiach kotla je zabezpečované povzbudenou cirkuláciou od obahových čerpadiel. Rovnomernosť rozdeľovania pracovného média kotlove vody do oboch rúrkových systémov je zaručená jednotkovým, alebo skupinovým clonkovanim ich rúrok. Tieto skutočnosti zabezpečujú rovnomernú dilatáciu tlakového systému vzduchovej krabice, včítanie prepážok. Ďalšou...

Vstřikovač paliva, zejména pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241116

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusnák Jozef, Kmec Imrich

MPK: F02M 61/10, F02M 61/16

Značky: motor, zejména, paliva, vnitřním, spaľovaním, vstřikovač

Text:

...je předepnuta pmocí rektifikačního šroubu 3. Tlačná tyč 3 s hlavou 3, vratná pružina 3 arektifikační šroub 3 dohromady tvoří sestavu 31 g.Těleso 3 vstřikovače 3 je uloženo v plášti 3, vsazeném do hlavy 32 válce. Z obr. jsoupatrné přilehlé ventily 33 po obou stranách vstřikovače, uložené v odpovídajících sedlech 33.Mezi hlavou 39 válce, pláštěm 3 a tělesem 3 vstřikovače je kromě toho umístěno několik těsnicích vložek 33.Vstřikovací jehla 3....

Stojan pro zabíhání a testování motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247113

Dátum: 28.09.1987

Autori: Koivánek Josef, Kratochvíl František

MPK: G01M 15/00

Značky: stojan, motorů, vnitřním, zabíhání, spaľovaním, testování

Text:

...Hanpnuep Hynenoň rpynnm coennneuun 05 MOTOK 13 H 14, npuueu pönowka 21 nonxnmuena K ynpannuemmw nenrnnnuąrpexmasnoro onowaxrnoro nnaepropa 22, oőmax Toqxa Karonnoň rpynnm xoroporo coeunea c oömeñ Toqxoñ anonnoñ rpyhnm onomasnoro MOCTOBOPO aunpnunrenn 23, axnmqeuuoro nuaronanbm nepeuenuoro roka Meny nepaoü n nvopoň Qasxuun oöorxaum p 0 T 0 pà H noncoennHeHHoroxaTonHoü rpynnoä K Hynenoñ woqxe nropnq Hoüq 6 MoTKu 21.Ycrpoäcrno paôoraer...